Spravodajca č. 4/2013-14                                               2. 8. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK ruší MFS:

·      1.kolo IV. liga J B. Štiavnica – Poltár

·      1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·      2.kolo IV. liga S Vrútky – Belá Dulice

·      4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

·      5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

2.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·        03.08.2013 o 16,30 hod. – 1.kolo V. ligy C Krupina – Medzibrod

·        03.08.2013 o 10,00 hod. – 1.kolo V. liga C Priechod – Jakub

·        09.08.2013 o 17,00 hod. – 2.kolo IV. liga J Žarnovica – B. Štiavnica

·        25.08.2013 o 10,30 hod. – 4.kolo IV. liga J Vinica – Zvolen

·        29.08.2013 o 16,00 hod. – 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·        29.08.2013 o 16,00 hod. – 2.kolo IV. ligy S Vrútky – Belá Dulice

·        11.09.2013 o 16,00 hod. – 5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

·        14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bytčica

·        18.09.2013 o 16,30 hod. – 4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

3.    Žiadame FK Poltár o zaslanie potvrdeného menného zoznamu hráčov týkajúcich sa vírusového ochorenia do 8.8.2013. Žiadame FK B. Štiavnica a Poltár o predloženie písomnej vzájomnej dohody odohratia MFS obratom.

4.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP, R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

5.    Pripomíname FK že pre operatívnejšiu komunikáciu s ŠTK je možné využívať buď ISSF – elektronická podateľňa, alebo e-mail stk.ssfz@gmail.com

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Oznamuje:

a) účastníkom III. ligy dor. skup. JUH, že FK JUPIE BB – Podlavice B odhlasuje družstvo dorastu zo súťaže.

    FK,   ktoré boli vyžrebované odohrať MFS s Jupie  Podlavice B budú mať voľno.

b) účastníkom III. ligy dor. skup. JUH, že Veľký Krtíš odohrá doma hrané MFS  v sobotu o 10,00 hod.

      od III. kola  17.8.2013

c) účastníkom IV. ligy dor. skup. D, že  Nenince odohrajú doma hrané MFS v sobotu UHČ dosp.

d) účastníkom II. ligy U15 a U13 skup. SEVER, že ŠK  Bobrov odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako

       predzápas. dosp.

e) účastníkom III. ligy  U15 a U13 skup. A , že OZ mládežnícky futbal Závodie Žilina odohrá doma hrané

      MFS v sobotu o 14,00 – 16,00 hod.

      2. kolo 10.8.2013  ZA Závodie – Krásno   ihrisko Strážov

      4. kolo 24.8.2013  ZA Závodie – Čadca B ihrisko  Závodie

      6. kolo 7.9.2013    ZA  Závodie – K. N. Mesto B  ihrisko Závodie

      9. kolo 28.9.2013  ZA Závodie – Radoľa  ihrisko  Závodie

     11. kolo 12.10.2013 ZA Závodie – Turzovka   ihrisko Závodie

     13. kolo 26.10.2013 ZA Závodie – Čierne  ihrisko Závodie

f) účastníkom III. ligy U15 a U13 skup. B, že Oravská Lesná odohrá doma hrané MFS v nedeľu

    o  10,00 – 12,00 hod. od 3. kola  17.8.2013

g) účastníkom III.ligy U-15 a U-13 sk.C, že FK Rakytovce odhlasuje družstvo žiakov zo súťaže. FK, ktoré boli 

    vyžrebované odohrať MFS s FK Rakytovce budú mať voľno.

h) účastníkom II. ligy U19 a U17,III. ligy U15 a U13, že ATTACK Vrútky odohrá v jesennej časti MFS

      na registračne preukazy Lokomotíva ŽOS Vrútky a ATTACK Vrútky.

i) povoľuje štart hráčky  Kristína Čintalová nar.  31.3.2000 v kategórie  U13 mladší žiaci za Rim.  Sobota.

j)  povoľuje štart hráčky  Lúcie Gajdošovej nar. 1.1.1998 reg. č. 1283016 v kategórie U15 starší žiaci za

    Prameň  Kováčová.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  1. kolo  II. ligy U19 a U17  Čadca – Lipt. Mikuláš sa odohrá 11.9.2013 (streda)  o 13,00 -  15,30 hod.

      FK Čadca uhradí 5.- €. v MZF

b)  2.kolo II. ligy U19 a U17 Liptovský Mikuláš – Rakytovce 25.9.2013 (streda) o 11,00 a 13,30 hod.

     FK Rakytovce uhradí 5,-€ v MZF

c)  1. kolo III. ligy dor. skup. SEVER  Tvrdošín – Rosina  21.8.2013 (streda) o  16,30 hod. FK Rosina

      uhradí 5.- € v MZF

d) 1.kolo IV. ligy dor. skup. B Dlhá nad Oravou – Lisková 14.8.2013 (streda) o 17,30 hod. FK Dlhá nad

    Oravou  uhradí 5,-€ v MZF

e)  2.kolo IV. ligy dor. skup. C Braväcovo – Kováčová  29.8.2013 (štvrtok) o 16,30 hod. FK Kováčová uhradí

      5.-€ v MFZ

f)   2. kolo II. ligy U15 a U13 skup. SEVER Bobrov – K. N. Mesto  4.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

g)   3. kolo II. ligy U15 a U13 skup. SEVER Dol. Kubín - Bobrov  10.9.2013 (utorok) o 15,00 a 17,00 hod.

h)    4.kolo II. ligy U15 a U13 skup. SEVER Bobrov – Or.Veselé 18.9.2013 (streda) o 15,30 a 17,30 hod.

i)    2.kolo II. ligy U15 a U13 skup. Sever Teplička – ZA Mojš 18.9.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

j)   2.kolo II. ligy U15 a U13 skup. JUH Tisovec – FK Horehron 12.9.2013 (štvrtok) o 13,00 a 15,00 hod.

       FK   Horehron  uhradí 5,-€ v MZF

k)     2.kolo II. ligy U15 a U13 skup. JUH Detva – Lučenec 3.9.2013 (štvrtok) o 14,00 a 16,00 hod. FK Detva

       uhradí 5,-€ v MZF.

l)   2.kolo III. ligy U15 a U13 skup. A Skalité – Varín 18.9.2013 / streda / o 13,00 a 15,00 hod.

m)    3.kolo III. ligy U15 a U13 skup. A Raková - Skalité 11.9.2013 / streda /o 15,00 a 17,00 hod.

n)    4.kolo III. ligy U15 a U13 skup. A Skalité – K.N.Mesto B 25.9.2013 / streda / o 15,00 a 17,00 hod.

o)    2.kolo III. ligy U15 a U13 skup. C Štiavnické Bane – Kováčová, 18.9.2013 / streda / o 14,00 a 16,00 hod.

3. Nariaďuje odohrať  MFS:

a)   3. kolo  III. ligy dor. skup. JUH  Č. Balog – Fiľakovo   17.8.2013 o 14,30 hod.

b)   7. kolo II. ligy U15 a U13  skup. SEVER   MŠK Žilina C – OFK Teplička  15.9.2013 o 10,00 – 12.00 hod.

       na ihrisku v Strážove.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-2 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov uvedených pod D-893 a D-940, že v zmysle Prílohy 1 bod 13 DP napomenutia žltou kartou a uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou kartou v súťažiach ročníka 2012/2013 sa na konci tohto ročníka anulovali. Ostatné zostatky disciplinárnych opatrení (napr. za ČK) uložené v ročníku 2012/2013 zostávajú v platnosti pre súťažný ročník 2013/2014.

D-3 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R za máj 2013), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 18.7.13 za neuhradenie faktúry družstvu FK Kremnička dorast (261,58 €). Zastavená činnosť družstvu FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípadné nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 18.7.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-6 Na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Rimavská Sobota na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia nedoplatku zo súťažného ročníka 2012/2013 družstva dospelých FK Tachty (653 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Rimavská Sobota o okamžité zastavenie činnosti družstva FK Tachty dospelí do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Tachty obratom zašle na sekretariát SsFZ a ObFZ Rimavská Sobota.

D-7 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

      Martin Ďurčák 1220432 Trstená zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

      Juraj Gelčinský 1210919 Trstená zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

      Peter Penov 1087065 Priechod zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

      Pavel Čipčala 1179947 Tomášovce zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

      Tomáš Cabadaj 1155531 Nová Bystrica zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.      Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R: Gašperec, Čambora, Staškovan Králik,Machyniak, Kršková - poplatok 7,- eur. Mačuda, Spišák – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

      Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných  

      R: Machyniak, Hucák. Uhradiť do 10 dní od prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade    

      zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú

      menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia.

2.      Rozhodcovia, ktorí postúpili do súťaží SsFZ z jednotlivých ObFZ a nemajú zakúpenú výstroj ATAK, môžu sa informovať ohľadne zakúpenia si tejto výstroje elektronickou poštou u p. Fajčíka: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, alebo telefonicky 0905/637060, príp. priamo u firmy ATAK Prešov.

3.     Ospravedlnenia R:    Horný 17.8. a 24.8.2013 do 14:00,  Jakubjak 18.8.2013, Rendla 17.8.-18.8. a 24.8.-25.8.2013, Glajza 16.8.-25.8.2013, Kratochvíla – prac.dni, Hýllová LS a celá jesenná časť, Madera - prac.dni a 24.8.2013, Ďuriník – prac.dni a soboty a 23.8.-10.9.2013, Bútora 17.8.-18.9. a 24.8.-25.8.2013, Hrtús 10.8.-11.8.2013 neskoro, Pšenák 2.8. LS, prac.dni a soboty, Mikloš 17.8. a 31.8. do 14:00, Šupej 24.8.2013, Kyzek 2.8. LS, Hanesová 17.8.-18.8.2013, Kuba 3.8., 24.8.-25.8.2013, Poláček 24.8.-25.8.2013, Krkošová 17.8.-18.8., 24.8.-25.8. a do konca jesennej časti, Behančín 10.8.-11.8. a 17.8.2013, Kelemen 2.8. – 4.8.2013 nekoro, Kancko 10.8.-11.8.2013 neskoro, Ploštica 19.8.-30.8.2013, Danišek – ukončenie činnosti, Melicher 2.8.2013 LS, Stankovianska PN do 14.8.2013, Slašťan 24.8.-25.8.2013, Ligas 24.8.2013, Zemko 2.9.-11.9.2013, Budáč st. 23.8.-6.9.2013, Remeň 29.8.2013, Mitúch prac.dni,

4.     Zmena e-mail. adr.: Tomáš Kolofík  tomas.kolofil@zoznam.sk;

5.     Ospravedlnenie DZ : M. Budač 17 – 18. 8., Kolibáč 2 – 26.8., Krško 9. – 18. 8., Veky 2.8., Lauer 10 – 8.,

Dolník 10 – 11. 8., Balko 29.8., Lauer 10 – 11.8.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (kategória prípravky) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 17. – 18. august 2013 všetkých prihlásených trénerov: Kultán, Šajgalík, Plichta, Hýll, Filipiak, Lešták, Hraško, Gazdík, Chabada, Palider, Šmehýľ, Beňuš, Dubovec, Stančík, Nociar, Bešina, Rosiar, Kelemen. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti licencie. V prípade záujmu ďalších trénerov o účasť na uvedenom seminári prihláste sa na peterstefanak@gmail.com

2.    TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 31. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa počtu prihlásených družstiev najneskôr do 10. augusta 2013.

3.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

4.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Medzinárodné transfery:

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o

transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ do Bratislavy; registračný poplatok vo výške

20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie),

sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002;

takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ

maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionál -

nych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom

vyplnené tlačivá.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Doplnenie RS SsFZ 2013/2014, Adresár FK, Majstrovstvá regiónu STRED, FO KINEX Bytča od 25.7.2013 prezident FO Marián Krištof, m: 0903 566 688, e-mail: marian.kristof1000@gmail.com. Zároveň oznamujeme zmenu poštovej adresy FK: FO KINEX Bytča, Sidónie Sakalovej, 014 01  Bytča.

3.    V pondelok 29.7.2013 začína sekretariát rozosielať RS SsFZ 2013/2014, vždy jeden výtlačok na adresu FK, ktorého družstvo(á) štartujú v aktuálnom ročníku súťaží SsFZ. Ďalšie výtlačky nového RS si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte po predložení úhrady (2 € za jeden kus) poštovou poukážkou, alebo prevodom na č. účtu: 0050192944/0900. Z technických dôvodov RS poštou zašleme len výnimočne. RS SsFZ 2013/2014 nájdete už aj na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ.

4.     K 2.8.2013 nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade faktúr za činnosť R a DZ v MFS družstiev mládeže od FK Dukla BB (Fa 2013095 – 785,22€), Bacúch (Fa 096 – 149,47€), Dlhá nad Oravou (Fa 102 – 104,98€), Hontianske Nemce (Fa 107 – 84,58€), Kokava nad Rimavicou (Fa 123 – 60,49€), Kremnička (Fa 113 – 412,37€),Oravská Polhora (Fa 122 – 60,49€), Rabča (Fa 126 – 135,98), R.Sobota (Fa 127 – 281,58€), Ružomberok (Fa 128 – 494,52€), Sliač (Fa 129 – 265,38€), Švošov( Fa 132 – 104,98€), Turany (Fa 134 – 104,98€), Vidiná (Fa 136 – 104,98€). Uvedené FK odstupujeme na riešenie DK.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

B. Štiavnica – Poltár (dosp., 1.k.,  zrušené, NT bude oznámený)

Tvrdošín – Rosina (dosp., 1.k., 29.8. o 16:00, R Kosturský za Remeňa, AR2 Šimovič za Kosturského)

Radoľa – Divinka (dosp., 1.k., AR2 platí pôvod. AR2  Podhorský)

L. Mikuláš – Rakytovce (dor., hrá sa až 25.9. o 11:00-13:30, pôvod.del.)

Rakytovce – Bánová (dor., 1.k., 21.8. v Bánovej, AR2 Dobroň za Mitúcha)

Tvrdošín – Rosina (dor., 1.k., hrá sa až 21.8. o 16:30, AR Juríčka za Hraška)

Dlhá n.o. – Lisková (dor., 1.k., hrá sa až 14.8. o 17:30, pôvod.del.)

Braväcovo – Kováčová (dor., 2.k., hrá sa až 29.8. o 16:30, pôvod.del.)

JUPIE BB – Kremnička (dor.,1.k., zrušené)

H. Nemce – JUPIE BB (dor., 2.k., zrušené)

V. Krtíš – H. Nemce (dor., 1.k., hrá sa v 3.8. v UHČ dor., platí pôvod.del., R Pásztor)

Prestavlky – Rakytovce (žiaci, 2.k., zrušené)

Tisovec – Horehron (žiaci, 2.k., hrá sa až 12.9. o 13:00-15:00, R Kúchen)

Detva – Lučenec (žiaci, 2.k., hrá sa až 3.9. o 14:00-16:00, R Hanesová)

Žilina – B. Bystrica (SFZ, dor., 7.8., R Moják za Halfára, AR2 Belko Ľ. za Mojáka)