5. 4. 2012

Spravodajca č. 38/2011-12 

 

Upozorňujeme DZ a R, aby Správy DZ, resp. zápisy zo stretnutí, ktoré sa hrajú 7. a 8. 4. 2012 zaslali vzhľadom k tomu, že 9. 4. 2012 je Veľkonočný pondelok, dňa 10. 4. 2012 do 12.00 e-mailom, resp. listom 1. triedy doporučene.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje termíny neodohratých MFS:

·        16. kolo Čadca – KNM 16.5.2012 o 17,00

·        17. kolo Žilina B – N. Baňa 19.4.2012 o 16,00

·        17. kolo Krásno – Čadca 23.5.2012 o 17,00

·        17. kolo L. Štiavnica – Kalinovo 23.5.2012 o 17,00

·        14. kolo Belá – O. Veselé 16.5.2012 o 16,00

·        14. kolo Bytčica – Bytča 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Hliník – Jupie BB 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Belá – Podvysoká 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo N. Bystrica – Rajec 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Rudinská – S. Bystrica 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Terchová – Raková 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo T. Kľačany – Dúbrava 1.5.2012 16,30

·        14. kolo Trstená – Dražkovce 1.5.2012 o 16, 

·        15. kolo Bytčica – D. Tižina 16.5.2012 o 17,00

·        15. kolo Skalité – Sučany 1.5.2012 o 16,30

·        15. kolo L. Hrádok – Predmier 1.5.2012 o 17,00

·        15. kolo O. Jasenica – Belá 8.5.2012 o 17,00

·        15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec 25.5.2012 o 17,30

·        15. kolo Terchová – Belá 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Radoľa – Rudinská 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo S. Bystrica – Rosina 8.5.2012 o 15,30

·        15. kolo Strečno – Podvysoká 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Raková – Bánová 25.4.2012 o 16,30

·        15. kolo Mošovce – T. Kľačany 8.5.2012

·        15. kolo Klin – Vrútky 1.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Trstená – Bobrov 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Dražkovce – T. Štiavnička 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Bešeňová – Černová 1.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Ludrová – Palúdzka 1.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Likavka – Dúbrava 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Hrochoť – Detva 8.5.2012 o 17,00

2.    ŠTK ruší MFS 16. kola V. ligy A N. Bystrica – S. Bystrica, stretnutie sa na základe vzájomnej dohody odohrá dňa 1.6.2012 o 17,00 hod.

3.    ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 22. kola IV. ligy J Brusno – B. Štiavnica na 16.5.2012 o 17,00 hod.

4.    Žiadame FK Turany o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS Turany – Ďanová v termíne do 12.4.2012.

5.    ŠTK povoľuje odohrať MFS na schválených náhradných plochách v termíne do 1.5.2012 vrátane.

6.    ŠTK upozorňuje FK na dodržiavanie RS SsFZ 2011/2012 čl. XIV/l – farebná rozlíšenosť dresov. Posledne FK Priechod (Repište – Priechod). Nesplnenie tejto povinnosti zo strany hosťujúceho družstva bude mať pre FK disciplinárny postih.

7.    ŠTK schvaľuje zmeny UHČ FK Šalková:

·        16.kolo 7.4.2012 (sobota) Šalková – Repište o 18,00 hod.

·        Ostatné domáce MFS FK Šalková – sobota o 19,00 hod.

8.    ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Žilina B zmeny UHČ:

·        19.kolo Žilina B – Lietavská Lúčka 15.4.2012 o 11,00 hod.

·        21.kolo Žilina B – Ďanová 29.4.2012 o 11,00 hod.

9.    ŠTK schvaľuje harmonogram domácich stretnutí FK Žiar n. Hronom:

·        18.kolo ZH – Tisovec 8.4.2012 (Žiar n. Hronom)

·        20.kolo ZH – Závažná Poruba 22.4.2012 (Ladomerská Vieska)

·        21.kolo ZH – MFK BB 29.4.2012 (Žiar n. Hronom)

·        23.kolo ZH – Čadca 13.5.2012 (Žiar n. Hronom)

·        25.kolo ZH – Kalinovo 27.5.2012 (Ladomerská Vieska)

·        27.kolo ZH – Turany 10.6.2012 (Žiar n. Hronom)

·        29.kolo ZH – K.N.Mesto 1.5.2012 (Ladomerská Vieska)

10.  ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Kysucké Nové Mesto domáce stretnutia v SOBOTU UHČ:

·        19.kolo KNM – Ďanová 14.4.2012

·        21.kolo KNM – L. Štiavnica 28.4.2012

·        24.kolo KNM – Žilina B 19.5.2012

·        26.kolo KNM – Tisovec 2.6.2012

11.  Oneskorené začiatky stretnutí:  K. Lieskovec – Tvrdošín, Lutila – Žarnovica.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.     Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

                a) 17. kola III. ligy SD a MD  D. Kubín – Čadca 11.4.2012 (streda) o 10.00 – 12.30 hod.

                b) 19. kola  III. Ligy SD a MD Kremnička – B. Bystrica 12.4.2012(štvrtok) o 14.00 – 16.30 hod.

                     FK Kremnička uhradí na účet SsFZ 10.-€.

                c) 14. kolo IV. ligy dor. sk. SEVER Staškov – Žilina B 18.4.2012 (streda) o 17.00 hod.

                d) 15. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Or. Jasenica – Lip. Sliače 8.5.2012 (utorok) o 14.30 hod.

                e) 15. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Lip. Hrádok – Tvrdošín 1.5.2012 (utorok) o 14.30 hod.

                 f) 15. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Krásno – Predmier 16.5.2012 (streda) o15.00 hod.              

                g) 15. kola V. ligy dor. sk. A Strečno – Zborov 8.5.2012 (utorok) o 14.00 hod.

                h) 15. kola V. ligy dor. sk. A  Raková – Čierne 8.5.2012 (utorok) o 15.00 hod.

                i)  14. kola V. ligy dor. sk.B Turany – Or. Veselé 27.4.2012 (piatok) o 16.00 hod.

                j)  19. kola  V ligy dor. sk. D Klenovec – Halič 28.4.2012 (piatok) o 13.30 hod.

                k) 16  kola II. ligy SŽ a  MŽ sk. SEVER  Belá – Tvrdošín 22.5.2012 (utorok) o 13.00- 15.00 hod.

                l)  16. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER  Habovka – Bytča 30.5.2012 (streda) o 11.00 – 13.00 hod.

              m)  14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk.  B  Or. Polhora – Breza 8.5.2012 (utorok) o 10.00 – 12.00 hod.

               n)  14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk.  B  Or. Lesná – Klin 1.5.2012 (utorok) o 10.30 – 12.30 hod.

               o)  17. kolo I. Ligy MŽ Žilina – Závodie – Dukla B.B. 6.4.2012(piatok) o 10.00 – 11.30 hod.

 2.  Nariaďuje odohrať MFS:

  a)  22. kolo IV. ligy dor. sk. JUH Brusno – Hriňová 1.5.2012 (utorok) o 14.30 hod.

 3.  Oznamuje:

  a) účastníkom II. Ligy SŽ a MŽ, že Or. Jasenica odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 11.30 -13.30 hod.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-655 Róbert Hermánek 871222 Slovenská Ľupča 6 SN od 26.3.12, 1-4a,

D-656 DK odstupuje KR SsFZ previnenie Vojtech Jančok DZ zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Slovenská Ľupča-Krupina a zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tomášovce – Hrnčiarska Ves,

D-657 Marek Baťka 810408 Dolná Strehová 2 SP do 31.8.12, 1-4a,

D-658 Vojtech Tóth 890220 Hrnčiarska Ves 4 SN od 2.4.12, 1-6-1b,

D-659 Michal Novák 810924 Hrnčiarska Ves 1 SN od 2.4.12, 1-5a,

D-660 Miroslav Dibala 840819 Málinec 4 SN od 2.4.12, 1-6-1b,

D-661 Marek Smoleň 940210 Bacúch 2 SN od 2.4.12, 1-5a,

D-662 Róbert Žlkovan 690712 Slovenská Ľupča 1 SP do 30.9.12, 1-1a,

D-663 Roman Šupina 821117 Tomášovce 1 SN od 2.4.12, 1-5a,

D-664 Roman Markovič 960120 Tomášovce 2 SN od 2.4.12, 1-5a,

D-665 Patrik Levčík 941205 Cinobaňa 2 SP do 31.8.12, 1-1a,

D-666 Lukáš Winter 900424 Badín 1 SN od 2.4.12, 1-5a,

D-667 Markus Bartík 960322 Krupina 2 SN od 26.3.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-668 Marian Hudec 960301 Dolný Hričov 1 SN od 2.4.12, 1-4a,

D-669 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 26.3.12:

          Tomáš Maťko 820408 Závažná Poruba, doplatiť 7 €,

          Tomáš Švihla 900627 Revúca, doplatiť 7 €,

D-670 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 2.4.12:

          Martin Bobok 911017 Tisovec,

          Daniel Beňadik 880315 Lietavská Lúčka,

          Miroslav Záchenský 931110 Divín,

          Michal Necpal 840111 Banská Štiavnica,

          Peter Kurák 820814 Málinec,

          Michal Čepko 840104 Málinec,

          Gergely Trizna 920413 Jesenské,

          Juraj Malík 861115 Nová Bystrica,

          Roman Ološtiak 811222 Hodruša Hámre,

          Peter Trebuľa 871211 Príbelce,

          Dávid Pál 930507 Príbelce,

          Oto Szókis 870812 Hajnačka,

D-671 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

          Stanislav Krahulec 810323 Rimavské Janovce zmena zvyšku trestu na 3SP do 31.8.12, 

          Roman Sochor 770527 Štiavnické Bane zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.12,

          Jozef Matuška 830503 Tomášovce zamieta sa,     

          Stanislav Nociar 940302 Halič zamieta sa,

          Viktor Jakuš 950816 Bánová zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.8.12,

D-672 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:                                                                                          

          Pavol Pilko tréner FK Medzibrod chýba poplatok,

          Peter Rajčok vedúci družstva FK Medzibrod chýba poplatok,

D-673 DK predvoláva na zasadnutie dňa 12.4.12:

          o 16:00 hod. zo stretnutia V. ligy skupina D Tomášovce-Hrnčiarska Ves Igor Katreniak R (menovaný si so sebou prinesie aj podací lístok doporučenej listovej zásielky, ktorou zaslal na SsFZ zápis zo stretnutia IV. ligy juh dorast Tornaľa - Krupina.

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31. 3. 2012. Na SsFZ nahlásiť do 6. 4. 2012.

2.     Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky obdržia nahlásení frekventanti elektronickou poštou, program bude zverejnený aj na webovej stránke SsFZ.

3.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2012 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R a DZ (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 6. 4. 2012, s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska ako aj e-mailovej adresy. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

4.     Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách nasledovne: štvrtok 12. 4. 2012 R programu Talent 16,00 – 16,30 hod., R MR Stred – všetci (ZA aj BB -  kraj) 16,30 – 17,30 hod., R 4. liga všetci (ZA aj BB - kraj) 17,30 – 19,00 hod., piatok 13. 4. 2012 R 5. liga všetci (BB aj ZA - kraj) 16,00 – 19,00 hod. Prezentácie prebehnú v oboch dňoch od 15,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R programu Talent predložia lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára, R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnia FP, uhradia v náhradnom termíne poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK.

5.     KR žiada R Staškovana o urýchlené nahlásenie kontaktného telefónneho čísla (neúčasť na stretnutí 5.ligy sk. B Mošovce – Klin z dôvodu jeho nezastihnutia).

6.     Upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutí:  Osvald, Urban, Vozár, Oružinský a Dian. KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

7.     Ospravedlnenia R: Košarník 14.4.-15.4.2012, Machyniak 21.4.-22.4.2012, Kollár 21.4.,28.4.,29.4. a 6.5.2012, Koós 21.4.2012, Maršálek 21.4.2012, Sikora 27.4.-29.4.2012, Ľupták 28.4.2012, Forbak 20.4.-29.4.2012, Supuka 29.4.2012, Králik 15.4.,21.4.5.5. a 12.5.2012, Wojčík 1.5. a 8.5.2012, Harezník od 30.3.2012 do odvolania – opätovne neskoro,

8.     Ospravedlnenia DZ: Badura – 14. – 15. 4.Veky – 21. 4.,T. Kučera – 21. 4.,Muráň – 28. – 29. 4.,Kmoško – 29. 4., 6. 5.,Konečný – 28. 4.,Tomčík – 8. 4.,

9.     Dôrazné upozornenie pre DZ :Správy DZ zasielajte len  na adresu   sutaze@ssfz.sk a rozhodcovi stretnutia.Predmet aj prílohu  uvádzajte / súťaž, kolo, kto – s kým bez skratiek / napr. V. liga sk.C, 16. kolo, Detva – Žarnovica,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     Tréner mládeže SFZ pozýva na otvorený tréning v rámci kempu brankárov talentovaných brankárov – ročník narodenia 1998. Tréning sa uskutoční pod odborným dohľadom trénerov brankárov ÚTM dňa 26. marca (pondelok) o 16.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička v Banskej Bystrici. Je potrebné doniesť si oblečenie a brankársku výstroj.

2.     Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012.
 Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene - najneskôr do 31. marca 2012 - urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
  V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 31.3.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

3.     Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením.

4.     Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Dňa 5. 4. 2012 zamietla MaK podľa čl. 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestupy: 1. Lupták Peter 86325 OFK S. Ľupča – OFK Priechod; 2. Valaszkay Csaba 960926 FK mesta Tornaľa – Družstevník Gemer.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme funkcionárov, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. SsFZ, že sekretariát do dnešného dňa neeviduje doklad o úhrade III. zálohovej platby za R a DZ od FK: Čadca, L. Lúčka, Tvrdošín. Predmier, K. LIeskovec, D. Tižina, Badín, Bánová, Rudinská, Dúbrava, T. Kľačany, Sásová, Selce, D. Strehová, Čebovce, Tomášovce.

2.     Upozorňujeme ved. dr. ml. žiakov v súť. SsFZ, že obligátne medajly si môžu vyzdvihnúť na príslušných ObFZ tak, ako v minulosti.

3.     Žiadame predložiť najneskôr do 11. 4. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Krupina – Medzibrod (KpRS), Vinica – D. Strehová (KR). Tachty – Príbelce (DK).

4.     Oprava RS 2011/12, časť Adresár FK IV. liga SEVER: Kinex Bytča od 15. 2. 12 manager Ladislav Korček m 0917 620055, e mail lacokorcek@centrum.sk; ŠKM L. Hrádok od 21. 3. 2012 predseda Roman Kapitáň m 0907 814473; mládež: Roháče Zuberec – novým predsedom FK sa stal Ján Taraj m 0904 445251.

5.     Oznamujeme zainteresovaným, že v pondelok 16. 4. 2012 o 10.00 sa v hoteli DIXON B. Bystrica (neďaleko štadióna Dukly na Štiavničkách) uskutoční celoslovenské pracovné stretnutie vedenia SFZ s predsedami a sekretármi RFZ a ObFZ. Oficilne pozvanie príde zo SFZ.

6.     Sekretariát SsFZ oznamuje, že vzľadom k vyrovnaniu podĺžností voči SsFZ, ruši dňom 22.3.2012 rozhodnutie o zastavení výkonu matričných úkonov pre FK AGUA Turčianske Teplice a dňom 30. 3. 2012 pre Tempus R. Sobota.

7.     Ďálej oznamujeme MFK D. Kubín, R a DZ, že po úhrade po úhrade všetkých podĺžností voči SsFZ, ponechávame uvedený FK v systéme bezhotovostných platieb R a DZ.

8.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

9.     Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

10.  Sekretariát SsFZ upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ, že v súlade s RS SsFZ 2011/2012 časť 7. Pokyny a nariadenia upravujúce bezhotovostný styk medzi delegovanými osobami na MFS a FK, sú povinní v termíne do 30. marca 2012 uhradiť III. zálohovú platbu. Výšku zálohovej platby a ostatné podrobnosti nájdete na stránke SsFZ v časti  PLATBY R a DZ v dokumente Rozpis zálohových platieb – jar 2012. Konečná suma zálohovej platby č. III. je vyznačená žltou farbou. Platbu je bezpodmienečne nutné uhradiť na špeciálny účet (zriadený výhradne na platby za R a DZ) a uviesť variabilný symbol – oboje sú vyznačené červenou farbou. Najvhodnejšia forma úhrady je formou bankového prevodu. V prípade použitia špeciálne pretlačených poštových poukazov s č. účtu: 0305642565/0900 s označením Platba za R je potrebné zaslať 2. potvrdenku na sekretariát SsFZ (poštou, e-mailom, faxom) z dôvodu, že informácia o takejto platbe mešká cca 1 týždeň.

11.  Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html)
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

 

 

Zmena DL 14:

      Turany – O. Veselé (dor., hrá 27.4. o 16:00, Mihálka, Náther)

 

Zmena DL 15:

Bytčica – D. Tižina (hrá sa 16.5. o 17:00, pôvod.del.)

Skalité – Sučany (hrá sa 1.5. o 16,30,  Danišek, Cimprich, Behančin, DZ Kosec – nová)

O. Jasenica – Belá (hrá sa  8.5. o 17:00, Behančin, Kuba, Hrivik, DZ Konečný)

O. Veselé – K. Lieskovec (hrá sa 25.5. o 17:30, pôvodná del.)

Raková – Bánová (hrá sa 25.4. o 16:30, pôvod.del.)

Mošovce – T. Kľačany (hrá sa 8.5. o 16:30, pôvod.del.)

Radoľa – Rudinská (hrá sa 8.5. o 16:30, pôvod.del.)

Klin – Vrútky (hrá sa 1.5. o 16:30, pôvod.del.)

Bešeňová – Černová (hrá sa 1.5. o 16:30, Švec,Vrtich,Chudý, - nová)

Likavka – Dúbrava (hrá sa 8.5. o 16:30, pôvod.del.)

Hrochoť – Detva (hrá sa 8.5. o 17:00, pôvod.del.)

Bešeňová – Zuberec (dor., hrá sa 1.5. o 14:00, Vrich, Chudý – nová)

Strečno – Podvysoká (hrá sa 8.5. o 16:30, pôvod.del.,aj predz. o 14:00)

D.Kubín – Čadca (SD,MD, hrá sa 11.4. o 10:00-12:30, pôvod.del.)

Staškov – Žilina B (dor., hrá sa 18.4. o 17:00, (R Čambora, AR1 Badura)

O. Jasenica – Sliače (dor., hrá sa 8.5. o 14:30, R, AR1 ObFZ DK – nová)

Hrásno – Predmier (dor., hrá sa 16.5. o 15:00, R Súhrada, AR1 Chovanec – nová)

Raková – Čierne (dor., hrá sa 8.5. o 15:00, Badura, Čambora – nová)

 

Zmena DL 16:

N. Bystrica – S. Bystrica (hrá sa 1.6. o 17:00, pôvod.del.)

Závodie – Dukla BB (hrá sa 6.4. o 10:00-11:30, ObFZ ZA)

O. Jasenica – ZA Mojš (hrá sa 25.4. o 13:30-15:30, R Farský)

 

Zmena DL 17:

Kremnička – MFK BB (hrá sa 12.4. o 14:00-16:30, pôvod.del.)

 

Zmena DL  č.17 :

 

Fomat MT – Čadca        ( DZ Migaľová za Kolibáča )

Krásno – Kalinovo         ( DZ Kolibáč za Migaľovú )

 

 

Zmena SFZ:

K. N. Mesto – Zvolen (I.LSŽ A,B R Koleno za Forbaka)

 

      Upozornenie:

      Upozorňujeme R na zrušené stretnutia 16. kola – viď ŠTK a KM