27. 5. 2011

Spravodajca č. 45/2010-11

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Upozorňujeme FK že v zmysle RS SsFZ časť II čl. 6 a 7 sa posledné 2 kolá všetkých súťaží SsFZ okrem doposiaľ schválených výnimiek odohrajú v jednom termíne 12.6. a 19.6. 2011 s UHČ o 17,00.

2.      Schválené výnimky na základe vzájomných dohôd FK:

·        22. kolo V. liga B Černová – Vrútky 8.6.2011 o 17,00 hod.

·        25. kolo V. liga C Žarnovica – Selce 8.6.2011 o 17,30 hod

·        25. kolo V. liga A Rudinská – Kotešová 11.6.2011 o 17,00 hod.

·        26. kolo V. liga C Šálková – Badín 18.6.2011 o 19,00 hod.

·        26. kolo V. liga C Sl. Ľupča – Jasenie 18.6.2011 o 17,00 hod.

3.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: Lutila – Radvaň (H – neopodstatnená)

4.      Oneskorené začiatky stretnutí: K. Lieskovec – O. Jasenica (opakovane technické dôvody), Jasenie – Pliešovce (oneskorený príchod H), D. Strehová – B. Štiavnica (oneskorený príchod H).

5.      Dôrazne upozorňujeme FK Slovenská Ľupča na povinnosť vykonávať videozáznam z MFS z najvýhodnejšieho miesta zo stredu hracej plochy! Kontrolu plnenia vykoná pri najbližšom MFS člen ŠTK SsFZ.

6.      Po vykonaní obhliadky schvaľujeme pre FK Gemer hraciu plochu v Gemeri pre zostávajúce doma vylosované stretnutia súťažného ročníka 2010/2011. Následne rušíme súhlas na odohratie MFS v Králi.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     22. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Raková – Trstená 27. 5. 11 o 17.00,

b)     23. kola V. ligy dorast sk. A Kotešová – Turzovka 29. 5. 11 o 14.30,

c)     23. kola V. ligy dorast sk. A Čadca B – Strečno 28. 5. 11 o 14.30,

d)     15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Belá 15. 6. 11 o 15.00-17.00,

e)     24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Oščadnica 2. 6. 11 o 14.00-16.00,

f)       24. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Makov – K. Lieskovec 1. 6. 11 o 15.00-17.00.

2.      Kontumuje MFS:

a)     24. kola III. ligy SD a MD Fiľakovo – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Fiľakovo podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Tvrdošín berie na vedomie,

b)     24. kola III. ligy MD Badín – Zvolen priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/e,

c)     24. kola III. ligy MD Bytča – D. Kubín priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK Bytča podľa SP čl. 100/e.

d)     22. kola IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Kalinovo priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Jesenské podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Kalinovo berie na vedomie.

3.      Oznamuje, že MFS 23. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hodruša Hámre – Sliač sa odohrá 28. 5. 11 o 10.00 na ihrisku ŠK Brehy. FK H. Hámre ma uzatvorené ihrisko.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-975 DK odstupuje KR e mail p. Pažouta z 23. 5. 11 ohľadom stretnutia IV. ligy dosp. D. Strehová – B. Štiavnica,

D-976 DK odstupuje úseku DZ list FK Divín 23. 5. 11 ohľadom činnosti DZ v a po stretnutí IV. ligy dosp. Divín – Žiar,

D-977 Filip Labaj 970729 Sliač 2 SN od 23. 5. 11, 1-5a,

D-978 Matej Themár 980715 Blatnica 1 SN od 23. 5. 11, 1-4a,

D-979 Adrian Drigeľ 931212 D. Kubín 1 SP do 30. 9. 11, 1-4a,

D-980 Martin Malíček 840627 Rudinská 1 SN od 23. 5. 11, 1-5a,

D-981 Dušan Zajac tréner FK Strečno dosp. 6 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-982 Matej Martinec 880311 Selce 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-983 Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň 2 SN od 23. 5. 11, 1-4a,

D-984 Peter Venglarčík 730224 Sásová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-985 Andrej Dubovický 790209 Sásová 5 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-986 Andrej Miartuš 940402 Detva 3 SN od 23. 5. 11, 1-4a,

D-987 Miroslav Benko 940624 Dudince 2 SN od 23. 5. 11, 1-5a,

D-988 Marian Hric ved. dr. FK Badín SD 3 SP do 30. 9. 11, 1-3a, 7 € doplatiť,

D-989 Marian Hric HU FK Badín SD 6 SN + zmena podm. trestu 3 stret. na nepodm. od 23. 5. 11, 1-3b, 1-10,

D-990 Andrej Jakubec 841108 Čadca 3 SN od 23. 5. 11, 1-6-1a,

D-991 FK Badín SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za opakované HNS funkcionára a nerešpektovanie rozhodnutia DK,

D-992 Pavol Hluchý 87012 L. Lúčka 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-993 Marek Rudzan 900126 N. Baňa 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-994 FK Turany dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť ved. dr. a nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 22. 5. 11,

D-995 Denis Čepo 881001 Čebovce 1 SN od 23. 5. 11, 1-5a,

D-996 Norbert Nozdrovický 920217 Nenince 1 SN od 23. 5. 11, 1-4a,

D-997 Martin Berky 940126 Klenovec 2 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-998 FK Predmier dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 22. 5. 11,

D-999 Ján Danižek 791229 Predmier 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1000 Tomáš Lončík 901115 Stráňavy 3 SP do 30. 9. 11, 1-4a,

D-1001 Jaroslav Mališ tréner FK Hliník dorast 4 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-1002 Marek Pastier 940512 B. Štiavnica 8 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-1003 Maroš Pažout 781105 B. Štiavnica 3 SP do 31. 10. 11, 1-3a,

D-1004 Michal Pavlík 850818 Š. Bane 3 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-1005 Roman Švidraň 871026 Brusno 4 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-1006 Peter Ďurica asist. trénera FK Divín dosp. DK menovanému dňom 23. 5. 11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-1007 Miroslav Šuška tréner FK Divín dosp. 3 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-1008 FK Divín dosp. pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a funkcionára v a po stretnutí 22. 5. 11,

D-1009 Roman Krištofik 811227 T. Štiavnička 5 SN od 23. 5. 11, 1-3b,

D-1010 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Norbert Dikacz 710129 Badín – zamieta sa

D-1011 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch č. 43 a 44/2011 na návrh HK DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 30. 5. 11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medziodd. pohľadávky týmto FK:

Bytčica 130 €, Predmier 260 €, Skalité 130 €, O. Jasenica 260 €, D. Strehová 260 €, Dúbrava 260 €, Čebovce 117 €, Sklabiná 60 €, ŠK Belá 7 €, Selce 100 €, Varín 100 €, Černová 200 €, Príbelce 124 €, O. Podzámok 14 € všetko dr. dospelých, Tvrdošín 110 € - SD,  Čadca 6 €, Z. Poruba 60 €, O Jasenica medziodd. pohľadávka pre Z. Poruba 146,32 € - všetko dr. dorastu. Zastavená činnosť dr. FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalosti riešte s HK, ktorá predložila DK oznam FK s príslušnými nedoplatkami,

D-1012 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 16. 5. 11 na 1 MFS:

Jaroslav Páleš 850903 Belá, 7 € doplatiť,

Juraj Lang 900405 Tisovec

Juraj Mihálik 900506 O. Podzámok, 7 € doplatiť,

Vlastimil Gorgosz 840514 T. Kľačany

Michal Gončár 841011 Čadca

D-1013 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 23. 5. 11 na 2 MFS:

Jaroslav Hron 770730 V. Krtíš

Vladimír Melišík 900803 S. Bystrica

Richard Ševčík 800721 Radvaň

Ján Betík 880604 Tornaľa

D-1014 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  23. 5. 11 na 1 MFS:

Marek Padala 860725 Bánová

Marek Rudzan 900126 N. Baňa

Pavol Hluchý 870120 L. Lúčka

Ján Danižek 791229 Predmier

Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec

Peter Šulaj 880309 Poltár

Vladimír Pavlík 781103 Š. Bane

Ondrej Číž 810330 Hliník

Dušan Trhančík 820729 Strečno

Miroslav Heglas 900702 Podvysoká

Martin Pavol 880411 Ludrová

Stanislav Kmeť 890710 T. Kľačany

Juraj Ondrla 861203 Dražkovce

Matúš Holécy 870803 S. Ľupča

Martin Gibala 820602 Sásová

Peter Topercer 900226 Badín

Matej Martinec 880311 Selce

Michal Kmeť 810612 Selce

Michal Droppa 830327 Pliešovce

Radko Kanina 790421 Lutila

Matúš Tuček 900903 Šalková

Peter Novák 870730 Záhorce

Pavol Gereg 930124 Cinobaňa

Vojtech Rusió 790819 Hajnačka

Martin Chalupka 821227 T. Štiavnička

Csaba Singlár 760112 Jesenské

D-1015 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Ján Zsíros 790407 Gemer, Martin Pisarčík 821102 Klin, Miroslav Meškan 731014 Jasenie, Slavomír Marko 800731 Divín – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

Milodár Nenič ved. dr. Turany – chýba poplatok,

Matúš Škurčák 930329 Sihelné, Ján Hanuliak 930205 Terchová, Peter Šebeš 930115 Brusno, Peter Tomášik 860723 Divín – chýbajú poplatky za ČK,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     KR oznamuje zmenu termínu náhradného licenčného seminára pre lic. „A“ a opravných resp. náhradných fyzických previerok - uvedené akcie sa uskutočnia dňa 1. 6. 2011 od 16,00 hod. v B. Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. KR SsFZ touto cestou žiada KR ObFZ o zabezpečenie účasti menovaných R v uvedenom termíne. Zároveň chce KR umožniť aj ďalším adeptom, ktorých navrhnú príslušné ObFZ, aby v prípade záujmu mohli absolvovať v tomto termíne doškoľovací  seminár lic. „A“. Prípadných záujemcov môžu KR ObFZ nahlásiť obratom na KR SsFZ.

2.     Náhradných resp. opravných fyzických previerok sa dňa 1. 6. 2011 od 16,00 hod. zúčastnia nasledovní R: Dvorštiak, Berko, Krajčí M., Martin, Rogoň, Beňo, Ďuriník, Forbak, Harezník, Katrenčík, Kmeť, Melich, Mojžiš, Poljak M., Kratochvíla, Kuteľ, Mikloš, Weiss, Golian, Jodas, Truban, Tisoňová, Gača, Kuzma, Brodňan, Martinec, Ja. Kyzek, Kožík, Matoš, Špila, Hronček, Sitarčík. Prezentácia prebehne od 15,30 – 16,00 hod. v priestoroch šatní v Športovej hale Na Štiavničkách. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! (týka sa to tých R, ktorí tak ešte neurobili). Limity pre FP 150m/50m do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia náhradných FP, budú od nového súťažného ročníka preradení o súťaž nižšie, R V. ligy budú obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili FP dňa 7. 5. 2011 uhradia poplatok  10,- €.

1.     Licenčného seminára R pre licenciu „P“ sa v dňoch 3. – 5. 6. 2011 v Bratislave zúčastnia: Čajka, Knapec, Očenáš, Tapfer, náhradník Holas. Pozvánky s programom obdržia menovaní elektronickou poštou z KR SFZ.

2.     Seminára Talent – Mentor SFZ sa v dňoch 10. - 12. 6. 2011 v Liptovskom Jáne za SsFZ zúčastní R Michal Očenáš. Menovaný obdrží pozvánku s programom e-mailovou poštou z KR SFZ.

3.     Pozývame na zasadnutie KR dňa 1. 6. 2011 o 17,00 hod. v športovej hale Na Štiavničkách R Gyorgy, o 17,30 hod. R Antalík.

4.     Upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ (týka sa to R a DZ, ktorí tak doteraz neurobili).

5.     Opakovane upozorňujeme DZ na zasielanie správ zo stretnutí, ktoré rozhodujú R z programu Talent aj mentorom týchto R, a to so spätnou platnosťou od začiatku jarnej časti súť. ročníka !!!

6.     Ospravedlnenia R: Kuriš 4.6.2011, Čuboň 18.6.2011, Poljak M. do konca jarnej časti, Farský k dispozícii od 1.6.2011, Hýllová 18.6.-19.6.2011, Golian osp.18.6.2011 – zrušené, Putra 22.5. – 3.6.2011 PN, Balázsik 19.6.-25.6.2011, Jodas 12.6.2011 k dispozícii, Čičmanec 18.6.-19.6.2011, Guži 28.5.2011, 

7.     Upozorňujeme  DZ, že pred stretnutím sú povinní upovedomiť hlásateľa o povinnosti oznámiť divákom, že striedanie hráčov sa nezapočítava do premárneného hracieho času a teda sa nemusí nadstaviť.

8.     Ospravedlnenia DZ: Brťka 18. – 27. 6. 11; Barcaj 18. – 30. 6. 11; Jančok 18. – 19. 6. 11; Švehlík 18. 6. 11.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát dôrazne žiada FK u ktorých nemá k dispozícii doteraz doklad o úhrade II. splátky ta R a DZ, aby tak okamžite urobili (faxom, mailom, poštou). V prípade že sekretariát nebude mať k dispozícii doklad o úhrade do 1. 6. 2011(streda) vyradí príslušný FK zo systému výplat R a DZ prostredníctvom SsFZ počnúc dňom 2. 6. 2011. Ide o tieto FK: Čadca (aj nedoplatok 549 €), V. Krtíš (aj nedoplatok 95 €), Bánová, Kremnička, Z. Poruba, Turany (aj nedoplatok 70 €), O. Jasenica, Skalité, Predmier, K. Lieskovec, Revúca, V Blh (len dop. 271 €), Divín (len dopl. 315 €), Varín, D. Tižina, Podvysoká (aj nedopl. 447 €), Tvrdošín, Klin 664 €, O. Podzámok, Trstená, Palúdzka, S. Ľupča, Radvaň, Jasenie, Hnúšťa, Čebovce, Hajnačka, Príbelce, Buzitka. Zároveň žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry, ktoré im boli zaslané v priebehu minulého týždňa uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvejk problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) vo výške:

      dvojičková súťaž dorastu (SD a MD                20 €

      dorast samostatne (IV., V. liga)                      16 €

      dvojička žiaci (SŽ A, B, SŽ a MŽ, MŽ A,B)      10 €

      bude súčasťou II. faktúry, ktorá bude zaslaná do 15. 6. 2011.

2.     Upozorňujeme subjekty, ktoré obdržali začiatkom roku 2011 príspevok na náhradu škôd spôsobených vlaňajšími živelnými ,pohromami na povinnosť tento vyúčtovať a dokladovať na SsFZ do 31. 5. 11. Zatiaľ tak urobili len traja prijímatelia príspevku.

3.     Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 3. 6. 2011 v Pliešovciach.

4.     Dňa 1. 7. 2011 od 14.30 sa uskutoční v B. Bystrica aktív ŠTK a KM. Predchádzať mu bude zasadnutie VV od 8.00 a Rady od 10.30.

5.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin.

6.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 31. 5. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Z. Poruba – L. Lúčka, Poltár – Žiar n. HR. (žiaci), Šalková – Sásová.

7.      Upozorňuje kluby, ktoré žiadajú o zaregistrovanie novovzniknutého klubu, zaregistrovanie zmeny názvu klubu, prípadne klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch existujúcich klubov, že všetku náležitú dokumentáciu sú povinné zasielať na matriku SFZ najneskôr do 31. 5. 11 (v prípade zlúčenia klubov sú oba kluby povinné riadne dohrať prebiehajúce majstrovské súťaže!).

 

Zmena DL 25:

Jasenie – Šálková (AR2 Roštár za Belka)

Príbelce – Vinica (AR1 Belko za Roštára)

Námestovo – Bánová (SD,MD, AR2 Tilesch za Škvareka)

Žiar – Fiľakovo (SD,MD, AR2 Kučera S. za Gužiho)

 

Zmena DL 26:

Jupie BB – Žiar (DZ Kanka za Tomčíka)

Divín – Hliník (DZ Tomčík za Kanku)

Kováčová – Pliešovce (dor., R Krkošová, AR ObFZ ZV-nová)

 

Hodnotenie R

DL 23

III. liga: N. Baňa – MFK BB 8,2;8,1/8; Námestovo – Turany 8,2;8,1/8,1; Z. Poruba – L. Lúčka 7,9;7,4/8,1; Kalinovo – Fiľakovo 8,2;8,2/8,2; Kremnička – K. N. Mesto 8,1;8,1/8; Bánová – Tisovec 8/8/8,1; V. Krtíš – Čadca 8,4;8,3/8,4; Krásno – L. Štiavnica 8,4;8,1/8,2.

IV. liga sk SEVER: L. Hrádok – K. Lúčka, Predmier - Stráňavy, P 8;8/8; Belá – Ďanová 8,2;8,1/8,1; Skalité – Sučany 8,1;8/8; O. Jasenica – Bytčica 7,9;8/8.

IV. liga sk. JUH: Kováčová – D. Strehová 8;8/8,2; Žiar – Hliník 8,1;8,3/8,2; Č. Balog – Divín 7,9;8/8; Málinec – Poltár 8,3;8,3/8,2; V. blh – Jupie BB 8,4;8,4/8,3; š. Bane – Brusno 8,3;8,2/8,2; B. štiavnica – Revúca 8,1;8/8.

V. liga sk. A: Rosina – Podvysoká 8,2;8/8; Bytča – N. Bystrica 8;8,1/8,1; Závodie – Belá 7,8;8/8; D. Tižina – Makov, Kotešová – Raková 8,1;8,1/8,1; Rudinská – Strečno 8,2;8/8,1; S. Bystrica – Varín 8,1;8,2/8,1.

V. liga sk. B: Vrútky – Dražkovce, O. Podzámok – Ludrová 8,2;8,1/8,1; T. Štiavnička – Černová, Klin – Tvrdošín 8,3;8,1/8,1; Trstená – Palúdzka, O. veselé – Likavka 8,3;8,2/8,2; M. Čepčín – T. Kľačany 8;8/8.

V. liga sk. C: Pliešovce – Šalková 8,2;8,1/8; Radvaň – Jasenie 8;8,2/8,1; Hrochoť – Lutila 8;8/8,1; Selce – Priechod 8;8,4/8; Badín – S. Ľupča 8,1;8/8; Krupina – H. Hámre 8,2;8,1/8,1; Sásová – Žarnovica 8,3;8,2/8,2.

V. liga sk. D: Nenince – Jesenské, Čebovce – Tomášovce 8,2;8,1/8,1; Buzitka – Gemer 8,2;8,2/8,2; Príbelce – Sklabiná 8,3;8,2/8,2; Hajnačka – Hnúšťa 8,2;8,1/8; Cinobaňa – Vinica 7,8;8/8; Tornaľa – Záhorce 8,2;8/8.

 

DL 24

III. liga: MFK BB – Krásno 8,3;8,3/8,3; L. štiavnica – V. Krtíš 8;8/8,2; Čadca – Bánová 8,1;8,2/8,2; Tisovec – Kremnička 8,3;8,2/8,2; K. N. Mesto – Kalinovo 8,2;8,1/8,1; Fiľakovo – Z. Poruba 8,2;8,2/8,3; L. Lúčka – Námestovo 8,1;8,1/8; Turany – N. baňa 8,3;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – O. Jasenica 8;8/8; Bytčica – Skalité, Stráňavy – L. Hrádok 8,2;8,1/8; Sučany – Martin 8,3;8,3/8,3; Dúbrava – Belá 8,3;8,1/8,1; Ďanová – Predmier 8,1;8/8.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – B. Štiavnica 8;8,1/8,1; Revúca – Š. Bane 8,2;8,3/8,1; Brusno – V. Blh, Jupie BB – Málinec 8,2;8,2/8,1; Poltár – Č. Balog 8,1;8/8,2; Divín – Žiar 8,4;8,3/8,2; Hliník – Kováčová 8,3;8,2/8,1.

V. liga sk. A: Podvysoká – S. Bystrica 8;8,2/8,2; Varín – Kotešová 8,1;8,1/8,2; Raková – Rudinská 8;8/8,1; Strečno – D. Tižina 8;8,1/8,2; Makov – Závodie 8,2;8/8; Belá – Bytča 8,2;8,2/8,2; N. Bystrica – Rosina 8;8,1/8.

V. liga sk. B: Dražkovce – M. Čepčín 8,2;8,1/8,1; T. Kľačany – Klin, Likavka – O. Podzámok, Ludrová – Trstená 8,1;8/8; Tvrdošín – O. Veselé 7,3;8/7,4; Palúdzka – T. Štiavnička 8;8,1/8.

V. liga sk. C: Šalková – Sásová 8,1;7,8/8; Žarnovica – Krupina 8,2;8,2/8,1; H. Hámre – Badín 8,3;8,3/8,3; S. Ľupča – Selce 8,2;8/8,2; Priechod – Hrochoť 8,3;8,1/8,2; Lutila – radvaň 8,2;8,1/8,2; Jasenie – Pliešovce 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Jesenské – Tornaľa 8,3;8,1/8,1; Záhorce – Čebovce 7,8;8,2/8,2; Tomášovce – Cinobaňa 7,8;8,1/8,1; Vinica – Hajnačka 8,1;8/8; Hnúšťa – príbelce 7,9;8,2/8,2; Sklabiná – Buzitka 8,2;8,1/8,1; Gemer – Nenince 8,1;8,2/8.