Spravodajca č. 46/2012-13                                             14. 6. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

Prihlášky do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2013/2014 sú zverejnené na odkaze www.futbalsfz.sk – projekty – ISSF – dokumenty – registračné formuláre – registračný formulár Prihláška do súťaže. Prihlášku podľa pokynov na tomto odkaze je potrebné vyplniť za každé družstvo (dospelí, mládež) samostatne a podpísanú štatutárnym zástupcom klubu (osoba uvedené v ISSF ako štatutárny orgán klubu – overenie podpisu sa nevyžaduje) zaslať poštou na SsFZ v termíne do 25.6.2013.

1.    Štartovné pre nový súťažný ročník (MRS – 500€, IV. liga – 370€, V. liga – 230€) uhraďte prevodom, vkladom na účet, prípadne poštovým poukazom v termíne do 25.6.2013 na č. ú. 0050192944/0900, nezabudnite uviesť VS- ako pri platbe za R a DZ. Štartovné nebude z technických dôvodov započítané v mesačnej zbernej faktúre.

2.    Prideľovanie čísel pre nový súťažný ročník sa na základe predložených prihlášok do súťaží od FK uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2013 od 9,00 hod.

Ako pomôcka pre FK k požiadavke pridelenia čísel je na stránke www.ssfz.sk v časti Komisie – ŠTK – Materiály zverejnená „bergerova tabuľka“.

3.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Kotešová hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 21.kola V. ligy A Terchová – Kotešová a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Terchová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

4.    V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Vavrečka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25.kola V. ligy B Belá – Vavrečka a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Belá 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

5.    V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Čierny Balog hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 17.kola IV. ligy Juh Č. Balog – Kováčová a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Kováčová 3 body a skóre 0:3. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

6.    ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

7.    15.06.2013 o 17,00 hod. – 28.kolo MRS MFK BB – Kalinovo (MFK BB uhradiť 10€)

15.06.2013 o 19,00 hod. – 26.kolo V. liga C Šalková – Dudince (Šalková uhradiť 10€)

15.06.2013 o 17,00 hod. – 26.kolo V. liga C Pliešovce – Hliník ( Hliník uhradiť 10€)

22.06.2013 o 15,00 hod. – 18.kolo MRS Čadca – Krásno  

22.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS N. Baňa – Kalinovo  

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo IV. liga S T. Štiavnička – Tvrdošín

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga A Skalité – Strečno

22.06.2013 o 19,00 hod. – 16.kolo V. liga C Šalková – Selce

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga D Sklabiná – D. Strehová   

8.    Stretnutie 16.kola IV. ligy J Žarnovica – Tachty sa uskutoční v pôvodnom termíne 23.06.2013 o 17,00.

9.    V stretnutí 27.kola MRS Tisovec – Brusno (Urda) boli správne udelené OT ŽK hráčom Tisovca – Marcel Tyčiak (1058969) a Matúš Levický (1155443).

10.  Žiadame FK Žarnovica o prijatie opatrení k náprave činnosti hlásateľskej služby na MFS v zmysle SP.

11.  Oneskorené začiatky stretnutí: Bytča – D. Tižina (berieme na vedomie písomného stanovisko), Čadca - MFK BB (opodstatnené, vyznačenie HP), D. Tižina - KNM (opodstatnené, predzápas mládeže), K. Lieskovec – L. Hrádok (oneskorený príchod H), S. Ďarmoty – Hajnáčka (oneskorený príchod H).

12.  Žiadame FK z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v prevádzkovaní ISSF, aby tejto oblasti venovali viac pozornosti aj keď je v jarnej časti len pilotná prevádzka. Nakoľko od novej sezóny budeme pracovať s ISSF v ostrej prevádzke je ešte dostatok času na prípravu vytvorenia požadovaných podmienok  pri vypisovaní elektronického zápisu o stretnutí. (FK Priechod – opakovane).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Prihlášky do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2013/2014 sú zverejnené na odkaze www.futbalsfz.sk – projekty – ISSF – dokumenty – registračné formuláre – registračný formulár Prihláška do súťaže. Prihlášku podľa pokynov na tomto odkaze je potrebné vyplniť za každé družstvo samostatne (družsvá v súťažiach dvojičiek – jednou prihláškou) a podpísanú štatutárnym zástupcom klubu (osoba uvedená v ISSF ako štatutárny orgán klubu – overený podpis sa nevyžaduje) zaslať poštou na SsFZ v termíne do 25.6.2013.

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 16. kolo III.ligy U-19 a U–17 - Rajec – Čadca, 19.6.2013 (streda)o 15,00 a17,00 hod.

b) 26.kolo III.ligy U-19 a U-17 – Jupie BB – Rajec, 15.6.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

c) 26.kolo III.ligy U-19 a U-17 – Bánová – Rimavská Sobota, 18.6.2013 (utorok) o 14,00 a 16,00 hod.

d) 26.kolo III.ligy U-19 a U-17 – K.N.Mesto – Pohronie, 15.6.2013 o 10,00 a 12,30 hod.

e) 26.kolo IV.ligy dor.sk.Juh – Jesenské – H.n.Hronom, 14.6.2013 o 17,30 hod.

f) 16. kolo IV.ligy dor. sk. Juh - Detva – Krupina, 19.6.2013 (streda) o 17,00 hod. Spr. č. 44 / 1h

g) 16. kolo V.ligy dor. sk.B - Dlhá – Švošov, 19.6.2013 (streda) o 17,30 hod. Spr. č. 46

h) 16. kolo V.ligy dor. sk. C - Podzámčok - B. Štiavnica,  20.6.2013 (štvrtok) o 17,00 hod.

i) 16.kolo V.ligy dor.sk.C – Sl.Ľupča – Kremnica, 22.6.2013, 14,30 hod.

j) 16. kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Sever - Or. Veselé – Tvrdošín,21.6.2013 (piatok) o 12,00 a 14,00 hod.

k) 25.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Sever – Slimáčik ZA – Belá, 24.6.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

l) 26.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Juh –FK Horehron – Krupina, 16.6.2013 o 11,00 a 13,00 hod. (ihrisko Polomka)

m) 16. kolo II.ligy U-15 a U-13 sk. Juh - Detva – Revúca, 5.6.2013 14,00 - 16,00 hod.

n) 16. kolo II.ligy U-15 a U-13 sk. Juh -  Krupina - B. Štiavnica , 19.6.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

o) 16.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.Juh -  Čierny Balog – R.Sobota, 20.6.2013 (štvrtok) o 15,00 a 17,00 hod.

p) 16.kolo III.ligy U-15 a U-13 -  Oščadnica – Turzovka, 18.6.2013 (utorok) o 15,00 a 17,00 hod.

q) 16.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.B – Blatnica – Liesek, 23.6.2013 o 13,00 a 15,00 hod. (zmena UHČ)

r) 16.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.B – Sučany – Rabča, 19.6.2013 (streda) o 15,30 a 17,30 hod.

s) 16.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.B – Or.Podzámok – Lisková, 19.6.2013 o 16,00 a 18,00 hod.

t) 11.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.C – Brusno – Š.Bane, 17.6.2013 (pondelok) o 15,00 a 17,00 hod.

2. Kontumuje MFS:

 

a) 25.kolo V.ligy dor.sk.B – Rabča – L.Sliače, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Rabča, podľa SP, článok 100/b

b) 25.kolo V.ligy dor.sk.B – Bzovík – Stožok, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bzovík podľa SP, článok 100/b

c) 17.kolo II.ligy U-15 sk.Sever – Krásno – Dlhá, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Krásno podľa SP, článok 100/b

3.Oznam:

Komisia mládeže upozorňuje, že po ukončení súťažného ročníka bude družstvám dorastu futbalových klubov odrátané v celkovom hodnotení po:

Kremnica: - 3 body,

Podzámčok: - 6 bodov,

Braväcovo: - 6 bodov,

Hajnáčka:  -  6 bodov.

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-762 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ), Spravodajcu č. 44/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.6.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1377,58 €), Kremnička SD (261,58 €) a Vidiná dorast (44,49 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 10.6.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-789 Na základe správy DZ Jozef Koštialik 1159674 Bytčica 3 SN od 6.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-790 Daniel Schmidtmayer 1100797 MFK Banská Bystrica 1 SN od 10.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-791 Ivan Šimček 1230089 Dolná Tižina 1 SN od 10.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-792 Matej Matejčík 1229445 Rosina 1 SP do 31.10.13, 1-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-793 Martin Turák 1151855 Kováčová 3 SN od 10.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-794 Róbert Rakyta 1187053 Podlavice DK hráčovi dňom 10.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia.

D-795 Ján Melich 1103860 Málinec 2 SN od 10.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-796   Na návrh ŠTK SsFZ FK Vavrečka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 9.6.13,

D-797 DK žiada FK Dolná Tižina dorast v termíne do 18.6.13 o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam po stretnutí V. ligy skupina A dorast Dolná Tižina-Čierne. FK vo svojom vyjadrení uvedie názor na správanie sa vlastných hráčov a členov realizačného tímu po stretnutí, činnosť usporiadateľskej služby, správanie sa divákov a zároveň uvedie skutočnosti týkajúce sa správania sa družstva hostí po stretnutí,

D-798 DK žiada FK Čierne dorast v termíne do 18.6.13 o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam po stretnutí V. ligy skupina A dorast Dolná Tižina-Čierne. FK vo svojom vyjadrení uvedie názor na správanie sa vlastných hráčov a členov realizačného tímu po stretnutí, činnosť usporiadateľskej služby, správanie sa divákov a zároveň uvedie skutočnosti týkajúce sa správania sa družstva domácich po stretnutí,

D-799 Tomáš Kubík 1238967 Dolná Tižina DK hráčovi dňom 10.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 18.6.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu po stretnutí V. ligy skupina A dorast Dolná Tižina-Čierne (kopanie a udieranie hráča súpera, pokus o inzultáciu R, hodenie fľaše smerom na R),

D-800 František Malik 1247706 Čierne DK hráčovi dňom 10.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 18.6.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu po stretnutí V. ligy skupina A dorast Dolná Tižina-Čierne (udretie súpera a jeho zranenie),

D-801 Peter Vrábel HU FK Dolná Tižina dorast DK menovanému dňom 13.6.13 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 18.6.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k činnosti usporiadateľskej služby po stretnutí V. ligy skupina A dorast Dolná Tižina-Čierne (nedostatočná usporiadateľská služba po stretnutí),

D-802 FK Dolná Tižina dorast DK podľa článku 14 ods. 4 DP predbežným opatrením od 13.6.13 nepodmienečne uzatvára ihrisko. FK písomne nahlási v termíne do 18.6.13 KM SsFZ miesto odohratia najbližšieho MFS dorastu na schválenej hracej ploche SsFZ nad 30 km od Obce Dolná Tižina.

D-803 Tomáš Cabadaj 1155531 Nová Bystrica 4 SN od 10.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-804 Alojz Serafin 1212561 Skalité 5 SN od 10.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-805 Michal Krenžel 1139553 Skalité 1 SN od 10.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-806 Marek Beháň 1180252 Strečno 4 SN od 10.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-807 Juraj Stalmašek 1091769 Bánová 5 SN od 10.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-808 Stanislav Podmanický 1100957 Bánová 1 SN od 10.6.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-809 Ivan Ďurica vedúci družstva FK Bánová dospelí 3 SN od 10.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-810 Vladimír Murček 1063283 Dražkovce 2 SP do 31.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-811 Na návrh ŠTK SsFZ FK Kotešová dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 7.6.13,

D-812 Vladimír Topor 1221103 Malý Čepčín 1 SP do 31.10.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-813 Róbert Boďa 1248759 Malý Čepčín 1 SN od 10.6.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-814 Marek Hlušák 1172812 Palúdzka 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK,1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-815 Na základe správy DZ Peter Segeč 1142159 Tomášovce DK hráčovi dňom 13.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 18.6.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (kopnutie súpera v 31´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tomášovce-Dolná Strehová),

D-816 Na základe správy DZ Pavel Kováč 1103242 Hrnčiarska Ves DK hráčovi dňom 13.6.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 18.6.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (kopnutie súpera v prerušenej hre v 12´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Hrnčiarska Ves-Tornaľa),

D-817 Marcel Bača 1127253 Nenince 4 SN od 10.6.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-818 Adam Foltán 1209402 Hliník nad Hronom 2 SN od 10.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-819 Tomáš Belička 1303181 Kremnica 2 SN od 10.6.13, 1-5a, nesprávne uhradené 5 € – nie MZF,

D-820 Július Kondrlík 1245123 Kremnička 2 SN od 7.6.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-821 Dávid Valenta 1258602 Hodruša-Hámre 5 SN od 7.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-822 Patrik Ďurčík 1257365 Brusno 5 SN od 7.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-823 Július Juhász 1251488 Fiľakovo 4 SN od 10.6.13, 1-3a, uhradiť 5 € v MZF,

D-824 Branislav Remiar 1259288 Krupina 4 SN od 10.6.13, 1-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-825 Erik Kašuba 1241101 Rajec 4 SN od 8.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-826 Dušan Rigo 1257888 Podzámčok 5 SN od 10.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-827 Patrik Ivanič 1257920 Selce 5 SN od 13.6.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-828 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 13.6.13:

         Štefan Miho 1211417 Terchová, uhradiť 10 € v MZF,

         Tomáš Sudor 1171262 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF,

D-829 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.6.13:

         Dominik Pagáč 1204496 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

         Erik Gemzický 1218343 Brusno, uhradiť 10 € v MZF,

         Ľuboš Franek 1227954 Belá, uhradiť 10 € v MZF,

         Martin Syrovátka 1145840 Stráňavy, uhradiť 10 € v MZF,

         Dávid Betík 1198293 Tornaľa, uhradiť 10 € v MZF,

         Marek Hlušák 1172812 Palúdzka, uhradiť 10 € v MZF,

         Roman Štefanides 1246869 Dražkovce, uhradiť 10 € v MZF,

         Maroš Zimnikoval 1232977 Šalková, uhradiť 10 € v MZF,

         Peter Chromý 1147063 Pliešovce, uhradiť 10 € v MZF,

         Adam Baranec 1219323 Veľká Lehota, uhradiť 10 € v MZF,

         Ján Hudec 1173159 Krupina, uhradiť 10 € v MZF,

         Miroslav Huťka 1175104 Medzibrod, uhradiť 10 € v MZF,

         Filip Krnáč 1219315 Selce, uhradiť 10 € v MZF,

         František Sojka 1228999 Štiavnicke Bane, uhradiť 10 € v MZF,

         Ján Marcinek 1231635 Poltár, uhradiť 10 € v MZF,

         Tomáš Medveď 1182989 Čierny Balog, uhradiť 10 € v MZF,

         Daniel Ondrejkov 1233784 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF,

D-830 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

         Marek Slávik 1103339 Čebovce, zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.13, uhradiť 10 € v MZF,

         Róbert Juhász 1202150 Tornaľa, zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.13, uhradiť 10 € v MZF,

D-831 DK predvoláva na zasadnutie dňa 20.6.13: 

         o 15:45 hod. zo stretnutia Jesenské-Podlavice IV. liga juh dospelí R Stanislav Polomský, DZ Tibor Kučera,

         o 16:00 hod. zo stretnutia Dolná Tižina-Čierne V. liga skupina A dorast R Jozef Medveď, FK Dolná Tižina Peter            Vrábel HU, Marek Bela 1279066, Tomáš Kubík 1238967, Anton Muráň vedúci družstva, FK Čierne František Malik 1247706, Petr Sikora vedúci družstva,

D-832 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 18.6.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tomášovce-Dolná Strehová,

           zo stretnutia IV. ligy juh dospelí Jesenské-Podlavice.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     KR na svojom zasadnutí prerokovala sťažnosti FK: Kováčová (Fiľakovo – Kováčová) – neopodstatnená, KR skonštatovala správny postup R a DZ, Divinka (Divinka – Predmier) – sťažnosť opodstatnená, KR prijala voči R a DZ opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

2.     Z dôvodu nedostatočne vyhotoveného videozáznamu zo stretnutia dospelých MR Brusno – B. Štiavnica navrhujeme cestou DK SsFZ uložiť FK Brusno pokutu 50,- eur.

3.     Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R:  Katreniak, Chovanec, Gašperec, Čambora, Vrtich, Bušo - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných R: Králik, Staškovan, Gemzický, Kosturský, Moják, poplatok 14,- eur  Spišák. Uhradiť do 10 dní od prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia. 

4.     Berieme na vedomie oznámenie R M. Ondáka o ukončení aktívnej činnosti R.

5.     Ospravedlnenia R:    Hucák 20.6.-23.6.2013 – neskoro,

6.     Ospravedlnenie DZ:  Piatek od 12.6. 2013 PN do prihlásenia, Vrteľ ukončenie PN k 12.6.2013

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ vzhľadom na nízky záujem o doškoľovacie semináre rozhodla zrušiť termín konania seminára mládeže pre kategóriu dorast  a v rámci projektu vzdelávania trénerov bude organizovať 2 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorast/žiaci a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 20. – 21. júl (kategória dorast a žiaci) a 17. – 18. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 2 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 18.6.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS:  Tomášovce – D. Strehová (KR, DK) a Jesenské – Podlavice (DK).  

2.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

MFK BB – K. N. Mesto (dosp., 18.k., AR1 Korenčík za Wojčíka)

Čadca – Krásno (dosp., 18.k., hrá sa už 22.6. o 15:00 - pôvod. del.)

Č. Balog – Málinec (dosp. 16.k., AR2 Balázsik za Šašvaryho)

Jupie BB - Rajec (SD/MD,26.k., hrá sa 15.6. o 15:00-17:00,R: Gonda, Grenčík, Guži, DZ Kosec – nová)

Bánová – R. Sobota /SD/MD,  26.k., hrá sa až 18.6. o 14:00 – 16:00 – pôvod. del.)

Jesenské – Hliník (dor., 26.k., hrá sa už 14.6. o 17:30, R, AR ObFZ RS)

L. Sliače – Turany (dor., 16.k., R Bútora za Maderu)

S. Ľupča – Kremnica (dor., 16.k., hrá sa už 22.6. o 14:30, R Žubor, AR Šimko – nová, predz. sa ruší)

Podzámčok – B. Štiavnica (dor., 16.k., R Jelok za Hucáka)

Bzovik – Očová (dor., 16.k., R Dado za Hucáka)

ZA Mojš – Belá (žiaci, 25.k., hrá sa 24.6. o 15:00-17:00, R Jaroščiak)

Horehron – Krupina (žiaci, 26.k., hrá sa v Polomke)

Č. Balog – R. Sobota (žiaci, 16.k., hrá sa až 20.6. o 15:00-17:00, R ObFZ BB)

Oščadnica – Turzovka (žiaci, 16.k., hrá sa už 18.6. o 15:00-17:00, R Ploštica)

Blatnica – Liesek (žiaci, 16.k., hrá sa 23.6. až o 13:00-15:00, R TFZ)

Sučany – Rabča (žiaci, 16.k., hrá sa už 19.6. až o 15:30-17:30, R TFZ)

O. Podzámok – Lisková (žiaci, 16.k., hrá sa už 19.6. o 16:00-18:00, R OFZ)

Brusno – Š. Bane (žiaci, 11.k., hrá sa 17.6. o 15:00-17:00, R ObFZ BB)