16. 3. 2012

Spravodajca č. 35/2011-12 

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ na svojom zasadnutí 9.3.2012, okrem iných:

a) Na návrh ŠTK SsFZ udeľil, podľa RS SsFZ 2011/2012, XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 5 poplatok vo výške

    500   € pre FK Kotrčina Lúčka za odhlásenie družstva dospelých z V. ligy sk. A,

b) Na návrh KM SsFZ, podľa podľa RS SsFZ 2011/2012, XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 5 poplatok vo výške

    100   € pre OŠK Sihelné za odhlásenie družstva dorastu z V. ligy sk. B,

c) Na návrh KR SSFZ vyradil z nominačnej listiny R SsFZ R. Lauera (prechod do súťaží BFZ), zaradil na nominačnú

    listinu R V. ligy R Gombalu a na nominačnú listinu DZ MR A. Piačeka.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       ŠTK SsFZ berie na vedomie písomné odhlásenie družstva dospelých TJ Kotrčina Lúčka z V. ligy A v súťažiach SsFZ. V zmysle SP čl. 108/2 sa TJ Kotrčina Lúčka anulujú všetky výsledky dosiahnuté v súťažnom ročníku 2011/2012.

2.       ŠTK berie na vedomie podnety FK (L. Lúčka, Bánová, K. Lieskovec, Bytčica, N. Bystrica, Rosina, Terchová, T. Kľačany, Černová, Trstená, Tvrdošín, Mošovce a Belá-Dulice) k aktuálnemu stavu hracích plôch k odohratiu prvého jarného kola súťaží SsFZ. Na základe predpokladu zlepšenia poveternostných podmienok v rámci celého Slovenska ŠTK o zrušení MFS stanovených na 24. resp. 25.3.2012 operatívne rozhodne  na svojom zasadnutí dňa 22.3.2012, s následným zverejnením v „rýchlej správe SsFZ“ toho istého dňa.

3.       ŠTK povoľuje odohrať MFS na schválených náhradných plochách v termíne do 1.5.2012 vrátane.

4.       ŠTK upozorňuje FK na dodržiavanie RS SsFZ 2011/2012 čl. XIV/l – farebná rozlíšenosť dresov. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany hosťujúceho družstva bude mať pre FK disciplinárny postih.  Zainteresovaní sú však povinní vyčerpať všetky možnosti (požičanie dresov, príp. iné rozlíšenie), aby sa MFS odohralo.

5.       ŠTK schvaľuje zmeny UHČ FK Šalková:

14.kolo 24.3.2012 (sobota) Šalková – Priechod o 17,00 hod.

16.kolo 7.4.2012 (sobota) Šalková – Repište o 18,00 hod.

Ostatné domáce MFS FK Šalková – sobota o 19,00 hod.

6.       ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Žilina B zmeny UHČ:

17.kolo Žilina B – Nová Baňa 1.4.2012 o 11,00 hod.

19.kolo Žilina B – Lietavská Lúčka 15.4.2012 o 11,00 hod.

21.kolo Žilina B – Ďanová 29.4.2012 o 11,00 hod.

7.       ŠTK schvaľuje harmonogram domácich stretnutí FK Žiar n. Hronom:

16.kolo ZH – Žilina B 25.3.2012 (Ladomerská Vieska)

18.kolo ZH – Tisovec 8.4.2012 (Žiar n. Hronom)

20.kolo ZH – Závažná Poruba 22.4.2012 (Ladomerská Vieska)

21.kolo ZH – MFK BB 29.4.2012 (Žiar n. Hronom)

23.kolo ZH – Čadca 13.5.2012 (Žiar n. Hronom)

25.kolo ZH – Kalinovo 27.5.2012 (Ladomerská Vieska)

27.kolo ZH – Turany 10.6.2012 (Žiar n. Hronom)

29.kolo ZH – K.N.Mesto 1.5.2012 (Ladomerská Vieska)

8.       ŠTK schvaľuje v jarnej časti pre MŠK Kysucké Nové Mesto domáce stretnutia v SOBOTU UHČ:

17.kolo KNM – L. Lúčka 31.3.2012

19.kolo KNM – Ďanová 14.4.2012

21.kolo KNM – L. Štiavnica 28.4.2012

24.kolo KNM – Žilina B 19.5.2012

26.kolo KNM – Tisovec 2.6.2012

9.       Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2011/2012 sa uskutoční ešte dňa 22.3.2012 od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť súť. roč.2011/12 sa uskutoční 15. a 22. 3. 2012 od 15.00-17.00 na SsFZ. Upozorňuejeme, že súpisky vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v príslušnej vekovej kategórii viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tie sú platné pre celý súť. roč.  a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou čaasťou súť. roč.

2.       Oznamujeme účastníkom:

a)    V. liga dorast sk. A, že FK Raková odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ,

b)   III. ligy SD a MD, že Jednota Bánová odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ,

c)    III. ligy SD a MD, že ŠK Kremnička odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ,

d)   IV. ligy dorast sk. SEVER, že MŠK Žilina B odohrá doma hrané MFS v sobotu o 15.30, 14., 16., 18., a 22. kolo na ihr. v Strážove a 24. a 26. kolo na ihr. v Závodí,

e)    IV. ligy dorast sk. JUH, že PS Hliník odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ,

f)     IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Tornaľa odohrá doma hrané MFS v sobotu o 14.00,

g)   IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Bacúch odohrá doma hrané MFS na ihr. Beňuš (Filipovo)

h)    V. ligy dorast sk. A, že OFK Teplička n. V. odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 11.00,

i)      V. ligy dorast sk. B, že MŠK Turany odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ dosp.,

j)      V. ligy dorast sk. B, že FK B. Potok odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ dosp.,

k)    V. ligy dorast sk. D, že Prameň D. Strehová odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ,

l)      V. ligy dorast sk. D, že Slovan Halič odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ,

m)  II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že Slovan Skalité odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ,

n)    II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že Blatná Habovka odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako predz. dosp.,

o)   II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že Oravan O. Jasenica odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 13.00-15.00,

p)   II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Tornaľa odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako predz. dosp.,

q)   II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že LAFC Lučenec odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ,

r)     II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že MFK B. Bystrica odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ, ihr. Rakytovce,

s)    III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že Jednota Bánová odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ,

t)     III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že Tatran Klin odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako predz. dosp.,

u)    III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že Sokol Liesek odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ,

v)    III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že OFK S. Ľupča odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ,

w)   I. ligy MŽ, že Fomat MT odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ,

x)    I. ligy MŽ, že Dukla BB odohrá doma hrané MFS na ihr. v Radvani, 16. kolo Dukla – Zvolen na UT FK Dukla,

y)    I. ligy MŽ, že MŠK Žilina odohrá doma hrané MFS v nedeľu UHČ, ihr. Závodie,

z)    I. ligy MŽ, že Juventus ZA Závodie odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 13.00-14.30, 15. kolo 8. 5. 12 (UT) o 13.00-14.30, 24. kolo 26. 5. 12 o 10.00-11.30 na ihr. Strážov,

3.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    18. kola III. ligy SD a MD ŠK Kremnička – MFK Zvolen 5. 4. 2012 (štvrtok) o 14.00-16.30,

b)   16. kola II. ligy SŽ a MŽ O. Jasenica – FC Ajax Slimáčik Mojš - ZA 25. 4. 2012 (streda) o 13.30-15.30,

4.       Nariaďuje odohrať MFS17. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Varín – Bytča 15. 4. 2012 o 10.00-12.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-608 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-572 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac august 2011 do 30.11.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (459 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-610 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám dospelých: Oravská Jasenica (60+14 €), Bytča (500 €), Predmier (444 €), Čebovce (110 €), Rudinská (174 €), Lutila (14 €, Čadca (14 €), Skalité (260 €). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-611 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19 – 22/2011-12 na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 08.12.11 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Biely Potok (6 €, Oravská Jasenica (6 €) – všetko družstvá dorastu a Zákamenné SŽ (10 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-615 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-609 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 05.01.12 a udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Sielnica dorast (70 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-616 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608 a D-609 udeľuje pokutu 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiac september 2011 do 31.12.11) družstvu FK Dolný Kubín SD (609 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-620 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-6 udeľuje pokutu 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R  a DZ za mesiace október a november 2011 do 17.01.12) družstvu FK Kremnička SD. Fotokópiu dokladu o úhrade pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-621 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, 2-6 a v nadväznosti na D-608, D-609 a D-617 udeľuje pokutu 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie faktúry za odmeny R a DZ za mesiace október a november 2011 do 17.01.12) družstvu FK Dolný Kubín SD (740 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku a pokuty obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-626 Na základe Spravodajcov č. 25-30/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, DP 2-6 a v nadväznosti na D-622 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 16.02.12 a udeľuje pokutu po 20 € + 10 € za prerokovanie previnenia (neuhradenie doplatkov faktúr za odmeny R a DZ za rok 2011 do 02.02.12) družstvám dospelých FK Čadca (76 €) a Veľký Blh (35 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov a pokút obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-627 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 28-30/2011-12 na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9, DP 2-6 a v nadväznosti na D-610 rozširuje nepodmienečné zastavenie činnosti družstva dospelých FK Lutila o nedoplatok 1 000 € (Spravodajca č. 16/2011-12). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-628 Na návrh KR SsFZ Jozef Marek DZ 3 mesiace nepodmienečne od 22.03.12 do 21.06.12, DP 3-4c, uhradiť 7 €.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.      Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ MR Stred 16. a 17.3.2012 (piatok, sobota) + vybraní R IV. ligy:  Frontová, Holas, Hrivík, Hýllová, Košarník, Poláček, Stankovianska, Wojčík, Žiak M. (účastnícky poplatok R a DZ MR Stred a vybraných R je 15,- €). R + DZ IV. liga 17.3.2012 (sobota), R + DZ V. liga 18.3.2012 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2011/2012, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15,- €. Program seminárov bude zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia – komisie, materiály KR) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca a delegát SsFZ uhradí príspevok 10,- € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2012 a zakúpi si nový výtlačok znenia Pravidiel futbalu v cene 5,- €. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900, (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025), prípadne v hotovosti pri prezentácii.

2.      Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:    Guži (Tornaľa – Hriňová), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Behančín (Belá – O. Veselé), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti zaplatia menovaní poplatok na zimnom seminári R a DZ v L. Mikuláši.

3.      Oznamujeme, že v organizačnej štruktúre KR SsFZ došlo ku zmene na poste vedúceho obsadzovacieho úseku. Novým vedúcim obsadzovacieho úseku od začiatku jarnej časti súťažného ročníka 2011/12 sa stal p. Ľudovít Perašín, e-mail ludovit.perasin@gmail.com mobil 0918 727561. Žiadame všetkých R výhradne o elektronickú komunikáciu, v súrnych prípadoch telefonicky (po 16,00 hod.).

4.      V spolupráci s KR VsFZ pripravujeme seminár lektorov na školenie R a DZ pre licenciu „A“, na ktorý žiadame z každého ObFZ nahlásiť dvoch frekventantov najneskôr do 14. 3. 2012. Presný termín a miesto konania bude oznámený dodatočne.

5.      Oznamujeme predbežné termíny akcií KR SsFZ: Jarné fyzické previerky R SsFZ: 12. – 13. 4. 2012 v B. Bystrici, predlicenčný seminár lic. „A“ R a DZ ObFZ: 8. 5. 2012 v B. B., jesenné FP R MR Stred + vybraných R: 7. 9. 2012 v B. B.

6.      Na základe podrobnej analýzy videozáznamu zo stretnutia 9. kola 5. ligy sk. B dospelých Vrútky – Dúbrava KR rozhodla, že v stretnutí došlo k udretiu (nie vrazeniu) súpera brankárom hostí č. 1. Zo strany R a DZ sa jedná o nesprávny popis priestupku vylúčeného hráča v zápise o stretnutí. Na základe uvedených skutočností R Uhorskai je v riešení KR, DZ Marek odstupujeme na riešenie DK SsFZ s návrhom  zastavenie činnosti DZ na 3 mesiace nepodmienečne.

7.      Na základe podrobnej analýzy videozáznamu zo stretnutia 12. kola 5. ligy dospelých sk. B Bešeňová – Vrútky KR rozhodla, že v stretnutí sa hráč hostí č. 19 nedopustil priestupku na vylúčenie - HNS, ale správne mal byť napomenutý ŽK za NS – sotenie do súpera v neprerušenej hre. Na základe zistených skutočností budú R Farský a DZ Tavač riešení v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

8.      KR berie na vedomie: žiadosť R Lauera o vyradenie z nom. listiny R SsFZ z dôvodu zaradenia menovaného na nom. listinu R BFZ, Barcaj – ukončenie činnosti DZ, list ObFZ LC ohľadom zaradenia R Gombalu na nom. listinu R SsFZ, list KR a VV Oravského futbalového zväzu ohľadom žiadosti zaradenia DZ Piačeka na nom. listinu DZ MR Stred. Všetky uvedené materiály predloží KR na schválenie najbližšiemu zasadnutiu VV SsFZ.

9.      Súhlasíme so žiadosťou R 4. ligy Fabera o možnosť absolvovania zimného seminára v nedeľu 18. 3. 2012.

10.   Zmeny adries: Slavomír Spišák – Sládkovičova 59/3, 050 01 Revúca, Štefan Kosturský – P. V. Rovnianka 6/33, Martin.

11.   KR upozorňuje R  na urýchlené zaslanie úplných a podpísaných dotazníkov: Balázsik T, Králik, Šulgan, Žiak, Beňo,  Harezník Hronček, Chrien, Katrenčík, Kmeť,  Osvald, Paulíková, Rajniak, Spišák, Supuka, Urban, Žabka.

12.   OÚ KR žiada rozhodcov, aby svoje ospravedlnenia pre jarnú časť nahlasovali výhradne e-mailom na adresu ludovit.perasin@gmail.com a to najneskôr 21 dní pred termínom stretnutia. V prípade, že ospravedlnenie z jesennej časti pokračuje aj na jar, je nevyhnutné túto informáciu obratom zaslať na uvedenú e-mailovú adresu.

13.   Ospravedlnenia R: Maršálek do 28.3.2012, Mitúch 5.5.-6.5.2012, 8.4.sa ruší, Supuka soboty a prac.dni,  Bariak 24.3., 14.4., 5.5., 26.5., 16.6. a prac.dni, Drapáč 12.3.-24.5.2012, Šašvary 14.4.-23.4.2012, Geče 31.3.-1.4.,14.4.-15.4. a prac.dni, Jelok 24.3., 7.4., 14.4., Stankovianska 16.3.2012, Kuriš 5.4.-11.4.2012, Čičmanec 24.3.2012, Osvald 25.3.-1.4.2012, prac.dni a soboty – neskoro, Krkošová 24.3., 31.3.-1.4., 8.4., 14.4., 18.4., 21.4., 29.4., 1.5., 6.5., 13.5.2012 a prac. dni, Nagy jarná časť do odvolania, Libiak 8.4.2012, Vozár cca 3 týždne – neskoro, Hraško 28.4. a prac.dni, Urban do 30.4.2012 – neskoro, Havran 31.3.-1.4.2012, Juríčka – PN od 16.3.2012, Jakubjak 6.-8.4.2012, Paňko 7.4.,28.4. 5.5.,19.5.,2.6.,9.6.2012,

14.   Ospravedlnenia DZ: Ospravedlnenie DZ : Šmíd -  25.3.2012,  Chovan  – nedelegovať až do prihlásenia do 30.4., Kadík – od 1.3. až do prihlásenia Kmoško – 17.3., 24. -  25.3., 14.4., 21. 22.4., P. Budač 24. 3,  Zeleňák – nedelegovať až do prihlásenia Kučera M. – nedelegovať až do prihlásenia Vrteľ – nedelegovať 30.3., Majsniar 15. – 20. 3., Bella – 14. – 15.4., 5. – 6.5., 16.6.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Tréner mládeže SFZ pozýva na otvorený tréning v rámci kempu brankárov talentovaných brankárov – ročník narodenia 1998. Tréning sa uskutoční pod odborným dohľadom trénerov brankárov ÚTM dňa 26. marca (pondelok) o 16.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička v Banskej Bystrici. Je potrebné doniesť si oblečenie a brankársku výstroj.

 

2.       Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012.
 Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene - najneskôr do 31. marca 2012 - urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
  V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 31.3.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

3.       Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením.

4.       Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 29.3.2012 od 10,00 hod. na SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. družstiev dospelých a dorastu, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila 31. 12. 2011 zaslali k výmene na adresu: SsFZ, Registrácia, Partizánska 93, 974 01 B. Bystrica: Podklady k výmene RP: čitateľne vyplnená prihláška k registrácii, výrazne označené výmena RP; kopia dokladu na overernie RČ (RL, OP, preukaz poistenca); fotografia hráča 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe splatnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, v prípade viacerých žiadostí o výmenu z jedného FK uhradiť jedným PP SsFZ. Upozorňujeme funkcionárov, aby si túto agendu nenechávali na obdobie tesne pred zahájením jarnej časti, lebo matričné miesto nedokáže vybaviť enormné množstvo žiadosti. Uprednostníme výmenu RP spojenú s matričným úkonom a upozorňujeme, že poplatok za výmenu RP na počkanie je 10 € á 1 RP. Židame sekretárov ObFZ informovať o uvedených skutočnostiach prostredníctvom svojich ÚS, funkcionárov FK vo svojej pôsobnoti.

2.       Žiadame ObFZ LC upozorniť FK Buzitka, že SsFZ doteraz neeviduje doklad o úhrade nedoplatku za činnosť spojenú s úhradou R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2010/11 vo výške 173 €. Úhradu zaslať na č. účtu 0305642565/0900.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

4.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

5.       Sekretariát SsFZ upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ, že v súlade s RS SsFZ 2011/2012 časť 7. Pokyny a nariadenia upravujúce bezhotovostný styk medzi delegovanými osobami na MFS a FK, sú povinní v termíne do 30. marca 2012 uhradiť III. zálohovú platbu. Výšku zálohovej platby a ostatné podrobnosti nájdete na stránke SsFZ v časti  PLATBY R a DZ v dokumente Rozpis zálohových platieb – jar 2012. Konečná suma zálohovej platby č. III. je vyznačená žltou farbou. Platbu je bezpodmienečne nutné uhradiť na špeciálny účet (zriadený výhradne na platby za R a DZ) a uviesť variabilný symbol – oboje sú vyznačené červenou farbou. Najvhodnejšia forma úhrady je formou bankového prevodu. V prípade použitia špeciálne pretlačených poštových poukazov s č. účtu: 0305642565/0900 s označením Platba za R je potrebné zaslať 2. potvrdenku na sekretariát SsFZ (poštou, e-mailom, faxom) z dôvodu, že informácia o takejto platbe mešká cca 1 týždeň.

6.       Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html)
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

7.       Oprava RS SsFZ 2011/2012, časť Adresár FK, V. liga sk. C – Sokol Mezibrod od 20. 2. 2012 prezident FZ Juraj Sokol m. 0907 836 780; mládež – Kysučan Ochodnica od 1. 3. 2012 Predseda Jozef Jakubec m. 0911 340 212, Tajomník František Kekely m. 0903 060 881.

 

Zmena DL 13-3:

Martin – Žilina (I.LSŽ A,B  hrá sa 17.3. 15:00-17:00, Scherer, Vojvoda, Rohoň – nová)

Jupie BB – R.Sobota (I.LSŽ A,B  hrá sa 1.5. o 14:30 – 16:30, pôvod.deleg.)

 

Zmena DL 14:

            Terchová – Raková (AR 1 Harezník za Juríčku aj predz.dorast)

Námestovo – Čadca (I.LSŽ A,B  R Harezník za Juríčku)