Spravodajca č. 3/2013-14                                               25. 7. 2013

 

V piatok 5. 7. 2013 sa v B. Bystrici konala konferencia nášho zväzu. Okrem iného schválila termín konania volebnej Konferencie SsFZ na piatok 13. 12. 2013. Toto významné rokovanie zhodnotí končiace sa volebné obdobie, zvolí nové orgány SsFZ a vytýči úlohy na roky 2014-2017. Spomínanému zasadnutiu budú predchádzať výročné snemovania ObFZ na teritóriu stredného Slovenska.

Podrobnejšie informácie z konferencie, nájdete v časti Konferencia SsFZ na www.ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK ruší MFS:

·      1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·      2.kolo IV. liga S Vrútky – Belá Dulice

·      4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

·      5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

2.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·        03.08.2013 o 16,30 hod. – 1.kolo V. ligy C Krupina – Medzibrod

·        03.08.2013 o 10,00 hod. – 1.kolo V. liga C Priechod – Jakub (Priechod uhradí 10€ - prostredníctvom MZF)

·        09.08.2013 o 17,00 hod. – 2.kolo IV. liga J Žarnovica – B. Štiavnica

·        25.08.2013 o 10,30 hod. – 4.kolo IV. liga J Vinica – Zvolen

·        29.08.2013 o 16,00 hod. – 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·        29.08.2013 o 16,00 hod. – 2.kolo IV. ligy S Vrútky – Belá Dulice

·        11.09.2013 o 15,30 hod. – 5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

·        14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. ligy S Stráňavy – Bytčica

3.      Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov pre nový súťažný ročník 2013/2014 sa uskutoční na SsFZ dňa 1.8.2013 od 15,00 do 17,00. Na súpisku resp. zoznam sa uvádzajú registračné čísla hráčov z ISSF, nie ich rodné čísla!

4.      Pripomíname FK že pre operatívnejšiu komunikáciu s ŠTK je možné využívať buď ISSF – elektronická podateľňa, alebo e-mail stk.ssfz@gmail.com

5.      Časový harmonogram ohliadky športových areálov :

29.7.2013 / pondelok /

9.00 – 10.00 hod.   MFK Spartak Hriňová

11.30 – 12.30 hod. TJ Sokol Repište.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Oznamuje:

a) že potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2013 – 2014 a zoznamov pre celý súťažný ročník 2013 -2014 sa uskutoční v dňa 1.8.2013 (štvrtok)  od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Na zozname, resp. súpiske uvádzajte zásadne registračné číslo hráča z ISSF, nie rodné číslo!!!

b)  účastníkom II. ligy U – 19 a U – 17, III. ligy dorastu skup. SEVER, JUH, IV. ligy dor. skup. A,B,C,D,  že súťažný ročník2013 – 2014 sa začne 1. kolom  4.8.2013.

c)  účastníkom II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 skup. SEVER, JUH, III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 skup. A,B,C, že súťažný ročník 2013 – 2014 sa začne 2. kolom 10.8.2013.

d)   účastníkom III. ligy  žiakov U – 15 a U – 13 skup. D, že súťažný ročník 2013 – 2014 sa bude hrať

       4- kolovo so 6 účastníkmi a začiatkom 24.8.2013 1. kolom.

e)   účastníkom IV. dor. skup. C, že FK Dobrá Niva prihlasuje svoje družstvo dorastu do súťaže a bude mať pridelené číslo 7.

f)   účastníkom  III. ligy dor. skup. JUH , že FK Bacúch odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých.

g)   účastníkom IV. ligy dor. skup. B, že Dolný Kubín odohrá doma hrané MFS  v sobotu o 10,00 hod.

h)   účastníkom II. ligy U15 a U13 skup. SEVER, že K. N. Mesto odohrá doma hrané MFS v nedeľu

        o 10,00 -12,00  na ihrisku Povina.

i)     účastníkom II. Ligy U-15 a U-13 sk.SEVER, že MŠK Žilina odohrá domáce MFS v Strážove:

      2. kolo 10.8.2013 MŠK Žilina C – ŠK Belá

      4. kolo 24.8.2013 MŠK Žilina C – FK Rajec

      7. kolo 14.9.2013 MŠK Žilina C – OFK Teplička n / Váhom

      9. kolo  28.9.2013 MŠK Žilina C – Oravská Jasenica

      11. kolo 12.9.2013 MŠK Žilina C – K. N. Mesto A

      13. kolo 26.10.2013 MŠK Žilina C – Oravské Veselé

j)   účastníkom II. ligy U15 a U13 skup. SEVER, že ŠK  Bobrov odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako

       predzapas. Dosp.

k)  účastníkom III. ligy  U15 a U13 skup. A , že OZ mládežnícky futbal Závodie Žilina

      2. kolo 10.8.2013  ZA Závodie – Krásno   ihrisko Strážov

      4. kolo 24.8.2013  ZA Závodie – Čadca B ihrisko  Závodie

      6. kolo 7.9.2013    ZA  Závodie – K. N. Mesto B  ihrisko Závodie

      9. kolo 28.9.2013  ZA Závodie – Radoľa  ihrisko  Závodie

     11. kolo 12.10.2013 ZA Závodie – Turzovka   ihrisko Závodie

     13. kolo 26.10.2013 ZA Závodie – Čierne  ihrisko Závodie

l)    účastníkom II. ligy U19 a U17,III. Ligy U15 a U13, že ATTACK Vrútky odohrá v jesennej časti MFS

      na registračne preukazy FC Lokomotíva ŽOS Vrútky, ako aj ATTACK Vrútky.

 

2: Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  1. kolo  II. ligy U19 a U17  Rakytovce – Bánová sa odohrá 21.8.2013 / streda /  o 11,00 13,30

       v opačnom poradí na ihrisku v Bánovej.

b)   6. kolo II. Ligy U19 a U17 Námestovo – Nová Baňa 21.8.2013 / streda / o 14,00 – 16,30 hod.

c)   1. kolo III. ligy dor. skup. JUH Sliač – Hriňová  29.8.2013 / štvrtok  / o 14,00 hod.

d)   2. kolo III. ligy dor. skup. JUH Jelšava – Jesenské  29.8.2013 / štvrtok / o 14,00 hod.

e)   2. kolo III. ligy dor. Skup. JUH Žarnovica – Veľký Krtíš  9.8.2013 / piatok / o 14,30 hod.

f)    4. kolo III. ligy dor. skup. JUH Žarnovica- ŠK Kremnička  29.8.2013 / štvrtok / o 15,00 hod.

g)  1. kolo IV. kolo dor. skup. B  Lipt. Sliače -  Zuburec   29.8.2013 /štvrtok / ako predzápas dosp.

h)  3. kolo IV. ligy dor. skup. B  Ludrová – Zakamenné  17.8.2013 v opačnom poradí na ihrisku Zakamenné.

i)   2. kolo IV. kolo dor. skup. C  Selce - Očová  9.8.2013 o 17,00 hod.

d)  2. kolo III. ligy U15 a U13 skup. A  Staškov - Čierne  27.8.2013 / utorok / o 10,00 – 12,00 hod

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-2 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov uvedených pod D-893 a D-940, že v zmysle Prílohy 1 bod 13 DP napomenutia žltou kartou a uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou kartou v súťažiach ročníka 2012/2013 sa na konci tohto ročníka anulovali. Ostatné zostatky disciplinárnych opatrení (napr. za ČK) uložené v ročníku 2012/2013 zostávajú v platnosti pre súťažný ročník 2013/2014.

D-3 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R za máj 2013), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 18.7.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Bušince dorast (88,98 €), Kremnička dorast (261,58 €), Sliač dorast (261,58 €) a Zuberec dorast (88,98 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 18.7.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-4 Na základe kap. XXIV. bod 1 RS 2013/14 (úhrada štartovného), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 18.7.13 FK dospelých Badín, Rakytovce, Kysucký Lieskovec a Divinka. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 18.7.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-6 Na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Rimavská Sobota na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia nedoplatku zo súťažného ročníka 2012/2013 družstva dospelých FK Tachty (653 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Rimavská Sobota o okamžité zastavenie činnosti družstva FK Tachty dospelí do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Tachty obratom zašle na sekretariát SsFZ a ObFZ Rimavská Sobota.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 2. 8. 2013 na Právnickej

fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15

do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

SsFZ 2013/2014 je povinná. Všetci R si na seminár prinesú preukaz R a rovnako všetkých upozorňujeme na primerané spoločenské oblečenie.

2.      Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R: Gašperec, Čambora, Staškovan Králik,Machyniak, Kršková - poplatok 7,- eur. Mačuda, Spišák – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

      Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných  

      R: Machyniak, Hucák. Uhradiť do 10 dní od prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade    

      zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú

      menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia.

3.      Rozhodcovia, ktorí postúpili do súťaží SsFZ z jednotlivých ObFZ a nemajú zakúpenú výstroj ATAK, môžu sa informovať ohľadne zakúpenia si tejto výstroje elektronickou poštou u p. Fajčíka: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, alebo telefonicky 0905/637060, príp. priamo u firmy ATAK Prešov.

4.       Upozornenie pre nových R: Martin Bátory - nie je zaregistrovaný v v ISSF, Dominik Bednárik - nie je zaregistrovaný v ISSF, Jakub Glajza - nie je zaregistrovaný v ISSF, Oliver Doval - nemá účet, Juraj Dvorský - nemá účet, Pavol Ďurkovič - nemá účet, Tomáš Kolofík - nemá účet, Boris Krajník - nemá účet, Kristián Meszároš - nemá účet, Július Námešný - nemá účet, Pavel Olšiak - nemá účet, Ladislav Pásztor - nemá účet, Štefan Podhorský - nemá účet, Michal Spišiak - nemá účet, Roman Šupina - nemá účet, Miroslav Vrábel - nemá účet, Peter Zemko - nemá účet. Uvedení R sú povinní čo najskôr uvedené nedostatky odstrániť.

5.      T. Balázsik a M. Tapfer – ukončenie aktívnej činnosti.

6.       Ospravedlnenia R:    Bariak od 22.7.2013 do odvolania,  Krajník – soboty a 1.9.a 8.9.2013, Poliak R. 3.8.-10.8.2013 a od 16.8. do konca jes. časti, Lupták – pokračuje PN, Baka od 3.8.- 11.8.2013 neskoro,

      Jekkel PN od 23.7.2013, Jakubjak 23.8.-18.9.2013, Sivák 17.8.-18.8.2013, Spišák S. 2.8.2013 LS, Jodas –

      ukončenie PN 10.8.2013, osp. 24.8.,1.9.,7.9.,14.9.a 21.9.2013, Vachan 3.8.-4.8.2013, Badura 10.8.-11.8.2013,

      Belko – žiadosť o vyradenie z NL, Weiss M. – soboty a prac.dni, Dibdiak – prac.dni a soboty, Chovanec 25.7.-

      8.8.2013, Žeriava 17.8.-18.8.2013, Medveď 17.8.2013, Scherer 26.7.- 7.8.2013 neskoro, Korenčík 17.8.2013,

      Wojčík 10.8. 2013 ospr.zrušené,

7.       Upozornenie pre nových R: nie sú zaregistrovaní v ISSF: Martin Bátory Dominik Bednárik, Jakub Glajza, nemajú účet: Oliver Doval, Juraj Dvorský, Pavol Ďurkovič, Tomáš Kolofík, Boris Krajník, Kristián Meszároš, Pavel Olšiak, Štefan Podhorský, Michal Spišiak, Roman Šupina, Miroslav Vrábel, Peter Zemko. Uvedení R sú povinní čo najskôr uvedené nedostatky odstrániť. Rozhodcovia, ktorí nebudú zaregistrovaní v ISSF, budú stiahnutí z delegovania a KR prijme opatrenia v zmysle Štatútu KR.

8.       Ospravedlnenia DZ: Konečný od 22.7. PS, Kanka nedelegovať v pracovné dni PO – PIA, Doboš 26.7. – 10.8., Vrteľ 24 – 25.8., 21 –  22.9., Badura 2. 8., 16 – 18. 8.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (kategória prípravky) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 17. – 18. august 2013 všetkých prihlásených trénerov: Kultán, Šajgalík, Plichta, Hýll, Filipiak, Lešták, Hraško, Gazdík, Chabada, Palider, Šmehýľ, Beňuš, Dubovec, Stančík, Nociar, Bešina. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti licencie. V prípade záujmu ďalších trénerov o účasť na uvedenom seminári prihláste sa na peterstefanak@gmail.com

2.       TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 31. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa počtu prihlásených družstiev najneskôr do 10. augusta 2013.

3.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

4.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.       Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Medzinárodné transfery:

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o

transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ do Bratislavy; registračný poplatok vo výške

20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie),

sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002;

takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ

maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionál -

nych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom

vyplnené tlačivá.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.      Doplnenie RS SsFZ 2013/2014, Adresár FK, Majstrovstvá regiónu STRED, FO KINEX Bytča od 25.7.2013 prezident FO Marián Krištof, m: 0903 566 688, e-mail: marian.kristof1000@gmail.com.

3.      V pondelok 29.7.2013 začína sekretariát rozosielať RS SsFZ 2013/2014, vždy jeden výtlačok na adresu FK, ktorého družstvo(á) štartujú v aktuálnom ročníku súťaží SsFZ. Ďalšie výtlačky nového RS si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte po predložení úhrady (2 € za jeden kus) poštovou poukážkou, alebo prevodom na č. účtu: 0050192944/0900. Z technických dôvodov RS poštou zašleme len výnimočne. RS SsFZ 2013/2014 nájdete už aj na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-          prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-          vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-          nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

 Zmena DL:

      Z. Poruba – Pohronie ZH/DŽ (dosp.,1.k., AR2 Juríček za Vachana)

      Tvrdošín – Rosina (dosp., 1.k., hrá sa až 29.8. o 16:00, pôvod.del.)

      Demänová – Vavrečka (dosp., 1.k., R Kosturský za Scherera)

      Priechod – Jakub (dosp., 1.k., hrá sa už 3.8. o 10:00, AR2 Truban za Kollára)

      Rakytovce – Bánová (dor., 1.kolo, hrá sa až 21.8. o 11:00-13:30 v Bánovej, bude nová del.)

      Zborov – Belá (dor., 1.k., dor., R Čambora, AR Badura – nová)

      L. Sliače – Zuberec (dor., 1.k., hrá sa 29.8. už ako predz.dosp.)