24. 6. 2011

Spravodajca č. 49/2010-11

 

Dňa 1. 7. 2011 sa o 14.30, tradične v priestoroch Kongresovej sály Obvodného úradu v B. Bystrici, uskutoční Aktív ŠTK a KM v priebehu ktorého prebehne vyhodnotenie uplynulého súťažného ročníka, ocenenie najúspešnejších kolektívov a vyžrebovanie nového súť. roč. Na aktív pozývame zástupcov futbalových klubov, ktorých družstvá budú štartovať v  súť. roč. 2011/2012 v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže, ďalej zástupcov ŠTK, KM ObFZ a zástupcov médii. Osobitné pozvánky nebude sekretariát zasielať.Z technických dôvodov počítame s účaťou jedného, max. dvoch zástupcov z jedného FK. Žiadame sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby o konaní aktívu informovali príslušné FK vo svojej pôsobnosti.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Bytčica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 25. kola IV. ligy S Predmier – Bytčica s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech FK Predmier.

2.      Na základe štartu družstva FK Predmier v zastavenej činnosti postihujeme FK Predmier po skončení súťažného ročníka 2010/2011 odrátaním 3 bodov.

3.      Na základe štartu družstva FK Varín v zastavenej činnosti postihujeme FK Varín po skončení súťažného ročníka 2010/2011 odrátaním 3 bodov.

4.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK L. Lúčka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 28. kola III. ligy Fiľakovo – L. Lúčka s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech FK Fiľakovo.

5.      Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2011/2012 boli spracované a vyhodnotené, prideľovanie čísel pre FK sa uskutoční na SsFZ dňa 27.6.2011.

6.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: Poltár – Divín (H – neopodstatnená)

7.      Oneskorené začiatky stretnutí: M. Čepčín – Trstená (porucha autobusu H), Žarnovica - Radvaň (neskoro vypísaný zápis H), Čebovce – Hajnáčka (porucha autobusu H).

8.      Nedostatky na stretnutiach : Krupina – Selce (zdravotná služba), Sásová – Hrochoť (nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia – žiadame FK Sásová o písomné stanovisko, obratom), Tornaľa – Gemer (neposkytnutie videozáznamu po stretnutí).

9.      Začiatok súťažného ročníka 2011/2012 je plánovaný na 7. augusta 2011 s UHČ o 17,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Kontumuje MFS:

a)     28. kola III. liagy MD

      Čadca – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/b,

      Bánová – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre ponecháva v platnosti prospech FK Bánová 4:0 podľa SP čl.     100/e,

b)     26. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Krásno – Trstená priznáva 3 body a skóre 8:0 ponecháva v platnosti prospech FK Krásno podľa SP čl. 100/e,

c)     26. kola V. ligy dorast sk. D Balog – Kokava priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Balog podľa SP čl. 100/b,

      26. kola V. ligy dorast sk. D Č. Balog – Ružiná priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Č. Balog podľa       SP čl. 100/b,

d)     26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žiar – B. Bystrica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Žiar podľa SP čl. 100/b,

2.      Predvoláva na svoje zasadnutie pondelok 27. 6. 2011 (pondelok) o 14.30 z MFS 26. kola II. ligy SŽ sk. JUH Poltár – Tisovec.

      FK Poltár: ved. dr. Melicher Igor, kap. Kubiš Marek 960306, Martin Skrutek 960229, Király Adrian 970109,

      FK Tisovec: Pavel Kurek. Marcel Sirota 960628 kap., Š. Balint,

      R: Ján Gombala.

      Účasť menovaných je povinná v prípade neúčasti postúpi KM na doriešenie DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1139 Na návrh HK FK Predmier dosp. zastavenie činnosti an 1 stretnutie nepodm. + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP 29 a DP 2-9 (odohratie stretnutia 5. 6. 11 v zastavenej činnosti – nedoplatok) previnenie odstupujeme ŠTK,

D-1140 Na návrh HK FK Varín dosp. zastavenie činnosti na 1 stret. npodm. + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutia 5. 6. 11 v zatavenej činnosti – nedoplatok). Previnenie odstupujeme ŠTK,

D-1141 Na návrh KM FK Fiľakovo MD pokuta 100+10 € za prerokovanie previenia podľa DP 2-5 za opakované nedohratie, resp. nenastúpenie na stretnutie družstva MD,

D-1142 Na návrh KM FK Tvrdošín MD pokuta 50+10 € za prerokovanie previenia podľa DP 2-5 za opakované nedohratie, resp. nenastúpenie na stretnutie družstva MD,

D-1143 Na návrh KM FK D. Kubín MD pokuta 50+10 € za prerokovanie previenia podľa DP 2-5 za opakované nedohratie, resp. nenastúpenie na stretnutie družstva MD,

D-1144 Na návrh KM FK Bánová MD pokuta 50+10 € za prerokovanie previenia podľa DP 2-5 za opakované nedohratie, resp. nenastúpenie na stretnutie družstva MD,

D-1145 DK v zmysle Prílohy 3 DP odstupuje KR na prešetrenie námietku FK Tisovec zo stretnutia II. ligy SŽ Poltár – Tisovec,

D-1146 Pavol Turiak 930115 Raková 3 SN od 13. 6. 11, 1-4a, 7+7 € doplatiť,

D-1147 Martin Baleja 810913 Bytčica 4 SN od 16. 6. 11, 1-9-1b previnenie odstupujeme ŠTK,

D-1148 Boris Kotrbanec ved. dr. FK Bytčica dosp. 6 SN od 16. 6. 11, 1-9-2b,

D-1149 Filip Rafanides 930530 MFK B. Bystrica 2 SN od 20. 6. 11, 1-5a,

D-1150 Andrej Glončák 950704 L. Mikuláš 2 SN od 20. 6. 11, 1-5a,

D-1151 Peter Kuric 961219 Očová 2 SN od 20. 6. 11, 1-4a,

D-1152 Matúš Dekrét 920922 Braväcovo 4 SN od 20. 6. 11, 1-3b,

D-1153 Slavomír Dlhopolec 920710 Kováčová 4 SN od 20. 6. 11, 1-3b,

D-1154 FK Kováčová dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 18. 6. 11,

D-1155 Miroslav Ľalik 860717 Selce 1 SN od 20. 6. 11, 1-4a,

D-1156 Ján Kret 921224 Kalinovo 5 SN od 20. 6. 11, 1-3b,

D-1157 Samuel Truska 940703 Žarnovica 2 SN od 20. 6. 11, 1-5a,

D-1158 Marek Melicher 870124 Poltár 1 SN od 20. 6. 11, 1-5a,

D-1159 Lukáš Šuška 910323 Divín 4 SN od 20. 6. 11, 1-6-1b,

D-1160 Ján Gombala 890915 Cinobaňa 4 SN od 13. 6. 11, 1-6-1b, 7 € doplatiť,

D-1161 Ján Betík 880604 Tornaľa DK hráčovi dňom 20. 6. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1162 Zsolt Bláha 770906 Tornaľa DK hráčovi dňom 23. 6. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1163 Matúš Praštiak 880311 Z. Poruba  3 SN od 20. 6. 11, 1-2b,

D-1164 Ladislav Vessa 940302 Čadca B 2 SN od 3. 6. 11, 1-5a,

D-1165 Tomáš Dej 930202 Svrčinovec 3 SN od 20. 6. 11, 1-6-1a,

D-1166 Rastislav Časnocha 930108 Svrčinovec 2 SN od 20. 6. 11, 1-5a,

D-1167 Matej Čambora 930531 Staškov 3 SN od 20. 6. 11, 1-6-1a,

D-1168 Miroslav Polka 920911 Staškov 2 SN od 20. 6. 11, 1-5a,

D-1169 Patrik Paiš 850528 Kotešová  2 SN od 20. 6. 11, 1-4a,

D-1170 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 13. 6. 11 na 1 MFS:

Josif Baitar 850909 Hrochoť – doplatiť 7 €

Igor Čaba 830628 Cinobaňa – doplatiť 7 €

D-1171 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 13. 6. 11 na 2 MFS:

Ján Poničan 931206 Hrochoť – doplatiť 7 €

D-1172 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 20. 6. 11 na 2 MFS:

Ján Timko 790626 Likavka

Rastisla Petrek 800505 Tvrdošín

Roman Galeta 870526 H. Hámre

D-1173 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 20. 6. 11 na 1 MFS:

Vladimír Škuta 790103 Martin

Martin Syrovátka 830811 Stráňavy

Marek Čonka 880926 Divín

Marián Abelovský 871224 D. Strehová

František Klimík 731012 Kotešová

Raatislav Vlček 800915 Rudinská

Martin Malík 930904 Rudinská

Filip Koctúr 931001 Selce

Martin Porubský 860830 Radvaň

Jiří Netolický 690216 Lutila

Kamil Ratica 851213 Šalková

Robert Súth 920611 Vinica

Gejza Farkaš 880318 Gemer

Štefan Gergely 830526 Gemer

Kalman Rostás 790910 Gemer

Peter Kvietok 831215 T. Kľačany

D-1174 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Mrtin Kosnovský 860510 Bytčica, Radoslav Adamčík 870416 Bytčica, Vladimír Macura 860624 K. Lieskovec, Marian Sobol 820303 S. Bystrica, Benedikt Prísažný 931209 Klin, Ľubomír Hvolka 830918 Trstená, Arnold Prešinský 830121 Príbelce,  - chýbajú poplatky za 4 ŽK,

Denis Čepo 881001 Čebovce – chýba poplatok za 8 ŽK,

Tomáš Helt 970408 K. Lieskovec, Martin Janík 801113 Badín, Martin Vanko 920403 J. Lehota, Attila Jankóšik 940128 Tornaľa, Norbert Kľuka 910428 V. Blh, Tibor Béreš 860721 Záhorce – chýbajú poplatky za ČK,

Roman Štrba zdravotník Radvaň, Miroslav Dávid ved. dr. Kováčová – chýbajú poplatky,

D-1175 DK predvoláva na svoje zasadnutie 30. 6. 11 o 16.00

Zo stretnutia Tornaľa – Príbelce V. liga D dosp.

R: Martin Adamec

DZ: Tibor Králik

FK Tornaľa: Zoltán Juhász HU, Zsolt Bláha 770906, p. Balázs usp. č. 4, Ladislav Arvai prezident FK.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Upozorňujeme R, ktorí ešte nezaslali platby za výstroj firmy ATAK v. d., aby tak obratom urobili -suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Rovnako pri doručení obdržia aj doklad o zaplatení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

2.     Povinnosť objednania a zaplatenia výstroje uvedenej v predchádzajúcom bode sa týka aj R – nováčikov, ktorých nahlásili jednotlivé ObFZ do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2011/2012.

3.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ. Doteraz nenahlásili R: Martin, Petrák, Chrien, Spišák, Scherer,  Kmeť, Paulíková, Špila. DZ: Koša, Baják, Čunderlík, M. Kučera, Barcaj, P. Ďurana, V. Ďurana, Hurík, Koncz, Králik, Macek, Turňa, Vrteľ.  Žiadame menovaných nahlásiť urýchlene požadované údaje z dôvodu zverejnenia v Rozpise súťaží na nový súťažný ročník. V opačnom prípade bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

4.     Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2011/2012 obratom na sekretariát SsFZ.

5.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

6.     Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 5. 8. 2011 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov prebehne od 14,30 do 15,15 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2011/2012 je povinná.

7.     Prerokované stretnutia: 3. liga Bánová – V. Krtíš, 5. liga sk. C Lutila – Jasenie. KR na základe analýzy videozáznamov prijala náležité opatrenia.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na svoje zasadnutie 28. 6. 11 (utorok) o 15.30 v priestoroch sekretariátu z FK Skalité p. Peter Tatarka – predseda FK a Jozef Mikula – tajomník FK Slovan Skalité. Zároveň pozýva rozhodcu Tomáša Wojčíka.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame kolegov z ObFZ, aby na SsFZ oficiálne písomne nahlásili postupujúce družstvá do súťaží SsFZ (žiaci, dorast, dospelí). Zároveň ich žiadame, aby postupujúce družstvá upozornili, kde nájdu na web stránke SsFZ prihlášky do súťaží (Komisie – ŠTK – materiály) a zabezpečili ich včasné zaslanie.

2.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry, ktoré im boli zaslané v priebehu minulého týždňa uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvek problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) je súčasťou II. faktúry (za máj), ktorá bola zaslaná do 16. 6. 2011. Dôrazne upozorňujeme, aby pri platbe uviedli bezpodmienečne variabilný symbol -  buď č. faktúry, alebo číslo pod ktorým je FK uvedený v prehľade k fakturácii za R a DZ (príloha fa). Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nemá sekretariát k dispozícii doklad o úhrade 1. faktúr od cca 1/3 FK, v prípade nedodržania termínov nezaradí príslušné družstvá do súťaží riadených SsFZ, prípadne vyradí zo systému bezhotovostného styku pre budúci súťažný ročník.

3.     Dňa 1. 7. 2011 sa uskutoční v B. Bystrica zasadnutie Rady SsFZ (10.30) a zasadnutie VV od 8.00.

4.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin.

5.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 28. 6. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Tornaľa - Príbelce.  

Hodnotenie R

 

DL 28

III. liga: MFK BB – Bánová, Krásno – Kalinovo, Čadca – Námestovo 8;8/8; V. Krtíš – Kremnička 8,2;8,1/8,2; L. Štiavnica – Z. Poruba 8;8,1/8; Tisovec – N. Baňa 8,3;8,2/8,2; K. N. Mesto – Turany, Fiľakovo – L. Lúčka 8,3;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – Martin 8,1;8,3/8,1; Skalité – Belá 8;8/8; O. Jasenica – Predmier 8;8,1/8,2; Bytčica – L. Hrádok, Ďanová – Stráňavy 8,2;8,1/8,1; Dúbrava – K. Lúčka 8,1;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – V. Blh 8,2;8,2/8,2; Š. Bane – Poltár – Divín 8;8,1/8,2; B. Štiavnica – Č. Balog, Jupie BB – Hliník 8;8/8; Revúca – Žiar 8,4;8,2/8,1; Brusno – Kováčová 8,3;8,3/8,3.

V. liga sk. A: Podvysoká – Rudinská, Strečno – N. Bystrica, Makov – Belá 8,1;8,1/8,1; Kotešová – D. Tižina 8,1;8/8; S. Bystrica – Závodie 7,9;8/8,1; Varín – Bytča 8,2;8,1/8,1; Raková – Rosina 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Dražkovce – O. Veselé 8,2;8,1/8,1; Klin – O. Podzámok 8,4;8/8; M. Čepčín – Trstená 8,2;8,2/8,2; T. Kľačany – T. Štiavnička 8,2;8/8,2; Tvrdošín – Vrútky 8,4;8,2/8,2; Likavka – Černová 8,2;8,2/8,1; Ludrová – Palúdzka 7,9;8/8.

V. liga sk. C: Šalková – Badín 8,4;8,2/8; Krupina – Selce 7,9;8/8,2; Sásová – Hrochoť 8,5;8,2/8,3; Žarnovica – Radvaň 8,1;8/8; H. Hámre – Pliešovce 8,3;8,3/8,1; S. Ľupča – Jasenie 8;8/8; Priechod – Lutila 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Jesenské – Cinobaňa 8,2;8/8; Čebovce – Hajnačka 8,3;8,1/8,1; Tornaľa – Príbelce 8,3;8,2/8,2; Buzitka – Záhorce 8,2;8,4/8,3; Tomášovce – Nenince 8,1;8/8; Vinica – Gemer 8;8/8; Hnúšťa – Sklabiná 8,2;8,2/8,2.