Spravodajca č. 43/2011-12                                              11. 5. 2012   

 

Dôležité upozornenie pre delegátov zväzu SsFZ:

 

V delegačných listoch č. 20 a 21/2011-2012 a v Spravodajcoch č. 41/2011-12 sme požiadali DZ o zaslanie správ DZ zo stretnutí v stanovených termínoch. Po spracovaní správ DZ musíme konštatovať, že mnohí DZ uvedené nariadenia nerešpektovali. Opakovane žiadame DZ, aby pri zasielaní správ DZ elektronickou poštou veľmi dôsledne dodržiavali tieto ustanovenia: 1) správy DZ sú zasielané na tlačive, ktorého vzor je na www.ssfz.sk sekcia „Tlačivá“ vyhotovené na PC v programe Word a formáte A4; 2) názov e-mailu a súbor v prílohe so správou DZ sú označené presným názvom súťaže, kategórie, resp. skupiny, kola a príslušného MFS v tvare domáci-hostia; 3) správa DZ je zasielaná výhradne na adresu zapis@ssfz.sk 4) správa DZ je zasielaná zo stretnutí hraných v sobotu a nedeľu bezpodmienečne najneskôr v utorok do 12:00 hod.; 5) správa DZ je zasielaná v kópii rozhodcovi stretnutia a u rozhodcov zaradených do programu Talent región príslušnému mentorovi rozhodcu a koordinátorovi programu na e-mail rostari@inmail.sk. Pevne veríme, že dôsledným dodržiavaním uvedených nariadení DZ budú naplnené ciele a to uľahčenie práce DZ a moderná práca komisií so správami DZ. V opačnom prípade budú DZ nerešpektujúci tieto nariadenia odstupovaní na riešenie komisii rozhodcov a disciplinárnej komisii SsFZ.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 13. 4. 2012 v B. Bystrici okrem iných

prerokoval materiál predložený KR, spracovaný na základe podkladov KR jednotlivých ObFZ, prehľad FK neplniacich podmienku o počte R v súť. SsFZ v zmysle RS 2011/12 časť VI. Podmienky pre štart v súť. SsFZ bod 3. Na základe uvedeného bodu RS  zaťažil nasedovné FK funančným poplatkom: MR: Ďanová 200 € (-1 rozhodca), L. Lúčka 200 € (-1), N. Baňa 400 € (-2); IV. liga: Predmier 130 € )-1), Skalité 130 € (-1), Dr. Belá 130 € )-1), O. Jasenica 260 € (-2), Málinec 260 € (-2), K. Lieskovec 130 € (-1), Revúca 130 € (-1), Hliník 260 € (-2); V. liga: Rudinská 200 € (-2), N. Bystrica 200 € (-2), Vrútky 100 € (-1), Šalková 100 € (-1), Selce 100 € (-1), D. Strehová 200 € (-2), Nenince 200 € (-2), Lesenice 200 € (-2), Hajnáčka 200 € (-2). Poplatok je splatný na účet SsFZ do 16. 5. 2012 pod následkom riešenia DK.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Predvolávame na zasadnutie ŠTK dňa 17.5.2012 o 16,00 hod. R Sikora, DZ Koša (Krásno – Žiar).

2.      Schvaľujeme zmenu UHČ v stretnutí 14. kola IV. ligy S Belá – O. Veselé dňa 16.5.2012 o 17,00.

3.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·        16.05.2012 – 16. kolo Čadca – KNM o 17,00

·        16.05.2012 – 14. kolo Belá – O. Veselé o 16,00

·        16.05.2012 – 15. kolo Bytčica – D. Tižina o 17,00

·        16.05.2012 – 22. kolo Brusno – B. Štiavnica o 17,00

·        23.05.2012 – 17. kolo Krásno – Čadca o 17,00

·        23.05.2012 – 17. kolo L. Štiavnica – Kalinovo o 17,00

·        25.05.2012 – 15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec o 17,30

·        31.05.2012 – 16. kolo Makov – O. Veselé o 17,30

·        01.06.2012 – 16. kolo N. Bystrica – S. Bystrica o 17,00

·        02.06.2012 – 24. kolo Detva – H. Hámre o 17,00

·        09.06.2012 – 25. kolo Medzibrod – Hrochoť o 17,00

4.      Oneskorené začiatky stretnutí: Krásno - Žiar (porucha autobusu), Mošovce – T. Kľačany (porucha motorového vozidla R)

5.      Námietky kapitánov v stretnutí : Brusno - Divín (H – neopodstatnená)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a) 22. kolaIV. ligy dor. sk. C Pliešovce – Stožok  16.5.2012 (streda) o 17.00 hod. FK Plešovce uhradí na účet SsFZ 10.- €.

b) 25. kola II. ligy SŽ - MŽ. sk. JUH Č. Balog - Badín 10.6.2012 o 10.00 – 12.00  hod

c) 24. kolo II. Ligy SŽ a MŽ sk. SEVER  Tvrdošín – Dlhá n/Or. 30.5.2012 (streda) o 14,00 – 16.00 hod.

d) 15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A  St. Bystrica -  Teplička n/V. 17.5.2012 (štvrtok) o 10.00 – 12.00 hod.

e) 25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk.  A  Kys. Lieskovec - Čierne 14.6.2012 (štvrtok) o 15.00 – 17.00 hod.

f)  22. kola I. ligy     Čadca - Žilina  13.5.2012 o 10.00 – 11.30 hod.

2.   Nariaďuje odohrať MFS:

a) 27. kolo III. ligy  SD a MD  Badín - Bytča.  10.5.2012  o 10.00 – 12.30 hod.

b) 26. kolo III. ligy SD a MD Nová Baňa – Fiľakovo  3.6.2012 o 10.30 – 13.00 hod.

c) 14. kolo V. ligy dor. sk. C  Pliešovce – Kremnica  3.6.2012 o 14.30 hod.

d) 17. kolo SŽ a MŽ sk. D  Lučenec B – Radzovce  19.5.2012 o 14.30 – 16.30 hod.

e) 18. kolo SŽ a MŽ sk. D  Hnúšťa – Radzovce  27.5.2012 o 10.00 – 12.00 hod.

f)  19. kolo SŽ a MŽ sk. D  Lučenec B – Veľ. Krtíš  2.6.2012 o 14.30 – 16.30 hod.

g)  21. kolo SŽ a MŽ sk. D Lučenec B – Jesenské 16.6.2012 o 14.30 – 16.30 hod.

3.Kontumuje MFS:

a) 22. kola III. ligy MD Čadca – Kremníčka priznáva 3 body a skóre 3 : 0 ponecháva v platnosti v prospech FK Čadca, podľa SP čl. 100 / e.

b) 15. kolo II. ligy SŽ sk. JUH Revúca – Nová Baňa priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Revúca, podľa SP čl.100 / b. Ospravedlnenie FK Nová Baňa berie na vedomie.

4.Žiada:

a) rozhodcu stretnutia 30. kola  III. ligy SD Bytča - Rajec Juraja Žeriavu o predloženie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutí.

b) rozhodcu stretnutia 15. kola  II. ligy SŽ sk. JUH Krupina – Tisovec Michaelu Krkošovú o predloženie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutí.             

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-863 Radoslav Havrla 961025 Divín 6 mesiacov nepodmienečne od 30.4.12 do 29.10.12, 1-6-1c,

D-864 Dávid Bari 970703 Fiľakovo 2 SN od 30.4.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-865 Róbert Tóth vedúci družstva FK Fiľakovo SŽ 4 SN od 30.4.12, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-866 Andrej Madoš 980119 Slovenská Ľupča 1 SN od 30.4.12, 1-4a,

D-867 Michal Jančík 980207 Turzovka 4 SN od 30.4.12, 1-4a,

D-868 Ladislav Bielik 990131 Zvolen 1 SN od 30.4.12, 1-1a, doplatiť 2 €,

D-869 Jakub Slivka 981130 Ochodnica 5 SN od 3.5.12, 1-3b, doplatiť 3+3 €,

D-870 Július Kulich tréner FK Poltár 7 SN od 30.4.12, 1-3b, doplatiť 7 €,

D-871 Peter Szczepaniak 911022 Čierny Balog 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-872 Tomáš Hadaš 860416 Divín DK hráčovi dňom 7.5.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-873 Ľubomír Roško 810130 Žarnovica 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-874 Tomáš Šmondrk 900509 Žarnovica 4 SN od 7.5.12, 1-5b,  

D-875 Dušan Trhančík 820729 Strečno 3 SN od 7.5.12, 1-6-1a,

D-876 Dávid Kúšik 961110 Žarnovica 2 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-877 Patrik Oláh 970503 Radzovce 2SP do 31.10.12, 1-1a,

D-878 Pavol Križek 940406 Raková 5 SN od 7.5.12, 1-3b,

D-879 Jozef Rafaj 930514 Raková 5 SN od 7.5.12, 1-6-1b,

D-880 Jozef Lupták 930709 Dudince 4 SN od 7.5.12, 1-4a,

D-881 Filip Faško 950528 Revúca 4 SN od 7.5.12, 1-2b,

D-882 Ján Timko 790626 Likavka 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-883 Mário Vnuk 930326 Radoľa 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-884 Andrej Ďanovský 850913 Mošovce 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-885 Peter Dobrík 850321 Šálková 4 SN od 7.5.12, 1-6-1b,

D-886 Milan Slobodník 881104 Priechod 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-887 Tibor Šandor 841202 Tisovec 1SP do 31.10.12, 1-4a,

D-888 Filip Gablovič 960307 Dolný Kubín 2 SN od 10.5.12, 1-5a,

D-889 Tomáš Ševčík 960720 Krásno nad Kysucou DK hráčovi dňom 10.5.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-890 Róbert Zivák 940925 Nenince 6 SN od 7.5.12, 1-3b,

D-891 Viktor Rég 930608 Nenince 6 SN od 7.5.12, 1-3b,

D-892 Matej Bartko 931011 Kováčová 2 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-893 Matej Matejčík 930310 Bánová 1 SN od 7.5.12, 1-4a,

D-894 Michal Hámorník 950608 Zvolen 1 SN od 7.5.12, 1-4a,

D-895 Jakub Chriašteľ 941206 Hriňová 2 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-896 Marek Smoleň 940210 Bacúch 2 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-897 Marek Pastier 940512 Banská Štiavnica 5 SN od 7.5.12, 1-3b,

D-898 Dávid Homola 930608 Sučany 4 SN od 7.5.12, 1-6-1b,

D-899 Branislav Takáč 810226 Kotešová 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-900 Juraj Koscelník 870725 Turčianske Kľačany 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-901 Ivan Černák 740928 Sklabiná 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-902 Michal Purdek 860827 Detva 4 SN od 10.5.12, 1-3b,

D-903 Marián Rapán 811015 Dražkovce 2 SN od 10.5.12, 1-6-1a,

D-904 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-756 trestá FK Predmier dospelí zastavením činnosti na 2 súťažné stretnutia + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 29.4.12 a 1.5.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za rozhodcov a DZ

D-905 Ján Segeč 881017 Poltár 2 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-906 Marek Pisoň 940902 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 7.5.12, 1-4a,

D-907 Michal Ondrášik 891106 Poltár 1 SN od 7.5.12, 1-5a,

D-908 Jaroslav Mihalda 820107 Kysucký Lieskovec 1 SN od 7.5.12,1-5a,

D-909 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 30.4.12:

          Pavol Slovák 880719 Černová, doplatiť 1+7 €,

D-910 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 3.5.2012:

          Tomáš Šulaj 871022 Kalinovo, doplatiť 7 €,

          Ľuboš Horecký 890825 Žilina B, doplatiť 7 €

D-911 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 7.5.12:

          Martin Čučka 820921 Liptovská Štiavnica,

          Pavol Bálint 840525 Tisovec,

          Marek Béreš 901110 Veľký Krtíš,

          Juraj Šár 811025 Veľký Krtíš,

          Matúš Praštiak 880311 Závažná Poruba,

          Matej Rapčan 851001 Žiar nad Hronom,

          Tomáš Macejko 830909 Žiar nad Hronom,

          Daniel Labuda 850710 Dolná Tižina,

          Marek Finta 900702 Bytčica,

          Milan Lučanský 820826 Belá,

          Patrik Tužinský 921006 Badín,

          Pavel Hanzlík 790710 Banská Štiavnica,

          Michal Horanský 830509 Málinec,

          Marek Beháň 870109 Strečno,

          Jozef Gavlas 920717 Raková,

          Juraj Koscelník 870725 Turčianske Kľačany,

          Lukáš Lazík 910901 Ludrová,

          Andrej Ďanovský 850913 Mošovce,

          Michal Fúčela 890224 Vrútky,

          Ján Koťka 910721 Turčianska Štiavnička,

          Lukáš Líner 900919 Žarnovica,

          Róbert Dočkal 790629 Sásová,

          Peter Karvaš 840323 Repište,

          Ján Dendiš 841205 Krupina,

          Roman Galeta 870526 Hodruša Hámre,

          Tibor Žingor 790724 Sklabiná,

          Tomáš Antal 840625 Hnúšťa,

          Kornel Telek 800802 Tachty,

          Norbert Galčík 790203 Lesenice,

          Ondrej Bartoš 821021 Lesenice,

D-912 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.5.12:

          Michal Dragijský 901012 Tisovec,

          Michal Tomčala 880919 Krásno nad Kysucou,

          Martin Gajdoš 921230 Žiar nad Hronom,

          Tomáš Kubica 900128 Čadca,

          Ján Judák 890331 Radoľa,

          Michal Kováčik 840101 Radoľa,

          Stanislav Hornák 681223 Stará Bystrica,

          Lukáš Melišík 880411 Stará Bystrica,

          Jaroslav Buček 920107 Rudinská,

          Michal Hoško 880221 Bešeňová,

          Peter Lúdik 850901 Mošovce,

D-913 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 7.5.12:

          Peter Konček 880606 Revúca,

          Michal Užák 930419 Belá,

          Róbert Súth 920611 Vinica,

D-914 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 10.5.12:

          Viktor Koták 920225 Kalinovo,

          Andrej Žilák 871125 Turčianske Kľačany,

D-915 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Viktor Kudláček 950516 Liptovský Hrádok zamieta sa,

          Pavol Vrábel 980520 Belá zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP,

          Roman Uhrín 820816 Hajnáčka zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

D-916 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Anton Sikora tréner FK Bánová SD chýba poplatok,

          Rudolf Meliš vedúci družstva FK Bánová SD chýba poplatok,

          Peter Gužík 960504 Rabča chýba poplatok za ČK,        

          Jaroslav Švantiak vedúci družstva FK Kokava nad Rimavicou dorast nesprávny poplatok,

          Štefan Macko 761227 Tvrdošín chýba poplatok za 4 ŽK,

          Róbert Sopko 890716 Hliník nad Hronom chýba poplatok za 4 ŽK,

          Daniel Kohút 841116 MFK Banská Bystrica chýba poplatok za 4 ŽK,

          Jakub Dlhopolček 910920 Lietavská Lúčka chýba poplatok za 4 ŽK,

          Martin Herdeľ 890618 Bobrov chýba poplatok za 4 ŽK,

  D-917 DK predvoláva na zasadnutie dňa 17.5.12:

          o 16:00 hod. zo stretnutia Brusno - Divín IV. liga skupina juh dospelí FK Brusno Marián Pejko usporiadateľ a FK Divín Ing. Peter Ďurica tréner,

          o 16:30 hod. zo stretnutia Tvrdošín - Krásno nad Kysucou IV. liga sever dorast Marek Katrenčík R.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky a program obdržali nahlásení frekventanti elektronickou poštou.  Seminára sa za KR SsFZ zúčastnia pp. Vorel, Vais a Tomčík.

2.       KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťou FK Divín (stretnutie 4. ligy dospelých sk. Juh Revúca – Divín) a po podrobnej videoanalýze inkriminovaných situácií považuje sťažnosť FK Divín za opodstatnenú (nesprávne nariadený PK proti mužstvu hostí). Voči R a DZ uvedeného stretnutia budú vyvodené dôsledky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

3.       Ospravedlnenia R: Wojčík 26.-27.5.2012, Markovič 26.5.2012, Košarník 16.5.2012, Kancko 27.5.2012, Budáč P. ml. 26.5.-27.5.2012, Havran 20.5.2012, Ondák 8.6.-10.6.2012, Krkošová 16.5., 19.5.-neskoro, 2.6., 6.6., 9.6. a 16.6.2012, Golian 1.6.-3.6.2012, Polomský 9.6.-10.6.2012, Koleno 20.5.2012, Geče 2.6.-3.6.2012, Králik 2.6. a 9.6.2012, Faber 26.5.2012, Šimko 23.6.-1.7.2012, Hýllová 27.5.2012,

4.       Ospravedlnenie DZ : Muráň – 27. 5.,  Meliš – 6. 5. – 15. 5., Čunderlík – 2. 6., Badura 26. 5. – 3. 6.,

5.       Oznámenie  pre DZ  : Na základe ponuky Firmy Atak Prešov, Komisia rozhodcov SsFZ B. Bystrica rozhodla, že každý delegát zaradený na nominačnej listine DZ SsFZ, si zakúpi 2 ks košeľa  / dlhý a krátky rukáv / , 1 ks kravata. Spolu za 30 EUR. Veľkosť košele nahláste emailom  na adresu viliam.vais@gmail.com a sumu 30 EUR uhraďte na účet : 0050192944/0900 VS : 112233   do 20. 5. 2012

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Nominácia výberu SsFZ amatérov na prvý kontrolný zraz (výberový prípravný zápas s ŠK Kremnička) dňa 23. mája 2012: Smataník T., Šmiheľ M., Kmeť A., Habiňák M., Kasan M. (MŠK Námestovo), Cimerman Z., Pinka J., Zvara F., Páleník M. (Sokol Dolná Ždaňa), Caban J., Máč R. (TJ Baník Ružiná), Nemec A. (Dukla B. Bystrica), Volna R., Koleno P., Koleno J. (Družstevník Ďaňová), Melicher M., Šulaj T. (Baník Kalinovo), Belica J. (CSM Tisovec), Greguška M. (Družstevník L. Štiavnica), Kohút D. (MFK B. Bystrica), Podstavek M., Blaho P., Blaščík L. (ŠK Kremnička). Realizačný tím: Ján Petrák (tréner), Ivan Janiga, Vojtech Kováč (asistenti trénera), Lukáš Hačkulič (masér), Jozef Paršo ml. (vedúci družstva). Zraz nominovaných hráčov je v stredu 23. mája o 13.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička, prípravný zápas má začiatok o 16.00 hod.

2.       TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špealizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  na kategorie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch. 16. – 17. jún (kategória dorast), 21. – 22. júl (kategória žiaci) a 25. – 26. august (kategória prípravka). Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemci z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 15. mája 2012, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

      3.   MŠK Žilina a.s. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pozícií úseku    

             mládeže klubu: Žiadosti posielajte do 18.5.2012

1. Koordinátor mládeže.

2. Tréner mládeže (juniorský tím U21, U19, U17, U15  až U 7).

3. Tréner brankárov (dorastenecká vek. kategória, žiacka vek. kategória).

Stručný popis pracovnej činnosti:

Koordinátor mládeže:

* koordinuje požadovanú administráciu súťaží, trénerov a družstiev vo vzťahu k SFZ a ÚTM,

* na základe pravidelných porád koordinuje činnosti jednotlivých družstiev klubu a trénerov,

* spolupracuje pri novelizácií predpisov a noriem SFZ,

* koordinuje tvorbu a realizáciu projektov zameraných na rozvoj futbalu v klube.

Tréner mládeže:

* komplexne zabezpečuje tréningový a zápasový proces svojho družstva,

* komplexne zabezpečuje regeneráciu a lekársko – preventívnu starostlivosť o hráčov svojho družstva,

* v spolupráci so školou sa podieľa sa na vzdelaní hráčov svojho družstva,

* v spolupráci s rodičmi a psychológom sa podieľa na vývoji hráčov svojho družstva.

Tréner brankárov:

* zabezpečuje tréningový proces brankárov danej vekovej kategórie v rámci individuálnej a skupinovej formy tréningu,

* spolupracuje s hlavným trénerom na tréningovom a zápasovom procese brankárov v rámci konkrétneho družstva,

* sleduje a vyhodnocuje výkon brankárov v zápasoch so spätnou väzbou na tréningový proces.

* podieľa sa na formovaní osobnosti brankára z pohľadu špecifík tejto hráčskej funkcie.

Požadované kritériá:

                                   Koordinátor     U21        U17/U19      U15–U7    Tr. brankárov

Trénerská licencia:            UEFA A      UEFA A      UEFA A      UEFA A

Trénerská prax:                8 rokov      3 roky     3 roky         3 roky          3 roky

Pedag. vzdelanie:                nie           nie        áno (U17)     nie                nie

Znalosť AJ/NJ                   aktívne    pasívne    pasívne      pasívne         pasívne

Práca s PC (úroveň):    užívateľská užívateľská užívateľská užívateľská   užívateľská

(Excel, Word, internet) 

Občianska bezúhonnosť, odborné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti.

Termín nástupu: 1.7.2012

Druh zmluvy: zmluva so SZČO na 2 roky.

Odmena: dohodou.

Časový harmonogram výberového konania:

1. Záujemcovia o spomenuté pozície sa môžu prihlásiť najneskôr do 18.5.2012 (PIATOK).

V prípade záujmu zašlite na nižšie uvedenú kontaktnú adresu:

a. Prihlášku, ku ktorej uchádzač pripojí súhlas so spracovaním jeho osobných údajov uvedených v profesijnom životopise a motivačnom liste na účely výberového konania. V prihláške záujemca spresní o ktorú pozíciu má záujem.

b. Štruktúrované CV (meno, bydlisko, kontaktné údaje, dosiahnuté vzdelanie, dosiahnutá trénerská licencia/preukaz, dĺžka trénerskej praxe - kluby , dosiahnuté trénerské úspechy, znalosť cudzieho jazyka).

c. Motivačný list.

d. Odpis z registra trestov.

e. Fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

f. Fotokópia trénerského preukazu a licencie.

Adresa pre prihlášky:

Ing. Peter Pekara

MŠK Žilina a.s.

Športová 9

010 01 Žilina E-mail: peter.pekara@mskzilina.sk

2. MŠK Žilina a.s. vyberie záujemcov, ktorých pozve na výberové konanie formou osobného pohovoru najneskôr do 25.5.2012( Pia), na ktorom sa bude zisťovať splnenie všetkých vyššie uvedených kritérií, ako aj riadiace a organizačné schopnosti uchádzačov.

3. Výberové konanie sa bude konať v týždni od 4.6.do 8.6.2012

4. MŠK Žilina a.s.oznámi výsledok výberového konania najneskôr do 11.6.2012

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK prerokovala 3. 5. 12 nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 13. 5. 2012 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ. Nedoplatky: IV. liga: Revúca S č. 38 – 7 €; Bytča S č. 40 – 510 €; Sučany S č. 40 – 210 €; Kováčová S č. 40 – 7 €; Poltár S č. 40 – 217 €; Š. Bane S č. 40 – 7 €; V. liga: Čebovce S č. 41 – 7 €; Podvysoká S č. 41 – 110 €; Kotr. Lúčka S č. 35 – 500 €; Ludrová S č. 29 – 110 €; Tornaľa S č. 37 – 60 €; V. Blh S č. 40 – 500 €; dorast: Sielnica S č. 37 – 10 €; L. Lúčka S č. 40 – 100 €; Kotešová S č. 40 – 100 €; Čadca S č. 40 – 160 €.

HK prerokovala medzioddielové pohľadávky – nariaďuje OŠK Hruštín uhradiť 157,92 € pre ŠKM L. Hrádok za neodohrané stretnutie z 7. 5. 2011 SŽ a MŽ do 9. 5. 2012.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že organizačné zmeny v kluboch (zlúčenie klubu) zmeny názvov FK vykoná Matrika SFZ v Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je potrebné zaslať najneskôr do 31. 5. 2012. Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. štatútu klubu (TJ) Ministerstvom vnútra SR (fotokópia). Vybavenie takejto žiadosti oznámi príslušným FK Matrika SFZ prostredníctvom úradnej správy.

2.       Upozorňujeme FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ, že v zmysle RS SsFZ 2011/2012 je termín úhrady IV. zálohovej platby za činnosť R a DZ do 18. 5. 2012. Výšku zálohovej platby, variabilný symbol (bezpodmienečne uviesť) ako aj číslo špeciálne vytvoreného účtu na tento účel nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ. Zároveň upozorňujeme FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súť. mládeže, riadených SFZ a SsFZ, že na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ v súbore Prehľad MFS k fakturácii za R a DZ marec-apríl 2012 nájdu prehľad MFS, ktoré im budú fakturované za uvedené obdobie. Faktúry budú zaslané po 15. 5. 2012, dovtedy očakáva sekretariát prípadné pripomienky, resp. upresnenia. Po prijatí faktúry žiadame o urýchlenú úhradu na uvedené č. účtu a vždy uviesť pri platbe aj č. faktúry ako VS.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

4.       Matričné miesto SsFZ ruší s platnosťou od 18. 4. 2012 do odvolania možnosť vyhotovenia RP „na počkanie“. Všetky podklady k registrácii, výmenu RP, resp. vyhotovenie duplikátov RP zasielajte v tomto období na SsFZ poštou.

5.       Žiadame predložiť najneskôr do 15. 5. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS z MFS Brusno – Divín (DK).

6.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

7.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) je potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Podklady:

-          kompletne vyplnená prihláška k registrácii vo všetkých kolónkach – čitateľne (aj súhlas rodičov na zadnej strane prihlášky),

-          fotografia rozmeru 3,5 x 4,5 cm, alebo aj menšia štandarného rozmeru (na OP, VP, príp. PAS) – nie staršia ako 1 rok,

-          poplatok 4 € za jeden preukaz, platba poštovým poukazom SsFZ (možnosť uhradiť za všetkých hráčov jedným poukazom),

-          doklad na overenie RČ sa nevyžaduje (hráči sú už zaevidovaní v databáze Matriky SFZ) – len na požiadanie v prípade nezrovnalosti.

        Matričné miesto na SsFZ vybavuje všetky žiadosti o vystavenie RP od FK vo svojej pôsobnosti, okrem FK,

        ktorých družstvá dospelých, resp. dorastu štartujú v súťažiach SFZ: MŚK Žilina, MFK Ružomberok, Dukla BB, ŽP

        Šport Podbrezová, MŠK R. Sobota, MFK Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, LAFC Lučenec, Sokol D. Ždaňa, ŠK

         Kremnička, Baník Ružiná, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK Námestovo, FK JUPIE B. Bystrica-Podlavice

         a MŠK Fomat  Martin, ktoré zasielajú podklady podľa pokynov na Matriku SFZ.

 

 

Zmena DL 21:

Jesenské – Revúca (R Holas, AR1 Jačmeník – výmena)

Selce – Priechod (AR2 Koleno - platí pôvod. del )

 

Zmena DL 22:

K. Lieskovec – Sučany (AR1,2 predz. ObFZ sa ruší)

Hrochoť – Pliešovce (R Širanec za Kolena)

Bytča – Fiľakovo (SD,MD, AR2 Mitúch za Širanca)

Dudince – Sielnica (dor., R Dado, AR1 Guži – nová)

Pliešovce . Stožok (dor., hrá sa 16.5. o 17:00 – pôvod.del.)

 

Zmena dohrávky:

Dr. Belá – O. Veselé ( 14.k.,hrá sa 16.5.2012 o 17:00, AR1 Wojčík za Baduru)

Belá – Tvrdošín ( 16.k.,hrá sa 22.5. o 13:00-15:00, R Žeriava za Hýllovú)

 

Upozorňujeme R a DZ ma povinnosť sledovať zmeny stretnutí v rámci ostatných komisií (ŠTK a KM).

 

Prípravné výberové stretnutie

ŠK Kremnička – výber SsFZ dospelých, pripravujúci sa na KME amatérov v Bielorusku, 23. 5. 2012 (streda)

 o 16.00, štadión ŠK Kremnička, Debnár – Tokár, Horný.