Spravodajca č. 3/2012-13                                                20. 7. 2012   

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Výkonný výbor SsFZ, dňa 18.7. 2012, na podnet niektorých členov VV, hlasovaním per rollam, potvrdil rozhodnutie ŠTK SsFZ zverejnené v Spravodajcovi SsFZ č.2/2012-13, zo dňa 13.7.2012, v bode 3.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Začiatok súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 5.8.2012. Potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2012/2013 a zoznamov pre celý súťažný ročník 2012/2013 sa uskutoční v dňoch 26.7. a 2.8.2012 (štvrtok) vždy od 15,00 do 17,00 na SsFZ.

2.    Z dôvodu reprezentácie výberu amatérov SsFZ v Minsku v dňoch 9.- 15.8.2012, ŠTK ruší dve stretnutia MRS 2. kola (12.8.2012) Nová Baňa – Závažná Poruba, Zvolen – Brusno a jedno stretnutie IV. ligy Sever Trstená – Tvrdošín. Zainteresované FK predložia obratom ŠTK návrh spoločnej dohody odohratia MFS.

3.    ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·        04.06.2012 – 1.kolo Medzibrod – Hliník n. Hronom o 16,30.

4.    Na základe písomného odvolania družstva FK Ďanová zo súťaží SsFZ, ŠTK s odvolaním sa na SP čl. 108/3 a RS 2012/2013 čl.XI/8 ponecháva chválené vyžrebovanie stretnutí IV. ligy Sever pre súťažný ročník 2012/2013. FK vyžrebované s FK Ďanová majú voľný žreb, FK Ďanová sa v  súťažnom ročníku 2012/2013 považuje za zostupujúce družstvo zo IV. ligy Sever.

5.    V súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, upozorňujeme R a DZ že sa môže aj v MRS na RP hráčov a v elektronickom Zápise o stretnutí vyskytnúť rozdielny (doplňujúci) údaj  pri názve klubu hráča. Rozhodujúci údaj v prechodnom období je názov mesta resp. obce. Rozhodca na stretnutí hráča pripustí do hry a zistené skutočnosti uvedie na zadnej strane zápisu.

6.    Harmonogram obhliadok futbalových ihrísk u nových účastníkov súťaží SsFZ :

19.7.2012 – FK Obec Lubeník (10,00-10,30), OŠK Radzovce (12,30-13,00), FK Slovenské Ďarmoty (15,00-15,30), Partizán Veľká Lehota (17,00-17,30).

24.7.2012 – ŠK Demänová (9,30-10,00), Slovan Magura Vavrečka (11,30-12,00), FK Slávia Staškov (14,00-14,30), Fatran Dolná Tižina (16,00-16,30 Teplička n. Váhom), TJ Divinka (17,30-18,00)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  Oznamuje:

a)  že potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2012 – 2013 a zoznamov pre celý súťažný ročník 2012/2013 sa uskutoční v dňoch 26.7. a 2.8.2012 (štvrtok) vždy od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ,

b)  účastníkom I. ligy  , že súťažný ročník 2012- 2013 sa začne 1. kolom  11.8.2012, aby   nadväzovalo na 1. ligu  SŽ a 13. kolo sa odohrá 29.8.2012.

c) účastníkom II. ligy SŽ a MŽ , III. ligy SŽ a MŽ skup. A a  B , že súťažný ročník 2012 – 2013 sa začne 11.8.2012   2. kolom, nakoľko 12.9.2012 je pracovný deň a boli pripomienky od R a FK.

d) účastníkom III. ligy SŽ a MŽ skup. C, že súťažný ročník 2012 – 2013 sa začne 18.8.2012

 1. kolom.  ( III. liga  SŽ a MŽ skup. C  má len 12. účastníkov.)

e)  účastníkom III. ligy  SŽ a MŽ skup. D, že  súťažný ročník 2012 – 2013 sa bude hrať 4- kolovo so 6 účastníkmi a začiatkom 18.8.2012 1. kolom.

f)  účastníkom III. ligy  dorastu U – 19 a U – 17, že Jednota Bánová odohrá doma hrané MFS v sobotu  o 10,00 -12,30 hod.

g) účastníkom IV. ligy dor. sk. Sever, že MŠK Žilina  B odohrá doma hrané MFSv nedeľu o 10,00 hod. na ihrisku Závodie.

h) účastníkom I. ligy žiakov U – 13, že MŠK Žilina odohrá doma  hrané MFS v nedeľu  o  10,00 a 11,30 hod. na ihrisku Závodie.

j) účastníkom I. ligy žiakov U – 13, že ŠK Juventus Žilina - Závodie odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 13,00 a 14,30 hod. na ihrisku Závodie.

k) účastníkom III. ligy žiakov U – 15 a U – 13, že MŠK Žilina C odohrá doma hrané MFS na ihrisku v Strážove.

k) účastníkom III. ligy žiakov U – 15 a U – 13, že ŠK Juventus Žilina - Závodie odohrá doma hrané MFS v sobotu o 15,30 a 17,30 hod. na ihrisku Závodie.

g)  účastníkom III. ligy žiakov U – 15 a U – 13, že jednota Bánová odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 10,00 – 12,00 hod.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)  1. kolo V. ligy dor. sk. B Zuberec – L. Sliače 29.8.2012 (streda) o 16,00 hod.

 

3. Nariaďuje  odohrať  MFS:

a)  1. kolo III. ligy U – 19 a U – 17  Jupie Podlavice – R. Sobota  4.8.2012  o 10,00 a 12,30 hod.

      3. kolo III. ligy U – 19 a U – 17  Jupie Podlavice – Sliač 18.8.2012 o 10,00 a 12,30 hod.

     10. kolo III. ligy U – 19 a U -  17 Jupie Podlavice – Bytča  7.10.2012 o 10,00 a 12,30 hod.

     12. kolo III. ligy U – 19 a U - 17  Jupie Podlavice – Vrútky 20.10.2012 o 10,00 a 12,30 hod.

b)  1. kolo IV. ligy dor. sk. JUH  Žarnovica – Hliník 29.8.2012 (streda) o 13,30 hod.

     5. kolo IV. ligy dor.sk. JUH Č. Balog – Žarnovica 2.9.2012 (zmena miesta konania MFS- opačne)

     8. kolo IV. ligy dor. sk. JUH  Žarnovica – Krupina 22.9.2012 o 15,00 hod.

c)  1. kolo IV. ligy dor. sk. JUH  Kalinovo – Hodruša-Hámre  29.8.2012 o 13,30 hod.

d)  2. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. A   MŠK  Žilina – Bánová 12.8.2012 o 10,00 a 12,00 hod. na ihrisku Strážov.

e)   7. kolo III. ligy žiakov žiakov U – 15 a U – 13 sk.  A  Juventus Žilina – Zborov  16.9.2012 o 13,00 a 15,00 hod. na ihrisku Závodie.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Žiadame R a DZ z nom. listiny SsFZ pre súť. roč. 2012/13, aby si na stránke SsFZ v časti Komisie-KR-materiály prekontrolovali, svoje kontaktné údaje: adresa alebo opravy zaslali e mailom (matejka@ssfz.sk) prípadne faxom 048/4148914) najneskôr do 10. 7. 2012 do 14.00 hod.

2.     Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 27. 7. 2012 na Právnickej   fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15 do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2012/2013 je povinná. KR upozorňuje najmä R na primerané spoločenské oblečenie.

3.     Rozhodca Scherer z dôvodu neuhradenia poplatku 7,- eur za nedostatky vyplývajúce z jeho činnosti nebude v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ v jesennej časti delegovaný na stretnutia  dospelých až  do splnenia si tejto povinnosti. Kópiu  dokladu o uhradení  obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

4.     DZ, ktorí neuhradili poplatok za objednávku košieľ nebudú rovnako v jesennej časti obsadzovaní na stretnutia dospelých až do splnenia si tejto povinnosti.

5.     Opakovane vyzývame rozhodcov – nováčikov, ktorí boli zaradení na nom. listinu 5. ligy a do dnešného dňa neuhradili 195,- eur a nenahlásili veľkosť výstroje (Gašperec, Janovec, Kalmár, Kelemen, Staňo, Šimovič, Weiss R., Zaťko), aby tak urýchlene urobili z dôvodu odoslania hromadnej objednávky a spolu s fotokópiou dokladu o zaplatení zaslali elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Požadované údaje je rovnako potrebné preposlať elektronickou poštou aj zástupcovi firmy ATAK p. Bobákovi, e-mail: top@atak.sk. Uvedenú sumu uhradia menovaní R na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko.

6.     Rozhodcovia zaradení na nom. listinu MR Stred (Balázsik, Horný, Gonda, Gyorgy, Janíček, Juríček, Kapusta, Korenčík, Košarník, Králik, Kuchársky,  Ligas, Matejčík, Poliak, Sikora, Tapfer, Tokár), ktorí doteraz neuhradili 42,- eur za modré dresy ATAK (dlhý aj krátky rukáv) sú povinní uvedenú sumu obratom uhradiť na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol  999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu  o zaplatení ako aj prípadné zmeny veľkosti dresov oproti poslednej objednávke nahlásiť okamžite e-mailom p. Fajčíkovi a rovnako aj zástupcovi firmy ATAK, e-mail: top@atak.sk.  V prípade oneskoreného nahlásenia a uhradenia dresy nebudú dodané na letnom seminári R v B. Bystrici dňa 27. 7. 2012 a voči menovaným R budú vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ.

7.     Ospravedlnenia R: Maršalek LS a do 9.8.2012, Hraško 25.8.- 26.8.2012 a prac.dni, Ligas 16.7.- 29.7.2012, Juríček prac.dni, Remeň soboty do 12:00, Baka LS, prac.dni a soboty, Hreus  prac.dni, Faber soboty do 12:00, Močiliak prac. dni a soboty, Kuriš prac. dni a soboty, Mihálka LS, Bariak 18.8., 8.9., 29.9., 20.10.2012 a prac. dni, Hucák 18.8.2012, Sitár PN od 26.6.2012, Hýllová soboty, Nemček 4.-5.8.2012, Juríčka 18.8.- 26.8.2012, Súhrada 10.8.-20.8.2012

8.     Ospravedlnenie DZ : Konečný 21. – 29. 7., M. Budač 27. 7. – 5. 8., Kosec  28. 7., 11. 8., 18. 8., 8.9., 15.9., 29. 9., 20. 10., 3. 11., Kolibáč 10. 7. – 2. 8., Piaček 1. – 9. 8.,

9.     Ospravedlnenia R: Supuka prac.dni a soboty, Jodas 4.8. a 11.8.2012, Koleno 18.8.-28.8.2012, Matejčík T. 4.8. a 11.8.2012, Fábry prac.dni, Paňko soboty, Krajčí M. prac.dni a sviatky cez týždeň, Madera prac.dni, Rojček LS, Poljak M. prac.dni a soboty, Žubor 5.8.2012, Kuba 11.8.-19.8.2012, Mikloš 11.8.dopold. a 18.8.2012 popoludní, Pataki 4.8.-12.8.201, Katrenčík 21.7.-31.7.2012, Kollár 11.8.,18.8.-19.8.2012, Guži 4.8.-5.8.2012, Hubočan 18.8.-19.8.2012, Čambora 4.8.-5.8.2012, Jakubjak 24.8.-4.9.2012, Parobek 4.8.-7.9.2012, Bušo 3.8.-5.8.2012, Belko pracovné dni a do 31.8.2012, Moják 11.8.-12.8.2012, Šuška 10.8.-31.8.2012, Sitár ukončenie PN 3.8.2012, Wojčík 3.8.-5.8.2012 a prac.dni, Žeriava 18.8.-19.8.2012, Geče do 30.9.2012, Janíček 11.8. a 29.8.2012, Lepieš LS a prac.dni,

      Ospravedlnenie DZ :

       Roštár 4. – 5. 8., 11. 8., 18. 8., 25. – 26.8.,

      Upozornenie pre DZ.

      Na stránke ssfz.sk, komisia rozhodcov, dokumenty budú vystavené nové POKYNY PRE DELEGÁTOV

      ZVAZU ( SsFZ ) pre sezónu 2012-2013 a Hodnotenie rozhodcov – návod. Každý DZ si na letný seminár donesie

      uvedený materiál, s ktorým budeme pracovať.

10.  Upozorňujeme R a DZ na povinnosť aktualizovať prípadné dlhodobé ospravedlnenia (prac. dni, soboty a pod.) pre nový súťažný ročník 2012/2013.

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.  TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 22. júla 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Jaroslav Beťko, Marián Markech, Ondrej Václavík, Peter Nemoga, Jozef Bolibruch, Maroš Skopal, Ján Dzuro, Eduard Gábriš, Jaroslav Petrák, Stanislav Špila, Alexander Koščol, Milan Mlynár, Stanislav Žigmund, Pavol Sučák, Róbet Hlaváč, František Čajka, Adrián Kubáni, Gabriel Arvai, Andrej Benczo, Miroslav Ťažký. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 21. júla o 10.00 hod.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

  1. Zasadnutie MaK SsFZ sa uskutoční 17.7. 2012 (v utorok) o 10,00 hod. na SsFZ.
  2. Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

  1. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že Matrika SsFZ vybavuje všetky matričné a registračné  podania v elektronickej podobe (ISSF), ale naďalej aj v papierovej podobe (ako doteraz). Naďalej bude SsFZ vyhotovovať RP v papierovej forme, ale len do 31.8.2012. Podklady k vystaveniu papierového RP je však potrebné v pôsobnosti SsFZ zasielať do tohto termínu výhradne na Matriku SsFZ – matriky ObFZ nie sú z technických dôvodov schopné zabezpečiť tlač papierových RP.

Podklady k vystaveniu papierového RP- ako doteraz, doklad na overenie RČ len v prípade prvotnej registrácie  v SFZ (všetci žiaci sú už nahratí v matrike ISSF, teda registrovaní !).

  1. O registráciu nových hráčov by mali požiadať FK svoje príslušné matriky podľa horeuvedeného.

Dočasne však navrhujeme, aby všetky ObFZ v pôsobnosti SsFZ vystavovali na požiadanie aj papierové ŽP pre všetkých žiadateľov (ako doteraz, včetne poplatku) a hráčov, ktorých nedokážu zadať do matriky (sú matrične príslušní k SsFZ) zaslať na SsFZ k zadaniu elektronickou poštou (ako doteraz). Toto opatrenie však neplatí pre FK príslušné ku Matrike SFZ.

  1. Uvedené opatrenia vyhotovovanie RP v papierovej forme, ako aj vybavenie matričných úkonov v „ papierovej“  forme sú však len snahou o bezproblémové naštartovanie súťaží na všetkých úrovniach. V žiadnom prípade neobmedzujú možnosť postupovať podľa príslušných návodov a školenia v ISSF systéme. Jedná sa najmä o plastový preukaz – jednotný pre všetky vekové kategórie, ktorý nemá záznam o klubovej príslušnosti a nie je potrebné ho zasielať pri vybavovaní akéhokoľvek transferu.

Z rokovania MaK SsFZ 17.7.2012:

  1. Na základe vlastnej žiadosti ukončil dňom 17. júla 2012 činnosť v MaK SsFZ p. Jaroslav Vaňo.
  2. Dňom 31. augusta 2012 MaK SsFZ bude akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.
  3. Schválené opakované prestupy (čl. 25 PP), hráči budú preregistrovaní do nového klubu po predložení ústrižku o zaplatení výchovného:

-   Vladimír Adamec 791229 Tatran Oravské Veselé – OŠK Istebné,

-   Ladislav Šlapka 871223 FK REaMOS Kysucký Lieskovec – FK Nesluša,

-   Michal Baran 850823 FK Renop Liptovská Teplá – Družs. Liptovská Štiavnica.

           Žiadame materské kluby uvedených hráčov o predloženie RP hráča pod následkom disciplinárnych opatrení.

 

  1. Zmena štatutárov klubov, oprávnených podpisovať prestupové lístky:

-   OŠK Svätý Križ: Peter Tomčík - predseda klubu, Stanislav Mičuda – tajomník,

-   ŠK Štiavnik: Vladimír Čvapek – podpredseda klubu, Elena Krajčiová – členka výboru,

-   Fatran Varín: Miroslav Willinger – prezident klubu, Michal Cvacho – člen výboru, Ján Hodoň – tajomník klubu,

-   ŠK Agro Baník Dúbrava: Peter Barkóci - predseda , Dušan Urbanovič – manažér FK,

-   FC 98 Hajnáčka: Jozef Kocúr –predseda klubu, Július Kunya – manažér klubu,

-   Tatran Krásno nad Kysucou: Grapa Jozef, Zátek Ján.

  1. Najbližšie zasadnutie MaK sa uskutoční vo štvrtok 2. augusta 2012 o 10,00 hodine.

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané  na HK - SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov:

MR- MFK BB- s.č. 44-14€;Turany-s.č. 46-60€;s.č. 46-210€;s.č. 48-310€;Čadca-s.č.48-14€;

 4. liga - Predmier s.č. 43-10€,s.č 1 -7€;Hliník s.č. 44-14€;Divín s.č. 45-60€;s.č. 47-160€;K. Lieskovec s.č. 46-160€;s.č. 48-14€;Badín s.č. 48-160€;Tvrdošín s.č. 48-7€;

5. liga- Trstená s.č. 42-7€;Hajnačka s.č. 48-7€;Selce s.č. 46-14€;Lesenice s.č. 46-60€;Hodruša Hámre s.č. 47-231€;s.č. 48-110€;Rajec s.č 48-14€;Nová Bystrica s.č. 48-7€;Lutila s.č. 49-10€; Rudinská s.č. 1-14€; Klin s.č. 1-14€;

Starši dorast :Bánová s.č.44-14€,D.Kubín s.č.48-10€.

Dorast: V. Krtíš s.č. 42-3€;MFK s.č.42-6€;Fiľakovo s.č. 43-20€;Čierne 45-3€;Jesenské s.č. 46-6€;Cinobaňa s.č. 46-3€;Bytča s.č. 49-6€,;Bzovnik s.č. 49-6€, Hriňová s.č. 1-6€.

D. Kubín s.č. 48-10€,MFK s.č. 49-14€.

Na základe podkladov pripravených ŠTK SsFZ zároveň upozorňzuje FK, že do dnešného dňa nemá k dispozícii doklad o úhrade štartovného vkladu od FK: Zvolen, K. N. Mesto, Pohronie ZH/DŽ B, MFK BB, Žilina B, Čadca, D. Tižina (130 €), Or. Jasenica, K. Lieskovec, T. Štiavnička, Revúca, Podlavice, Badín, Predmier, Staškov, Likavka, Černová, Bešeňová, T. Kľačany, Kláštor pod Znievom, Sučany, Dúbrava, S. Ľupča,  Hliník n/Hr., Selce, Hnúšťa, Lubeník, Sklabiná a Čebovce.     

HK SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť do 25.07.2012 pod následkom  riešenie DK SsFZ. Potvrdenie o úrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát SsFZ rozoslal  klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry (splatnosť faktúr bola do 25.5.2012) skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Ku dnešnému dňu nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od nasledovných FK: Dukla BB Fa č. 2/2012 – 1.324 €, D. Kubín Fa č. 13 – 723 €, Kremnica Fa č. 26 – 151 €, Kremnička Fa č. 27 – 381, Ochodnica Fa č. 36 – 46 €, MŠK R. Sobota Fa č. 43 – 419 €. Uvedené FK odovzdávame na doriešenie DK. Zároveň Upozorňujeme FK, že doteraz nemáme k dispozícii doklad o úhrade faktúr za činnosť R a DZ v mesiaci máj 2012. Úhradu žiadame vykonať, resp. predložiť doklad o úhrade do 18. 7. 2012. Následné odovzdávame na riešenie DK. Ide o FK: Dukla BB Fa 60 – 848 €; Cinobaňa Fa 66 – 121 €; D. Hričov Fa 70 – 72 €; D. Kubín Fa 71 – 522 €; Habovka Fa 73 – 112 €; Hôrky Fa 78 – 64 €; Kremnica Fa 84 – 142; Kremnička Fa 85 – 401 €; Lučenec Fa 91 – 487 €; Ochodnica Fa 94 – 79 €; O. Lesná Fa 95 – 79 € Rabča Fa 99 – 154 €; MŠK R. Sobota Fa 101 – 431 €; MŠK Ružomberok Fa 102 – 1 036 €; Sliač Fa 104 – 148 €.

      V prípade úhrady poštovým poukazom (výhradne na č. účtu 0305642565/0900) je potrebné zaslať doklad

      o úhrade faxom, e-mailom z dôvodu, že informácia o takto realizovanej platbe mešká  5 až 7  dní. Zásadne

      uvádzajte pri platbe číslo faktúry, alebo VS. Upozorňujeme zároveň, že dodržiavanie termínov splatnosti

      jednotlivých faktúr bude mať vplyv na zaradenie resp. nezaradenie príslušného FK do systému bezhotovostného

      styku s delegovanými osobami na MFS pre nový súťažný ročník, prípadne zaradenie príslušných družstiev FK

      do súťaží SsFZ.

2.   Upozorňujeme funkcionárov FK, že nahraním všetkých žiakov do systému matriky sú všetci už registrovaní v SFZ.

      Z uvedeného dôvodu už nie je možné dať súhlas na tlačivo Prihláška k registrácii k zaregistrovaniu za iný FK.

      Prechod hráča do iného FK je možný výhradne prestupom.

3.   Zároveň upozorňujeme, že matričné miesto SsFZ nebude v týždni pred zahájením súťažného ročníka (30.7. –

      3.8.2012) vyhotovovať RP v režime „na počkanie“ s výnimkou RP súvisiacich s matričným úkonom (prestup,

      hosťovanie).

      Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu

      (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF

      manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej

      podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach.

      Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke

      SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade

      nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu

      sa samotnou registráciou.

http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

2.     Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF.