Spravodajca č. 19/2011-12

 

Dňa 16. 11. 2011 (streda) od 11.00 sa uskutoční v penzióne Slniečko v Tajove pracovná porada k implementácii modulu Matrika do Informačného systému slovenského futbalu.

Na uvedenú poradu pozvame na základe upresnenia SFZ predsedov a sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012.

2.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Krásno n. Kysucou hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí MRS V. Krtíš – Krásno a priznávame  podľa čl. 106/1 FK V. Krtíš 3 body a skóre 3:0.

3.      Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 je stanovený na 25. marca 2012 s UHČ o 15,00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje výsledky MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súť. roč. 2011/12. Tabuľky po skončení jesennej časti, poradie strelcov jednotlivých súťaží nájdete na web stránke SsFZ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-555 Na návrh HK SsFZ FK Sihelné dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 22.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-556 Na návrh HK SsFZ FK Dolný Hričov dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia  nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 22.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-557 Na návrh HK SsFZ FK Čierne dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 23.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-558 Na návrh HK SsFZ FK Horné Hámre dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 23.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-559 Na návrh HK SsFZ FK Halič dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 23.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-560 Na návrh HK SsFZ FK Zákamenné SŽ zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutia   dňa 1.10.11.

D-561 Na základe článku 10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 22.3.12:

          František Mudrík 840919 Skalité 2SN,

          Štefan Bálint vedúci družstva Tisovec do 4.5.12,

          Ján Rosiar tréner Tisovec do 11.5.12,

          Miroslav Strapko vedúci družstva Dudince do 18.5.12,

          Miroslav Greguška tréner Dudince do 18.5.12,

          Andrej Murín 850111 Hliník n. Hr. do 22.5.12,

          Juraj Bajza asistent trénera Predmier do 4.6.12,

          Miroslav Grešák hlavný usporiadateľ Rudinská do 5.7.12,

          Ján Pivoluska vedúci družstva Očová do 31.7.12,

          Ján Šimkovič tréner Očová do 31.7.12 + 4 SN,

          Dalibor Král vedúci družstva Hodruša Hámre do 15.8.12,

          Ján Galeta tréner Hodruša Hámre do 15.8.12,

          Jaroslav Šukala vedúci družstva Kotešová do 6.9.12,

D-572 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (neuhradenie faktúr za odmeny R  a DZ za mesiac august 2011), Spravodajcu č. 17/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na úhradu nedoplatkov v termíne do 30.11.11 pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti družstva podľa DP 2-9 a udelenia pokuty podľa DP 2-6 za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS 2011/12. Jedná sa o družstvá FK Blatnica SŽ (nedoplatok 23 €), Dolný Hričov dorast (70 €), Dolný Kubín SD (459 €), Hontianske Nemce dorast (50 €), Kremnička SD (127 €), Lučenec SD (300 €) a Trnava Hora dorast (105 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-590 Viktor Kudláček 950516 Liptovský Hrádok 2 SP do 30.6.12 ,1-10,

D-591 Ivan Mihok vedúci družstva FK Liptovský Hrádok dorast 4 SN od 3.11.11, 1-10,

D-592 Peter Venglarčík tréner FK Badín SD 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-10, uhradiť 7 €,

D-593 Peter Šipula 930706 Badín 2 SN od 31.10.11, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-594 Marian Krnáč 991008 MFK Banská Bystrica 4 SN od 31.10.11, 1-6-1b, doplatiť 3+3 €,

D-595 Ján Sásik 800404 Krupina 4 SN od 31.10.11, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-596 Jakub Fúra 930617 Lisková 3 SN od 31.10.11, 1-4a, doplatiť 3+3 €,

D-597 Michal Vozár 870412 Kysucký Lieskovec 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, doplatiť 7+7 €,

D-598 Adam Greš 951113 Oravská Jasenica 2 SN od 31.10.11, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-599 Pavol Gaňa 940622 Dolný Hričov 2 SN od 31.10.11, 1-5a, doplatiť 7+7 €,

D-600 Branislav Milo 940907 Dolný Hričov 3 SN od 31.10.11, 1-3a, doplatiť 7+7 €,

D-601 Michal Oravec 891130 Dúbrava 3 SN od 31.10.11, 1-10,

D-602 FK Skalité dospelí uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie podmienečne do 30.6.12, pokuta 250 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b, 2-1c a DP 2-6 za napadnutie asistenta trénera divákom, neprístojnosti divákov v a po stretnutí, neprístojnosti videotechnika v stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu v a po stretnutí dňa 23.10.11,

D-603 FK Bytča dospelí uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie podmienečne do 30.6.12, pokuta 500 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí dňa 23.10.11,

D-604 DK predkladá na základe postúpenia DK ObFZ Kysúc KR SsFZ disciplinárne previnenie Jozef Marek DZ zo stretnutia I. triedy dospelých Staškov-Zborov n. B.,

D-605 Patrik Ivanič 951220 MFK Banská Bystrica 4 SN od 7.11.11, 1-6-1b, uhradiť 3 €,

D-606 Dávid Beňo 961107 Žiar n. Hr. 4 SN od 7.11.11, 1-6-1b,

D-607 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 31.10.11:

          Karol Laco 850422 Nová Baňa doplatiť 7+7 €,

          Michal Novotný 880313 Čadca doplatiť 7+7 €,

          Tomáš Burger 950525 Martin doplatiť 7 €,

          Jakub Baranovič 920925 Lietavská Lúčka doplatiť 7 €,

          Peter Špánik 760413 Bytča,

          Marcel Feranec  870429 Oravská Jasenica doplatiť 7+7€,

          Michal Vozár 870412 Kysucký Lieskovec doplatiť 7+7 €,

          Jaroslav Mihalda 820107 Kysucký Lieskovec,

          Eugen Bari 921221 Fiľakovo doplatiť 7+7 €,

          Peter Výlupok 880828 Badín doplatiť 7+7 €,

          Peter Džurný 840407 Nová Bystrica doplatiť 7+7 €,

          Michal Belko 890824 Strečno,

          Jozef Pisarčík 810212 Klin doplatiť 7+7 €,

          Ľubomír Hvoľka 830918 Trstená doplatiť 7 €,

          Marek Vaškor 921208 Krupina doplatiť 7+7 €,

          Matúš Vajda 871206 Priechod.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:  Drozd (Kotešová – Bánová), Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Guži (Tornaľa – Hriňová), Gonda (Fomat MT – MFK BB), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Vojtek (Trstená – Bešeňová), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Ježík (Predmier – Sučany), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Dibdiak (Dlhá – Mojš), Behančín (Belá – O. Veselé), Havran (Tornaľa – Lučenec), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Dôrazne upozorňujeme R na rešpektovanie článku XIV. písm. s) Rozpisu súťaží SsFZ, a to na včasné zasielanie Zápisov o stretnutí a to doporučene I. triedou podľa platných nariadení KR SsFZ !

3.     KR sa na svojom zasadnutí podrobne zaoberala sťažnosťou ŠK Badín zo stretnutia 13. kola SD a MD Badín – Lučenec hraného dňa 29. 10. 2011 a na základe vykonaného šetrenia (po predvolaní a vypočutí delegovaných osôb a následnom ďalšom šetrení) rozhodla nasledovne: R Hrmo sa v stretnutí SD nedopustil nedostatkov, ktoré by mali vplyv na priebeh alebo výsledok stretnutia, R Koós za neudelenie ČK hráčovi hostí v stretnutí MD má pozastavené delegovanie na 2 stretnutia. 

4.     KR opätovne doporučuje  FK vyhotovovať aj v prípade mládežníckych stretnutí videozáznamy, na základe ktorých bude KR schopná objektívne posúdiť ich sťažnosti.

5.     Na svojom zasadnutí sa KR zaoberala sťažnosťou ŠK Badín zo stretnutia IV. ligy dospelých sk. Juh. Jesenské – Badín. Po analýze videozáznamu sa v prvej situácii nedá posúdiť, či došlo k porušeniu PF zo strany domáceho družstva, teda či mal byť nariadený PK. Druhá situácia, keď R nariadil PVK a udelil OT ŽK hráčovi hostí na pokyn AR bola posúdená správne. Z tohto dôvodu bola sťažnosť vyhodnotená ako nepreukázateľná a poplatok 10,- € sa vracia ŠK Badín.

6.     Program Talent - Mentor sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach v dňoch 25. - 27 .11. 2011. Program a pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

7.     Predbežný termín pracovného stretnutia KR a predsedami KR ObFZ je dňa 1. 12. 2011 v Penzióne Daniela v Rajeckých Tepliciach.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.Všetky nedoplatky FK boli prejednané dňa 10.11.2011  HK- SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky FK:
3-Liga

Fiľakovo s.č.13-7 €  , Turany  s.č.18-14 €  ,Čadca s.č.18-14 €

4-Liga

Sučany  s.č.11-60 € ,  Hliník n.H.  s.č.13-110 € ,  Č.Balog    s.č.15-7 € ,  O.Jasenica  s.č.15-60 € , Bytča           s.č.15-160 € , Jesenské s.č.16-60 € , Predmier    s.č.16-7 €, s.č.17-327 € , s.č.18-110 €  , Málinec s.š.16-14 € ,Tvrdošín   s.č.18-7 €

5-Liga

 Čebovce  s.č.12-110 € , S.Bystrica     s.č.18-117 €,  Rudinská  s.č.16-7 €,s.č.17-167 €                                  ,Terchová  s.č.18-60 €  ,Bešeňová  s.č.16-310 € , Nenince  s.č.18-110 €  ,Pliešovce  s.č.17-60 €                                                             ,Klín   s.č.18-28 €,  Sásová   s.č.17-60 € , Bobrov   s.č.18-7 € , Lutila   s.č.17-14 €                                             ,Ludrová   s.č.18-7 €, Vrútky  s.č.17-110 € , Príbelce s.č.18-7 € ,Hrnčiarska Ves  s.č.17-60 €                                                       ,Hajnačka   s.č.18-7 € ,Selce  s.č.17-60 €,s.č.18-14 €  ,Kotrčina Lúčka  s.č.18-14 € , Rajec  s.č.18-7 €    

Dorast-

Bytča  s.č.12-3 € , Fiľakovo s.č.13-3 € , Klín   s.č.13-3 € , H.Hámre s.č.13-217 € , Z.Poruba  s.č.15-3 € , Vrútky  s.č.15-60 € , Čierne  s.č.17-6 €, Kováčová  s.č.17-3 € , Staškov  s.č.18-14 € , Biely Potok  s.č.18-6 € , Sihelné  s.č.18-10 €, Dolný Hríčov s.č.18-10 €,s.č.18-70 € , Halič  s.č.18-10 € , Hont. Nemce  s.č.18-50 € , Hôrky  s.č.18-72 € , Trnava Hora  s.č.18-105 € , Vidina s.č.18-35 €

Starší Dorast

Kremnička   s.č.18-127 € , Dolný Kubín  s.č.18-459 € , Lučenec  s.č.18-300 €

Spolu: 886-eur

Starší Žiaci

Zakamenné   s.č.18-10 €

HK-SsFZ nariaduje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 30.11.2011 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ

2. Medzioddielové nedoplatky po splatnosti k 10.11.2011 HK SsFZ eviduje:

Tatran Oravské Veselé  pre FK Biely Potok – DORAST  V. liga  357,30 €.

HK-SsFZ nariaduje  uvedený nedoplatok uhradiť oddielu do 30.11.2011 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2011 (štvrtok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na peterstefanak@gmail.com do 07. novembra 2011. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

2.   Po dohode s TR SFZ bude vyššie uvedený doškoľovací seminár možnosťou na predĺženie platnosti licenčného preukazu aj pre trénerov 2. triedy / UEFA A licencie. Podmienky účasti sú uvedené v bode 1.

3.   TMK SsFZ pozýva na svoje spoločné zasadnutie dňa 11.11. 2011 o 14.00 hod. v penzióne Olympia v Banskej Bystrici - Radvani   trénerov družstiev Majstrovstiev regiónu STRED. Zároveň žiadame trénerov družstiev MR o odovzdanie materiálov (hlasovací lístok do ankety „11-ka roka SsFZ za rok 2011“ + hodnotenie úrovne MR) poštou, mailom resp. osobne na stretnutí do 11.11. 2011.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát rozoslal faktúry skutočných nákladov za R a DZ družstiev mládeže za mesiac september. Doteraz však neeviduje úhradu faktúr za mesiac august 2011 od FK: Blatnica (fa 180 23 €), D. Hričov (fa 188 70 €), D. Kubín (fa 189 459 €), H. Nemce (fa 193 50 €), Hôrky (fa 196 72 €), Kremnička (fa 203 127 €), Lučenec (fa 209 300 €), Radzovce (fa 218 23 €), Tempus RS (fa 220 182 €), Trnavá Hora (fa 228 105 €) a Vidiná (fa 231 35 €) odstupujeme na doriešenie DK.

2.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 15. 11. 2011 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakódované), z MFS: Predmier – O. Veselé