19. 3. 2010

Spravodajca č. 34/2009-10

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Z dôvodu klimatických podmienok a stavu hracích plôch povoľuje ŠTK odohrať MFS v termíne do 30.4.2010 na schválených pomocných hracích plochách FK. Vyzývame však všetky FK na dôslednú pripravenosť hlavných hracích plôch pred jarnou časťou súťažného ročníka.

2.      ŠTK SsFZ nariaďuje odohrať všetky MFS dospelých 28. kola (III. liga) a 26. kola (IV. ligy a V. ligy) dňa 18.6.2010 (piatok) o 17,30 hod. (v plánovanom termíne 20.6.2010 sa odohrá stretnutie MS Slovensko – Paraguaj).

3.      Na základe vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať MFS 11. kola 5. ligy sk. A TJ Oščadnica – FK Bánová B dňa 28.5.2010 o 17,00.

4.      Stretnutie 15. kola IV. ligy Kotrčina Lúčka – MFK Sučany sa odohrá v pôvodnom termíne 4.4.2010 (UHČ) po splnení skôr dohodnutých požiadaviek s ŠTK.

5.      Schválené zmeny termínov a UHČ pre jarnú časť 2009/2010 : FTC Fiľakovo (SO, UHČ),  TJ Gemer (SO, UHČ ihrisko Stárna), MŠK K.N.Mesto (18.kolo KNM-Černová 24.4.2010 UHČ, 20.kolo KNM-Sučany 8.5.2010 UHČ)

6.      Schválené zmeny hracích plôch pre FK Žiar n. Hronom pre jarnú časť 2009/2010: 4.4.2010 ZH-Hajnáčka (Ladomerská Vieska), 18.4. ZH-Poltár (Žiar n. Hronom), 9.5.2010 ZH-Banská Štiavnica (Žiar n. Hronom), 23.5.2010 ZH-Divín (Ladomerská Vieska), 6.6.2010 ZH-Kalinovo (Žiar n. Hronom), 18.6.2010 ZH-Brusno (Ladomerská Vieska)

7.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2009/2010 sa vykoná dňa 25.3.2010 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ. (zoznam hráčov je platný pre celý súťažný ročník 2009/2010).

8.      Z dôvodu aktualizácie Pasportov futbalových štadiónov ktoré sú staršieho dáta resp. neaktuálne a v zmysle plnenia Licenčného systému SsFZ žiadame všetky futbalové kluby dospelých aj mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 1.5.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie ® ŠTK  ® materiály. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkom:

a)       IV. ligy dorast sk. SEVER, že Baník Stráňavy odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.00,

b)       IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Hriňová odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14.00,

c)       V. ligy dorast sk. A, že FK Svrčinovec odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 16.00,

d)       V. ligy dorast sk. D, že FK D. Strehová odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

e)       V. ligy dorast sk. D, že FK V. Čalomija odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu UHČ dospelých,

f)         III. ligy SŽ a MŽ sk. A, že FK Svrčinovec odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 11.00-13.00,

g)       III. ligy SŽ a MŽ sk.A , že FK K. N. Mesto B odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu o 10.00-12.00 na ihr. v Povine. R a družstvá sa dostavia na ihr. do Poviny,

h)       I. ligy MŽ sk. SEVER, že Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS na UT ZŠ Hurbanovo 27,

i)         I. ligy MŽ sk. JUH, že FK N. Baňa odohrá svoje doma hrané MFS o 10.30-12.30.

j)         IV. ligy dorast sk. JUH, že FKM Tornaľa odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 14.00,

k)       III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že FKM Tornaľa odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Jasenica – Bytča 28. 4. 10 (utorok) o 14.00-16.00,

b)       predohrať MFS 15. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Badín – Krupina 1. 4. 10 (štvrtok) o 10.00-12.000,

c)       predohraté MFS 15. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Fiľakovo – Zvolen C 31. 3. 10 (streda)) o 13.00-15.00,

d)       odohrať MFS 15. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Námestovo – Čadca 27. 3. 10 o 14.00-15.30 na UT v Námestove (MFS sa v opačnom poradí ako bolo vyžrebované),

e)       predohrať MFS 16. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Žilina – D. Kubín 1. 4. 10 (štvrtok) o 10.00-11.30 na ihrisku Žilina- Závodie.

f)         predohrať MFS 15. kola I. ligy MŽ sk. SEVER MŠK Foamt MT – MŠK Žilina 27. 3. 10 o 14.30.

3.      Opravuje Spravodajcu č. 32 Správy KM bod 3/e ... MFS 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A K. N. Mesto B – S. Bystrica 17. 4. 10 o 10.00-12.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-618  Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch č. 20 - 31/2009-10, DK na návrh HK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 04.03.10 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám FK T. Teplice, Bytča, Turany, K.Lieskovec, Sučany, Predmier, Ďanová (nedoplatok 14 €), Divín, Sásová, Príbelce (všetko družstvá dospelých), Revúca (nedoplatok 61 € a medzioddielová pohľadávka voči FK Sklabiná 277 €), Rajec (nedoplatok 12 € a medzioddielová pohľadávka voči FK Černová 42,40 €) (všetko družstvá dorastu). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.  Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte označenie nedoplatku.

D-619  Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch č. 22 a 32/2009-10, DK na návrh HK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 11.03.10 za neuhradenie poplatku družstvu dospelých FK Trebostovo (poplatok 1000 €). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-620 Rada SsFZ na svojom prvom zasadnutí dňa 19.12.2009 rozhodla o zastavení účinnosti rozhodnutí DK SsFZ u previnení z jesennej časti ročníka 2009/2010 a z ročníka 2008/2009 v rozsahu uvedenom v Spravodajcoch SsFZ č. 25-31/2009-10. Funkcionárom FK doporučujeme, aby sa s uvedeným rozhodnutím oboznámili.

D-621 DK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe čl.10 bod 10 DP prerušila tresty udelené na časové obdobie, ktorých zostatok prechádza do jarnej časti ročníka 2009/2010 (uvedeným trestom nebola Radou SsFZ zastavená účinnosť). Funkcionárom FK doporučujeme, aby sa oboznámili s rozhodnutím DK uvedeným pod D-614 v Spravodajcoch č. 21 a 22/2009-10.

D-622 DK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe rokovania konferencie SsFZ VV SsFZ upravil spôsob uvádzania účinnosti trestov jednotlivcov v prípadoch, keď pred začatím rokovania DK nie je predložený doklad o zaplatení, resp. poplatok je v nižšej sume. Funkcionárom FK doporučujeme, aby sa s týmto rozhodnutím, ktoré bolo uvedené v Spravodajcoch SsFZ č. 31-33 /2009-10 oboznámili.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR SsFZ pozýva všetkých predsedov KR ObFZ na spoločné zasadnutie dňa 1. 4. 2010 (štvrtok) o 17,00 hod. do Reštaurácie u Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke. Program – vyhodnotenie R a DZ za jesennú časť 2009/2010, vyhodnotenie teoretických previerok na zimných seminároch R a DZ, pokyny pre jarnú časť 2009/2010, informácie k licenčným seminárom R a DZ, iné. Spoločného stretnutia sa z každého ObFZ zúčastní aj jedna osoba zodpovedná za program Talent. Mená, priezviská a presné adresy trvalého bydliska týchto osôb nahlásia ObFZ mailom prípadne telefonicky obratom na SsFZ (doteraz nezaslali ObFZ ZA, DK, ZH a VK – zaslať ihneď).

2.       Náhradný termín zimných seminárov sa uskutoční dňa 15. 4. 2010 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách v rámci fyzických previerok. Zúčastnia sa: Fízel, Berko, Hronček, Mi.Jakubjak, Bubenka, Ďuriš, Chrien, Kožík, Masár, Zelezník. Zároveň sa opravných teoretických previerok zúčastnia: Antalík, Callo, Juríčka, Taraba.  

3.       Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 15. 4. 2010 (ZA- kraj), 16. 4. 2010 (BB-kraj). Ďalšie pokyny v nasledujúcich Spravodajcoch.

4.       Žiadame KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súť. SsFZ k 31. 3. 2010. Na SsFZ nahlásiť do 8. 4. 2010.

5.       Licenčný seminár R (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2010. Na seminár žiadame každý ObFZ nahlásiť minimálne  dvoch rozhodcov v termíne do 1. 4. 2010 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

6.       Zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 1. 4. 2010 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici.

7.       KR oznamuje, že novým vedúcim obsadzovacieho úseku je p. Ľudovít Perašín, mailové adresy: doma: ludovit.perasin@gmail.com, práca: perasin@tomirtech.sk, mobil: 0907 818200. Všetky ospravedlnenia R je potrebné posielať v dostatočnom časovom predstihu (21 dní) výhradne elektronickou poštou. Telefonicky len v nevyhnutných prípadoch !

8.       ÚDZ berie na vedomie list DZ  Marcela Budáča.

9.       Ospravedlnenia R: Jakubjak Marek 4. 4. 2010; Faber  soboty dopoludnia; Bariak 10. 4., 22. 5., 12. 6. 2010 + pracovné dni; Paňko 3. 4., 10. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5. 2010; Labuda     soboty – celý apríl; Budač Michal   17. 4. – 26. 4. 2010; Mastiš pracovné dni; Berko 17. 4. 2010; Halfár 10. 4. celý deň; 18. 4. 2010 – dopoludnia;

10.   Ospravedlnenia DZ: Borcovan 28. 3. 2010; Králka 15. 5. – 24. 5. 2010;

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Najbližšie zasadnutie komisie sa uskutoční 1. 4. 10 o 10.00.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že od augusta 2009 sú v platnosti poplatky za matričné úkony:

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania),

-      termín začiatku hosťovania (od ...) nemôže byť skorší ako dátum kedy sú podklady predložené príslušnej MaK,

-      hosťovanie podané v termíne do marca 2010 nemôže byť kratšie ako do 30. 6. 2010,

-      pri všetkých podaniach rešpektovať čl. 3 PPpNF (hráč môže v jednom súť. ročníku štartovať v súť. stretnutiach za dva futbalové kluby vrátane materského),

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne (+50%),

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

4.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

5.       Zloženie MaK: Stanislav Špila (CA) 0907 360541, Michal Ramšák (VK) 0903 862692, Jozef Hreus (ZA) 0907 559621, Ján Forgon (RS) 0903 541036, Vladimír Cirbus (LC) 0918 895348, Eduard Maňúr (MT) 0907 841477, Jaroslav Vaňo (LM) 0917 367444, Slavomír Baláž (BB) 0907 806995. Zástupca ObFZ DK je ešte v riešení.

6.       Oznamujeme FK, že matričné úkony možu od 19. 2. 10 vykonávať členovia MaK podľa príslušnej územnej príslušnosti.

7.        Pri kontrole databázy hráčov a vykonaných matričných úkonov bol zistený nesúlad medzi záznamom matriky a údajom v databáze hráčov. Preto žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie prednej a zadnej strany registračného preukazu uvedených hráčov : ObFZ Čadca : OŠK Rudina – Pollák Peter 781015.OrFZ Dolný Kubín – FC Oravský Podzámok - Maslo Pavol 850220, ObFZ Rimavská Sobota – FC 98 Hajnáčka – Bartko Ondrej 780321, Iskra Hnúšťa – Budai Ján 750121, ŠK Bastav Revúčka – Kasper Lukáš 890924. ObFZ Veľký Krtíš – Družst. Kosihy nad Ipľom – Šaróka Gabriel 791229. ObFZ Zvolen – Družst. Hontianske Moravce – Páleš Tomáš 830508, MFK Lokomotíva Zvolen – Košút Ján 910215. ObFZ Žilina – Cementáreň Lietavská LúčkaMihál Samuel 870822.  

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Sekretariát SsFZ obdržal na svoj účet zálohové platby od FK a následne uhradil na účty R a DZ náhrady, v zmysle RS za odvedené stretnutia v jesennej časti súťažného ročníka 2009/10. Po prekontrolovaní platieb od jednotlivých FK a úhrad vykonaných SsFZ zistil nasledovné preplatky resp. nedoplatky FK: Baník Ružiná – preplatok 20 € (nasledujúca 3. záloh. platba do 25. 3. 10 vo výške 1 040 €); Družstevník Ďanová preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Družstevník O. Jasenica – preplatok 15 € (nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 685 €); Baník Š. Bane – preplatok 50 € (1x neúčasť AR, nasledujúca platba do 25. 3. 10 vo výške 650 €); FK Predmier – nedoplatok 85 € (do 27. 3. 10 uhradiť 785 €); FK Trebostovo – nedoplatok 5 € (do 27. 3. 10 uhradiť 705 €). Všetky ostatné FK III. a IV. líg uhradia 3. zálohovú platbu do 25. 3. 10 , ako je to uvedené v RS 2009/10 časť XVIII. Hospodárske náležitosti, bod 7 a to III. liga vo výške 1 060 €, IV. liga 700 €. Z dôvodu  lepšej identifikácie platiteľa je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri úhrade variabilný symbol pridelený jednotlivým FK pre 3 zálohovú platbu: L. Štiavnica 010380; Námestovo 020380; T. Teplice 030380; Kremnička 040380; Králiky 050380; Krásno 060380; Bánová 070380; Turany 080380; Z. Poruba 090380; Ružiná 100380; D. Ždaňa 110380; N. Baňa 120380; V. Krtíš 130380; L. Lúčka 140380; Bytča 150380; Fiľakovo 160380; Skalité 170380; Belá Dulice 180380; K. Lieskovec 190380; Tvrdošín 200380; O. Jasenica 210380; K. Lúčka 220380; Dúbrava 230380; Černová 240380; Predmier 250380; Sučany 260380; K. N. Mesto 270380; Trebostovo 280380; Stráňavy 290380; Ďanová 300380; Š. Bane 310380; Poltár 320380; Žiar 330380; Hliník 340380; B. Štiavnica 350380; V. Blh 360380; Divín 370380; BB Podlavice 380380; Kalinovo 390380; Tisovec 400380; Brusno 410380; Revúca 420380; Hajnáčka 430380; D. Strehová 440380.

2.       Matričné miesto na SsFZ upozorňuje všetkých funkcionárov FK, aby si prekontrolovali RP hráčov svojich FK a RP, ktorých platnosť končí k 31. 12. 2009 zaslali k výmene na SsFZ. Podklady k výmene RP: vyplnená prihláška k registrácii – označená výrazne – výmena RP; fotokópia dokladu na overenie RČ; fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok; RP po dobe platnosti; doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € á 1 RP. Poplatok za vybavenie takejto žiadosti urýchlene (na počkanie) je 10 € (á 1 RP). V prípade viacerých žiadateľov z jedného FK je možné uhradiť jedným poštovým poukazom SsFZ. Podrobnosti k registrácii nájdete na stránke SsFZ v časti REGISTRÁCIA: Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK v ich pôsobnosti.

3.       Zmena RS 2009/10, časť adresár FK, III. liga: MŠK Turany od 15. 1. 10 manager MŠK Ľubomír Čieško m 0905 653888, V. liga sk. A Pokrok S. Bystrica od 28. 2. 10 predseda Miroslav Griga m 0908 806166, e mail miroslav.griga77@gmail.com, adresa TJ Pokrok, 023 04 S. Bystrica 537 e mail starabystrica@starabystrica.sk; mládež: MFK Jelšava od 29. 1. 10 prezident MFK Štefan Macko m 0907 337376, manager Slavomír Fides m 0915 811103.

 

Zmena DL č. 17

Čadca – Dukla BB (I. LSŽ 8. 4. 10 o 14.00-16.00, Staškovan za Šušku)

 

Zmena DL č. 18

Rosina – Raková (Beňo za Mojáka)

Žarnovica – Hrochoť (Ligač za Gaču, Riša za Ligača aj dorast)

Hnúšťa – Sklabiná (Gača za Ríšu)

Kremnica – Badín (Balázsik – Fízel – DZ Nosáľ aj predzápas Kremnica – Detva)

Čadca – Námestovo (I.LMŽ SEVER R. Nemček za Vojvodu, hrá sa v Námestove)

Martin – Žilina (I.LMŽ SEVER Hronček za Pšenáka, 27. 3. 10)

Tempus RS – Poltár (Kyzek Ja.)

Kráľ – Jesenské (Antalík za Budinca)

Č. Balog – K. N. Mesto (III. LSD a MD správne Podbrezová C – K. N. Mesto)

Rudina – D. Hričov (V. liga sk. A, správne Skalité – D. Hričov)

D. Strehová – Radzovce (V. liga dorast sk. D správne D. Strehová – Pliešovce)

Martin – Žilina (MŽ A a B, 27. 3. 10 o 14.30)