30. 9. 2011

Spravodajca č. 13/2011-12

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 23. 9. 2011 okrem iného:

a)     v odvolacom konaní bol VV SsFZ informovaný s obsahom odvolania od OSˇK Baník Stráňavy voči rozhodnutiu ŠTK a MaK vo veci štartu hráča FK Slovan Skalité Richarda Kremžela v MFS 1. kol IV. ligy SEVER Skalité – Stráňavy 7. 8. 2011. VV odvolanie v zmysle čl. 125 SP neprerokoval pre nesplnenie náležitosti stanovených pre podanie a prerokovanie odvolania čl. 123 SP, bod a, c, e, g, i, l.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·          9.kolo MRS Žilina B - KNM dňa 30.9.2011 (piatok) o 15,30 hod.

·        10.kolo MRS Krásno - Žilina B dňa 19.10.2011 (streda) o 14,00 hod.

2.      Schvaľujeme zmeny UHČ :

·        10.kolo V. liga C Šálková – H. Hámre dňa 9.10.2011 o 18,00 hod.

·        12.kolo V. liga C Šálková – Detva dňa 22.10.2011 o 17,00 hod.

3.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutiach : Brusno - Poltár (H 2x – neopodstatnené), Hrochoť – Krupina (odstupujeme DK a KR SsFZ), D. Strehová – V. Blh (H – neopodstatnená)

4.      Oneskorené začiatky stretnutí : D. Tužina – Predmier (neskoro preložený zápis), Brusno – Poltár (oneskorený nástup družstva H), N. Bystrica – Rudinská (technické príčiny).

5.      Berieme na vedomie vyjadrenie FK Hrnčiarska Ves k nepodpísaniu zápisu o stretnutí Hajnáčka – Hrnčiarska Ves, na riešenie odstupujeme DK SsFZ a KR SsFZ.

6.      Upozorňujeme FK na dôsledné vyplňovanie zápisov o stretnutí (uvádzanie správnych mien a č. RP hráčov) a následnú zvýšenú kontrolu zo strany R a DZ na stretnutí. (posledne Bešeňová – Dražkovce)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    8. kola III. Ligy SD a MD MFK BB – FK Žiar 5. 11. 11 o 10.00-12.30 na HP v Rakytovciach,

b)    9. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Mojš – Tvrdošín 29. 9. o 14.00-16.00. FK Tvrdošín uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie,

c)    9. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá – Bytča 26. 10. 11 (streda) o 10.00-12.00. Dlhá uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie.

d)    8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C FK Horehron – Hliník 23 10. 11 o 11.00-13.00.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)    12. kola III. ligy SD a MD FK Lučenec - ŠK Kremnička 22. 10. 11 o 9.30-12.00 (zmena UHČ, kolidácia temínu)

b)    8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D FK Lučenec – MŠK R. Sobota 9. 10. 11 o 13.30-15.00 na UT v Lučeneci. Kolidácia termínu.

3.      Kontumuje MFS:

a)    15. kola III. ligy MD Badín – D. Kubín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Badín podľa SP čl. 100/e,

b)    8. kola III. ligy MD Rajec – Kremnička priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Rajec podľa SP čl. 100/e,

c)    8. kola IV. ligy dorast sk. SEVER L. Lúčka – Stráňavy priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti prospech FK Stráňavy podľa SP čl. 100e.

4.      Námietka kap. FK Lučenec v MFS 6. kola II. ligy SŽ sk. JUH FK Lučenec – FK Revúca voči neoprávnenemu štartu hráčov bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.      Predvoláva na zasadnutie 6. 10. 2011 o 16.00 z MFS 8. kola III. ligy SŽ sk. A Radoľa - Bánová

      FK Radoľa: Irenej Vnuk, kap. Matej Borák 980109, Peter Gašinec 980629

      FK Bánová: ved. dr. Vladimír Jakuš, kap. Ján Záruba 970714

      R: Tomáš Wojčík

Predvolaní hráči si so sebou prinesú preukazy totožnosti (RP, OP, resp. karta poistenca).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-284 Na návrh MaK SsFZ Richard Illeš 950322 R. Sobota 4 SN od 22.9.11, 1-8a,

D-285 Jaroslav Zachenský 931110 Divín 3 SN od 16.9.11, 1-6-1a,

D-286 Adrián Svorad 940724 Tomášovce 2 SN od 19.9.11, 1-5a,

D-287 Ladislav Várady 970617 Fiľakovo 2 SN od 19.9.11, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-288 Radovan Galčík 970705 Klin 3 SN od 16.9.11, 1-6-1a, doplatiť 3 €,

D-289 Ladislav Bakša 831010 Čebovce 3 SN od 19.9.11, 1-6-1b, 

D-290 Matúš Jacko 910519 Dúbrava 1 SN od 19.9.11, 1-5a,

D-291 Ján Tóth 830808 Fiľakovo 6 SN od 19.9.11, 1-2c, doplatiť 7 €,

D-292 Csaba Striho 850314 Lesenice 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-293 Vladimír Gallo asistent trénera FK Revúca dospelí 4 SN od 26.9.11, 1-3b,

D-294 René Gugh 930124 Pliešovce 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-295 Peter Antal 951118 Revúca 2 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 26.9.11,    1-5a,

D-296 Ondrej Dobrota 930309 Šálková 4 SN od 26.9.11, 1-3b,

D-297 Miloš Maslakovič 890903 Ďanová 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-298 Ján Krištofík 860721 Raková 4 SN od 26.9.11, 1-3b

D-299 Jozef Rafaj 930514 Raková 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-300 Martin Sventek 911104 Lietavská Lúčka 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-301 Martin Komanec 931209 Lietavská Lúčka 3 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 26.9.11, 1-4a,

D-302 Patrik Halaj 880805 Málinec 3 SN od 26.9.11, 1-3b,

D-303 Stanislav Krahulec 810329 Veľký Blh 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-304 Patrik Görög 930630 Nenince 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-305 Erik Mag 930331 Hajnáčka 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-306 Juraj Švábik 800317 Krásno n. K. 1 SN od 26.9.11, 1-4a,

D-307 Marek Kuric 930213 Detva 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-308 Marek Čonka 880926 Divín 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-309 Ján Matuška 851122 Tomášovce 2 SN od 26.9.11, 1-5a

D-310 Ladislav Boris 890811 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-311 Patrik Minárik 950203 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 26.9.11, 1-5a

D-312 Jaroslav Nociar 941201 Dolná Strehová 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-313 Michal Kováčik 840101 Radoľa 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-314 Tibor Pavlík 750606 Radoľa 1 SN po uplynutí trestu za 4ŽK, 1-5a,

D-315 Erik Kováč 930722 Radoľa 4 SN od 26.9.11, 1-6-1b,

D-316 FK Podvysoká dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí dňa 25.9.11,

D-317 Maroš Dyma 890724 Hrnčiarska Ves 2 SP do 31.5.12, 1-10,

D-318 Na návrh KM SsFZ Dalibor Král vedúci družstva FK Hodruša-Hámre dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 29.9.11 do 28.3.12, 1-10, uhradiť 7 €,

D-319 Na návrh KM SsFZ Ján Galeta tréner FK Hodruša-Hámre dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 29.9.11 do 28.3.12, 1-10, uhradiť 7 €,

D-320 Na návrh KM SsFZ Róbert Romanec asistent trénera FK Hodruša-Hámre dorast DK na základe článku 18     bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 7 €,

D-321 Na návrh KM SsFZ Tomáš Regina 930426 Hodruša-Hámre 4 SN od 29.9.11, 1-10, uhradiť 3 €,

D-322 Na návrh KM SsFZ Peter Goral 920410 Hodruša-Hámre 4 SN od 29.9.11, 1-10, uhradiť 7 €,

D-323 Na návrh KM SsFZ FK Hodruša-Hámre dorast pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za pokus o neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 21.9.11,

D-324 Rastislav Malko 971210 Sučany 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-325 Na návrh KR SsFZ FK Hliník n. Hr. pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy Juh dospelých Hliník n. Hr.-Divín podľa nariadení SsFZ,

D-326 Martin Ďurovič 921126 Bešeňová 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-327 Marek Mušák 910606 Oravské Veselé 2 SP do 31.5.12 , 1-6-1a,

D-328 Jaroslav Gočál 950425 Oravské Veselé 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-329 Tomáš Maťko 920408 Závažná Poruba 4 SN od 26.9.11, 1-3b,

D-330 Marián Ladňák 850411 Turany 1 SN od 29.9.11, 1-4a,

D-331 Dávid Gaspár 940722 Fiľakovo 5 SN od 26.9.11, 1-6-1b,

D-332 Ľubomír Šimkovič tréner FK Fiľakovo  SD 4 SN od 26.9.11, 1-3b,

D-333 Norbert Nagy 790910 Jesenské 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-334 Marek Valkučák tréner FK Jesenské dospelí 4 SN od 26.9.11, 1-3b,

D-335 Peter Prišč asistent trénera FK Nová Bystrica dospelí 3 SN od 26.9.11, 1-6-1a,

D-336 Michal Pavella 930228 R. Sobota 2 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-337 Erik Znám 930509 R. Sobota 4 SN od 26.9.11, 1-2a,

D-338 Matej Pavlica 861221 Makov 2 SP do 31.5.12, 1-4a,

D-339 Jozef Sliž 800404 Podvysoká 1 SN od 26.9.11, 1-5a,

D-340 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 26.9.11:

           Róbert Neuschl 920318 Žiar n. H.,

           Viktor Koták 920225 Kalinovo,

           Michal Olejár 810506 Závažná Poruba,

           Matúš Levický 860108 Tisovec,

           Matej Śamaj 921113 Bytča,

           Ján Melich 790130 Málinec,

           Ján Dubovický 840305 Nová Bystrica,

           Pavol Dubovický 810104 Nová Bystrica,

           Tibor Pavlík 750606 Radoľa,

           Martin Trnovský 841001 Palúdzka,

           Martin Frim 800516 Hodruša Hámre,

           Róbert Sláva 790412 Hrochoť,

           Peter Vrábeľ 790822 Veľký Blh,

D-341 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:  

           Lukáš Šimkovič 950102 Očová zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.12,

           Tomáš Trnka 951207 Lietavská Lúčka zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.5.12,

           Marek Bajza 871127 Predmier zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP,

           Marián Tóth 820626 Dolná Strehová zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.5.12,

           Anton Bella 861115 Sučany zamieta sa,

D-342 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Martin Priškin 950524 Bzovík chýba poplatok za ČK,

           Michal Lalík 880312 Žilina B chýba poplatok za 4ŽK,

           Dávid Mihály 920726 Jesenské chýba poplatok za 4ŽK,

D-343 DK predvoláva na zasadnutie dňa 6.10.11:

o 16:00 hod. zo stretnutia Veľký Krtíš-Fiľakovo III. liga SD R: Peter Oružinský, DZ: Ján Barcaj,

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ z dôvodu neuhradenia poplatkov pozastavuje delegovanie na stretnutia od 10. 10. 2011 nasledovným R:  Korenčík, Staškovan - oneskorené zaslanie Zápisov o stretnutí,  Žabka, Šimko a Tapfer (neúčasť na stretnutiach). Ďalej ukladáme zaplatiť poplatok vo výške 7,- €  R Vrtich (O. Jasenica – D. Tižina), Behančin (Skalité – Tvrdošín) – oneskorené zaslanie Zápisov o stretnutí ! Menovaní R uhradia poplatok do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

2.      Žiadame KR ObFZ nahlásiť aktuálnu oddielovú príslušnosť rozhodcov družstiev pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30. 9. 2011. Nahlásiť na SsFZ najneskôr do 6. 10. 2011. 

3.      Náhradné, resp. opravné fyzické previerky rozhodcov III. ligy, R zaradených do Programu Talent a vybratých R IV. a V. ligy sa uskutočnia vo štvrtok  6. 10. 2011 v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia od 16,00 do 16,30 hod. Rozhodcovia III. ligy a R zaradení do Programu Talent predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! FP sa zúčastnia: Adamec, Horák, Hrmo, Ježík, Koós, Ligas,  Matejčík T., Parobek, Sikora, Poláček, Baka, Hrivík, Weiss, Labuda, Koleno, Žubor, Valentýni, Kuteľ, Dvorštiak, Vachan, Žiak M.. Ďalej sa FP zúčastnia R: Rogoň, Beňo, Ďuriník, Harezník, Kmeť, Gača, Hronček.

4.      Pozývame na zasadnutie KR v priestoroch Športovej haly Na Štiavničkách v B. Bystrici dňa 6. 10. 2011 od 15,30 hod. nasledovných R: Riša a DZ Králka (Bešeňová – T. Kľačany), Adamec (Bešeňová – T. Kľačany a S. Ľupča – Hodruša-Hámre), Majer (Žarnovica – Lutila), Katreniak (Tornaľa – V. Blh),  Kyzek Jozef (D. Strehová – Čebovce a Čebovce – Vinica), Žiak M. (L. Hrádok – Makov a Divín – Brusno). Účasť všetkých menovaných je nutná.

5.      Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia 7. kola 5. ligy sk. B Bešeňová – T. Kľačany najneskôr do 4. 10. 2011.

6.      Ospravedlnenia R: Mihálik 8.-9.10. a 15.10,  Kuriš 12.-16.10., Tokár 15.-16.10., Jelok 8.10., 22.10., a 29.10., Jurička 29.-30.10.,  Berta 1.10.-30.10.-neskoro, Polomský 15.-16.10., T. Balázsik 7.10-13.10.,  J. Kollár 8.10. , 15.-16.10.,  Majer- od 28.9.2011 ukončil aktívnu činnosť rozhodcu SsFZ., Čičmanec 22.-23.10.,  Švec 10.-17.10., Vachan- naďalej PN !!  Koós 22.-23.10., Sikora 9.-17.10.,  Osvald 14.10.-30.10.,  Šuška 21.10.-30.10.,

7.      Ospravedlenia DZ: 

Braučok – 8.-9.10.2011

Králik     - 2.10.-23.10.2011

Droppa   - 15.-16.10.2011

Čunderlík- 15.10.2011

Balko      - 22.- 27.10.2011

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      Prihlášku na školenie trénerov 4/C (začínajúci tréneri bez licencie) resp. na školenie 3/UEFA B ( pre trénerov vlastniacich už 4/C) nájdete na stránke ssfz.sk, v časti komisie / TMK / materiály.

2.      MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2011 – finálový turnaj pre BB kraj sa uskutoční dňa 21. septembra 2011 (streda) od 08.30 hod.  na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen – účastníci: Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, FTC Fiľakovo, MŠK Rimavská Sobota, MFK Lokomotíva Zvolen a MFK Strojár Krupina. Finálový turnaj pre ZA kraj sa uskutoční dňa 20. septembra 2011 (utorok) od 08.30 hod. na miniihrisku pri ZŠ Kľačno v Ružomberku – účastníci: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK Ružomberok, MSK FOMAT Martin, ŠK JUVENTUS Závodie a FK Čadca.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1, Nedoplatky oddielov voči  SsFZ k 29.9.2011. Doteraz nevyrovnané sú tieto nedoplatky oddielov.
3.liga: Turany- s.č.10-7 €.

4.liga: Belá –s.č.7-110€,Ć.Balog s.č.8-7€,O.Veselé s.č.9-7€,Sučany s.č.11 60€.

5.liga:Rudinská s.č.9-60€ s.č.10-50 €, Klin s.č.10-30€, Sl. Lupča s.č.10-30€ s.č.11-310 €, Čebovce s.č.10-20€.

Dorast: O. Jasenica s.č.7-6€,Sielnica s.č.8-3€,Žarnovica s.č.10-2€,Braväcovo S.č.10-3€,Zvolen s.č.10-3€,Lučenec s.č.10-3€, Predmier , Tomášovce, D. Hričov , Čierne, Terchová , Sihelné- všetci s.č.10 po 50 €. O. Jasenica , Rosina , Bacúch, Bzovík- všetci  s.č.10 po30€. Sučany, B. Štiavnica ,Divín, Belá ZA, Pliešovce, Zborov n. B, Horné Hámre, Čadca B, Klenovec, Halič, Zuberec, Hont. Nemce , Kremnica ,Dudince –všetci S.č.10 po 20 €.

Starší dorast: Kremnička s.č.10-20€.

Starší  žiaci :  Makov, Oščadnica, Terchová, Teplička n. V- všetci S.č.10 po 50€. Čierne , Zakamenné - všetci S.č.10 po 30 €. Bánová , Krásno n K, Brusno, Varín, Klin, Sl. Ľupča ,Staškov ,Zborov n.B, Radoľa ,Dlhá n.Or -všetci S.č.10 po20 € ,MFK BB s.č.11-3 €..

2. Medzi oddielové nedoplatky po splatnosti k 22.09.2011 HK SsFZ eviduje:

FK Jesenské uhradiť 354,90- eur,  pre Brusno – DORAST  IV. liga .

Slovan Tomášovce uhradiť 301- eur ,pre Hodruša - Hámre- DORAST   IV.Liga

Baník Ružiná uhradiť 178- eur- ,pre Tatran Čierny Balog –DORAST  V.Liga

 

HK-SsFZ nariaduje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 5.10.2011 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Oznamujeme uvedeným ObFZ, že do dnešného dňa neevidujeme úhrady faktúr: OFZ Hruštín – fa 137 – 23 €;  ObFZ LC Ružiná fa 59 – 140 €, fa 120 – 121 € a fa 175 – 35 €.

2.     Upozorňujeme FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. dospelých riadených SsFZ, že na základe znenia RS 2011/12, časť XVII. Hospodárske náležitosti bod 7, mali do 23. 9. 11 uhradiť II. splátku na úhradu činnosti R a DZ v domácich MFS ich družstiev. Zároveň upozorňujeme FK, že na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ nájdu materiál Vyúčtovanie zálohových platieb jar 2011 a výšku II. zálohovej splátky upravia tak, aby došlo k vzájomnému vyrovnaniu medzi FK a SsFZ. Platby zasielajte výhradne na osobný účet SsFZ 0305642565/0900 s uvedením variabilného symbolu.

3.     Sekretariát SsFZ rozoslal faktúry FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ a SFZ, vo výške nákladov, ktoré uhradil SsFZ za činnosť R a DZ v stretnutiach ich družstiev v mesiaci august 2011. Uvedené faktúry žiadame uhradiť obratom na osobný účet 030564565/0900 a bezpodmienečne uviesť č. faktúry, resp. VS.

4.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 4. 10. 2011 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakodované), z MFS:  Hajnačka -  Hrnč. Ves.

5.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

  1. Zmena DL č.9

 

 Kováčová – Brusno III. LSMŽ – 1.10. ( ObFZ-ZV za Grenčík )

Or.Jasenica-Skalité II.liga SŽ a MŽ- 2.10. ( Bušo  za  ObFZ-DK )

Kremnica-Horehron III.liga SŽ a MŽ – 1.10. ( Osvald za Nedbal )

Medzibrod-Detva V.liga sk.“C“- 2.10. ( Kmeť  za  Berta )

Bešeňová-Sihelné V.liga dor. Sk.“B“ -1.10. ( Vrtich  Urban )

B. Potok-Rabča V.liga dor. Sk.“B“ -1.10. ( ObFZ-LM  za Stankovianska )

Žilina-Jupie Podl. I.LSD a LMD-1.10. (  Korenčík  za  Kapusta )

L.Hrádok-Or. Jasenica IV.liga dor. Sk.SEVER-1.10 ( Švec  Tutura )

Černová-Sučana IV.liga dor. Sk. SEVER -1.10 ( Chudý  Bútora )

Vrútky-Dúbrava V.liga sk.“B“ -1.10 ( Bušo  za  Katrenčík )

Vrútky-Or.Veselé II.liga SŽ a MŽ -1.10. ( Bušo  za  Katrenčík )

Or.Jasenica-Skalité II.liga SŽ a MŽ -2.10. ( Bušo  za OBFZ-DK )

Medzibrod-Detva V.liga sk.“C“ -2.10. ( Kmeť  za Berta )

Zilina-Jup. Podl. I. LSD a MD -1.10. ( Korenčík  za  Kapustu )

Zvolen-V.Krtíš III. LSD a MD -2.10.  ( Adamec  Nemček Lepieš    T. Kučera )

Jup. Podl.-Čadca I. LSŽS A-I.LSŽS B-1.10. ( Adamec Horný  Weiss )

Dlhá n.Or.-Zuberec V.liga sk.“B“-1.10. o 14.3o ( Dibdiak za Nemček )

Kremnička-K.N.Mesto III.LSD a MD-1.10. ( Bútora Mikloš Uhorskai  Ligač )

 

     Zmena DL č.10

           MFK BB – Čadca (DZ Zdechovan za P. Budáča)

           Divín – Poltár (DZ P. Budáč za Zdechovana)