Spravodajca č. 44/2011-12                                              18. 5. 2012   

 

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Potvrdzujeme správnosť udelenia OT ŽK hráčovi FK L. Lúčka – Štefan Martinka (870203) v stretnutí MRS 8.5.2012 Turany – L. Lúčka.

2.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Turany hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23. kola MRS Fomat Martin - Turany a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK Fomat Martin 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.      ŠTK po overení skutočností čerpania čakacej doby v opodstatnených prípadoch (čl. 67 a čl.69 SP) v stretnutí MRS 30. kola Krásno – Žiar n. Hronom, ponecháva v platnosti výsledok dosiahnutý na ihrisku 1:1. Uhradený vklad 10€ sa vracia FK Krásno.

4.      Schvaľujeme zmenu UHČ :

·        24. kolo MRS  KNM – Žilina B dňa 19.5. 2012 o 14,30.

·        22. kola V. ligy C Šalková – Sásová dňa 19.5.2012 o 15,00.

·        24. kola MRS L. Lúčka – Žiar dňa 20.5.2012 o 10,30.

·        22. kolo V. liga C Detva – Medzibrod dňa 20.5.2012 o 11,00.

5.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·        23.05.2012 – 17. kolo Krásno – Čadca o 17,00

·        23.05.2012 – 17. kolo L. Štiavnica – Kalinovo o 17,00

·        25.05.2012 – 15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec o 17,30

·        31.05.2012 – 16. kolo Makov – O. Veselé o 17,30

·        01.06.2012 – 16. kolo N. Bystrica – S. Bystrica o 17,00

·        02.06.2012 – 24. kolo Detva – H. Hámre o 14,30

·        09.06.2012 – 25. kolo Medzibrod – Hrochoť o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Hrochoť – Lutila o 17,00

6.      Oneskorené začiatky stretnutí: Divín - Badín (neskoro predložený zápis o stretnutí),

7.      Námietky kapitánov v stretnutí : Divín - Badín (H – 1x opodstatnená – odstupujeme KR SsFZ, 2x neopodstatnená – odstupujeme DK SsFZ), T. Štiavnička – T. Kľačany (D – neopodstatnená, odstupujeme KR a DK SsFZ)

8.      Žiadame FK Čadca po opakovaných upozorneniach zo strany DZ o vykonanie nápravy v zabezpečení kabíny R a DZ počas stretnutia.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 24. kola III. ligy SD a MD  K.N. Mesto – Kremníčka  22.5.2012 (utorok) o 14.30 – 17.00 hod.

   FK Kremníčka uhradí na účet SsFZ 10.-

b) 25. kola  IV. ligy dor. sk. Sever  Staškov – Krásno n/K. 9.6.2012  o 14.30 hod.

c)  25. kola  IV. ligy dor. sk. Juh  Šálková – Divín   9.6.2012 o 19.00 hod.

d)  24. kola  V. ligy dor. sk. B  Or. Veselé – Dlhá n/ Or. 30.5.2012  (streda) o 17.00 hod.

e)  23. kola V. ligy dor. sk. C  H. Nemce – Dudince 8.6.2012(piatok) o 17.00 hod.

f)  24. kola V. ligy dor. sk. D  Halič – Poltár  3.6.2012 o 14.30 hod.

g) 21. kola   II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER  Vrútky – Belá 31.5.2012 (štvrtok) o 16.00 – 18.00 hod.

h) 24. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk.SEVER Tvrdošín – Dlhá n/Or. 30.5.201  (streda) o 14.00 - 16.00 hod.

ch) 24. kola III. Ligy SŽ a MŽ sk. A  Turzovka – Staškov  30.5.2012 (streda) o 15.00 – 17.00 hod.

i) 9. kola I. ligy MŽ B.B. Podlavice – Žilina  Závodie 6.6.2012 (streda) o 16.00 – 17.30 hod.

2.  Nariaďuje odohrať MFS:

a) 22. kola V. Ligy dor. sk. C  Detva – Braväcovo 19.5.2012   o 14.00 hod. (zmena ÚHĆ).

3. Kontumuje MFS:

a)  21. kola IV. ligy dor. sk. JUH  Tornaľa – Hliník, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tornaľa, podľa SP čl. 100 / b.

b) 20. kola V. ligy  dor. sk. B  Or. Veselé – B. Potok, priznáva 3 body a skóre 3 : 0, v prospech FK Or. Veselé , podľa SP čl.100 / b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-862 Marek Havrla 951002 Divín 6 mesiacov nepodmienečne od 30.4.12 do 29.10.12, 1-6-1c,

D-918 Tomáš Hadaš 860416 Divín 4 SN od 7.5.12, 1-6-1b,

D-919 Tomáš Ševčík 960720 Krásno nad Kysucou 2 SN od 10.5.12, 1-4a,

D-920 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie disciplinárne previnenie Marek Katrenčík R zo stretnutia IV. ligy sever dorast Tvrdošín - Krásno nad Kysucou,

D-921 Anton Sikora tréner FK Bánová SD 3 SN od 7.5.12, 1-3b, doplatiť 7 €,

D-922 Rudolf Meliš vedúci družstva FK Bánová SD 3 SN od 7.5.12, 1-3b, doplatiť 7 €,

D-923 Peter Gužík 960504 Rabča 2 SN od 7.5.12, 1-5a, doplatiť 3 €,      

D-924 Jaroslav Švantiak vedúci družstva FK Kokava nad Rimavicou dorast 5 SN od 7.5.12, 1-3b, doplatiť 2 €,

D-925 František Šefčík 961022 Oravské Veselé 4 SN od 14.5.12, 1-6-1b,

D-926 Ondrej Radič 960505 Kokava nad Rimavicou 4 SN od 14.5.12, 1-3b, 

D-927 Kristián Kováč 950925 Radoľa 5 SN od 14.5.12, 1-6-1b,

D-928 Peter Šupina 801116 Rajec 1 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK,1-5a,

D-929 Marek Pendziviater 950206 Čierny Balog 4 SN od 14.5.12, 1-3b,

D-930 Dušan Vilhan 850415 Tomášovce 2 SP do 31.10.12, 1-4a,

D-931 Dávid Kubuš 990110 Skalité 4 SN od 14.5.12, 1-3b,

D-932 Pavel Čipčala 871004 Málinec 4 SN od 14.5.12, 1-6-1b,

D-933 Matej Kendera 861219 Likavka 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-934 Arpád Juhász 860127 Tornaľa 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-935 Florián Farkaš tréner FK Fiľakovo dospelí 4 SN od 14.5.12, 1-3b,

D-936 Marek Greguš 950828 Veľký Krtíš DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-937 Tomáš Molnár 850306 Hajnáčka 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-938 Jozef Koštialik 860903 Bytčica 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-939 Július Kondrlík 940531 Kremnička 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-940 Jozef Kubajda 760809 Badín 2 SP do 30.9.12, 1-4a,

D-941 Miroslav Tavel 670929 Turčianska Štiavnička 3 mesiace nepodmienečne od 14.5.12 do 13.8.12, 1-3c,

D-942 Ladislav Lupták tréner FK Kremnička SD 4 SN od 14.5.12, 1-6-1a,

D-943 Michal Vozár 870412 Kysucký Lieskovec 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-944 Ivan Palík 931008 Lučenec 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-945 Ladislav Balász 951219 Fiľakovo 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-946 Miroslav Makovník 950601 Čierny Balog 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-947 Marian Pejko usporiadateľ FK Brusno dospelí 2 SN od 17.5.12, 1-6-1a, uhradiť 7 €,

D-948 Jakub Dlhopolček 910920 Lietavská Lúčka DK na základe rozhodnutia ŠTK SsFZ ruší neprerokovaný priestupok hráča uvedený pod D-916,

D-949 FK Brusno dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení RS 2011/12 v stretnutí dňa 6.5.12,

D-950 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 7.5.12:

          Štefan Macko 761227 Tvrdošín,

          Róbert Sopko 890716 Hliník nad Hronom doplatiť 7+7 €,

D-951 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.5.12:

          Daniel Kohút 841116 MFK Banská Bystrica doplatiť 7+7 €,

          Martin Herdeľ 890618 Bobrov,

D-952 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 14.5.12:

          Pavel Lipták 880113 Tisovec,

          Ľubomír Špilák 891214 Skalité,

          Peter Turic 810115 Málinec,

          Branislav Fusek 820125 Mélinec,

          Pavol Ondrík 860216 Štiavnické Bane,

          Norbert Dikacz 710129 Badín,

          Juraj Tlacháč 891203 Terchová,

          Dušan Galovič 880508 Kotešová,

          Milan Čujko 810113 Turčianska Štiavnička,

          Martin Chalupka 821227 Turčianska Štiavnička,

          Róbert Prjevara 840313 Vrútky,

          Matej Kandera 861219 Likavka,

          Dušan Sadžakov 751225 Bobrov,

          Andrej Pisch 871117 Dražkovce,

          Ján Šimčík 811114 Šalková,

          Martin Huťka 861126 Medzibrod,

          Róbert Hermánek 871222 Slovenská Ľupča,

          Ladislav Berecký 870728 Lesenice,

          Arpád Juhász 860127 Tornaľa,

          Tomáš Molnár 850306 Hajnáčka,

          Tomáš Régi 861113 Vinica,

          Norbert Nozdrovický 920217 Nenince,

          Pavol Janščo 881011 Čadca

D-953 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.5.12:

          Marek Mušák 910606 Oravské Veselé,

D-954 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 14.5.12:

          Jozef Koleno 841005 Ďanová,

          Ján Mihálik 870825 Oravská Jasenica,

          Martin Kravec 861014 Rudinská,

          Peter Šupina 801116 Rajec,

D-955 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Andrej Ďanovský 850913 Mošovce zamieta sa,

          Dušan Trhančík 820729 Strečno zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.12,

          Dávid Kúšik 961110 Žarnovica zamieta sa,

          Jakub Chriašteľ 941206 Hriňová zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.12,

          Ladislav Hurík 761209 Slovenská Ľupča zamieta sa porušenie článku 31 bod 2 DP,

D-956 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Marek Grečmal 940423 Staškov chýba poplatok za ČK,

          Dušan Szabo tréner FK Nová Baňa dospelí chýba poplatok,

          Tomáš Cyprich 950929 Čierne chýba poplatok za ČK,

D-957 DK predvoláva na zasadnutie dňa 24.5.12:

           o 16:00 hod. zo stretnutia Divín-Badín IV. liga skupina Juh dospelí FK Divín Pavel Štengl HU, Peter Ďurica 

           tréner, FK Badín Pavol Donoval prezident FK.       

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Seminára Talent – Mentor SFZ sa v dňoch 15. - 17. 6. 2012 v Liptovskom Jáne za SsFZ zúčastní R Tomáš Krahulec. Menovaný obdrží pozvánku s programom e-mailovou poštou z KR SFZ.

2.       Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia 4. ligy dospelých sk. Juh 21. kolo Divín – Badín.

3.       Výjazdové zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 18. 5. 2012 (piatok) o 16,00 hod. na ObFZ v Čadci. 

4.       Ospravedlnenia R: Ploštica 26.5.-27.5. a 11.6.-28.6.2012, Jodas 17.6.2012, Bušo 4.6.-5.6.2012, Jelok 2.6.a 9.6.2012, Medveď 8.6.-10.6.2012, Janíček 24.5.-27.5.2012, 2.6.,9.6. a 13.6.2012, Kancko – ukončenie PN 15.5.2012,  Chovanec 1.6.-4.6.2012, Šefraník PN od 17.56.2012, Gombala 26.5.2012, Čambora 2.6.2012,

5.       Ospravedlnenie DZ : Muráň – 27. 5.,  Meliš – 6. 5. – 15. 5., Čunderlík – 2. 6., Badura 26. 5. – 3. 6.,

6.       Zmena adresy : Vladimír Piatek -  v.piatek2@gmail.com

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Pozmenená nominácia výberu SsFZ amatérov na prvý kontrolný zraz (výberový prípravný zápas s ŠK Kremnička) dňa 23. mája 2012: Smataník T., Šmiheľ M., Kmeť A., Habiňák M., Kasan M. (MŠK Námestovo), Cimerman Z., Pinka J., Zvara F., Páleník M. (Sokol Dolná Ždaňa), Caban J., Máč R., Chromek M. (TJ Baník Ružiná), Nemec A. (Dukla B. Bystrica), Volna R., Koleno P., Koleno J. (Družstevník Ďaňová), Belica J. (CSM Tisovec), Kohút D. (MFK B. Bystrica), Podstavek M., Blaho P., Blaščík L. (ŠK Kremnička). Realizačný tím: Ján Petrák (tréner), Ivan Janiga, Vojtech Kováč (asistenti trénera), Lukáš Hačkulič (masér), Bruno Motyčka (vedúci družstva). Zraz nominovaných hráčov je v stredu 23. mája o 13.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička, prípravný zápas má začiatok o 16.00 hod.

2.       TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špealizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  na kategorie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch. 16. – 17. jún (kategória dorast), 21. – 22. júl (kategória žiaci) a 25. – 26. august (kategória prípravka). Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemci z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2012, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1. Fk neplniacich podmienku o počte R v súť. SsFZ v zmysle RS 2012/12 časť VI. Podmienky pre štart v súť. SsFZ bod 3: MR: Ďanová S č. 42 – 200 €; L.- Lúčka  S č. 42 – 200; N. Baňa S č. 42 – 400; IV. liga – S č. 42: Predmier 130 €; Skalité 130 €; Dr. Belá 130 €; O. Jasenica 260 €; Málinec 260 €; K. Lieskovec 130 €; Hliník 260 €; V. liga – S č. 42, Rudinská, N. Bystrica, D. Strehová, Nenince, Lesenice, Hajnačka – všetci po 200 €; Vrútky, Šalková Selce – všetci po 100 €. Poplatky sú splatné na účet SsFZ do 23. 5. 2012 pod následkom riešenia DK.

 

HK prerokovala 3. 5. 12 nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 13. 5. 2012 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ. Nedoplatky: IV. liga: Revúca S č. 38 – 7 €; Bytča S č. 40 – 510 €; Sučany S č. 40 – 210 €; Poltár S č. 40 – 217 €; V. liga: Čebovce S č. 41 – 7 €; Kotr. Lúčka S č. 35 – 500 €; Ludrová S č. 29 – 110 €; Tornaľa S č. 37 – 60 €;  dorast: Sielnica S č. 37 – 10 €; Čadca S č. 40 – 160 €.

HK prerokovala medzioddielové pohľadávky – nariaďuje OŠK Hruštín uhradiť 157,92 € pre ŠKM L. Hrádok za neodohrané stretnutie z 7. 5. 2011 SŽ a MŽ do 9. 5. 2012.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že organizačné zmeny v kluboch (zlúčenie klubu) zmeny názvov FK vykoná Matrika SFZ v Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je potrebné zaslať najneskôr do 31. 5. 2012. Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. štatútu klubu (TJ) Ministerstvom vnútra SR (fotokópia). Vybavenie takejto žiadosti oznámi príslušným FK Matrika SFZ prostredníctvom úradnej správy.

2.       Upozorňujeme FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, že v zmysle RS SsFZ 2011/2012 je termín úhrady IV. zálohovej platby za činnosť R a DZ do 18. 5. 2012. Výšku zálohovej platby, variabilný symbol (bezpodmienečne uviesť) ako aj číslo špeciálne vytvoreného účtu na tento účel nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ. Zároveň upozorňujeme FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súť. mládeže, riadených SFZ a SsFZ, že na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ v súbore Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ marec-apríl 2012 nájdu prehľad MFS, ktoré im budú fakturované za uvedené obdobie. Faktúry budú zaslané po 15. 5. 2012, dovtedy očakáva sekretariát prípadné pripomienky, resp. upresnenia. Po prijatí faktúry žiadame o urýchlenú úhradu na uvedené č. účtu a vždy uviesť pri platbe aj č. faktúry ako VS.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

K 18.5.2012  evidujeme  u futbalových klubov prislúchajúcich k SsFZ  ako kluby ISSF aktívne (majú riadne zaevidovaných klubových ISSF manažérov) tieto FK: Palúdzka, Trstená, Tachty, Mošovce a Radoľa. Sekretariát SsFZ vyzýva všetky ostatné FK, aby vo vlastnom záujme, v čo najkratšom čase pristúpili k registrácii.

4.       Matričné miesto SsFZ ruší s platnosťou od 18. 4. 2012 do odvolania možnosť vyhotovenia RP „na počkanie“. Všetky podklady k registrácii, výmenu RP, resp. vyhotovenie duplikátov RP zasielajte v tomto období na SsFZ poštou.

5.       Žiadame predložiť najneskôr do 22. 5. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS z MFS  Divín - Badín (KR, DK).

6.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

7.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) je potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Podklady:

-          kompletne vyplnená prihláška k registrácii vo všetkých kolónkach – čitateľne (aj súhlas rodičov na zadnej strane prihlášky),

-          fotografia rozmeru 3,5 x 4,5 cm, alebo aj menšia štandarného rozmeru (na OP, VP, príp. PAS) – nie staršia ako 1 rok,

-          poplatok 4 € za jeden preukaz, platba poštovým poukazom SsFZ (možnosť uhradiť za všetkých hráčov jedným poukazom),

-          doklad na overenie RČ sa nevyžaduje (hráči sú už zaevidovaní v databáze Matriky SFZ) – len na požiadanie v prípade nezrovnalosti.

        Matričné miesto na SsFZ vybavuje všetky žiadosti o vystavenie RP od FK vo svojej pôsobnosti, okrem FK,

        ktorých družstvá dospelých, resp. dorastu štartujú v súťažiach SFZ: MŚK Žilina, MFK Ružomberok, Dukla BB, ŽP

        Šport Podbrezová, MŠK R. Sobota, MFK Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, LAFC Lučenec, Sokol D. Ždaňa, ŠK

         Kremnička, Baník Ružiná, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK Námestovo, FK JUPIE B. Bystrica-Podlavice

         a MŠK Fomat  Martin, ktoré zasielajú podklady podľa pokynov na Matriku SFZ.

 

Zmena DL 22:

L. Lúčka – Žiar (10,30)

Detva – Medzibrod (11,00)

Príbelce – Hajnačka (R Faber za Goliana)

Šálková – Sásová (so, hrá sa už o 15:00)

            Príbelce – Hajnačka (pozor - hrá sa v Hajnačke)

             Z. Poruba – Staškov (dor. 13,00)

             Hliník – Bacúch (dor. 13,00)

             Zborov – Čierne (dor. 15,00)

             Or. Veselé – Zákamenné (dor. 13,00)

     

Zmena DL 23:

Poltár – Divín (AR2 Škvarek za Žeriavu, aj predz.)

Pliešovce – Žarnovica (AR2 Roštár za Melichera)

Detva – Braväcovo (dor., hrá sa už o 14:00)

            Cinobaňa – Hajnačka (dor.,AR1 Kyzek Ja.za Gombalu)

     

Zmena SFZ:

Dukla BB – Lipany (SD,MD,26.k.,AR2 Golian za Fabera)

Ružomberok B – Dukla BB B (SD,MD,27.k.,AR2 ObFZ LM za Močiliaka)

Žilina – Slovan (SD,MD,26.k.,hrá sa na hlavnej HP)

Žilina – Nitra (SD,MD,27.k.,hrá sa až 6.6. o 11:00-13:30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme R a DZ ma povinnosť sledovať zmeny stretnutí v rámci ostatných komisií SsFZ (ŠTK a KM), a tiež ŠTK SFZ.

 

Prípravné výberové stretnutie

ŠK Kremnička – výber SsFZ dospelých, pripravujúci sa na KME amatérov v Bielorusku, 23. 5. 2012 (streda)

 o 16.00, štadión ŠK Kremnička, Debnár – Tokár, Horný.