1. 10. 2010

Spravodajca č. 14/2010-11

 

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: Z. Poruba - Kremnička 13.10.2010 o 15,30, KNM - L. Lúčka 13.10.2010 o 14,30, L. Štiavnica - Námestovo 13.10.2010 o 15,00, Čadca – MFK BB 20.10.2010 o 15,30, MFK BB – N. Baňa 6.10.2010 o 15,30, Podlavice – V. Blh 13.10.2010 o 15,00, Tomášovce – Čebovce 8.10.2010 o 15,30, Vinica – Cinobaňa 20.10.2010 o 15,00.

2.       Na základe žiadostí súhlasíme so zmenami UHČ v MFS: Šálková – Jasenie 9.10.2010 o 17,30, Šálková – Lutila 23.10.2010 o 17,00,

3.       Neodohrané stretnutie 8. kola III. ligy Fiľakovo – Kalinovo nariaďujeme odohrať dňa 13.10.2010 o 15,00 hod.

4.       Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme odohrať stretnutie Fiľakovo – Bánová dňa 20.10.2010 o 14,30.

5.       Z dôvodu nepredloženia vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať stretnutie Palúdzka – Tvrdošín dňa 6.10.2010 o 15,00 s možnosťou využitia UT.

6.       ŠTK schvaľuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy D Buzitka – Záhorce dňa 31.10.2010 o 14,00 hod. v opačnom poradí na futbalovom štadióne v Záhorciach.

7.       Prerokované námietky kapitánov: Jasenie – Radvaň (H – neopodstatnená)

8.       FK Ružiná schvaľujeme pre stretnutia mládeže náhradnú hraciu plochu v Lovinobani.

9.       ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010!

10.   Nakoľko v poslednom období registrujeme oneskorené začiatky MFS z dôvodu porúch technických zariadení (PC, tlačiarne, faxy, kopírovacie stroje) vyzývame FK o dôslednejšie plnenie si povinností a využitia všetkých možností k zabezpečeniu odohratia MFS v zmysle SP a RS!

11.   Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ  a urýchlene zaslali na ŠTK spoločnú dohodu o odohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       6. kola III. ligy SD a MD Badín – Tvrdošín 20. 10. 10 o 13.00-15.00, 14 kolo Badín – Bánová 13. 10. 10 o 11.00-13.30, 6. kola Kremnička – K. N. Mesto 6. 11. 10 o 10.00-12.30,

b)       8. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – Krupina 7. 10. 10 o 15.30,

c)       13. kola V. ligy dorast sk. A Staškov – Svrčinovec 30. 10. 10 o 14.00,

d)       8. kola V. ligy dorast sk. D Hnúšťa – Halič 20. 10. 10 o 15.00, Divín – Ružiná 1. 10. 10 o 16.00,

e)       5. kola II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER v opačnom poradí ako bolo vyžrebované O. Jasenica – O. Veselé 30. 9. 10 o 14.00-16.00 na ihr. v O. Jasenici. 8. kolo T. Teplice – O. Veselé 6. 10. 10 o 12.00-14.00,

f)         6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Detva – Krupina 20. 10. 10 o 13.00-15.00,

g)       7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – Horehron 27. 10. 10 o 13.00-15.00,, 6. kolo H. Nemce – Kováčová 6. 10. 10 o 14.00-16.00,

h)       6. kola I. ligy MŽ sk. SEVER opačnom poradí ako bolo vyžrebované L. Mikuláš – K. N. Mesto 3. 10. 10 o 15.00-16.30 na UT v L. Mikuláši, 9. kolo I. ligy MŽ sk. SEVER Žilina – D. Kubín 20. 10. 10  o 13.30-15.00, 6. kolo Čadca – Žilina 3. 10. 10 o 9.30-11.00,

i)         6. kolo I. ligy MŽ sk. JUH Lučenec – N. Baňa 7. 10. 10 o 13.00-14.30,

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       5. kola III. ligy SD a MD Čadca – Badín 2. 11. 10 o 11.00-13.30,

b)       13. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hliník – Jesenské 30. 10. 10 o 14.00.

c)       6. kolo IV. ligy dorastu skup. SEVER   Raková -  Černová   6.10.2010  o 15,00 hod.

d)       6.kolo  V. ligy dorastu skup.  A  Zborov - Kotešová    6.10.2010  o 15,00 hod.

e)       7. kolo  V.ligy dorastu skup. D   Dudince - Braväcovo   6.10.2010  o 15,00 hod.

3.      Kontumuje MFS:

a)       8. kola III. ligy MD Kremnička – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Kremnička podľa SP čl. 100/e,

b)       6. kola V. ligy dorast sk. A Zborov – Svrčinovec priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Zborov podľa SP čl. 100/e,

c)       1. kola II. ligy SŽ sk. SEVER T. Teplice – V. Rovné priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK T. Teplice podľa SP čl. 100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-286 DK odstupuje KR list prezidenta FK Revúca z 28. 9. 10,

D-287 Silvio Šimon 971009 Fiľakovo 3 SN od 27. 9. 10, 1-3b,

D-288 Michal Miartan 960304 L. Hrádok 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-289 Marko Püšpöky 961215 Kalinovo 4 SN od 23. 9. 10, 1-6-1b,

D-290 Lukáš Stieranka 970103 Hnúšťa 4 SN od 23. 9. 10 1-6-1b,

D-291 Filip Vuong 930418 Žiar 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-292 Erik Ondrík 930309 Tvrdošín 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-293 Vladimír Jašica 920830 D. Kubín 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-294 Matej Madoš 930110 Kremnička 3 SN od 27. 9. 10, 1-4a,

D-295 Martin Majerík 740915 Turany 3 SN od 27. 9. 10, 1-4a,

D-296 Peter Petržel 830131 Martin 1 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-297 Anton Fuňak 920321 Krásno 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-298 Filip Romaňák 950408 Trstená 4 SN od 27. 9. 10, 1-3b,

D-299 Ondrej Dobrota 930309 Šalková 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-300 Ján Žilka 920427 D. Strehová 1 SN od 27. 9. 10. 10, , 1-5a,

D-301 Matej Turkota 890820 Š. Bane 1 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-302 Marian Valica tréner FK Krupina dorast 3 SN od 16. 9. 10, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-303 Marek Balogh 930313 Žiar 3 SN od 16. 9. 10, 1-6-1b,

D-304 Filip Gábor 920505 Žiar 3 SN od 16. 9. 10, 1-6-1b,

D-305 Filip Vuong 930418 Žiar 2 SN po uplynutí trestu uvedeného pod D-291, 1-6-1a,

D-306 Dávid Strieška 931122 N. Baňa 2 SN od 16. 9. 10, 1-6-1a,

D-307 Miloš Ďurčok 831018 Príbelce 1 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-308 Jakub Janšto 941109 Sklabiná 4 SN od 27. 9. 10, 1-6-1b,

D-309 Michal Cigánik 920715 D. Hričov 5 SN od 27. 9.10, 10, 1-3b,

D-310 Martin Cyprich 930129 Svrčinovec 6 SN od 23. 9. 10, 1-3b,

D-311 Marek Beháň 870109 Strečno 2 SN od 27. 9. 10, 1-4a,

D-312 Marian Čačurák 850915 Raková 4 SN od 27. 9. 10, 1-3b,

D-313 Michal Škero 901113 Kotešová 1 SN od 27. 9. 10, 1-4a,

D-314 Tomáš Kelemach 940531 Brusno 5 SN od 16. 9. 10, 1-3b,

D-315 Ivan Sáliš 920606 Brusno 4 SN od 16. 9. 10, 1-4a,

D-316 Vladimír Gallo asist. tr. FK Revúca dosp. 4 SN od 27. 9. 10, 1-3b,

D-317 FK Revúca dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti asis. trénera v stretnutí 26. 9. 10,

D-318 Martin Plavucha 930110 Látky 3 SN od 20. 9. 10, 1-4a, 3 € doplatiť,

D-319 Martin Kyseľ 930714 Pliešovce 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-320 Matúš Malček 860309 Jasenie 4 SN od 27. 9. 10, 1-6-1b,

D-321 Ivan Hamšík 731007 Radvaň 1 SN od 27. 9. 10, 1-5a,m porušenie kap. XIX bod 9 RS 2010/11,

D-322 Dušan Škorec 791027 Lutila 1 SN od 27. 9. 10, 1-4a,

D-323 Ján Hudec 840827 Krupina 1 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-324 FK Radvaň dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 26. 9. 10,

D-325 FK Žarnovica dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 25. 9. 10,

D-326 Marek Magdiak 930312 Zákamenné 2 SN od 20. 9. 10, 1-5a, 3+3 € doplatiť,

D-327 Tadeaš Barčiak 950502 T. Teplice 4 SN od 20. 9. 10, 1-3b, 3 € doplatiť,

D-328 Lukáš Hykl 900205 T. Kľačany 1 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-329 Peter Vittek 830701 Trstená 1 SN od 27. 9. 10, 1-5a,

D-330 Robert Hruška 791128 O. Veselé 5 SN od 27. 9. 10, 1-3b,

D-331 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec – zamieta sa, Jozef Menich 940915 Badín, Ondrej Čiž 810330 Hliník, Juraj Záturecký 890109 Pliešovce – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 31. 5. 11,

D-332 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 27. 9. 10 na 1 MFS: Peter Trebuľa 871211 Príbelce, Martin Gerbáč 920723 Sklabiná, Martin Pentek 740115 T. Kľačany, Robert Vojvoda 711218 Strečno, Gabriel Skabella 850429 D. Strehová, Viktor Žingor 880102 D. Strehová, Lukáš Bahno 881123 Hliník, Juraj Homola 840828 Kováčová, Zoltán Gömöri 750123 Revúca, Juraj Lukašik 800121 T. Teplice, Pavol Koleno 870821 T. Teplice, Tomáš Brndiar 890825 Tisovec, Andrej Rusnák 881222 Krásno, Nemanja Bukvič 890709 Krásno,

D-333 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Peter Kolenič 970522 Dlhá, Ján Berky 930623 Klenovec – chýbajú poplatky za ČK,

D-334 DK predvoláva na svoje zasadnutie 7. 10. 10 o 16.15 zo stretnutia Skalité – Kotešová V. liga dorast sk. A FK Skalité: Miroslav Laš HU, FK Kotešová: Stanislav Klobucký tréner. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Posledný náhradný termín fyzických previerok je dňa 14.10. 2010 o 15.30 h. na tartanovej dráhe štadiónu na Štiavničkách v B. Bystrici. Prezentácia od 15.00 h. Zúčastnia sa: Dvorštiak, Jakubjak a Fábry. V prípade nesplnenia FP resp. neúčasti na FP budú menovaní od jarnej časti 2010/2011 preradení do IV. ligy.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých:  Hromádka – do konca jesennej časti, Ježík – 1 stretnutie od 11. 10. 2010, Kret – všetky stretnutia do konca jesennej časti,.

3.       Z dôvodu nepredloženia videozáznamu zo stretnutia 6. kola IV. ligy dospelých sk. Sever Ďanová – Skalité odstupujeme FK Ďanová na doriešenie DK SsFZ.

4.       Z dôvodu predloženia neúplného videozáznamu zo stretnutia 7. kola IV. ligy dospelých sk. Juh Málinec – Divín odstupujeme FK Jednota Málinec na doriešenie DK SsFZ.

5.       Na najbližšie zasadnutie KR SsFZ dňa 14. 10. 2010 o 16,30 h. do ŠH Na Štiavničkách v B. Bystrici predvolávame R František Drozd (zo stretnutia V. ligy dospelých sk. B Dražkovce – O. Podzámok).

6.       KR na svojom zasadnutí prerokovala sťažnosť FK FOMAT Martin zo stretnutia 6. kola IV. ligy dospelých sk. Sever Stráňavy – Martin a vyhodnotila ju ako neopodstatnenú.

7.       ÚDZ:  KR schválila návrh opatrení ÚDZ po hodnotení správ delegátov zo stretnutí : Sučany - K.Lieskovec, Sásová - Priechod, a Gemer - Hajnačka.

8.       Pozývame na svoje zasadnutie dňa 14. 10. 2010:  15.30 hod. DZ J. Marko, 15.45 hod DZ Borcovan.

9.       Ospravedlnenie R: Juríček PN od 27.9.10, Badura – prac.dni, Wojčík od 8.10.10 k dispozícii, Ploštica 18.-29.10.10, Súhrada 9.10, 16-17.10, 24.10.10, Čambora 9-10.10, 17. a 24.10.10, Bušo 9.10.10, Mikloš 16.10.10,

10.   Ospravedlnenie DZ: Dolník 9.10., Kmoško 2.-3.10., 8.-9.10., 29.-30.10., Migaľová 13.– 14.10.,Turňa 9.10., 16.10., Truban všetky soboty v októbri.

11.   Nový kontakt: obsadzovací úsek - Ľ. Perašín:  0918 727 561, DZ Koncz :  vojtech.koncz@gmail.sk

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2010/2011 kvalifikačné kolo  - upresnenie pre odvetné zápasy – o postupujúcom družstve rozhoduje vyšší počet získaných bodov, lepší rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov na súperovom ihrisku. V prípade rovnosti uvedených kritérií rozhodujú kopy zo značky pokutového kopu - po 5 z každého družstva  (bez predĺženia)

2.       Dňa 13. októbra  2010 (streda) od 08.30 hod. sa na miniihrisku v priestoroch areálu MFK Lokomotíva Zvolen uskutoční celoslovenské finále turnaja mladších žiakov (ročník narodenia 1999) MINI CHAMPIONS  LIGA Slovensko 2010 za účasti 8 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev. Za SsFZ postúpili do finálového turnaja víťazi krajských kôl – za BB kraj Dukla Banská Bystrica a za ZA kraj MŠK Žilina

3.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2010 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na stefanak@ssfz.sk do 31. októbra 2010. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zamietnutý prestup Tomáš Krutek 850404 Kláštor p. Z. – ŠK T. Teplice – čl. 12.

2.       Upozorňuje funkcionárov FK, že v zmysle PP pre neprof. futbalistov nie je možné podať žiadosť o hosťovanie, ukončiť hosťovanie (ani predčasne) od 1. 10. – 31. 12.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Nedoplatky FK k 16. 9. 2010: III. liga: Fiľakovo: S č. 9 – 110 €; Krásno: S č. 11 – 100 €; IV. liga: Martin: S č. 10 – 110 €; Hliník: S č. 11 – 117 €; K. Lieskovec: S č. 12 – 14 €; V. liga: Príbelce: S č. 7 – 60 €; Badín: S č. 7 – 60 €, S č. 8 – 7 €; Rudinská: S č. 10- 60 €; Podvysoká: S č. 12 – 60 €; dorast: Čadca: S č. 8 – 6 €, S č. 12 – 3 €; Dudince: S č. 11 – 3 €; B. Štiavnica: S č. 11 – 3 €. HK nariadila uvedené nedoplatky uhradiť do 6. 10. 10 pod následkom discipl- riešenia.

2.       K 1. 10. 2010 neevidujeme doklad o úhrade 2. splátky (zálohy) na odmeny R a DZ od FK III. liga: Čadca, Fiľakovo,  Kremnička, Turany; IV. liga: Belá, Jupie BB Podlavice, B. Štiavnica, Bytčica, Č. Balog doplatiť 185 €, Divín, Hliník n. H., K. Lieskovec, Martin, O. Jasenica, Poltár, Predmier, Stráňavy, T. Teplice, V. Blh, Žiar n. H. Termín splatnosti bol do 18. 9. 2010.

3.       V tejto súvislosti upozorňujeme FK III. a IV. ligy

a)       v prípade, že sa R a DZ dostavia na stretnutie a toto sa z dôvodu neschválenia HP neodohrá, vyplatí domáci FK cestovné náklady R a DZ a táto suma sa započíta do spoločných nákladov FK z opakovaného stretnutia (XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 3),

b)       v prípade, že sa z akýchkoľvek dôvodov zúčastní MFS R, ktorý nie je na nominačnej listine R III. a IV. ligy domáci FK odmenu a paušálne náklady neuhrádza! Aj v takom prípade, tak urobí sekretariát SsFZ z prostriedkov, ktoré FK vložil na účet SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 5. 10. 2010 na sekretariát SsFZ: Strečno - Rudinská

2.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR,žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vyknáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evodovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

 

Dohrávky:

Z. Poruba – Kremnička (2.kolo, 13.10.10 o 15:30, Ondák, Korenčík, Dvorštiak, Roštár)

L. Štiavnica –Námestovo (14.kolo, 13.10.10 o 15:00, Halfár, Sikora, Moják, Babka)

MFK BB – N. Baňa (8.kolo,  6.10.10 o 15:30, Nemček, Dvorštiak, Jakubjak, Zdechovan)

Jupie BB – V. Blh (8.kolo,  13.10.10 o 15:00, Holas, Jačmeník, Gombala, Truban)

Tomášovce – Čebovce (8.kolo,  8.10.10 o 15:30, Machyniak, Kúchen, Locsos, Spišiak)

Fiľakovo – Kalinovo (8.kolo, 13.10. o 15:00, Parobek, Koós, Hrmo, Libiak)

Fiľakovo – Bánová (6.kolo, 20.10. o 14:30, platí posledná del., R Jánoš)

Badín – Bánová (14.kolo, SD,MD, 13.10.10 o 11:00-13:30, Galád, Grenčík, Hromádka, Turňa)

Tomášovce – Krupina (8.kolo, dor., 7.10.10 o 15:30, Tisoňová, Markovič,  - nová)

T. Teplice – O. Veselé (8.kolo, SŽ,MŽ, 6.10.10 o 12:00-14:00, Zelezník – nová)

H. Nemce – Kováčová (6.kolo, SŽ,MŽ, 6.10.10 o 14:00-16:00, Dado)

 

SFZ:

R. Sobota – L. Mikuláš (8.kolo, SŽ A,B, 12.10.10 o 13:00-15:00 Budáč.st, Čičmanec, Budáč.ml.- nová)

 

Zmena DL 9:

Cinobaňa – Tomášovce (DZ Truban za Marka)

K. N. Mesto – L. Mikuláš (6.kolo, MŽ, hrá sa v L. Mikuláši 3.10.10 o 15:00-16:30, R LFZ – nová)

Čadca – Žilina (6.kolo, MŽ, 3.10.10 o 9:30-11:00, R ObFZ CA za Greňa)

Lučenec – N. Baňa (6.kolo, 7.10.10 o 13:00-14:30, R ObFZ LC – nová)

 

Zmena DL 10:

K. Lieskovec – K. Lúčka (R Paňko za Buša,AR2 Bušo za Pilšákovú)

Záhorce – Cinobaňa (AR1 Grenčík za Hromádku)

Jesenské – Gemer (AR2 Budinec za Kmeťa)

Vinica – Príbelce (R Budáč ml. za Tisoňovú)

Lučenec – Revúca (SŽ,MŽ, Tisoňová za Budáča ml.)

Tisovec – Kalinovo (DZ Perašín za D. Hrčku.)

MFK BB – Turany (DZ D. Hrčka. za Perašína)

Šalková – Jasenie (Pšenica za M. Budáča)

Hodruša – Selce (M. Budáč za Pšenica)

SFZ:

Žilina – Bánovce (SP ženy, hrá sa 7.10.10 o 14:30, VTJ)

 

 

Hodnotenie R

III. liga: Turany – Námestovo 8,1;8/8; L. Lúčka – Z. Poruba 8,3;8,1/8,1; K. N. Mesto – Kremnička 8,2;8/8,1; Tisovec – Bánová 8,4;8,2/8,3; Čadca – V. Krtíš 8;8/8,1; L. Štiavnica – Krásno 8,5;8,2/8,1.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – T. Teplice 8,4;8,1/8,2; K. Lúčka – L. Hrádok 8,2;8,1/8,1; Stráňavy – Predmier 8,5;8,4/8,3; Ďanová – Belá, Bytčica – O. Jasenica 8,2;8,1/8; Dúbrava – Martin 8;8/8; Sučany – Skalité 7,4;8,1/8;

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Kováčová 8;8,2/8,1; Hliník – Žiar 8,2;7,8/8,1; Divín – Č. Balog 8,1;8/8; Poltár – Málinec 8,2;8,1/8,1; Brusno – Š. Bane 8,2;8,2/8,1; Revúca – B. Štiavnica 8,2;8,3/8,2.

V. liga sk. A: Podvysoká – Rosina 8;8/8,1; N. Bystrica – Bytča 8,2;8,1/8; Belá – Závodie 7,7;8/8; Makov – D. Tižina, Varín – S. Bystrica 8,1;8/8; Strečno – Rudinská 7,4;8/8; Raková – Kotešová 8;8/8.

V. liga sk. B: Dražkovce – Vrútky 8,2;8,1/8; Černová – T. Štiavnička 7,9;8/8; Palúdzka – Trstená 8,2;8,1/8,1; Ludrová – O. Podzámok 8,2;8/8,1; Likavka – O. Veselé 8,2;8/8; Tvrdošín – Klin 8;8/8,1; T. Kľačany – M. Čepčín 8;8,1/8,1.

V. liga sk. C: Jasenie – Radvaň 7,9;8/8,1; Lutila – Hrochoť 8,2;8,3/8,3; S. Ľupča – Badín 8,1;8,3/8,3; Hodruša – Krupina 7,2;7,9/7,4; Žarnovica – Sásová 7,8;7,9/8; Šalková – Pliešovce 8,1;8,1/8,1; Priechod – Selce 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Jesenské – Nenince 7,9;8/8; Gemer – Buzitka 7,6/8,1/8,3; Sklabiná – Príbelce, Záhorce – Tornaľa 8,1;8,1/8,1; Hnúšťa – Hajnačka 8,3;8,2/8,2;