Spravodajca č. 7/2012-13                                                17. 8. 2012   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Žiadame FK Kalinovo v prípade kolidovania termínu SP a MFS dňa 29.8.2012, aby obratom reagovali na zmenu termínu stretnutia 14.kola MRS Kalinovo – Žilina B.

2.      ŠTK schvaľuje zmenu UHČ pre jesennú časť 2012/2013 pre MŠK Žilina B,( NE, 10,30 hod.) ihrisko Kotrčina Lúčka, aktuálne od 19.8.2012 Žilina B – D. Tižina.

3.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·        23.08.2012 (štvrtok) – 4.kolo Žarnovica – Málinec o 16,00

·        25.08.2012 (sobota) – 4.kolo Vinica – Tornaľa o 14,00

·        28.08.2012 (utorok) – 14.kolo KNM – Pohronie DŽ/ZH o 16,00

·        29.08.2012 (streda) – 2.kolo Trstená – Tvrdošín o 16,00

·        01.09.2012 (sobota) – 5.kolo Medzibrod – Selce o 15,30

·        08.09.2012 (sobota) – 6.kolo Kotešová – Staškov o 15,30

4.      Oznamujeme FK v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí že R stretnutia je povinný povoliť štart v stretnutí aj hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania nemá RP(plastová karta), ale je overiteľný cez verejný register matriky SFZ, prevádzkovaný na www.futbalnet.sk. Takýto postup môže hráč uplatniť len 1x a R stretnutia túto skutočnosť a dôvod uvedie do zápisu o stretnutí. Tento pokyn platí aj pre všetky stretnutia dospelých a mládeže kde sa elektronický zápis nevyhotovuje.

5.      V súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, upozorňujeme R a DZ že sa môže aj v MRS na RP hráčov a v elektronickom Zápise o stretnutí vyskytnúť rozdielny (doplňujúci) údaj  pri názve klubu hráča. Rozhodujúci údaj v prechodnom období je názov mesta resp. obce. Rozhodca na stretnutí hráča pripustí do hry a zistené skutočnosti uvedie na zadnej strane zápisu.

6.      Žiadame R a DZ delegovaných na stretnutia v prvých kolách, aby venovali zvýšenú pozornosť na nabehnutie ISSF a včasným príchodom na stretnutia zabezpečili v spolupráci s klubovými ISSF manažérmi plynulé vybavenie predzápasovej a pozápasovej administratívnej agendy. Upozorňujeme že až do odvolania sa vyhotovuje na stretnutí elektronický aj papierový zápis o stretnutí.

7.      Vo všetkých stretnutiach dospelých aj mládeže, kde sa vyhotovuje zápis o stretnutí v papierovej verzii, sa pri mene štartujúceho hráča uvádza rodné číslo ako bolo zaužívané, nie identifikačné číslo z ISSF.

8.      Nedostatky s ISSF na stretnutiach v 2.kole MRS : FK Čadca (opakovane, nepripravenie zápisu pred stretnutím). Žiadame FK Čadca aby v domácich stretnutiach vytvoril pre R také podmienky ku kontrole el. zápisu, aby z tohto dôvodu nebol zapríčinený oneskorený začiatok stretnutia.

9.      Oneskorené začiatky stretnutí: D. Tižina - Kalinovo (opodstatnené, porucha PC), Hnúšťa – Radzovce (opodstatnené, nepriaznivé poveternostné podmienky), Čadca – L. Štiavnica (neopodstatnené, ISSF)

10.  Prerokované námietky kapitánov: Bytča – KNM (D – neopodstatnená), Hnúšťa – Radzovce (D a H – neopodstatnené).

11.  Žiadame FK o zaslanie súpisky družstva Žilina A, zoznamov FK L. Lúčka, T. Štiavnička, Rajec, Divinka, Dudince.

12.  Upozorňujeme FK Dudince na dodržiavanie RS SsFZ čl.XV/3 rešpektovanie farby dresov domáceho družstva.

13.  Z dôvodu nečitateľnosti dokladu o úhrade štartovného, žiadame FK Čebovce o predloženie originálu do 23.8.2012 na sekretariát SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  2. kolo III. lidy dor. U – 19 a U – 17  B. Bystrica – Bytča  11.9.2012 o 14,00 – 16,30 hod.

     3. kolo III. ligy dor. U – 19 a U – 17  Bánová - B. Bysrica  3.11.2012 o 10,00 -12,30 hod.

     4. kolo III. ligy dor. U – 19 a U – 17 B. Bystrica – K. N. Mesto 25.9.2012 o 13,00 – 15,30 hod.

b)  3. kolo V. ligy dor. sk. A  D. Tižina – D. Hričov 18.8.2012 o 13,30 hod. na  ihris. D. Tižina.

c)  4. kolo V. ligy dor. sk. B ZakamenéOrav. Polhora   25.8.2012 o 14,30 hod.

d)  4. kolo  V. ligy dor. sk C  Stožok – H. Nemce  30.8.2012 / štvrtok / o 17,00 hod.

e)  3. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. SEVER Belá – Dlhá 12.9.201 o 14,00 – 16,00 hod.

f)  4. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. SEVER Teplička – AJAX ZA  12.9.201 o 14,00 – 16,00 hod.

g)  4. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. JUH Detva - Tisovec  12.9.201 o 10,00 – 12,00 hod.

h)  4. kolo  III. liga žiakov U – 15 a U – 13 sk.A Skalité – Podvysoká o 10,00 – 12,00 hod.

j)  5. kolo  III. liga žiakov U – 15 a U – 13 sk.B Klin - Lisková  1.9.2012 o 14,00 – 16,00 hod.

k)  4. kolo  III. liga žiakov U – 15 a U – 13 sk.C Sliač - Kováčová  29.8.2012 o 10,00 – 12,00 hod.

l)  1. kolo  III. liga žiakov U – 15 a U – 13 sk.C B.Bystrica – JUPIE B.B. 20.8.2012 o 15,00 – 17,00 hod.

m)  2. kolo  I. ligy žiakov U – 13   POHRONIE ZH/DŽ – Čadca  5.9.2012 / streda / o 15,30 – 17,00 hod.

       4. kolo I. ligy žiakov U – 13  Dol. Kubín – Martin  4.9.2012 / utorok /o 14,00 – 15,30 hod.

2. Kontumujeme  MFS

a)  2. kola V. ligy dor. sk. C Stožok  - Látky, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Stožok, podľa SP čl. 100 / e

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 2 a 3/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Žiar nad Hronom a Lučenec na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2011/2012 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ. Jedná sa o družstvá FK Lutila dospelí (10 €) a Cinobaňa dorast (121 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ a príslušné ObFZ.

D-27 Rudolf Šavlík 890323 Čierny Balog 4 SN od 6.8.12, 1-6-1b,

D-28 Miroslav Tavel 920610 Turčianska Štiavnička 1 SN od 6.8.12, 1-5a,

D-29 Jakub Chriašteľ 941206 Hriňová 2 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-30 Juraj Homola 840828 Podlavice 1 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-31 Tomáš Tavarský 891005 Hnúšťa 2 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-32 Michal Klinčík 951029 Brusno 2 SN od 13.8.12, 1-4a,

D-33 Dávid Kúšik 961110 Žarnovica 5 SN od 13.8.12, 1-6-1b,

D-34 Dominik Zaťko 950611 Nenince 4 SN od 13.8.12, 1-3b,

D-35 Frederik Horváth 960926 Klenovec 2 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-36 Patrik Minárik 950203 Kysucké Nové Mesto 5 SN od 13.8.12, 1-6-1b,

D-37 Ján Segeč 881017 Poltár 2 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 13.8.12, 1-5a,

D-38 Adam Válint 960721 Tornaľa 2 SN od 13.8.12, 1-4a,

D-39 Ján Rendko 920623 Turčianska Štiavnička 1 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-40 Juraj Adámek 900501 Tisovec1 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-41 Ali Ceesay 921010 Žilina B 1 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-42 Július Dobrota 861014 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B 1 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-43 Matej Hančin 920527 Bytčica 1 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-44 Ivan Minyu 911004 Hliník nad Hronom 2 SN od 13.8.12, 1-4a

D-45 Filip Búry 970219 Žarnovica 4 SN od 16.8.12, 1-9-1b,

D-46 Zdeno Považan vedúci družstva Žarnovica dorast 6 SN od 16.8.12, 1-9-2b,

D-47 Patrik Ivanič 951220 Selce 2 SN od 13.8.12, 1-5a,

D-48 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.8.12 o 15:30 hod. zodpovedných funkcionárov, ktorí si v nadväznosti na D-3 a D-4 so sebou prinesú doklad potvrdzujúci úhradu nedoplatkov a príslušný deň úhrady týchto nedoplatkov. Jedná sa o FK Čebovce dospelí (štartovný vklad) a Dukla Banská Bystrica MŽ (1324 + 848 €).

D-49 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za mesiac jún 2012), Spravodajcu č. 6/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 20.8.12 za neuhradenie faktúr družstvám FK Blatnica SŽ (46 €), Hôrky dorast (39 €), Hriňová dorast (85 €), Kokava nad Rimavicou dorast (35 €), Kremnička SD (127 € a 401 € za mesiac máj 2012) a Ružomberok MŽ (509 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 20.8.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-50 Štefan Czene 860315 Radzovce 2 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-51 FK Divín dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 5.8.12. FK Divín uhradí 7,20 € za účasť na zasadnutí DK pre FK Žarnovica

D-52 Michal Kempný 840216 Oravské Veselé 3 SP do 30.4.13,

D-53 Martin Minarčík 850728 Kysucký Lieskovec 3 SN od 13.8.12, 1-3b,

D-54 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-4 trestá FK Kremnica dorast zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohratie stretnutia dňa 5.8.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – neuhradenie faktúr na odmeny R a DZ). DK prípad odstupuje KM SsFZ.

D-55 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Miroslav Tavel 670929 Turčianska Štiavnička  zamieta sa,

D-56 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

         Michal Vyšlan 951109 Raková nesprávny poplatok za ČK,

         Ladislav Gerebenits tréner FK Bytča chýba poplatok,

D-57 DK predvoláva na zasadnutie dňa 23.8.12:

         o 15:45 hod zo stretnutia MR Stred dospelí Bytča-Kysucké Nové Mesto Rastislav Gonda R, Radoslav Poliak

         AR2, FK Bytča Ľubomír Bačík HU, Ladislav Gerebenits tréner, 

         o 16:15 hod. zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Hnúšťa-Radzovce Ján Alakša DZ,

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Dôrazne upozorňujeme nasledovných rozhodcov: Hranica, Nedbal, F. Chovanec, Janovec, Kmeť, Spišák, že do dnešného dňa nie sú zaradení v systéme ISSF SFZ z dôvodu, že nezaslali požadované údaje (vyplnené identifikačné karty). Vyzývame menovaných R, aby okamžite tak urobili, v opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na MFS.

2.       Upozorňujeme nasledovných R na skutočnosť, že v ISSF majú uvedené rozdielne údaje ako v Rozpise súťaží SsFZ (jedná sa o e-mailové adresy R): Behančín, Kuteľ, Hromádka, Katrenčík, Ja. Kyzek, Lupták, Martvoň. R Petrák doteraz nenahlásil e-mailovú adresu. Vyzývame menovaných R  k urýchlenému upresneniu požadovaných údajov na sekretariáte SsFZ u p. Jánošovej – obratom !

3.       Jesenné fyzické previerky R MR Stred a vybraných R sa uskutočnia dňa 7. 9. 2012 (piatok) od 15,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Zúčastnia sa všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží: Adamec, Hreus, Ivanič, Jačmeník, Ježík, Vrtich, Antalík, Ďuriník, Forbak, Hlinica, Hubočan, Jodas, Kalmár, Katrenčík, Krajči M., Mitúch, Nagy, Ploštica, Rendla, Rogoň, Sivák, Staník, Truban B., Truban M., Valentýni, Vozár, Weiss R., Žiak M., Žiak P., Žubor, Hanesová, Pilšáková. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)...

4.       KR navrhne na najbližšie zasadnutie VV SsFZ zaradiť na nom. listinu R 5. ligy R Pilšáková, StaníkVozár. Menovaní sú povinní absolvovať teoretické a fyzické previerky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Zároveň žiadame uvedených R, aby obratom zaslali na sekretariát SsFZ všetky požadované údaje potrebné k ich činnosti.

5.       Upozorňujeme futbalové kluby, ako aj R a DZ na znenie RS SsFZ 2012/13, str. 28, čl. XVII. t. j. skutočnosti, voči ktorým môže kapitán družstva podávať námietky do zápisu o stretnutí.

6.       Opakovane žiadame predložiť video resp. DVD záznam zo stretnutia 1.kola: 4.liga sk. Juh Š. Bane -Kováčová pod následkom odstúpenia DK SsFZ.

7.       Upozorňujeme R na povinnosť sledovať aj správy ŠTK hlavne z dôvodu ich správneho postupu v stretnutiach (ISSF).

8.       Ospravedlnenia R: Nemček 31.8.2012 a prac.dni od 3.9.2012, Weiss R. 25.8.-26.8. a 1.9.2012, Matejčík T. 1.9.2012, Hreus 15.9.-16.9.2012, Jodas 8.9.,15.9.,22.9. a 29.9.2012, Madera 29.8.2012, Lepieš 19.2012, Širanec 1.9.2012, Janíček 1.9. a 8.9.2012, Nagy k dispozícii od 22.8.2012, Kelemen 8.9.-9.9. a 15.9.-16.9.2012, Mihálka 15.9.-16.9.2012, Badura 1.9.-2.9.2012 a prac.dni. Čuboň T. 1.9.-2.9.2012 a prac.dni, Poláček 28.9.-1.10.2012, Čuboň J- ukončenie PN 20.8.2012, Zaťko prac.dni a soboty - neskoro, Jaroščiak 18.8.-26.8.2012 – neskoro, Škvarek 1.9.2012, Jelok 1.9.-2.9.2012, od 19.9.2012 PN, Guži PN od 15.8.2012, Králik 29.8.2012, Maga 15.8.2012 – neskoro, Mihálik 19.8.2012, Mikloš 1.9. popoludní a 15.9.2012 dopoludnia, Hlinica 7.9.-13.9.2012, Markovič 10.9.- 14.10.2012

9.       Zmena tel. čísla: Miroslav Ježík mobil: 0910 867 089 

10.   Zmena email. adresy: M. Dvorštiak   martin.dvorstiak@gmail.com

11.   Ospravedlnenie DZ : Meliš : od 10. 8. – 31. 8., Tavač 8. – 9.9., Koša 14. -   25. 9., Bella  8. – 9.9.,   Libiak 25.8. – 2. 9., Truban od 1. 9. do oznámenia.,  Macek 19.8., Kadík 26. 8.,   Badura 1. 9. – 9.9.,                                                                               Bacsa 7. – 13. 9.,

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v dňoch 25. – 26. augusta 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Danko Jozef, Vrábel Peter, Petrok Marián, Migaľa Lukáš, Brisuda Vladislav, Chládek Marcel, Faško Jaroslav, Čieško Ľubomír, Gál Milan, Hanula Ján, Žigmund Stanislav, Kaprálik Dušan, Doroš Ivan. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 25. augusta o 10.00 hod. Vzhľadom na nízky počet prihlásených trénerov vyzývame záujemcov o uvedený seminár, aby sa obratom prihlásili u p. Štefaňáka ( tel. 0902 937 058 resp. mail peterstefanak@gmail.com) – Náklady na účasť na seminári hradí účastníkom SsFZ (strava, ubytovanie, lektori).

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

2.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

3.      Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že Matrika SsFZ vybavuje všetky matričné a registračné  podania v elektronickej podobe (ISSF), ale naďalej aj v papierovej podobe (ako doteraz). Naďalej bude SsFZ vyhotovovať RP v papierovej forme, ale len do 31.8.2012. Podklady k vystaveniu papierového RP je však potrebné v pôsobnosti SsFZ zasielať do tohto termínu výhradne na Matriku SsFZ – matriky ObFZ nie sú z technických dôvodov schopné zabezpečiť tlač papierových RP.

Podklady k vystaveniu papierového RP- ako doteraz, doklad na overenie RČ len v prípade prvotnej registrácie  v SFZ (všetci žiaci sú už nahratí v matrike ISSF, teda registrovaní !).

4.      O registráciu nových hráčov by mali požiadať FK svoje príslušné matriky podľa horeuvedeného.

Dočasne však navrhujeme, aby všetky ObFZ v pôsobnosti SsFZ vystavovali na požiadanie aj papierové ŽP pre všetkých žiadateľov (ako doteraz, včetne poplatku) a hráčov, ktorých nedokážu zadať do matriky (sú matrične príslušní k SsFZ) zaslať na SsFZ k zadaniu elektronickou poštou (ako doteraz). Toto opatrenie však neplatí pre FK príslušné ku Matrike SFZ.

5.      Uvedené opatrenia vyhotovovanie RP v papierovej forme, ako aj vybavenie matričných úkonov v „ papierovej“  forme sú však len snahou o bezproblémové naštartovanie súťaží na všetkých úrovniach. V žiadnom prípade neobmedzujú možnosť postupovať podľa príslušných návodov a školenia v ISSF systéme. Jedná sa najmä o plastový preukaz – jednotný pre všetky vekové kategórie, ktorý nemá záznam o klubovej príslušnosti a nie je potrebné ho zasielať pri vybavovaní akéhokoľvek transferu.

6.      Pokyny k spôsobu registrácie hráčov, transferov a výroby RP v období po 31.8.2012 uverejníme v budúcom Spravvodajcovi.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Na svojom zasadnutí dá 26.7.2012 prejednala medziodielové pohľadávky:

  1. Nariaďuje Družstevník Hôrky vyplatiť sumu 237,- € pre ŠK Tvrdošín za neodohrané MFS dorastu

IV.liga skupina Sever medzi ŠK Tvrdošín a Družstevník Hôrky pod následkom disciplinárneho konania..

  1. Nariaďuje FK Ružomberok-Biely Potok vyplatiť sumu 307,30 € pre TJ Tatran Oravské Veselé za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.B medzi TJ Tatran Oravské Veselé a  FK Ružomberok- Biely Potok pod následkom disciplinárneho konania.
  2. Zaevidovala splátkový kalendár MŠK Turany  pre FC Baník Veľký Krtíš  v celkovej sume 300,- € za neodohrané MFS  Majstrovstva regiónu STRED medzi FC Baník Veľký Krtíš a MŠK Turany.
  3. Zaevidovala faktúru na Sitno Banská Štiavnica pre FK Jesenské vo výške 344,80 € za neodohrané MFS dorastu IV. ligy skupina Juh medzi FK Jesenské a Sitno Banská Štiavnica.
  4. Zaevidovala faktúru na Tatran Sučany pre FK REaMOS Kysucký Lieskovec vo výške 185,50 € za neodohrané MFS dospelých IV. ligy skupina Sever medzi FK REaMOS Kysucký Lieskovec a Tatran Sučany.
  5. Zaevidovala faktúru na Sokol Trnavá Hora pre FK Sokol Braväcovo vo výške 278,04 € za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.C medzi FK Sokol Braväcovo a Sokol Trnavá Hora.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade naväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

2.       Sekretariát zaraďuje dodatočne do systému bezhotovostných úhrad za činnosť R a DZ FK Dražkovce od 1. kola. Výška I. splátky (do 20. 8. 2012) je 616 €, II. splátka (do 24. 9. 2012) je 615 €. Variabilný symbol 099.

3.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že nahraním všetkých žiakov do systému matriky sú všetci už registrovaní v SFZ. Z uvedeného dôvodu už nie je možné dať súhlas na tlačivo Prihláška k registrácii k zaregistrovaniu za iný FK. Prechod hráča do iného FK je možný výhradne prestupom.

5.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. odrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

6.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF.

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prstredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

8.       Upozorňujem funkcionárov FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ, aby v súvislosti s vyplácaním R a DZ neuhrádzali žiadne finančné prostriedky, uhradia len faktúru za mesiac august 2012(zašleme cca 15.9.2012)

9.       Ospravedlňujeme sa všetkým družstvám ml. žiakov, ale tradičné medajle sa z kapacitných dôvodov dodávateľa nepodarilo včas zabezpečiť. Vynasnažíme sa doručiť ich v priebehu budúceho týždňa na príslušné ObFZ.

10.   Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujúcichsúť. roč. 2012/13 v súť. SsFZ, že rozpis zálohových platieb za R a DZ nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ pod názvom Rozpis zálohových platieb za R a DZ jeseň 2012. Číslo účtu a variabilný symbol sú označené žltou farbou, termín (do 20. 8. 2012) a výšku I. zálohovej platby zvýraznené akvamarínovou farbou. Upozorňujeme zároveň, aby splátku uhradili včas na osobitý účet, uviedli variabilný symbol a platili zálohu jednou sumou (nie rozdelené mládež – dospelí, A – B).

11.   Zmeny v RS 2012/13 časť adresár FK MR STRED -  FO KINEX Bytča od 11.8. 2012 prezident FO Jozef Šelmek, manager Štefan Pastorek 9010 924162, e mail bytca@respect-slovakia.sk; MFK Lokomotíva Zvolen od 25. 7. 2012 prezident FK Peter Lihan 0905 541135, manager Juraj Mazúch 0903 913296; mládež: FC Oravský Podzámok od 30. 6. 2012 predseda Ján Holubčík 0911 880970.

 

Zmena DL č.3 :

 

Tomášovce – Hrnčiarska Ves ( DZ Zdechovan za Maceka )

 

Zmena DL 2:

MFK BB – Bytča (D U19,17,2.kolo, hrá sa 11.9. o 14:00-16:30 – Gonda, Kučera, Melich – nová)

           

Zmena DL 3:

Brusno – Bytča (R Králik za Janíčeka, AR1 Balázsik za Králika)

Málinec – Č. Balog (AR2 Urda za Mihálika aj predz.)

Sliač – Víglaš Pstruša (žiaci, Hromádka za Urdu)

Bánová – MFK BB (D U19,17, hrá sa až 3.11.o 10:00-12:30 – pôvod.del.)

D. Hričov – D. Tižina (hrá sa v D. Tižine o 13:30 – pôvod.del.)

Belá – Dlhá (žiaci, 3.kolo, hrá sa 12.9. o 14:00-16:00, R ObFZ ZA)

MFK BB – Jupie BB (MŽ,1.kolo, hrá sa 20.8. o 15:00-17:00, R ObFZ BB)

 

Zmena SFZ:

Martin – Námestovo (SŽ, AR1 Kosturský, AR2 Kuteľ – výmena, Kuteľ nemá registráciu)

Jupie BB – L. Mikuláš (SŽ, AR1 Melich, AR2 Hromádka – výmena, Hromádka nemá registráciu)

Zvolen – Žilina (SŽ, hrá sa v pôvod. termíne o 10:00-12:00, Tapfer, Košarník, Osvaldpôod.del.)

Čadca – Žiar/DŽ (SŽ, hrá sa v pôvod. termíne 18.8. o 10:00-12:00, Hrtús,Staník,Čuboň T-nová.)

 

Zmena DL 4:

D. Tižina – B. Štiavnica (4.kolo, AR2 Medveď za Janíčeka )

Z. Poruba – B. Štiavnica (14.kolo, AR1 Ondák za Wojčíka )

     

Zmena SFZ:

Žilina – N. Zámky (ženy, žiačky, 2.kolo, hrá sa už o 11:00, žiačky 9:15)

L. Mikuláš – Ružomberok (SŽ, 3.kolo, R Králik za Janíčeka)