9. 9. 2011

Spravodajca č. 10/2011-12

 

Dôležité upozornenie pre R, DZ a funkcionárov FK:

Vzhľadom k tomu, že dňa 15.09.11 (štvrtok) je štátny sviatok, zápisy o stretnutí rozhodcovia bezpodmienečne zašlú na SsFZ listami 1. triedy doporučene najneskôr v utorok 13.09.11 do 12:00 hod. a správy DZ delegáti zväzu bezpodmienečne zašlú na SsFZ e-mailami najneskôr v utorok 13.09.11 do 10:00 hod.

Vzhľadom k tomu, že zasadnutia komisií SsFZ sa uskutočnia dňa 14.09.11 (streda) žiadame rozhodcov a delegátom zväzu o splnenie tohto nariadenia, ktoré bude SsFZ kontrolované. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK,  aby doklady potrebné na prerokovanie komisií predložili na SsFZ tak, aby boli komisiám doručené na ich zasadnutia v stredu 14.09.11.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Na zasadnutie ŠTK dňa 14.9.2011 o 16,00 hod. predvolávame : Pavel Jamrich (R), Jozef Brťka (DZ), Daniel Svetlík (hráč H), Michal Majer (kap. H), Michal Vanek (ved. H), Peter Slovák (HU).

2.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·        6.kolo V. liga A Rajec – Kotešová dňa 10.9.2011 o 16,00 hod.

·        7.kolo MRS KNM – MFK BB dňa 18.9.2011 (nedeľa) o 15,00 hod.

·        7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice dňa 17.9.2011 (sobota) o 13,00 hod.

·        7.kolo V. liga C Medzibrod – Lutila dňa 15.9.2011 o 15,00 hod.

·        8.kolo MRS MFK BB – Nová Baňa dňa 24.9.2011 o 10,30 hod.

3.      Upozorňujeme FK K.N.Mesto že v stretnutí 14. kola MRS KNM – Žiar n. Hronom bol udelený OT ŽK hráčovi - Peter Vavrek 930426.

4.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutiach : Krásno - Ďanová (D 2x – neopodstatnené), Hrochoť – Šálková (D – 2x neopodstatnené)

5.      Upozorňujeme R a DZ v prípade odohratia stretnutia v obrátenom poradí uvádzať do zápisu o stretnutí a správ DZ domáce a hosťujúce družstvá podľa vylosovania uvedeného v RS 2011/2012 a miesto stretnutia (štadión) tam kde sa MFS odohrá.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    6. kola III. ligy SD a MD V. Krtíš – R. Sobota 11. 9. 11 o 10.00-12.30 (kolidovanie MFS)

b)    6. kola III. ligy SD a MD Čadca – Zvolen 11. 9. 11 o 10.00-12.30 (zmena UHČ)

c)    5. kola IV. ligy dorast sk. JUH Divín – Hodr. Hámre 21. 9. 11 o 16.30 (zmena UHČ)

d)    6. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – Hodr. Hámre 15. 9. 11 (štvrtok) o 11.00. FK Hodr.  Hámre uhradí na účet ssFZ 10 €

e)    6. kola V. ligy dorast sk. A D. Hričov – Kotešová 15. 9. 11 (štvrtok) o 15.00. Poplatok bol uhradený.

f)     4. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH N. Baňa – B. Bystrica 28. 9. 11 (streda) O 14.30-16.30.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)    7. kola III. ligy SD a MD Kremnička – Čadca 18. 9. 11 o 14.00-16.30. zmena UHČ.

b)    2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Fiľakovo – Žarnovica 15. 9. 11 (štvrtok) o 10.00-12.00 na ihr. TJ Biskupice. R a FK sa dostavia na HP do Biskupíc,

c)    9. kola III. ligy SD a MD Bánová – Lučenec 1. 10. 11 o 10.00-12.00, 11. kolo Bánová – D. Kubín 15. 10. 11 o 10.00-12.30, 13. kolo Bánová – B. Bystrica 29. 10. 11 o 10.00-12.30,

d)    9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A o 10.00-12.00 Bánová – Makov 2. 10. 11, 11. kolo Bánová - Čierne 16. 10. 11, 13. kolo Bánová – Turzovka 30. 10. 11.

3.      Kontumuje MFS 5. kola:

a)    V. ligy dorast sk. C H. Nemce – Braväcovo priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK H. Nemce podľa SP čl.  100/b,

b)    II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – Skalité priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK rajec podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Skalité berie na vedomie.

4.      Námietka v MFS 5. kola:

a)    V. ligy dorast sk. B Rabča – Turany bola prerokovaná ako neopodstatnená,

b)    II. ligy S%Z sk. JUH Revúca – Poltár bola prerokovná ako neopodstatnená.

5.      Predvoláva na zasadnutie z MFS 4. kola V. ligy dorast sk C

      FK Bzovík: ved. dr J. Aleman, kap. T. Dorskýb 930131

      FK Očová: ved. dr. J. Pivoluska, kap. L. Šimkovič 950102, T. Klinec 960218

      R: Š. Maga

      Predvolaní hráči si so sebou prinesú preukazy totožnosti. Účasť predvolaných je bezpodmienečne nutná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-130 Stefan Grbič 911219 Turany 3 SN od 29.8.11, 1-3b,

D-131 Damir Major 850226 Turany 3 SN od 29.8.11, 1-3b,

D-132 Boris Balinovič 891019 Turany 3 SN od 29.8.11, 1-3b,

D-133 FK Turany dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 28.8.11 a nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia podľa nariadení SsFZ,

D-134 Michal Hok 930526 Žarnovica 4 SN od 29.8.11, 1-3b, doplatiť 2 €,

D-135 Matúš Spravač 940420 Braväcovo 2 SN od 29.8.11, 1- 4a, doplatiť 3 €,

D-136 Erik Dodok 930313 Dudince 4 SN od 29.8.11, 1-6-1b, doplatiť 3 €,

D-137 Lukáš Höger 930514 Zvolen 3 SN od 29.8.11, 1-6-1b, doplatiť 3 €,

D-138 Erik Kršák 970820 Hnúšťa 2 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-139 Martin Šufliarsky 960102 Lučenec 2 SN od 29.8.11, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-140 FK Kováčová dospelí uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie  podmienečne do 30.4.12 a pokuta 300 € podľa DP    2-1b a 2-6 za  neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 28.8.11,

D-141 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 50 € podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2010/2011 – FK Rudinská, O. Podzámok (obe družstvá dospelých), Predmier, Tomášovce, D. Hričov, Čierne, Terchová, Liesek, Sihelné (všetko družstvá dorastu), K. Lieskovec, Bytča, Makov, Oščadnica, Terchová, Teplička n. V. (všetko družstvá SŽ),

D-142 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 30 € podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2010/2011 – FK Klin, Sl. Ľupča (obe družstvá dospelých), O. Jasenica, Rosina, O. Veselé, Bacúch, Bzovík (všetko družstvá dorastu), S. Bystrica, Čierne, Zakamenné, Liesek (všetko družstvá SŽ),

D-143 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 20 € podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2010/2011 – FK Dražkovce, Čebovce (obe družstvá dospelých), Sučany, B. Štiavnica, Divín, Kotešová, Belá (ZA), Šálková, Pliešovce, Zborov n. B., Rabča, Radoľa, Horné Hámre, Čadca B, Klenovec, Halič, Zuberec, Hont. Nemce, Kremnica, Dudince (všetko družstvá dorastu), Kremnička (SD), Bánová, Krásno n. K., Brusno, Varín, Klin, Sl. Ľupča, Staškov, Zborov n. B., Radoľa, Dlhá n. Or. (všetko družstvá SŽ), 

D-144 Ján Rosiar tréner FK Tisovec SŽ, menovaný v termíne do 13.9.11 predloží na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (výkon funkcie v čase zastavenej činnosti v stretnutí SŽ dňa 1.9.11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-145 Ondrej Bartoš 821021 Lesenice 1 SN od 5.9.11, 1-4a,

D-146 Patrik Pál 911108 Príbelce 1 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-147 Patrik Obšivan 960123 Rosina 1 SP do 30.4.12,1-1a,

D-148 Erik Znám 930509 R. Sobota 2 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-149 Peter Kurcin 860919 Belá 1 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-150 Jakub Kubík 960410 Belá 2 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-151 Peter Kováč asistent trénera FK L. Hrádok dospelí 5 SN od 5.9.11, 1-3b,            

D-152 Marek Timek 851218 Krásno n. K. 4 SN od 5.9.11, 1-6-1b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS,

D-153 Michal Magoč 941030 Strečno 5 SN od 5.9.11, 1-3b,

D-154 Peter Samec 930716 Strečno 2 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-155 Tibor Molnár 891001 Hajnáčka 1 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-156 Kevin Kalmár 970821 V. Krtíš 1 SN od 5.9.11, 1-4a,

D-157 František Tóth 940320 Fiľakovo 2 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-158 Stanislav Knopp 770709 Čebovce 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-6-1b,

D-159 Marián Greguš 930926 Radoľa 3 SN od 5.9.11, 1-6-1a,

D-160 Marek Kubišta 980406 Radoľa 2 SN od 2.9.11, 1-4a,

D-161 Daniel Uličný 920517 Likavka 1 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-162 Erik Oláh 980120 Fiľakovo 2 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-163 Róbert Elek 870307 Kováčová 1 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-164 Jozef Pôbiš 930912 Bacúch 2 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-165 Michal Martinec 930821 Bacúch 2 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-166 Milan Jankov 941201 Bacúch 2 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-167 Marian Sandány 811004 Sl. Lupča 1 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-168 FK Skalité dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a DP 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 4.9.11,

D-169 FK Hrochoť dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 4.9.11,

D-170 Daniel Svetlík 890322 Sl. Lupča DK hráčovi dňom 2.9.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-171 Na základe správy DZ zo stretnutia V. ligy C dospelí Detva-Sl. Lupča DK dňom 8.9.11 zastavuje činnosť hráčovi Michal Purdek 860827 Detva. Hráč v termíne do 13.9.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (udretie hráča súpera s jeho zranením v 90´ stretnutia) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-172 Róbert Hejčík 790618 MFK B. Bystrica DK hráčovi dňom 2.9.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia.Trest hráčovi bude udelený na základe odborného stanoviska KR SsFZ.  

D-173 Ján Tuhársky 830525 MFK B. Bystrica 2 SP do 30.4.12, 1-4a,

D-174 Attila Nemčok 861103 Vinica 3 SN od 5.9.11, 1-6-1b,

D-175 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 20.8.11), Spravodajcu č.  9/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 12.9.11 za neuhradenie záloh týmto družstvám dospelých FK: Turany, Krásno n. K., V. Krtíš, N. Baňa, Čadca, MFK B. Bystrica,   Predmier, K. Lieskovec, D. Tižina, Badín, Hliník n. Hr., Hnúšťa, Čebovce. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 12.9.11 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-176 Roman Prchlík 760121 Sučany 1 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-177 Matej Šiška 941210 Zuberec 2 SN od 2.9.11, 1-5a,

D-178 Milan Minárik 901213 Makov 2 SP do 30.4.12, 1-4a,

D-179 DK odstupuje KR SsFZ previnenie R Miroslav Verkin zo stretnutia IV.ligy juh dospelí Kováčová-B.Śtiavnica,

D-180 Ján Bardy HU FK Turany dospelí 4 SN od 8.9.11, 1-10, uhradiť 7 €,

D-181 Lukáš Slivka 940302 Čadca B 3 SN od 5.9.11, 1-6-1a,

D-182 Zastavenie činnosti za 4ŽK na 1 MFS od 5.9.11:

          Michal Užák 930419 Belá

          Martin Turiak 860406 Podvysoká

          Martin Kravec 861014 Rudinská

          Stanislav Knopp 770709 Čebovce

          Vladimír Murček 740810 Dražkovce

D-183 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:

          Martin Pisarčík 881226 O. Veselé zamieta sa

          Ľubomír Horváth 751228 Ďanová zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12

          Jozef Kľačanský 930512 Tr. Hora zamieta sa

          Martin Komanec 931209 L. Lúčka zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.4.12

          Štefan Stupár 930923 Kremnica zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.4.12

          Peter Rutkaj 860214 Divín zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.4.12

D-184 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Michal Mažári vedúci družstva FK T. Kľačany dospelí chýba poplatok 

          Ľudovít Mokány zdravotník FK Fiľakovo SŽ chýba poplatok

          Radoslav Bočej 830519 K. Lieskovec chýba poplatok za ČK

D-185 DK predvoláva na zasadnutie dňa 14.9.11:

o 16:30 hod. zo stretnutia Detva-Sl. Lupča V. liga C dospelí Pavel Jamrich R, Jozef Brťka DZ, FK Sl. Lupča: Daniel Svetlík 890322 a Michal Vanek prezident FK

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      KR upozorňuje futbalové kluby, že v prípade zníženého hodnotenia rozhodcov z ich strany je povinnosť klubu pripojiť k Vyhodnoteniu stretnutia ústrižok o zaplatení poplatku v sume 10,- spolu s popisom a presnou minutážou konkrétnych situácií. V prípade opodstatnenosti sa poplatok vráti príslušnému klubu, v opačnom prípade prepadne v prospech SsFZ. Bez splnenia uvedených povinností sa KR nebude takýmito zníženými hodnoteniami zo strany klubov zaoberať.

2.      Upozorňujeme R na riadne a správne vypisovanie Zápisov o stretnutí v zmysle nariadení Rozpisu súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2011/12 (hlavne v súvislosti s uvádzaním OT – ŽK a ČK). Vzorový Zápis o stretnutí uvedený na webovej stránke SsFZ bude v čo najkratšom možnom čase aktualizovaný.

3.      KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,- €  nasledovným R: Ježík, Korenčík, Weiss (oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutí), Martin (Poltár – Č. Balog), Staškovan (Dúbrava – Likavka), Žiak M. (Priechod – Repište), Szabó (Repište – Šalková), Belko - všetci oneskorené zaslanie Zápisov o stretnutí ! Ďalej ukladáme zaplatiť poplatok vo výške 10,- €  R Žabka a Šimko (neúčasť na stretnutí dorastu Hodruša – Sliač) a R Tapfer (neúčasť na stretnutí dorastu Zvolen – Kremnička). Všetci menovaní uhradia poplatok do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

4.      KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi.

5.      Ospravedlnenia R: M. Koleno 25.9. ,  Ján Janíček 24.9. ,a 1.10., Koós 24.-25.9. , Gača 9.9. ospr. z FP. ,Šuška od 23.9.- do 26.9., Vachan od 5.9. PN do prihlásenia, Jaroštiak 24.9.-2.10. , Vozár 23.-24.9. , Jozef Kyzek 9.10-11.10., Remeň´24.-25.9., Mihalík 8.10-9.10. a 15.10., Kuba od 8.10. schopný  rozhodovať, Jaroslav Kyzek 1.10. , 8.-9.10., 16.10., a 22-23.10. , ., Tapfer 26.9.-10.10., Labuda PN do odvolania, Ploštica 25.9.-7.10., Fáber 2.10.2011,

6.      Ospravedlenia DZ: 

      Ostrihoň – 18.9-24.9.,  P. Budač 15.9. ,  Migaľová 10.9.16.-23.9.a 5.-7.10., ,Borcovan 1.-2.10 a 16.10., Hurík 8-  9.10., Králka 9.-15.10., Macek 1.10., Michalko 1-2.10., M.Kučera od 11.9 do prihlásenia, Meliš 1. – 2. 10. 2011,

7.   Zmena telef. čísel a e-mail adr. : 

             Alakša – alaksaj@gmail.com

             Dobroň –nové číslo mob. 0949 307792

             Verkin – zmena adresy: Fraňa kráľa 1105/1  050 01 Revúca

             Veky - 0907 501 729, 0904 703 225

             Ostrihoň -  0904 546 974

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      TMK SsFZ vyhodnotila na základe zápisov o stretnutí platnosť trénerských licencií všetkých vekových kategórií v súťažiach SsFZ v ročníku 2010/11. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete na web stránke ssfz. Materiál postupuje DK SsFZ na doriešenie.

2.      MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2011 – finálový turnaj pre BB kraj sa uskutoční dňa 21. septembra 2011 (streda) od 08.30 hod.  na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen – účastníci: Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, FTC Fiľakovo, MŠK Rimavská Sobota, MFK Lokomotíva Zvolen a MFK Strojár Krupina. Finálový turnaj pre ZA kraj sa uskutoční dňa 20. septembra 2011 (utorok) od 08.30 hod. na miniihrisku pri ZŠ Kľačno v Ružomberku – účastníci: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK Ružomberok, MSK FOMAT Martin, ŠK JUVENTUS Závodie a FK Čadca

 

Matričná komisia predseda Stanislav Špila)

MaK zamietla 25. 8. 11 podľa čl. 12 PP: Podhradský Peter 800130/8447 Jednota Bánová – Tatran Bytčica.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.     Zaevidovala podnet Slovan Divín na výkon R a AR2 v MFS Hliník – Divín. Na základe splnenia podmienok „Štatútu...“ prijíma podnet na ďalšie pokračovanie.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 6. 9. 11 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakodované), z MFS: Hliník – Divín – posledná výzva, Detva – S. Ľupča.

2.     Po preverení úhrady faktúr za činnosť R a DZ v súť. mládeže SsFZ a SFZ v období marec-jún 2011 vyraďuje sekretariát SsFZ podmienečne zo systému bezhotovostných platieb do 14. 9. 2011 nalsedovné FK: Látky (fa 28 – 105 €), D. Kubín (ga 130 – 241 €), O. lesná (fa 35 – 69 €, fa 94 – 79 €), MŠK R. Sobota fa 103 – 452 €, fa 158 – 165 €) aStožok (fa 107 – 121 €). V prípade, že sekretariát nebude mať k diospozícii do uvedeného termínu hodnoverný doklad o úhrade, vyraďuje uvedené FK so systému bezhotovostných platieb. Zároveň žiadame ObFZ VK (Balog n. I. fa 61 – 121 €), ObFZ DK (Hruštín fa 22 – 46 €, fa 79 – 56 €, fa 13 – 23 €), (Rovné fa 166 – 46 €) a ObFZ LC (Ružiná fa 59 – 140 €, fa 120 – 121 €, fa 175 – 35 €) v ktorých pôsobnosti štartujú družstvá mládeže uvedených FK, aby prijali také opatrenia (až po zastavenie činnosti príslušných dr. mládeže), ktoré napomôžu pri úhrade uvedených pohľadávok, ktoré vznikli ešte v minulom súť. ročníku.

3.     Na stránke SsFZ v časti platby R a DZ nájdete materiál Vyúčtovanie zálohových platieb jar 2011.

-     FK, ktorých družstvá dospelých po minulom súť. roč. opustili súťaže SsFZ obdržia vyhodnotenie v písomnej podobe a čo najkratšom čase si vyrovnajú vzájomné pohľadávky, ktoré z vyúčtovania vyplývajú,

-     ostatné FK  družstiev dospelých po prekontrolovaní údajov (prípadné nezrovnalosti riešte s pracovníkmi sekretariátu SsFZ) výšku II. zálohovej splátky (do 23. 9. 2011) upravia tak, aby  došlo k vzájomnému vyrovnaniu medzi FK a SsFZ. Vyúčtovanie za r. 2011 v písomnej podobe zašle sekretraiát do kona roka 2011 všetkým FK (družstvá dospelých).

4.     Sekretariát spracoval a zverejnil na web stránke v časti Platby R a DZ rozpis zálohových platieb za R a DZ – jeseň 2011. Termín úhrady I. splátky pre FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v súťažiach SsFZ je v súlade so znením RS 2011/12 do 20. 8. 2011. V rozpise platieb nájdete a žiadame bezpodmienečne uvádzať: správne číslo účtu 0305642565/0900 (v prípade úhrady na iný účet platbu nebudeme akceptovať) variabilný symbol – vo vlastnom záujme z dôvodu identifikácie platiteľa uvádzať, sumu I. splátky – označenú žltou farbou (servisný poplatok neuhrádzať, je súčasťou splátky). V prípade akýchkoľvek problémov s úhradou splátky resp. nezrovnalosťami kontaktujte sekretariát SsFZ. FK, ktoré majú v súťažiach len družstvá mládeže neuhrádzajú žiadny poplatok, až faktúru za mesiac august, ktorú obdržia najneskôr do 20. 9. 11.

5.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

Zmena DL č.6- DZ

T.Kľačany-Trstená ( DZ Migaľová za CHovana )

 Námestovo-Vranov ( CHovan za Migaľová ) 

 Žilina „B“-Turany ( Dz Kanka za Migaľovú )

 Hrn.Ves-Tornaľa ( DZ Alakša za Kanku )    

 

1.      Zmena DL č.6

Hriňová-Tornaľa IV. Liga Dor.sk.-JUH-11.9 ( ObFZ-ZV za Guži )

Hnúšťa-Revúca V. lga Dor,-sk,D-11.9. ( Guži za Kyzek Joz. )

Hnúšťa-Čebovce V. liga sk-D-11.9.  ( Guži za Kyzek Joz. A Dado za Kyzek Jaro )

Kokava n.R.-D.Strehová V.liga sk.D-10.9. ( Guži za Kyzek Jaro a OBfZ-LC za Kyzek Joz. )

Rajec-Kotešová V.liga sk. „A“ 10.9. o 16.oo v Rajci

Badín-D.Kubín III.LSD a MD-15.9. ( Košárnik za Oružinský )

      Rajec-Bytča  III LSD a MD -15.9. ( Súhrada za Horáka a Baďura za Kapustu )

      Hnúšťa-Radzovce iii.liga SŽa MŽ -10.9. ( Gača za Machyniak )

      V. Krtíš-Fomat MT iii.liga-15.9. ( Dian za Krahulec )

      Jup. BB.- Divín IV.liga JUH-11.9. ( Kuchen Verkin Hrivík )

      Brusno-Badín  IV.liga Juh- 11.9. ( Žeriava Cimprich Gyorgy )

      Rajec – Bytča III.LSD a MD -15.9. ( Korenčík Súhrada Baďura )

      Hondruša –Krupina IV. Liga Dor.-JUH ( ObFZ-ZH za Fáber Libiak )

      Sliač- Divín IV. Liga Dor.-JUH ( Osvald ObFZ-ZV )

      Hriňová-Divín 2.kolo Iv.liga JUH-Dor. 15.9. ( Libiak  Valentýni )

      V.Krtíš-R.Sobota III. liga SŽ a MŽ Sk. D-10.9. ( ObFZ-VK za Kucharský )

      Kalinovo-Jesenské III. liga SŽ a MŽ sk.D-10.9. ( Antalík za Polomský )

      Zvolen-Námestovo I.liga MŽ-10.9 ( ObFZ-ZV za Guži )

      Fomat MT- Námestovo I.liga MŽ-15.9. ( Kuteľ za Chmúrny )

      Kokava-D.Streda V.liga sk.D-10.9 ( ObFZ-LC za Guži )

      V.Krtíš-R.Sobota III. LSD a MD-11.9. ( OBFZ-VK za Jodas )

      Zvolen-Námestovo I.lifa MŽ-10.9. ( ObFZ-ZV za Guži )

      Podlavice-K.N.Mesto I.liga MŽ-10.9. ( Lepieš za Žubor )

      Žilina-BB I.liga MŽ-15.9. ( Hreus za Hýllová )