Spravodajca č. 10/2013-14                                              13. 9. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bytčica

·         15.09.2013 o 15,30 hod. – 7.kolo V. liga C Medzibrod – Hriňová

·         25.09.2013 o 15,00 hod. – 15.kolo MRS N. Baňa – Brusno

·         28.09.2013 o 15,00 hod. – 9.kolo V. liga A S. Bystrica – Staškov

·         02.10.2013 o 15,30 hod. – 4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

·         16.10.2013 o 15,00 hod. – 15.kolo MRS Čadca – L. Štiavnica

2.    ŠTK súhlasí s odohratím MFS v opačnom poradí – 9.kolo V. liga C Dudince – Priechod 29.9.2013 o 15,00 na ihrisku v Priechode.

3.    Zistené nedostatky v stretnutí 15.kola MRS Badín – Rakytovce odstupujeme na riešenie DK SsFZ.

4.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

5.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

6.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

7.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

8.    Prerokované námietky kapitánov: O. Veselé – L. Hrádok (H – neopodstatnená)

9.    Nedostatky s ISSF : Badín, Terchová, Sklabiná Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

10.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Oznamujeme:

a) FK, ktorým bola trvalá zmena hracích dní schválená, upozornia do 5 dní po schválení doporučenou listovou zásielkou na túto skutočnosť všetky príslušné družstvá FK.

b) Podaná námietka klubu Sklotatran Poltár v MFS 6.kola Poltár – Žarnovica  - prípad odstupujem na DK SsFZ.

c) Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 8.kolo III. ligy dor.  sk. Juh -  Bacúch -  Kremnička , 22.9.2013 o 14,00 hod. Dôvod: regionálna liga žiačok

b) 7.kolo III. ligy dor. sk. Juh – Kremnička – Jelšava, 15.9.2013 o 11,00 hod. (Zmena ÚHČ)

c) 3.kolo III. ligy U15 a U13 sk. A – Zborov – Staškov, 18.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

d) 2.kolo III. ligy U15 a U13 sk. C – Sásová – Sliač, 25.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

3. Nariaďuje odohrať:

a) 8.kolo III. ligy dor.sk.SeverTvrdošín – L.Hrádok, 21.9.2013 o 14,00 hod. Dôvod: Kolidovanie MFS II.liga U15 a U13

b) 7.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever  - Žilina C – Teplička, 14.9.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

4. Kontumuje  MFS:

a) 2.kolo U15 sk. Juh – Detva – Lučenec, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Detva podľa

     SP čl. 100/b

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-223 Lukáš Smerek 1172038 Revúca 2 SP do 30.4.14, 1-10, uhradiť 10 € v MZF,

D-224 Marcel Foltáni vedúci družstva FK Slovenská Ľupča dorast 2 SN od 5.9.13, 1-10, uhradiť 5 € v MZF,

D-225 Lukáš Martinka 1230084 Bytča 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-226 Michal Baran 1155593 Liptovská Štiavnica 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-227 Tomáš Gejdoš 1166284 Liptovská Štiavnica 2 SP do 30.6.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-228 Marek Pavlík 1222275 Liptovská Štiavnica 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-229 FK Liptovská Štiavnica dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1a a 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 8.9.13,

D-230 Juraj Kubek 1215028 Trstená 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-231 Tomáš Grznár 1219337 Lietavská Lúčka 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-232 Michal Kováčik 1149016 Radoľa 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-233 Martin Stolárik 1182993 Vavrečka 4 SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-234 Peter Sklarčík 1178482 Vavrečka 3 SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-235 Ján Otruba asistent trénera FK Vavrečka dospelí 5 SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-236 Lukáš Hykl 1199562 Martin B 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-237 Slavomír Selecký 1171478 Hrochoť 1 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-238 Lukáš Strelec 1231493 Partizán Čierny Balog 4 SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-239 Ľubomír Auxt asistent trénera Partizán Čierny Balog 4 SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-240 Marek Majerčík 1299024 Rabča 2 SN od 9.9.13, 1-5a,  uhradiť 5 € v MZF,

D-241 Stanislav Sopóci 1032174 Mýtna 3  SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-242 Adam Pavlík 1307613 Bánová 6 SN od 9.9.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-243 Dávid Kúšik 1260374 Žarnovica 2 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-244 Martin Straka 1249868 Hriňová 1 SN od 9.9.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-245 DK odstupuje KR SsFZ e-mail hráča Richard Lunter 1054201 Revúca zo dňa 11.9.13,

D-246 Martin Vyskoč 1088280 Závažná Poruba 2 SP do 30.4.14, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-247 FK Badín dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 11.9.13,

D-248 Adam Slovák 1197273 Revúca 4 SN od 12.9.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-249 Martin Turák 1151855 Kováčová 4 SN od 12.9.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-250 Marián Výboh 1187315 Zvolen 1 SN od 12.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-251 Juraj Mazúch asistent trénera FK Zvolen dospelí 5 SN od 12.9.13, 1-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-252 Peter Vnuk 1253006 Radoľa 6 SN od 9.9.13, 1-5a, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-253 Ján Patyk asistent trénera FK Radoľa dorast 6 SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-254 Milan Murcin 1335776 Dlhá nad Oravou 4 SN od 9.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-255 Jakub Zelenčík  1262065 Bzovík 2 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-256 Marek Dominik Turňa 1271604 Medzibrod 2 SN od 9.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-257 Denis Sendrei 1256418 Kokava nad Rimavicou 4 SN od 9.9.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-258 Kristian Kosmel 1304678 Žarnovica 4  SN od 9.9.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-259 Na návrh KM SsFZ FK Žarnovica SŽ pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie previnenia (uhradiť v MZF) za porušenie nariadení ohľadom RP v stretnutí dňa 7.9.13,

D-260 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 9.9.13:

           Martin Šiška 1210970 Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF,

           František Ľušňák 1209976 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF,

           Martin Sventek 1210626 Lietavská Lúčka, uhradiť 10 € v MZF,

           Dávid Danaj 1240248 Dúbrava, uhradiť 10 € v MZF,

           Miroslav Oroszlány 1242503 Balog nad Ipľom, uhradiť 10 € v MZF,

           Tomáš Cibuľa 1234855 Čebovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Jaroslav Páleš 1155743 Belá Dulice, uhradiť 10 € v MZF,

D-261 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 12.9.13:

           Rudolf Šavlík 1183988 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF,

D-262 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

            Daniel Holka 1277535 Turzovka zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

            Marek Babiš 1250220 Turzovka zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.4.14, uhradiť 5 € v MZF,

            Jozef Auxt 1182990 Partizán Čierny Balog zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

            Peter Turňa 1142563 Partizán Čierny Balog zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

            Jozef Rosík 1271834 Tatran Čierny Balog zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

            František Molnár 1263601 Dobrá Niva zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

            Marek Rozenberg 1306764 Janova Lehota zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

            Jozef Kocian vedúci družstva FK Nová Baňa SŽ odpúšťa sa,

            Branislav Farkaš 1197703 Detva zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.  

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.     Žiadame rozhodcov v súťažiach mladších žiakov U13, U12 o dodržiavanie pravidiel a metodických pokynov pre túto vekovú kategóriu (materiál nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – KR – Materiály). Dve ihriská na šírku ihriska, súbežne dva zápasy pre každú kategóriu. Skontrolovať počty hráčov na zápase (hrajúci hráči + náhradníci) podľa zápisu. Nezačať majstrovský zápas v prípade nedodržania pravidiel (hlavne 2 ihriská na šírku hlavného ihriska).

2.     Žiadame KR ObFZ o nahlásenie klubovej príslušnosti R ku klubom, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ v aktuálnom súťažnom ročníku v termíne najneskôr do 30.9.2013. Termín žiadame dodržať z dôvodu nadväznosti na rokovanie VV SsFZ (4.10.).

3.     Žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hramadnej objednávke plastových preukazov pre R.

4.      Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného uzatvorenia zápisu o stretnutí uhradia poplatky  nasledovní R: Gašperec, Staškovan, Machyniak, Hromádka -  7,- eur. Mačuda, – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

5.     Ospravedlnenia R:  Melicher 7.9.2013 – 15.9.2013 neskoro, Martinka 7.9.-15.9.2013 neskoro, Podhorský 28.9.-29.9.2013, Jančo 19.10.2013, Juríčka od 28.9.2013 do konca jesennej časti, Čuboň T. 29.9.2013, Námešný 28.9.2013, Madera 5.10. a 26.10.2013, Botka 29.9.2013 – zrušenie ospr., Riša 5.10.-6.10.2013, Bútora 12.10.-13.10.2013, Grenčík 19.10.-20.10.2013, Škvarek 5.10.2013, Slašťan 12.10.-13.10.2013,Kollár 5.10., 12.10. - 13.10.2013,

6.     Zmena adresy: Peter  Mihálka  Jozefa  Kronera  13/19 036 01 Martin

7.     Ospravedlnenie DZ : M. Budač 7.9., 21 – 22.9.,  Králka 7 – 15.10., Piaček 15.9.,  Doboš 7.9., 14.9.,  Hrmo 7.9.,  Dolník 15.9., Truban 7.9, 14.,9., 21.9., 28 – 29.9.,  Braučok 7.9., Vorel 7.9.,  Doboš 21.9.,  

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2013 – chlapci (ročník 2002): Krajské finále pre ZA kraj (MFK Ružomberok, FOMAT Martin, MŠK Žilina, OZ MF Závodie, MŠK Námestovo, Oravan Oravská Jasenica) sa uskutoční 18.09. 2013 od 08.30 v Ružomberku na miniihrisku v areáli ZŠ Kľačno a pre BB kraj (MFK Lokomotíva Zvolen, Strojár Krupina, Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, Sklotatran Poltár, MFK Detva) 17.09. 2013 od 08.30 hod.vo Zvolene na miniihrisku v areáli MFK.

2.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

3.    Spoločnosť Coerver Coaching v spolupráci s FC Horná Nitra organizuje 23.09. 2013 v Prievidzi jednodňové školenie určené trénerom mládeže (2 hodiny teórie a 4 hodiny prax) o základoch trénngovej metódy Coerver Coaching. Info na www.coerver.sk

4.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Upozorňujeme, že v súlade s Prestupovým poriadkom pre neprofesionálnych futbalistov je možné podávať žiadosti o hosťovanie v termíne od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne) v termíne od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6. kalendárneho roka.

3.      Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013) zvýšením, resp. znížením zálohovej platby o preplatok-nedoplatok voči SsFZ. V prípade preplatku-nedoplatku do 1,00€ (vzniklo zaokrúhľovaním pri výpočte, resp. evidencii) žiadame nezapočítavať do predpisu II. zálohovej platby.

3.    Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ,

      že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové

      platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

4.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 17.9.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: Badín – Rakytovce, Likavka – Vavrečka a Hriňová – P. Č. Balog (všeky KR).

5.    Zmena v RS SsFZ 2013/2014, časť Adresár FK – Majstrovstvo regiónu STRED dospelí – FK LAFC Lučenec od 10.9.2013 je managerom FK Ivan Janák, m: 0905 255 281.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jesennej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ, v II. Lige U-19 a U-17, v III. ligách dorastu U-19 SEVER a JUH, ako aj v II. ligách U-15 a U-13 SEVER a JUH. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.    V ISSF sú dva TYPY faktúr:

- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke čo Vám prinesie kuriér keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIEROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte z dôvodu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTURY SA NEZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandardne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér nám podáva informáciu o platbách a platby v 10 dňových intervaloch.
 
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto sú faktúry, ktoré voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, tieto faktúry je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČITAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.
 
Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.
 
Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila ! 
 
Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAT ! Je to štandardná reklamácia a keď Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.
 
Čo z uvedeného vlastne vyplýva ?
 
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE nám potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte opravia.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJUCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravene položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY POŠTOVÝM POUKAZOM! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dní. Budete mať problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.
Ešte jeden veľmi dôležitý detail.
Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !

 

Zmena DL:

 

N. Baňa – Martin (dor., 7.k., hrá sa 14.9. 10:30-13:00 v Rudne, AR1 Kolofík za Túmu)

Zvolen – Rakytovce (dor., 8.k.,22.9., AR2 ObFZ ZV za Frontovú)

Kremnička – Jelšava (dor., 7,k., hrá sa 15.9. už o 11:00)

Z. Poruba – Lisková  (žiaci, 7.k., 15.9. predz. dosp. R Podhorský za Králika)

Detva – R. Sobota (žiaci, 8.k., 21.9., R Žiak M. za Siváka)

Sásová – Sliač (žiaci, 2.k., hrá sa 25.9. o 15:00-17:00 R ObFZ BB)

Pohronie ZH/DŽ – Martin (SFZ, žiaci, 7.k., 21.9., AR1 Riša za Frontovú AR2 Golian za Jekkela)

 

MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2013 – chlapci (ročník 2002)

Krajské finále

BB kraj 17. 9. 2013 od 8.30 hod. vo Zvolene na miniihrisku v areáli MFK – R Jodas, Hrdlička

ZA kraj 18. 9. 2013 od 8.30 hod. v Ružomberku na miniihrisku v areáli ZŠ Kľačno – R Vrtich, Podhorský