Spravodajca č. 48/2012-13                                             28. 6. 2013

 

Aktív ŠTK a KM SsFZ, k vyhodnoteniu uplynulého súťažného ročníka a najmä k príprave súťažného ročníka 2013/2014, sa uskutoční 5.7.2013 (piatok) o 15,00 hod. tradične vo veľkej kongresovej sále Obvodného úradu v B. Bystrici. Na aktív pozývame touto cestou zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá dospelých a mládeže budú štartovať v súťažiach SsFZ v novom súťažnom ročníku, zástupcov ŠTK,KM ObFZ. Osobitné pozvánky na aktív nebudeme zasielať. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ, aby o konaní aktívu informovali zástupcov FK, postupujúcich do súťaží SsFZ.

 

V deň konania aktívu, teda v piatok sa uskutoční o 8,30 hod. zasadnutie VV SsFZ a následne od 11,00 hod. zasadnutie Konferencie SsFZ. Pozvánky a materiál pre delegátov konferencie budú zaslané na e-mailové adresy delegátov. V prípade, že delegát uvedený materiál na konferenciu nebude mať vo svojej e-mailovej pošte do 25.6.2013, mal by kontaktovať sekretariát SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

 

1.      ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2012/2013:

MRS   postup: MŚK Žilina B, zostup: Sitno Banská Štiavnica, MFK Lokomotíva Zvolen

IV. LS – postup: ŠK Javorník Makov, zostup: Družstevník Ďanová

IV. LJ – postup: ŠK Badín, zostup: JUPIE BB-Podlavice, ŠK Partizán Čierny Balog, FK Jesenské

V. L A – postup: FK Predmier, zostup: Slovan Nová Bystrica

V. L B – postup: Belá-Dulice, zostup: Tatran Sučany, Družba Malý Čepčín

V. L C – postup: MFK Detva, zostup: ŠK Selce, PS Hliník nad Hronom, FK 1928 Jasenie,

                           TJ Partizán Veľká Lehota

V. L D – postup: ŠK Vinica, zostup: FK Mesta Tornaľa, Nenince, FC 98 Hajnáčka

2.      V zmysle čl. 100/d SP trestáme FK Čebovce hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26.kola V. ligy D D. Strehová – Čebovce a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK D. Strehová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Selce hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16.kola V. ligy C Šalková – Selce a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Šalková 3 body a skóre 6:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

4.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Nenince hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16.kola V. ligy D Hnúšťa – Nenince a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Hnúšťa 3 body a skóre 4:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

5.      ŠTK SsFZ po skončení súťaží odrátala mínusové body FK : K. Lieskovec, Bytča, MFK BB, Sučany, Sklabiná, V. Lehota, Čebovce, T. Kľačany (všetci po – 3 body), Tachty (– 12 bodov), N. Bystrica (– 9 bodov), Hliník n. Hronom (– 12 bodov)

6.      Administratívne nedostatky R Chovanca v zápise o stretnutí Terchová – Predmier odstupujeme KR.

7.      Oneskorené začiatky stretnutí: Tisovec – B. Štiavnica (opodstatnené – príprava HP), Vavrečka – Dúbrava (ISSF), Bobrov – Sučany (oneskorený príchod H), Príbelce – Čebovce (ISSF)

8.      Štartovné pre nový súťažný ročník (MRS – 500€, IV. liga – 370€, V. liga – 230€) uhraďte na č. ú. 0050192944/0900, nezabudnite uviesť VS – ako pri platbe za R a DZ. Štartovné nebude z technických dôvodov započítané v mesačnej zbernej faktúre!

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Komisia mládeže SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a poradie družstiev v jednotlivých ligách po súťažnom ročníku 2012/2013.

 

1. Kontumuje MFS:

 

16.kolo IV.ligy dor.sk.Juh – Tornaľa – Žarnovica, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tornaľa podľa SP, článok 100/b

b) 16.kolo IV.ligy dor.skJuh – Brusno - Kalinovo, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Brusno podľa SP, článok 100/b

c) 16.kolo IV.ligy dor.sk.Juh – Hriňová - Hodruša, priznávame 3 body a skóre 3:0  v prospech FK Hriňová, podľa SP, článok 100/e

d) 16.kolo V.liga dor.sk.B – L.Sliače - Turany, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L.SLiače podľa SP, článok 100/b

e) 16.kolo II.ligy U-15 sk.Sever – Teplička n.Váhom – Habovka, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Teplička n.Váhom podľa SP, článok 100/b

f) 16.kolo II.ligy U-15 sk.Juh – Žarnovica – Horehron, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Žarnovica, podľa SP, článok 100/b

g) 16.kolo III.ligy U-15 sk.B – Sučany – Rabča, priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Rabča podľa SP, článok 100/e

 

Súťaž prípraviek.

TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa poču prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-899 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-726 trestá FK Tachty dospelí zastavením činnosti na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohranie stretnutí v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R a DZ). DK prípad odstupuje na ŠTK SsFZ.

D-900 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-726 trestá FK Hliník nad Hronom dospelí zastavením činnosti na 4 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohranie stretnutí v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R a DZ). DK prípad odstupuje ŠTK SsFZ.

D-901 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-726 trestá FK Nová Bystrica dospelí zastavením činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP   2-6 a DP 2-9 (odohranie stretnutí v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R a DZ). DK prípad odstupuje ŠTK SsFZ.

D-902 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-762 trestá FK Kremnička SD zastavením činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohranie stretnutí v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R). DK prípad odstupuje KM SsFZ.

D-903 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-762 trestá FK Vidiná dorast zastavením činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohranie stretnutí v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R). DK prípad odstupuje KM SsFZ.

D-904 Na návrh ŠTK SsFZ Denis Čepo 1225405 Čebovce 7 mesiacov nepodmienečne od 17.6.13 do 16.1.14, 1-6-3a,  uhradiť 10 € v MZF,

D-905 Na návrh ŠTK SsFZ FK Čebovce dospelí zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za inzultáciu rozhodcu hráčom v stretnutí dňa 16.6.13. DK prípad odstupuje ŠTK SsFZ.

D-906 Jakub Goldschmidt 1299471 Revúca 8 SN od 24.6.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-907   Na návrh ŠTK SsFZ FK Divinka dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 23.6.13,

D-908 Na návrh ŠTK SsFZ FK Selce dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 23.6.13,

D-909 Na návrh ŠTK SsFZ FK Nenince dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 23.6.13,

D-910 Peter Belko 1153192 Brusno DK hráčovi dňom 24.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-911 Peter Kršák 1250204 MFK Banská Bystrica 2 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 5 €,

D-912 Peter Bielik 1258598 Kremnička 1 SN od 20.6.13, 1-1a, uhradiť 5 €,

D-913 Marek Mušák 1206240 Oravské Veselé 1 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-914 Filip Zboja 1167481 Vrútky 1 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-915 Peter Michálek 1170404 Štiavnické Bane 6 SN od 24.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-916 Karol Holota 1148756 Podlavice 4 SN od 24.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-917 Martin Gavlák 1144109 Staškov 1 SN od 24.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-918 František Halfar 1180855 Skalité 1 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-919 Michal Mažári vedúci družstva FK Turčianske Kľačany dospelí 4 mesiace nepodmienečne od 24.6.13 do 23.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-920 FK Turčianske Kľačany dospelí zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d a 2-6 za napadnutie hráča vedúcim družstva a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 23.6.13. DK prípad odstupuje ŠTK SsFZ.

D-921 FK Dražkovce dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenie podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka po stretnutí dňa 23.6.13,

D-922 Andrej Rešetár 1171915 Malý Čepčín 4 SN od 24.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-923 Miroslav Koka 1301419 Kremnica 2 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-924 Lorant Zaťko 1173683 Čebovce 2 SN od 24.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-925 Tomáš Paššák 1249963 Hnúšťa 2 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-926 Ľuboš Ohajda 1265966 Nenince 2 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-927 Na základe správy DZ Ján Vantúch 1176200 Terchová DK hráčovi dňom 27.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 2.7.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči R v 57´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Terchová-Predmier),

D-928 Tomáš Anderko 1267729 Horehron Závadka nad Hronom 4 SN od 27.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-929 Patrik Šatura 1305122 Nová Baňa 4 SN od 24.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-930 Lukáš Bálint 1296211 Tisovec 2 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-931 Ján Melicher 1296175 Tisovec 4 SN od 24.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-932 Matej Kolčák 1299059 Belá 1 SP do 31.10.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-933 Michal Ukrop 1252105 Hliník nad Hronom 2 SN od 24.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-934 Manuel Gazdík 1261199 Radoľa 5 SN od 17.6.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-935 Ivan Ganobčík 1242283 Oravské Veselé 4 SN od 24.6.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-936 Lukáš Šimkovič 1249039 Očová 2 SN od 24.6.13, 1-5a, nesprávne uhradené 5 € – nie v MZF,

D-937 Na základe článku 10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie  nasledovne od 1.8.13:

           Róbert Berki vedúci družstva Tachty do 27.8.13,

           Ladislav Mátrahegyi tréner Tachty do 27.8.13,

           Štefan Kulich vedúci družstva Hajnáčka do 25.9.13,

           Ján Budai tréner Hajnáčka do 25.9.13,

           Pavel Sluka vedúci družstva Podzámčok do 25.9.13,

           Martin Babiak tréner Podzámčok do 25.9.13,

           Jozef Plieštik vedúci družstva Braväcovo do 9.10.13,

           Stanislav Divok tréner Braväcovo do 9.10.13,

           František Malik 1247706 Čierne do 14.10.13,

           Tomáš Kubík 1238967 D.Tižina do 13.11.13,

           Michal Mažári vedúci družstva T.Kľačany do 27.11.13,

D-938 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.6.13:

          Andrej Chrobák 1230338 Priechod, uhradiť 10 € v MZF,

D-939 Oprava trestu uvedeného pod D-847 na základe dodatočného nahlásenia ŠTK SsFZ Andrej Chrobák 1230338 Priechod 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-940 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 24.6.13:

          Juraj Kubišta 1197990 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

          Tomáš Šimček 1134231 Dolná Tižina, uhradiť 10 € v MZF,

          Roman Krištofík 1131419 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF,

          Maroš Dreveňák 1229820 Tvrdošín, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Povinec 1177996 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF,

          Ľuboš Nemec 1104225 Podlavice, uhradiť 10 € v MZF,

          Igor Kochol 1198211 Štiavnické Bane, uhradiť 10 € v MZF,

          Mário Sendrei 1218775 Poltár, uhradiť 10 € v MZF,

          Patrik Wollinger 1163329 Revúca, uhradiť 10 € v MZF,

          Róbert Juhász 1174416 Jesenské, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Ondrejkov 1130860 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF,

          Miroslav Kukolík 1233124 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF,

          Róbert Černák 1133840 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF,

          Michal Horanský 1143765 Málinec, uhradiť 10 € v MZF,

          Marek Kotschy 1251798 Skalité, uhradiť 10 € v MZF,

          Rudolf Mikula 1180180 Skalité, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Prokain 1141256 Malý Čepčín, uhradiť 10 € v MZF,

          Tomáš Švec 1155241 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF,

          Milan Gregor 1159802 Medzibrod, uhradiť 10 € v MZF,

          Marek Vaškor 1218962 Krupina, uhradiť 10 € v MZF,

          Lukáš Packo 1190388 Hliník nad Hronom, uhradiť 10 € v MZF,

          Matúš Kováč 1232936 Sásová, uhradiť 10 € v MZF,

          Matúš Malček 1171473 Jasenie, uhradiť 10 € v MZF,

          Marian Teren 1106760 Dudince, uhradiť 10 € v MZF,

          Pavel Kurčík 1222339 Hrnčiarska Ves, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Trebuľa 1179105 Príbelce, uhradiť 10 € v MZF,

D-941 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 2.7.13:

           zo stretnutia Bytča-Brusno MR Stred dospelí.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 2. 8. 2013 na Právnickej

fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15

do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

SsFZ 2013/2014 je povinná. Všetci R si na seminár prinesú preukaz R a rovnako všetkých upozorňujeme na primerané spoločenské oblečenie.

2.      Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R:  Katreniak, Chovanec, Gašperec, Čambora, Vrtich, Bušo, Staškovan, Kosturský, Králik - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík, Spišák – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

      Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných  

      R: Machyniak, Hucák. Uhradiť do 10 dní od prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade    

      zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú

      menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia.

3.      Nominačné listiny rozhodcov SsFZ 2013/2014: Majstrovstvá regiónu (41):  Budáč P. st., Bútora, Čičmanec,  Fáber, Frontová, Gonda, Halfár, Holas, Horák, Horný, Hrivík, Chudý, Jakubjak, Jekkel, Juríček, Kapusta, Knapec, Koós, Korenčík, Košarník, Krahulec, Krajči J., Králik, Kuba, Kuchársky,  Kuteľ, Libiak, Ligas, Medveď,  Moják, Nemček, Oružinský, Petrinec, Poláček, Poliak R., Rojček, Súhrada, Taraba, Vachan, Urda, Wojčík. IV. liga (62): Adamec, Badura, Baka, Behančin, Belko Ľ., Botka, Budač P. ml., Bušo, Cimprich, Čambora, Čuboň T., Danišek, Dobrocký, Dodok, Dvorštiak, Franek, Gemzický, Golian, Gregorec, Grenčík, Hreus, Hromádka, Hrtús, Hýllová, Chmúrny, Jačmeník, Jaroščiak, Ježík, Kalmár, Koleno, Kosturský, Kratochvíla, Kučera, Kúchen, Labuda, Lepieš, Machyniak, Martin, Mihálik, Mikloš, Nedbal, Paňko, Parobek, Polomský, Remeň, Sikora, Slašťan, Stankovianska, Šašvary, Šimko, Šimovič, Škvarek, Šupej, Šuška, Švec, Tokár, Valentýni,Verkin, Vojtuš, Vrtich, Weiss, Žeriava. V. liga(116): Bariak, Báthory M., Báthory P.,  Bednárik, Belko M., Budinec, Capek, Čuboň J., Dado, Danko, Dibdiak, Dobroň, Doval, Drozd, Dvorský, Ďuriník, Ďurkovič, Fábry, Farský, Forbak, Gajdošík, Gašperec, Glajza, Greňo, Guži, Hanesová, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hraško, Hubočan, Hucák, Chovanec, Ivanič, Jamrich, Jančok, Janovec, Jelok, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Kancko, Katrenčík, Katreniak, Kelemen, Kollár, Kolofík, Krajči M., Krajník, Krkošová, Kubačka, Kuriš, Kyzek Jaroslav, Lupták, Mačuda, Madera, Maga,  Majerčík, Markovič, Maršalek, Martinka, Martvoň, Matejčík J., Melich, Melicher, Meszároš, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Námešný, Náther, Novák, Olšiak, Pataki, Pásztor, Perexta, Petrák, Pilšáková, Ploštica, Podhorský, Poljak M., Pšenák, Rendla, Riša, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Sivák, Spišák, Spišiak, Staník, Staňo, Staškovan, Szabó, Širanec, Šmidriak, Štrba, Šupina, Tilesch, Truban M., Tůma, Turňa, Tutura, Uhorskai, Vojtek, Vojvoda, Vozár, Vrábeľ, Zaťko, Zemko, Žiak M., Žubor.

4.      Nominačné listiny delegátov SsFZ 2012/2013: Majstrovstvá regiónu (27): Babka, Badura, Braučok, Budáč P., Doboš, Dolník, Halaj, Hrčka D., Hrčka J., Hrmo, Hubka, Kolibáč, Kosec, Koša, Krško, Kučera T., Majsniar, Mastiš, Palacka, Perašín, Piaček, Roštár, Spišiak, Šmíd, Tomčík, Vorel, Zdechovan. IV. liga (21): Bacsa, Baják, Balko, Borcovan, Brťka, Budáč M., Čunderlík, Droppa, Jánošík, Kadík, Kanka, Konečný, Kubinec, Kuska, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piatek, Pšenica, Truban. V.  liga (27): Alakša, Bella, Ďurana, Hnilica, Hurík, Chovan, Chvíľa, Jančok, Juhász, Kmoško, Koncz, Králik, Králka, Macek, Mertinyák, Muráň, Ostrihoň, Polonec, Repa, Rosiar, Ševec, Švehlík, Tavač, Turňa, Veky, Vrteľ, Zeleňák. 

5.       Prerokované stretnutia: D. Strehová – Čebovce - z dôvodu nesprávneho postupu R v uvedenom stretnutí KR pozastavuje delegovanie R na 2 stretnutia dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2013/14. Tomášovce – D. Strehová (sťažnosť FK D. Strehová neopodstatnená, poplatok 10,- eur žiadať v zbernej faktúre), Kováčová – Podlavice, Kováčová – Tachty, Kotešová - Predmier (KR na základe vlastných zistení prijala voči R a DZ opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ). 

6.      Rozhodcovia, ktorí postúpili do súťaží SsFZ z jednotlivých ObFZ a nemajú zakúpenú výstroj ATAK, môžu sa informovať ohľadne zakúpenia si tejto výstroje elektronickou poštou u p. Fajčíka: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, alebo telefonicky 0905/637060, príp. priamo u firmy ATAK Prešov.

7.      T. Balázsik a M. Tapfer – ukončenie aktívnej činnosti.

 

       Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (dorast a žiaci) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 20. – 21. júl 2013 všetkých prihlásených trénerov: Hucko, Mydliar, Demenčík, Remeselník, Jamrich, Dzuro, Kubala, Jodas, Moravec, Píš, Bindner, Kelemen, Repiský, Holúbek, Černák, Boháč, Tkáč, Danko, Pavúk, Kanda, Berecz, Kasáč, Hýll, Meliš. Zraz všetkých účastníkov bude v sobotu 20. júla v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec o 10.00 hod. Účastníci seminára absolvujú 16 hod. teoretických prdnášok a praktických výstupov ( lektori – Szénay, Kollár, Štefaňák, Foltán, Nemec, Jonis, Nemcová, Danko, Pavúk)

2.       TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa počtu prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

3.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.       Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 25.6.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS:  Bytča - Brusno.  

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

3.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby nám v čo najkratšom čase, najneskôr do 26.6.2013 nahlásili postupujúce družstvá do súťaží SsFZ. Zároveň ich žiadame o sprostredkovanie informácie pre tieto družstvá o termíne a spôsobe podania prihlášky do súťaží SsFZ, odoslaní návratky (podkladov do RS 2013/2014), ako aj o termíne konania aktívu. V prípade, že sa u ObFZ udiala zmena niektorého z údajov, ktoré o nich zverejňujeme v RS SsFZ (adresa, tel. , e-mail, www) – tiež požiadame nahlásiť.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.       Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.       Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.       Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-          prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-          vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-          nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.