Spravodajca č. 42/2012-13                                             17. 5. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Bytča hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23.kola MRS Žilina B - Bytča a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Žilina B 3 body a skóre 4:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK N. Bystrica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 15.kola V. ligy A Rajec – N. Bystrica a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Rajec 3 body a skóre 4:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK N. Bystrica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 21.kola V. ligy A Bánová – N. Bystrica a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Bánová 3 body a skóre 6:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Hliník n. Hr. hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 15.kola V. ligy C Krupina – Hliník n. Hr. a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Krupina 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Hajnáčka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 15.kola V. ligy D Čebovce – Hajnáčka a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Čebovce 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

V zmysle čl. 100/d SP trestáme FK V. Lehota hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 21.kola V. ligy C V. Lehota – Hrochoť a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Hrochoť 3 body a skóre 0:5. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

18.05.2013 o 16,00 hod. – 22.kolo V. liga A Strečno – Staškov

22.05.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo MRS

22.05.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo V. liga A Terchová – S. Bystrica

24.05.2013 o 18,00 hod. – 22.kolo V. liga C Pliešovce – Dudince

31.05.2013 o 17,30 hod. – 21.kolo V. ligy A Terchová – Kotešová

01.06.2013 o 10,30 hod. – 24.kolo V. liga C Detva – Slov. Ľupča

05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

05.06.2013 o 17,00 hod. – 15.kolo IV. liga S Bytčica – Makov

07.06.2013 o 17,00 hod. – 21.kolo V. liga A S. Bystrica – Rajec

08.06.2013 o 17,00 hod. – 25.kolo V. liga A Staškov – Radoľa

12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo V. liga C Hrochoť – Krupina

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo IV. liga S T. Štiavnička – Tvrdošín  

23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

3.    ŠTK ruší stretnutie 22.kola V. ligy C Pliešovce – Dudince, nový termín v bode 2.

4.    ŠTK ruší evidovaný OT ŽK hráčovi FK Hnúšťa Tomášovi Antalovi neoprávnene udelený v stretnutí 15. kola V. ligy D Radzovce – Hnúšťa.

5.    Pre opakované nedostatky na stretnutiach v FK Sučany (posledne Sučany – Vavrečka, nezabezpečenie videozáznamu na stretnutí), odstupujeme menovaný klub na riešenie DK SsFZ.

6.    Nesplnenie povinností zo strany R a AR v stretnutí V. Lehota – Hrochoť a neštandardné rozhodnutie R v stretnutí S. Bystrica – Rajec odstupujeme KR SsFZ.

7.    Prerokované námietky kapitánov v stretnutí: Poltár - Fiľakovo (H – neopodstatnená), Predmier – Skalité (H – neopodstatnená)

8.    Oneskorené začiatky stretnutí: D. Tižina – Pohronie B (opodstatnené, technické nedostatky), Radoľa -  Strečno (opodstatnené, dopravná nehoda), Dudince – Priechod (opodstatnené, technické nedostatky), D. Strehová – H. Ves (neskoro zápis ISSF zo strany H. Ves – opakovane)

9.    Žiadame FK z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v prevádzkovaní ISSF, aby tejto oblasti venovali viac pozornosti aj keď je v jarnej časti len pilotná prevádzka. Nakoľko od novej sezóny budeme pracovať s ISSF v ostrej prevádzke je ešte dostatok času na prípravu vytvorenia požadovaných podmienok  pri vypisovaní elektronického zápisu o stretnutí.

10.  Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

11.  Elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF je rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí, ktorý je tiež potrebné na stretnutí vyhotoviť a vytlačiť ako doposiaľ a pred stretnutím podpísať kapitánmi družstiev v zmysle SP čl. 85/2. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

12.  Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

U-19,U-17 a dorastu, ktoré v súťažnom ročníku 2012/2013 stretnutia neodohrali resp. nedohrali, a tieto boli kontumované.

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 23. kolo IV. ligy dor. skup. JUH - Brusno - Bacúch 24.5.2013 /piatok/ o 17,00 hod

b) 17. kolo II. ligy U-15 a U-13 sk.Sever - Krásno - Dlhá 5.6.2013 o 10,00 a 12,00 hod. Oprava Spr. č. 37/1j

c) 16.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A - Žilina-Terchová, 21.5.2013 o 14,00 a 16,00 hod., ihrisko Závodie

2.  Nariaďuje odohrať MFS:

a) 25. kolo IV. ligy dor. skup.SEVER - Staškov - Lip. Hrádok  8.6.2013 o 14,30 hod.

b) 17.kolo V.ligy dorastu sk.DPoltár – Jelšava, 12.6.2013 (streda) o 14,30 hod. predzápas dospelých

b) 18.kollo III.ligy U-15 a U-13 sk.CBrusno- Hont.Nemce, 22.6.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

3.Kontumuje MFS:

a) 21.kolo III.ligy dor.U-19 a U-17 K. N. Mesto - Kremnička priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech K.N. Mesto podľa SP článok 100/b.

 c) 15.kolo III.ligy dor. U-19 a U-17 Pohronie – Rajec, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Pohronie podľa SP článok 100/b.

d) 15.kolo III.ligy U-17 – Čadca – Vrútky priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca podľa SP, článok 100/b

e) 15.kolo V.ligy dor.sk.BBešeňová – Dlhá, priznávame 3 body a skóre 0:4 v prospech Dlhá n. Oravou podľa SP článok 100/e

f) 21.kolo V.ligy dor.sk.BŠvošov – Bešeňová priznávame 3 body a skóre 6:0 v prospech Švošov podľa SP, článok 100/e

g) 21.kolo V.ligy dor.sk.CPliešovce – Stožok, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Pliešovce podľa SP, článok 100/e

h) 15.kolo V.ligy dor.sk.D -  Málinec – Hajnáčka priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Málinec podľa SP, článok 100/e

i) 21.kolo V.ligy dor.sk.DHnúšťa – Hajnáčka priznávame 3 body a skóre 6:0 v prospech FK Hnúšťa podľa SP, článok 100/e

j) 21.kolo V.ligy dor.sk.DHalič – Bušince priznávame 3 body a skóre 6:1 v prospech FK Halič podľa SP, článok 100/e

k) 15.kolo II.ligy U-15 sk.JuhB.ŠtiavnicaČ.Balog priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech B.Štiavnice podľa SP, článok 100/b

l) 21.kolo II.ligy U-15 sk.JuhŽilina – Dlhá n. Oravou priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Žiliny podľa SP, článok 100/b

m) 15.kolo III.ligy U-15 sk.AStaškov – Kys.Lieskovec priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech Staškov podľa SP, článok 100/b

Prípady odstupujeme na DK.

4. Námietka

a) 21.kolo IV.ligy dor.skJuhHodruša Hámre – Bacúch bola prerokovaná, a na základe písomného vyjadrenia MaK ObFZ Žiar nad Hronom bola uznaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-644 Na základe Spravodajcov č. 39 a 40/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK predvoláva na zasadnutie dňa 23.5.13 zodpovedných funkcionárov FK Hliník nad Hronom (200 €) a Demänová (200 €). Funkcionári si sebou prinesú doklad o úhrade nedoplatkov,

D-645   Na návrh ŠTK SsFZ FK Hliník nad Hronom dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 9.5.13,

D-646   Na návrh ŠTK SsFZ FK Hajnáčka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 9.5.13,

D-647   Na návrh KM SsFZ FK Vrútky MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 8.5.13,

D-648 Na návrh ŠTK SsFZ FK Nová Bystrica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 9.5.13,

D-649 Tomáš Striežovský 1119229 Sásová 1 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-650 Michal Prečúch  1207772 Hnúšťa 4 SN od 9.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-651 Róbert Bari 1201683 Jesenské 1 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-652 Lukáš Kováčik 1239513 Liptovské Sliače 3 SN od 9.5.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-653 Juraj Lipták 1163878 Fiľakovo 2 SN od 9.5.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-654 Patrik Kubiš 1328481 Vidiná 3 SN od 9.5.13, 1-3a, uhradiť 5 € v MZF,

D-655 Ján Melich 1103860 Málinec 1 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-656 Dominik Machala 1239583 Sliač 2 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-657 Na návrh KM SsFZ FK Rajec SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 8.5.13,

D-658 Na návrh KM SsFZ FK Rajec MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 8.5.13,

D-659 Jozef Černecký 1243421 MFK Banská Bystrica 4 SN od 9.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-660 Vladimír Gallo 1023022 Revúca 4 SN od 9.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-661 Martin Ďurčák 1220432 Trstená 1 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-662 Peter Kmeť 1229038 Kotešová 1 SN od 9.5.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-663 Kristián Birčiak 1264937 Kysucký Lieskovec 2 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-664 Pavol Barošinec 1249996 Dolná Tižina 1 SN od 9.5.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-665 Ján Staňo 1129986 Sučany 4 SN od 9.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-666 Milan Michalica 1264653 Zákamenné 2 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-667 Na návrh KM SsFZ FK Kremnička SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 11.5.13,

D-668 Na návrh KM SsFZ FK Kremnička MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 11.5.13,

D-669 Na návrh ŠTK SsFZ FK Nová Bystrica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 12.5.13,

D-670 Na návrh ŠTK SsFZ FK Bytča dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 12.5.13,

D-671 Erik Oláh 1300559 Fiľakovo 4 SN od 13.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-672 Richard Pajta 1258570 MFK Banská Bystrica 2 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-673 Attila Petrík 1189340 Tachty 1 SP do 30.9.13, 1-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-674 Roman Gajdošík tréner FK Bacúch DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 5 € v MZF,

D-675 Roman Perašín 1259961 Závažná Poruba 2 SP od 30.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-676 Tomáš Smetana 1248823 Strečno 2 SN od 9.5.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-677 Dominik Čanecký 1261157 Skalité 1 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF, porušenie kap. XX. bod 11 RS 2012/13,

D-678 Peter Gašinec 1173631 Radoľa 2 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-679 Miroslav Čuba 1220494 Dražkovce 3 SN od 13.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-680 Peter Hudec 1260963 Hliník nad Hronom 5 SN od 13.5.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-681 Adam Meliš 1255768 Hliník nad Hronom 2 SP do 30.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-682 Peter Rajčok vedúci družstva FK Medzibrod dospelí 2 SN od 13.5.13, 1-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-683 Adam Struhár 1214072 Hliník nad Hronom 1 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-684 Miloš Mašír 1132329 Veľká Lehota DK hráčovi dňom 13.5.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-685 Matej Mesík 1221249 Selce 1 SN od 13.5.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-686 Ján Laciak 1183994 Lubeník 1 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-687 Matúš Jacko 1196472 Kováčová 1 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-688 Michal Užák 1233118 Belá 2 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-689 Anton Bella 1179479 Sučany 4 SN od 13.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-690 Patrik Osacký 1197866 Vavrečka 3 SP do 31.10.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-691 Vojtech Ruszó 1109079 Hajnáčka 1 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-692 Július Legéň 1230766 Hnúšťa 1 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-693 Daniel Holáni 1276666 Skalité 2 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-694 Branislav Jančiga 1277732 Kysucký Lieskovec 2 SP do 30.9.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-695 Dominik Babečka 1260952 Oravské Veselé 2 SN od 13.5.13, 1-5a, nesprávne uhradené 5 € – nie v MZF,

D-696 Štefan Cerovský 1327502 Podzámčok 4 SN od 13.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-697 Lukáš Meliš 1328459 Slovenská Ľupča 2 SN od 13.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-698 Na návrh ŠTK SsFZ FK Sučany dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia dňa 12.5.13,

D-699 Adrian Kocifaj 1292905 Zborov nad Bystricou 2 SN od 9.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-700 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 9.5.13:

          Jaroslav Horn 1089533 Veľký Krtíš, uhradiť 10 € v MZF,

          Miroslav Chaban 1113585 Priechod, uhradiť 10 € v MZF,

          Dušan Trhančík 1136866 Strečno, uhradiť 10 € v MZF,

D-701 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 13.5.13:

          Marek Mušák 1206240 Oravské Veselé, nesprávne uhradené 10 € – nie v MZF,

          Matúš Holécy 1159418 Slovenská Ľupča, uhradiť 10 € v MZF,

          Richard Bačík 1218636 Selce, uhradiť 10 € v MZF,

          Michal Kmeť 1126445 Selce, uhradiť 10 € v MZF,

          Juraj Golecký 1231061 Sásová, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Segeč 1164964 Poltár, uhradiť 10 € v MZF,

          Jakub Zaťko 1210920 Trstená, uhradiť 10 € v MZF,

          Marian Varholák 1246872 Slovenské Ďarmoty uhradiť 10 € v MZF,

D-702 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Michal Čief 1218635 Selce zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.13, uhradiť 10 € v MZF,

          Jozef Berky 1256618 Sklabiná zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

D-703 DK predvoláva na zasadnutie dňa 23.5.13: 

          o 16:00 hod. zo stretnutia Žarnovica-Detva IV. liga Juh dorast FK Žarnovica Lukáš Gunda 1304509, FK Detva Pavel Jamrich tréner,

          o 16:15 hod. zo stretnutia Veľká Lehota-Hrochoť V. liga skupina C dospelí FK Veľká Lehota: Miloš Mašír 1132329, Peter Baranec prezident,

D-704 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 21.5.13:

           zo stretnutia V. liga skupina C dospelí Veľká Lehota-Hrochoť.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.    KR na svojom zasadnutí prerokovala sťažnosti klubov: D. Strehová (Sl. Ďarmoty – D. Strehová) – sťažnosť opodstatnená, R riešený v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ. Poplatok nežiadať v zbernej faktúre. D. Strehová (Vinica – D. Strehová) – sťažnosť opodstatnená, R a DZ pozastavené delegovanie do konca súťažného ročníka z dôvodu zistených vážnych nedostatkov v stretnutí. Poplatok nežiadať v zbernej faktúre. KR prejednala list (sťažnosť) trénera FTC Fiľakovo na R, AR 1, AR 2 a DZ zo stretnutia 4. ligy dospelých Poltár – Fiľakovo, KR zaujme stanovisko po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia. FK Pokrok S. Bystrica (S. Bystrica – Rajec) – sťažnosť na postup R pri určení nespôsobilosti HP. KR žiada FK S. Bystrica o predloženie videozáznamu (ak je k dispozícii), prípadne iných dôkazov potvrdzujúcich spôsobilosť HP. Zároveň pozývame na zasadnutie KR dňa 30. 5. 2013 o 16,30 hod. na SsFZ v B. Bystrici R Martvoň a DZ Mastiš. FK Bacúch (dorast, Hodruša- Hámre – Bacúch) – sťažnosť na AR 1 v predmetnom stretnutí, pozývame na zasadnutie R Kollár a AR Truban M. 30. 5. 2013 o 17,00 hod.

2.    Berieme na vedomie žiadosť ObFZ LC o vyradenie R Antalíkanom. listiny R SsFZ. KR z dôvodu závažnosti uvedených skutočností  žiadosť akceptuje.

3.    Berieme na vedomie zaslanie fotokópie podacieho lístka o zaslaní zápisu zo stretnutia od R Štrbu (dorast Strečno – Čierne), ale zároveň upozorňujeme že zápisy sa odosielajú 1. triedou doporučene, poplatok za oneskorené zaslanie ostáva v platnosti.

4.    Žiadame obratom zaslať písomné vyjadrenia R, AR 1, AR 2 k inzultácii R v stretnutí 5.ligy dospelých sk.C V. Lehota – Hrochoť.

5.    KR informuje, že v Projekte Talent – Mentor SsFZ došlo k nasledovnej zmene: na základe vlastnej žiadosti bol vyradený R Košarník a KR zaradila do uvedeného projektu R Rojček.

6.    Zmena e-mailovej adresy: Dodokrolanddodok@gmail.com.

7.    Žiadame predložiť DVD záznamy zo stretnutí dospelých: Tvrdošín – Trstená, Sučany – Vavrečka, Poltár – Fiľakovo.

8.    KR SsFZ opakovane doporučuje všetkým družstvám zaradeným v súťažiach SsFZ (hlavne mládežníckym), aby si vyhotovovali video, resp. DVD záznamy zo stretnutí v záujme objektívneho posúdenia prípadných sťažností.

9.    Ospravedlnenia R: Králik 1.6.-9.6.2013, Balázsik ospravedlnenie zrušené okrem prac. dní, Šmidriak 25.5.-2.6.2013, Šupej 8.6.2013, Jodas 9.6. a 15.6.2013, Hraško 1.6. a 22.6.2013, Paňko 22.6.-23.6.2013, Hlaváčik 8.6.2013, Hucák 26.5. a 1.6.2013, Žubor 1.6.2013, Adamec 8.6.-9.6. a 15.6.-22.6.2013, Kucharský ukončenie PN, Bariak – PN od 17.5.2013,

10.  Info: Druhý kontakt na vedúceho OÚ: 0907 818 200 – dočasne do opravy mob. tel.

11.  Neskoro odoslané zápisy:

D. Tižina – L. Štiavnica Košarník    10.5.2013

S. Ľupča – Pliešovce         Kelemen     06.5.2013

Vrútky – Pohronie              Behančín    10.5.2013

Makov – K. Lieskovec       Behančín    10.5.2013

Varín – Zákamenné            Behančín    10.5.2013

T. Štiavnička – Vrútky        Taraba       10.5.2013

Fiľakovo – Žarnovica         Mačuda      10.5.2013

Bušince – Málinec             Mačuda      10.5.2013

Rabča – O. Polhora           Bušo          10.5.2013

Bziny – Orlové                   Vrtich         14.5.2013

Info pre ObFZ:

Štiavnik – S. Bystrica        Krajník       07.5.2013

Oščadnica – Skalité           Blažek        15.5.2013

Zborov – Závodie              Blažek        15.5.2013

Žilina C – Staškov             Hollý          09.5.2013

Turzovka – Staškov           Špalek       13.5.2013

Absencie:

Málinec – Tomášovce        laik

Víglaš Pstruša – Sliač        laik

Jupie BB  – MFZ BB          laik

12.  Ospravedlnenie DZ : Krško 25. – 26. 5., 8. – 16. 6., Mastiš 22. 5.,  Piaček 26.5., Kosec 18.5., Tomčík 26.5., Ostrihoň 19.5. ukončenie PN.

13.  Úsek DZ KR SsFZ pozýva na zasadnutie  dňa 23. 5. 2013 o : 15,30   DZ Mastiša, 16,00   DZ Híveša 16,30   DZ Vekyho.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SFZ v spolupráci s ÚFTS organizuje v Trenčíne 20. mája 2013 (pondelok) medzinárodné trénerské sympózium  - slúži aj na predĺženie platnosti všetkých trénerských licencií. Začiatok sympózia je o 09.30 v športovej hale v Trenčíne, nie je potrebné sa vopred prihlásiť. Poplatok za účasť na sympóziu – 10.-€ členovia ÚFTS, 20.-€ ostatní.

2.     TMK SsFZ vzhľadom na nízky záujem o doškoľovacie semináre rozhodla zrušiť termín konania seminára mládeže pre kategóriu dorast  a v rámci projektu vzdelávania trénerov bude organizovať 2 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorast/žiaci a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 20. – 21. júl (kategória dorast a žiaci) a 10. – 11. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 2 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

3.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme funkcionárov FK družstiev štartujúcich v súťažiach SsFZ dospelých, že v zmysle RS SsFZ 2012/13, XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6/c je termín úhrady 4. zálohovej platby za činnosť R a DZ do 17. 5. 2013. Výšku sumy 4. splátky (platiť jednou sumou aj s nákladmi za servis – zelené políčko) nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ – Rozpis zálohových platieb za R a DZ – jar 2013. Platbu realizujte výhradne na účet uvedený v rozpise (0305642565/0900) a nezabudnúť uviesť variabilný symbol.

2.     Upozorňujeme dfunkcionárov FK najmä družstiev štartujúcich v súťažiach mládeže, že v časti Platby R a DZ na stránke SsFZ nájdu materiál Prehľad MFS k fakturácii R a DZ – mesiac apríl 2013. Evidenciu jednotlivých MFS za uvedené obdobie je potrebné prekontrolovať – svoje doma hrané MFS a prípadné nezrovnalosti konzultovať s pracovníkmi sekretariátu SsFZ najneskôr 13. 5. 2013, následne budú rozoslané faktúry za uvedené obdobie.

3.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 21.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Lubeník – Tomášovce.

4.     Upozorňujeme FK, ktoré plánujú organizačné zmeny (zmeny názvov, zlúčenie a pod.) pre budúci súťažný ročník, aby tieto vykonali tak, aby žiadosť o takúto zmenu (už potvrdenú na MV SR) zaslali na Matriku SFZ najneskôr do 31.5.2013.

5.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

Trstená – L. Lúčka (dosp., 22.k., R Králik za Chudého)

Medzibrod – Sásová (dosp., 22.k., AR2 Budáč ml. za Bertu)

Čebovce – Tornaľa (dosp., 23.k., R Budinec za Bertu)

Selce – V. Lehota ( dosp. R Urda za Bariaka)

Pliešovce – Dudince (dosp., 22.k., hrá sa 24.5. o 18:00, AR1 Rendla – pôvodná del.)

Priechod – Selce (dosp., 23.k., AR2 Golian za Rendlu)

Vinica – Čebovce (dosp., 22.k., správne R Budáč st )

V. Lehota – Pliešovce (dosp., 23.k., R Kucharský, AR1 Kyzek Ja.,AR2 Kaliňák - nová)

R. Sobota – MFK BB (SD,MD, 23.k., AR1 Kúchen, AR2 Rybár – nová)

Strečno – K. Lieskovec (dor., 22.k., predz. zrušený, NT 29.5. o 16:30, Jaroščiak, Forbak – nová)

Krásno – Dlhá (žiaci, 17.k., hrá sa 5.6. o 10:00-12:00, R Staškovan)

Brusno – H. Nemce (žiaci, 18.k., hrá sa až 22.6. o 10:00-12:00, R ObFZ BB)

L. Mikuláš – Giraltovce (SFZ, dor. 26.k., AR1 Chudý za Poľjaka)

 

Zmena DL :

Detva – Jasenie ( dosp., 22. k., DZ P. Budač za Híveša )

Príbelce – Vinica ( dosp. 23.k., DZ Jančok za Híveša )

Černová – Vavrečka ( dosp., 23.k., DZ Macek za Majsniara )

Belá – Kotešová  ( dosp., 23.k., DZ Majsniar za Maceka )