18. 9. 2009

Spravodajca č. 12/2009-10

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Info pre FK Palúdzka, ŽK udelené v MFS 6. kola T. Kľačany – Palúdzka Marek Hlušák 841226, Tomáš Masár 861002, prípad odstupujeme na doriešenie KR.

2.       Prerokované námietky kap.: Š. Bane – V. Blh (H) odstúpené na DK, T. Kľačany – Palúdzka (H) neopodstatnené, V. Krtíš – Z. Poruba (H) písomné stiahnutie pred zasadnutím ŠTK.

3.       Komtumuje MFS IV. ligy SEVER 5. kolo K. Lieskovec – Ďanová podľa SP čl. 100/d. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Ďanová, prípad odstupujeme na DK, FK K. Lieskovec uhradí pre DZ Ľ. Repa, Smreková 2/19, 034 01 Ružomberok 5,30 € za účasť na zasadnutí ŠTK.

4.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 24. 9. 09 o 16.00 z MFS III. ligy 15. kolo V. Krtíš – T. Teplice, R Koós, DZ B. Braučok, T. Teplice: Jozef Šavol 731121, Rastislav Traindl ved. dr., V. Krtíš Vladimír Králik HÚ.

5.       Námietky FK Černová budú prerokované po vzhliadnutí videozáznamu z MFS IV. ligy SEVER Trebostovo – Černová.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

KM upozorňuje FK, ktorým bola schválená zmena hracieho dňa, alebo času a nie je súčasťou RS na povinnosť upozorniť všetky dotknuté FK o tejto skutočnosti doporuč. listovou zásielkou. RS str. 10 bod 4/b.

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       10. kola V. ligy dorast sk. A FK Skalité – Staškov 11. 10. 09 o 12.00 ako predzápas dospelých,

b)       8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH MFK B. Bystrica – MŠK R. Sobota 26. 9. 09 o 10.00-12.00,

c)       5. kola I. ligy MŽ sk. JUH LAFC Lučenec – MFK Zvolen 18. 9. 09 (piatok) o 14.30-16.30.

d)       7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žiar – MFK B. Bystrica, ktorý sa mal odohrať 19. 9. 09 v inom termíne. FK predložia najneskôr do 24. 9. 09 návrh na termín odohrania MFS.

2.       KontumujeMFS:

a)       5. kola V. ligy dorast sk. D Divín – D. Strehová priznáva 3 body a skóre 8:0 ponecháva v platnosti v prospech Divína podľa SP čl. 100/e.

b)       pre neoprávnený štart hráča Martina Helika 910518 kontumujeme: 1. kolo Divín – Revúca 3:0; 2. kolo V. Čalomija – Revúca 5:0 výsledok dosiahnutý na ihrisku zostáva v platnosti;3. kolo Revúca – Kalinovo 0:3; 4. kolo Hnúšťa – Revúca 3:0 podľa SP čl. 100/i. Prípad postupujeme na DK a KR,

c)       2. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Trstená – V. Rovné priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Trstená podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie V. Rovného berie na vedomie.

3.       Nariaďuje odohrať MFS 10. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Jasenica – K. N. Mesto 10. 10. 09 o 12.00-14.00. Dôvod: kolidovanie zápasov.

4.       Oznamuje, že MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Hliník sa neuskutoční v pôvodnom termíne: FK Hliník uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie MFS sa odohrá 25. 9. 09 (streda) o 14.30-16.30.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-199 DK opakovane dôrazne upozorňuje R a DZ na správny spôsob uvádzania ŽK a ČK po 2.ŽK v zápisoch o stretnutí a v správach DZ (kap. XX. ods. 11 RS 2009/10). R a DZ boli opakovane jasne upozornení na seminári R a DZ konanom v mesiaci august 2009 na skutočnosť, že pri ŽK a ČK po 2 ŽK v zápisoch o stretnutí (na prednej a zadnej strane) a správach DZ nemá byť uvádzaný popis priestupku. Prípady nerešpektovania uvedeného nariadenia budú riešené predvolaním R a DZ na rokovanie DK a odstúpením previnenia R a DZ na riešenie KR a ÚDZ SsFZ.

D-200 Roman Hojda 921121 Selce 2 SN od 17. 9. 09, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-201 Tomáš Tavarský 891005 Hnúšťa 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-202 Miloš Krist 920922 L. Sliače 2 SP do 30. 4. 10, 1-1a, 3+3 € uhradiť,

D-203 Lukáš Albert 930916 Rajec 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-204 Richard Privitzer 750423 Sučany 1 SN od 7. 9. 09, 1-5a,

D-205 Daniel Užák 880808 Belá 3 SN od 7. 9. 09, 1-6-1b,

D-206 DK odstupuje KR list V. Chovanca trénera FK L. Mikuláš SD,

D-207 Michal Žilka 830125 Mýtna 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-208 Patrik Holeša 910515 Rajec 5 SN od 14. 9. 09, 1-6-1b,

D-209 Jozef Pečit 891201 Trebostovo 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-210 Michal Gašiak 861004 K. Lúčka 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-211 Na návrh ÚDZ Ján Hrčka DZ 4 SN od 17. 9. 09, 3-4c, 7 € uhradiť,

D-212 Patrik Drmaj 921126 S. Ľupča 2 SP do 30. 4. 10,1-4a,

D-213 Peter Oboril 760828 Priechod 5 SN + zmena podm. trestu 1 stretnutie na nepodm. od 14. 9. 09, 1-6-1b,

D-214 Pavol Pilko 840112 Šalková 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-215 Milan Šovčík 890209 Žarnovica 4 SN od 17. 9. 09, 1-6-1b,

D-216 Daniel Poláček 880515 Šalková 1 SN od 17. 9. 09, 1-5a,

D-217 Pavol Pažický 910705 Hôrky 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-218 Tomáš Kostelanský 920521 Hôrky 1 SP do 30. 4. 10, 1-1a,

D-219 Milan Pochyba 930515 K. N. Mesto 2 SN od 17. 9. 09, 1-5a,

D-220 Milan Minárik 901213 Bánová 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-221 Tomáš Šatura 830929 Králiky 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-222 Tomáš Martinec 830203 Králiky 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-223 Michal Repček 881001 Z. Poruba 1 SN od 14. 9. 09, 1-4a,

D-224 František Paulus 860101 Krásno 3 SN od 14. 9. 09, 1-4a,

D-225 Luboš Červenec 800905 Krásno 1 SN od 17. 9. 09, 1-5a,

D-226 Marian Seko 850803 Krásno 1 SN od 17. 9. 09, 1-5a,

D-227 Mário Sepeši 790221 D. Ždaňa 1 SN od 17. 9. 09, 1-5a,

D-228 Jaroslav Hrubjak 890908 Námestovo 3 SN od 17. 9. 09, 1-3b,

D-229 Daniel Kúdelka 770630 Turany 3 SN od 17. 9. 09, 1-4a,

D-230 Martin Mano 820306 Bánová 3 SN od 17. 9. 09, 1-1b,

D-231 Dominik Pecko tréner FK Bánová dosp. 5 SN od 17. 9. 09, 1-3b,

D-232 Tomáš Machovič 860211 T. Teplice DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-233 FK Sučany dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 6. 9. 09,

D234 FK Predmier dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 30. 6. 10 + pokuta 400+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b, 2-1c a 2-6 za napadnutie DZ divákmi, neprístojnosti divákov, nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 6. 9. 09 a nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ,

D-235 Na návrh KR David Martin R 4 SN od 17. 9. 09, 3-5, 7 € uhradiť,

D-236 Na návrh KR Milan Bariak R 4 SN od 17. 9. 09, 3-5, 7 € uhradiť,

D-237 Patrik Brndiar 920125 Tisovec 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-238 Na návrh KM Martin Helik 910518 Muráň DK priestupok menovaného (neoprávnený štart v stretnutiach SsFZ za FK Revúca v čase registr. za FK Muráň) odstupuje na riešenie DK ObFZ R. Sobota,

D-239 Vladimír Chovanec trénera FK L. Mikuláš SD 2 SP do 30. 4. 10, 1-3a,

D-240 Ján Pleva ved. dr. FK L. Mikuláš SD menovaný do 22. 9. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu na zadnej strane v stretnutí 15. 9. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-241 Matej Choma 910303 L. Mikuláš hráč do 22. 9. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nepodpísanie zápisu na zadnej strane v stretnutí 15. 9. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-242 Miroslav Kovalčík 621128 T. Teplice DK hráčovi dňom 17. 9. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-243 Dušan Gábor tréner FK T. Teplice dosp. DK menovanému dňom 17. 9. 09 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-244 Marek Masarec 931204 Hôrky 3 SP do 30. 4. 09, 1-6-1a,

D-245 Marek Magdiak 930312 D. Kubín 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-246 Michal Prieboj 930316 L. Mikuláš 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-247 Jaroslav Gočál 950425 O. Veselé 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-248 Martin Mudroň 950219 Dlhá 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-249 Jaroslav Matula 950215 Tisovec 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-250 Jakub Košičiar 950317 Tisovec 1 SP do 30. 4. 09, 1-4a,

D-251 Miroslav Gregáč 960426 B. Štiavnica 2 SN od 17. 9. 09, 1-5a,

D-252 Lukáš Florek 960716 Zakamenné 1 SP do 30. 4. 10, 1-4a,

D-253 Michal Klinčík 951029 Brusno 4 SN od 17. 9. 09, 1-6-1b,

D-254 Robert Tóth 720921 Radzovce 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-255 Ladislav Schmidt 840404 Nenince 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-256 Ivan Urda 740428 Málinec 3 SN od 14. 9. 09, 1-4a,

D-257 Tomáš Čombor 910829 Jelšava 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-258 Slavomír Fides tréner FK Jelšava dorast DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od ptrestania menovaného,

D-259 Ladislav Kálovec 910508 Revúca 2 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-260 Ľuboš Vranec 910428 Revúca 6 SN od 14. 9. 09, 1-3b,

D-261 FK Revúca dorast pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 13. 9. 09,

D-262 Alexander Miko 911230 Kokava 5 SN od 14. 9. 09, 1-3b,

D-263 Na návrh KM Ján Kacian ved. dr. FK Revúca dorast 4 SN od 17. 9. 09, 1-6-2b, 7 € uhradiť,

D-264 Na návrh KM Ján Huťan ved. dr. FK Revúca dorast 4 SN od 17. 9. 09, 1-6-2b, 7 € uhradiť,

D-265 Na návrh KM Marián Levický ved. dr. FK Revúca dorast 4 SN od 17. 9. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-266 Na návrh KM Lukáš Čellár 920131 Revúca DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-267 Štefan Slíž 740218 K. Lieskovec DK hráčovi dňom 17. 9. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 22. 9. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neprístojnosti po stretnutí 6. 9. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-268 František Krela 755122 Oščadnica 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-269 Marek Finta 900702 Bytčica 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-270 Martin Kravec 861014 Rudinská 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-271 Jozef Koštialik 860903 Bytčica 4 SN od 14. 9. 09, 1-3b,

D-272 DK žiada FK K. Lieskovec do 22. 9. 09 o predloženie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy dosp. K. Lieskovec – Ďanová, ktorý bude splňať podmienky kap. XV. písm. c RS 2009/10,

D-273 Jakub Dušička 880924 Lisková 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-274 Tomáš Masár 861002 Palúdzka 1 SN od 14. 9. 09, 1-5a,

D-275 Vojtech Tóth 890220 V. Blh DK hráčovi dňom 14. 9. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-276 Rastislav Mišík 920720 Tomášovce 2 SN od 14. 9. 09, 1-6-1a,

D-277 Michal Bariak 921126 Jesenské 2 SN od 17. 9. 09, 1-5a,

D-278 FK Jesenské dorast pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti diváka v stretnutí 15. 9. 09,

D-279 Milan Blažko 910131 Kováčová 2 SN od 14. 9. 09 1-5a, 3 € uhradiť,

D-280 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Patrik Timek 861205 K. Lieskovec, Patrik Smerčiak 920220 LM Palúdzka – zamietajú sa, Michal Tanečka 910303 H. Nemce – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 4. 10,

D-281 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  14. 9. 09 na 1 MFS: Štefan Šibík 851129 Sučany, Roman Husár 870217 Predmier, Miroslav Bobek 830522 Černová, Viliam Ondrla 800508 Belá Dulice, Dušan Kaprálik 790213 O. Jasenica, Peter Vrábel 850405 Belá, Ján Melich 790130 Málinec, Robert Elek 870307 Kováčová, Pavol Koleno 870821 T. Teplice, Andrej Rusnák 881222 Krásno, Radoslav Mičica 880203 Bánová, Matúš Praštiak 880311 Z. Poruba,

D-282 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 17. 9. 09 na 1 MFS: Marek Janák 850625 Turany, Dušan Škorec 791027 Lutila,

D-283 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Marian Levický ved. dr. FK Revúca, Dominik Golian 950617 Detva, Marek Orság 980822 Hliník, Štefan Čepela zást. HU Belá – chýbajú poplatky, Roman Mikulec 921223 L. Sliače – chýba poplatok za ČK,

D-284 DK predvoláva na svoje zasadnutie 24. 9. 09 zo stretnutia Málinec – Nenince V liga sk. D dosp. o 16.00 R: Peter Gača, DZ: Peter Turňa; Jesenské – Tomášovce V. liga sk. D dosp. o 16.15, DZ: Miroslav Kučera; K. Lieskovec – Ďanová IV. liga SEVER dosp. o 16.30 FK K. Lieskovec: Štefan Ripel HU, Štefan Mrenka asist. trénera. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame ObFZ o nahlásenie aktuálnej príslušnosti R k FK k 30.9.2009. Materiál žiadame zaslať na sekretariát SsFZ do 10.10.2009.

2.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých : Koós – 5 stretnutí (V. Krtíš-T.Teplice), Chovanec – 3 stretnutia (Podlavice-Brusno)

3.       Praktický tréning rozhodcov Programu Talent-Región sa uskutoční dňa 1.10.2009 o 15,00 hod. na futbalovom štadióne MFK B. Bystrica v Radvani. Pozvánky budú zaslané e-mailovou poštou osobne.

4.       Upozorňujeme rozhodcov na povinnosť uvádzať v zápise o stretnutí ml. žiakov vyhodnotenie najlepších hráčov z obidvoch družstiev v stretnutí!

5.       KR navrhuje DK SsFZ potrestať zákazom činnosti R Bariaka a Martina (štart hráča FK Revúca na neplatný RP)

6.       KR prerokovala vyjadrenie FK REaMOS K. Lieskovec k odohraným stretnutiam v jesennej časti  2009/2010.

7.       Dôrazne upozorňujeme R na zasielanie zápisov zo stretnutí SFZ, pokyny sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

8.       Ospravedlnenia R: Urda PN od 10. 9. 09, Martin 27. 9. 09, Ondrašina k dispozícii od 19. 9. 09 a ospravedlnený 9. a 16. 10. 09, Riša 9. - 11. 9. 09, Ďuriník 11. 10. 09, Hraško 3. a 10. 10 09, Korenčík 2. - 3., 10. - 11. 10. 09, Labuda 10. - 11. 10. 09, Maga 26. - 27. 9. oneskorene !!!, 3. 10., 17. 10 09, Vanková do konca jesennej časti, Matoš 3. - 4. 10. 09.

9.        Ospravedlnenie DZ : P. Droppa  25.- 30. septembra, D. Borcovan 3. – 4. októbra, A. Piaček  4. októbra.

10.     Schválili sme  kandidátov na ďalšiu prípravu delegátov v rámci programu KONVENCIA.

11.     Na zasadnutí ÚDZ sme hodnotili priebeh ostatných kôl súťaží SsFZ a rozhodli sme prijať opatrenia po  stretnutiach :

a)       III. L - 2. kolo, V.Krtíš – Králiky DZ D. Zdechovan po rozhodnutí Komisie pre riešenie sťažností FK.

b)       IV.L - 2. kolo, Stráňavy – K.Lieskovec DZ J. Kubáni  po vyhodnotení videozáznamu KR,

c)       III. L - 3. kolo, Bánová – Nová Baňa DZ V. Hubka po vyhodnotení videozáznamu KR,

d)       IV.L - 3. kolo, Jupie B. Bystrica – Kalinovo DZ J. Libiak po vyhodnotení videozáznamu KR,

e)       V.L – 4. kolo, Vrútky – Žažkov DZ J. Tomčík po vyhodnotení „Správy delegáta o priebehu stretnutia 

f)         III.L - 5. kolo, T. Teplice – Fiľakovo DZ J. Forgon po vyhodnotení „Správy delegáta o priebehu stretnutia“  a porovnaní so „Zápisom o stretnutí“,

g)       III.L - 15. kolo, Veľký Krtíš – T. Teplice DZ B. Braučok po vyhodnotení videozáznamu KR,

h)       V.L - 6. kolo,  Martin – Trstená DZ M. Rúčka na základe vyhodnotenia „Správy delegáta o priebehu stretnutia“ a  reakcií klubov,

i)         IV.L - 5. kolo, Predmier – Sučany DZ J. Kuska po prerokovaní v Disciplinárnej komisií SsFZ a vyhodnotení „Správy delegáta o priebehu stretnutia“,

j)         III.L -  4. kolo, Nová Baňa – Turany DZ J. Hrčka po prerokovaní sme postúpili návrh Disciplinárnej komisii SsFZ na ďalšie rozhodnutie.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 25. 9. 09 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Bytča S č. 8 – 40 €, Bytča S č. 10 – 50 €. IV. liga: S. č. 8 – V. Blh 67 €, Divín 217 €, V. liga: S č. 10 po 50 € Rosina, Trstená, Žarnovica, Sklabiná, S č. 7 D. Tížina 40 €; dorast: S č. 10 po 20 € - O. Jasenica, Predmier, Jesenské, D. Strehová, Podvysoká, Rosina, Šalková, Selce, Žarnovica, Kováčová, Divín, Sklabiná, Zborov n. B., T. Teplice, H. Nemce, Bzovík; MD: Krásno S č. 9 – 60 €.

2.       HK prerokovala medzioddielové pohľadávky:

b)       Fa od FK Radoľa pre FK Turzovka vo výške 54 € a nariaďuje ju FK Turzovka uhradiť do 18. 9. 09,

c)       Fa od FK Predmier pre FK S. Bystrica vo výške 198,6 € a nariaďuje ju FK S. Bystrica uhradiť do 18. 9. 09,

d)       HK prerokovala na svojom zasadnutí FA FK Zuberec pre FK Rajec vo výške 320 €. Nakoľko FA nesplňa predpísané náležitosti nariaďuje FK Zuberec uvedenú FA prerobiť a zaslať opätovne na uhradenie FK Rajec.

Fa uvedené v bodoch a) a b) je potrebné uhradiť v stanovenom termíne pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 9. 10. 09 (piatok) v L. Mikuláši.

2.       Berie na vedomie list FK 34 Palúdzka.

3.       Preriešila žiadosť hráča Radoslav Bočej 830519 MŠK K. N. Mesto. Konštatuje, že v prípade jeho prestupu do FK REaMOS K. Lieskovec nebol porušený PP pre neprof. futbalistov čl. 11/1.

4.       Upozorňujeme FK, že hosťovanie je možné v tomto roku podávať len do 30. 9. 09 vrátane, a po tomto termíne nie je možné ani hosťovanie zrušiť.

5.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

6.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK v MFS: T. Teplice R, AR1 a 2 (V. Krtíš – T. Teplice), Bánová AR1 (Z. Poruba – Bánová), Krásno R, AR1 a 2 (Ružiná – Krásno), Králiky R (Námestovo – Králiky). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ všetky podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Fiľakovo (5,6,15 – posledné upozornenie), D. Ždaňa, Turany (6,15), L. Štiavnica (15), L. Lúčka, Krásno, K. Lieskovec, Divín (6).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 22. 9. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Š. Bane – V. Blh, Skalité – K. Lúčka, Žiar – Š. Bane, Belá – K. Lieskovec, Z. Poruba – Bánová, Ružiná – Krásno, Námestovo – Králiky, Trebostovo – Černová (ŠTK).

 

Zmena DL č. 8

Králiky – T. Teplice (Kuchársky za Urdu)

V. Blh – Poltár (György za Martina)

Rudinská –S.Bystrica (Katrenčík za Čamboru, DZ J. Marek za  M. Rúčku )

Bešeňová – Martin ( DZ  M. Macek za  J. Kusku )

Lisková – Vrútky (Pšenák za Katrenčíka)

Selce – Kremnica (Bubenka za Bariaka)

Čadca – Badín  (SD, DZ Vrteľ za Piatka )

Sliač – Hriňová (dorast, Maga za Bariaka)

Radoľa – Podvysoká (dorast, Staškovan za Čamboru)

SFZ

Podbrezová – D. Streda (SD a MD, Galád za Urdu)

 

Zmena DL č. 9

Raková – Varín  (DZ J. Zeleňák za  P. Droppu )

 

I. liga MŽ sk. SEVER – 14. kolo 22. 9. 09 (utorok) o 15.00-16.30

Námestovo – Za Závodie (J. Matejčík)

D. Kubín – Ružomberok (Juríčka)

Fomat MT – L. Mikuláš (Kuteľ)

Čadca – Žilina (Štrba)

 

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – D. Ždaňa 8,2;/,2/8,1; N. Baňa – Ružiná 8,1,2/8; V. Krtíš – Z. Poruba 8;8,5/8,2; L. Lúčka – Turany 8,2;8,1/8,1; Bytča – Bánová 8,3;8,2/8,2; L. Štiavnica – Krásno 8,3;8,2/8,1; Námestovo – Králiky 8;8,3/8,3; T. Teplice – Kremnička 8;8,3/8,2.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – Sučany 8,3;8,1/8; K. N. Mesto – Predmier 8,2;8,2/8,2; Trebostovo – Černová 7,6;7,6/8; Stráňavy – Dúbrava 8,2;8,1/8,1; Skalité – K. Lúčka 7,8;7,4/8,1; Belá Dulice – O. Jasenica 8,2;8/8,2; K. Lieskovec – Tvrdošín 8,4;8,1/8,2.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Tisovec 7,8;8/8; Brusno – Kalinovo 8,1;8,1/8; Revúca – Jupie BB 8,1;7,9/8; Hajnačka – Divín 8,3;8/8,1; Š. Bane – V. Blh 7,5;8,2/8; Poltár – B. Štiavnica, Žiar – Hliník 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Bánová B – Bytčica 8;8,1/8,1; Rosina – D. Tižina 8,1;8,2/8,1; Belá – Rudinská 8,1;8,2/8; S. Bystrica – Strečno 8,2;8,1/8,1; Makov – Oščadnica 8,3;8,1/8; ZA Závodie – Varín 8;8,2/8,2; Podvysoká – Raková 8,2;8/8.

V. liga sk. B: Martin – Trstená 8,2;8,1; T. Kľačany – Palúdzka 8,2;8,2/8,2; O. Podzámok – Ludrová 8;8/8,1; T. Štiavnička – L. Sliače 8;8/8; O. Veselé – Lisková 8,1;8/8; Vrútky – L. Hrádok 7,8;8/8; Žaškov – Bešeňová 8,1;8,2/8,1.

V. liga sk. C: Kováčová – Pliešovce, Priechod – Č. Balog 7,9;8,1/8; Žarnovica – Lovča 8,2;8,1/8; Lutila – Selce 8;8/8; Kremnica – Šalková 8,3;8,2/8,1; Badín – Sásová 8;7,9/7,9; Radvaň – Hrochoť 8;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Cinobaňa – Hnúšťa 8;8/8,1; Kráľ – Príbelce, Málinec – Nenince 8,2;8,3/8,1; Vinica – Mýtna 8,3;8/8; Gemer – Radzovce 8;8,1/8,2; Tomášovce – Sklabiná 8,2;8,1/8,1; Čebovce – Jesenské 8;8/8.

III. liga: Turany – Fiľakovo 7,9;8,3/8,3; Z. Poruba – Bánová 7,9;8,1/8,1; Ružiná – Krásno 7,8;8/8; D. Ždaňa – Králiky 7,9;8/8; N. Baňa – Kremnička 8;8,1/8,2; V. Krtíš – T. Teplice 7;7,9/8; L. Lúčka – Námestovo 8;8/8,2; Bytča – L. Štiavnica 8;8,1/8.