16. 10. 2009

Spravodajca č. 16/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Prerokované námietky kap.: Bytča – D. Ždaňa (D) – bude prerokovaná po zasadnutí ŠTK 22. 10. 09, T. Štiavnička – T. Kľačany (H) – neopodstatnená, Vrútky – Palúdzka (H) – odstúpená na KR, Priechod – Pliešovce (D, H) – stiahnuté pred zasadnutím ŠTK.

2.       Dňom 15. 10. 2009 povoľujeme použiť k odohratiu MFS všetky schválené pomocné HP (vrátane škvarových) prípadné zrušenie MFS riešiť telefonicky s predsedom, ŠTK v dostatočnom časovom predstihu.

3.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 22. 10. 09 z MFS III. ligy 10. kola Bytča – D. Ždaňa. FK Bytča Jozef Bacony HU, Ľubomír Čikota 780201 kap., Robert Salášek prezident FK, R Tibor Kučera, DZ Július Kubáni.

4.       Predvolávame na zasadnutie 22. 10. 09 o 16.30 z MFS V. ligy sk. D 10. kolo Sklabiná – Nenince R Jánošík.

5.       Žiadame pod následkom discip. opatrení predložiť doklad o zaslaní zápisu resp. správy DZ hraných 10. 10. 09 resp. 11. 10. 09 do 21. 10. 09 DZ Chovanec, Kolibáč, R Jánošík, Remeň.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       SÚHLASÍ so vzájomnou dohodou :

a)       odohrať MFS 13.kola III.ligy SD – MD  FIĽAKOVO – KRÁSNO N.K. 1.novembra 09 o 12.00 - 14.00 hod

b)       predohrať MFS 13.kola III.ligy SD - MD ŽIAR N. HRONOM -  L.MIKULÁŠ 30.októbra 09 (PIATOK) o 10.00 – 12.30 hod

c)       odohrať MFS 10.kola IV.ligy dor. sk. „JUH“ KRUPINA – SLIAČ  28.októbra 09 (STREDA) o 14.00 hod

d)       odohrať MFS 10.kola IV.ligy dor. sk. „JUH“ B.ŠTIAVNICA – JESENSKÉ  7.novembra 09 (SOBOTU) o 13.30 hod

e)       odohrať MFS 10.kola V.ligy dor.sk. „B“ LUBOCHŇA – LIKAVKA 20. októbra 09 (UTOROK) o 15.00 hod

f)         odohrať MFS 10.kola V.ligy dor.sk. „C“ SL.LUPČA – BZOVÍK  7.novembra 09 (SOBOTA) o 13.30 hod

g)       odohrať MFS 13.kola V.ligy dor.sk. „D“ DIVÍN – VEĽKÁ ČALÓMIJA  30.októbra 09 (PIATOK) o 14.00 hod

h)       odohrať MFS 10.kola II.ligy SŽ – MŽ sk. „JUH“ BADÍN – FIĽAKOVO 21.októbra 09 (STREDA) o 12.00 – 14.00 hod

i)          odohrať MFS 10.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. „C“ SL.ĽUPČA – HONT.NEMCE 25.októbra 09 (NEDEĽA) o 10.00 – 12.00 hod

j)         odohrať MFS 10.kola III.ligy SŽ – MŽ sk. „C“ HOREHRON – ŽIAR NAD HRONOM B  22.októbra 09 (ŠTVRTOK) o 12.00 – 14.00 hod

k)        odohrať MFS 13.kola I.ligy MŽ sk. „SEVER“ RUŽOMBEROK – FOMAT MARTIN 30.októbra 09 (PIATOK) o 10.00 – 11.30 hod

l)         odohrať MFS 9.kola I.ligy MŽ sk. „JUH“ N.BAŇA – PODBREZOVÁ sa neodohrá, náhradný termín určí KM po vzájomnej dohode v jarnej časti ročníka 2009/10

2.         KONTUMUJE: MFS 10.kola V.ligy dor.sk. „B“ TURČ. TEPLICE – L.LUŽNÁ, priznáva 3 body a výsledok 9:1 ostáva v platnosti prospech FK T.Teplice, podľa SP čl. 100/e

3.       ŽIADAME:

a)       FK Brusno a Očová o predloženie vzájomnej dohody o neodohratom MFS 10.kola V.ligy sk. „C“. Termín: 21.októbra 09

b)       FK Pliešovce a Revúca o predloženie vzájomnej dohody o nedohratom MFS 10.kola V.ligy sk. „D“. Termín 21.októbra 09

4.       RUŠÍ MFS 11.kola na základe nepriaznivých poveternostných podmienok a nahlásenia neregulérnych plôch FK :

·         III.liga SD – MD: KRÁSNO N.K. – ZVOLEN, ČADCA – BYTČA

·         IV.liga dor.sk. „S“ : TERCHOVÁ – OR. JASENICA

·         IV. liga dor. sk. JUH: HRIŇOVÁ - KRUPINA

·         V.liga dor.sk. „A“: TURZOVKA – SVRČINOVEC, ČADCA  B – PODVYSOKÁ, STAŠKOV – L.LÚČKA, ŠTIAVNIK – SKALITÉ

·         V. liga dor. sk. B: ZUBEREC – T. TEPLICE

·         V.liga a dor.sk. „D“: TISOVEC – KOKAVA N.R.

·         II.liga SŽ – MŽ sk. „S“: TRSTENÁ – BYTČA, K.N.MESTO – OR. VESELÉ, TVRDOŠÍN – L.LÚČKA, V. ROVNÉ – T. TEPLICE

·         II.liga SŽ – MŽ sk. „J“ : TISOVEC – MFK B.BYSTRICA, HRIŇOVÁ – TEMPUS RS

·         III.liga SŽ – MŽ sk. „A“ : OSČADNICA – KRASNO N.K., K.N.MESTO B – SVRČINOVEC, ST.BYSTRICA – ČADCA B, TERCHOVÁ – SKALITÉ, TURZOVKA – ZBOROV, ČIERNE – VARÍN, Bánová - Radoľa

·         III. liga SŽ a MŽ sk. B: LIESEK – VRÚTKY, ISTEBNÉ – ZÁKAMENNÉ.

·         I.liga MŽ sk. „JUH“: N.BAŇA - PODBREZOVÁ

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-415 Oprava účinnosti trestu uvedeného pod D-400 Peter Čuntala 921224 Radoľa 4 SN od 28. 9. 09, 1-4a,

D-416 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch na návrh HK, DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 19. 10. 09 za neuhradenie zálohovej platby na úhrady odmien R a DZ (termín bol do 17. 9. 09) týmto družstvám dospelých FK: D. Ždaňa, Fiľakovo, Krásno, N. Baňa, Námestovo, L. Štiavnica, Podlavice, Brusno, Hajnačka, Revúca, Poltár (1. a 2. splátka), Hliník, Kalinovo, Tisovec, B. Štiavnica, Tvrdošín, K. N. Mesto, O. Jasenica, Ďanová, Dúbrava, Belá, K. Lieskovec, Predmier (1. a 2. splátka), Sučany  a Trebostovo. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte označenie nedoplatku,

D-417 DK odstupuje KR list kap. FK Palúdzka ohľadom stretnutia V. ligy sk. B dosp. Vrútky – Palúdzka,

D-418 Branislav Lenard 911006 N. Baňa 5 SN od 5. 10. 09, 1-3b,

D-419 Vladimír Vavrek 930518 Liesek 3 SN od 12. 10. 09, 1-4a, 3+3 € uhradiť,

D-420 Roman Frno 930419 T. Teplice 3 SN od 5. 10. 09, 1-4a,

D-421 Imrich Nagy ved. dr. FK Radzovce 6 SN od 12. 10. 09, 1-3b,

D-422 Ján Psotný 841106 LM Palúdzka 1 SN od 12. 10. 09, 1-5a,

D-423 Martin Lettrich 861226 T. Kľačany 1 SN od 12. 10. 09, 1-5a,

D-424 Jaroslav Adamčiak ved. dr. FK Lisková dosp. 3 SN od 12. 10. 09, 1-3b,

D-425 Peter Ambróš 950412 Krupina 2 SP do 30. 6. 10, 1-4a,

D-426 Štefan Pavlík 910118 K. Lieskovec 2 SN od 12. 10. 09, 1-5a,

D-427 Roland Kotrč 940422 K. Lieskovec 4 SN od 12. 10. 09, 1-3b,

D-428 Tomáš Kušik 921108 Hliník DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-429 Ivan Babjak 860429 Priechod 1 SN od 12. 10. 09, 1-5a,

D-430 Marcel Turňa tréner FK Č. Balog dosp. menovaný v termíne do 20. 10. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (HNS po stretnutí 11. 10. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-431 Peter Belko 840806 Brusno 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 12. 10. 09, 1-5a,

D-432 Juraj Lipták 870201 Fiľakovo 3 SN od 12. 10. 09, 1-6-1b,

D-433 Michal Klec 750119 Bytča DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-434 Radoslav Mičica 880203 Bánová 1 SN od 12. 10. 09, 1-5a,

D-435 Oliver Tóth 860413 Radzovce 7 mesiacov nepodm. od 5. 10. 09 do 4. 5. 10, 1-6-3b, 7 € uhradiť,

D-436 Na základe výsledku prerokovania previnenia v stretnutí V. ligy sk. D dosp. Radzovce – Čebovce na ŠTK, DK trestá FK Radzovce dosp. zastavenie činnosti na 1 súť. stretnutie nepodm. + pokuta 300+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d a DP 2-6 za inzultáciu AR hráčom a nedostatočnú uspor. službu po stretnutí 4. 10. 09,

D-437 Tomáš Scherer 861110 Ďanová 2 SN od 5. 10. 09, 1-5a,

D-438 Peter Ďanovský 820220 Ďanová 3 SN od 12. 10. 09, 1-6-1b,

D-439 Ľuboš Thomka 891218 Trebostovo 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-440 Rudolf Mikula 870208 Skalité 3 SN od 12. 10. 09, 1-6-1b,

D-441 Ladislav Grebenič tréner FK K. Lúčka 4 SN od 12. 10. 09, 1-3b,

D-442 Jakub Holboj 940119 Stráňavy 3 SN od 12. 10. 09, 1-6-1a,

D-443 Peter Šmiček 920804 Žabokreky 4 SN od 12. 10. 09, 1-6-1b,

D-444 Lukáš Kysel 910315 Žabokreky 4 SN od 12. 10. 09, 1-6-1b,

D-445 Tomáš Čombor 910829 Jelšava 2 SN od 12. 10. 09, 1-5a,

D-446 Ladislav Schmidt 840404 Nenince 2 SN od 12. 10. 09, 1-5a,

D-447 Ján Gajdoš 841016 Príbelce 2 SN od 12. 10. 09, 1-4a,

D-448 Peter Petik 831226 Tomášovce 2 SN od 12. 10. 09, 1-6-1a,

D-449 Csaba Szendrei 750915 Hajnačka hráč do 20. 10. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k zraneniu hráča FK Brusno v 71 min. stretnutia Hajnačka – Brusno,

D-450 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Pagáč 830124 Králiky, Lukáš Janči 940421 K. N. Mesto – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 10, Robert Patráš 800921 Brusno – zamieta sa,

D-451 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 5. 10. 09 na 1 MFS: Juraj Koscelník 870725 Vrútky,

D-452 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  12. 10. 09 na 1 MFS: Jozef Koleno 841008 T. Teplice, Jozef Šavol 731121 T. Teplice, Mário Korda 840906 T. Teplice, Viktor Žingor 880102 Ružiná, Jozef Chrenko 761023 Bytča, Tomáš Tóth 910829 Fiľakovo, Attila Nagy 800322 Hajnačka, Ján Segeč 881017 Poltár, Martin Slaný 860830 Hliník, Ľuboš Thomka 891218 Trebostovo, Jozef Pečit 891201 Trebostovo, Milan Kanalik 830506 Skalité, Branislav Sluka 770321 Predmier, Roman Baláž 830825 K. Lieskovec, Peter Novák 870730 D. Strehová, Milan Lučanský 820826 Vrútky, Ján Kajan 801202 Ludrová, Peter Podhradský 800130 Bánová B, Jozef Jaroščiak 880325 Belá, Miroslav Šottník 860329 Rosina, Dávid Ďurica 820405 Kremnica, Pavel Hrnčiar 750710 Cinobaňa, Peter Trebuľa 871211 Vinica, Mário Madleňák 780914 O. Jasenica, Erik Karasy 750426 Sklabiná,

D-453 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Lukáš Botoš 920319 Rajec – chýba poplatok za ČK, Tomáš Rapčan 880924 Kremnička, Richard Ševčík 800721 Radvaň – chýbajú poplatky za 4 ŽK, Tibor Tokár ved. dr. Tisovec – chýba poplatok,

D-454 DK predvoláva na svoje zasadnutie 22. 10. 09 zo stretnutia Belá – Predmier IV. liga SEVER dosp. o 16.30 FK Predmier: Juraj Bajza prezident FK, Branislav Sluka 770321; Bytča – D. Ždaňa III. liga o 17.00 DZ: Július Kubáni, FK Bytča: Robert Salášek prezident FK. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : T. Kučera - 5 stretnutí (Bytča – D. Ždaňa), Ríša – 2 stretnutia (Kalinovo – Š. Bane)

2.       Ospravedlnenie DZ . P. Jánošík 31.10 – 1.11., A. Piaček 31. 10. – 1. 11., J. Marek 31.10. – 1.11,.

3.       Výsledky stretnutí prostredníctvom SMS ( RS, kapitola XII, odsek 7 ) neposlali :  9. kolo P. Králka,  10. kolo I. Bella, a  S. Krahulec.

4.       Na zasadnutí ÚDZ sme  prijali príslušné opatrenia po hodnotení priebehu  stretnutí: IV. liga SEVER  8. kolo Ďanová – Kysucké Nové Mesto  (M. Migaľová), IV. liga SEVER 9. kolo Oravská Jasenica – Ďanová (M. Dolník).

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2009 (utorok) v malej aule FHV UMB v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na futbal@ssfz.sk do 30. októbra 2009. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku  (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára.

2.       Krajské finále MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko, turnaja hraného na miniihriskách  pre MŽ(r. 1998), pre ZA kraj bolo z dôvodu nepriaznivému počasia preložené na 21. októbra 2009 (streda) v Ružomberku na miniihrisku pri ZŠ Kľačno (účastníci MFK Ružomberok, MŠK Žilina, FOMAT Martin, MŠK Kysucké Nové Mesto, SLOVAN Trstená, MFK Dolný Kubín).  Víťazom  krajského finále MCHL  pre BB kraj  a postupujúcim do celoslovenského finále sa stalo družstvo MŽ Partizána Čierny Balog.

3.       TMK SsFZ vyzýva TMK ObFZ v Stredoslovenskom regióne, aby do 30. 10. 2009 zaslali návrhy na ocenenie trénerov SsFZ v ankete "Najúspešneší tréner SsFZ za rok 2009"  v  kategóriách tréner dospelých, mládeže a mládeže v ÚTM.

4.       TMK SsFZ žiada trénerov 3. ligy dospelých, aby do 30.10.2009 zasliali na SsFZ vyhodnotenie ankety "11-ka SsFZ za rok 2009" a vyhodnotenie úrovne 3. ligy – písomné podklady boli na jednotlivé FK zaslané poštou v septembri.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK v MFS: Bytča R (Bytča – D. Ždaňa), Černová AR1 (K. Lieskovec – Černová), Lutila AR 1 (Kováčová – Lutila), T. Kľačany R (T. Štiavnička – T. Kľačany).  Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“  podnety FK Bytča a Černová odmieta. Podnety FK Lutila a T. Kľačany prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 29. 10. 09 o 15.30.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Žiadame sekretárov ObFZ, aby prostredníctvom svojich ÚS upozornili trénerov na konanie doškoľovacieho a rekvalifikačného seminára organizovaného TMK SsFZ 17. 11. 09 v B. Bystrica. Podrobnosti k semináru nájdete na www.ssfz.sk

2.       Vyhodnotenie MFS nepredložili:  Fiľakovo (9, 10), L. Štiavnica (8, 9, 10 – posledná výzva), Turany, Š. Bane, Tisovec, Jupie BB, Hliník, V. Blh, K. N. Mesto, Skalité, Sučany (10), Krásno, K. Lúčka, Belá (9), T. Teplice (8).

3.      Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 20. 10. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: T. Štiavnička – T. Kľačany, Hajnačka – Brusno, K. Lieskovec – Černová, Kováčová – Lutila, B. Štiavnica – D. Strehová, D. Strehová – Brusno.

 

Dohrávky – 10. kolo

Ľubochňa – Likavka (V. ligy dor. sk. B 20. 10. 09 o 15.00, pôvodná delegácia)

Badín – Fiľakovo (II. ligy SŽ a MŽ 21. 10. 09 o 12.00-14.00, pôvodná delegácia)

1. FK Horehron – Žiar B (III. liga SŽ a MŽ 22. 10. 09 o 12.00-14.00, pôvodná delegácia)

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – V. Krtíš 8,1;8,1/8,1; L. Lúčka – N. Baňa 8;8,1/8,1; Bytča – D. Ždaňa 6,9;8/8,1; L. Štiavnica – Ružiná 8;8/8; Námestovo – Z. Poruba 8,2;8,1/8,1; T. Teplice – Turany 8,5;8,2/8; Kremnička – Bánová 7,8;8/8; Králiky – Krásno 8,2;8,2/8,2.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – Trebostovo, Tvrdošín – Dúbrava 8;8/8; Stráňavy – K. N. Mesto 8,4;8,2/8,2; Skalité – Sučany 8,1;8/8,1; Belá Dulice – Predmier 8;8,1/8,1; K. Lieskovec – Černová 7,9;8,4/8; O. Jasenica – K. Lúčka 7,8;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Revúca, Hliník – Divín 8,2;8,2/8,1; Hajnačka – Brusno 7,4;8,1/8,1; Š. Bane  Tisovec 8,1;8,1/8; Poltár – Kalinovo 8,1;8,1/8,1; Žiar – Jupie BB 8,2;8,1/8; B. Štiavnica – V. Blh 8;8,1/8.

V. liga sk. A: Bánová B – Belá 8;8/8; S. Bystrica – Rosina 8,2;8,1/8; Makov – Bytčica 8,3;8,3/8,3; ZA Závodie – D. Tižina 8;8,2/8,2; Podvysoká – Rudinská 8;8,1/8; Raková – Strečno 8,2;8,1/8,1; Varín – Oščadnica 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Martin – O. Podzámok, Žaškov – Ludrová, Bešeňová – L. Sliače 8,2;8,1/8,1; T. Štiavnička – T. Kľačany, O. Veselé – Trstená 8,3;8,2/8,2; Vrútky – Palúzdka 7,9;8/8,1; L. Hrádok – Lisková 8,1;8,1/8.

V. liga sk. C: Kováčová – Lutila 8,3;7,9/8,1; Kremnica – Žarnovica 8,3;8,1/8,2; Priechod – Pliešovce 8;8,1/7,8; Badín – Lovča 8,3;8/8,2; Radvaň – Selce 7,8;8,1/8,1; Hrochoť – Šalková 8,3;8,1/8; Sásová – Č. Balog 8,1;8/8.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Vinica 8;8,1/8; Gemer – Kráľ 8,1;8/8; Málinec – Hnúšťa 8,2;7,9/8; Tomášovce – Príbelce 8,2;8,1/8,1; Čebovce – Mýtna  8;8/8,1; Jesenské – Radzovce 8;8/8; Sklabiná – Nenince 7;8,3/8,1.