2. 9. 2011

Spravodajca č. 9/2011-12

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1. Žiadame FK Slovan Skalité predložiť ku kontrole RP hráča Michala Krenžela reg.číslo 821117 najneskôr dňa 8.9.2011.

2. Na základe vzájomnej dohody stretnutie V. ligy sk  A 6. kola FK Rajec – OFK Kotešová sa odohrá dňa 10.9.2011 / sobota/ o 16.00 hod. na ihrisku v Rajci.

3. Stretnutie V. ligy sk. C 7. kola Sokol Medzibrod – OŠK Lutila sa odohrá dňa 15.9.2011 o 15.00 hod. / štvrtok / na ihrisku v Medzibrode.

4. Upozorňujeme FK Krásno nad Kyscou , že v stretnutí Majstrovstva regiónu STRED 4. kola Kalinovo – Krásno obdržali ŽK hráči Tomčala Michal č.r.  880919 a Timek Marek č.r. 851218.

5. Oneskorené začiatky stretnutia V. liga B Trstená – Mošovce 15 min. / predzápas /.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 7. Kola III. Ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – O. Lesná 17. 9. 11 o 10.00-12.00.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)    1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – Belá 1. 9 . 11 (štvrtok) o 15.00-17.00. Dôvod: Kolidovanie MFS III. ligy SD a MD,

b)    14. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – Badín 1. 9. 11 o 10.30-13.00 na ihr. V N. Bani.

3.      Berie na vedomie ospravedlnenie FK Bytča k neodohratému MFS 2. Kola III. ligy SD.

4.      Žiada FK Sokol Liesek o predloženie ŽP hráčov R. Šikyňa 971217, L. Zboja 981228, J. Varga 990113 k nahliadnutiu KM 8. 9. 11.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-101 Martin Pisarčík 881226 O. Veselé 3 SN od 22.8.11, 1-6-1b, doplatiť 7 €,

D-102 Július Dobrota 861014 Žiar n. Hr.1 SP do 30.4.12, 1-4a,

D-103 Ján Belica 800430 Tisovec 1 SP do 30.4.12, 1-4a,

D-104 Stefan Grbič 911219 Turany DK hráčovi dňom 29.8.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia, hráč v termíne do 6.9.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči R po stretnutí dňa 28.8.11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-105 Damir Major 850226 Turany DK hráčovi dňom 29.8.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia, hráč v termíne do 6.9.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči R po stretnutí dňa 28.8.11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-106 Boris Balinovič 891019 Turany DK hráčovi dňom 29.8.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia, hráč v termíne do 6.9.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (HNS voči R po stretnutí dňa 28.8.11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-107 Adrián Milčík 940814 Žiar n. Hr. 4 SN od 29.8.11, 1-4a,

D-108 FK Bytča  dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 28.8.11,

D-109 Tomáš Šipka 910619 Tvrdošín 1 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-110 Ján Hudec 840827 Krupina 1 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-111 Róbert Hermánek 871222 S. Lupča 1 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-112 Miroslav Lalík 860717 Selce 3 SN od 29.8.11, 1-6-1b,

D-113 Jakub Sloviak 900719 Terchová 3 SN od 29.8.11, 1-6-1b,

D-114 FK Rudinská dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 27.8.11,

D-115 Martin Šimurda 901005 Raková 4 SN od 29.8.11, 1-3b,

D-116 FK Dražkovce dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí dňa 28.8.11,    

D-117 Patrik Kováč 941103 L. Hrádok 2 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-118 Martin Komanec 931209 L. Lúčka 2 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-119 Štefan Stupár 930923 Kremnica 2 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-120 Andrej Sušila 940825 Revúca 1 SN od 29.8.11, 1-4a,

D-121 Miroslav Búr masér FK Tisovec dospelí 4 SN od 29.8.11, 1-3b,

D-122 Marek Hojsza 930614 Hriňová 4 SN od 29.8.11, 1-6-1b,

D-123 Dávid Hriňák 931217 B. Štiavnica  4 SN od 29.8.11, 1-6-1b,

D-124 Andrej Ďanovský 850913 Mošovce 4 SN od 29.8.11, 1-6-1b,

D-125 Samuel Griga 970331 Radoľa 2 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-126 Miroslav Záchenský 931110 Divín 1 SN od 29.8.11, 1-5a,

D-127 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:

           Matej Žofaj 930205 O. Jasenica zamieta sa,

           Adrián Magoč 960909 Strečno zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.4.12,

D-128 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Michal Hok 930526 Žarnovica chýba poplatok za ČK,

           Matúš Spravač 940220 Braväcovo chýba poplatok za ČK,

           Erik Dodok 930313 Dudince chýba poplatok za ČK,

           Lukáš Höger 930514 Zvolen chýba poplatok za ČK,

           Erik Kršák 970820 Hnúšťa chýba poplatok za ČK,

           Martin Šufliarsky 960102 Lučenec chýba poplatok za ČK,

D-129 DK predvoláva na zasadnutie dňa 8.9.11:

o 16:00 hod. zo stretnutia Kováčová-B. Štiavnica IV. liga juh dospelí Miroslav Verkin AR2, Miroslav Palacka DZ, FK Kováčová: Juraj Homola st. HU, Vladimír Volko prezident FK, 

o 16:45 hod. zo stretnutia Turany-L. Štiavnica MR dospelí Bystrík Nemček  R, Jozef Libiak DZ, Damir Major 850226, Viliam Kapusta prezident FK.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      KR upozorňuje futbalové kluby, že v prípade zníženého hodnotenia rozhodcov z ich strany je povinnosť klubu pripojiť k Vyhodnoteniu stretnutia ústrižok o zaplatení poplatku v sume 10,- spolu s popisom a presnou minutážou konkrétnych situácií. V prípade opodstatnenosti sa poplatok vráti príslušnému klubu, v opačnom prípade prepadne v prospech SsFZ. Bez splnenia uvedených povinností sa KR nebude takýmito zníženými hodnoteniami zo strany klubov zaoberať.

2.      Upozorňujeme R na riadne a správne vypisovanie Zápisov o stretnutí v zmysle nariadení Rozpisu súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2011/12 (hlavne v súvislosti s uvádzaním OT – ŽK a ČK). Vzorový Zápis o stretnutí uvedený na webovej stránke SsFZ bude v čo najkratšom možnom čase aktualizovaný.

3.      KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,- €  nasledovným R: Ježík, Korenčík, Weiss (oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutí), Martin (Poltár – Č. Balog), Staškovan (Dúbrava – Likavka), Žiak M. (Priechod – Repište), Szabó (Repište – Šalková), Belko - všetci oneskorené zaslanie Zápisov o stretnutí ! Ďalej ukladáme zaplatiť poplatok vo výške 10,- €  R Žabka a Šimko (neúčasť na stretnutí dorastu Hodruša – Sliač) a R Tapfer (neúčasť na stretnutí dorastu Zvolen – Kremnička). Všetci menovaní uhradia poplatok do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

4.      KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi.

5.      Fyzické previerky rozhodcov III. ligy, R zaradených do Programu Talent a vybratých R IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 9. 9. 2011 v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy a R zaradení do Programu Talent predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! FP sa okrem R III. ligy a R zaradených do Programu Talent zúčastnia: Baka, Badura, Budáč ml., Hrivík, Juríček, Lauer, Weiss, Hraško, Labuda, Koleno, Rojček, Žubor, Valentýni, Golian, Martin, Dvorštiak, Vachan, Wojčík. Ďalej sa FP zúčastnia R: Rogoň, Beňo, Ďuriník, Harezník, Kmeť, Melich, Poliak M., Gača, Ja. Kyzek, Matoš, Hronček.

6.      Pozývame na zasadnutie KR v priestoroch Športovej haly Na Štiavničkách v B. Bystrici dňa 9. 9. 2011 od 16,30 hod. R, ktorí sa nezúčastnili letného seminára dňa 5. 8. 2011: Paňko, Švec, Šulgan, Wojčík, Beňo, Čuboň, Dibdiak, Harezník, Havko, Hronček, Chovanec, Chrien, Kmeť, Krkošová, Kuriš, Labuda, Locsos, Majer, Rajniak, Rogoň, Spišák, Staník, Staškovan, Szabó, Tisoňová. Menovaní si so sebou prinesú preukaz R a fotografiu požadovaných rozmerov. Ďalej pozývame na zasadnutie KR od 17,30 hod. R Markovič a Matejčík Jozef. Účasť všetkých menovaných je nutná.

7.  Mínusové body za zápis:      

       A.       MALÉ CHYBY                        každý prípad  - 0,2 bodu

·        neuvedenie alebo nesprávne označenie striedania hráčov

·        neuvedenie alebo nesprávne uvedenie stretnutia, súťaže a kategórie

·        neuvedenie alebo nesprávne uvedenie dátumu stretnutia

·        neuvedenie mena R, AR alebo DZ

·        neoznačenie kapitána resp. zástupcu kapitána

·        nevyplnenie kolónky námietky kapitána

·        nevyplnenie kolónky strelcov gólov

·        neuvedenie mena a priezviska, dátumu narodenia u hlavného usporiadateľa

·        neuvedenie počtu usporiadateľov a divákov

·        neuvedenie začiatku alebo nesprávny začiatok stretnutia

·        nevyplnenie alebo nesprávne vyplnenie kolónky funkcionári družstiev

·        nevyplnenie kolónky lekár (zdravotník)

·        nevyplnenie kolónky nepremenené PK

·        pohovor DZ

 

         B.     VEĽKÉ CHYBY                            každý prípad  - 0,5 bodu

·        nesprávne označenie hráčov pri udelení osobných trestov a striedaní hráčov

·        neuvedený alebo nesprávny hrací čas

·        neuvedený výsledok alebo nesprávny výsledok

·        neuvedenie alebo nesprávna klasifikácia pri osobných trestoch – ČK resp. ČK po 2x ŽK

·        chýba podpis kapitána resp. zástupcu kapitána pri OT alebo námietke

·        nevyplnenie kolónky konfrontácia hráčov

·        nečitateľný (nevypísaný) a nepodpísaný zápis rozhodcom

·        ručne písaný zápis

 

          Za jeden zápis zo stretnutia sa rozhodcovi odpočíta najviac – 2 body.

          Mínusové body: Juríčka 0,2, Náther 0,2, Staškovan 0,6, Uhorskai 0,2,Drozd 0,2, Škvarek 0,2, Badura    

          0,2, Scherer 0,2, Greňo 0,6, Matejčík J. 0,4, Jeík 0,4, Pšenák 0,2, Hubočan 0,2, Petrák 0,2, Rohoň 

          0,2, Dobroň 0,2, Farský 0,5, Košarník 0,2, Maršálek 0,5, Weiss 0,4, Nagy 0,2, Bútora 0,2, Čambora 

          0,2, Horák 0,5, Budáč ml. 0,2, Lepieš 0,2, Guži 0,7, Hlaváčik 0,5, Rybár 0,5, Libjak 0,5, Maga 0,5,

          Šimko 0,5,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zmena telef. čísel a e-mail adr. :  Očenáš mobil- 0907/ 344877, Jozef  Majerčík mobil- 0905/ 926 181, Muráň – stanleymu59@gmail.com, Libjak – jozef.libiak@gmail.com, Alakša – alaksaj@gmail.com.

9.      Ospravedlnenia R: Sitár 24.-25.9. , Labuda PN-do odvolania , Dado 15.10. , Hrivík 18.9. , Geče 2.10, 22.-23.10. , a prac. dni, Peetr Budač ospr. z fyz. previerok-prímacie pohovory v Bratislave, Baka 6- 16.9. včetne fyz. prev. ,  Chudý 26.8-3.9. , Matoš od 5.9. zo zápasov hrané v sobotu, 8.-9.10. , a 29.-30.10., Machyniak 18.9., 2.10., 15.-16.10.,+ prac. dni, Králik 15.9-18.9. a 1.10., R. Poliak 18.9. a pracov. dni., D. Taraba  15.9.-2.10., Jodas 25.9., R. Nagy 18.9, 1,10, a 15.10., Ondák 17.9.-18.9. a 24.9.-25.9., D. Balázsik od 21.9. nedeleg. v pracov. dňoch , Jaroštiak od 24.9.- 2.10. , Močiliak k dispozícii SsFZ po PN , Krkošová 3.9. , 

10.    Ospravedlnenia DZ :

Ostrihoň – 18.9., 24.9.,

P. Budač – 15. 9.,

Migaľová 10. 9.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      TMK SsFZ vyhodnotila na základe zápisov o stretnutí platnosť trénerských licencií všetkých vekových kategórií v súťažiach SsFZ v ročníku 2010/11. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete na web stránke ssfz. Materiál postupuje DK SsFZ na doriešenie.

2.      Základné kolá projektu SFZ MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2011 sa uskutočnia nasledovne: Banskobystrický kraj: skupina A - 07.09 v B.Bystrici od 13.00 (Dukla BB, JUPIE Podlavice, Partizán Č.Balog, ŽP Podbrezová, ŠK Badín), skupina B – 07.09. v Krupine od 09.00 (Krupina, Žarnovica, Zvolen, Žiar, B.Štiavnica), skupina C – 06.09. v Poltári od 09.00 ( Poltár, Tempus RS, MŠK R.Sobota, Fiľakovo, Lučenec); Žilinský kraj – skupina A -  07.09 v L.Mikuláši od 10.00  (L.Mikuláš, Ružomberok, Svätý Kríž, FOMAT Martin), skupina B – 06.09 v Dolnom Kubíne od10.00 (D.Kubín, Oravské Veselé, ŠK Belá, MŠK Žilina), skupina C – 08.09 v Čadci od 14.00 (Ćadca, Skalité, K.Nové Mesto, Juventus Žilina - Závodie)

 

Matričná komisia predseda Stanislav Špila)

MaK zamietla 25. 8. 11 podľa čl. 12 PP: Podhradský Peter 800130/8447 Jednota Bánová – Tatran Bytčica.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.     Na svojom zasadnutí prejednal sťažnosť FK Kováčová na výkon R a AR v MFK Kováčová – Divín. Sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR, vklad 30 € sa vracia FK Kováčová.

2.     Zaevidovala podnet Slovan Divín na výkon R a AR2 v MFS Hliník – Divín. Na základe splnenia podmienok „Štatútu...“ prijíma podnet na ďalšie pokračovanie.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 6. 9. 11 videozáznam, výhradne na DVD nosiči, z MFS: Hliník – Divín, LM Palúdzka – Dražkovce, Turany – L. Štiavnica, Žiar  - V. Krtíš,  Vinica  - Sklabiná, Kováčová – B. Štiavnica, Revúca – Badín, Repište – Detva.

2.     Ekonómka SsFZ preverila úhradu vyšlých faktúr pre FK majúce v súť. SsFZ a SFZ len družstvá mládeže za obdoebie marec-apríl, máj, jún 2011. Doteraz neevidujeme doklady o úhrade: Balog – fa 61 – 121 €; Hruštín fa 22 – 46 €, fa 79 – 56 €, fa 13 – 23 €; Dlhá – fa 68 – 56 €; Halič – fa 73 – 121 €; Jelšava – fa 82 – 79 €; Látky – fa 28 – 105 €; D. Kubín – fa 130 – 241 €; H. Nemce – fa 133 – 93 €; O. Lesná – fa 35 – 69 €, fa 94 – 79 €; R. Teplice – fa 101 – 79 €, fa 156 – 23 €; MŠK R. Sobota – fa 103 – 452 €, fa 158 – 165 €; Sliač – fa 105 – 143 €; Stožok – fa 107 – 121 €; V. Rovné – fa 166 – 46 €; Zvolen – fa 54 – 503 €; Ružiná – fa 59 – 140 €, fa 120 – 121 €, fa 175 – 35 €. Sekretariát žiada okamžité dokladovať uvedené faktúry (resp. okamžite uhradiť) doklady o úhrade zaslať na SsFZ najneskôr do 7. 9. 2011. Po tomto termíne vyvodí sekretariát SsFZ voči príslušným FK opatrenia až po okamžité vyradenie zo systému bezhotovostných platieb. Zároveň žiadame príslušné ObFZ, v ktorých pôsobnosti sú príslušné družstvá v tomto súť. Roč., aby ich na uvedenú skutočnosť upozornili a boli súčinní pri vymáhaní uvedených podlžnosti (Balog, Hrustín, R. Teplice, V. Rovné a Ružiná).

3.     Po preverení zálohových platieb za R a DZ (I. splátka do 20. 8. 2011) doteraz neevidujeme doklad o úhrade od FK: Ďanová, Turany (dopl 183 €), Krásno (dopl. 65 €), V. Krtíš (dopl. 592 €), N. Baňa (doplatiť 990 €), Čadca, MFK BB, Tvrdošín, O. Veselé (dopl. 337 €), Predmier, K. Lieskovec, D. Tižina, Brusno, Badín, Divín (doplatiť 531 €), Málinec (dopl. 320 €), Revúca, Hliník, Bánová, Rudinská, Kotrč. Lúčka, Dúbrava, Likavka, Bešeňová, Sásová, Selce, Lutila, Hodr. Hámre, Vinica, Hnúšťa, Čebovce, Nenince, V. Blh, Hrnč. Ves, Príbelce. Uvedené FK žiadame okamžite uhradiť predpísané zálohové platby resp. zaslať na sekretariát doklad o úhrade (najmä pri použití poštového poukazu. Zároveň žiadame bezpodmienečne uvádzať pridelený variabilný symbol. V stredu 7. 9. 11 preverí naposledy sekretariát doklady o úhradách a vyvodí príslušné opatrenia.

4.     V najbližších dňoch nájdete na stránke ssFZ v časti platby R a DZ materiál Vyúčtovanie zálohových platieb jar 2011.

-     FK, ktorých družstvá dospelých po minulom súť. roč. opustili súťaže SsFZ obdržia vyhodnotenie v písomnej podobe a čo najkratšom čase si vyrovnajú vzájomné pohľadávky, ktoré z vyúčtovania vyplývajú,

-     ostatné FK po prekontrolovaní údajov (prípadné nezrovnalosti riešte s pracovníkmi sekretariátu SsFZ) výšku II. zálohovej splátky (do 23. 9. 2011) upravia tak, aby  došlo k vzájomnému vyrovnaniu medzi FK a SsFZ. Vyúčtovanie za r. 2011 v písomnej podobe zašle sekretraiát do kona roka 2011 všetkým FK (družstvá dospelých).

5.     Matričné miesto počnúc 22. 8. 2011 vybavuje základnú (prvú) registráciu hráčov, výmene neplatných RP a vystavovanie duplikátov RP výhradne doručené poštou  s dobou vybavenia do 10 pracovných dní. V prípade, že FK požiada o urýchlenie registrácie (á 10 € za jedného hráča) do 5 pracovných dní. Urýchlene aj pri osobnom doručení podkladov (na počkanie) vybaví výlučne registrácie a výmeny RP (skončená platnosť, zapísaný, zaliaty), ktoré súvisia s následným matričným úkonom (prestup, hosťovanie, ukončenie hosťovania). Zároveň žiadame dodržiavať úradné hodiny vyhradené pre matričné úkony, resp. sa ohlásiť telefonicky na sekretariáte SsFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

6.     Sekretariát spracoval a zverejnil na web stránke v časti Platby R a DZ rozpis zálohových platieb za R a DZ – jeseň 2011. Termín úhrady I. splátky pre FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v súťažiach SsFZ je v súlade so znením RS 2011/12 do 20. 8. 2011. V rozpise platieb nájdete a žiadame bezpodmienečne uvádzať: správne číslo účtu 0305642565/0900 (v prípade úhrady na iný účet platbu nebudeme akceptovať) variabilný symbol – vo vlastnom záujme z dôvodu identifikácie platiteľa uvádzať, sumu I. splátky – označenú žltou farbou (servisný poplatok neuhrádzať, je súčasťou splátky). V prípade akýchkoľvek problémov s úhradou splátky resp. nezrovnalosťami kontaktujte sekretariát SsFZ. FK, ktoré majú v súťažiach len družstvá mládeže neuhrádzajú žiadny poplatok, až faktúru za mesiac august, ktorú obdržia najneskôr do 20. 9. 11.

7.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

  1. Zmena DL č.5   

MFK B.B.-Tornaľa II.liga SŽ a MŽ-sk.JUH -3.9.( Martinka za Weiss a ObFZ-BB za Poláček )

      Jupie Podlavice-Michalovce I.LSD a I.LMD 3.9. ( Adamec za Chudého )

      Bytča-Druž. Belá IV.liga-4.9. ( Baranček za Remeň )

     Bánová – Rudinská V.liga- 4.9. ( Remeň za Baranček aj Dorast )

     Staškov-Predmier Iv.liga- 4.9. ( Staškovan,  ObFZ-CA )-nová

     Fiľakovo-Čadca III. Liga SD a MD- 4.9. ( Urda Gonda ObFZ-LC ) nová

     Tachty- Hajnačka V. liga sk. D- 4.9. ( Turňa Roštár Jekkel ) nová

     V. Blh – Jesenice V. lga sk. D -4.9. ( Geče Katreniak Machyniak )- nová

     Lučenec- MFK B.B. III.liga SD a MD-4.9. ( Budač st. Janošík Budač ml. Kubinec )-nová

     R.Sobota-K.N.M. III.liga SD a MD -4.9. ObFZ-RS za Petrinec

     Černová- L. Sliače iV.lga Dorast-4.9. ( Krajčí M. ObFZ-LM )

     Čierne-Teplička n.V. V.lida-Dorast-4.9. ( Hrtús  ObFZ-CA )

     Kováčová-Dudince V.liga-Dorast-3.9. / Žiak M.  ObFZ-ZV )

     Kremnička-Badín III. Lga SD a MD-4.9. ( Janíček Lepieš Močiliak )- nová

    Blatnica-Breza III.liga SŽaMŽ sk. B-4.9.  ObFZ-MT za Zelezník

    Vrútky-Dlhá V.liga-Dorast -4.9. o 11.oo Mihálka  ObFZ-MT za Hrivík a Juríček )

    Nenince-Tisovec V.liga-Dorast sk.D- hrá sa So.-3.9 o 15.3o hod

    Bytčica- Predmier-IV.lida-Sev. ( Hrtús za Buša )

    Krupina-Detva V.lig sk.C ( Melicher za Hlaváčik )

    Sásová-Priechod V.lga sk.C ( Hlaváčik za Melichera )

    Pliešovce-Hodruša V.liga skC ( Kyzek Jar.za Antalík a Žiak P. za Budinec )

    Čebovce-Vinica V.liga skD ( Antalík za Kyzek Jaro a Budinec za Žiak )

    D.Kubí V.Krtíš III.LSD-4.9. ( ObFZ-DK za Chudého )

    Zvolen-Žiar III.liga SD -4.9. ( ObFZ-ZV za Janíček )

    Podbrezová-Martin II.DL ( Rogoň za Hrivík )

    B.Štiavnica-Brusno-IV.liga-Dor. 4.9. ( Nagy za Dodok a Hrpmádka )

  1. Zmena DL č.6

MR Stred-MFK B.B.-žiar ( ARč.2-správne Matejčík)

MR Stred- V.Krtíš-Fomat MT 15.9. ( Krahulec za Dian )

Jupie B:B:-Divín-IV.liga-Juh-11.9. ( Bacsa za Hrivík )

Brusno-Badín IV.lida-Juh 11.9. ( Gyorgy za Kuba )

Žiar-Kremnička-III.LSD a MD-11.9. ( Golián za Fáber )

Lučenec-D.Kubín-III.liga SD a MD-11.9. ( Čičmanec za Gyorgy )

Zvolen-Bánová-III.liga SD a MD -15.9. ( Weiss zaKrahulec )

Sliač-Divín-IV.liga-Juh- 11.9. ( Jelok za Dian )

 

Zmena DL č.5 :

Detva – S. Ľupča  ( Pavol Jamrich, Peter Jamrich, Dado, Brťka ) nová

 

Zmena DL č.6 :

T.Kľačany – Trstená  ( DZ Migaľová za Chovana )

Námestovo – Vranov ( DZ Chovan za Migaľovú )