10. 9. 2010

Spravodajca č. 11/2010-11

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že deň 15.9.2010 (streda) je štátnym sviatkom, žiadame R a DZ aby zápisy o stretnutí a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 11.9. a 12.9.2010 bezpodmienečne zaslali na SsFZ listom 1. triedy doporučene v pondelok dňa 13.9.2010 do 12:00 hod.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       V zmysle SP čl. 100/i trestáme hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie FK Selce v MFS 1.kola V. ligy C  7.8.2010 Badín – Selce (neoprávnený štart hráča), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Badín.

2.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: L. Lúčka - L. Štiavnica 29.9.2010 o 15,00, Z. Poruba - Kremnička 29.9.2010 o 15,00, KNM - L. Lúčka 13.10.2010 o 14,30, L. Štiavnica - Námestovo 13.10.2010 o 15,00, Stráňavy - Fomat Martin 11.9.2010 o 14,00, Závodie - Rudinská 17.9.2010 o 16,00, Ďanová - Dúbrava 15.9.2010 o 15,30, N. Bystrica - Varín 15.9.2010 o 15,30, K. Lúčka - Bytčica 15.9.2010 o 15,30, Kováčová - B. Štiavnica 15.9.2010 o 15,30, Hrochoť - Badín 15.9.2010 o 16,30, Ludrová - Likavka 15.9.2010 o 15,30, Predmier - Fomat Martin 15.9.2010 o 15,30, Palúdzka – Malý Čepčín 15.9.2010 o 15,00, Žarnovica – Sásová 25.9.2010 o 15,00, Priechod - Selce 15.9.2010 o 15,30, H. Hámre – Jasenie 15.9.2010 o 16,30, Dražkovce - O. Podzámok 15.9.2010 o 15,30 (v prípade nepriaznivého počasia súhlasíme s odohratím stretnutia v opačnom poradí v O. Podzámku s podmienkou odvolania sa na bod 7 tejto správy!)

3.       Na základe žiadostí súhlasíme so zmenami UHČ v MFS: 15. kolo III. ligy Kalinovo – Bánová 15.9.2010 o 11,00, Z. Poruba – V. Krtíš 15.9.2010 o 14,30, 8. kolo V. liga C Šálková – Pliešovce 15.9.2010 o 15,00, 10. kolo V. ligy C Šálková – Jasenie 9.10.2010 o 17,30, 12. kolo V. liga C Šálková – Lutila 23.10.2010 o 17,00,

4.       Z dôvodu nepredloženia vzájomnej dohody FK nariaďujeme odohrať MFS : Belá – Raková 15.9.2010 o 15,30, T. Štiavnička – Klin 15.9.2010 o 15,30.

5.       V termíne do 16.9.2010 žiadame predložiť vzájomné dohody neodohraných stretnutí: Čadca – MFK BB (stretnutie odohrať do 6.10.2010), Palúdzka – Tvrdošín (stretnutie s využitím UT odohrať do 20.10.2010)

6.       ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010!

      Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej       náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým   predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ  a urýchlene zaslali na ŠTK spoločnú dohodu o odohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       5. kola III. ligy SD a MD K. N. Mesto – Žiar 27. 10. 10 o 12.00-14.30 MFS 5. kola III. ligy SD a MD Čadca – Badín 29. 9. 10 o 13.00-15.30,

b)       5. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – L. Hrádok 14. 9. 10 o 15.00 MFS 5. kola IV. ligy dorast sk. SEVER L. Lúčka – L. Sliače 5. 9. 10 o 15.30, UT ZA,

c)       6. kola IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – B. Štiavnica 11. 9. 10 o 15.30 MFS 12. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – H. Hámre 23. 10. 10 o 11.30,

d)       5. kola V. ligy dorast sk. A Čadca B – Staškov 11. 9. 10 o 15.30 ihr. Horelica, 9. kola V. ligy dorast sk. A Turzovka – Čierne 1. 10. 10 o 15.30,

e)       8. kola V. ligy dorast sk. B Sihelné – Bešeňová 25. 9. 10 o 15.00, 9. kola V. ligy dorast sk. B Sučany – T. Teplice 2. 10. 10 o 10.00, 13. kola V. ligy dorast sk. B Sučany – Bešeňová 30. 10. 10 o10.00,

f)         8. kola V. ligy dorast sk. C Látky – Bzovík 25. 9. 10 o 13.00, 13. kola V. ligy dorast sk. C Stožok – Látky 31. 10. 10 o 14.00,

g)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER T. Teplice – V. Rovné 23. 9. 10 o 14.00-16.00,

h)       1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – K. Lieskovec 23. 9. 10 o 14.30-16.00, 1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Zborov – S. Bystrica 8. 9. 10 o 15.30-17.00,

i)         2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – Habovka 15. 9. 10 o 10.30-12.30,

j)         1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Hliník 22. 9. 10 o 14.30-16.00,

k)       2. kola I. ligy MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – Juventus ZA 15. 9. 10 o 15.00-16.30,

l)         2. kola I. ligy MŽ sk. JUH Tempus RS – Lučenec 13. 9. 10 o 15.00-17.00.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       15. kola III. ligy SD a MD Kremnička – Čadca 15. 9. 10 o 10.00-12.30 na ihr. v Radvani,

b)       6. kola I. ligy MŽ sk. SEVER D. Kubín – Fomat MT 3. 10. 10 o 14.30-16.00, 8. kolo D. Kubín – L. Mikuláš 7. 10. 10 o 14.30-16.00. Dôvod: kolidovanie MFS mládež. súťaží.

3.      Ruší MFS:

a)       6. kola III. ligy SD a MD Kremnička – K. N. Mesto,

b)       6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Detva – Krupina,

c)       5. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Zborov – FC Ajax Slimáčik – nespôsobilá HP.

        Žiadame zainteresované FK o predloženie vzájomných dohôd.

4.      Kontumuje MFS:

a)       5. kola III. ligy MD L. Mikuláš – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK L. Mikuláš podľa SP čl. 100/b,

b)       14. kola III. ligy MD Námestovo – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 12:1 ponecháva v platnosti prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/e,

c)       3. kola V. ligy dorast sk. B Liesek – Rabča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech Sokol Liesek podľa SP čl. 100/i neoprávnený štart hráča FK Rabča na cudzí RP. Prípad odstupujeme na DK. FK Rabča uhradí cest. náklady na adresu menovaných: R stretnutia Maroš Lepáček, 028 01 Trstená, Západ 1056 – 8,76 €, tréner Jozef Bobrovský, 027 12 Liesek, Pri moste 632 – 9,30 €, kap. Marek Matejčák 027 12 Liesek, Školská 107 – 9,30 €.

5.      Žiada FK Radoľa a Čierne o zaslanmie fotokópie zápisu o stretnutí 4. kola III. ligy SŽ sk. A.

6.      Námietka kap. v MFS 5. kola V. ligy dorast sk. B Ružiná – Klenovec bola prerokovaná ako bezpredmetná.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-134 DK odstupuje KR list FK Belá  z 6. 9. 10 ohľadom stretnutia V. ligy sk. A dorast D. Hričov – Belá,

D-135 Peter Kolčák 930107 Rabča, hráč do 14. 9. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k. svojmu previneniu (neoprávnený štart na cudzí RP v strenutí 22. 8. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-136 Milan Bajčičák 940612 Rabča DK hráčovi dňom 9. 9. 10 zastavuje činnosť. Hráč do 14. 9. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (umožnenie neoprávneného štartu hráča na cudzí RP v strenutí 22. 8. 10 a uvedenie nesprávnej svedeckej výpovede na KM) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-137 Ján Iskierka ved. dr. FK Rabča dorast, DK menovanému dňom 9. 9. 10 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 14. 9. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (umožnenie neoprávneného štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 22. 8. 10 uvedenie nesprávnej svedeckej výpovede na KM a falšovanie RP hráčov) a poapltok za prerokovanie previnenia,

D-138 Jozef Mihaliak tréner dr. FK Rabča dorast, DK menovanému dňom 9. 9. 10 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 14. 9. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (umožnenie neoprávneného štartu hráča na cudzí RP v stretnutí 22. 8. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-139 Jakub Zachar 960702 MFK B. Bystrica 2 SN od 2. 9. 10, 1-5a,

D-140 Peter Bielik 960608 Kremnica 1 SN od 2. 9. 10, 1-1a,

D-141 Ján Slašťan 960615 Badín 2 SP do 30. 4. 11, 1-1a,

D-142 Dušan Pokoš 881027 Selce 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-143 FK Radvaň dosp. pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia V. ligy sk. C dosp. Radvaň – Selce,

D-144 Mário Lipták 781224 Radvaň 3 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 6. 9. 10, 1-4a,

D-145 Juraj Záturecký 890109 Pliešovce 4 SN od 6. 9. 10, 1-6-1b,

D-146 Peter Strečok 730925 Selce 4 SN od 9. 9. 10, 1-9-1b,

D-147 Vojtech Matonok ved. dr. FK Selce dosp. 6 SN od 9. 9. 10, 1-9-2b,

D-148 René Raček 950701 Dudince 2 SN od 30. 8. 10, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-149 Marek Kortiš 920923 Kováčová 2 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-150 Maroš Pádár 921020 Očová 2 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-151 Patrik Šanko 960822 Brusno 4 SN od 6. 9. 10, 1-4a,

D-152 FK Revúca dorast pokuta 50+3 € doplatiť za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 5. 9. 10,

D-153 Martin Berky 940126 Klenovec 5 SN od 6. 9. 10, 1-3b,

D-154 Roman Škultéty 950428 Klenovec 2 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-155 Pavel Medveď tréner FK Klenovec dorast 2 SN od 6. 9. 10, 1-3a,

D-156 Gejza Cibuľa asis. trénera FK Klenovec dorast 3 SN od 6. 9. 10, 1-3b,

D-157 Ľubomír Čomaj 770314 Cinobaňa 2 SN + zmena podm. trestu 1 stretnutie na nepodm. od 6. 9. 10, 1-5a,

D-158 Jozef Suja 891108 Cinobaňa 4 SN od 6. 9. 10, 1-6-1b,

D-159 Csaba Fürješ 791227 Gemer 4 SN od 6. 9. 10, 1-6-1b,

D-160 Štefan Gergely 830526 Gemer 3 SN od 6. 9. 10, 1-3b,

D-161 Robert Motoška 720819 Tomášovce 3 SN od 6. 9. 10, 1-4a,

D-162 Ján Drugda 810626 Tomášovce 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-163 Martin Oršuliak 950221 Tvrdošín 2 SN od 2. 9. 10, 1-5a,

D-164 Matúš Forgáč 920310 N. Baňa 4 SN od 2. 9. 10, 1-6-1b,

D-165 Matúš Gregorec 931025 Tvrdošín 1 SN od 2. 9. 10, 1-5a,

D-166 Dominik Stano 950201 L. Hrádok 2 SP do 30. 4. 11, 1-1a,

D-167 Vladimír Madleňák 730512 O. Jasenica 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-168 Mário Madleňák 780914 O. Jasenica 4 SN od 6. 9. 10, 1-3b,

D-169 Milan Kanálik 830506 Skalité 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-170 Jozef Koštialik 860903 Bytčica 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-171 Marian Čačurák 850915 Raková 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-172 Martin Šimurda 901005 Raková 2 SN od 6. 9. 10, 1-6-1a,

D-173 Marek Beháň 870109 Strečno 1 SN od 6. 9. 10, 1-4a,

D-174 Davor Vidosavljevič 850811 Makov 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-175 Pavol Dubovický 890829 S. Bystrica 1 SN od 2. 9. 10, 1-5a,

D-176 Michal Užák 930419 Belá 2 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-177 František Vrábel tréner FK Belá dorast 4 SN od 6. 9. 10, 1-3b,

D-178 DK berie na vedomie písomné vyjadrenie Mariana Hrica funkcionára FK Badín,

D-179 Marian Hric ved. dr. FK Badín SD 4 SN od 9. 9. 10, 1-10,

D-180 Daniel Šustek 901002 Krásno 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-181 FK Krásno dosp. pokuta 100 € podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 5. 9. 10,

D-182 Martin Cingel 940523 T. Teplice 2 SN od 6. 9. 10, 1-2a,

D-183 Ján Magula HU FK Hliník 2 SN od 2. 9. 10, 1-10,

D-184 Milan Murín zástupca HU FK Hliník 6 SN od 30. 8. 10, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-185 FK Hliník dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionára a nedostatočnú uspor. službu po stretnutí 29. 8. 10,

D-186 Marek Pastier 940512 B. Štiavnica 2 SN od 30. 8. 10, 1-5a, 3 € doplatiť,

D-187 Michal Ondrášik 891106 Poltár 1 SP do 31. 5. 11, 1-4a,

D-188 Peter Rutkaj 860214 Divín 1 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-189 Štefan Golian 921204 Jesenské 1 SP do 31. 5. 11, 1-4a,

D-190 Sebastian Caban 930203 Šalková 2 SN od 6. 9. 10, 1-5a,

D-191 Tomáš Murín 930401 Krupina 1 SN od 2. 9. 10, 1-4a,

D-192 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Ján Čanecký 850627 Skalité, Roman Švidráň 871026 Brusno, Jakub Zachar 960702 MFK BB – zamietajú sa,

D-193 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 2. 9. 10 na 1 MFS: Marian Pašiak 880720 Revúca,

D-194 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 6. 9. 10 na 1 MFS: Peter Michálek 880112 Š. Bane, Marek Janák 850625 Sučany, Erik Adamec 821024 Buzitka,

D-195 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Roman Baláž 830825 K. Lieskovec, Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec – chýbajú poplatky

D-196 DK predvoláva na zasadnutie 16. 9. 10 o 15.15 zo stretnutia S. Ľupča – H. Hámre V. liga sk. C DZ Vojtech Koncz; o 15.20 zo stretnutia Sliač – Žarnovica II. liga SŽ sk. JUH R Michal Hromádka; o 15.30 zo stretnutia Sučany – K. Lieskovec IV. liga SEVER R Štefan Danišek, DZ Zdenko Mastiš, FK K. Lieskovec: Jaroslav Mihalda 820107, Roman Baláž 830825. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok R III. ligy a vybraných R IV. ligy bude 17. 9. 2010 v Banskej Bystrici na Štiavničkách o 15,00 hod. KR pozýva :  Adamec, Dvorštiak, Fábry, Hrmo, Jakubjak, Matejčík T., Frontová, Holas, Chudý, Krajčí M., Kuteľ, Martin, Martinec, Rogoň, Šuška. Prezentácia o 14,30 hod.

2.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 17. 9. 2010 o 16,00 h. v B. Bystrici v športovej hale Na Štiavničkách opakovane pozývame rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného seminára R SsFZ: Košarník, Krahulec, Labuda. 

3.       V súvislosti s predložením lekárskych prehliadok R III. ligy pozývame na zasadnutie KR SsFZ dňa 17.9.2010 o 16,00 hod. do ŠH Na Štiavničkách v B. Bystrici nasledovných R: Krajči J., Matejčík T., Knapec, Korenčík, Hreus, Horák, Kapusta. Menovaní si so sebou prinesú originál potvrdenia o absolvovaní lekárskej prehliadky od telovýchovného lekára. Účasť všetkých pozvaných R je povinná !                 

4.       KR navrhuje DK SsFZ potrestať zákazom činnosti na 4 stretnutia nepodmienečne od 9. 9. 2010 R Ján Grenčík (III. LSMD Badín – MFK BB).

5.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Horný – 1 stretnutie od 16. 9. 2010 (Žiar – Lučenec, III. LSMD.), Fábry 1 stretnutie (III. LSMD Badín – MFK BB).

6.       KR žiada predložiť videozáznam zo stretnutí IV. liga sk. Juh 5. Kolo Brusno – D. Strehová a V. ligy sk. C 3.kolo Hrochoť - Selce.

7.       ÚDZ: Zmena mailovej adresy DZ  : Libiak : jozeflibiak@orangemail.sk,  P. Budáč : budac.peter@azet.sk,       

8.       Ospravedlnenie R: Sikora 16.-21.9.10, Berta – ukončenie PN, Lauer 19.9.10, Verkin 25.9.-10.10.10, Kyzek Jo 13.9.-18.9.10, Valentýni 14,17.18,23,25,27-30.10, Gonda 25.-26.9.10, Fábry PN od 9.9.10, Ondák 9.10.10, Harezník 18, 25-26.9., 4.10.10, Krajči M. 2.-3.10.10, Labuda od 10.9. k dispozícii, Kučera T. 2.-3.10.10, Šašvary 15.9.10, Ploštica 20.-24.9., 1.-4.10.10, Hraško 19.9.10, Súhrada 18.9., 26.9.10,

9.       Ospravedlnenie DZ: Tomčík 15.-19.9.10, Turňa – prac.dni, Dolník 11.-12.9.10 (dorasty), Vrteľ 15., 18.-19.9.10.

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2010/2011 kvalifikačné kolo (prvé zápasy 21.-23. septembra, odvety 5.-7.októbra 2010) BB kraj:Zvolen – Nová Baňa, Krupina - Dukla B.Bystrica, Žiar n. Hr. – JUPIE BB Podlavice, Partizán Č.Balog – MFK B.Bystrica, Tempus R. Sobota – FTC Fiľakovo, LAFC Lučenec – ŽP Šport Podbrezová; ZA kraj: Čadca – Raj.Teplice, Vrútky – MŠK Žilina, K.N.Mesto – ŠK Belá, Fomat Martin – L. Mikuláš, Námestovo – Ružomberok, D.Kubín -Trstená

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke SsFZ  v sekcii komisie / TMK / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

Komisia zaevidovala podnet FK Lutila na výkon R (Krupina – Lutila). Na základe nesplneniu čl. 4/a „Štatútu ...“ podnet odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční v stredu 22. 9. 2010 o 10,00 v hoteli Tenis vo Zvolene. Spoločné rokovanie delegátov Konferencie SFZ s členmi Rady sa uskutoční po rokovaní VV o 15.00 tamtiež.

2.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 14. 9. 2010 na sekretariát SsFZ:  Brusno – D. Strehová, Hrochoť – Selce, Sučany – K. Lieskovec, Krupina – Lutila – KR.

3.      Upozorňujeme FK III. a IV. líg na termín 2. splátky (zálohy) na odmeny R a DZ, t. j. do 18. 9. 2010, III. liga suma 1 060 € a IV. liga 685 €. Nezabudnite uvádzať variabilný symbol.

 

Zmena dohrávky:

Predmier – Martin (15.9.10, R: Súhrada za Hrtúsa,DZ Mastiš aj dorast)

Ludrová – Likavka (15.9.10, Mitúch za Šašvaryho)

Belá – Raková (15.9.10 o 15:30, pôvod.del., aj predz.)

T. Štiavnica – Klin (15.9.10 o 15:30, AR2 Dobroň za Tarabu)

Palúdzka – M. Čepčín (15.9.10 o 15:00, Baranček, Labuda, Bušo, Ševec - nová)

N. Bystrica – Varín (15.9.10 o 15:30, DZ Chovanec za Šmída)

Zborov – S. Bystrica (SŽ,MŽ, 1. kolo, 8.9.10 o 15:00-17:00, ObFZ CA)

Z. Poruba – Habovka (SŽ,MŽ, 2.kolo, 15.9. o 10:30-12:30, LFZ)

S. Ľupča – Hliník (SŽ,MŽ, 1.kolo, 22.9.10 o 14:30-16:00, ObFZ BB)

K.N.Mesto – Juventus (SŽ,MŽ, 2.kolo, 15.9.10 o 15:00-16:30, ObFZ CA)

Tempus RS – Lučenec (MŽ, 2.kolo, 13.9.10 o 15:00-17:00, ObFZ RS)

 

Zmena DL 5:

Terchová – Hrádok (dor.,14.9.10 o 15:00, R Koleno, ObFZ ZA)

Čadca B – Staškov (dor., 11.9. o 15:30, ihr. Horelica, R: ObFZ CA, ObFZ CA)

 

Zmena DL 6:

Fiľakovo – Bytča (SD,MD, 15.9. o 10:00-13:00, Oružinský, Hrmo, ObFZ LC, Kosec-Nová)

Pliešovce – Hrochoť (Gombala za Kyzeka Jo.)

Kováčová – Č. Balog (R Kret za Holasa)

Kremnička – Čadca (15.kolo, SD,MD, hrá sa v Radvani)

Kremnička – K. N. Mesto (6.kolo, SD,MD – ruší sa)

Šálková – Pliešovce (15.9.10 – hrá sa o 15:00)

Jesenské – B. Štiavnica (dor., hrá sa o 15:30)

Detva – Krupina (SŽ,MŽ – ruší sa)

SFZ

Žilina – Brezová (SD,MD, Mastiš, Bútora, Krajčí M)

Dukla BB – Nitra (SD, Korista, Jánoš, Adamec)

Dukla BB – Nitra (MD, Jánoš, Adamec, ObFZ BB)

 

Zmena DL 7:

Kalinovo – L. Lúčka (dor. R Čajka za Horného)

D. Tižina – Belá (DZ Macek za Kadíka aj dorast)

Sásová – H. Hámre (DZ Hrmo za Michalka)

Selce – Lutila (DZ Budáč M. za Hrma)

Radvaň – Pliešovce (DZ Konečný za Budáča M.)

N Baňa – Badín (SD,MD, DZ Šupka za Konečného)

SFZ

Žilina B – S. N. Ves (R Kuteľ za Matejčík T.)

Jupie – P. Č. Balog (SŽ, dohrávka 15. 9. o 10.00-12.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: L. Štiavnica – Tisovec 8,5;8,3/8,3; Krásno – K. N. Mesto 8;8,1/8,1; V. Krtíš – Fiľakovo 8,3;8,1/8,2; Bánová – L. Lúčka 8;8,1/8; Kremnička – Turany 8,1;8,1/8,1; Kalinovo – N. Baňa 8,2;8/8,1; Z. Poruba – Námestovo 8;8,1/8,2,

IV. liga sk SEVER: Sučany – K. Lieskovec 7,7;8,1/8,2; Bytčica – Dúbrava 8,1;8,1/8,1; O. Jasenica – Ďanová 8,5;8/8,1; Skalité – Stráňavy 8,2;8/8; Martin – K. Lúčka 8,1;8/8; Belá – T. Teplice 8,2;8/8,1; Predmier – L. Hrádok 8,2;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: Brusno – D. Strehová 7,4;7,3/8; Revúca – Jupie BB 8,3;8,2/8; B. Štiavnica – Poltár 8,1;8/8,1; Š. Bane – Divín 7,4;8,3/8,2; V. Blh – Hliník 8,1;8,1/8,1; Málinec – Kováčová 8,1;8/8,2; Č. Balog – Žiar 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Raková – Podvysoká, D. Tižina – Rosina 8,1;8/8; Varín – Strečno 7,9;8,1/8,2; S. Bystrica – Makov 8;8,1/8; Kotešová – Belá 8;8,1/8,1; Rudinská – N. Bystrica 8;8/8; Závodie – Bytča 8,2;8/8,1.

V. liga sk. B: Tvrdošín – Dražkovce, Trstená – T. Štiavnička 8;8,1/8,1; T. Kľačany – Likavka 8,1;8/8; M. Čepčín 7,9;8/8; Klin – Palúdzka 7,9;8,1/8; O. Veselé – Černová 8;7,9/7,9; O. Podzámok – Vrútky 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. C: H. Hámre – Šalková 8,1;8/8,1; Žarnovica – S. Ľupča, Hrochoť – Radvaň 8,2;8,1/8,1; Sásová – Priechod 6,8;8/7,3; Krupina – Lutila 8,2;8,1/8,1; Badín – Jasenie 8,2;8,2/8,2; Selce – Pliešovce 8,3;8,1/8.

V. liga sk. D: Tomášovce – Jesenské 8;8/8; Záhorce – Vinica 7,8;8,1/8,1; Tornaľa – Hnúšťa 8,2;8,1/8,1; Čebovce – Sklabiná 8,1;8,2/8; Cinobaňa – Gemer 7,7;8,1/8; Hajnačka – Nenince 8,1;8/8; Príbelce – Buzitka 8;8,1/8,2.

 

Upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, že v dňoch 17. a 18. septembra 2010 sa uskutoční pravidelná údržba hardvéru a softvéru matriky SFZ. Z uvedeného dôvodu nebude môcť vybavovať žiadosti na matričnom mieste SsFZ o prestupy a hosťovania, ktoré vyžadujú výrobu RP. l

Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4,- €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú Matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie! Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.