Spravodajca č. 40/2012-13                                             3. 5. 2013

 

Oznam pre rozhodcov a delegátov zväzu.

Z dôvodu, že dňa 8.5.2013 (streda) je štátny sviatok, žiadame rozhodcov, aby zápisy zo stretnutí hraných v dňoch 7.5. a 8.5.2013 bezpodmienečne zaslali poštou vo štvrtok 9.5.2013 do 12:00 hod. doporučeným listom 1. triedy. Zároveň žiadame DZ, aby správy DZ z týchto stretnutí bezpodmienečne zaslali e-mailom najneskôr v piatok do 09:00 hod. Rozhodcov a DZ žiadame o zodpovedné splnenie úlohy, aby si zástupcovia riadiacich komisií  mohli už v piatok prevziať zápisy a aby sekretariát SsFZ mohol už v piatok zaslať e-mailom zástupcom riadiacich komisií správy DZ. Plnenie úlohy bude kontrolované.

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Výkonný výbor SsFZ na svojom zasadnutí 12.4.2013 v B. Bystrici, okrem iných:

2. Prerokoval:

Predložený materiál spracovaný KR SsFZ na základe podkladov jednotlivých ObFZ o plnení podmienky o počte rozhodcov, vyplývajúcej z RS SsFZ 2012/2013, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod  6,  FK hrajúcimi v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2012/2013 a

ukladá:

na základe RS SsFZ 2012/2013, časť  XXIV. Poplatky, bod 4, uhradiť na účet SsFZ poplatok vo výške MR – FK D. Tižina 200€ (chýba 1 R), IV. liga – K. Lieskovec 130 € (-1), Or. Jasenica 260 € (-2), Or. Veselé 130 € (-1), V. liga -  Belá-Dulice 100 € (-1), Hliník n/Hr 200 € (-2), Skalité 100 € (-1), Sučany 100 € (-1), D. Strehová 200 € (-2), Bešeňová 200€ (-2), Demänová 200 € (-2), N. Bystrica 200 € (-2), poplatok bol splatný do 1.5.2013 na účet SsFZ č. 0050192944/0900 (nebude súčasťou mesačnej zbernej faktúry). Odstupujeme DK.

Poplatky uhradené FK za chýbajúci počet R, po prepočítaní podľa RS SsFZ 2012/2013, časť V. bod 7, prevedie SsFZ na príslušné ObFZ a použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na nábor a školenie nových R v rámci ObFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Nová Bystrica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 19.kola V. ligy A Predmier – N. Bystrica a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Predmier          3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Divinka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 14.kola V. ligy A Kotešová - Divinka a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Kotešová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.      ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

04.05.2013 o 10,30 hod. – 22.kolo MRS Kysucké Nové Mesto – Závažná Poruba

04.05.2013 o 16,30 hod. – 20.kolo V. liga C Šalková - Medzibrod

08.05.2013 o 10,30 hod. – 15.kolo IV. a V. liga

15.05.2013 o 17,00 hod. – 14.kolo IV. liga J Málinec – Tachty

18.05.2013 o 16,00 hod. – 22.kolo V. liga A Strečno – Staškov

22.05.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo MRS

22.05.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo V. liga A Terchová – S. Bystrica

01.06.2013 o 10,30 hod. – 24.kolo V. liga C Detva – Slov. Ľupča

05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

08.06.2013 o 17,00 hod. – 25.kolo V. liga A Staškov – Radoľa

12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo V. liga C Hrochoť – Krupina

23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

4.      Schvaľujeme zmenu miesta stretnutia a UHČ pre MŠK Žilina B:

29.kolo MRS Žilina B – Kalinovo 1.5.2013 o 10,30 Žilina-Závodie

23.kolo MRS Žilina B – Bytča 12.5.2013 o 10,30 UT Žilina-Strážov

5.      Pripomíname FK že posledné dve súťažné kola sa musia kvôli regulárnosti súťaže odohrať v jeden termín (16.6. a 23.6.2013 o 17,00 hod.)

6.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutí: Badín – Poltár (D – neopodstatnená)

7.      Oneskorené začiatky stretnutí: Vrútky – Trstená (opodstatnené, poruchu autobusu), Kláštor p. Znievom – Vavrečka (opodstatnené, porucha autobusu)

8.       Chýba originál zápisu zo stretnutia 19.kola IV. ligy S Tvrdošín – O. Veselé (Bušo)

9.      Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

10.   Elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF je rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí, ktorý je tiež potrebné na stretnutí vyhotoviť a vytlačiť ako doposiaľ a pred stretnutím podpísať kapitánmi družstiev v zmysle SP čl. 85/2. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

11.   Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Nariaďujeme odohrať stretnutia družstiev mládeže 8.5.2013 ako pozápasy dospelých o 13,00 hod., s výnimkou mládežníckych stretnutí 8. 5. 2013 v lokalite Žilinského kraja. Dôvodom je fakt, že 8. 5. 2013 o 18.00 sa v Žiline uskutoční zápas ME-17 Slovensko – Švajčiarsko a je žiaduce, aby futbalová mlaď zo severu nášho regiónu (a nielen odtiaľ) spomínané významné stretnutie vzhliadla. Žiadame FK, aby v záujme toho vytvorili fanúšikom futbalu podmienky a organizovali zájazdy na podporu mladých slovenských reprezentantov. Rovnako tak 5. 5. 2013 (Slovensko – Rakúsko U-17 o 14.30 v Dubnici) a 11. 5. 2013 (Švédsko – Slovensko U-17 o 16.30 v Žiline). O doriešení nateraz otvorených termínov stretnutí mládežníkov Vás budeme včas informovať.

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 13.kolo IV.ligy dorastu sk. Sever – Lisková – Or.Jasenica, 31.5.2013 (piatok) o 17,00 hod.

b) 15.kolo IV.ligy dorastu sk. Juh – Č. Balog – Bacúch, 8.5.2013 o 14,00 hod. (zmena UHČ)

c) 22.kolo IV.ligy dorastu sk. Juh – Č. Balog – Hodruša Hámre, 18.5.2013 o 15,30 hod.

d) 22.kolo IV.ligy dorastu sk. Juh – Bacúch – Hriňová, 18.5.2013 o 17,00 hod., ihrisko Beňuš,

e) 15.kolo V.liga dorastu sk. A – Podvysoká – Belá, 8.5.2013 o 17,00 hod. (zmena UHČ),

f) 14.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk. Sever – ZA Mojš – Trstená, 22.5.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

g) 15.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. A – Staškov – Kys.Lieskovec, 8.5.2013 o 15,00 a 17,00 hod.

h) 17.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. A – Zborov – Turzovka,  5.6.2013 (streda) o 16,00 a 18,00 hod.

i) 26.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. A – Skalité – Radoľa, 16.6.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

j) 13.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. C – Jupie BB – Víglaš Pstruša, 22.5.2013 (streda) o 16,00 a 18,00 hod.

k) 16.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. D – Lučenec B – Kalinovo, 12.5.2013 o 10,00 a 11,30 hod. (zmena UHČ),

l) 21. kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Rajec – Habovka 10.5.2013 o 14,30 a 16,30 hod.

2.  Nariaďuje odohrať MFS:

a) 15.kolo III.ligy U-19 a U-17 – Čadca – Vrútky, 8.5.2013 o 9,00 a 11,30 hod.

b) 20.kolo III.ligy U-19 a U-17, Kremnička – Bytča, 4.5.2013 o 10,00 a 12,30 hod., ihrisko Priechod

c) 13.kolo V.ligy dorastu sk.C – Pliešovce – Braväcovo, 10.5.2013 (piatok) o 17,00 hod.

d) 20.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.B – Or. Polhora – Sučany, 4.5.2013 o 10,00 a 12,00 hod.

e) 15.kolo I.ligy U-13, Čadca – Pohronie ZH/DŽ, 8.5.2013 o 13,30 a 15,00 hod.

3.Kontumuje MFS:

a) 19.kolo III.ligy U-17 ZH/DŽ – Bánová, priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti podľa SP,   čl.100/e v prospech futbalového klubu ZH/DŽ. Odstupujeme prípad na DK.

b) 19.kolo V. ligy dorastu sk. B – Bešeňová – Or. Veselé, priznáva 3 body a skóre 0:4 ponecháva v platnosti podľa SP čl.100/e v prospech futbalového klubu Or. Veselé.

4. Námietka

FK Detva v MFS 17.kola IV. ligy dorastu sk. Juh bola prerokovaná ako bezpredmetná.

UPOZORNENIE

Upozorňujeme funkcionárov FK družstiev mládeže, štartujúcich v súťažiach SsFZ, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) prostredníctvom ISSF, odpadá potreba uhradiť poplatok za prejednanie priestupku (DK), prípadne úhrada poplatku za predelegovanie R) – v o p r e d.  Uvedené poplatky uhradia až v mesačnej zbernej faktúre, ktorú obdržia po ukončení príslušného mesiaca prostredníctvom ISSF.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-578   Na návrh ŠTK FK Nová Bystrica dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 28.4.13,

D-579 FK Bánová SD pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka po stretnutí dňa 26.04.2013,

D-580 Jakub Majsniar 1198171 Bytčica 1 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-581 Tomáš Tomčala 1239569 Krásno nad Kysucou 2 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-582 Erik Silvester 1231420 Sučany 1 SN od 29.4.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-583 Rastislav Jagnešák 1219637 Bobrov 1 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-584 Peter Penov 1087065 Selce 3 SN od 29.4.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-585 Róbert Hermánek 1168308 Slovenská Ľupča 4 SN od 29.4.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-586 Martin Prandl 1254940 Slovenská Ľupča 2 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-587 Erik Kurek 1168417 Lubeník 6 SN od 29.4.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-588 Tomáš Hampachel 1179360 Nenince 1 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-589 Peter Petík 1148828 Tomášovce 2 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-590 Peter Rutkaj 1174639 Tachty 1 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-591 Peter Kajánek 1123563 Raková 4 SN od 29.4.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-592 Miroslav Megyesi 1090302 Dudince 3 SN od 29.4.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-593 Dušan Vilhan 1171384 Tomášovce 1 SN od 29.4.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-594 Na návrh KM SsFZ FK Bánová MD pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP    2-6 a kapitoly XX. bod 28 písm. e) RS 2012/2013 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 28.4.13,

D-595 Eugen Majerík 1261049 Turany 4 SN od 29.4.13, 1-3b, uhradené 5 € - v budúcnosti neuhrádzať vopred,

D-596 Milan Holub 1295102 Istebné 3 SN od 29.4.13, 1-4a, uhradené 5 € -  v budúcnosti neuhrádzať vopred,

D-597 Peter Kubás 1293376 Liesek 3 SN od 29.4.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-598 Andrej Miartuš 1245126 Detva 2 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-599 Patrik Gondáš vedúci družstva FK Stožok dorast 3 SN od 29.4.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-600 Daniel Čávoj 1258607 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 29.4.13, 1-5a, uhradené 5€ - v budúcnosti neuhrádzať vopred,

D-601 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Marek Klátik 1219555 Dolná Strehová zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.      Náhradného termínu zimných seminárov R sa nezúčastnili:  Berta, Geče, Ivanič, Staňo. Menovaní absolvujú uvedenú povinnosť v rámci konania FP. Účasť menovaných je povinná.

2.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2013 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

3.      FP R s limitmi SFZ sa môžu dobrovoľne zúčastniť R všetkých stupňov súťaží SsFZ, ktorí spĺňajú podmienku veku maximálne do 30 r. Títo R absolvujú FP spoločne s R Programu Talent. Všetci záujemcovia sa môžu bezodkladne prihlásiť elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ivanrostar1948@gmail.com.

4.      Ospravedlnenia R: Hubočan 1.5.ruší, Verkin 26.5.2013, Švec 20.5.-27.5.2013, Taraba FP a 18.5.-19.5.2013, Martinka 17.5.-19.5.2013, Frontová 18.5.-19.5.2012, Badura 18.5.-19.5.2013, Gonda 18.5.-19.5. a 7.6.-9.6.2013, Melich 19.5.2013, Štrba 26.5.2013, Kúchen 18.5.2013, Krahulec FP a 18.5.-21.5.2013, Kuba 25.5.-26.5.2013, Matejčík T do konca jarnej časti, Čambora 25.5.-26.5.2013, Havran FP 3.5.2013, Maga FP 3.5.2013, Hucák 11.5.2013, Mačuda FP 2.-3.5.2013, Nagy FP 3.5.2013, Weiss M. soboty, Dibdiak FP 3.5.2013, Zaťko FP 3.5.2013, Rogoň FP 3.5.2013,

5.      Upozornenie: Oskenovaná kópia sa vyžaduje len z mládežníckych zápasov, riadených SFZ, nie SsFZ

6.      Ospravedlnenie DZ : Králka nedelegovať do 26.5.,  Vrteľ 31.5. – 8.6., Mastiš 2.6., Kanka 12.05., Palacka  5. 5. , Truban 15.5., 18,.5., 25. 5.,  Koša  1. 5., Balko 8. 5., Ostrihoň 5. – 8. 5., Čunderlík 13 – 25. 6.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 22. - 23. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 10. – 11. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 13. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.       Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.       Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.       Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-          prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-          vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-          nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Oznam pre rozhodcov a delegátov zväzu.

Z dôvodu, že dňa 8.5.2013 (streda) je štátny sviatok, žiadame rozhodcov, aby zápisy zo stretnutí hraných v dňoch 7.5. a 8.5.2013 bezpodmienečne zaslali poštou vo štvrtok 9.5.2013 do 12:00 hod. doporučeným listom 1. triedy. Zároveň žiadame DZ, aby správy DZ z týchto stretnutí bezpodmienečne zaslali e-mailom najneskôr v piatok do 09:00 hod. Rozhodcov a DZ žiadame o zodpovedné splnenie úlohy, aby si zástupcovia riadiacich komisií  mohli už v piatok prevziať zápisy a aby sekretariát SsFZ mohol už v piatok zaslať e-mailom zástupcom riadiacich komisií správy DZ. Plnenie úlohy bude kontrolované.

 

Zmena DL 17,18,19,20,21:

Kotešová – Predmier (dosp., 20.k., R Staškovan za Krajči J.)

Palúdzka – Sučany (dosp., 20.k., R Krajči J za Franeka, AR1 Franek za Čuboňa J.)

Vinica – Lubeník (dosp., 15.k., 8.5. o 10:30, AR1 Truban za Budinca)

Dudince – Selce (dosp., 21.k., 12.5., R Jačmeník za Budinca)

Pohronie – Rajec (SD,MD, 15.k., 8.5. o 13:00-15:30 AR2 ObFZ ZH za Trubana)

Kremnička – Bytča (SD,MD, 20.k., hrá sa 4.5. 10:00-12:30 v Priechode)

L. Hrádok – Černová (dor., 15.k., 8.5. o 17:00, R Tutura, AR Šimovič – nová)

Pliešovce – Braväcovo (dor., 13.k., hrá sa 10.5. o 17:00, R Oružinský, AR Dado – nová)

Podvysoká – Belá (dor., 15.k., hrá sa o 14:00 hod.,AR1,2 ObFZ CA)

ZA Mojš - Trstená (žiaci, 14.k., hrá sa  22.5. o 14:00-16:00, R ObFZ ZA)

Staškov – K. Lieskovec (žiaci, 15.k., hrá sa 8.5. o 15:00-17:00, R Moják – nová)

Jupie BB – Vigľaš Pstruša (žiaci, 13.k., hrá sa 22.5. o 16:00-18:00 R ObFZ BB – nová)

Lučenec B – Kalinovo (žiaci, 16.k., hrá sa 12.5. už o 10:00-11:30 R ObFZ LC)

O. Polhora – Sučany (žiaci, 20.k., hrá sa v sobotu  4.5. o 10:00-12:00, R OFZ)

Rajec – Habovka (žiaci, 21.k., hrá sa v piatok 14:30-16:30, R Juríček)

Čadca – Pohronie (žiaci, 15.k., hrá sa 8.5. o 13:00-15:00, R ObFZ CA)

Lučenec – Tisovec (žiaci, 20.k., 5.5. 10:00-12:00 R Jačmeník za Budinca – nová)

Námestovo – L. Mikuláš (SFZ, dor., 25.k., 12.5. o 10:00-12:15, AR2 OFZ za Mihálku)

Ružomberok – Jupie BB (SFZ, žiaci, 22.k., 10.5. 15:00-17:00, AR2 LFZ za Maderu)

Lučenec – Košice B (SFZ, dor., hrá sa až 22.5. o 13:00-15:15, pôvod.del.)

Ružomberok – Žilina (SFZ, žiaci, hrá sa 14.5. o 10:00-12:00, pôvod.del.)

 

Zmena DL 20 :

Badín – Revúca ( IV.L JUH., 15.k., 8.5., DZ Doboš za Balka )

Selce – Sásová ( V.L. sk.C, 20. k., 5.5., DZ Hrmo za Ostrihoňa )

Tornaľa – S. Ďarmoty (  V.L. sk.D, 15. k., DZ Králik za Ostrihoňa )