30. 3. 2012

Spravodajca č. 37/2011-12 

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Turany hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16. kola MRS Kalinovo - Turany a ponechávame podľa čl. 106/2 výsledok dosiahnutý v tomto stretnutí 4:0.

2.      MFS 14. kola: Bytčica – Bytča, Hliník – Jupie BB, Belá – Podvysoká, N. Bystrica – Rajec, Rudinská – S. Bystrica, Terchová – Raková, T. Kľačany – Dúbrava, Trstená – Dražkovce sa odohrajú 1.5.2012 o 16,30 hod.

3.      Stretnutie MRS Čadca – KNM sa na základe vzájomnej dohody odohrá 16.5.2012 o 17,00 hod., stretnutie IV. ligy S Belá – O. Veselé dňa 16.5.2012 o 16,00 hod.

4.      ŠTK ruší MFS 15. kola V. ligy A Stará Bystrica – Rosina, stretnutie sa na základe vzájomnej dohody odohrá 8.5.2012 o 15,30 hod.

5.      ŠTK ruší MFS 15. Kola V. ligy A Terchová – Belá, stretnutie sa na základe vzájomnej dohody odohrá dňa 8.5.2012 o 16,30 hod.

6.      MFS 15. kola IV. ligy S O. Veselé – K. Lieskovec sa uskutoční dňa 1.4.2012 o 14,00 hod. na UT v Námestove.

7.      ŠTK povoľuje odohrať MFS na schválených náhradných plochách v termíne do 1.5.2012 vrátane.

8.      ŠTK upozorňuje FK na dodržiavanie RS SsFZ 2011/2012 čl. XIV/l – farebná rozlíšenosť dresov. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany hosťujúceho družstva bude mať pre FK disciplinárny postih.

9.      ŠTK schvaľuje zmeny UHČ FK Šalková:

·        16.kolo 7.4.2012 (sobota) Šalková – Repište o 18,00 hod.

·        Ostatné domáce MFS FK Šalková – sobota o 19,00 hod.

10.   ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Žilina B zmeny UHČ:

·        17.kolo Žilina B – Nová Baňa 1.4.2012 o 11,00 hod.

·        19.kolo Žilina B – Lietavská Lúčka 15.4.2012 o 11,00 hod.

·        21.kolo Žilina B – Ďanová 29.4.2012 o 11,00 hod.

11.   ŠTK schvaľuje harmonogram domácich stretnutí FK Žiar n. Hronom:

·        18.kolo ZH – Tisovec 8.4.2012 (Žiar n. Hronom)

·        20.kolo ZH – Závažná Poruba 22.4.2012 (Ladomerská Vieska)

·        21.kolo ZH – MFK BB 29.4.2012 (Žiar n. Hronom)

·        23.kolo ZH – Čadca 13.5.2012 (Žiar n. Hronom)

·        25.kolo ZH – Kalinovo 27.5.2012 (Ladomerská Vieska)

·        27.kolo ZH – Turany 10.6.2012 (Žiar n. Hronom)

·        29.kolo ZH – K.N.Mesto 1.5.2012 (Ladomerská Vieska)

12.   ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Kysucké Nové Mesto domáce stretnutia v SOBOTU UHČ:

·        17.kolo KNM – L. Lúčka 31.3.2012

·        19.kolo KNM – Ďanová 14.4.2012

·        21.kolo KNM – L. Štiavnica 28.4.2012

·        24.kolo KNM – Žilina B 19.5.2012

·        26.kolo KNM – Tisovec 2.6.2012

13.   Upozorňujeme FK na dôsledné prekontrolovanie platnosti RP hráčov (posledne FK Lutila, FK Krupina).

14.   Oneskorené začiatky stretnutí:  K. Lieskovec – Tvrdošín, Lutila – Žarnovica.

15.   Na základe vykonanej obhliadky športového areálu u FK Ďanová a odstránených nedostatkov, ŠTK schvaľuje HP a vybavenosť športového zázemia pre súťaže MRS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       OZNAMUJE: KM SsFZ  berie na vedomie písomné odhlásenie družstva dorastu  Cementáreň Lietavská Lúčka z IV. Ligy dorastu skup. SEVER. V zmysle SP čl. 108/2 sa  Lietavskej Lúčke anulujú všetky výsledky dosiahnuté v súťažnom ročníku 2011/2012.

1)       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       18. kola III. ligy SD a MD  Čadca – Rim. Sobota  5.4.2012 (štvrtok) o 12.00 – 14.30 hod.

b)      30. kola  III. Ligy SD a MD Bytča – Rajec  9.5.2012(streda) o 14.30 – 17.00 hod. .Kolidácia MFS.

c)       16. kola IV. ligy dor. sk. SEVER Žilina – Z. Poruba 5.4.2012 (štvrtok) o 10.00 na HP v Strážove. FK Žilina uhradí na účet SsFZ 10.-€

d)      14. kola V. ligy dor. sk. A  Radoľa – Strečno 21.4.2012 (sobota) o 14.30 hod.

e)       14. kola V. ligy dor. sk. A  Teplička n/V. - S. Bystrica 8.5.2012 (utorok) o 11.00 hod.

f)        15. kola V. ligy dor. sk. A  S. Bystrica – Rosina 1.5.2012 (utorok) o 13.00 hod. FK S. Bystrica uhradí na účet SsFZ 10.- €.

g)      17. kola V. Ligy dor. sk. B Rabča – Lisková 14.4.2012 (sobota) o 13.00 hod. FK Rabča uhradí na účet SsFZ 10.- €.

h)       23. kola V. ligy dor. sk. B  Zakamenné – Lisková  26.5.2012 (sobota) o 14.30 hod.

i)         17. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Tvrdošín - Or. Veselé 16.4.2012(pondelok) o 13.00 –15.00 h

j)         24. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – Rajec 30.5.2012 (streda) o 14.00 – 16.00 hod.

k)       17. kola I. ligy MŽ Žilina – D. Kubín  4.4.2012(streda) o 11.00 – 12.30 hod.

l)         17. kola I. ligy MŽ Martin – Podbrezová 5.4.2012(štvrtok) o 10.00 – 11.30 hod.

m)     15. kola V. ligy dor. sk. A Terchová – Belá  8.5.2012(utorok) o 14.00 hod.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP    2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 8.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvu dospelých FK Predmier (444 €). Zastavená  činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-632 Na návrh HK SsFZ FK Dolný Kubín SD zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutia dňa 24.3.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-633 Na návrh HK SsFZ FK Sielnica dorast zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutia dňa 25.3.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-634 DK oznamuje hráčovi Stanislav Krahulec 810323 Veľký Blh, že k dátumu 29.3.12 eviduje u neho zostatok nepodmienečného trestu 4 MFS,

D-635 Jaroslav Nociar 941201 Dolná Strehová 5 SN od 26.3.12, 1-6-1b,

D-636 Miroslav Filkus 951019 Dolná Strehová 2 SN od 26.3.12, 1-5a,

D-637 Viktor Jakuš 950816 Bánová 2 SN od 26.3.12, 1-5a,

D-638 Tomáš Hampachel 861012 Nenince 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-639 Adam Benko 950421 Žarnovica 6 SN od 26.3.12, 1-2c,

D-640 Róbert Hermánek 871222 Slovenská Ľupča DK hráčovi dňom 26.3.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-641 Lukáš Listofer 871230 Hodruša Hámre 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-642 Juraj Záturecký 890109 Pliešovce 1 SN od 26.3.12, 1-5a,

D-643 Tomáš Turan 930310 Pliešovce 2 SN od 26.3.12, 1-4a,

D-644 Michal Bučko 950902 Sielnica 4 SN od 26.3.12, 1-6-1b,

D-645 Michal Gašpar 940518 Sielnica 4 SN od 26.3.12, 1-6-1b,

D-646 FK Tornaľa dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 25.3.12,

D-647 Rastislav Pepich 930517 Zvolen 4 SN od 26.3.12, 1-6-1b,

D-648 Ondrej Radič 960505 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 26.3.12, 1-5a,

D-649 Pavol Gereg 930124 Cinobaňa 4 SN od 26.3.12, 1-4a,

D-650 Michal Kováčik 840101 Radoľa 4 SN od 26.3.12, 1-3b,

D-651 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 26.03.12:

          Peter Murín 830404 MFK Banská Bystrica

          Peter Halák 770914 Liptovská Štiavnica

          Peter Bezák 820902 Makov

          Ján Pavlica 880624 Makov

          Miroslav Zuziak 831031 Kysucký Lieskovec

          Pavel Urblík 871101 Repište  

          Lukáš Listofer 871230 Hodruša Hámre

          Ján Kouřil 921215 Hrochoť

          Rastislav Kollár 740208 Badín

          Marian Marko 900623 Divín

          Martin Marcinek 920202 Poltár

          Miroslav Rusnák 870316 Čiery Balog

          Róbert Elek 870307 Kováčová

          Juraj Homola 840828 Kováčová

          Tamas Mészaros 870614 Fiľakovo

          Pavol Hazucha 910204 Palúdzka

          Róbert Foľko 860214 Hnúšťa

          Tomáš Hampachel 861012 Nenince

          Mário Szabo 820302 Nenince

D-652 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

          Adam Válint 960721 Tornaľa zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.12,

          Dávid Heglas 930804 Staškov zamieta sa,

          Zoltán Kuzma 770519 Nenince zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.12,

          Michal Capko 930801 Hôrky zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,

D-653 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Tomáš Maťko 820408 Závažná Poruba chýba poplatok za 4 ŽK,

          Tomáš Švihla 900627 Revúca chýba poplatok za 4 ŽK,

D-654 DK predvoláva na zasadnutie dňa 5.4.12:

           o16:00 hod. zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Slovenská Ľupča-Krupina Vojtech Jančok DZ.

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31. 3. 2012. Na SsFZ nahlásiť do 6. 4. 2012.

2.       Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky obdržia nahlásení frekventanti elektronickou poštou, program bude zverejnený aj na webovej stránke SsFZ.

3.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2012 v Banskej Bystrici. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť ľubovoľný počet R a DZ (minimálne však dvoch rozhodcov)  v termíne do 6. 4. 2012, s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska ako aj e-mailovej adresy. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

4.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách nasledovne: štvrtok 12. 4. 2012 R programu Talent 16,00 – 16,30 hod., R MR Stred – všetci (ZA aj BB -  kraj) 16,30 – 17,30 hod., R 4. liga všetci (ZA aj BB - kraj) 17,30 – 19,00 hod., piatok 13. 4. 2012 R 5. liga všetci (BB aj ZA - kraj) 16,00 – 19,00 hod. Prezentácie prebehnú v oboch dňoch od 15,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R programu Talent predložia lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára, R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnia FP, uhradia v náhradnom termíne poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK.

5.       KR žiada R Staškovana o urýchlené nahlásenie kontaktného telefónneho čísla (neúčasť na stretnutí 5.ligy sk. B Mošovce – Klin z dôvodu jeho nezastihnutia).

6.       Upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutí:  Osvald, Urban, Vozár, Oružinský a Dian. KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

7.       Ospravedlnenia R: Baranček 20.5.2012, Horný 14.4.2012, Petrinec 25.3.2012, Parobek 25.3.2012, Šupej 1.5.2012, Matoš 14.-15.4., 21.-22.4.2012 a soboty, Harezník od 21.4.2012 do odvolania, Balázsik D. od 6.4. do konca súťažného ročníka, Frontová 7.4.2012, Lepieš 14.4.2012, Mihálik 21.4.-22.4. a 19.5.-20.5.2012, Geče ospr. 14.4.-15.4. sa ruší, Grenčík od 26.3. PN, Žabka od 28.3.2012 do odvolania, Medveď 12.-13.5.2012, Juríčka – k dispozícii ako AR, Žeriava 21.4.-22.4.2012, Rogoň od 2.4.2012 k dispozícii, Poláček 5.5.-8.5.2012, Geče 21.4.-22.4.2012, Melicher 7.4.-8.4.2012, Wojčík 20.4.-22.4.2012, Ivanič 27.4.- 11.5.2012, Čambora 29.4.2012, Bútora 14.-15.4.2012, Parobek PN od 29.3.2012, Rohoň 21.4.2012,Vojtek 28.4.-29.4.2012,

8.       Ospravedlnenia DZ: Králka – 28. – 29. 4.2012, Čunderlík – 14. 4.,Palacka – od 22. 4., do oznámenia Tomčík – 15. 4., 22. 4.,

9.       Dôrazné upozornenie pre DZ : Správy DZ zasielajte len  na adresu   sutaze@ssfz.sk a rozhodcovi stretnutia. Predmet aj prílohu  uvádzajte / súťaž, kolo, kto – s kým bez skratiek / napr. V. liga sk.C, 16. kolo, Detva – Žarnovica,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Tréner mládeže SFZ pozýva na otvorený tréning v rámci kempu brankárov talentovaných brankárov – ročník narodenia 1998. Tréning sa uskutoční pod odborným dohľadom trénerov brankárov ÚTM dňa 26. marca (pondelok) o 16.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička v Banskej Bystrici. Je potrebné doniesť si oblečenie a brankársku výstroj.

2.       Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012.
 Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene - najneskôr do 31. marca 2012 - urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
  V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 31.3.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

3.       Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením.

4.       Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       1. Šiška Rastislav 801002 Lisková – ŠK Agro Baník Dúbrava 12 PP zamietnutý podľa čl. 12 PP.

2.       Wollinger Patrik 870802 Tisovec – Revúca neprerokované čl. 4 PP.

3.       Berieme list na vedomie list TJ Iľanovo.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme ved. dr. ml. žiakov v súť. SsFZ, že obligátne medajly si môžu vyzdvihnúť na príslušných ObFZ tak, ako v minulosti.

2.       Žiadame predložiť najneskôr do 3. 4. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS S. Ľupča – Krupina.

3.       Oprava RS 2011/12, časť Adresár FK IV. liga SEVER: Kinex Bytča od 15. 2. 12 manager Ladislav Korček m 0917 620055, e mail lacokorcek@centrum.sk; ŠKM L. Hrádok od 21. 3. 2012 predseda Roman Kapitáň m 0907 814473; mládež: Roháče Zuberec – novým predsedom FK sa stal Ján Taraj m 0904 445251.

4.       Oznamujeme zainteresovaným, že v pondelok 16. 4. 2012 o 10.00 sa v hoteli DIXON B. Bystrica (neďaleko štadióna Dukly na Štiavničkách) uskutoční celoslovenské pracovné stretnutie vedenia SFZ s predsedami a sekretármi RFZ a ObFZ. Oficilne pozvanie príde zo SFZ.

5.       Sekretariát SsFZ oznamuje, že vzľadom k vyrovnaniu podĺžností voči SsFZ, ruši dňom 22.3.2012 rozhodnutie o zastavení výkonu matričných úkonov pre FK AGUA Turčianske Teplice a dňom 30. 3. 2012 pre Tempus R. Sobota.

6.       Ďálej oznamujeme MFK D. Kubín, R a DZ, že po úhrade po úhrade všetkých podĺžností voči SsFZ, ponechávame uvedený FK v systéme bezhotovostných platieb R a DZ.

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

8.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

9.       Sekretariát SsFZ upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ, že v súlade s RS SsFZ 2011/2012 časť 7. Pokyny a nariadenia upravujúce bezhotovostný styk medzi delegovanými osobami na MFS a FK, sú povinní v termíne do 30. marca 2012 uhradiť III. zálohovú platbu. Výšku zálohovej platby a ostatné podrobnosti nájdete na stránke SsFZ v časti  PLATBY R a DZ v dokumente Rozpis zálohových platieb – jar 2012. Konečná suma zálohovej platby č. III. je vyznačená žltou farbou. Platbu je bezpodmienečne nutné uhradiť na špeciálny účet (zriadený výhradne na platby za R a DZ) a uviesť variabilný symbol – oboje sú vyznačené červenou farbou. Najvhodnejšia forma úhrady je formou bankového prevodu. V prípade použitia špeciálne pretlačených poštových poukazov s č. účtu: 0305642565/0900 s označením Platba za R je potrebné zaslať 2. potvrdenku na sekretariát SsFZ (poštou, e-mailom, faxom) z dôvodu, že informácia o takejto platbe mešká cca 1 týždeň.

10.   Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html)
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

 

Zmena DL 14:

Radoľa – Strečno (dor., hrá sa 21.4. o 14:30, pôvod.del.)

Teplička – S. Bystrica (dor., hrá sa 8.5.2012 o 11:00, pôvod.del.)

 

Zmena DL 15:

Fomat MT – Žiar (AR1 Budáč st. za Parobeka)

Fiľakovo – Kremnička (SD,MD, AR1 Koós za Parobeka, AR2 Kaliňák za Koósa)

O. Veselé – K. Lieskovec (hrá sa na UT v Námestove)

Terchová – Belá (hrá sa 8.5.2012 o 16:30, AR1 Ploštica za Scherera)

Terchová – Belá (dor.,  hrá sa 8.5.2012 o 14:00, R Ploštica za Scherera)

S. Bystrica – Rosina ( hrá sa 8.5.2012 o 16:30, pôvod.del)

S. Bystrica – Rosina ( dor., hrá sa 1.5.2012 o 13:00, R Šuška, AR Vojtuš – nová)

Tvrdošín – Krásno (dor., hrá sa 8.5.2012 o 14:00, R Katrenčík za Dibdiaka)

 

Zmena DL 16:

Hodruša – Sásová (AR1 Mihálik za Antalíka)

Kremnička – Zvolen (SD,MD, 5.4., R Mikloš za Medveďa, AR1 Baka za Mikloša)

Čadca – R. Sobota (SD,MD, 5.4., 12:00-14:30, Halfár, Moják, Ježík - nová)

Žilina – Z. Poruba (dor., hrá sa 5.4. o 10:00 Strážov, pôvod.del.)

Žilina – D. Kubín (MŽ, hrá sa 4.4.2012 o 11:00-12:30, R ObFZ ZA)

Martin – Podbrezová (MŽ, hrá sa 5.4. o 10:00-11:30, R ObFZ MT)

 

Zmena SFZ:

Čadca – K. N. Mesto (I.LSŽA,B, 14.kolo, hrá sa 8.5. o 10:00-12:00, Štrba, Staník, Staškovan - nová )

K. N. Mesto – Ružomberok (I.LSŽA,B, hrá sa 5.4. o 10:00-12:00, pôvod.del. )

Čadca – Martin (I.LSŽA,B, 17. kolo, hrá sa 5.4.. o 13:30-15:30, Hrtús,Greňo,ObFZ CA - nová)

Námestovo – Žiar (I.LSŽA,B, hrá sa 5.4. o 13:30-15:30, pôvod.del. )

L. Mikuláš – Jupie BB (I.LSŽA,B, hrá sa 5.4. o 13:30-15:30, R Vrtich za Krajčího, Tutura AR2)

D. Kubín – R. Sobota (I.LSŽA,B, hrá sa 5.4. o 13:30-15:30, pôvod.del. )

Ružomberok – Košice (SD,MD, hrá sa 4.4. o 11:00-13:15 , MD AR2 Bútora za Rojčeka)

Dukla BB – Dubnica (SD,MD, hrá sa 17.4. o 13:00 -15:15 , pôvod.del.)