16. 7. 2010

Spravodajca č. 3/2010-11

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Stredoslovenský futbalový zväz obdržal od FK KINEX Bytča list, ktorým sa spomínaný klub po vyžrebovaní súťaží r. 2010/11 neprihlásil do IV. ligy SEVER a požiadal o zaradenie do V. ligy sk. A. Na základe tejto skutočnosti VV SsFZ žiadosti vyhovel a rozhodol o zaradení FK REaMOS K. Lieskovec do IV. ligy SEVER roč. 2010/11.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.        Prihlášku do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 doposiaľ nezaslali z FK Bytča.

2.        ŠTK SsFZ do dnešného dňa neeviduje doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011 od FK :  Kremnička, Krásno n. Kysucou, Čadca, Kalinovo, Fiľakovo, Bytča, Sučany, Predmier, Fomat Martin, Hliník n. Hronom, Revúca, Poltár, Belá, Podvysoká, T. Štiavnička, Selce, Radvaň, Hnúšťa, Nenince. Posledný termín preukázania platby je 21.7.2010! FK, ktoré do tohto termínu neuhradia štartovné pre nový súťažný ročník, budú odstúpené na riešenie DK SsFZ.

3.        Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 sa uskutoční výhradne v dňoch 22.7. a 29.7.2010 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

4.        Schválené zmeny hracích plôch pre FK Žiar n. Hronom pre jesennú časť 2010/2011: 15.8.2010 ZH-Štiavnické Bane (Žiar n. Hronom), 29.8. 2010 ZH-Málinec (Ladomerská Vieska), 19.9.2010 ZH-Kováčová (Žiar n. Hronom), 3.10.2010 ZH-Divín (Ladomerská Vieska), 17.10.2010 ZH-Jupie BB (Ladomerská Vieska), 31.10.2010 ZH-Revúca (Žiar n. Hronom). FK Žiar n. Hronom žiadame zaslať novú pasportizáciu z obidvoch hracích plôch (ZH aj L. Vieska).

5.        Na základe vzájomnej dohody sa stretnutie 1.kola V. ligy C Hodruša Hámre - Jasenie odohrá dňa 15.9.2010 o 16,30 na ihrisku Hodruša-Hámre.

6.        Vylosovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ nájdete na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis (1 stĺpec).

7.        Prvé zasadnutie ŠTK SsFZ sa uskutoční dňa 5.8.2010 o 15,00 v Banskej Bystrici.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 František Plach tréner FK Bytča dospelí 4SN od 24.6.10, 1-10, uhradiť 7 €

D-2 Juraj Šustek 820516 Makov 4 od 21.6.10, 1-6-1b

D-3 František Klimík 731012 Bytča na základe rozhodnutia VV SsFZ, DK podľa čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného

D-4 Na základe čl.10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 5.8.10: Peter Ďurica zdrav Divín do 23.8.10, Martin Majerík 740915 Turany do 16.9.10, Ján Kožík 890327 Pliešovce do 16.9.10, Ján Šimkovič tréner Očová do 5.11.10, Ján Babic veddr Očová do 5.11.10,  Ján Nohavička veddr Pliešovce do 17.12.10, Stanislav Žigmund tréner Pliešovce do 17.12.10, Ján Rell astr Pliešovce do 17.12.10

Miroslav Kopinec 960626 T.Teplice do 7.1.11, Štefan Balog veddr Tempus RS do 13.1.11, Július Vrábeľ tréner Tempus RS do 13.1.11,

D-5 Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2009/2010 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží  ObFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach ObFZ: Pavol Pepucha 781014 Bešeňová -1 str., Milan Protuš 761225 Bešeňová - 1 str., Peter Jurčo 770818 Bešeňová -1 str., Marek Gavenda 950312 Kláštor p.Zn. - 2 str., Lukáš Užik 910606 Žabokreky - 2 str., Peter Heglas 910512 Svrčinovec - 5 str., Milan Macejko 930420 K.Lieskovec - 1 str., Patrik Szamko 930517 Jelšava 4SN - 1 str.,

D-6 Na základe čl. 6 bod 8 DP, DK obratom žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie všetkých zostatkov trestov jednotlivcov a družstiev FK zo súťažného ročníka 2009/2010 u družstiev FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach SsFZ.

D-7 DK upozorňuje funkcionárov FK, že vzhľadom k veľkému množstvu nedoplatkov uvedených v správach HK a ŠTK, v prípade ich neuhradenia v stanovenom termíne s účinnosťou od 22. 7. 10 nepodmienečne zastaví činnosť príslušným družstvám FK do termínu uhradenia nedoplatkov.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční vo štvrtok  22. 7. 2010 o 16.00 hod. na SsFZ Banská Bystrica. 

2.       Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 6. 8. 2010 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov je od 14,30 do 15,15 hod. !!! Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2010/2011 je povinná. Žiadame rozhodcov a DZ, aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Všetci R a DZ si zakúpia  RS 2010/2011.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie MaK bude 12. 8. 2010 o 10.30 hod.

2.       MaK na svojom zasadnutí 15. 4. 2010 schválila opakované prestupy: Halahija Tomáš 820921 Družstevník Klačany – ŠKM L. Hrádok – MaK žiada FK Klačany o zaslanie RP do 25. 7. 2010 pod discipl. následkami; Trnka Patrik 880905 ŠK OPL Poniky – ŠK Sásová. Žiadame ŠK Sásová o predloženie ústrižku o zaplatení výchovného a ŠK Poniky o zaslanie RP do 25. 7. 2010 pod následkom discipl. opatrení.

3.       Zamietnuté prestupy: 1. Pňaček Lukáš 931009 Tatran O. Veselé – MŠK Námestovo podľa čl. 25 bod 9, PP. Žiadame Tatran O. Veselé o vrátenie výchovného za hráča vo výške 1 000 € do 25. 7. 2010. Kópiu ústrižku o zaslaní doručiť na MaK.

4.       Neprerokované prestupy: Štefan Mihálik 880121 Sokol O. N. Ves – TJ Nenince pre porušenie čl. 11 bod 2/a odstavec c 2.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      HK prerokovala nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 20. 7. 2010 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ. III. liga: T. Teplice – S. č. 42 – 110 €; Kremnička – S č. 42 – 310 €; Fiľakovo – S č. 42, 217 €, S. č. 47 – 7 €; Krásno – S. č. 48 – 260 €, S č. 48 – 7 €; Bánová – S č- 48 – 260 €, S č. 47 – 7 €; Králiky – S č. 48 – 260 €; Ružiná – S č. 48 – 7 €; IV. liga: O. Jasenica – S č. 42 – 310 €; V. Blh – S č. 45 – 110 €; Skalité – S č. 47 – 14 €; Predmier – S č. 47 – 310 €; K. Lieskovec – S č. 48 – 21 €; K. N. Mesto – S č. 48 – 7 €; Hliník – S č. 48 – 7 €; Podlavice – S č. 48 – 14 €; V. liga: Žarnovica – S č. 47 – 60 €; Málinec – S č. 47 – 7 €; Podvysoká – S č. 48 – 7 €; Ludrová – S č. 48 – 60 €; O. Veselé – S č. 48 – 7 €; SD: Hôrky – S č. 46 – 7 €; Zvolen – S č. 46 – 210 €; dorast: Rajec – S č. 41 – 6 €; Palúdzka – S č. 42 – 7 €; Sliač – S č. 42 – 7 €; S. Ľupča – S č. 42 – 3 €; Zborov – S č. 42 – 60 €; Bánová – S č. 45 – 3 €; Fiľakovo – S č. 45 – 3 €; Radoľa – S č. 45 – 3 €; Tempus RS – S č. 46 – 244 €; Sihelné – S č. 46 – 3 €; Raková – S č. 47 – 6 €; Detva – S č. 47 – 3 €; Kováčová – S č. 47 – 3 €; Krásno, Námestovo, Šalková, Podvysoká, Zuberec, L. Mikuláš, Jesenské – všetci S č. 48 – po 3 €; SŽ: Dudince – S č. 45 – 7 €; žiaci: T. Teplice – S č. 45 – 9,64 €; Belá – S č. 45 – 3 €; MFK BB – S č. 47 – 3 €; R. Teplice – S č. 48 – 3 €; Selce – S č. 48 – 3 €.

2.      HK prerokovala medzioddielové pohľadávky, ktoré berie na vedomie:

a)      Tempus RS v prospech MFK Hriňová vo výške 125,6 € (dorast)

b)      Slovan Skalité v prospech FK K. Lieskovec vo výške 104,4 € (dorast)

c)      Tempus RS v prospech OŠK Hodruša Hámre vo výške 359,9 € (dorast)

d)      Tempus RS v prospech MFK Krupina vo výške 275,8 € (dorast)

e)      MFK Jelšava v prospech Slovan Divín vo výške 266,8 € (dorast)

f)        KINEX Bytča v prospech MŠK Fomat Martin vo výške 115,55 € (dorast)

g)      ŠK Heľpa v prospech Slovan Dudince vo výške 369 € (žiaci)

h)      FK Trstená v prospech ŠK L. Lúčka vo výške 272,4 € (žiaci)

i)        Tatran Krásno v prospech FTC Fiľakovo vo výške 514,2 € (muži)

j)        Jednota Bánová v prospech FTC Fiľakovo vo výške 488/90 € (muži)

3.      V súlade s čl. VI. Podmienky pre štart v súť. roč. RS 2009/10 bod 3 neplnenie podmienky o počte R: III. liga: T. Teplice 170 €; N. Baňa 340 €; IV. liga: Skalité, Belá- Dulice, Ďanová, O. Jasenica, D. Strehová – po 100 €; Predmier, Hajnačka, Revúca, Poltár, Hliník n. Hr. – po 200 €; V. liga: Badín, Nenince, Lovča – po 70 €; Hnúšťa, Gemer – po 140 €. Uvedené nedoplatky uhradiť do 20. 7. 2010 pod následkom discipl. konania. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát dôrazne žiada FK Predmier, aby predložil fotokópie dokladu o úhrade poplatkov za R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2009/10 t. j. 3. a 4. splátku vo výške 700 a 685 € pod následkom DK pokračovania.

2.       Ďalej žiadame FK KINEX Bytča o nahlásenie č. účtu FK, na ktorý bude vrátený odvolací vklad 50 €.

3.       Matričné miesto upozorňuje FK, ktoré predložili podklady na vystavenie RP pri prechode z kategórie žiakov do dorastu, aby zaslali urýchlene ŽP uvedených hráčov k výmene za RP.

 

Zmeny v pravidlách futbalu 2010:

124. zasadnutie Medzinárodného výboru pre pravidlá (IFAB) sa konalo dňa 6. marca 2010 v Zürichu. Schválilo zmeny pravidiel futbalu a zmeny „Rozhodnutí IFAB": 1) Pravidlo 1 Hracia plocha - Bránky - nový text: Bránkové žrde a brvno musia byť zhotovené z dreva, z kovu, alebo z iného schváleného materiálu. Ich profil musí byť štvorcový, obdĺžnikový, kruhový alebo eliptický a nesmie byť pre hráčov nebezpečný. Zdôvodnenie: Súčasná definícia bola upresnená tak, aby bolo jasné, že akékoľvek iné profily bránkových žrdí a brvna nie sú dovolené; 2) Pravidlo 5 Rozhodca - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Zranení hráči - nový text: Výnimky z uvedeného postupu sú dovolené len: ak je zranený brankár, ak sa zrazil brankár a hráč z poľa a potrebujú okamžité ošetrenie, ak sa zrazili hráči toho istého družstva a potrebujú okamžité ošetrenie, ak došlo k ťažkému zraneniu ako napríklad zapadnutý jazyk, otras mozgu, zlomenina nohy a pod. Zdôvodnenie: Nie je korektné žiadať, aby po vzájomnej kolízii museli hráči toho istého družstva opustiť hraciu plochu a tým výrazne početne oslabiť svoje družstvo. Pravidlo 5 Rozhodca - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Zranení hráči - nový text: Nosiči s nosidlami majú vstúpiť na hraciu plochu len v prípade, keď dostanú súhlas (signál) od rozhodcu. Zdôvodnenie: Obsluha nosidiel (podľa pravidla) doteraz vstupuje na hraciu plochu povinne pri každom zranení hráča, ak je potrebný zásah lekára, čím často dochádza ku zbytočnému zdržiavaniu hry. Ostatné rozhodnutia IFAB: 1) Pravidlo 1 - Hracia plocha - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - Logá a znaky: IFAB opakovane zdôrazňuje, že umiesťovanie lôg alebo znakov FIFA, konfederácií, členských asociácií, líg, klubov alebo iných subjektov na hracej ploche, bránkových sieťach, v priestore bránky, na bránkových konštrukciách, žrdiach, žrdiach rohových zástaviek a na rohových zástavkách v priebehu hry je prísne zakázané v reálnom, rovnako ako aj vo virtuálnom zobrazení. Osobitne sa zdôrazňuje skutočnosť, že uvedené zobrazenia nie sú dovolené na rohových zástavkách. 2) Technológia sledovania bránkovej čiary: Používanie technológií sledovania bránkových čiar a obdobných technológií všeobecne bolo zamietnuté rozhodnutím väčšiny. 3) Úradný jazyk pravidiel futbalu: V prípade odchyliek pri preklade pravidiel futbalu je záväzným ich anglický text. 4) Dodatočné inštrukcie pre rozhodcov: Zistilo sa, že niektoré asociácie a konfederácie v rámci svojej pôsobnosti jednostranne používajú vlastné inštrukcie a doporučenia pre rozhodcov, týkajúce sa výkladu pravidiel futbalu. Rastie tak možnosť rôznej interpretácie. Radi by sme opakovane upozornili na to, že IFAB alebo samotná FIFA sú jediné subjekty oprávnené k vydávaniu inštrukcií, týkajúcich sa výkladu pravidiel futbalu tak, aby bol zabezpečený jednotný výklad na celom svete.

Ďalšie mimoriadne zasadnutie IFAB sa konalo v Zürichu dňa 18. mája 2010. Boli na ňom schválené nasledovné zmeny pravidiel futbalu: 1) Pravidlo 14 - Pokutový kop - Výklad pravidla a pokyny pre rozhodcov - nový text: Trik (finta) pri rozbehu na vykonanie pokutového kopu je dovolený (á) na oklamanie súpera. Odteraz sa však považuje za porušenie pravidla 14 a súčasne za nešportové správanie, ak hráč použije trik (fintu) potom, čo už dokončil rozbeh. Hráč musí byť napomenutý. Zdôvodnenie: Vzhľadom na narastajúci trend, kedy sa hráči počas pokutového kopu pokúšajú oklamať brankára súpera použitím triku (finty), sa považuje za potrebné upresniť, čo je dovolené a čo má byť považované za porušenie pravidiel. 2) Náhradný rozhodca - Náhradný rozhodca a náhradný asistent rozhodcu - nový text: Pomáha rozhodcovi pri kontrole hry, v súlade s pravidlami futbalu. Za všetky rozhodnutia, dotýkajúce sa hry však zodpovedá rozhodca. Zdôvodnenie: Je potrebné rozšíriť rozsah povinností náhradného rozhodcu tak, aby tento mohol rozhodcovi poskytnúť podporu a radu nielen vo vymedzenom počte prípadov vymenovaných v pravidlách futbalu. Platnosť zmien v pravidlách futbalu 2010: IFAB jednohlasne schválil, že všetky rozhodnutia 124. zasadnutia IFAB a 122. mimoriadneho zasadnutia IFAB vstupujú do platnosti dňa 1. 6. 2010.

 

Náležitosti pre vyžiadanie hráča zo zahraničia do SFZ:

1/ žiadosť, ktorá obsahuje priezvisko a meno hráča, dátum narodenia, zväz a klub v ktorom hráč pôsobí, meno a funkcia dvoch zástupcov klubu, ich podpisy a odtlačok pečiatky klubu; 2/ prihláška k registrácii; 3/ fotografia pasových rozmerov nie staršia ako 1 rok; 4/ doklad o úhrade registračného poplatku vo výške 4,- €; 5/ u cudzincov kópia dokladu totožnosti alebo cestovného pasu. Žiadosti so všetkými uvedenými náležitosťami sa zasielajú Matrike SFZ doporučenou poštou! V prípade, že žiadosť nebude obsahovať vyššie uvedené doklady, budú vrátené odosielajúcemu klubu na doplnenie! Náležitosti pri vyžiadaní hráča do zahraničia: futbalový klub, ktorého hráč bol vyžiadaný do iného národného zväzu, je do 5 dní od uverejnenia vyžiadania v úradnej správe zaslať registračný preukaz vyžiadaného hráča a oznámiť, či hráč má (nemá) zastavenú pretekársku činnosť. Hráč je povinný predložiť doklad (zaslať - posledný diel poštovej poukážky, kópiu prevodného príkazu, kópiu výpisu...) o úhrade administratívneho poplatku vo výške 166 €.