14. 10. 2011

Spravodajca č. 15/2011-12

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

1.      10.kolo MRS Krásno - Žilina B dňa 19.10.2011 (streda) o 14,00 hod.

2.      12.kolo V. liga C Žarnovica – Sl. Ľupča dňa 22.10.2011 o 14,00 hod.

3.      13.kolo V. liga C Sl. Ľupča – Sásová dňa 29.10.2011 o 14,00 hod.

2.      Schvaľujeme zmeny UHČ :

·        12.kolo V. liga C Šálková – Detva dňa 22.10.2011 o 17,00 hod.

3.      Berieme na vedomie žiadosť ŠK Š-TEAM Vinica o prešetrenie oprávnenosti štartu hráča FK Veľký Blh Milana Baldovského č.RP 891005, žiadosť odstupujeme na prerokovanie MK SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    13. kola III. ligy SD a MD Čadca – V. Krtíš 29. 10. 11 o 10.00-12.30

b)    10.  kola IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Šalková 5. 11. 11 o 13.00, 12. kola Žarnovica – Tornaľa 22. 10.11 o 11.30

c)    13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žarnovica – Krupina 28. 10. 11 o 11.00-13.00

d)    10. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Staškov 19. 10. 11 o 15.00-16.30

e)    11. kola I. ligy MŽ A a B Ružomberok – Jupie BB 15. 10. 11 o 9.00-10.30, 12. kola Čadca – Podbrezová 28. 10. 11 o 11.00-12.30.

2.      Nariaďuje odohrať MFS 10. kola III. ligy SŽ  sk. D V. Krtíš – Jesenské 22. 10. 11 o 10.00-12.00 n HP ZAEL M. Kameň. Kolidovanie MFS III. ligy SD a MD.

3.      Kontumuje MFS 10. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – Vrútky priznáva 3 body a skóre 3:0 priznáva prospech FK Rabča podľa SP čl. 100/e. Prípad odstupuje na DK.

4.      Námietka v MFS 10. kola V. ligy dorast sk. A Kotešová – Raková bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-345 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.10.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám FK: Turany (7 €), Slovenská Lupča (340 €), Čebovce (20 € ) – všetko družstvá dospelých, Oravská Jasenica (36 €), Sielnica (3 €), Braväcovo (3 €), Predmier (50 €), Dolný Hričov (50 €), Čierne (50 €), Terchová (50 €), Sihelné (50 €),  Pliešovce (20 €), Horné Hámre (20 €), Halič (20 €) – všetko družstvá dorastu, Zvolen (3 €), Kremnička (20 €) – obe družstvá SD, Makov (50 €), Terchová (50 €), Zakamenné (30 €), Krásno n. K. (20 €), Slovenská Ľupča (20 €), – všetko družstvá SŽ.

Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré majú od 10.10.11 zastavenú činnosť súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-346 Na základe podkladu uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12, na návrh HK SsFZ, DK SsFZ podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Lučenec na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia medzioddielovej pohľadávky zo súťažného ročníka 2010/2011 FK Ružiná dorast pre FK Tatran Čierny Balog vo výške 178 €. ktoré zostúpilo do súťaže riadenej ObFZ Lučenec. FK Ružiná bol podľa DP 2-9 písomne vyrozumený o nedoplatku v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Lučenec o okamžité zastavenie činnosti družstva FK Ružiná dorast. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Ružiná obratom zašle na sekretariát SsFZ.

D-381 Štefan Mihálik 880121 Nenince 5 SN od 3.10.11, 1-6-1b,

D-382 Marek Ďubašák 940108 Sučany 3 SP do 31.5.12, 1-4a,

D-383 Peter Turňa 830319 Čierny Balog 4 SN od 3.10.11, 1-6-1b,

D-384 Adam Vyšný 951122 Závažná Poruba 2 SN od 3.10.11, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-385 Milan Remeň usporiadateľ FK Sučany dospelí DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-386 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 23.9.11), Spravodajcu č.  14/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 17.10.11 za neuhradenie záloh týmto družstvám dospelých FK Turany (doplatiť 183€), Ďanová, Čadca, Badín, Bešeňová, Sásová, Pliešovce, Selce, S. Ľupča, Hodruša - Hámre, Čebovce a Veľký Blh. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 17.10.11 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-387 Peter Trebuľa 871211 Príbeľce 2 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 10.10.11, 1-5a,

D-388 Juraj Noga 970416 Terchová 2 SN od 10.10.11, 1-5a,

D-389 Martin Giertl 870929 Slovenská Ľupča  DK hráčovi dňom 10.10.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 18.10.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu v stretnutí dňa 9.10.11.

D-390 Matej Kuzma 930212 Hliník n. Hr. 4 SN od 10.10.11, 1-3a,

D-391 Stanislav Kopera 941025 Skalité 3 SP do 31.5.12. 1-4a,

D-392 Martin Auxt 850430 Čierny Balog 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-393 Maroš Dyma 890724 Hrnčiarska Ves 6 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 10.10.11, 1-3b,

D-394 Arpád Juhász 860127 Tornaľa 4 SN od 10.10.11, 1-3b,

D-395 Viktor Koták 920225 Kalinovo 1 SN od 10.10.11, 1-5a,

D-396 Samuel Truska 940703 Žarnovica 5 SN od 10.10.11, 1-6-1b,

D-397 FK Oravská Jasenica dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 9.10.11,

D-398 FK Bytča dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 9.10.11,

D-399 FK Liptovská Štiavnica dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti v stretnutí dňa 9.10.11,

D-400 FK Belá (ZA) dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 9.10.11,

D-401 Richard Slobodník 760717 Priechod 2 SN od 10.10.11, 1-5a,

D-402 Peter Bytčánek  861104 Podvysoká 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-403 Jozef Koštialik  860903 Bytčica 1 SN od 10.10.11, 1-5a,

D-404 Erich Čík 930406 Banská.Štiavnica 4  SN od 10.10.11,1-6-1b, porušenie kapitoly XlX. bod 9 RS 2011/12,

D-405 Patrik Čupa 900627 Rudinská 1 SN od 10.10.11, 1-5a,

D-406 Marek Matuška 930128 Vrútky 4 SN od 10.10.11, 1-3b, porušenie kapitoly XIX. bod 9 RS 2011/12,

D-407 Matej Garček 930804 Biely Potok 2 SN 10.10.11, 1-4a,

D-408 Na návrh KM SsFZ Patrik Lejtrich 931104 Vrútky DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovného,

D-409 Na návrh KM SsFZ Miloš Klačan vedúci družstva FK Vrútky dorast 5 SN od 14.10.11, 1-10,

D-410 Na návrh KM SsFZ Peter Hanzlíček tréner FK Vrútky dorast 5 SN od 14.10.11, 1-10,

D-411 Na návrh KM SsFZ FK Vrútky dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-3 za odmietnutie pokračovania v hre v stretnutí dňa 9.10.11,

D-412 Tomáš Koleják 930425 Liesek 2 SN od 10.10.11, 1-5a,

D-413 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.10.11:

          Juraj Adamek 900501 Tisovec,

          Ľuboš Červenec 800905 Kysucké Nové Mesto,

          Radoslav Urgela 780712 Žiar n. Hr.,

          Marek Melicher 870124 Poltár,

          Martin Auxt 850430 Čierny Balog,

          Peter Bytčanek 861104 Podvysoká,

          František Bytčanek 901205 Podvysoká,

          Marek Padala 860725 Bánová,

          Stanislav Záborský 830126 Mošovce,

          Vladimír Vítek 710227 Turčianske Klačany,

          Ján Poničan 931206 Hrochoť,

          Miroslav Chaban 800203 Priechod,

          Peter Zachar 810913 Vinica,

          Erik Kiss 900416 Velký Blh,

          Norbert Kľuka 910428 Velký Blh,

          Kristian Lendvai 850822 Nenince,

          Ladislav Bránik 870623 Sučany,

          Miloš Ljubenovič 860605 Makov,

          Viliam Ondrla 800508 Belá,

D-414 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:

           Patrik Halaj 880805 Málinec zamieta sa,

           Samuel Kubla 960429 Zborov n. B. zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,

           Igor Kochol 900403 Štiavnické Bane zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,                    

D-415 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Peter Gúgľava 920901 Málinec chýba poplatok za  4 ŽK,

           Mário Vnuk 930326 Radoľa chýba poplatok za 4 ŽK,

           Peter Chromý 860929 Pliešovce chýba poplatok za 4 ŽK,

           Štefan Ondrejka asistent trénera FK Liptovská Štiavnica chýba poplatok,

           Miroslav Kročko usporiadateľ FK Liptovská Štiavnica chýba poplatok,

           Zdenko Matej asistent trénera FK Hrnčiarska Ves chýba poplatok,

           Kristián Mazúch 940607 Kremnička chýba poplatok za ČK,

           Patrik Kassal 941112 Dudince chýba poplatok za ČK,

D-416 DK predvoláva na zasadnutie dňa 20.10.11:

o 16:00 hod. zo stretnutia Repište-Slovenská Ľupča V. liga skupina C dospelí Štefan Maga R, Ján Alakša DZ

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Dôrazne upozorňujeme R na dôsledné sledovanie DL a Spravodajcov SsFZ vrátane zmien týkajúcich sa delegovania. V prípade zistenia dvojitej delegácie sú R povinní ihneď telefonicky kontaktovať vedúceho obsadzovacieho úseku p. Balka, mobil 0918 727561.

2.      ÚDZ: z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov pri posielaní Správ dôrazne upozorňujeme DZ na včasné zasielanie Správ DZ (aj s prílohami) !

3.      Pozývame na zasadnutie KR na SsFZ v B. Bystrici dňa 20. 10. 2011 od 16,00 hod. nasledovných R:  Majer (Hrochoť - Krupina), Kyzek Jozef (D. Strehová – Čebovce a Čebovce – Vinica), Jamrich (Detva – S. Ľupča a D. Strehová – V. Blh) Účasť všetkých menovaných je nutná.

4.      Osravedlnenia R:  Antalík  29.10. , Supuka prac. dni a soboty- nie ! , Machyniak 30.10. , M. Melich 29.10. , Remeň 5.11. , Mikloš  29.10 ,  Ligas 20-22.10. , Madera 30.10. Dodok 29.10. ,

5.      Ospravedlenia DZ: 

      Dolník – 29-30.10.2011

      Švec – 16.10.2011

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2011 – finálový turnaj na miniihrisku  MFK Lokomotíva Zvolen – výsledky: kategória chlapci – ročník narodenia 2000 - 1. FC VION Zlaté Moravce, 2. FK Senica, 3. Dukla Banská Bystrica, 4. MFK Dubnica, 5. 1.FC Tatran Prešov, 6. ŠK Slovan Bratislava, 7. MŠK Žilina, 8. MFK Zemplín Michalovce; kategória dievčat – ročník narodenia 1996 – 1. Slovan Duslo Šaľa, 2. ŠTICH Humenné, 3. FO Ajax Pakostov, 4. ŠKF Žirafa Žilina, 5. ŠK Slovan Bratislava

2.    TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2011 (štvrtok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie, 4. triedy  / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na peterstefanak@gmail.com do 03. novembra 2011. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

MaK 13. 10. 11 zamieta podľa čl. 12 PP prestup hráča Surový Roman 840408 ŠK Agro Baník Dúbrava – ŠK Lúčky  Kúpele.

2. Neprerokované prestupy pre porušenie čl. PP:

      - Baldovský Milan 891005 Poľnohospodár V. Blh – Družstevník Hr. Ves čl. 4/1, 5/3b,aj a,

      - Sloviak Jakub 900719 FK Terchová – ŠK Belá – čl. 4/1 i 5/3b,

      - Sloviak Matej 911023 FK Terchová – ŠK Belá – čl. 4/1, 5/3b.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát rozosiela v týchto dňoch faktúry skutočných nákladov za R a DZ družstiev mládeže za mesiac september. Doteraz však neeviduje úhradu faktúr za mesiac august 2011 od FK: Dukla BB, Blatnica, D. Hričov, D. Kubín, H. Nemce, Hôrky, Kremnička, Lučenec, O. Lesná, Podbrezová, Radzovce, MŠK R. Sobota, Tempus RS, Sihelné, Trnavá Hora a Vidiná.

2.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 18 10. 2011 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakódované), z MFS:  D. Strehová – Príbelce, Repište – S. Ľupča (DK).

3.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby. Pri každej platbe na tento účet uvádzajte bezpodmienečne variabilný symbol resp. č. faktúry.

 

1.      Zmena DL č.11

Radoľa- Belá ( DZ Guoth za Kmoška )

              Trstená-Likavka ( DZ Polonec za Ševeca )

                  

 

  1. Zmena DL č.11

Krásno-Žilina „B“ 10.kolo MRS-19.10 o 14.oo Kucharský Gyorgy Bacsa  Koša !!!

Staškov-Or.Jasenica IV.liga dor.sk.Sever-16.10. ( ObFZ-CA  ObFZ-CA )

Čadca „B“-Belá V.liga dor. Sk.“A“ -16.10. ( Korenčík  Cimprich )

Čierne-D. Hričov V.liga dor. Sk.“A“ -16.10. ( Mitúch )

Turzovka- Radoľa V.liga dor. Sk.“A“- 15.10. ( ObFZ-CA  ObFZ-CA )

Z.Poruba-Blatnica III.liga SŽ a MŽ sk.“B“- 16.10. ( ObFZ-LM  ObFZ-LM )

Očová – Stožok V.liga dor.sk. „C“- 15.10. ( Maga  ObFZ-ZV )

R.Sobota – MFK B.B: III.liga SD a MD -16.10. ( ObFZ-RS za Žabku )

Šálková – Žarnovica IV,liga s.JUH-15.10 ( Poláček  Melicher )

Jupie BB – Žiar I.LSŽA a B -15.10  ( Baka  Belko  Roštár )

Krupina-Fiľakovo II.liga SŽ a MŽ- 15.10. ( ObFZ-ZV za Dodok )

L.Mikuláš- K,N.Mesto I.LSŽA a „B“- 15.10.  ( Rojček Krajčí M. ObFZ-LM )

Bobrov-T.Kľačany V.liga-16.10.-Turňa Jekkel aj predz. Dorastu o11..30 hod.

Klin-Dražkovce V.liga-16.10. – Staník  Štrba aj predz. Dorastu o 11.30 hod.

Tornaľa-Hajnačka V.liga sk.“D“ -16.10. ( Šimko za Jodasa )

Príbelce-Vinica V. liga sk.“D“ -16.10. ( Jodas za Šimka )

Dlhá n.Or.-Tvrdošín II.liga SŽ a MŽ-16.10. ( ObfZ-DK za Katrenčík )

Bánová-D.Kubín III. LSD a MD-15.10. ( Širanec za Forbak )

L.Sliača-L.Lúčka IV.liga dor. Sk.Sever-15.10. (   Mihálka  Kosturský)

B.Potok-Liesek V.liga dor.sk.“B“-15.10 Tilesch  Sitár )

Sučany-Klin III.liga SŽ a MŽ sk.“B“-15.10 ( Zelezník za Sitár )

Rosina-Podvysoká V.liga sk.“A“-16.10. ( Ondák za Osvald )

Turany-Sihelné V.liga dor. Sk „B“-16.10. ( ObFZ-MT ObFZ-MT )

L.Mikuláš-K.N.Mesto I. LSŽA a I. LSŽB-15.10 ( Krajčí M. Rojček ObFZ-LM )

Krupina-Fiľakovo II.liga žiaci -15.10 ( Hucák z ObFZ-ZV za Dodok )

Kremnica-Brusno III.liga SŽ a MŽ- 15.10. ( ObFZ-ZH za Fábera )