13. 8. 2010

Spravodajca č. 7/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.        Žiadame MŠK Turany o písomné vyjadrenie neúčasti na MFS 1. kola III. ligy 8. 8. 10 L. Štiavnica – Turany.

2.        Kontumujeme MFS IV. ligy SEVER 1. kolo Sučany – K. Lúčka a priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK K. Lúčka pre neoprávnený štart hráča Marián Ladňák 850411. Prípad postupujeme DK.

3.        Predvolávame na zasadnutie ŠTK 19. 8. 10 o 16.00 z MFS 1. kola V. ligy sk. C Krupina – Hrochoť R Mário Machyniak, DZ Peter Budáč.

4.        Námietky kap: V. liga sk. B Ludrová – Dražkovce: H – neopodstatnená, V. liga sk. C Badín – Selce D – neopodstatnená, V. liga sk. D Vinica – Sklabiná H – odstúpená na DK.

5.        Shcválené zmeny termínov: IV. liga SEVER 6. kolo Stráňavy – Fomat MT 11. 9. 10 o 14.00; V. liga sk. C 8. kolo Šalková – Pliešovce 15. 9. 10 o 19.00 (streda), V. liga sk. D 3. kolo Čebovce – Nenince 22. 8. 10 o 17.30.

6.        Harmonogram obhliadok ihrísk: 17. 8. – utorok: 9.30-10.00 Mojš, 11.00-11.30, Kotešová, 12.30-13.00 N. Bystrica, 14.00-14.30 Klin, 15.30-16.00 Likavka; 18. 8. 2010 streda: 10.00-10.30 Tornaľa, 11.30-12.00 Buzitka, 13.00-13.30 Fiľakovo – Biskupice, 15.00-15.30 Balog n. Ip.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkom:

a)      III. ligy SD a MD, že MFK B. Bystrica odohrá svoje doma hrané MFS sobotu UHČ bna ihr. v Rakytovciach počnúc 5. kolom. FK, R a DZ sa dostavia do areálu FK Rakytovce.

b)      III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že FK Čadca C sa odhlásilo zo súťaže, zároveň dávame na vedmie, že namiesto FK Čadca C bolo zaradené družstvo ŠK Javorník Makov. ŠK Javorník Makov odohrá svoje doma hrané MFS vždy nedeľu ako predzápas dospelých,

c)      na základe obhliadky ŠTK schvaľuje náhradnú HP pre dorast a žiakov FK Tvrdošín, v prípade nepriaznivého počasia HP Tvrdošín – Krásno Hôrka. V prípade využitia náhradnej HP je FK povinné oznámiť o tejto zmene hosťujúci FK, R a DZ.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)      2. kola III. ligy SD a MD B. Bystrica – D. Kubín 14. 8. 10 o 10.00-12.30 na ihr. FK Rakytovce,

b)      4. kola V. ligy dorast sk. B Sihelné – T. Teplice v opačnom poradí ako bolo vyžrebované, 29. 8. 10 v UHČ na ihr. v Sihelnom,

c)      6. kola V. ligy dorast sk. C H. Nemce – Kováčová 1. 9. 10 (streda) o 14.00 (po zápas SŽ a MŽ).

d)      6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER V. Rovné – O. Veselé 8. 9. 10 (streda) o 15.30,

e)      1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Trstená – O. Jasenica 25. 8. 10 (streda) o 15.00-17.00,

f)        3. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Zvolen – Tisovec 20. 8. 10 (piatok) o 16.30-.18,00,

g)      5. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žiar – Sliač 6. 9. 10 (pondelok) o 10.00-12.00,

h)      2. kola V. ligy dorast sk. D Halič – Ružiná v opačnom poradí ako bolo vyžrebované 14. 8. 10 (sobota) o 14.00 na ihr. v Haliči,

i)        1. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Bzovík 25. 8. 10 o 16.00 (streda),

j)        2. kola V. ligy dorastu sk. D Sklabiná – Revúca 15. 9. 10 o 16.00 (streda).

3.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)      6. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Stráňavy – Trstená 11. 9. 10 (sobota) o 11.30,

b)      1. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Palúdzka 1. 9. 10 (streda) o 14.00,

c)      3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Staškov – Terchová 21. 8. 10 (sobota) o 10.00-12.00,

d)      I. ligy MŽ sk. SEVER: 7. kolo Námestovo – Čadca 8. 10. 10 (piatok) o 14.30-16.00, 9. kolo Námestovo – Juventus ZA 22. 10. 10 (piatok) o 14.30-16.00.

4.      Ruší MFS 2. kola V. ligy dorastu sk. B Likavka – O. Veselé.

5.      Oprava Spravodajcu č. 6 bod 2 nariaďuje odohrať MFS 9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Staškov – Oščadnica 2. 10. 10 (sobota) o 10.00-12.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-9 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2 a 3/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje príslušným DK ObFZ na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2009/2010 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ: Heľpa SŽ (369 € ObFZ BB – medzioddielová pohľadávka v prospech FK Dudince). Družstvo  FK bolo podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatku v Spravodajcovi SsFZ  č. 2 a 3/2010-11. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušnú DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstva FK uvedeného v zozname do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK obratom zašle na sekretariát SsFZ.

D-14 DK upozorňuje funkcionárov FK Tempus RS, že prípady neuhradenia nedoplatkov voči SsFZ a medzioddielových pohľadávok zo súť. roč. 2009/10 odstúpi v zmysle DP na DK SFZ.

D-15 Tamas Mészaros 870614 Fiľakovo 1 SN o 9. 8. 10, 1-5a,

D-16 Daniel Beňadik 880315 L. Lúčka 3 SN od 9. 8. 10, 1-6-1b,

D-17 Juraj Švábik 800317 Krásno 1 SN od 9. 8. 10, 1-5a,

D-18 FK Krásno dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti diváka a

a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 8. 8. 10,

D-19 Ján Gajdoš 841016 Príbelce 1 SN od 9. 8. 10, 1-5a,

D-20 Ján Macko ved. dr. FK Príbelce dosp. 6 SN od 9. 8. 10, 1-3b,

D-21 FK Príbelce dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť ved. dr. v stretnutí 8. 8. 10,

D-22 Michal Droppa 830327 Pliešovce 1 SN od 8. 8. 10, 1-5a,

D-23 Ľubomír Rusko asist. trénera FK Selce dosp. 4 SN od 8. 8. 10, 1-3b,

D-24 FK Badín dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti ved. dr. v stretnutí 7. 8. 10,

D-25 Martin Pisarčík 821102 Klin 3 SN od 9. 8. 10, 1-6-1b,

D-26 Jaroslav Hradský 850129 Tvrdošín 1 SN od 9. 8. 10, 1-5a,

D-27 Miroslav Bobek 830522 Černová 3 SN od 9. 8. 10, 1-3b,

D-28 Vladimír Pleško 800607 Dražkovce 3 SN od 9. 8. 10, 1-3b,

D-29 Pavol Slovák 880719 Ludrová 1 SN od 9. 8. 10, 1-4a,

D-30 Patrik Čulok 921201 Šalková 2 SN od 9. 8. 10, 1-5a,

D-31 Marcel Rosenberg 920503 Hliník 2 SN od 9. 8. 10, 1-5a,

D-32 Martin Turák 840523 Kováčová 1 SN pd 9. 8. 10, 1-5a,

D-33 Kamil Koleno 941009 Krásno 2 SN od 9. 8. 10. 1-4a,

D-34 Ladislav Bránik 870623 Sučany 3 SN od 9. 8. 10, 1-6-1a,

D-35 Marian Ladňák 850411 Sučany 4 SN od 12. 8. 10, 1-9-1b,

D-36 Ľubomír Bukovi ved. dr. FK Sučany dosp. 6 SN od 12. 8. 10, 1-9-2b,

D-37 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Martin Mrváň 920605 Šalková, Ján Gomabal 890915 Cinobaňa, Andrej Barošinec 820804 Stráňavý – zmeny zv. trestov na 1 SP do 31. 10. 10, Patrik Čierny 900714 Divín – zamieta sa porušenie RS kap. XIX bod 12,

D-38 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Szabolcs Tischler 940830 Fiľakovo, Daniel Kozák 941117 Čadca B – chýbajú poplatky za ČK, Marian Hric – ved. dr. Badín – chýba poplatok,

D-39 DK predvoláva na svoje zasadnutie 19. 8. 10: o 16.15 zo stretnutia Vinica – Sklabiná V. liga sk. D dosp. FK Vinica: Gabriel Zsigmond – HU, FK Sklabiná Erik Kavasy 750428. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discp. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných rozhodcov IV. ligy sa uskutočnia dňa 3.9.2010 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať!

       Fyzických previerok sa zúčastnia aj pozvaní rozhodcovia IV. ligy: Bušo, Bútora, Holas, Chudý,     

       Juríček, Košarník, Krahulec, Krajči M., Kuba, Kuteľ, Kuzma, Martin, Martinec, Očenáš, Rogoň,   

       Šuška, Weiss, Wojčík, Zlejší. Limity požadované KR SsFZ: 

      III. a IV. liga Projekt Talent 150 m – 30 s , 50 m – 35 s, 40 m - 6,2 s opakovane 6x

      III. liga do 30 r. 150 m – 30 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      III. liga od 30 r. – 40 r. 150 m – 35 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      III. liga nad 40 r. 150 m – 40 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      IV. liga do 30 r. 150 m – 30 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

2.       Ospravedlnenie R: Ondák 5.9., 11.-12.9. a 19.9.10, Brodňan 26.9.10, prac.dni a soboty, Šuška 28.-29.8.10 a prac.dni, Kyzek Ja. 21-22.10, Rendla 28.-29.8.10, Hrmo 28.8.10, Szabó 28.-29.8., 18.9. a 25.9.10, Krajčí J. 14.-16.10.10 a 5.-6.11.10, Ježík 28.8., 1.9., 5.9., 25.9., 3.10, 23.10,31.10.10, Machyniak 1., 5., 15., 18. – 19.9., 2.-3.10.10, Locsos 14.-15.8.10 – oneskorene, Valentýni 28., 30.-31.8.10.

3.       Ospravedlnenie DZ: Mastiš 24.9.-3.10.10, Baják 21.8.10, Kolibáč 21.8.-31.8.10, Marko J. 21.-22.8.10, Švehlík 28.-29.8.10, Čunderlík 4.9.-25.9.10, Kanka 21. a 28.8.10, Babka 23.9.-3.10.10, Borcovan 21.8. - 1.9.,

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke ssfz  v sekcii komisie / tmk / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      Kačalka Vladimír 830308 OŠK Lisková – Baník Dúbrava neprerokované čl. 4 bod b RP vraciame OŠK Lisková, Miško Imre 920206 Slovan Šahy – Slovan Dudince zamietnuté čl. 6 bod 1, RP vraciame Slovan Šahy.

2.      Najbližšie zasadnuti bude 9. 9. 2010 o 10.00

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme FK III. a IV. líg na termín 1. splátky (zálohy) na odmeny R a DZ, t. j. do 14. 8. 2010 uhradiť III. liga suma 1 060 € a IV. liga 700 €. Nezabudnite uvádzať variabilný symbol: K. N. Mesto 010110; Tisovec 020110; Čadca 030110; L. Štiavnica 040110; Krásno 050110; V. Krtíš 060110; Bánová 070110; Kremnička 080110; Kalinovo 090110; Z. Poruba 100110; Námestovo 110110; N. Baňa 120110; Turany 130110; L. Lúčka 140110; Fiľakovo 150110; MFK B. Bystrica 160110; Ďanová 170110; Dúbrava 180110; Sučany 190110; Bytčica 200110; O. Jasenica 210110; Skalité 220110; Fomat MT 230110; Belá 240110; Predmier 250110; L. Hrádok 260110; T. Teplice 270110; K. Lúčka 280110; Stráňavy 290110; K. Lieskovec 300110; Poltár 310110; BB Podlavice 320110; Brusno 330110; Revúca 340110; B. Štiavnica 350110; Š. Bane 360110; V. Blh 370110; Málinec 380110; Č. Balog 390110; Žiar 400110; Kováčová 410110; Hliník 420110; Divín 430110; D. Strehová 440110.

2.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 17. 8. 2010 na sekretariát SsFZ: Vinica – Sklabiná.

3.      Opravy RS časť Adresár FK, III. liga: Tatran Krásno od 6. 8. 2010 manager FK Miroslav Pupík 0905 850623; V. liga sk. A FO KINEX Bytča od 5. 8. 2010 predseda FK Jozef Šelmek 0903 171027, manager Jozef Mužík 0903 408351, 0918 188955, e mail muzik67@centrum. sk; V. liga sk. C MFK Žarnovica od 1. 8. 2010 prezident FK Peter Mikuška, Nová 3, 966 81 Žarnovica.

1.       Ďalej žiadame FK KINEX Bytča o nahlásenie č. účtu FK, na ktorý bude vrátený odvolací vklad 50 €.

2.       Oprava RS 2010/11: XVI. písm. b) – zrušiť znenie tretej vety XIX. bod 13 – zmeniť znenie na „Príslušný poplatok podľa bodu 12 písm. a), resp.  b) musí byť zaplatený do dňa prerokovávania previnenia na DK. Doklad o zaplatení musí byť DK predložený pred začatím rokovania. Ak nie je doklad predložený, resp. poplatok je v nižšej sume, DK previnenie prerokuje až na nasledujúcom zasadnutí, s pôvodnou účinnosťou trestu podľa bodu 6, resp. 7. Pri zasielaní dokladu o zaplatení faxom, funkcionár FK si vo vlastnom záujme čitateľnosť faxu ihneď overí telefonicky na sekretariáte SsFZ.

 

Zmena DL č. 2

Jesenské - Hajnačka ( DZ Králik za Brťku )

Martin - Lok. Košice ( II.LSD DZ Majsniar za Dolníka )

Jupie BB - Podbrezová B ( II.LSD DZ Kosec za Kanku )

MFK BB - D.Kubín ( III.LSD DZ Braučok za Turňu, Ihr. Rakytovce)

Žiar -Lučenec ( III.LSD  DZ P.Budáč za Švehlíka )

Likavka – O. Veselé (dorast, nehrá sa)

Halič – Ružiná (dorast, zmena poradia stretnutia, hrá sa v Halíči 14. 8. o 14.00)

 

Zmena DL č. 3

Rudinská - Bytča  ( DZ V.Ďurana za Borcovana )

 

Obsadenie žiackych súťaží:

 

II.liga SŽ a MŽ sever – 3. kolo – 21. 8. 2010 o 10.00 – 12.00 h.

T. Teplice – Skalité Šefraník (12:00-14:00)

Tvrdošín – Bytča     Martvoň

Varín – V. Rovné     Hrivík

Trstená – O. Jasenica   OFZ DK (25. 8. o 15.00-17.00)

R. Teplice – Vrútky ObFZ ZA (22.8.10)

O. Veselé – Dlhá    Hýllová (22.8. o 12:00 – 14:00)

Rajec – Belá          Brodňan

 

II.liga SŽ a MŽ juh – 3. kolo – 21. 8. 2010 o 10.00 – 12.00 h.

Sliač – Lučenec           ObFZ ZV

Žarnovica – Detva    ObFZ ZH (11:00-13:00)

Žiar – Hriňová         Paulíková

Poltár – Revúca      Gombala

Krupina – N. Baňa  Poliak R.

Fiľakovo – B. Bystrica   ObFZ LC (22.8.10.)

Zvolen C – Tisovec  ObFZ ZV (20.8.10.)

 

III.liga SŽ a MŽ sk. A – 3. kolo – 21. 8. 2010 o 10.00 – 12.00 h.

Makov – Mojš   ObFZ CA (22. 8. o 12.00-14.00

Zborov – Krásno      ObFZ CA (22.8.10 o 12:00 – 14:00)

Oščadnica – Radoľa     ObFZ CA

Čierne – S. Bystrica     ObFZ CA

Staškov – Terchová ObFZ CA (21.8.10 o 10.00-12.00)

Bánová – K. Lieskovec  Hubočan

Turzovka – Teplička      Štrba

     

III.liga SŽ a MŽ sk. B – 3. kolo – 21. 8. 2010 o 10.00 – 12.00 h.

Sučany – L. Hrádok      Scherer

Rabča – Zákamenné     OFZ (22.8.10 o 12:00 – 14:00)

Hruštín – Liesek     OFZ

Blatnica – Istebné   ObFZ MT (22.8.10.)

Habovka – Klin       OFZ

O. Lesná – Z. Poruba    OFZ

 

III.liga SŽ a MŽ sk. C – 3. kolo – 21. 8. 2010 o 10.00 – 12.00 h.

S. Ľupča – Brusno  ObFZ BB (22.8.10 o 12:00 – 14:00)

H. Nemce – Horehron   ObFZ ZV

Kováčová – Hliník    Kučera S.

B. Štiavnica – Žiar B     Maga

Kremnica – Dudince     ObFZ ZH

Badín – Selce         ObFZ BB (22.8.10 o 12:00 – 14:00)

 

Hodnotenie R

III. liga: K. N. Mesto – MFK BB, Bánová – Z. Poruba 8,2;8,1/8,1; Tisovec – Fiľakovo 8,2;8,2/8,2; Čadca – L. Lúčka 8;8,2/8,2; Krásno – N. Baňa 8,3;7,9/8,1; V. Krtíš – Námestovo 7,9;8,2/8; Kremnička – Kalinovo 8,2;8,3/8,1;

IV. liga sk SEVER: Ďanová – K. Lieskovec 8;8/8; Dúbrava – Stráňavy 8,2;8/8; Sučany – K. Lúčka 8,2;8,1/8,1; Bytčica – T. Teplice 8,1;8,2/8,1; O. Jasenica – L. Hrádok 7,9;8,1/7,9; Skalité – Predmier 7,9;8,1/8,2; Martin – Belá Dulice 7,8;8,1/8;

IV. liga sk. JUH: Poltár – D. Strehová 8,3;8,1/8,2; Jupie BB – Divín 8,2;8,1/8,1; Brusno – Hliník 7,8;7,9/7,9; Revúca – Kováčová 8,2;8,2/8,1; B. Štiavnica – Žiar 8,1;8,1/8,2; Š. Bane – Č. Balog 7,9;8/7,9; V. Blh – Málinec 7,1;8,2/8,2;

V. liga sk. A: Makov – Podvysoká 8,2;8,1/8,1; Strečno – Belá 8,2;8,3/8,1; Raková – N. Bystrica 8,2;8/8,1; Varín – Rosina 8,3;8,2/8,2; S. Bystrica – Bytča 8,2;8/8; Kotešová – Závodie 8,2;8,1/8; Rudinská – D. Tižina 7,9;8/8;

V. liga sk. B: Ludrová – Dražkovce 7,7;8/8; Likavka – Palúdzka 8;8/8,1; Tvrdošín – Černová 7,9;8,4/8; T. Kľačany – Vrútky 8,1;8,2/8; M. Čepčín – T. Štiavnička 8;8/8; Klin – Trstená 7,9;8,1/8,1; O. Veselé – O. Podzámok 8,2;7,8/8,1;

V. liga sk. C: Priechod – Šalková 7,8;8/8; S. Ľupča – Lutila 8,1;8,1/8; D. Hámre – Jasenie 7,9;8/8; Žarnovica – Pliešovce 8,2;8/8,1; Sásová – Radvaň 7,1;8/8; Krupina – Hrochoť 8;8/8; Badín – Selce 7,7;7,9/8;

V. liga sk. D: Hnúšťa – Jesenské, Tomášovce – Gemer 8;8/8; Vinica – Sklabiná, Ćebovce – Príbelce 7,9;8/8; Záhorce – Nenince 8,2;8,1/8,1; Tornaľa – Buzitka 8;8,1/8,1; Cinobaňa – Hajnačka 7,9;8,1/8.