Spravodajca č. 41/2011-12                                              27. 4. 2012   

 

Upozornenie pre rozhodcov a DZ:

Vzhľadom k tomu, že dňa 1.5.12 (utorok) je štátny sviatok, žiadame rozhodcov, aby zápisy zo stretnutí hraných v dňoch 28. a 29.4.12 bezpodmienečne zaslali na SsFZ poštou listom 1. triedy doporučene v pondelok 30.4.12. DZ zašlú správy ako zvyčajne e-mailom najneskôr v utorok 1.5.12 do 12:00 hod.  Zápisy zo stretnutí hraných dňa 1.5.12 zašlú rozhodcovia bezpodmienečne poštou listom 1. triedy doporučene v stredu 2.5.12 do 12:00 hod. a DZ zašlú správy e-mailom taktiež v stredu 2.5.12 do 12:00 hod.  Dodržanie tohto nariadenia bude KR SsFZ preverené.

Upozornenie pre funkcionárov FK:

 Riadiace komisie budú na svojich zasadnutiach dňa 3.5.12 riešiť všetky skutočnosti  týkajúce sa stretnutí odohraných aj dňa 1.5.12. Upozorňujeme funkcionárov FK,  aby všetky doklady na rokovania komisií zasielali tak, aby boli na zasadnutiach k dispozícii.

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK schvaľuje náhradnú hraciu pre FK Bytča pre 19. kolo IV. ligy S (Bytča – K. Lieskovec) dňa 29.4. o 16,00 hod. v Rajci.

2.      V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Jupie Podlavice hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16. kola IV. ligy Juh Fiľakovo – Jupie Podlavice a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Fiľakovo 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.      Prijímame podnet FK Ludrová a FK Bešeňová a odstupujeme ne riešenie DK SsFZ.

4.      Berieme na vedomie vyjadrenie FK Bytčica o neodohraní MFS 14. kola IV. ligy S Bytčica – Bytča.

5.      ŠTK schvaľuje pre FK Čadca zmeny hracích dní pre domáce stretnutia v sobotu:

22. kolo 5.5.2012 o 16,30 (Čadca – Z. Poruba)

24. kolo 19.5.2012 o 17,00 (Čadca – N. Baňa)

25. kolo 26.5.2012 o 17,00 (Čadca – MFK BB)

27. kolo 9.6.2012 o 17,00 (Čadca – Kalinovo)

6.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·        01.05.2012 – 14. kolo Bytčica – Bytča o 16,30

·        01.05.2012 – 14. kolo Hliník – Jupie BB o 16,30

·        01.05.2012 – 14. kolo Belá – Podvysoká o 16,30

·        01.05.2012 – 14. kolo N. Bystrica – Rajec o 16,30

·        01.05.2012 – 14. kolo Rudinská – S. Bystrica o 16,30

·        01.05.2012 – 14. kolo Terchová – Raková o 16,30

·        01.05.2012 – 14. kolo T. Kľačany – Dúbrava o 16,30

·        01.05.2012 – 14. kolo Trstená – Dražkovce o 16,30

·        01.05.2012 – 15. kolo Skalité – Sučany o 16,30

·        01.05.2012 – 15. kolo L. Hrádok – Predmier o 17,00

·        01.05.2012 – 15. kolo Klin – Vrútky o 16,30

·        01.05.2012 – 15. kolo Ludrová – Palúdzka o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo O. Jasenica – Belá o 17,00

·        08.05.2012 – 15. kolo Terchová – Belá o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Radoľa – Rudinská o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo S. Bystrica – Rosina o 15,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Strečno – Podvysoká o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Mošovce – T. Kľačany o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Trstená – Bobrov o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Dražkovce – T. Štiavnička o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Likavka – Dúbrava o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Bešeňová – Černová o 16,30

·        08.05.2012 – 15. kolo Hrochoť – Detva o 17,00

·        16.05.2012 – 16. kolo Čadca – KNM o 17,00

·        16.05.2012 – 14. kolo Belá – O. Veselé o 16,00

·        16.05.2012 – 15. kolo Bytčica – D. Tižina o 17,00

·        16.05.2012 – 22. kolo Brusno – B. Štiavnica o 17,00

·        23.05.2012 – 17. kolo Krásno – Čadca o 17,00

·        23.05.2012 – 17. kolo L. Štiavnica – Kalinovo o 17,00

·        25.05.2012 – 15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec o 17,30

·        31.05.2012 – 16. kolo Makov – O. Veselé o 17,30

·        01.06.2012 – 16. kolo N. Bystrica – S. Bystrica o 17,00

7.      ŠTK schvaľuje zmeny termínov : Šalková – Hrochoť (21.4.2012 o 17,30), Žilina B – Daňová (29.4.2012 o 16,00),

8.      Oneskorené začiatky stretnutí: Hliník – Poltár (technické príčiny)

9.      Námietky kapitánov v stretnutí : L. Lúčka – Fomat Martin (H – neopodstatnená)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

                a) 17. kola III. ligy SD a MD Bytča – Veľký Krtíš 30.5.2012(streda) o 14.30 – 17.00 hod.

                b) 21. kola III. ligy SD a MD Badín – MFK B. Bystrica 16.5.2012(streda) o 15.00 – 17.30 hod.

                c) 30. kolo III. ligy SD a MD MFK B. Bystrica - Fiľakovo 9.5.2012(streda) o 10,00 – 12.30 hod.

                d) 20. kola V. ligy dor. sk. A Turzovka – Čierne 1.5.2012 (utorok) o 16.00 hod.

                e) 21. kola V. ligy dor. sk. D D.Strehová – Tisovec 11.5.2012 (piatok) o 16,00 hod.

                f) 16. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Or. Veselé - Varín 6.6.2012 (streda) o 16.00 – 18.00 hod.

                g) 14. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Fiľakovo – Poltár  1.5.2012 (streda) o 14.30 – 16.30 hod.

                h) 12. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B  Or. Polhora – Or. Lesná  9.6.2012 o10.00 – 12.00 hod.

                i) 20. kolo I. ligy      Čadca – JUPIE B. Bystrica 29.4.2012 o 10.00 – 11.30 hod.

           2.  Oznamuje:

                  a)  účastníkom III. Ligy SD a MD, že MFK D. Kubín odohrá svoje doma hrané MFS

                     21. kolo D. Kubín – Bytča  28.4.2012  (sobota) o 10.00 – 12.30 hod.

                      30. kolo D. Kubín – Badín  8.5.2012 (utorok) o 10.00 – 12.30 hod.

                      23. kolo D. Kubín – N. Baňa 12.5.2012 (sobota) o 10.00 – 12.30 hod.

                      26. kolo D. Kubín – Bánová  3.6.2012 (nedeľa) o 10.00 – 12.30 hod.

                      28. kolo D. Kubín – Zvolen 17.6.2012 (nedeľa) o 10.00 – 12.30 hod.

                      na ihrisku v Oravskom Podzámku.                                                           

                  b)  účastníkom III. ligy SD a MD, že FK Čadca odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o10.00 –

                      12.30 hod.

            3.  Nariaďuje odohrať MFS:

15.   kola II. ligy  SŽ a MŽ sk. JUH MFK B. Bystrica Č. Balog 10.5.2012 (štvrtok) o 15.00 – 17.00 hod..Dôvod: Kolidácia MFS.

             4. Kontumuje  MFS :

                  18. kolo II. ligy    Poltár – Revúca, priznáva 3 body a skóre 3 : 0  v prospech  FK Poltár, podľa

                   SP čl. 100 / b. Žiadame FK Revúca o zaslanie písomného  zdôvodnenie neodohrania  MFS.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-756 Na základe kap. XVIII. bod 7 písm. b) RS 2011/12 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 30.3.12) Spravodajcov č. 38 a 39/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť

dňom 23.4.12 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Čadca, Predmier a Čebovce. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 23.4.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-762 Na návrh KR SsFZ Miroslav Žiak R 6 SN od 23.4.12, 3-5,

D-763 Na návrh MaK SsFZ Milan Vlačuha 800628 Čebovce 1 mesiac nepodmienečne od 2.4.12 do 1.5.12, 1-8a, uhradiť 7 €,

D-764 Na návrh ŠTK SsFZ DK žiada DK ObFZ Liptovský Mikuláš v termíne do 2.5.12 o predloženie fotokópií dokladov a o písomné vyjadrenie k trestu hráča Filip Sirúček 940315 Dúbrava 1 MFS nepodmienečne 4 ŽK od 7.11.11 uvedeného v Úradnej správe č. 17/2011-12: 1) fotokópie zápisov o stretnutí družstva dorastu FK Dúbrava hraných v období od 24.3.12 do 22.4.12, 2) k trestu č. 173 uvedeného v Úradnej správe č. 26/2011-12 oznámte účinnosť trestu na 6 MFS (dátum od kedy trest je účinný). Vzhľadom k možným hracím a disciplinárnym dôsledkom v rámci súťaže SsFZ, žiadame DK ObFZ Liptovský Mikuláš o dôslednú a presnú informáciu pre potreby ŠTK a DK SsFZ.

D-765 DK žiada FK Dúbrava v termíne do 2.5.12 o písomné vyjadrenie k oprávnenosti štartu hráča Filip Sirúček 940315 Dúbrava v stretnutiach V. ligy skupina B dospelých hraných v dňoch 8.4.12 a 15.4.12,

D-766 Rastislav Ozimý 950523 Stráňavy 3 SP do 30.9.12, 1-4a,

D-767 Ján Janči tréner FK Stráňavy dorast 4 SN od 23.4.12, 1-3b,

D-768 Rudolf Vician 950906 Krupina 2 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-769 Ján Výbošťok 930630 Stožok 2 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-770 Lukáš Balogh 940608 Divín 1 SP do 30.9.12,1-1a,

D-771 Ján Kouřil 921215 Hrochoť 1 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-772 Dušan Poliak 801008 Tomášovce 4 SN od 23.4.12, 1-3b,

D-773 Peter Konštiak 930914 Terchová 2 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-774 Tibor Petrovský 880328 Nenince 1 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-775 Tomáš Bros 951009 Krásno nad Kysucou 4 SN od 23.4.12, 1-4a,

D-776 Martin Pisarčík 821102 Klin 4 SN od 23.4.12,1-3b,

D-777 Milan Úradník vedúci družstva FK Klin dospelí 6 SN od 23.4.12,1-3b,

D-778 Ján Ondrejkov 811202 Veľký Krtíš 1 SP do 30.9.12, 1-1a,

D-779 Dominik Varga 990130 Liptovský Mikuláš 4 SN od 23.4.12, 1-6-1b,

D-780 Jakub Kvietok 910616 Čierny Balog 1 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-781 Roman Galeta 870526 Hodruša Hámre 1 SN od 23.4.12,1-5a,

D-782 Jakub Čajka 880731 Závažná Poruba 1 SN od 23.4.12,1-4a,

D-783 Denis Debnár 970322 Nová Baňa 2 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 23.4.12, 1-5a,

D-784 Jakub Barniak 960102 Nová Baňa 2 SP do 30.9.12,1-4a,

D-785 Lukáš Kopera 970507 Skalité 2 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-786 Peter Klimašovský 930312 Bytčica 2 SN od 23.4.12,1-4a,

D-787 Peter Vrábel 850405 Belá 4 SN od 23.4.12, 1-3b,

D-788 Jozef Pekara 840819 Rajec 1 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-789 Patrik Pastva 910308 Palúdzka 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-790 Jakub Palovič 911125 Pliešovce 1 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-791 Ladislav Hurík 761209 Slovenská Ľupča 5 SN od 23.4.12, 1-4a,

D-792 Anton Bella 861115 Sučany 2 SN od 23.4.12, 1-5a,

D-793 FK Podvysoká dospelí pokuta 100 € +10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neprístojnosť diváka po stretnutí dňa 22.4.12,

D-794 Na návrh KR SsFZ Igor Katreniak R 4 SN od 3.5.12, 3-5, uhradiť 7 €,

D-795 Roman Krištofík 811227 Turčianska Štiavnička 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK,1-5a,

D-796 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 16.4.12:

          Ladislav Bakša 831010 Čebovce,

D-797 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 23.4.12:

          Martin Ižip 870814 Martin,

          Andrej Jakubec 841108 Čadca,

          Roland Béreš 920606 Veľký Krtíš,

          Imrich Lukács 860101 Veľký Krtíš,

          Martin Miček 871229 Dolná Tižina,

          Mário Kubík 790904 Dolná Tižina,

          Marek Bajza 871127 Predmier,

          Libor Ťažký 840104 Bytčica,

          Štefan Šibík 851129 Sučany,

          Peter Goč 840928 Sučany,

          Róbert Rakyta 891220 Podlavice,

          Peter Kurcin 860919 Belá,

          Peter Vrábel 920920 Belá,

          Martin Malík 930904 Rudinská,

          Stanislav Hornák 820223 Dražkovce,

          Patrik Pastva 910308 Palúdzka,

          Martin Selecký 761029 Hrochoť,

          Radko Kanina 790421 Lutila,

          Milan Adam 800105 Selce,

          Ivan Pipich 881207 Medzibrod,

          Milan Gregor 851205 Medzibrod,

          Jakub Bakoš 921008 Sklabiná,

          Róbert Nozdrovický 911224 Čebovce,

          Tomáš Tóth 910829 Tachty,

          Jozef Matuška 830 503 Tomášovce,

          Tomáš Szabó 850923 Hrnčiarska Ves,

          Pavel Kováč 790106 Hrnčiarska Ves,

          Maroš Magoč 90013 Mošovce,

          Roman Krištofík 811227 Turčianska Štiavnička,

          Adrián Rakyta 850913 Vrútky,

D-798 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 23.4.12:

          Martin Frim 800516 Hodruša Hámre,

D-799 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

          Pavel Štengl 870311 Divín zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

          Lukáš Machyna 980806 Teplička nad Váhom zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.12,

          Vojtech Tóth 890220 Hrnčiarska Ves zamieta sa,

          Veronika Králová 995417 Badín zvyšok trestu sa odpúšťa,

          Tomáš Botoš 900716 Vrútky zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.8.12,

D-800 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Roman Majer 841129 Lutila chýba poplatok za 4 ŽK,

          Jakub Zaťko 910211 Trstená chýba poplatok za 4 ŽK,

          Patrik Čudovský 950228 Vidiná chýba poplatok za ČK,

          Dávid Oravec 970218 Veľký Krtíš chýba poplatok za ČK,

          Marek Máni 950714 MFK Banská Bystrica chýba poplatok za ČK,

          Jaroslav Gočál 950425 Oravské Veselé chýba poplatok za ČK,

          Dávid Poláček 940902 Liesek chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky obdržia nahlásení frekventanti elektronickou poštou, program bude zverejnený aj na webovej stránke SsFZ. Seminára sa za KR SsFZ zúčastnia pp. Vorel, Vais a Tomčík.

2.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2012 v Reštaurácii U Vinca v Banskej Bystrici - Kremničke. Zraz pozvaných R bude o 7,30 hod. na futbalovom štadióne Na Štiavničkách, kde sa od 8,00 hod. uskutočnia fyzické previerky. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

3.       Náhradné, resp. opravné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách dňa 8. 5. 2012 o 9,00 hod. Prezentácia prebehne od 8,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnili FP v riadnom termíne, uhradia poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK. FP sa zúčastnia nasledovní R: Dian, Fábry, Ivanič, Koós, Oružinský, Parobek, Tapfer, Urda. Adamec, Gonda, Belko, Chudý, Jačmeník, Krajčí M., Šefraník, Taraba, Žiak M., Dvorštiak, Kratochvíla, Mačuda, Martin, Vrtich, Antalík, Balázsik D., Berta, Danko, Dibdiak, Ďuriník, Forbak, Harezník, Hlinica, Hubočan, Chrien, Jekkel, Jelok, Juríčka, Katrenčík, Katreniak, Martvoň, Nagy, Perexta, Pšenák, Rogoň, Staník, Supuka, Szabó, Šalata, Tisoňová, Urban, Vozár, Žabka, Havko, Jodas, Machyniak,  Martinka, Mitúch, Ploštica, Rybár, Sivák, Šimko, M. Truban, B. Truban, Valentýni, P. Žiak, Žubor, Rendla.

4.       Na základe nedostatočného si plnenia povinností súvisiacich s funkciou AR 2 v stretnutí dospelých 4.ligy sk. Juh Fiľakovo – Jupie BB odstupujeme R Miroslav Žiak na DK SsFZ s návrhom 4 stretnutia nepodmienečne zastavenie činnosti R.

5.       Zaoberala sa sťažnosťou FK Poltár na výkon R Rišu v MFS Kováčová – Poltár, sťažnosť vyhodnotila ako oprávnenú a prijala patričné opatrenia. Vklad 10 € sa vracia FK Poltár.

6.       Zaoberala sa činnosťou DZ Kanka a Hurík v MFS a prijala opatrenia.

7.       Za neskoré ospravedlnenie sa ne stretnutia ukladá R popltky: Osvald, Oružinský, Urban, Vozár, Dian, Jaroštiak, Badura, Jelok, Staník a Frontová – všetci po 7 €, uhradiť najneskôr do 10.5.2012, doklad o úhrade zaslať M. Fajčíkovi.

8.       Ospravedlnenia: Perexta od 11.4.2012 – PN, Moják 12. – 13..5.2012, Urda a Libiak 19.5.2012, Badura – nie v pracovné dni.

9.       Ospravedlnenia R: Jakubjak 22.4.2012, Supuka 13.5.2012, Vachan 11.-13.5.2012, Čambora 28.4. 12.5.,19.5. a 27.5.2012, 6.5.2012 – k dispozícii, Badura 5.5.-13.5.2012 – neskoro, Jelok 5.5.-6.5. a 12.5.-13.5.2012 – neskoro, Jekkel ukončenie PN 21.4.2012 (len žiaci), Geče 12.5.-20.5.2012, Dvorštiak 1.6.-15.6.2012, Juríčka 11.5.-13.5.2012, Hraško 12.5.-27.5.2012, Staník 29.4.2012 – neskoro, Petrák 12.5.-13.5.2012, Vojtuš 19.5.-26.5.2012, Madera 17.6.2012, Frontová 28.4.-29.4. – neskoro, Moják 12.4.-13.4.2012, Taraba PN od 25.4.2012, Žeriava 26.5.-27.5.2012, Mitúch 1.6.-3.6.2012, Kollár 19.5., 26.5. a 3.6.2012, Hýllová 1.5. – neskoro, 19.5.-20.5.2012, Adamec 12.5.2012,

10.   Oneskorené ospravedlnenia: Badura 5.5.-13.5.2012 – neskoro, Jelok 5.5.-6.5.– neskoro, Staník 29.4.2012 – neskoro, Frontová 28.4.-29.4. – neskoro, Hýllová 1.5. – neskoro, Jaroščiak 14.4.až 29.4.2012 neskoro, Oružinský 25.3.2012 –neskoro, Dian do odvolania – neskoro, Osvald 25.3.-1.4.2012 – neskoro, Vozár cca 3 týždne – neskoro,  Urban do 30.4.2012 – neskoro, poplatok 7,- eur uhradiť najneskôr do 10 dní a doklad o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi !

11.   Ospravedlnenie DZ : Alakša – 20. 5., Švehlík – 6,19. 5., 26 – 27. 5., Droppa – 14. 5. – 31. 5., Truban – 19. – 20. 5., 26. 5.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 30. apríla 2012.
 Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene - najneskôr do 31. marca 2012 - urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
  V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 30.4.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

      Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák,

      Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením.

      Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150

      DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

 

ŽP Šport Podbrezová vypisuje

výberové konanie na funkcie profesionálnych trénerov mládeže : 

1.       koordinátor mládeže

2.       tréner U-17

3.       tréner U-15

4.       tréner U-11

Požadované podmienky pre uchádzačov:

-     ukončené vysokoškolské, resp. minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

-     minimálne UEFA A licencia

-     občianska bezúhonnosť, odborné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti

-     PC – užívateľská úroveň

-     Vodičský preukaz sk.B

 

Uchádzači o uvedené pozície pošlú v zalepenej obálke s označení „ Výberové konanie- NEOTVÁRAŤ“ nasledovné doklady a dokumenty

5.       žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením pozície a predstavou platu uchádzača

6.       životopis v slovenskom jazyku

7.       kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

8.       písomný projekt v rozsahu maximálne 3 strán pod názvom: trénerská filozofia, stratégia  a model prípravy mládežníckeho družstva

 

Vaše žiadosti spolu s požadovanými dokladmi  zašlite do 11.05.2012 na adresu:

ŽP ŠPORT Podbrezová , Kolkáreň 58, 97681 Podbrezová

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

Na svojom zasadnutí 26. 4. 2012 prejednala sťažnosť FC Slovan Divín na výkon R v MFS Revúca – Divín, sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR, vklad 30 € sa vracia FK Divín, zároveň žiada MFK Revúca o písomné vyjadrenie z akého dôvodu nie je vyhotovený videozáznam z uvedeného MFS v súlade s RS 2011/12, časť XV (trvanie I. polčasu - 37,41, II - 41.02) zároveň odstupuje svoje zistenia DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

2.       Matričné miesto SsFZ ruší s platnosťou od 18. 4. 2012 do odvolania možnosť vyhotovenia RP „na počkanie“. Všetky podklady k registrácii, výmenu RP, resp. vyhotovenie duplikátov RP zasielajte v tomto období na SsFZ poštou.

3.       Žiadame predložiť najneskôr do 2. 5. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS z MFS K. Lieskovec – Skalité (KR).

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

5.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

 

 

Zmena DL č.20 :

 

K. N. Mesto – N. Baňa ( DZ Hubka za Spišiaka )

Belá – Kotešová ( DZ Kolibáč za Dolníka )

 

 

Zmena DL 14:

Hliník – Jupie BB (1.5., Súhrada za Hýllovú, aj predz.)

 

Zmena DL 15:

Bytča – V. Krtíš (SD,MD, hrá sa 30.5. o 14:30 – 17:00, Hrtús, Súhrada, Chovanec, Majsniar)

 

Zmena DL 16:

O. Veselé – Varín (SŽ,MŽ, hrá sa 6.6. o 16:00-18:00, R ObFZ DK)

 

Zmena DL 19:

V. Krtíš – Čadca ( 28.4. o 16:00, AR1 Nemček za Králika)

Sásová – Repište (AR1 Maga.za Valentýniho)

Badín – MFK BB (SD,MD, hrá sa 16.5. o 15:00 – 17:00, pôvod. delegácia)

D. Kubín – Bytča (SD,MD, 21.k.,hrá sa v Or. Podzámku)

Sielnica – Hor. Hámre (Jadas, ObFZ ZV – nová)

Fiľakovo – Poltár (SŽ,MŽ, hrá sa 1.5. o 14:30-16:30, UT, R ObFZ LC)

Čadca – Jupie BB (MŽ, hrá sa 29.4. o 10:00 – 11:30, R ObFZ CA)

 

Zmena DL 20:

T. Štiavnička – Trstená (AR1 Martinka za Rišu)

Hodruša – S. Ľupča (AR1 Koós za Katreniaka)

MFK BB – Fiľakovo (SD,MD, hrá sa 9.5. o 10:00 – 12:30, Grenčík, Hromádka, Guži, )

D. Kubín – Badín (SD,MD,30.k.,hrá sa v Or.Podzámku)

Zuberec – Zákamenné (dor., AR1 Bušo za Paňka)

 

Zmena SFZ:

            Jupie BB – Dukla BB (SŠ A,B, 20.k., Krahulec, Riša, Lepieš – nová)

Dukla BB – Žilina (SŠ A,B, 21.k., hrá sa 23.5. o 13:00-15:00, pôvod.del.)