3. 9. 2010

Spravodajca č. 10/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

Vzhľadom k tomu, že viacerí funkcionári FK ešte nestihli preštudovať RS SsFZ 2010/2011, vybrali sme  a upozorňujeme na niektoré zmeny oproti predchádzajúcim rozpisom:

 Časť XIV. Všeobecné povinnosti

FK zaradené do súťaže sú povinné:

c)   Vykonať všetky opatrenia k odohratiu MFS a usilovať sa o hladký priebeh súťaže v duchu fair-play, v prípade odhlásenia družstva z rozohratej súťaže uhradiť súperom a SsFZ vzniknuté náklady. V prípade, že družstvo FK v závere súťaže vzdá, resp. nenastúpi na stretnutie, čím môže ovplyvniť regulárnosť  príslušnej súťaže, vystavuje sa disciplinárnym dôsledkom, až po zastavenie činnosti družstvu.

i)   Usporiadajúci klub je povinný 20 min pred MFS predložiť rozhodcovi zápis o stretnutí, ako aj 5 kópií. ( 1x originál pre R, 1x –súper,1x-domáce družstvo, 2x asistenti - pre kontrolu hráčov pred stretnutím a striedanie, 1x – delegát zväzu.

l)   Vedúci družstiev sú povinní 20 minút pred začiatkom stretnutia predložiť rozhodcom vyplnený „ Zápis o stretnutí“ vrátane registračných preukazov hráčov uvedených v zápise         ( hráčov a náhradníkov ). Kapitáni družstiev do kabíny rozhodcov nechodia a zápis podpíšu vo svojej kabíne, prídu do kabíny rozhodcov len v prípade žiadosti o konfrontáciu. v  Zápis musí byť podpísaný kapitánmi a vedúcimi družstiev. Ak kapitáni majú záujem najskôr vykonať konfrontáciu hráčov súperovho družstva, tak konfrontáciu vykonajú pred podpisom zápisu. Svojim podpisom v zápise o stretnutí súhlasia s tým, že konfrontáciu nežiadajú.

Vedúci družstiev spolu so zápisom predložia rozhodcom na kontrolu farebnú rozlíšenosť dresov svojich družstiev. Rozhodca s konečnou platnosťou rozhodne o farebnom rozlíšení dresov, trenírok ako aj štulpní.

V prípade, ak sa dresy súperiacich družstiev vzájomne nelíšia farbou, usporiadajúce družstvo     ( ak riadiaci zväz nerozhodne inak) je povinné na pokyn rozhodcu dresy zmeniť.

m)   V prípade, že rozhodca stretnutia bude nastavovať premárnený hrací čas prvého alebo druhého polčasu, oboznámi o tom HU stretnutia, resp. povereného člena usporiadateľskej služby priamo, alebo prostredníctvom AR1.

O premárnenom hracom čase príslušného polčasu rozhoduje jedine rozhodca. Nie je dôležitý počet striedaní a ošetrovaní v príslušnom polčase, nakoľko niektoré nie sú premárneným časom ale sa vykonajú súbežne v hre. Dôležité je ale dodržanie signalizovaného nadstaveného času.

Za dodržanie signalizovaného nadstavenia premárneného  času zodpovedá R. V prípade nedodržania signalizovaného nastaveného času toto popíše DZ vo svojej správe.

p)   Za osoby, ktoré sú na lavičke náhradníkov ( počet členov družstva, počet náhradníkov ako aj presná identifikácia osôb na lavičke) spolu zodpovedá okrem rozhodcu, asistenta1 aj vedúci príslušného družstva.

1.      Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: Bánová - Kremnička 8.9.2010 o 16,00, L. Lúčka - L. Štiavnica 29.9.2010 o 15,00, Z. Poruba - Kremnička 29.9.2010 o 15,00, KNM - L. Lúčka 13.10.2010 o 14,30, Krásno - Z. Poruba 8.9.2010 o 16.00,  Stráňavy - Fomat Martin 11.9.2010 o 14,00, Závodie - Rudinská 17.9.2010 o 16,00, Ďanová - Dúbrava 15.9.2010 o 15,30, N. Bystrica - Varín 15.9.2010 o 15,30, K. Lúčka - Bytčica 15.9.2010 o 16,30, Kováčová - B. Štiavnica 15.9.2010 o 15,30, Hrochoť - Badín 15.9.2010 o 16,30, Ludrová - Likavka 15.9.2010 o 15,30, Predmier - Fomat Martin 15.9.2010 o 15,30, Priechod - Selce 15.9.2010 o 15,30, T. Kľačany - Likavka 5.9.2010 o 15,30, Dražkovce - O. Podzámok 15.9.2010 o 15,30 (v prípade nepriaznivého počasia súhlasíme s odohratím stretnutia v opačnom poradí v O. Podzámku s podmienkou odvolania sa na bod 5 tejto správy!)

2.      Na základe žiadostí súhlasíme s odohratím MFS 15. kola III. ligy Kalinovo – Bánová dňa 15.9.2010 o 11,00 hod. a 14. kola III. ligy Čadca – N. Baňa dňa 8.9.2010 o 16,00 hod.

3.      V termíne do 8.9.2010 žiadame predložiť vzájomné dohody neodohraných stretnutí: L. Štiavnica – Námestovo, Belá - Raková, T. Štiavnička - Klin, Palúdzka – Tvrdošín, Palúdzka - M. Čepčín, Žarnovica – Sásová (vyjadrenie FK Sásová k termínu 25.9.2010 o 15,00)

4.      Prerokované námietky kapitánov: Radvaň - Selce (H – neopodstatnená)

5.      Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ a urýchlene zašlú na ŠTK spoločnú dohodu o dohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       14. kola III. ligy SD a MD Čadca – Žiar 6. 10. 10 o 12.00-14.30

b)       8. kola IV. ligy dorast sk. JUH Žarnovica – B. Štiavnica 25. 9. 10 o 12.30; 6. kolo Hriňová – H. Hámre 11. 9. 10 o 14.00;

c)       1. kolo V. ligy dorast sk. A Strečno – Radoľa 15. 9. 10 o 13.30; 1. kolo sk. B O. Veselé – LM Palúzdka 22. 9. 10 o 15.00,

d)       1. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – Skalité 22. 9. 10 o 14.00-16.00; 5. kolo O. Veselé – O. Jasenica 29. 9. 10 o 14.00-16.00; 1. kolo sk. JUH Krupina – Tisovec 8. 9. 10 o 13.00-15.00; 8. kolo Žarnovica – Krupina 24. 9. 10 o 13.00-15.00,

e)       1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Krásno – FC Ajax Slimáčik 9. 9. 10 o 13.00-14.45; 1. kolo Oščadnica – Terchová 8. 9. 10 o 15.00-17.00; 1. kolo Makov – Radoľa 8. 9. 10 o 15.30-17.00; 1. kolo Staškov – Teplička 12. 9. 10 o 10.00-12.00; 1. kolo sk. B Rabča – Istebné 8. 9. 10 o 15.00-17.00; 1. kolo sk. C S. Ľupča – Hliník 8. 9. 10 o 15.00-17.00; 2. kolo sk. D Tornaľa – R. Sobota 11. 9. 10 o 10.00-12.00,

f)         1. kolo I. ligy MŽ sk. JUH Lučenec – Zvolen 4. 9. 10 o 14.30-16.00; 5. kolo N. Baňa – Jupie BB 3. 10. 10 o 10.30-12.00 na ihr. vo Voznici; 3. kolo Dukla BB – Zvolen 18. 9. 10 o 10.00-11.30, 5. kolo Dukla BB – Podbrezová 2. 10. 10 o 10.00-11.30, 7. kolo Dukla BB – Lučenec 16. 10. 10 o 10.00-11.30 na ihr. v Priechode. V prípade nepriaznivého počasia na UT FK Dukla I. kolo MŽ sk. JUH Jupie BB – Tempus RS 7. 9. 10 o 16.00-18.00 na ihrisku v Kremničke.

2.      Odstupuje na doriešenie DK a KR MFS III. ligy SD 4. kolo Badín – MFK BB.

3.      Predvoláva na svoje zasadnutie 9. 9. 10 o 16.00 z MFS 3. kola V. ligy dorast sk. B Liesek, Rabča viď Spravodaj č. 9 – znova predvolať.

4.      Upozorňuj funkcionárov ml. družstiev, že v prípade nepredvídaných udalostí (odvolania, preloženia MFS) v termíne od 3. 12. 9. 2010 volať P. Vanku m 0907 609846.

5.      Ruší odohranie MFS V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Strečno.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-94 Upresnenie trestu podľa D-74 – jedná sa o družstvo dorastu,

D-95 Ladislav Pokoš 930315 Tisovec 2 SN od 26. 8. 10, 1-5a,

D-96 Jaroslav Matula 950215 Tisovec 4 SN od 30. 8. 10, 1-3b,

D-97 Tomáš Sabacký 920903 Poltár 2 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-98 Marek Pendzivater 950206 Č. Balog 2 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-99 Ján Matuška 851122 Tomášovce 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 30. 8. 10, 1-5a,

D-100 Lukáš Bahno 881223 Hliník n. H,  1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-101 Rudolf Šavlík 890323 Č. Balog 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-102 Zoltán Gömöri 750123 Revúca 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-103 Vladimír Nociar 940610 Kalinovo 2 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-104 Marek Luciak 900103 Rudinská 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-105 Marian Sobol 820303 S. Bystrica 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-106 Dušan Pokoš 881027 Selce DK hráčovi dňom 30. 8. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-107 Peter Štuber 830925 Kremnička 2 SP do 30. 4. 11, 1-4a,

D-108 Miroslav Greguška 810521 L. Štiavnica 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-109 Andrej Kmeť 900531 Čadca 2 SP do 30. 4. 11, 1-4a,

D-110 Anton Bella 861115 Sučany 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-111 Pavol Repkovský 850628 Bytčica 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-112 Boris Kormaník 920522 Rajec 2 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-113 David Kavulak 920511 Raková 2 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-114 Martin Medvecký 900303 O. Podzámok 1 SN od 30. 8. 10, 1-5a,

D-115 Juraj Kubek 911004 Trstená 3 SN od 27. 8. 10, 1-6-1b,

D-116 FK Rudinská dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 29. 8. 10,

D-117 Peter Žofaj 860606 O. Jasenica 2 SP do 30. 4. 11, 1-4a,

D-118 Milan Remeň 870328 Sučany 2 SN od 30. 8. 10, 1-4a,

D-119 FK Martin dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 28. 8. 10,

D-120 Branislav Očko 930222 Rajec 5 SN od 30. 8. 10, 1-6-1b,

D-121 Roland Béreš 920606 V. Krtíš 4 SN od 30. 8. 10, 1-6-1b,

D-122 Dušan Bosák 930706 Hliník 4 SN od 30. 8. 10, 1-3a,

D-123 Peter Pečovský 851102 Č. Balog 4 SN od 30. 8. 10, 1-3b,

D-124 Ján Magula HU FK Hliník dosp. DK dňom 2. 9. 10 zastavuje výkon funkcie. Menovaný do 7. 9. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neplnenie povinnosti po stretnutí 29. 8. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-125 Marián Hric ved. dr. FK Badín SD menovaný do 7. 9. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nerešpektovanie rozhodnutia DK uvedeného pod D-50 v stretnutiach SD) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-126 Marek Kysel 920705 MFK BB DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menového,

D-127 Patrik Murín 920306 MFK BB DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-128 Ján Kálavský ved. dr. MFK BB SD 6 SN od 2. 9. 10, 1-9-2b,

D-129 Na návrh KR Ján Grenčík R 4 SN od 9. 9. 10, 3-5, 7 € uhradiť,

D-130 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Marian Serzödi 930820 FK Fiľakovo, Adam Baranec 920925 N. Baňa, Martin Pisarčík 821102 Klin, Vladimír Pleško 800607 Dražkovce – zamietajú sa,

D-131 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 30. 8. 10: Martin Kováč 841110 Sásová, Ivan Laššák 830403 Tomášovce,

D-132 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: René Raček 950701 Dudince, Marek Pastier 940512 B. Štiavnica, Dominik Stano 950201 L. Hrádok – chýbajú poplatky za ČK, Milan Murín zástupca HU Hliník – chýba poplatok,

D-133 Disciplinárna komisia predvoláva na svoje zasadnutie 9. 9. 10 o 16.15 zo stretnutia S. Ľupča – H. Hámre V. liga sk. C R: Erik Kaliňák, DZ: Vojtech Koncz. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Ospravedlnenie R: Vojtek 14.-23.9.10, Juríčka 11.-12.9.10, Berta od 30.8. PN, Faber 1,2,3.10. a 8,9,10.10.10, Súhrada 18.9. a 26.9.10, Drapáč prac.dni a soboty, Jelok 15.9.10, Adamec – 3.9.10

2.       Ospravedlnenie DZ: Truban 5.9.10, Kmoško 25.-30.10.10, 

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke Ssfz  v sekcii komisie / TMK / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      Najbližšie zasadnuti bude 9. 9. 2010 o 10.00

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

Komisia zaevidovala podnet MFK Revúca na výkon R (Poltár – Revúca). Vzhľadom k nesplneniu čl. 4/a „Štatútu ...“ podnet odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční v stredu 22. 9. 2010. Spoločné rokovanie delegátov Konferencie SFZ s členmi Rady sa uskutoční tiež 22. 9. 2010.

2.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 7. 9. 2010 na sekretariát SsFZ:  Radvaň – Selce (DK), Hliník – Š. Bane(DK), Poltár – Revúca (KR).

 

Zmena dohrávky.:

Likavka – O. Veselé (dor., 2.kolo,15.9.10, Rojček za Kuriša, LFZ za Rojčeka)

 

Zmena DL 4:

Krásno – Z. Poruba (hrá sa 8.9. o 16:00, Krajči J. za Knapca)

Čadca – N. Baňa (hrá sa 8.9. o 16:00, pôvodná del.)

Krupina – Tisovec (1.kolo, SŽ,MŽ, 8.9.o 13:00-15:00 R Dado)

Krásno – ZA Mojš (1.kolo, SŽ,MŽ, 9.9.o 13:00-14:45 R Chovanec)

Oščadnica – Terchová (1.kolo, SŽ,MŽ, 8.9.o 15:00-17:00 R Špila)

Makov – Radoľa (1.kolo, SŽ,MŽ, 8.9.o 15:30-17:00 R ObFZ CA)

Staškov – Teplička (1.kolo, SŽ,MŽ, 12.9.o 10:00-12:00 R ObFZ CA)

Rabča – Istebné (1.kolo, SŽ,MŽ, 8.9.o 15:00-17:00 R OFZ)

S. Ľupča – Hliník (1.kolo, SŽ,MŽ, 8.9.o 15:00-17:00 R Baka)

 

Zmena DL 5:

Radzovce – R. Sobota (SŽ,MŽ  Jačmeník za Danka)

Lučenec - Bánová (SD,MD,  DZ Nosáľ za Hrma )

MFK B. Bystrica -Tvrdošín (SD,MD, DZ  Hrmo za Nosáľa )

Lučenec – Zvolen (1.kolo,MŽ, 4.9.o 14300-16:00 R ObFZ LC)

Svrčinovec – Strečno (dorast – nehrá sa)

 

Zmena DL 6:

Jasenie – Selce (Kučera T. za Jodasa)

Vrútky – Likavka (dor., R, AR – TFZ )

Ľubochňa – Bešeňová (dor., LFZ za Drapáča)

Zvolen – N. Baňa (MŽ juh – ruší sa, bolo odohrané)

N. Baňa – Tisovec (SŽ,MŽ, Oružinský za Trubana)

Lutila - Badín ( DZ M. Budáč za Nosáľa )

Nenince - Príbelce ( DZ Nosáľ za M. Budáča )

Tornaľa – R. Sobota (2.kolo, SŽ,MŽ, 11.9.o 10:00-12:00 R ObFZ RS)

SFZ

Žilina – Tr. Teplice (I.L ženy 4.9. 13:15-15:00 VTJ, Hreus, Sikora, Korenčík-nová)

Selce – Diakovce (11.9.,SP ženy, hrá sa o 15:30)

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – Z. Poruba 7,9;8,1/8; Námestovo – Kalinovo 8,3;8,3/8,3; N. Baňa – Kremnička 8,4;8,1/8,1; Turany – Bánová 8,4;87,2/8,3; L. Lúčka – V. Krtíš, Tisovec – Čadca 8,2;8,1/8,1; Fiľakovo – Krásno 7,4;8/8; K. N. Mesto – L. Štiavnica 8;8,3/8,2;

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – Predmier 8;8,1/8,1; L. Hrádok – Belá 7,4;8,2/8; T. Teplice – Martin, Stráňavy – O. Jasenica, Dúbrava – Sučany 8,1;8,1/8,1; K. Lúčka – Skalité 8;8,2/8; Ďanová – Bytčica 7,6;8,2/8,2.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Č. Balog 8,2;8,2/8,2; Žiar – Málinec 8,1;8/8; Kováčová – V. Blh 8,1;8,3/8,2; Hliník – Š. Bane 8,2;8,1/8,2; Divín – B. Štiavnica 8;8,1/8; Poltár – Revúca 8,2;/,1/8,1; Jupie BB – Brusno 7,9;8,1/8.

V. liga sk. A: Podvysoká – ZA Závodie 8,1;8,1/8; Bytča – D. Tížina 7,9;8/8,1; Rosina – Rudinská, Strečno – Raková 8,1;8,2/8,1; N. Bystrica – Kotešová 7,8;8,1/8; Belá – S. Bystrica 8,3;8,1/8,1; Makov – Varín 8,3;8,2/8,2;

V. liga sk. B: Dražkovce – Trstená, T. Štiavnička – O. Podzámok, Vrútky – O. Veselé Likavka – Tvrdošín 8,1;8,1/8,1; Černová – Klin 8,2;8/8; Ludrová – T. Kľačany 8,2;8,1/8.

V. liga sk. C: Šalková – Hrochoť 7,8;8/8; Radvaň – Selce 8,3;8,2/8,2; Pliešovce – Badín 8,3;8,3/8,3; Jasenie – Krupina 8;8,1/8,1; Lutila – Sásová 8,1;8,2/8; Priechod – Žarnovica 8,1;8,2/8,1; S. Ľupča – Hodruša 7,8;8,1/8.

V. liga sk. D: Jesenské – Príbelce 7,8;8/8; Buzitka – Hajnačka 8,4;8,1/8,1; Nenince – Cinobaňa 8;8,1/8; Gemer – Čebovce 8,2;8/8; Sklabiná – Tornaľa 8,2;8,1/8,1; Hnúšťa – Záhorce 8,2;8/8; Vinica – Tomášovce 8;8/8.

 

Upozorňuje funkcionárov futbalových klubov, že v dňoch 17. a 18. septembra 2010 sa uskutoční pravidelná údržba hardvéru a softvéru matriky SFZ. Z uvedeného dôvodu nebude môcť vybavovať žiadosti na matričnom mieste SsFZ o prestupy a hosťovania, ktoré vyžadujú výrobu RP. l

Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ: 1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4,- €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú Matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie! Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.