13. 5. 2011

Spravodajca č. 43/2010-11

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Na základe vzájomnej dohody sa stretnutie 25. kola V. ligy C Žarnovica – Selce odohrá 8.6.2011(streda) o 17,30 hod.

2.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: L. Lúčka – KNM (H – neopodstatnená), Stráňavy – Belá (H – neopodstatnená)

3.      Oneskorené začiatky stretnutí: Vinica – Čebovce (neskoro predložený zápis), Gemer – Príbelce (technické dôvody)

4.      ŠTK súhlasí s predohraním stretnutia 26. kola V. ligy C dňa 18.6.2011 o 17,00 Sl. Ľupča – Jasenie

5.      MFS 24. kola III. ligy L. Lúčka – Námestovo sa odohrá dňa 21.5.2011 (sobota) o 17,00 hod., 15. kolo V. ligy C H. Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ.

6.      ŠTK nariaďuje odohrať MFS 21. kola IV. ligy SEVER Skalité – Sučany na UT v Žiline – Strážov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     III. ligy SD a MD

      22. kolo Kremnička – B. Bystrica 17. 5. o 14.00-16.30,

      23. kolo III. ligy SD a MD Lučenec – Čadca na ÚT v Lučenci,

      25. kolo Kremnička – Badín 26. 5. o 15.00-17.30,

b)     24. kola IV. lligy dorast sk. SEVER O. Jasenica – Rajec 4. 6. o 16.00,

c)     IV. ligy dorast sk. B

19.   kola Bešeňová – Ľubochňa 11. 5. o 17.00

24. kola Liesek – Sučany 4. 6. o 17.00

d)     24. kola V. ligy dorast sk. D Divín – Sklabiná 4. 6. o 17.00,

e)     22. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – K. Lieskovec 20. 5. o 14.00-16.00

f)       20. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Istebné 18. 5. o 16.00-17.30

g)     20. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – B. Štiavnica 22. 5. o 9.30-11.30

h)     14. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Čadca – L. Mikuláš 15. 5. o 10.00.

i)       11. kola I. ligy MŽ sk. JUH Dukla BB – Tempus RS 18. 5. 11 (streda) o 14.30,

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)     20. kola III. ligy SD a MD Tvrdošín – B. Bystrica 25. 5. o 14.00-16.30

b)     22. kola III. ligy SD a MD Bytča – Lučenec 25. 5. o 11.00-13.30

c)     14. kola V. ligy dorast sk. A Podvysoká – D. Hričov 25. 5. o 16.30

d)     V. ligy dorast sk. B

15.   kolo O. Veselé – Vrútky 3. 6. o 17.00

17.   kolo O. Veselé – Likavka 26. 5. o 17.00

e)     II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER

15.   kolo O. Veselé – Belá 8. 6. o 15.00-17.00

22. kolo O. Jasenica – Vrútky 22. 5. o 11.00-13.00

f)       17. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Krásno 25. 5. o 15.00-17.00.

3.      Kontumuje MFS:

a)     22. kola III. ligy MD

      Bánová – D. Kubín priznáva 3 body a śkóre 3:0 prospech FK Bánová podľa SP čl. 100/b,

      Žiar – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 4:1 ponecháva v platnosti prospech FK Žiar podľa SP čl. 100/e.

b)     20. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – Bešeňová priznáva 3 body a skóre 0:3 prospech FK Bešeňová podľa SP čl. 100/i. Neoprávnený štart hráča P. Kolčak 930107,

c)     20. kola V. ligy dorast sk. D Sklabiná – Ružiná priznáva 3 body a skóre 4:1 ponecháva v platnosti prospech FK Sklabiná podľa SP čl. 100/e

4.      Predvoláva na zasadnutie 19. 5. 2011 o 15.30, z MFS

      19. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – Bzovík

      FK Dudince: ved. dr. Mir. Strapko, tréner Mir. Greguška, Lukáš Varday 930925, René Brza 940905

      FK Bzovík: ved. dr. Ján Drdola, kap. Adam Babic 921005

      R: Róbert Nagy

      o 16.30 z MFS 20. kola V. ligy dorast sk. C Látky – Kováčová

      FK Látky: kap. Andrej Segeč 940524, Róbert Nosál 930815, ved. dr. Ján Segeč 

      FK Kováčová: kap. Norbert Blažko 920208, ved. dr Miroslav Dávid

      R: Michal Hromádka

      V prípade neúčasti predvolaných, prípad odstúpime na doriešenie DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-867 Vzhľadom ku skutočnosti, že FK Skalité predložilo na rokovanie DK neúplný videozáznam zo stretnutia IV. ligy SEVER dosp. Skalité – Ďanová (chýbajúci odchod R z HP po ukončení stretnutia v zmysle kap. XV písm. c RS 2010/11, DK dôrazne žiada FK Skalité o opätovné predloženie úplného videozáznamu z tohto stretnutia najneskôr do 17. 5. 11 pod následkom ďalších discipl. opatrení,

D-868 Na základe čl. 14 ods 4 DP, DK od 12. 5. 11 nepodm. uzatvára ihrisko dr. FK Skalité dosp. Družstvo FK Skalité dosp. odohrá najbližšie súť. stretnutie na HP schválenej SsFZ vo vzdialenosti od obce Skalité min. 30 km.

D-869 Vladimír Mudrík 820720 Skalité DK hráčovi dňom 12. 5. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-870 Juraj Malík 820720 Skalité DK hráčovi dňom 12. 5. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-871 František Mudrík 840919 Skalité DK hráčovi dňom 12. 5. 11 zastvauje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-872 Jozef Mikula HU FK Skalité dosp. DK menovanému dňom 12. 5. 11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný do 17. 5. 11 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (HNS voči R a nedostatočné zabezpečenie výkonu uspor. služby v zmysle súť. poriadku v a po v a po stretnutí 1. 5. 11).

D-873 Ivana Holáková hlásateľ FK Skalité dosp. DK menovanej dňom 12. 5. 11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaná do 17. 5. 11 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nevhodné reakcie na výkon R v rozhlase v závere stretnutia 1. 5. 11.

D-874 Patrik Potočár 960715 Radoľa 1 SN od 2. 5. 11, 1-1a,

D-875 Peter Podhradský 800130 Bytčica 1 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-876 Martin Matejčík 801006 Belá 1 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-877 Lukáš Šúkala 920108 Predmier 1 SN od 9. 5. 11, 1-4a,

D-878 Ján Danihel 900922 Varín 4 SN od 9. 5. 11, 1-6-1b,

D-879 Peter Konušiak 880124 Varín 2 SN od 9. 5. 11, 1-4a,

D-880 Radoslav Bella 990603 Palúdzka 1 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-881 Ján Rendko 920623 T. Štiavnička 1 SP do 30. 9. 11, 1-1a,

D-882 Na návrh KM Peter Kolčák 930107 Rabča 4 SN od 12. 5. 11, 1-9-1b, 3 € uhradiť,

D-883 Na návrh KM Jozef Havlíček ved. dr FK Rabča dorast 6 SN od 12. 5. 11, 1-9-2b, 7 € uhradiť

D-884 Dávid Štober 930623 D. Kubín 2 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-885 Štefan Rubint 940908 Fiľakovo 4 SN od 9. 5. 11, 1-6-1b,

D-886 Denis Danaj 940404 K. N. Mesto 2 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-887 Patrik Chmeliar 940120 K. N. Mesto 2 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-888 Marek Belaník 940322 K. N. mesto 3 SN od 9. 5. 11, 1-6-1a,

D-889 Ján Cundrák ved. dr. FK K. N. Mesto SD 6 SN od 9. 5. 11, 1-3-b, 1-10,

D-890 Ivan Janči tréner FK K. N. Mesto SD 3 SP do 30. 9. 11, 1-3a,

D-891 Peter Vavrek 930426 K. N. Mesto 930426 K. N. Mesto 2 SP do 30. 1. 11, 1-10,

D-892 FK K. N. Mesto SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera a ved. dr. v stretnutí 8. 5. 11,

D-893 Vojtech Radics 950716 Fiľakovo DK hráčovi dňom 9. 5. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-994 Rudolf Palkovič hlásateľ FK Kalinovo dosp. 6 SN od 2. 5. 11, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-995 FK Kalinovo dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti po stretnutí  a nedostatočnú uspor. službu po stretnutí 1. 5. 11,

D-996 Erik Gašinec 930404 K. N. Mesto 3 SN od 5. 5. 11, 1-6-1b, porušenie kap. XIX bod 9 RS 2010/11,

D-997 Marek Koš 921119 V. krtíš 3 SN od 5. 5. 11, 1-6-1b,

D-998 Jakub Hurák 880428 Tisovec 1 SP do 31. 10. 11, 1-4a,

D-999 Jakub Oláh 881118 Z. Poruba 1 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-1000 Rastislav Michalik 740114 Čadca 1 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-1001 Ľubomír Šimkovič tréner FK Fiľakovo dosp. 3 SN od 9. 5. 11, 1-3b,

D-1002 Norbert Dikacz 710129 Badín 4 SN od 2. 5. 11, 1-3b, porušenie kap. XIX bod 9 RS 2010/11,

D-1003 FK Badín dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráča asist. trénera v stretnutí 1. 5. 11,

D-1004 Miroslav Meškan 731014 Jasenie 1 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-1005 Jozef Lupták 930624 Dudince 5 SN od 9. 5. 11, 1-6-1b,

D-1006 Lukáš Bahno 881123 Hliník n. Hr. 4 SN od 9. 5. 11, 1-6-1b,

D-1007 Lukáš Švihla 900627 Revúca 1 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-1008 Lukáš Melíšek 920509 Krupina 2 SN od 9. 5. 11, 1-5a,

D-1009 Samuel Knižka 930918 Brusno 2 SP do 30. 9. 11, 1-1a,

D-1010 Lukáš Sabacký 931009 Kalinovo 2 SP do 30. 9. 11, 1-4a,

D-1011 Na návrh KM Ján Rosiar tréner FK Tisovec SŽ 6 mesiacov nepodm. do 11. 11. 11, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1012 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Daniel Varga 930114 Kremnička, Denis Kopásek 970208 Krásno, Andrej Barošinec 820804 T. Kľačany – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 30. 9. 11,

Juraj Ivanovič 931227 Staškov – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 9. 11,

D-1013 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 2. 5. 11 na 1 MFS:

Michal Živčic 890831 Tvrdošín, doplatiť 7 €

Jozef Dietrich 760619 Bytčica, doplatiť 7 €

D-1014 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 2. 5. 11 na 2 MFS:

Pavol Puraš 851122 Rudinská, doplatiť 7 €

D-1015 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  9. 5. 11 na 1 MFS:

Lukáš Baran 890413 Podlavice

Martin Tichák 851013 Varín

Miroslav Buček 900302 Rudinská

Peter Špánik 760413 Bytča

Roman Daniška 920824 Belá

Martin Kostra 880810 T. Štiavnička

Peter Kvasničák 860308 Černová

Tomáš Kotman 870214 Tomášovce

Marcel Majkút 880226 Cinobaňa

Ján Gajdoš 841016 Príbelce

Peter Borovička 880301 Krásno

Juraj Šár 811025 V. Krtíš

Milan Nilaš 900216 V. Krtíš

František Košťál 751001 Námestovo

Daniel Kosmeľ 741016 Námestovo

Jaroslav Rybár 770520 N. Baňa

Tomáš Tóth 910829 Fiľakovo

Jozef Koleno 841008 Ďanová

Martin Frim 800516 H. Hámre

Lukáš Listoter 871230 H. Hámre

Michal Kubina 900327 Selce

D-1016 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  9. 5. 11 na 2 MFS:

Daniel Demeter 910709 Brusno

Štefan Czene 821004 Hajnačka

Štefan Šibík 851129 Sučany

Peter Podhradský 800130 Bytčica

D-1017 Andrej Turančík 930817 MFK B. Bystrica 2 SN od 2. 5. 11, 1-5a, 3+3 € doplatiť,

D-1018 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Matej Štens 970627 Oščadnica, Martin Lajda 981020 Klin – chýbajú poplatky za ČK

Tomáš Kubica 900128 Čadca, Michal Ďurica 800817 Bánová, Miroslav Švárny 760318 L. Štiavnica – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

Juraj Stalmašek 771023 Bánová – chýba poplatok za 8 ŽK

Tomáš Rubint 841010 Buzitka – chýba poplatok za ČK a 4 ŽK

Vladimír Borák tréner O. Veselé – chýba poplatok

D-1019 DK predvoláva na zasadnutie 19. 5. 11 zo stretnutí:

Žiar – Čadca a Fiľakovo – K. N. Mesto III. liga MD o 15.30

R: Roman Galád

H. Hámre – Brusno IV. liga sk. JUH dorast o 15.45

R: Michal Hlaváčik

FK Hodr. Hámre: Ľubomír Valenta ved. dr, Rudolf Gajdošík prezident FK

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A), ktorý sa uskutočnil dňa 7. 5. 2011 v Banskej Bystrici úspešne absolvovalo 29 z 34 pozvaných rozhodcov a 19 z 22 pozvaných DZ. Nezúčastnili sa nasledovní R: T. Chranček (ObFZ ZH), Z. Kriak (ObFZ RS), D. Paučin (ObFZ ZA), M. Ramšák (ObFZ VK), A. Svrčan (ObFZ LM) a DZ T. Forgon (ObFZ RS), R. Oravec (ObFZ DK). DZ B. Marhefka absolvuje dňa 19. 5. 2011 o 16,00 hod. na SsFZ ústne pohovory a písomné testy, nakoľko sa z vážnych osobných dôvodov musel v priebehu seminára vzdialiť. 

2.     KR oznamuje, že náhradný termín licenčného seminára pre lic. „A“ sa uskutoční v rámci opravných resp. náhradných fyzických previerok dňa 2. 6. 2011 od 16,00 hod. v B. Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. KR SsFZ touto cestou žiada KR ObFZ o zabezpečenie účasti menovaných R v uvedenom termíne. Zároveň chce KR umožniť aj ďalším adeptom, ktorých navrhnú príslušné ObFZ, aby v prípade záujmu mohli absolvovať v tomto termíne doškoľovací  seminár lic. „A“. Prípadných záujemcov môžu KR ObFZ nahlásiť na KR SsFZ najneskôr do 19. 5. 2011.

3.     Náhradných resp. opravných fyzických previerok sa dňa 2. 6. 2011 od 16,00 hod. zúčastnia nasledovní R: Dvorštiak, Berko, Krajčí M., Martin, Rogoň, Beňo, Ďuriník, Forbak, Harezník, Katrenčík, Kmeť, Melich, Mojžiš, Poljak M., Kratochvíla, Kuteľ, Mikloš, Weiss, Golian, Jodas, Truban, Tisoňová, Gača, Kuzma, Brodňan, Martinec, Ja. Kyzek, Kožík, Matoš, Špila, Hronček, Sitarčík. Prezentácia prebehne od 15,30 – 16,00 hod. v priestoroch šatní v Športovej hale Na Štiavničkách. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! (týka sa to tých R, ktorí tak ešte neurobili). Limity pre FP 150m/50m do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia náhradných FP, budú od nového súťažného ročníka preradení o súťaž nižšie, R V. ligy budú obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili FP dňa 7. 5. 2011 uhradia poplatok  10,- €.

1.     Licenčného seminára R pre licenciu „P“ sa v dňoch 3. – 5. 6. 2011 v Bratislave zúčastnia: Čajka, Knapec, Očenáš, Tapfer, náhradník Holas. Pozvánky s programom obdržia menovaní elektronickou poštou z KR SFZ.

2.     Prerokované stretnutia: Kalinovo – Námestovo, Skalité – Ďanová, Ludrová – M. Čepčín, Jasenie – Sásová, Fiľakovo – K. N. Mesto (III.LSD a MD). KR v spolupráci s ÚDZ prijala náležité opatrenia.

3.     KR navrhuje na DK SsFZ z dôvodu nepoužiteľného videozáznamu zo stretnutia V. ligy sk. B Ludrová – M. Čepčín udeliť OŠK Ludrová pokutu 100,- €.

4.     KR na svojom zasadnutí prerokovala stretnutie IV. ligy sk. Sever Skalité - Ďanová a po vzhliadnutí videozáznamu dospela k záveru, že rozhodca v 82 minúte stretnutia nariadil správne pokutový kop proti mužstvu domácich, za následný priestupok previnivšieho sa hráča domácich mu mal však udeliť ČK za hrubé nešportové správanie. Z uvedených dôvodov KR následne upravila známku DZ zo 7,3 na 7,4.

5.     Ospravedlnenia R: Moják 22.5.2011, Bútora 28.5.-29.5.2011, Ploštica 16.5.-27.5.2011 – neskoro, pôvodné 23.5.-3.6. sa ruší, Madera 5.6.-1.6.2011, Šupej 17.6.-18.6.2011, Faber 11.6.-19.6.2011, Gonda 4.6.-6.6.2011, Hraško 21.5.-22.5.2011 – neskoro, Matejčík T. 4.6.-5.6.2011, Locsos 13.5.- 30.6.2011 – neskoro, Halfár 4.6. po 16:00 a 11.6.2011, Koóš 18.6.-19.6.2011, Mikloš 28.5.2011,

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK prerokovala 12. 5. 11 nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 25. 5. 11 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ:

III. liga:

L. Štiavnica – S č. 40 – 400 €

Kalinovo – S č. 38 – 14 €

IV. liga

S. č. 40

Bytčica – 130 €

Predmier – 260 €

Skalité – 130 €

Ďanová 130 €

O. Jasenica – 260 €

D. Strehová – 260 €

Dúbrava – 260 €

Hliník – 260 €

Žiar S č. 42 – 100 €

V. liga

Čebovce – S č. 37 – 110 €, S č. 378 -7 €

Sklabiná – S č. 37 – 60 €

Krupina – S č. 39 – 60 €

Belá – S č. 37 – 7 €

S č. 40 – 100 € - T. Štiavnička, Šalková, Selce, Rudinská, Varín

S č. 40 – 200 € - Černová, Likavka, Ludrová, Žarnovica, Hajnačka, Jesenské

Príbelce – S č. 40 – 110 €, S č. 40 – 14 €

O . Podzámok – S č. 40 – 14 €

Lutila – S č. 40 – 60 €

dorast

Tvrdošín – S č. 37 – 110 €, S č. 38 – 7 € doplatiť

Sihelné – S č. 38 – 14 €

Staškov – S č. 39 – 6 €

Čadca B – S č. 42 – 6 €

Z. Poruba – S č. 42 – 60 €

žiaci

Rabča – S č. 41 – 3 €

Tisovec – S č. 42 – 223 €

HK prerokovala medzioddielové pohľadávky:

Faktúru od ŠK Z. Poruba pre Oravan O. Jasenica pre nedostavenie sa na stretnutie 23. 4. 11 dorastu IV. liga sk. SEVER 18. kolo vo výške 146,32 €. Uvedenú faktúru je potrebné uhradiť do 25. 5. 11 pod následkom discipl. riešenia. Fotokopiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Náš región jubiluje: Písal sa rok 1921, keď skupina  futbalových nadšencov založila Stredoslovenskú futbalovú župu (predchodcu nášho SsFZ). Toto významné – 90. výročie vzniku si pripomenieme na slávnostnom zhromaždení Stredoslovenského futbalového zväzu v piatok 27. mája 2011 o 14.00 v hoteli DIXON B. Bystrica (vedľa štadióna FK Dukla na Štiavničkách). Zúčastnia sa ho členovia VV, Rady SsFZ a jeho dlhoroční činovníci, zástupcovia SFZ, ObFZ, nestori i futbalové osobnosti. Súčasťou zhromaždenia bude aj krst knihy „Stredoslovenský futbal 1921-2011“, vydanej pri príležitosti spomínaného jubilea, odovzdanie ocenení a banket. Pozvánky začíname expedovať v týchto dňoch, po ich obdržaní žiadame dotyčných o potvrdenie účasti na sekretariát SsFZ.

2.     Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 3. 6. 2011 v Pliešovciach.

3.     Opätovne upozorňuejeme FK, ktorých družstváštartujú v súťažiach SsFZ v kategórii dosp., že do 14. 5. 2011 je potrebné II. zálohovú platbu za R a DZ. Je bezpodmienečne potrebné splátku uhradiť na novozriadený účet 0305642565/0900 a uviesť pridelený variabilný symbol. Všetky potrebné údaje sú zverejnené na stránke ssfz.sk v časti Platby R a DZ – rozpis zálohových platieb. Ďalej v tejto časti nájdete materiál pod názvom Podklady k fakturácii za R a DZ za obdobie marec-apríl. FK si môžu v tomto prehľade porovnať vlastnú evidenciu účasti R a DZ na ich MFS, ako aj výšku odmien a paušalnych náhrad. Z technických príčin (nebol v čase prípravy dokumentu k dispozícii zápis z MFS) môže v evidencii chýbať záznam (dohrávky). Tento nájdete neskôr v prehľade za mesiac máj. V prípade zistenia nezrovnalosti, kontaktujte sekretariát SsFZ najmä FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach ssFZ (ktoré neplatia zálohové platby) lebo im sekretariát v priebehu najbližších dní bude rozosielať faktúry za obdobie marec-apríl 2011.

4.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 17. 5. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Š. Bane – Poltár, K. N. Mesto – Bánová.

 

Žiadame R a DZ, ktorí sú delegovaní na stretnutia SFZ, aby kópiu zápisu a správy, vo vlastnom záujme, zaslali aj na SsFZ, z dôvodu evidencie vyplácanie odmien a paušálov. V prípade, že R a DZ zápis, prípadne správu neodošlú, nemá im na základe čoho sekretariát vyplatiť odmenu a paušál za absolvované MFS.

 

Zmena DL 16:

Podvysoká – D. Hričov (dor., hrá sa 25.5. o 16:30, R,AR ObFZ CA)

 

Zmena DL 19:

O. Vesele – Vrútky (dor., hrá sa 26.5. o 17:00, R,AR OFZ)

Oščadnica – Krásno (SŽ, MŽ, hrá sa 25.5. o 15:00-17:00, R ObFZ CA)

 

Zmena DL 20:

Tvrdošín – MFK B.B. (SD,MD, hrá sa 25.5. o 14:00 - 16:30, AR1 Švec za Chudého)

 

Zmena DL 22:

Bytča – Lučenec (SD,MD, hrá sa 25.5. o 11:00 - 13:30, pôvod.del.)

Žiar – Dudince (SŽ a MŽ, opačné poradie, nová ObFZ ZH)

 

Zmena DL 23:

Skalité – Sučany (UT Žilina-Strážov)

S. Bystrica – Varín (AR1 Mihálka a AR2 Katrenčík aj predz. dor. ObFZ CA o 14:00 )

Lučenec – Čadca (SD a MD, UT Lučenec)

Dukla BB – Tempus RS, MŽ A a B 18. 5. o 14.30)

SFZ:

Žilina – Humenné (Play off I.L.žien, 21.5. o 15:00, Šulgan, Wojčík, Ďuriník, VTJ)

 

Zmena DL 24:

Turany – N. Baňa (AR 1 Medveď za Adamca)

Fiľakovo – Z. Poruba (R Tokár za Medveďa, AR1 Adamec za Tokára)

Radoľa – K. Lieskovec (SŽ,MŽ, hrá sa 20.5. o 14:00-16:00, R ObFZ CA za Očenáša)

Liesek – Istebné (SŽ,MŽ, hrá sa 18.5. o 16:00-17:30, R OFZ)

Brusno – B. Štiavnica (SŽ,MŽ, hrá sa 22.5. o 9:30-11:30, R ObFZ BB)

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – L. Štiavnica 8,2;8,1/8,2; Čadca – Krásno 8;8/8,1; Tisovec – V. Krtíš, L. Lúčka – Kalinovo 8,3;8,2/8,2; K. N. Mesto – Bánová 8;8,2/8; Fiľakovo – Kremnička 8,1;8,1/8,1; Turany – Z. Poruba 8,2;8/8; N. Baňa – Námestovo 7,9;8/8.

IV. liga sk SEVER: Ďanová – Martin 8;8/8; Dúbrava – Skalité 8,1;8,2/8,1; Sučany – O. Jasenica 7,9;8,1/8,2; K. Lieskovec – Bytčica 8,1;8,1/8,1; Stráňavy – Belá Dulice 8,2;8,2/8,2; K. Lúčka – Predmier 8,3;8,2/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Revúca 8,2;8,2/8,1; Brusno – B. Štiavnica 8,2;8,2/8,2; Jupie BB – Š. Bane 8,1;8,2/8,1; Poltár – V. Blh 8,1;8,1/8,1; Divín – Málinec 8,4;8,4/8,4; Hliník – Č. Balog 8,3;8,2/8,2; Kováčová – Žiar 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Podvysoká – Varín 8;8,1/8; Raková – S. Bystrica, Rosina – Bytča 8,2;8,2/8,2; Strečno – Kotešová 7,8;8/7,9; Makov – Rudinská 8,3;8,3/8,3; Belá – D. Tižina, N. Bystrica – Závodie 8,2;8,1/8,1. 

V. liga sk. B: Dražkovce – T. Kľačany 8,2;8/8; Tvrdošín – M. Čepčín 8,1;8,1/8; Likavka – Klin 8,1;8,1/8,1; Ludrová – O. Veselé, Vrútky – T. Štiavnička 8;8,1/8,2; Palúdzka – O. Podzámok 8,1;8/8; Černová – Trstená 8,3;8,1/8,1.

V. liga sk. C: šalková – Žarnovica 8,4;8,2/8,2; Hodruša – Sásová 8,1;8,1/8,1; S. ľupča – Krupina 8;8,1/8,1; Priechod – Badín, Pliešovce – radvaň 7,8;8,2/8; Lutila – Selce 8,2;8,1/8,2; Pliešovce – Radvaň 7,8;8,2/8.

V. liga sk. D: Tomášovce – Tornaľa 8,2;8/8; Vinica – Čebovce, Hnúšťa – Cinobaňa 8,3;8,1/8,1; Sklabiná – Hajnačka 8,1;8,3/8,1; Gemer – Príbelce 8,1;8,2/8,3; Nenince – Buzitka 8,6;8,3/8,2.