24. 9. 2010

Spravodajca č. 13/2010-11

 

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 22. 9. 2010 okrem iných:

zobral na vedomie informáciu o odvolaní FK Badín v súvislosti s MFS III. ligy SD Badín – MFK B. Bystrica a poveril Odvolaciu komisiu riešením odvolania,

na návrh KR ObFZ a KR SsFZ zaradil ma nom. listinu R V. ligy pre súť. roč. 2010/11 R Milana Havka.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Na základe odporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci o zákaze usporiadania športových podujatí pre FTC Fiľakovo v čase od 22.9.2010 do 29.9.2010 vrátane, ŠTK SsFZ ruší stretnutie III. ligy 8. kolo Fiľakovo – Kalinovo dňa 25.9.2010. Žiadame FK Fiľakovo v termíne do 30.9.2010 zaslať vzájomnú dohodu o odohratí stretnutia Fiľakovo – Kalinovo.

2.       ŠTK schvaľuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy D Buzitka – Záhorce dňa 31.10.2010 o 14,00 hod. v opačnom poradí na futbalovom štadióne v Záhorciach.

3.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: L. Lúčka - L. Štiavnica 29.9.2010 o 15,00, Z. Poruba - Kremnička 29.9.2010 o 15,00, KNM - L. Lúčka 13.10.2010 o 14,30, L. Štiavnica - Námestovo 13.10.2010 o 15,00, Čadca – MFK BB 20.10.2010 o 15,30, KNM – V. Krtíš 29.9.2010 o 15,00, Žarnovica – Sásová 25.9.2010 o 15,00, Šálková – Radvaň 29.9.2010 o 18,00.

4.       Na základe žiadostí súhlasíme so zmenami UHČ v MFS: Šálková – Jasenie 9.10.2010 o 17,30, Šálková – Lutila 23.10.2010 o 17,00,

5.       Z dôvodu nepredloženia vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať stretnutie Fiľakovo – Bánová dňa 13.10.2010 o 15,00.

6.       Z dôvodu nepredloženia vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať stretnutie Palúdzka – Tvrdošín dňa 6.10.2010 o 15,00 s možnosťou využitia UT.

7.       ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010!

8.       Nakoľko v poslednom období registrujeme oneskorené začiatky MFS z dôvodu porúch technických zariadení (PC, tlačiarne, faxy, kopírovacie stroje) vyzývame FK o dôslednejšie plnenie si povinností a využitia všetkých možností k zabezpečeniu odohratia MFS v zmysle SP a RS!

9.       Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ  a urýchlene zaslali na ŠTK spoločnú dohodu o odohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       6. kola III. ligy SD a MD Bytča – Zvolen 6. 10. 10 o 12.00-14.30; Badín – Tvrdošín 20. 10. 10 o 13.00-15.00; 7. kolo N. Baňa – Badín 6. 10. 10 o 12.30-14.30; Tvrdošín – Žiar 2. 11. 10 o 13.00-15.00; B. Bystrica – Kremnička 28. 9. 10 o 13.30-16.00, UT Radvaň,

b)       7. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – Raková 6. 10. 10 o 15.00,

c)       6. kolo IV. ligy dorast sk. JUH Hriňová – H. Hámre 13. 10. 10 o 15.30,

d)       6. kolo V. ligy dorast sk. A Radoľa – D. Hričov 22. 9. 10 o 16.00; 12. kolo Tomášovce – H. Hámre 23. 10. o 11.30,

e)       6. kolo V. ligy dorast sk. B Ľubochňa – Bešeňová 28. 9. 10 o 16.00; Rabča – Sučany 29. 9. 10 o 15.00; 8. kolo Liesek - O. Veselé 26. 9. 10 o 14.30; 11. kolo Sihelné – O. Veselé 16. 10. 10 o 14.00,

f)         7. kolo V. ligy dorast sk. D Halič – Poltár 29. 9. 10 o 15.00; 9. kolo Pliešovce – Očová 2. 10. 10 o 15.30,

g)       6. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – R. Teplice 29. 9. 10 o 14.30-16.30; 8. kolo T. Teplice – O. Veselé 27. 9. 10 o 15.00-17.00,

h)       2. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žiar – Lučenec 27. 10. 10 o 13.00-15.00; 6. kolo Hriňová – Fiľakovo 29. 9. 10 o 13.00-15.00; Žarnovica – Žiar 28. 9. 10 o 14.00-16.00,

i)         III. liga SŽ a MŽ sk. A 5. kolo Oščadnica – Makov 22. 9. 10 o 15.30-17.00; 6. kolo Terchová – Teplička 29. 9. 10 o 15.00-17.00; 8. kolo Makov – Bánová 25. 9. 10 o 10.00-12.00,

j)         III. liga SŽ a MŽ sk. B 6. kolo Sučany – Blatnica 23. 10. 10 o 10.00-12.00,

k)       III. liga SŽ a MŽ sk. C 7. kolo Dudince – Žiar B 23. 9. 10 o 15.00-17.00,

l)         III. liga SŽ a MŽ sk. D 3. kolo Hnúšťa – R. Sobota 29. 9. 10 o 15.00-17.00.

2.      Kontumuje MFS 7. kola V. ligy dorast sk. C Pliešovce – J. Lehota priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Pliešovce, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK J. Lehota berie na vedomie.

3.      MFS 8. kolo III. ligy SD a MD Fiľakovo – MFK BB sa nehrá.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-232 DK oznamuej FK Tempus RS, Hriňová, Hodruša Hámre a Krupina, že dňa 22. 9. 10 bola listom zaslaná na DK SFZ urgencia týkajúca sa vymáhania nedoplatkov FK Tempus RS voči SsFZ a uvedeným FK,

D-233 DK žiada FK Brusno do 28. 9. 10  o predloženie fotokópie zápisu zo stretnutia IV. ligy sk. JUH dorastu Šalková – Brusno,

D-234 Martin Maluniak 961123 Zbroov – 5 SN od 20. 9. 10, 1-3b,

D-235 Patrik Foltáni 960612 S. Ľupča 4 SN od 16. 9. 10, 1-3b, porušenie kap. XIX bod 9 RS 2010/11,

D-236 Radoslav Štefánek 940223 Terchová 2 SP do 30. 4. 11, 1-4a, 7 € uhradiť,

D-237 Marek Imriš 870401 Dražkovce 4 SN od 16. 9. 10, 1-6-1b,

D-238 Lukáš Kováč 840504 O. Podzámok 1 SN od 16. 9. 10, 1-5a,

D-239 Matúš Romaňák 930910 O. Veselé 4 SN od 16. 9. 10, 1-3b,

D-240 Attila Gergely 811221 Gemer 6 SN od 13. 9. 10, 1-3b,

D-241 FK Gemer dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia 12. 9. 10 podľa nariadení SsFZ,

D-242 Tomáš Medveď 890801 Č. Balog 3 SN od 13. 9. 10, 1-2b,

D-243 Dominik Kudlík 890821 Kovášová 2 SN od 23. 9. 10, 1-2b, 7 € uhradiť,

D-244 Marek Kökény 930911 J. Lehota 4 SN od 13. 9. 10, 1-4a, 3 € doplatiť,

D-245 Norbert Blažko 920208 Kováčová 3 SN od 20. 9. 10 1-6-1a,

D-246 Matej Bešina 920328 Očová 4 SN od 20. 9. 10, 1-3b,

D-247 Matúš Holécy 870803 S. Ľupča 1 SN od 20. 9. 10, 1-4a,

D-248 Miroslav Káčer 861219 H. Hámre 5 SN od 20. 9. 10, 1-4a,

D-249 Miroslav Chaban 800203 Priechod 5 SN od 16. 9. 10, 1-3b,

D-250 Jozef Menich 940915 Badín 2 SN od 16. 9. 10, 1-5a,

D-251 Peter Kendy 940618 Bytča 2 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-252 Marek Balogh 930313 Žiar DK hráčovi dňom 16. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-253 Filip Gábor 920505 Žiar DK hráčovi dňom 16. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-254 Dávid Strieška 931122 N. Baňa DK hráčovi dňom 16. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-255 FK Krásno dosp. pokuta 150 € podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 8. 9. 10,

D-256 Juraj Tlelka 910223 Čadca 1 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-257 Juraj Lang 900405 Tisovec 1 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-258 Juraj Lipták 870201 Fiľakovo 1 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-259 Štefan Vavrek 820923 Gemer 1 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-260 Peter Balga 860513 Záhorce 1 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-261 Ivan Pendziviater 936716 Č. Balog 2 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-262 Peter Végh 720626 Kováčová 1 SN opd 20. 9. 10, 1-5a,

D-263 Adrian Szabó 920309 Jesenské 2 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-264 Peter Dobrota 930518 Šalková 2 SN od 20. 9. 10, 1-5a,

D-265 Tomáš Tóth 910829 Fiľakovo 3 SN od 16. 9. 10, 1-6-1a,

D-266 Ladislav Boris 890811 K. N. Mesto 3 SN od 16. 9. 10, 1-6-1a,

D-267 Stanislav Horňák 681223 S. Bystrica 4 SN od 13. 9. 10, 1-6-1b,

D-268 Ondrej Kotrč 770208 Rudinská 1 SN od 18. 9. 10, 1-4a,

D-269 Peter Kmeť 930124 Kotešová 2 SN od 16. 9. 10, 1-4a,

D-270 Lukáš Gál 930308 Kotešová 5 SN od 16. 9. 10, 1-3b,

D-271 Lambert Ťažký asist. trénera FK Vinica dosp. 5 SN od 20. 9. 10, 1-3b,

D-272 Ján Huťan 930818 Revúca 4 SN od 20. 9. 10, 1-6-1b,

D-273 Marek Varga 960625 Kokava 4 SN od 20. 9. 10, 1-6-1b,

D-274 Ľubomír Barák tréner FK B. Štiavnica dosp. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-275 Martin Boháčik 830119 Č. Balog 2 SN od 20. 9. 10, 1-6-1a,

D-276 Ondrej Čiž 810330 Hliník n. H. 2 SN od 20. 9. 10, 1-6-1a,

D-277 Peter Ladický 940608 B. Štiavnica 2 SN od 16. 9. 10, 1-5a,

D-278 Ivan Sáliš 920606 Brusno DK hráčovi dňom 16. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-279 Tomáš Kelemach 940531 Brusno DK hráčovi dňom 16. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-280 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Maťko 920408 L. Mikuláš, Štefan Gergely 830526 Gemer, Csaba Fürjes 791227 Gemer – zamietajú sa, Robert Motoška 720819 Tomášovce zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 4. 11,

D-281 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 16. 9. 10 na 1 MFS: Vladimír Kosec 840614 B. Štiavnica, Robert Elek 870307 Kováčová, Miroslav Láclavík 770831 Ludrová, Peter Štuber 830925 Kremnička, Ján Ondrejkov 811202 V. Krtíš,

D-282 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 20. 9. 2010 na 1 MFS: Miroslav Gašperan 841018 Č. Balog, Milan Čujko 810113 T. Štiavnička, Peter Vrábel 850405 Belá, Robert Nozdrovický 911224 Čebovce, Marian Varholák 781214 Vinica, Ján Paulík 930219 Cinobaňa, Marcel Sidora 860710 Skalité, Štefan Šibík 851129 Sučany, Tomáš Tlelka  890307 Čadca,

D-283 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Marek Magdiak 930312 Zákamenné, Tadeáš Barčiak 950502 T. Teplice, Martin Plavucha 930110 Látky – chýbajú poplatky za ČK, Marian Valica tréner Krupina dorast – chýba poplatok,

D-284 DK predvoláva na zasadnutie 30. 9. 2010 zo stretnutia: o 15.45 Žiar – N. Baňa III. liga SD FK Žair: Marek Balog 930313, Filip Gábor 920505, Filip Vuong 930418, FK N. Baňa: Dávid Strieška 931122, Matúš Debnár 930723, Michal Budinský 930108; o 16.15: Šlaková – Brusno IV. liga dorast sk. JUH R: Marek Žubor; o 16.30 Terchová – L. Hrádok IV. liga dorast sk. SEVER R: Marek Koleno; o 16.45 Skalité – Kotešová V. liga dorast sk. A FK Skalité: Miroslav Laš HU, FK Kotešová: Stanislav Klobucký tréner. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

D-285 DK odstupuje na riešenie Michal Hromádka R za opakovanú neučasť na rokovaní DK v dňoch 16. 9. 10 a 23. 9. 10.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 30. 9. 2010 o 16.30 h. R Hromádka, 16.45 h. Turňa a 17.00 h. Kret

2.       Posledný náhradný termín fyzických previerok je dňa 14.10. 2010 o 15.30 h. na tartanovej dráhe štadiónu Na Štiavničkách v B. Bystrici. Prezentácia od 15.00 h. Zúčastnia sa: Dvorštiak, Jakubjak a Chudý. R Chudý predloží potvrdenie od praktického lekára, že je schopný vykonávať funkciu R v súťažiach SsFZ.

3.       Berieme na vedomie list FOMAT Martin a vyjadrenia ŠK Partizán Č. Balog a ŠK Belá v súvislosti so vzniknutými udalosťami v stretnutiach IV. ligy dospelých Stráňavy – Martin, Kováčová – Č. Balog a stretnutím dorastu D. Hričov – Belá. Po prešetrení KR zaujme náležité opatrenia.

4.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých:  Jozef Kyzek – 3 stretnutia, Kret do vyriešenia.

5.       Dňa 22. 9. 2010 bol VV SsFZ zaradený na nominačnú listinu R V. ligy Milan Havko (z ObFZ DK).

6.       KR oznamuje, že KR ObFZ RS, MT a VK nenahlásili novovyškolených R, ktorým mala byť prerozdelená výstroj z prostriedkov projektu Konvencie UEFA, oneskorene nahlásil ObFZ LM. Z uvedeného dôvodu nebude týmto ObFZ v tomto roku predmetná výstroj distribuovaná.

7.       Ospravedlnenie R: Chovanec 2.10.10, Budáč ml. 19.9.10, Dado 2.10.10, Verkin 25.9. – 10.10.10, Kyzek Ja.25.9., 2.10., 9.10.10, Tisoňová 30.9.-3.10. a 12.10.-26.10.10, Berko 2.-3.10.10, Madera 16.10.10, Vachan 30.9.-4.10.10, Martinec – od 20.9. do konca jesennej časti, Truban 2.-3.10.10, Kollár 9.,16.-17.10 a 24.10.10, Badura – prac.dni, Kuzma – do konca jesennej časti, Valentýni 2., 5., 9., 13., 16.10.10, Juríčka 22.-24.10.10, Danišek 26.9.10 – oneskorene, Šuška 16.-17.10.10,

8.       Ospravedlnenie DZ: Doboš 22.9.10, Turňa 26.9. a 6.10.10, Budáč P. 23-24.10.10,

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2010/2011 kvalifikačné kolo (prvé zápasy 21.-23. septembra, odvety 5.-7.októbra 2010) BB kraj:Zvolen – Nová Baňa, Krupina - Dukla B.Bystrica, Žiar n. Hr. – JUPIE BB Podlavice, Partizán Č.Balog – MFK B.Bystrica, Tempus R. Sobota – FTC Fiľakovo, LAFC Lučenec – ŽP Šport Podbrezová; ZA kraj: Čadca – Raj.Teplice, Vrútky – MŠK Žilina, K.N.Mesto – ŠK Belá, Fomat Martin – L. Mikuláš, Námestovo – Ružomberok, D.Kubín -Trstená

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke SsFZ  v sekcii komisie / TMK / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Upozorňuje funkcionárov FK, že v zmysle PP pre neprof. futbalistov nie je možné podať žiadosť o hosťovanie, ukončiť hosťovanie (ani predčasne) od 1. 10. – 31. 12.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Nedoplatky FK k 16. 9. 2010: III. liga: Fiľakovo: S č. 9 – 110 €; Krásno: S č. 11 – 100 €; IV. liga: Martin: S č. 10 – 110 €; Hliník: S č. 11 – 117 €; K. Lieskovec: S č. 12 – 14 €; V. liga: Príbelce: S č. 7 – 60 €; Badín: S č. 7 – 60 €, S č. 8 – 7 €; Rudinská: S č. 10- 60 €; Podvysoká: S č. 12 – 60 €; dorast: Čadca: S č. 8 – 6 €, S č. 12 – 3 €; Dudince: S č. 11 – 3 €; B. Štiavnica: S č. 11 – 3 €; Revúca: S č. 11 – 53 €; Rabča: S č. 12 – 510 €. HK nariadila uvedené nedoplatky uhradiť do 6. 10. 10 pod následkom discipl- riešenia.

2.       K 24. 9. 2010 neevidujeme doklad o úhrade 2. splátky (zálohy) na odmeny R a DZ od FK III. liga: MFK BB, Čadca, Fiľakovo, Kalinovo, Krásno, Kremnička, L. Štiavnica, Námestovo – doplatiť 10 €, N. Baňa, Turany, Z. Poruba; IV. liga: Belá, Jupie BB Podlavice, B. Štiavnica, Bytčica, Č. Balog – doplatiť 185 €, Divín, Dúbrava, Hliník n. H., K. Lieskovec, Kováčová – doplatiť 5 €, Málinec, Martin, O. Jasenica, Poltár, Predmier, Revúca, Stráňavy, T. Teplice, V. Blh, Žiar n. H. Termín splatnosti bol do 18. 9. 2010.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

Komisia zaevidovala podnety FK: Divín na výkon R a AR1 (Málinec – Divín), Vinica R a AR1 (Čebovce – Vinica) B. Štiavnica R (Kováčová – B. Štiavnica). Na základe ňesplneniu čl. 4/a „Štatútu ...“ podnet FK B. Štiavnica odmieta. Podnety FK Divín a Vinica prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie zvoláva na 30. 9. 10 o 15.00.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 28. 9. 2010 na sekretariát SsFZ: Ďanová – Skalité, Málinec – Divín, Kováčová – B. Štiavnica – bezpodmienečne dodržať termín.

2.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR,žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vyknáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evodovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

 

Dohrávky:

Fiľakovo – Bánová (6.kolo, 13.10. o 15:00, platí posledná del., R Jánoš)

Bytča – Zvolen (SD,MD, 6.kolo, 6.10. o 12:00-14:30, pôvod. del.)

N. Baňa – Badín (SD,MD, 7.kolo, 6.10. o 12:30-14:30, R pôvod. del. DZ Šupka )

MFK BB – Kremnička (SD,MD, 7.kolo, 28.9. o 13:30-16:00, UT Radvaň, R pôvod. del. DZ Králka)

Čadca – Žiar (SD,MD, 14.kolo, 6.10. o 12:00-14:30, Moják, Halfár, Ježík, DZ Marek- nová)

Terchová – Raková (dor., 7.kolo, 6.10. o 15:00, pôvod. del.)

Ľubochňa – Bešeňová (dor., 6.kolo, 28.9. o 16:00, Vrtich, Bútora – nová)

Rabča – Sučany (dor., 6.kolo, 29.9. o 15:00, pôvod. del.)

Halič – Poltár (dor., 7.kolo, 29.9. o 15:00, pôvod. del.)

Bytča – R. Teplice (SŽ,MŽ, 6.kolo, 29.9. o 14:30-16:30, pôvod. del.)

Hriňová – Fiľakovo (SŽ,MŽ, 6.kolo, 29.9. o 13:00-15:00, pôvod.del.)

Žarnovica – Žiar (SŽ,MŽ, 6.kolo, 28.9. o 14:00-16:00, pôvod.del.)

Terchová –  Teplička (SŽ,MŽ, 6.kolo, 29.9. o 15:00-17:00, pôvod.del.)

Hnúšťa –  R. Sobota (SŽ,MŽ, 7.kolo, 29.9. o 15:00-17:00, pôvod.del.)

T. Teplice – Trstená (SŽ,MŽ, 6.kolo, 29.9.10 o 14:00-16:00, pôvod. del.)

Skalité – Dlhá (SŽ,MŽ, 6.kolo, 29.9.10 o 14:00-16:00, pôvod. del.)

S. Ľupča – B. Štiavnica (SŽ,MŽ, 6.kolo, 29.9.10 o 14:00-15:30, pôvod. del.)

 

Zmena DL 8:

Fiľakovo – Kalinovo (25.9.10. – ruší sa, včítane predz. SD a MD)

Stráňavy – Predmier (AR1 Juríček za Daníšeka)

Tornaľa – Brusno (26. 9. 10 o 14.00)

Hôrky – Trstená (dor., ObFZ ZA za Juríčeka)

T. Kľačany – M. Čepčín (DZ Droppa – nová)

Tvrdošín – Klin (DZ Kmoško – nová)

Liesek – O. Veselé (dor., hrá sa o 14:30)

T. Teplice – O. Veselé (dor., 27.9.10 o 15:00-17:00, posledná del.)

Makov – Bánová (SŽ,MŽ, 25.9.10 o 10:00-12:00, pôvod. del.)

Lučenec – N. Baňa (SŽ,MŽ, 26.9.10 o 13:00-15:00, pôvod. del.)

SFZ

Selce – Humenné (ženy, hrá sa v Podkoniciach)

 

Zmena DL 9:

Badín – D. Hámre ( R Fábry za Galáda)

O. Podzámok – Likavka (AR1,2 aj predzápas OFZ žiaci o 12:30)

Krásno – L. Sliače (dor., AR1 Krajči J.)

B. Štiavnica – Brusno (SŽ,MŽ, Bariak, Ligač - nová)

N. Baňa – Jupie BB (MŽ, hrá sa 3.10.10)

Pliešovce – Očová (dor., hrá sa o 15:30)

D. Kubín – Martin (MŽ, hrá sa 3.10 o 14:30-16:00, R TFZ)

Sučany – T. Teplice ( dor., hrá sa o 10:00)

Turzovka – Čierne ( dor., hrá sa 1.10. o 15:30)

Dukla BB – Podbrezová (MŽ, hrá sa v Priechode)

Zvolen C – Sliač (SŽ,MŽ, hrá sa o 14:30-16:30)

Zvolen – Tempus (MŽ, hrá sa 14:00-15:30)

Varín – O. Veselé (SŽ,MŽ, 10.kolo, hrá sa 6.10. o 14:30-16:30, R ObFZ ZA)

SFZ

Zvolen – Námestovo (SŽS, Lupták za Valentýniho)

 

Hodnotenie R

III. liga: Kremnička – MFK BB 8,1;8,1/8,2; Kalinovo – Bánová 7,8;8/8,1; Z. Poruba – V. Krtíš, Fiľakovo – K. N. Mesto 8,2;8,1/8,1; Námestovo – Krásno 8,3;8,2/8,2; N. Baňa – L. Štiavnica 8,3;8,2/8,1; Turany – Čadca 8,1;8,1/8.

III. liga: L. Štiavnica – MFK BB 8,4;8,2/8,1; Krásno – Čadca, Kremnička – Fiľakovo 8,1;8,1/8,1; V. Krtíš – Tisovec 8,5;8,4/8,3; Bánová – K. N. Mesto 8,5;8,2/8,2; Kalinovo – L. Lúčka 8,2;8,2/8,2; Z. Poruba – Turany 8;8,1/8,2; Námestovo – N. Baňa 8,4;8,1/8,2.

IV. liga sk SEVER: Bytčica – K. Lieskovec 7,9;8,1/8; O. Jasenica – Sučany, L. Hrádok – T. Teplice 8;8,1/8; Skalité – Dúbrava 7,9;7,9/7,9; Martin – Ďanová 8,2;8,1/8; Belá – Stráňavy 8;8,1/8,4; Predmier – K. Lúčka 8,4;8,2/8,2.

IV. liga sk. JUH: Revúca – D. Strehová, V. Blh – Poltár 8,2;8,1/8,1; B. Štiavnica – Brusno 8;8,3/8,1; Š. Bane – Jupie BB 7,9;7,9/8; Málinec – Divín 7,8;8,1/8; Č. Balog – Hliník 8;8/8,1; Žiar – Kováčová 8,2;8,2/8,1.

V. liga sk. A: Varín – Podvysoká 8,2;8/8,1; S. Bystrica – Raková 8,3;8/8; Kotešová – Strečno, Rudinská – Makov 7,9;8/8; D. Tižina – Belá 8,2;8,1/8,1; Závodie – N. Bystrica 8;8,1/8,1; Bytča – Rosina 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. B: T. Kľačany – Dražkovce 8;8,2/8,1; M. Čepčín – Tvrdošín, Trstená – Černová, T. Štiavnička – Vrútky 8,1;8,1/8,1; Klin – Likavka, O. Podzámok – Palúzdka 8;8/8; O. Veselé – Ludrová 8,2;8/8.

V. liga sk. C: Žarnovica – Šalková 8,1;8,2/8,2; Sásová – Hodruša 8,3;8,2/8,2; Krupina – S. Ľupča 8,1;8/8; Badín – Priechod 8,2;8,2/8,1; Selce – Lutila 8;8,1/8,1; Hrochoť – Jasenie 7,9;8,1/8; Radvaň – Pliešovce 7,8;8/8,2.

V. liga sk. D: Záhorce – Jesenské 8;8,1/8; Tornaľa – Tomášovce, Hajnačka – Sklabiná 8,1;8/8; Čebovce – Vinica 8,1;8/8,,1; Cinobaňa – Hnúšťa 7,9;8,1/8,1; Príbelce – Gemer 7,4;8,1/8; Buzitka – Nenince 8,2;8/8,1.