23. 7. 2010

Spravodajca č. 4/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       FK od ktorých do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011 boli odstúpené na riešenie DK SsFZ.

2.       ŠTK schvaľuje zmenu odohratia MFS 1. kola V. ligy C Badín – Selce dňa 7.8.2010 v UHČ. (pôvodný termín bol 8.8.2010).

3.       Schvaľujeme TJ Družstevník Gemer odohrať všetky domáce MFS v jesennej časti 2010/2011 na futbalovom ihrisku v Králi.

4.       Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 sa uskutoční dňa 29.7.2010 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

5.       Na základe vzájomnej dohody sa stretnutie 1.kola V. ligy C Hodruša Hámre – Jasenie odohrá dňa 15.9.2010 0 16,30 na ihrisku Hodruša Hámre.

6.       Vylosovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ nájdete na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis (1 stĺpec).

7.       Prvé zasadnutie ŠTK SsFZ sa uskutoční dňa 5.8.2010 o 15,00 v Banskej Bystrici.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkom:

a)      V. ligy dorast sk. A, že FO ŠK Radoľa odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.30,

b)      V. ligy dorast sk. A, že ŠK D. Hričov odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

c)      V. ligy dorast sk. B, že FK Palúdzka odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.30 na ihr. v Palúdzke,

d)      V. ligy dorast sk. C, že FO Očová odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.00,

e)      V. ligy dorast sk. C, že FO Pliešovce odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

f)        V. ligy dorast sk. D, že FK Kokava n. R. odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

g)      III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že TJ Blatná Habovka odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých,

h)      I. ligy MŽ A-B sk. SEVER, že Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ na UT ZŠ Hurbanova 27, Martin,.

i)        III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že TJ Očová odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. FK, ktoré mali vo vyžrebovaní odohrať MFS budú mať voľno,

Trvalá zmena UHČ alebo dňa stretnutia, ktoré nie je súčasťou RS, je po schválení riadiacou komisiou platná do konca príslušnej časti súť. roč. (jeseň-jar). Zároveň FK, ktorému bola takáto zmena schválená upozorní doporučenou listovou zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)      1. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – H. Hámre 25. 8. 10 (streda) o 17.00 na ihrisku v B. Štiavnici,

b)      2. kola IV. ligy dorast sk. JUH H. Hámre – Krupina 1. 9. 10 (streda) o 15.30 na ihr. v H,. Hámre,

c)      1. kola V. ligy dorast sk. B Zuberec – Rabča 15. 9. 10 (streda) o 17.00,

d)      2. kola V. ligy dorast sk. B v opačnom poradí ako bolo vyžrebované Sihelné – Vrútky 15. 8. 10 v UHČ na ihr. v Sihelnom,

e)      10. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Varín – O. Veselé 6. 10. 10 (streda) o 14.30 na ihr. vo Varíne,

3.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)      4. kola I. ligy MŽ Námestovo – L. Mikuláš 15. 9. 10 (streda) o 10.00-11.30,

b)      I. ligy MŽ sk. SEVER: 2. kolo K. N. Mesto – Závodie (štvrtok) o 15.00-17.00, 4. kolo K. N. Mesto – Martin 19. 9. 10 o 10.00-11.30, 6. kolo K. N. Mesto – L. Mikuláš 3. 10. 10 o 10.00-11.30, 8. kolo K. N. Mesto – Námestovo 17. 10. 10 o 10.00-11.30,

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-4 Na základe čl.10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 5.8.10: Peter Ďurica zdrav Divín do 23.8.10, Martin Majerík 740915 Turany do 16.9.10, Ján Kožík 890327 Pliešovce do 16.9.10, Ján Šimkovič tréner Očová do 5.11.10, Ján Babic veddr Očová do 5.11.10,  Ján Nohavička veddr Pliešovce do 17.12.10, Stanislav Žigmund tréner Pliešovce do 17.12.10, Ján Rell astr Pliešovce do 17.12.10

Miroslav Kopinec 960626 T.Teplice do 7.1.11, Štefan Balog veddr Tempus RS do 13.1.11, Július Vrábeľ tréner Tempus RS do 13.1.11,

D-5 Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2009/2010 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží  ObFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach ObFZ: Pavol Pepucha 781014 Bešeňová -1 str., Milan Protuš 761225 Bešeňová - 1 str., Peter Jurčo 770818 Bešeňová -1 str., Marek Gavenda 950312 Kláštor p.Zn. - 2 str., Lukáš Užik 910606 Žabokreky - 2 str., Peter Heglas 910512 Svrčinovec - 5 str., Milan Macejko 930420 K.Lieskovec - 1 str., Patrik Szamko 930517 Jelšava 4SN - 1 str.,

D-6 Na základe čl. 6 bod 8 DP, DK obratom žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie všetkých zostatkov trestov jednotlivcov a družstiev FK zo súťažného ročníka 2009/2010 u družstiev FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach SsFZ.

D-8 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2 a 3/2010-11 (body 1 – 3 správy HK, bod  3, resp. 2 správy ŠTK a bod 1 správy sekretariátu), na návrh HK a ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 22.7.10 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám FK: T.Teplice, Kremnička, Fiľakovo, Krásno n.K., Bánová, N. Baňa, Čadca, Kalinovo, V.Blh, Skalité, Predmier, K.Lieskovec, Hliník n.Hr., Podlavice, Žarnovica, Málinec, Podvysoká, Belá-Dulice, Ďanová, O.Jasenica, D.Strehová, Hajnáčka, Revúca, Poltár, Badín, Hnúšťa, Gemer, Bytča, Sučany, Martin, Selce, Radvaň (všetko družstvá dospelých), Zvolen, Bánová, Fiľakovo, L.Mikuláš, Bytča (všetko družstvá SD), Rajec, Palúdzka, Sliač, Zborov n.B., Tempus R. Sobota, Sihelné, Raková, Detva, Krásno n.K., Šálková, Podvysoká, Zuberec, Jesenské, Skalité (všetko družstvá dorastu), Dudince, T. Teplice, Belá, MFK B. Bystrica, R.Teplice, Selce, Trstená (všetko družstvá SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK a ŠTK SsFZ, ktoré predložili DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-9 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2 a 3/2010-11, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje príslušným DK ObFZ na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2009/2010 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ: Králiky dospelí (260 € ObFZ BB), Lovča dospelí (70 € ObFZ ŽH – poplatok v prospech ObFZ ŽH), S.Lupča dorast (3 € ObFZ BB), Jelšava dorast (266,80 € ObFZ RS – medzioddielová pohľadávka v prospech FK Divín), Heľpa SŽ (369 € ObFZ BB – medzioddielová pohľadávka v prospech FK Dudince). Družstvá  FK boli podľa DP 2-9 písomne vyrozumené o nedoplatkoch v Spravodajcovi SsFZ  č. 2 a 3/2010-11. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašle na sekretariát SsFZ.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 6. 8. 2010 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov je od 14,30 do 15,15 hod. !!! Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2010/2011 je povinná. Žiadame rozhodcov a DZ, aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Všetci R a DZ si zakúpia  RS 2010/2011.

2.       ÚDZ:  Libiak e-mail : orangeportal@jozeflibiak.sk

3.       Ospravedlnenia R: Bušo 26.7.-5.8. a 15.8.10, Juríčka 13.8.-22.8.10, Fízel 31.7.-7.8.10, Ondák – prac.dni, Parobek 7.8.-3.9.10, Jakubjak 1.8.-14.9.10, Knapec 7.8.-15.8.10 a pracovné dni, Matejčík T. 6.8.-15.8.10, Melich 7.8.-8.8. a 14.8.-15.8.10, Baka 7.8.-27.8.10, Chudý 7.8., 21.8., 27.8.-11.9.10, Dodok 14.8., 21.8., 28.8. a 4.9.10, Tapfer 7.8.10 a pracovné dni, Nemček 7.-15.8.10, Uhorskai 14-15.8., 21-22.8., 28-29.8.10, Galád 7.8., 14.8. a 21.8.10, Súhrada 9.8.-14.8., 21.8.-22.8.10, Jozef Matoš – jarná časť 2010/11, Pavkovčeková 6. - 8. 10.

4.       Ospravedlnenia DZ: Doboš 25. 7. – 10. 8. 2010, Kuska 14. – 15. 8. a 21. – 22. 8. 2010.

5.       Zmena adresy a tel.čísla: Jaroslav Korenčík, Zvolenská 16, 010 08 Žilina. Mobil: 0904 501902, mail: jaro8270@azet.sk. Tel.č. 041/72469205 – sa ruší, Richard Halfar nové číslo mob.: 0911 189458,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie MaK bude 12. 8. 2010 o 10.30 hod.

2.       MaK na svojom zasadnutí 15. 4. 2010 schválila opakované prestupy: Halahija Tomáš 820921 Družstevník Klačany – ŠKM L. Hrádok – MaK žiada FK Klačany o zaslanie RP do 25. 7. 2010 pod discipl. následkami; Trnka Patrik 880905 ŠK OPL Poniky – ŠK Sásová. Žiadame ŠK Sásová o predloženie ústrižku o zaplatení výchovného a ŠK Poniky o zaslanie RP do 25. 7. 2010 pod následkom discipl. opatrení.

3.       Zamietnuté prestupy: 1. Pňaček Lukáš 931009 Tatran O. Veselé – MŠK Námestovo podľa čl. 25 bod 9, PP. Žiadame Tatran O. Veselé o vrátenie výchovného za hráča vo výške 1 000 € do 25. 7. 2010. Kópiu ústrižku o zaslaní doručiť na MaK.

4.       Neprerokované prestupy: Štefan Mihálik 880121 Sokol O. N. Ves – TJ Nenince pre porušenie čl. 11 bod 2/a odstavec c 2.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Ďalej žiadame FK KINEX Bytča o nahlásenie č. účtu FK, na ktorý bude vrátený odvolací vklad 50 €.

2.       Matričné miesto upozorňuje FK, ktoré predložili podklady na vystavenie RP pri prechode z kategórie žiakov do dorastu, aby zaslali urýchlene ŽP uvedených hráčov k výmene za RP.

 

Zmeny v pravidlách futbalu 2010:

124. zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo dňa 6. marca 2010 v Zürichu. Schválilo zmeny pravidiel futbalu a zmeny „Rozhodnutí IFAB": 1) Pravidlo 1 Hracia plocha - Bránky - nový text: Bránkové žrde a brvno musia byť zhotovené z dreva, z kovu, alebo z iného schváleného materiálu. Ich profil musí byť štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo eliptický a nesmie byť pre hráčov nebezpečný. Zdôvodnenie: Súčasná definícia bola upresnená tak, aby bolo jasné, že akékoľvek iné profily bránkových žrdí a brvna nie sú dovolené; 2) Pravidlo 5 Rozhodca - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Zranení hráči - nový text: Výnimky z uvedeného postupu sú dovolené len: ak je zranený brankár, ak sa zrazil brankár a hráč z poľa a potrebujú okamžité ošetrenie, ak sa zrazili hráči toho istého družstva a potrebujú okamžité ošetrenie, ak došlo k ťažkému zraneniu ako napríklad zapadnutý jazyk, otras mozgu, zlomenina nohy a pod. Zdôvodnenie: Nie je korektné žiadať, aby po vzájomnej kolízii museli hráči toho istého družstva opustiť hraciu plochu a tým výrazne početne oslabiť svoje družstvo. Pravidlo 5 Rozhodca - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Zranení hráči - nový text: Nosiči s nosidlami majú vstúpiť na hraciu plochu len v prípade, keď dostanú súhlas (signál) od rozhodcu. Zdôvodnenie: Obsluha nosidiel (podľa pravidla) doteraz vstupuje na hraciu plochu povinne pri každom zranení hráča, ak je potrebný zásah lekára, čím často dochádza ku zbytočnému zdržiavaniu hry. Ostatné rozhodnutia IFAB: 1) Pravidlo 1 - Hracia plocha - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Logá a znaky: IFAB opakovane zdôrazňuje, že umiesťovanie lôg alebo znakov FIFA, konfederácií, členských asociácií, líg, klubov alebo iných subjektov na hracej ploche, bránkových sieťach, v priestore bránky, na bránkových konštrukciách, žrdiach, žrdiach rohových zástaviek a na rohových zástavkách v priebehu hry je prísne zakázané v reálnom, rovnako ako aj vo virtuálnom zobrazení. Osobitne sa zdôrazňuje skutočnosť, že uvedené zobrazenia nie sú dovolené na rohových zástavkách. 2) Technológia sledovania bránkovej čiary: Používanie technológií sledovania bránkových čiar a obdobných technológií všeobecne bolo zamietnuté rozhodnutím väčšiny. 3) Úradný jazyk pravidiel futbalu: V prípade odchyliek pri preklade pravidiel futbalu je záväzným ich anglický text. 4) Dodatočné inštrukcie pre rozhodcov: Zistilo sa, že niektoré asociácie a konfederácie v rámci svojej pôsobnosti jednostranne používajú vlastné inštrukcie a doporučenia pre rozhodcov, týkajúce sa výkladu pravidiel futbalu. Rastie tak možnosť rôznej interpretácie. Radi by sme opakovane upozornili na to, že IFAB alebo samotná FIFA sú jediné subjekty oprávnené k vydávaniu inštrukcií, týkajúcich sa výkladu pravidiel futbalu tak, aby bol zabezpečený jednotný výklad na celom svete.

Ďalšie mimoriadne zasadnutie IFAB sa konalo v Zürichu dňa 18. mája 2010. Boli na ňom schválené nasledovné zmeny pravidiel futbalu: 1) Pravidlo 14 - Pokutový kop - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - nový text: Trik (finta) pri rozbehu na vykonanie pokutového kopu je dovolený (á) na oklamanie súpera. Odteraz sa však považuje za porušenie pravidla 14 a súčasne za nešportové správanie, ak hráč použije trik (fintu) potom, čo už dokončil rozbeh. Hráč musí byť napomenutý. Zdôvodnenie: Vzhľadom na narastajúci trend, kedy sa hráči počas pokutového kopu pokúšajú oklamať brankára súpera použitím triku (finty), sa považuje za potrebné upresniť, čo je dovolené a čo má byť považované za porušenie pravidiel. 2) Náhradný rozhodca - Náhradný rozhodca a náhradný asistent rozhodcu - nový text: Pomáha rozhodcovi pri kontrole hry, v súlade s pravidlami futbalu. Za všetky rozhodnutia, dotýkajúce sa hry však zodpovedá rozhodca. Zdôvodnenie: Je potrebné rozšíriť rozsah povinností náhradného rozhodcu tak, aby tento mohol rozhodcovi poskytnúť podporu a radu nielen vo vymedzenom počte prípadov vymenovaných v pravidlách futbalu. Platnosť zmien v pravidlách futbalu 2010: IFAB jednohlasne schválil, že všetky rozhodnutia 124. zasadnutia IFAB a 122. mimoriadneho zasadnutia IFAB vstupujú do platnosti dňa 1. 6. 2010.

 

Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ:

1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4,- €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú Matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie! Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.