Spravodajca č. 43/2012-13                                             24. 5. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Hliník n. Hr. hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 22.kola V. ligy C Sl. Ľupča – Hliník n. Hr. a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Sl. Ľupča 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.      ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

31.05.2013 o 17,30 hod. – 21.kolo V. ligy A Terchová – Kotešová

01.06.2013 o 10,30 hod. – 24.kolo V. liga C Detva – Slov. Ľupča

05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

05.06.2013 o 17,00 hod. – 15.kolo IV. liga S Bytčica – Makov

07.06.2013 o 17,00 hod. – 21.kolo V. liga A S. Bystrica – Rajec

08.06.2013 o 17,00 hod. – 25.kolo V. liga A Staškov – Radoľa

12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo V. liga C Hrochoť – Krupina

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo IV. liga S T. Štiavnička – Tvrdošín

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga D Sklabiná – D. Strehová   

23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

3.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutí: Málinec - Tachty (H – neopodstatnená)

4.      Oneskorené začiatky stretnutí: Dražkovce – Sučany (opodstatnené, technické nedostatky),

5.      Žiadame FK z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v prevádzkovaní ISSF, aby tejto oblasti venovali viac pozornosti aj keď je v jarnej časti len pilotná prevádzka. Nakoľko od novej sezóny budeme pracovať s ISSF v ostrej prevádzke je ešte dostatok času na prípravu vytvorenia požadovaných podmienok  pri vypisovaní elektronického zápisu o stretnutí. (FK Raková, Divinka, Hajnáčka, Príbelce, Hajnáčka).

6.      Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

7.      Elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF je rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí, ktorý je tiež potrebné na stretnutí vyhotoviť a vytlačiť ako doposiaľ a pred stretnutím podpísať kapitánmi družstiev v zmysle SP čl. 85/2. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

8.      Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 24.kola III.ligy U-19 a U-17 – Kremnička – Rimavská Sobota, 31.5.2013 o 12,30 a 15,00 hod. FK Rimavská Sobota uhradí poplatok za predelegovanie vo výške 5 € uhradiť v MZF

b) 13.kolo V.ligy dor. sk.A -  Terchová – S.Bystrica, 7.6.2013 (piatok) o 17,00hod.

c) 17. kolo V. ligy dor. sk. A Terchová - Raková 12.6.2013 (streda) o 14,30 hod.

d) 16. kolo II. ligy U - 15 a U - 13 sk. Juh Detva - Revúca 5.6.2013(streda) o 14,00 -16,00 hod.

e) 26. kolo II. ligy U - 15 a U - 13 sk.Juh Revúca - Č. Balog 14.6.2013 (piatok) o 14,30 - 16,30 hod.

f) 20. kolo III. ligy U - 15 a U - 13 sk. A Radoľa - Terchová 23.6.2013 o10,00 -12,00 hod.

g)13. kolo III. ligy U - 15 a U - 13 sk. A St. Bystrica - Turzovka 29.5.2013 (streda) o 15,00 - 17,00 hod.

h)12. kolo III. ligy U - 15 a U - 13 sk. C Slov. Ľupča - Štiav. Bane 29.5.2013 (streda) o 14,00 - 16,00 hod.

i) 17. kolo I. liga U - 13 ZA Závodie – L. Mikuláš 28.5.2013 (utorok)15,00 - 16,30 hod. ihrisko Závodie.

j) 16.kolo I.ligy U-13 – K. N .Mesto – Martin, 12.6.2013 (streda) o 15,00 a 16,30hod.

k) 24. kolo III. ligy U – 15 a U – 13 sk. B  Klin – Rabča 31.5.2013 o 15,00 – 17,00 hod.

2.  Nariaďuje odohrať MFS:

a) 13.kolo IV.ligy dor. sk Juh – Brusno – Žarnovica, 14.6.2013 (piatok) o 15,00 hod.

b) 22. kolo V. ligy dor. sk. A Strečno – K. Lieskovec 29.5.2013 (streda) o 17,30 hod.

c) 23. kolo V. ligy dor. sk. B Likavka – Bešeňová 25.5.2013 o 17,00 hod.

3.Kontumuje MFS:

a) 22.kolo IV.ligy dor.sk.Juh – Tornaľa – Brusno priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Tornaľa podľa SP, článok 100/b

b) 22.kolo IV.ligy dor.sk.Juh – Jesenské – Kalinovo priznávame 3 body a skóre 7:1 ponechávame v platnosti v prospech FK Jesenské podľa SP, článok 100/e.

c) 22.kolo V.ligy.dor.sk C – Bzovík – Podzámčok priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bzovík podľa SP, článok 100/b.

d) 22.kolo III.ligy U-17 – R. Sobota – Rajec, priznávame 3 body a skóre 4:0 v prospech FK R.Sobota podľa SP, článok 100/e

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-705 Miloš Mašír 1132329 Veľká Lehota 8 mesiacov nepodmienečne od 13.5.13 do 12.1.14, 1-6-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-706 Na návrh ŠTK SsFZ FK Veľká Lehota dospelí zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne, pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-1d za inzultáciu rozhodcu v stretnutí dňa 12.5.13,

D-707   Na návrh ŠTK SsFZ FK Hliník nad Hronom dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 19.5.13,

D-708 Ladislav Rácz 1167350 Tachty 3 SN od 16.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-709 Ján Kormanec 1190084 Čadca 2 SP do 30.9.13 po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-710 Peter Kendy 1243465 Bytča 4 SN od 20.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-711 Tomáš Urc 1173141 Revúca 1 SN od 20.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-712 Miroslav Kukolík 1233124 Veľký Krtíš 1 SN od 20.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-713 Ján Ondrejkov 1130860 Veľký Krtíš 1 SN od 20.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-714 Roman Maruna 1238436 Sučany 4 SN od 20.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-715 Filip Víglaský 1230878 Veľká Lehota 1 SN od 20.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-716 Milan Jendrišák 1149310 Priechod 1 SN od 20.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-717 Michal Lakomčík 1281108 Slovenská Ľupča 2 SP do 30.9.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-718 Andrej Maslen 1302301 Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa 4 SN od 20.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-719 Andrej Malina 981006 Blatnica 5 SN od 20.5.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-720 Filip Janček 1240892 Tvrdošín 2 SN od 21.5.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-721 Matúš Račko 1249260 Liptovský Hrádok 2 SN od 20.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-722 Matúš Gvora 1320567 Dlhá nad Oravou 2 SP do 31.10.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-723 Maroš Gembický 1303768 Hontianske Nemce 2 SN od 20.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-724 Viliam Knotek 1263914 Revúca 5 SN od 20.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € MZF,

D-725 Na návrh KM SsFZ FK Bešeňová dorast pokuta 150 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 a DP 2-2b za predčasné ukončenie stretnutí a nenastúpenie družstva na stretnutia,

D-726 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2012/13 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 17.5.13), Spravodajcov č. 41 a 42/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 27.5.13 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK: MR – Bytča (1414 €), Kalinovo (1127 €), Žilina B (20 € servis doplatiť), D. Tižina (155,72 € - dorast), N. Baňa (40 € - servis), Čadca (1554 €), Zvolen (1554 €), MFK (40 € - servis), IV. liga – Or. Veselé (803 €), K. Lieskovec (778 €), Stráňavy (36 € - servis), Rosina (211 € - doplatiť), Trstená (902 €), Badín (373 € - doplatiť), Divín (653 €), Tachty (653 €), Málinec (884 €), Revúca (908 €), V. liga – Strečno (670 €), Bánová (1.045 €), N. Bystrica (632 €), Kotešová (20 € - servis), Raková (36 € - servis), Vavrečka (544,82 €), M. Čepčín (544,82 €), Sučany (382 € - doplatiť), Belá (632,29 €), Selce (670 €), Sásová (544,82€), Dudince (20 € - servis), Hliník (775,73 €), Šalková (20 € - servis), Lubeník (20 € - servis), Vinica (544,82 €), Radzovce (20 € - servis), Tomášovce (36 € - servis), Hajnáčka (775,73 €).    Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 27.5.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-727 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 16.5.13:

          Peter Turic 1122659 Málinec, uhradiť 10 € v MZF,

D-728 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 20.5.13:

          Šimon Púchy 1197833 Brusno, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Kormanec 1190084 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

          Matúš Valaštek 1218629 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF,

          Matúš Levický 1155443 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF,

          Marcel Tyčiak 1058969 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF,

          Mário Král 1230083 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF,

          Marian Štefaničiak 1146805 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF,

          Tomáš Kopas 1199355 Divinka, uhradiť 10 € v MZF,

          Peter Konček 1019675 Lubeník, uhradiť 10 € v MZF,

          Norbert Kluka 1208833 Tornaľa, uhradiť 10 € v MZF,

          Branislav Fusek 1132273 Hrnčiarska Ves, uhradiť 10 € v MZF,

          Ivan Pipich 1165575 Medzibrod, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Jeťko 1127099 Kláštor pod Znievom, uhradiť 10 € v MZF,

          Jaroslav Záchenský 1230789 Divín, uhradiť 10 € v MZF,

          Rudolf Šalvík 1183988 Čierny Balog, uhradiť 10 € v MZF,

D-729 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Erik Oláh 1300559 Fiľakovo zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.   KR oznamuje, že licenčného seminára športových delegátov futbalu pre licenciu P sa v dňoch 31. 5. – 1. 6. 2013

       na návrh KR zúčastnia DZ: Roštár, Zdechovan, Babka, Braučok, Majsniar. Bližšie informácie u predsedu KD SFZ

      p. Františka Košičára, mobil: 0904545797, e-mail: kosicar.frantisek@gmail.com

2.   Na návrh KR SsFZ sa predlicenčného seminára R a PR licencie P v dňoch 7. – 9. 6. 2013 v Banskej Bystrici zúčastnia nasledovní frekventanti: R – Hrmo, Wojčík, Poláček, Nemček, Krahulec, Hrivík, PR – Samotný, Balko M., Fajčík, Krško, náhradník Doboš. Menovaní obdržia pozvánky s programom elektronickou poštou z KR SFZ.

3.  Oneskorené ospravedlnenia, resp. oneskorené zaslania zápisov o stretnutí R: Budáč ml., Šupej,     

     Mikloš, Katreniak, Chovanec, Dobrocký, Martinka, Gašperec, Čambora, Kelemen, Košarník, Melicher,

     Taraba,  Vrtich, Bušo, Danko, Štrba - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík – 14,- eur, Behančin – 21,- eur. Uhradiť  

     najneskôr do 10 dní od zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi !

     V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS.

 4. Ospravedlnenia R: Krahulec PN od 18.5.2013, Madera 15.6.2013, Parobek 8.6.2013, Fáber 9.6.-16.6.2013, Bušo

     8.6.-9.6. a 22.6.-3.7.2013, Kapusta 1.6.-2.6.2013,  Martvoň prac.dni,  Martin PN od 20.5.2013, Bútora 8.6.-

     9.6.2013, Botka 2.6. – neskoro, 8.6., 15.6.-16.6.2013, Šuška 13.6.-19.6.2013, Čambora 8.6.-9.6.2013, Machyniak

     8.6.-9.6.2013, Krajči M. 8.6.-9.6.2013, Slašťan – ukončenie PN k 1.6.2013, Rojík 14.6.-21.6.2013, Grenčík PN od

     22.5.2013, Jaroščiak 26.5.2013 – neskoro, Rogoň 8.6. do 14:00, Mihálik k dispozícii KR od 1.6.2013, Balázsik

     k dispozícii KR,

      Ospravedlnenie DZ :

      Braučok 15 – 16.6., 1. 6., Droppa od 7. 6. do konca jarnej časti., Kadík PS od  22. 5.,

      Kanka 1. 6.,

 

5.       Zmenu e-mailovej adresy: Danišek:  stefan.danisek@gmail.com.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ vzhľadom na nízky záujem o doškoľovacie semináre rozhodla zrušiť termín konania seminára mládeže pre kategóriu dorast  a v rámci projektu vzdelávania trénerov bude organizovať 2 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorast/žiaci a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 20. – 21. júl (kategória dorast a žiaci) a 17. – 18. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 2 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 28.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Vinica – Čebovce (KR), Divinka – Predmier (KR), Badín – V. Krtíš (KR), Málinec – Revúca (KR), Tvrdošín – Trstená (KR -opakovane, posledná výzva), Sučany – Vavrečka (KR – opakovane).

2.       Upozorňujeme FK, ktoré plánujú organizačné zmeny (zmeny názvov, zlúčenie a pod.) pre budúci súťažný ročník, aby tieto vykonali tak, aby žiadosť o takúto zmenu (už potvrdenú na MV SR) zaslali na Matriku SFZ najneskôr do 31.5.2013.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.       Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.       Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.       Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-          prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-          vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-          nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

      Zmena DL:

Kremnička – R. Sobota (SD,MD, 24.k., hrá sa 31.5. o12:30-15:00, pôvod.del.)

Bánová – Vrútky (SD,MD, 24.k., R Čambora, AR1 Čuboň T., AR2 ObFZ ZA – nová)

Likavka – Bešeňová (dor., 23.k., hrá sa 25.5. o 17:00, R Krajči M, AR Močiliak)

Bešeňová – O. Polhora (dor., 24.k., hrá sa 1.6. o 17:00, R Švec, AR Šimovič)

Jesenské – Hriňová (dor., 24.k., R Hrmo, AR ObFZ RS – nová)

Klin – Rabča (žiaci, 24.k., hrá sa 31.5. o 15:00-17:00, R OFZ)

Turzovka – K. Lieskovec (žiaci 24.k., R ObFZ CA za Čamboru)

K. N. Mesto – Fomat MT (žiaci 16.k., hrá sa 12.6. o 15:00-16:30, R ObFZ CA)

Brusno – Žarnovica (dor., 13.k., hrá sa 14.6. o 15:00, R Mikloš. AR Gemzický)