4. 9. 2009

Spravodajca č. 10/2009-10

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 21. 8. 09 v odvolacom konaní:

a)       neprerokoval odvolanie FK Slovan Skalité voči rozhodnutiu DK vzhľadom k ich písomnému stiahnutiu pred konaním zasadnutia VV SsFZ. Vzhľadom k tomu, že v súvislosti s riešením týchto odvolaní nevznikli SsFZ náklady, odvolací vklad 20 € sa vracia FK Skalité,

b)       neprerokoval v zmysle čl. 24 Prestupový poroadok pre neprofesionálnych futbalistov odvolanie OFK Družstevník Žaškov vo veci prestupu hráča Milana Gregušku do 1. OFC L. Sliače z dôvodu nesplnenia náležitosti PP IX. hlava, čl. 22 bod 4. Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Prerokovaná námietka kap. Skalité – Tvrdošín – H neopodstatnená

2.       Schválená zmena termínu III. liga 6. kolo N. Baňa – Ružiná 12. 9. 09 o 16.00.

3.       Oznamujeme FK D. Ždaňa, že MFS III. ligy 5. kolo Ružiná – D. Ždaňa sa odohrá na ihr. FK Ružiná 5. 9. 09 o 13.00. Súper, R a DZ sa dostavia do Ružinej.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       predohrať MFS 7. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – Z. Poruba 19. 9. 09 o 15.00. FK Terchová uhradí na účet SsFZ 10 €.

b)       predohrať MFS 8. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Tvrdošín – O. Jasenica 15. 9. 09 (utorok) o 14.00.

c)       odohrať neodohrané MFS 4. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Turzovka 23. 9. 09 (streda) o 16.00.

d)       odohrať neodohrané MFS 4. kola  V. ligy dorast sk. C S. Ľupča – Hrochoť 15. 9. 09 (utorok) o 16.00.

e)       odohrať MFS 2. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Krásno – K. N. Mesto B 16. 9. 09 (streda) o 14.30-16.30. Poplatok  10 € bol uhradnený.

f)         odohrať neodohrané MFS 4. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – K. N. Mesto B 23. 9. 09 (streda) o 14.00-16.00.

g)       predohrať MFS 7. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Radzovce – D. Strehová 30. 9. 09 (streda) o 14.30-16.30.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 4. kola dorast sk. D V. Čalomija – Kalinovo 15. 9. 09 (utorok) o 15.00.

3.       Námietky v MFS 3. kola II. ligy SŽ sk. SEVER R. Teplice – Trstená (v oboch prípadoch) boli prerokované ako bezpredmetné.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-109 Na návrh TMK SsFZ a na základe rozhodnutia VV SsFZ DK trestá FK Bytča, Rosina, Trstená, Ďanová,  Žarnovica, Sklabiná a Príbelce (všetko dospelí) pokutou po 50 € podľa DP 2-6 za nedostatky týkajúce sa platnej trénerskej licencie v stretnutiach sezóny jar 2009

D-110 Na návrh TMK SsFZ a na základe rozhodnutia VV SsFZ DK trestá FK O.Jasenica, Predmier, Jesenské, D.Strehová, Podvysoká, Rosina, D.Hričov, Radoľa, Šálková, Selce, Žarnovica, Kováčová, Divín,

Sklabiná, Svrčinovec, Terchová, Zborov n.B., T.Teplice, H.Nemce a Bzovík (všetko dorast) pokutou po 20 € podľa DP 2-6 za nedostatky týkajúce sa platnej trénerskej licencie v stretnutiach sezóny jar 2009

D-111 Oprava účinnosti trestu pod D-87 od 24. 8. 09,

D-112 DK odstupuje ÚDZ list FK Turany ohľadom stretnutia III. ligy dosp. N. Baňa – Turany,

D-113 Miloš Lastovica tréner FK Krásno SD 5 SN od 31. 8. 09, 1-3b,

D-114 Ivan Lulák 931202 Bytča 2 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-115 Miroslav Zajaček 911008 Hôrky 2 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-116 Peter Juráš 810630 L. Štiavnica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-117 Patrik Mánik 840302 N. Baňa 3 SN od 31. 8. 09, 1-3b,

D-118 Ján Tóth 830808 Fiľakovo 4 SN od 31. 8. 09, 1-6-1b,

D-119 Mário Kurák 831130 Ružiná 3 SN od 31. 8. 09, 1-1b,

D-120 Peter Zachar 810913 Ružiná 4 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 31. 8. 09, 1-6-1a,

D-121 Jozef Žiaran 910111 Ludrová 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-122 Martin Kostra 880810 T. Štiavnička 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-123 Milan Mikuš 870525 Žaškov 4 SN od 31. 8. 09, 1-3b,

D-124 Marek Pilarčík 920130 Rabča 2 SN od 31. 8. 09, 1-5a

D-125 Jozef Varga 910319 Bytča 1 SN od 3. 9. 09, 1-4a,

D-126 Jozef Mužík tréner FK Bytča SD 5 SN od 3. 9. 09, 1-3b,

D-127 FK Bytča SD pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera v stretnutí 1. 9. 09,

D-128 Matúš Greššák 960129 Trstená 5 SN od 31. 8. 09, 1-3b,

D-129 Pavol Orolín 870630 Turany DK za základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-130 Ivan Ociepka 801208 Turany 2 SN od 3. 9. 09, 1-6-1a,

D-131 Erik Švancar 910226 Čadca 4 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-132 Patrik Mikuška 910716 N. Baňa 5 SN od 3. 9. 09, 1-3b,

D-133 Peter Mackura 740316 Žiar 1 SN od 31. 8. 09, 1-4a,

D-134 Richrad Oštrom 801009 V. Blh 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-135 Michal Dobrík 910424 Selce 4 SN od 31. 8. 09, 1-6-1b,

D-136 Pavel Struhárik 920415 Sliač 6 SN od 3. 9. 09, 1-3b,

D-137 Ján Zubák 940525 Jelšava 3 SN od 31. 8. 09, 1-6-1a,

D-138 Martin Čorba 941007 Pliešovce 3 SN od 31. 8. 09, 1-6-1a,

D-139 Maroš Varholák 781214 Vinica 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-140 Tomáš Parkáni 881215 Príbelce 3 SN od 31. 8. 09, 1-6-1b,

D-141 Milan Pástor 750815 Príbelce 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-142 Juraj Pavlov zdravotník FK Príbelce dosp. 4 SN od 31. 8. 09, 1-3b,

D-143 FK Príbelce dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 30. 8. 09,

D-144 Ivan Figura 910905 Stožok 1 SP do 30. 11. 09, 1-1a,

D-145 Robert Kubový 770821 Ďanová 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-146 Roman Husár 870217 Predmier 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-147 Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-148 Martin Ryboň 810503 Rudinská 1 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-149 Peter Martiník 831024 Raková 3 SN od 31. 8. 09, 1-3b,

D-150 Matúš Macík 930519 L. Mikuláš 1 SN od 3. 9. 09, 1-4a,

D-151 Vojtech Radics 950716 Fiľakovo 2 SP do 30. 11. 09, 1-1a,

D-152 Matej Šajgalík 951216 S. Ľupča 2 SN od 31. 8. 09, 1-5a,

D-153 Patrik Timek 861205 K. Lieskovec DK hráčovi dňom 3. 9. 09 zastavuje činnosť. Hráč do 8. 9. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (surová hra v 90 min. voči hráčovi súpera v stretnutí 30. 8. 09) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-154 DK odstupuje úseku DZ na posúdenie previnenia hráča FK Turany zo stretnutia III. ligy dosp. N. Baňa – Turany,

D-155 Patrik Mánik 840302 N. Baňa hráč do 8. 9. 09 zašle na DK písomné vyjadrenie k zraneniu na ruke v stretnutí 30. 8. 09 s uvedeným previnilca, ktorý mu zranenie spôsobil,

D-156 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Igor Čaba 830628 Cinobaňa – zamieta sa, Erik Masár 930110 Badín – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-157 Ná návrh ŠTK FK S. Bystrica pokuta 30+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ŠTK uvedeného v Spravodajcovi č. 9/2009-10,

D-158 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 31. 8. 09 na 1 MFS: Peter Juráš 810630 L. Štiavnica, Ján Drugda 810626 Tomášovce, Miroslav Kaplánek 771026 Bešeňová,

D-159 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Pavel Ivan 910625 Hliník – chýba poplatok za ČK,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný termín fyzických previerok R III. ligy bude 17.9.2009 v Banskej Bystrici.

2.       Pokyny ohľadom zasielania zápisov zo stretnutí SFZ a odmeny R a DZ v súťažiach SFZ  sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

3.       Dôrazne upozorňujeme všetkých R pod hrozbou disciplinárnych opatrení na dodržiavanie RS SsFZ čl. XII bod 2 – dostavenie sa na stretnutia III. ligy, IV. ligy a V. ligy 60 min. pred UHČ s povinným absolvovaním kvalitnej rozcvičky pred stretnutím vo všetkých súťažiach!!!

4.        Ospravedlnenia R: Nemček 19. - 20. 9. 09, Frontová 12. 9. a 18. - 25. 9. 09, Grenčík 26. - 27. 9. 09, Čajka 12. 9. 09, M. Krajči 20. 9. 09 a pracovné dni od 21. 9. 09, Labuda fyzické previerky, Hlinica fyzické previerky, Mastiš pracovné dni, Kožík 13. 9. 09 oneskorene !!!, 19. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10., 18. 10., 25. 10., 1. 11. 09, Bútora 27. 9. a 4. 10. 09, Melich 19. - 20. 9. 09, Ja. Kyzek 24. - 27. 9. 09, Ploštica 14. 9. - 2. 10. 09, Pšenák do prihlásenia, Žiak fyzické previerky.

5.       Ospravedlnenie DZ :  V. Jančok 12. – 13. septembra,  J. Kubáni 19. – 20. septembra, J. Kanka 15. a 19. – 20. septembra, D. Borcovan  26. – 27. septembra,  J. Balko 25. septembra    7. októbra, B. Braučok 3. – 4. októbra.

6.       Vyhodnotili sme „Správu delegáta...“  zo  stretnutí  V.L,  skupiny B,  Žaškov  – Or. Veselé a  III.. L ,  Fiľakovo - Bytča a prijali sme primerané opatrenia.

7.       Na zasadnutie ÚDZ 17. septembra o 16.00 hod. pozývame DZ  J. Hrčku  - stretnutie III. L,  Nová Baňa – Turany.

8.       Vyhodnotili sme plnenie opatrení ÚDZ publikovaných v ostatných Spravodajcoch SsFZ a pre neplnenie rozhodnutí delegátmi sme prijali primerané opatrenia..

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.        NPC 2009/2010 - na zasadnutí KM SsFZ 20.08. sa uskutočnilo rozlosovanie finálových turnajov NIKE PREMIER CUP pre BB a ZA kraj. Krajské finále BB kraj bude 9.9.2009 (streda) v Lovči: A skupina - ŽP Šport Podbrezová, MFK Nová Baňa, MFK Strojár Krupina; B skupina - Dukla Bnaská Bystrica, Partizán Čierny Balog, Tempus Rimavská Sobota. Krajské finále ZA kraj bude 10.9.2009 (štvrtok) v Diviakoch: A skupina - MŠK Žilina, FOMAT Martin, ŠK Belá; B skupina - MFK Ružomberok, FK Čadca, MŠK Námestovo. Propozície obdržia zúčastnené družstvá poštou.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 11. 9. 09 (piatok) o 10.00 v B. Bystrici.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

4.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK v MFS: Tvrdošín R (Skalité – Tvrdošín), Brusno AR1 (Brusno – Divín), Predmier AR1, 2 (Ďanová – Predmier). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu... u FK Brusno a Predmier ja 3/a (popis konkrétnych údalostí) všetky podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 3. 9. 09 prejednala sťažnosť FK V. Krtíš na výkon R v MFS V. Krtíš – Králiky. Sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR, vklad 30 € sa vracia FK V. Krtíš.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: Ružiná (2,3,4 – posledné upozornenie), T. Teplice (2,4), O. Jasenica, K. Lieskovec (4).

2.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 8. 9. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Skalité – Tvrdošín.

3.       Žiadame FK K. Lieskovec, Predmier, Sučany, Poltár, Hliník, T. Teplice a Bytča, aby zaslali najneskôr do 2. 9. 09 kópiu dokladu o úhrade 1. zálohovej platby ta R a DZ.

 

Zmena DL č. 6

Ružiná – D. Ždaňa (Ružiná)

SFZ

Jupie BB – Žilina B (SD a MD, 5. 9. o 10.00-12.15, Fízel – Horák, Kuteľ – Čunderlík)

R. Sobota – Poprad (SD a MD, nová P. Budač – Jánošík, Kret – Libiak)

 

Zmena DL č. 7

Žiar – Námestovo  (SD a MD, DZ Konečný za P. Budáča)

Čebovce – Jesenské (DZ P.Budáč za  Švehlíka)

N. Baňa – Ružiná (16.00, DZ Kubáni za Spišiaka)

L.Štiavnica – Krásno (DZ Spišiak za Kubániho)

 

Hodnotenie R

III. liga: Fiľakovo – Ružiná 8,3;8,2/8,2; D. Ždaňa – Z. Poruba, Bytča – Králiky, L. Štiavnica – Kremnička 8,2;8,1/8,1; N. Baňa – Turany 7,3;8,1/8,2; V. Krtíš – Bánová 8;8,1/8; L. Lúčka – Krásno 8,2;8,1/8; Námestovo – T. Teplice 7,9;8/8,2.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – Predmier 7,6;8/8,3; Sučany – Černová 8,1;8/8; K. N. Mesto – Dúbrava 8,3;8,1/8; Trebostovo – K. Lúčka 7,8;8/8; Stráňavy – O. Jasenica 8,2;8,1/8,1; Skalité – Tvrdošín 8;8/8,1; Belá Dulice – K. Lieskovec 7,4;8/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Kalinovo 8;8,1/8; Tisovec – Jupie BB 8,2;8,1/8,1; Brusno – Divín 7,9;8/8,1; Revúca – V. Blh 8;8/8; Hajnačka – B. Štiavnica 8,1;8/8,1; Š. Bane – Hliník 8,2;8,2/8,2; Poltár – Žiar 8,3;8,1/8,2.

V. liga sk. A: Bánová B – D. Tižina 7,9;8/8,1; Bytčica – Rudinská 7,4;8,2/8,2; Rosina – Strečno 8,2;8,1/8,1; Belá – Oščadnica 8,3;8,2/8,1; S. Bystrica – Varín 8,2;8,1/8,2; Makov – Raková 8;8,1/8; ZA Závodie – Podvysoká 8;7,9/8,1.

V. liga sk. B: Martin – Palúdzka, T. Štiavnička – L. Hrádok, Vrútky – Žaškov 8;8/8; Trstená – Ludrová, T. Kľačany – L. Sliače 8,1;8,1/8,1; O. Podzámok – Lisková 8,2;8,2/8,2; O. Veselé – Bešeňová 7,9;8,1/8,1.

V. liga sk. C: Kováčová – Lovča 8,2;8,2/8,2; Pliešovce – Selce 7,7;8/8; Lutila – Č. Balog 8,1;8,1/8,2; Kremnica – Sásová 8,1;8/7,9; Priechod - Hrochoť 8,1;8/8; Badín – Radvaň 8,3;7,9/8,1;

V. liga sk. D: Cinobaňa – Príbelce 8,1;8,2/8,1; Hnúšťa – Mýtna, Tomášovce – Čebovce 8,2;8,1/8,1; Kráľ – Radzovce 8;8/8; Vinica – Nenince 7,8;8,1/8,2; Gemer – Sklabiná 8,1;8/8; Málinec – Jesenské 8,1;8,1/8,1.