3. 6. 2011

Spravodajca č. 46/2010-11

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Bytčica hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23. kola IV. ligy S Fomat Martin – Bytčica a ponechávame podľa čl. 106/2 výsledok dosiahnutý v tomto stretnutí 4:0.

2.      Prihláška do súťaží SsFZ, návratka a pokyny k vyplneniu pre súťažný ročník 2011/2012 budú v najbližšej dobe zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály – Prihláška (.doc). Vyplnenú prihlášku do súťaží s návratkou je nutné zaslať na SsFZ v termíne do 20. 6.2011.

3.      Schválené výnimky na základe vzájomných dohôd FK:

·        22. kolo V. liga B Černová – Vrútky 8.6.2011 o 17,00 hod.

·        25. kolo V. liga C Žarnovica – Selce 8.6.2011 o 17,30 hod

·        25. kolo V. liga A Rudinská – Kotešová 11.6.2011 o 17,00 hod.

·        26. kolo V. liga C Šálková – Badín 18.6.2011 o 19,00 hod.

·        26. kolo V. liga C Sl. Ľupča – Jasenie 18.6.2011 o 17,00 hod.

·        28. kolo III. liga Krásno – Kalinovo 18.6.2011 o 17,00 hod.

4.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: Kováčová – Divín (H – 1 neopodstatnená, 2 bezpredmetná), Gemer – Jesenské (odstúpené DK SsFZ)

5.      Oneskorené začiatky stretnutí: Predmier - Dúbrava (technické dôvody), Málinec – Brusno  (technické dôvody).

6.      Upozorňujeme FK že v zmysle RS SsFZ časť II čl. 6 a 7 sa posledné 2 kolá všetkých súťaží SsFZ okrem doposiaľ schválených výnimiek odohrajú v jednom termíne 12.6. a 19.6. 2011 s UHČ o 17,00.

7.      Začiatok súťažného ročníka 2011/2012 je plánovaný na 7. augusta 2011 s UHČ o 17,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     27. kola III. ligy SD a MD Fiľakovo – Badín 9. 6. 11 o 14.00-16.30,

b)     25. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Predmier – L. Lúčka 11. 6. 11 o 17.00, FK Predmier uhradil poplatok za predelegovanie,

c)     15. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Likavka 9. 6. 11 (štvrtok) o 17.00,

d)     25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Ajax Mojš ZA 16. 6. 11 o 15.00-17.00,

e)     17. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – D. Kubín 9. 6. 11 o 15.00-16.30,

f)       14. kola I. ligy MŽ sk. JUH Podbrezová – Tempus RS 6. 6. 11 o 15.30.

2.      Nariaďuje odohrať neodohrané MFS 30. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – Žiar 8. 6. 11 o 14.00-16.30.

3.      Kontumuje MFS:

a)     25. kola III. ligy MD Žiar – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre ponecháva v platnosti prospech FK Žiar podľa SP čl. 100/e,

b)     25. kola III. ligy MD Tvrdošín – Bánová priznáva 3 body a skóre ponecháva v platnosti v prospech FK Tvrdošín podľa SP čl. 100/e,

c)     23. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – O. Jasenica priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK O. Jasenica podľa SP čl. 100/b. Ospravedlňeneni FK Terchová berie na vedomie,

d)     23. kola IV. ligy dorast sk. JUH Brusno – Jesenské priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Brusno podľa SP čl. 100/b,

e)     26. kola V. ligy dorast sk. D Balog – Kokava priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Balog podľa SP čl. 100/b. FK Kokava sa vzdala MFS prospech FK Balog n. H.

f)       21. kola II. ligy SŽ sk. B Klin – Sučany priznáva 3 body a skóre ponecháva v platnosti 8:0 prospech FK Klin podľa SP čl. 100/e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1016 Oprava trestu uvedeného pod D-1014 Csaba Singlár 760112 Jesenské zastavenie činnosti za 4 ŽK od 21. 5. 11 na 1 MFS,

D-1017 Doplnenie trestov uvedených pod D-969 Jozef Lalík 910320 Fiľakovo zastavenie činnosti za 4 ŽK od 15. 5. 11 na 1 MFS,

D-1018 Oprava trestu uvedeného pod D-961 Jozef Lalík 910320 Fiľakovo 1 SN po uplynutí za 4 ŽK, 1-5a,

D-1019 Účinnosť trestu uvedeného pod D-854 Jaroslav Matula 950215 Tisovec od 30. 5. 11 do 29. 8. 11,

D-1020 Milan Žoltický 961106 Žarnovica 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1021 Lukáš Kapitán 970220 L. Hrádok 2 SN od 30. 5. 11, 1-3a,

D-1022 Michal Mažári 830422 T. Kľačany 5 SN od 30. 5. 11, 1-3b,

D-1023 Tomáš Dianovský 911203 M. Čepčín 1 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1024 Matúš Skurčák 930329 Sihelné 2 SN od 23. 5. 11, 1-5a, 3 € doplatiť,

D-1025 Ján Hanuliak 930205 Terchová 2 SN od 23. 5. 11, 1-4a,

D-1026 Juraj Kališ 800822 Sučany 1 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1027 Lukáš Gavuliak 931119 Rosina 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1028 Martin Kubišta 940113 Svrčinovec 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1029 František Bytčanek 901205 Podvysoká 1 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1030 Radoslav Šimašek 850423 S. Bystrica 1 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1031 Peter Prišč asist. trénera FK N. Bystrica dosp. 3 SN od 30. 5. 11, 1-3b,

D-1032 FK Rudinská dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 29. 5. 11,

D-1033 Daniel Beňadik 880315 L. Lúčka 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1034 Rastislav Michalík 740114 Čadca 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1035 Milorad Nenič ved. dr. FK Turany dosp. 6 SN od 23. 5. 11, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-1036 Tomáš Lehocký 930222 Žiar 5 SN od 30. 5. 11, 1-3b,

D-1037 Marek Balogh 930313 Žiar 8 SN od 30. 5. 11, 1-3b,

D-1038 Miroslav Debnár 930307 Žiar 5 SN od 30. 5. 11, 1-3b,

D-1039 Tomáš Pekarík 940531 Bytča 3 SN od 26. 5. 11, 1-6a,

D-1040 Jaroslav Valentíni 941229 Lučenec 3 SN od 26. 5. 11, 1-6a, 3 € doplatiť,

D-1041 Július Zajac 920116 Očová 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1042 Lukáš Ambróz 930730 Braväcovo 3 SN od 30. 5. 11, 1-6-1a,

D-1043 Peter Ftorek 930515 Látky 3 SN od 30. 5. 11, 1-6-1a,

D-1044 Róbert Žlkovan 69712 S. Ľupča 1 SN od 30. 5. 11, 1-4a,

D-1045 Peter Šebeš 930115 Brusno 2 SN od 23. 5. 11, 1-5a, 3 € doplatiť,

D-1046 Peter Tomašik 860723 Divín 1 SN od 23. 5. 11, 1-5a, 7+7 € doplatiť,

D-1047 Martin Sokol 800525 Brusno 4 SN od 30. 5. 11, 1-6-1b,

D-1048 Peter Rutkaj 860214 Divín 5 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 30. 5. 11, 1-3b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2010/11,

D-1049 Na návrh KpRS Peter Ďurica asist. trénera FK Divín dosp. 6 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-1050 Na návrh KpRS FK Divín dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 nevyhotovenie videozáznamu zo strentutia 22. 5. 11 podľa ustanovení RS 2010/11,

D-1051 Tomáš Molnár 850306 Hajnačka 1 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1052 Ján Drugda 810626 Tomášovce 4 SN od 30. 5. 11, 1-6-1b,

D-1053 Roman Bútor 920109 Klenovec 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a,

D-1054 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Michal Kminiak 861009 B. Štiavnica, Martin Kružlic 960330 Žiar – zamieta sa

D-1055 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 23. 5. 11 na 1 MFS:

Ján Zsíros 790407 Gemer

Martin Pisarčík 821102 Klin, 7 € doplatiť

Miroslav Meškan 731014 Jasenie, 7 € doplatiť

Slavomír Marko 800731 Divín, 7+7 € doplatiť,

D-1056 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  26. 5. 11 na 1 MFS:

Roman Majer 841129 Lutila

D-1057 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  26. 5. 11 na 2 MFS:

Jozef Rozenberg 800602 Lutila

D-1058 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  30. 5. 11 na 2 MFS:

Peter Štúber 830925 Kremnička

Marcel Feranec 870429 O. Jasenica

D-1059 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  30. 5. 11 na 1 MFS:

Juraj Tlelka 910223 Čadca

Juraj Švábik 800317 Krásno

Michal Dragijský 901012 Tisovec

Martin Juhaniak 810412 Kalinovo

Miroslav Droppa 820407 Z. Poruba

Michal Pleško 880607 L. Lúčka

Jakub Baranovič 920925 L. Lúčka

Marek Gašpar 780825 MFK BB

Sergej Čabala 840907 MFK BB

Michal Konder 910307 Podlavice

Ladislav Osvald 740628 Š. Bane

Martin Drexler 921114 Š. Bane

Jakub Kminiak 890802 D. Strehová

Martin Dubovický 911107 S. Bystrica

Peter Kubala 850306 S. Bystrica

František Bujný 770331 Kotešová

Radoslav Janiš 801002 Rudinská

Matej Šamaj 921113 Bytča

Ján Dubovický 840305 N. Bystrica

Martin Turiak 860406 Podvysoká

Šimon Múdry 890729 Ludrová

Milan Krivoš 780926 Ludrová

Michal Mišek 760920 Klin

Ján Rendko 920623 T. Štiavnička

Lukáš Ladika 901122 Hnúšťa

Ivan Jánošík 870104 Záhorce

Viktor Žingor 880102 Sklabiná

Pavol Kolembus 841109 N. Bystrica

D-1060 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Ján Šulgan 960119 Čierne, Jaroslav Blaško 900405 Dúbrava, Michal Forgáč 950401 Lisková – chýbajú poplatky za ČK,

Štefan Mrenka asist. trénera K. Lieskovec – chýba poplatok,

D-1061 DK predvoláva na zasadnuie 9. 6. 2011:

o 16.00

FK Brusno: Robert Pavúk tréner

D-1062 DK oznamuje, že v zmysle D-1011 majú FK Predmier 260 €; Skalité 130 €; Čebovce 117 €; Selce 100 €; Varín 100 €; Černová 200 €; O. Podzámok 14 € - družstvá dospelých naďalej dňom 30. 5. 11 nepodm. zastavenú činnosť.

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Upozorňujeme R, že na základe rozhodnutia KR SsFZ môžu obratom posielať platby za výstroj firmy ATAK v. d., na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

2.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ. Doteraz nenahlásili: Chovanec F., Švec, Vrtich, Kúchen, Chmúrny, Putra, Martin, Truban, Petrák, Roštár, Matejčík J., Dado, Chrien, Spišák, Greňo, Guži, Hrivík (aj mobil), Scherer, Kollár, Hlaváčik, Zelezník, Budinec, Poljak M., Drapáč, Szabó, Štrba, Supuka, Berta, Danko, Brodňan, Frontová, Kmeť M., Paulíková, Ploštica, Šefraník, Špila. Žiadame menovaných nahlásiť obratom požadované údaje z dôvodu zverejnenia v Rozpise súťaží na nový súťažný ročník. 

3.     Opakovane upozorňujeme DZ na zasielanie správ zo stretnutí, ktoré rozhodujú R z programu Talent aj mentorom týchto R, a to so spätnou platnosťou od začiatku jarnej časti súť. ročníka !!!

4.     Upozorňujeme  DZ, že pred stretnutím sú povinní upovedomiť hlásateľa o povinnosti oznámiť divákom, že striedanie hráčov sa nezapočítava do premárneného hracieho času a teda sa nemusí nadstaviť.

5.     Náhradného termínu licenčného seminára lic. „A“ sa zúčastnili R Antol a Svrčan (obaja ObFZ LM). Teoretické aj fyzické previerky splnil R Svrčan, R Antol úspešne absolvoval len teoretickú časť, fyzické previerky vykoná z dôvodu zranenia v náhradnom termíne v septembri 2011 spolu s R III. ligy. Náhradný termín lic. seminára DZ úspešne absolvoval Martin Čiernik.

6.     Žiadame  predsedov ObFZ o nahlásenie rozhodcov s licenciou A (v ľubovoľnom počte) a DZ v poradí 1. – 5. pre súťaže SsFZ v súťažnom ročníku 2011/2012 obratom (doplniť presnú adresu, tel., e-mail). Rovnako je potrebné nahlásiť u R veľkosť rozhodcovskej výstroje z dôvodu jednotného vystrojovania firmou ATAK.

7.     Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2011/2012 obratom na sekretariát SsFZ.

8.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

9.     Upozorňujeme R Michala Hromádku, že ručné vypisovanie Zápisu o stretnutí nie je povolené. V prípade opakovaného vypisovania Zápisu o stretnutí rukou zaujme KR striktné stanovisko.

10.  Prerokované stretnutia: Poltár – Žiar (žiaci), V. Blh – Jupie BB, Š. Bane – Brusno, Š. Bane – Poltár (všetko IV. liga dospelí sk. Juh). Po vzhliadnutí videozáznamov KR prijala voči R a DZ náležité opatrenia.

11.  Z dôvodu predloženia neúplného videozáznamu zo stretnutia IV. ligy dospelých sk. Juh 21. Kolo V. Blh – Jupie BB navrhujeme na DK SsFZ uložiť pokutu 100,- pre Poľnohospodár Veľký Blh.

12.  KR sa zaoberala sťažnosťou FK Divín v súvislosti s činnosťou DZ v stretnutí a po stretnutí IV. ligy dospelých sk. Juh Divín – Žiar. Z uvedeného dôvodu predvolávame na zasadnutie KR dňa 9.6.2011 o 16,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici DZ Marián Halaj.

13.  Predvolávame na zasadnutie KR dňa 9. 6. 2011 o 16,30 hod. R Rastislav Behančin. Účasť oboch menovaných na zasadnutí KR je nutná.

14.  Ospravedlnenia R: Kučera S. 11.6.2011, Vojtek 25.6.-10.7.2011, Kuriš 18.6.2011, Badura 18.-19.6.2011, Bušo PN od 1.6.2011, Jánošík 18.6.2011, Čajka 19.6.2011.

15.  Ospravedlnenia DZ: Doboš 18.6.2011, Truban 4.6., 11.6. a 18.6.2011, Kanka 11.6. a 18.6.-19.6.2011, Perašín 18.6.-19.6.2011, Forgoň 18.6.-19.6.2011, Hubka 29.5.2011.

16.  Zmena adresy: Dodok Roland dodokroland@zoznam.sk , Ján Zeleňák jazel@atlas.sk, zel.jan@centrum.sk, Peter Švec petersvec77@gmail.com,

Komisia prie riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

Prejednala sťažnosť FK Slovan Divín na skutočnosti v a po MFS Divín – Žiar. Sťažnosť na výkon R vyhodnotila ako neopodstatnenú. Overeniu nepravdivosti údajov uvedených v zápise o stretnutí zabránilo nenatočenie predloženého videozáznamu podľa ustanovení RS 2010/11sťažujúcim sa FK, svoje zistenia odstupuje DK. Časť týkajúca sa činnosti DZ odstupuje KR. Vklad 30 € prepadá v prospech SsfZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry, ktoré im boli zaslané v priebehu minulého týždňa uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvejk problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) vo výške:

      dvojičková súťaž dorastu (SD a MD                20 €

      dorast samostatne (IV., V. liga)                      16 €

      dvojička žiaci (SŽ A, B, SŽ a MŽ, MŽ A,B)      10 €

      bude súčasťou II. faktúry, ktorá bude zaslaná do 15. 6. 2011.

2.     Dňa 1. 7. 2011 od 14.30 sa uskutoční v B. Bystrica aktív ŠTK a KM. Predchádzať mu bude zasadnutie VV od 8.00 a Rady od 10.30.

3.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin.

4.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 7. 6. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Z. Poruba – L. Lúčka, Šalková – Sásová – obidva opakovane.

 

Zmena DL 25:

N. Baňa – Žiar (SD,MD, 30.kolo, hrá sa 8.6. o 14:00-16:30, pôv.del.)

 

Zmena DL 26:

Sučany – Predmier (R Baranček, AR1 Bútora, AR2 Močiliak – nová)

B. Štiavnica – V. Blh (AR2 Hromádka za Majera)

Revúca – Málinec (AR2 Majer za Hromádku aj predz.)

L. Mikuláš – D. Kubín (MŽ Sever, hrá sa 9.6. o 15:00-16:30, R LFZ)

Podbrezová – Tempus RS (MŽ Juh, hrá sa 6.6. o 15:30-17:00, R Belko)

 

Zmena DL 27:

Fiľakovo – Badín (SD,MD, hrá sa 9.6. o 14:00-16:30 – pôvod.del.)

Radoľa – Mojš (SŽ,MŽ, hrá sa 16.6. o 15:00-17:00 – pôvod.del.)

 

Hodnotenie R

III. liga: N. Baňa – MFK BB 8,2;8,1/8; Námestovo – Turany 8,2;8,1/8,1; Z. Poruba – L. Lúčka 7,9;7,4/8,1; Kalinovo – Fiľakovo 8,2;8,2/8,2; Kremnička – K. N. Mesto 8,1;8,1/8; Bánová – Tisovec 8/8/8,1; V. Krtíš – Čadca 8,4;8,3/8,4; Krásno – L. Štiavnica 8,4;8,1/8,2.

IV. liga sk SEVER: L. Hrádok – K. Lúčka, Predmier - Stráňavy, P 8;8/8; Belá – Ďanová 8,2;8,1/8,1; Skalité – Sučany 8,1;8/8; O. Jasenica – Bytčica 7,9;8/8.

IV. liga sk. JUH: Kováčová – D. Strehová 8;8/8,2; Žiar – Hliník 8,1;8,3/8,2; Č. Balog – Divín 7,9;8/8; Málinec – Poltár 8,3;8,3/8,2; V. blh – Jupie BB 8,4;8,4/8,3; š. Bane – Brusno 8,3;8,2/8,2; B. Śtiavnica – Revúca 8,1;8/8.

V. liga sk. A: Rosina – Podvysoká 8,2;8/8; Bytča – N. Bystrica 8;8,1/8,1; Závodie – Belá 7,8;8/8; D. Tižina – Makov, Kotešová – Raková 8,1;8,1/8,1; Rudinská – Strečno 8,2;8/8,1; S. Bystrica – Varín 8,1;8,2/8,1.

V. liga sk. B: Vrútky – Dražkovce, O. Podzámok – Ludrová 8,2;8,1/8,1; T. Štiavnička – Černová, Klin – Tvrdošín 8,3;8,1/8,1; Trstená – Palúdzka, O. veselé – Likavka 8,3;8,2/8,2; M. Čepčín – T. Kľačany 8;8/8.

V. liga sk. C: Pliešovce – Šalková 8,2;8,1/8; Radvaň – Jasenie 8;8,2/8,1; Hrochoť – Lutila 8;8/8,1; Selce – Priechod 8;8,4/8; Badín – S. Ľupča 8,1;8/8; Krupina – H. Hámre 8,2;8,1/8,1; Sásová – Žarnovica 8,3;8,2/8,2.

V. liga sk. D: Nenince – Jesenské, Čebovce – Tomášovce 8,2;8,1/8,1; Buzitka – Gemer 8,2;8,2/8,2; Príbelce – Sklabiná 8,3;8,2/8,2; Hajnačka – Hnúšťa 8,2;8,1/8; Cinobaňa – Vinica 7,8;8/8; Tornaľa – Záhorce 8,2;8/8.