28. 8. 2009

Spravodajca č. 9/2009-10

 

Dôležité upozornenie pre R a DZ

 

Upozorňujeme R a DZ, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 29. a 30. 8. 09 zaslali bezpodmienečne dňa 31. 8. 09 (pondelok) poštou listom 1. triedy doporučene a zápisy a správy DZ zo stretnutí odohraných dňa 1. 9. 09 zaslali bezpodmienečne dňa 2. 9. 09 (streda) poštou do 12.00 hod. listom 1. triedy doporučene.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orságh)

1.       Upozorňujeme R Michal Bútora, že Zápis o stretnutí sa zasiela výhradne I. triedou doporučene.

2.       Žiadame R František Chovanec o zaslanie kópie Zápisu o stretnutí z MFS IV. ligy sk. SEVER Predmier – Dúbrava.

3.       Upozorňujeme všetky FK na používanie správneho tlačiva Zápisu o stretnutí zverejneného na internetovej stránke SsFZ pod následkom disciplinárnych opatrení.

4.       Upozorňujeme pod následkom discipl. opatrení FK Žaškov, O. Podzámok o zaslanie Zoznamu hráčov do 3. 9. 09.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá MŽ štartujú v súťažiach SsFZ že tak, ako v uplynulej sezóne po skončení každého stretnutia MŽ, nastúpia družstvá na pokyn R stretnutia a vedúci (tréner) domáceho družstva odovzdá medailu podľa ich názoru najlepšiemu hráčovi hosťujúceho družstva a následne vedúci (tréner) hosťujúceho družstva odovzdá medailu hráčovi domácich. Medaile určené pre družstvá MŽ si môžu zástupcovia vyzdvihnúť na príslušnom ObFZ.

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER L. Lúčka – K. N. Mesto 2. 9. 09 (streda) o 14.30-16.30. Poplatok bol uhradený.

b)       5. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Tisovec – Tempus RS 23. 9. 09 (streda) o 14.00-16.00

2.       Kontumuje MFS 3. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER O. Jasenica – Belá priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK O. Jasenica podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Belá berie na vedomie.

3.       Nariaďuje

a)       opravuje Spravodaj č. 8 KM bod 2/d odohrať 8. kola II. SŽ a MŽ sk. SEVER L. Lúčka – Blatnica 26. 9. 09 o 10.00-12.00, 10. kolo L. Lúčka – R. Teplice 10. 10. 09 o 10.00-12.00, 12. kola L. Lúčka – Rajec 24. 10. 09 o 10.00-12.00,

b)       odohrať MFS 13. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – Čadca 31. 10. 09 o 15.00-16.30 na UT v L. Mikuláši

4.       Oznamuje účastníkom III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Turany odstupujú zo súťaže. Dosiahnuté výsledky sa anulujú. FK budú mať vo vyžrebovaní voľno.

5.       Predvolávame na 3. 9. 09 o 16.00 z MFS II. ligy SŽ sk. SEVER 1. kolo FK R. Teplice – Trstená. FK R. Teplice: Michal Lysík 950428 kap., Capko Ján ved. dr.. FK Trtsená: Martin Šurina 950608 kap., Eduard Lepáček ved. dr. Domáci FK zabezpečí na zsadnutí účasť R stretnutia J. Capka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-79 Oprava mena pod D-41 Štefan Mrenka

D-80 Oprava ustanovenia DP pod D-42 DP 2-1b,

D-81 Ivan Bukový 891129 Tvrdošín 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-82 Miroslav Medvecký 750529 Tvrdošín 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-83 Marian Dibala 741124 Divín 1 SN od 17. 8. 09, 1-5a,

D-84 Na návrh KR Michal Hlaváčik R 4 SN od 27. 8. 09, 3-5, 7 € uhradiť,

D-85 Milan Adam 800105 Selce 2 SN od 17. 8. 09, 1-6-1a,

D-86 Marek Rudzan 900126 N. Baňa 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 24. 8. 09, 1-5a,

D-87 Martin Budinský 831025 N. Baňa 1 SN od 24. 5. 09, 1-5a,

D-88 Milan Pravňan 811014 Turany na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-89 Andrej Vaňko 840321 Turany 3 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 24. 8. 09, 1-3b,

D-90 FK Turany dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí 23. 8. 09,

D-91 FK Krásno SD pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera v a po stretnutí 23. 8. 09,

D-92 Michal Fuják 930715 K. N. Mesto 2 SN od 24. 8. 09, 1-5a,

D-93 Patrik Tužinský 921006 Badín 2 SN od 24. 8. 09, 1-5a,

D-94 Tomáš Štancel 910714 Podbrezová C 1 SP do 30. 11. 09, 1-4a,

D-95 Marek Chabada 960326 D. Tižina 3 SN od 24. 8. 09, 1-3b,

D-96 Marek Špilák 910115 Skalité 4 SN od 24. 8. 09, 1-3b porušenie kap. XIX bod 9 RS 2009/10,

D-97 Miroslav Rataj tréner FK T. Štiavnička dosp. 3 SN od 24. 8. 09, 1-3b,

D-98 Erik Masár 930110 Badín 4 SN od 24. 8. 09, 1-6-1b,

D-99 Peter Krkoš 930224 Z. Slatina 3 SN od 24. 8. 09, 1-2b,

D-100 Peter Červoč 811012 Príbelce 2 SP do 30. 11. 09, 1-10,

D-101 Marek Sandanus 950125 R. Teplice 2 SN od 24. 8. 09, 1-5a,

D-102 Marek Šípka 870217 Belá 3 SN od 24. 8. 09, 1-6-1b,

D-103 Lukáš Briš 890922 O. Veselé 1 SN od 24. 8. 09, 1-5a,

D-104 Maroš Korbel 880925 D. Strehová 1 SN od 24. 8. 09, 1-5a,

D-105 Tomáš Vlček 901005 Trebostovo 1 SN od 24. 8. 09, 1-5a,

D-106 Stanislav Celleng zdravotník FK Príbelce dosp. 3 SN od 24. 8. 09, 1-3b,

D-107 Žiadosť o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Alojz Serafín 910112 Skalité – zamieta sa, Jozef Caban 821117 Králiky zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 09,

D-108 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Miloš Lastovica tréner FK Krásno – chýba poplatok, Matúš Greššák 960129 Trstená – chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných talentovaných rozhodcov sa uskutočnia dňa 4.9.2009 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! Talentovaní R do 23 r.: Baka, Golian, Weis, Žubor, Antalík, Košárnik, Šuška, Bušo, Nemček, Hraško, Jurička, Katrenčík, Labuda, Balázsik, Krajči, Rojček, Krajčí, Rojček, Martinec, Kuba, Očenáš.

2.       FP dňa 4.9.2009 sa zúčastnia aj: Dvorštiak, Chudý, Tapfer, Kuteľ, Kuzma, Ostrihoň, Hnilica, Martin, Gombala, Rogoň, Guži, Vojvoda, Adamec, Antalík, Mojžiš, Katrenčík, Ploštica, Mitúch, Pšenák, Forbak, Kožík, M. Krajči, Masár, Matoš, Vanková, Weiss, Žbirka, Žiak, Jodas, Mihálka, Horák, Berta, P. Budáč, Grenčík, Sitarčík, Pocklan, Markovič, S. Oružinský, Taraba, Golian, Zelezník, Jačmeník, Koleno, Hlinica. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5). Teoretické previerky absolvujú: Kuzma, Masár, Ďuriš, Žbirka,

3.       Pokyny ohľadom zasielania zápisov zo stretnutí SFZ a odmeny R a DZ v súťažiach SFZ pre R a DZ SsFZ sú zverejnené na web-stránke SsFZ – sekcia Komisie/Pokyny pre súťaže SFZ.

4.       Dôrazne upozorňujeme všetkých R pod hrozbou disciplinárnych opatrení na dodržiavanie RS SsFZ čl. XII bod 2 – dostavenie sa na stretnutia III. ligy, IV. ligy a V. ligy 60 min. pred UHČ s povinným absolvovaním kvalitnej rozcvičky pred stretnutím vo všetkých súťažiach!!!

5.       KR pozastavuje delegovanie R Mačudovi do vyriešenia prípadu.

6.       Zmena t. č. – Kožík 0915/545840

7.       Ospravedlnenia R: Tapfer 12. 9. 09, Havran 29. - 30. 8. 09 oneskorene !!!, Truban 12. - 13. 9. 09, Vanková do 21. 9. 09, Mastiš 10. - 11. 10. 09, Bušo 11. - 12. 9. 09, Hraško 20. 9., 26. 9. 09 a pracovné dni od 21. 9. 09, Madera 17. - 18. 10. 09, Ivanič pracovné dni od 14. 9. 09, Martinec fyzické previerky a pracovné dni, Očenáš 12. - 13. 9. 09, Hreus 12. - 13. 9. 09, Šuška 12. - 13. 9. 09, Knapec 12. - 13. 9. 09, Žubor 11. - 13. 9. 09, Wojčík 9. - 20. 9. 09 oneskorene !

8.       Ospravedlnenie DZ : P. Truban 19.9.2009, M. Dolník 12.-13.9.2009, P.Turňa 19.- 20.9.2009, S. Krahulec          k dispozícii od 1. septembra

9.       Na náhradný seminár delegátov  3. septembra  2009 o 16.00 hod. pozývame   DZ, ktorí sa ospravedlnili z účasti na seminári 7. augusta :  P. Šmíd, L. Doboš.  Pozvaní si prinesú všetky dokumenty ako na riadny seminár.

10.   Žiadame delegátov,  aby „Správy delegáta o priebehu stretnutia“ zasielali  na adresu SsFZ  v ý h r a d n e   p o š t o u  (platí aj pre delegátov z Banskej Bystrice ) tak, aby bola k dispozícii odborným komisiám už v stredu od 12.00 hod. Správy zo stretnutí na ktorých pôsobia rozhodcovia z programu TALENT posielajte aj na adresu mentorov.

11.   Upozorňujeme delegátov na povinnosť zasielať výsledky stretnutí súťaží dospelých v nedeľu do 20.00 hod.  prostredníctvom SMS.

12.   Na zasadnutie ÚDZ  štvrtok 3. septembra 2009 pozývame : o 16.30 hod DZ Hubka - stretnutie Krásno – D.Ždaňa,  o 16.45 hod.  DZ Kanka – stretnutie Fiľakovo – Bytča.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.        NPC 2009/2010 - na zasadnutí KM SsFZ 20.08. sa uskutočnilo rozlosovanie finálových turnajov NIKE PREMIER CUP pre BB a ZA kraj. Krajské finále BB kraj bude 9.9.2009 (streda) v Lovči: A skupina - ŽP Šport Podbrezová, MFK Nová Baňa, MFK Strojár Krupina; B skupina - Dukla Bnaská Bystrica, Partizán Čierny Balog, Tempus Rimavská Sobota. Krajské finále ZA kraj bude 10.9.2009 (štvrtok) v Diviakoch: A skupina - MŠK Žilina, FOMAT Martin, ŠK Belá; B skupina - MFK Ružomberok, FK Čadca, MŠK Námestovo. Propozície obdržia zúčastnené družstvá poštou.

2.       TMK SsFZ vyhodnotila plnenie povinnosti trénerov SsFZ o predkladaní platnej trénerskej licencie pred MFZ v jarnej časti súťažného ročníka 2008/2009 a FK, ktorých tréneri nesplnili uvedenú povinnosť, odstupuje DK SsFZ na potrestanie.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že SFZ uverejnil v RS SFZ pre súťažný ročník 2009/2010 schválené výšky poplatkov za matričné úkony, platné pre všetky MaK. Z organizačných dôvodov budú príslušné komisie SsFZ požadovať tieto poplatky k predloženým úkonom od 1. augusta 2009 (pri poštových zásielkách rozhoduje pečiatka na obálke). Nové hodnoty poplatkov :

a)    do II. ligy – pri doručení poštou – 20  , pri osobnom doručení – 30 €

b)    do klubov ostatných súťaží: dospelí (nad 18 rokov): - 10 €, pri osobnom doručení – 15  €; dorast: 7  €, pri osobnom doručení – 10 €.

Poplatok za základnú registráciu, resp. pri vystavení duplikátu RP (pri zaliatych, zaplnených, poškodených, stratených) je 4 €. Pri požiadavke o vystavenie RP „na počkanie“ je poplatok za vystavenie RP vo výške 10 €  za jeden RP. Všetky uvedené poplatky je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby o zmenách vo výške poplatkov informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

2.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podaní prestupov resp. hosťovaní:

-      pri hosťovaní je potrebné uviesť celú dobu hosťovania od ... do ... (väčšina funkcionárov uvádza len dátum ukončenia hosťovania)

-      nesprávna výška poplatku pri prestupoch a hosťovaniach doručených osobne,

-      chýbajúce poplatky za vystavenie duplikátu spolu s fotografiou hráča (4,5x3,5 cm) nie staršou ako jeden rok.

3.       Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na SsFZ: utorok 10.00-16.00; streda 12.00-17.00; piatok 10.00-14.00. V inom čase je možné vybavovať príslušné úkony len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom sekretariátu SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK v MFS: Kremnička  a Bytča AR2 (Kremnička – Bytča), N. Baňa R a AR1 (Bánová – N. Baňa), Turany R, AR1 a 2 (Turany – D. Ždaňa), Kalinovo AR2 (Podlavice – Kalinovo, Skalité AR2 (K. Lieskovec – Skalité). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu... Skalité aj 3/a (popis konkrétnych údalostí) všetky podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Vyhodnotenie MFS nepredložili: L. Štiavnica, B. Štiavnica, Brusno, Ďanová, K. Lieskovec, O. Jasenica, Sučany (3), Ružiná (2, 3), T. Teplice, Divín (2), Fiľakovo (1,2,3 – posledné upozornenie)

2.       Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 25. 8. 09 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Krmenička – Bytča, Bánová – N. Baňa, Podlavice – Kalinovo.

3.       Žiadame FK K. Lieskovec, Predmier, Sučany, Trebostovo, Poltár, Hliník, T. Teplice a Bytča, aby zaslali najneskôr do 2. 9. 09 kópiu dokladu o úhrade 1. zálohovej platby ta R a DZ.

4.       Upozorňujeme FK III. a V. ligy, ktoré si nesplnili povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia Rady o bezhotovostnom spôsobe úhrady odmien a paušálnych náhrad R a DZ a nezaslali na účet SsFZ do 10. 8. 2009 1. splátku vo výške: III. liga 1 060 €; IV. liga 700 €. Platbu je potrebné realizovať poštovou poukážkou SsFZ alebo bezhotovostným prevodom na účet SsFZ 0050192944/0900. V každom prípade je nevyhnutné uvádzať variabilný symbol, zvlášť pre každý FK. 1. splátka: L. Štiavnica 010180; Námestovo 020180; T. Teplice 030180; Kremnička 040180; Králiky 050180; Krásno 060180; Bánová 070180; Turany 080180; Z. Poruba 090180; Ružiná 100180; D. Ždaňa 110180; N. Baňa 120180; V. Krtíš 130180; L. Lúčka 140180; Bytča 150180; Fiľakovo 160180; Skalité 170180; Belá Dulice 180180; K. Lieskovec 190180; Tvrdošín 200180; O. Jasenica 210180; K. Lúčka 220180; Dúbrava 230180; Černová 240180; Predmier 250180; Sučany 260180; K. N. Mesto 270180; Trebostovo 280180; Stráňavy 290180; Ďanová 300180; Š. Bane 310180; Poltár 320180; Žiar 330180; Hliník 340180; B. Štiavnica 350180; V. Blh 360180; Divín 370180; BB Podlavice 380180; Klainovo 390180; Tisovec 400180; Brusno 410180; Revúca 420180; Hajnačka 430180; D. Strehová 440180. Pri úhrade 2., 3. a 4. spátky zmení FK v druho dvojčísli 01 na 02, 03, 04 (ríklad: Súčany 1 splátka 260180, 2. splátka 260280, 3 splátka 260380, 4. splátka 260480). Kópiu dokladu o úhrade zašlite po realizovaní platby alebo prevodu z dôvodu rýchlejšej identifikácie ihneď na sekretariát SsFZ. V prípade akýchkoľvek problémov pri úhrade splátky kontaktujte SsFZ.

 

Zmena DL č. 5

Martin – Palúdzka (Šupej za Ďuriníka, Ďuriník za Šupeja)

L.Mikuláš – K.N.Mesto (SD, 30. 8. o 10.00, DZ  I. Bella za R. Košu)

L. Lúčka – K. N. Mesto (SŽ a MŽ, 2. 9. o 14.30-16.30)

SFZ

Dukla – Ružomberok (SŽ a MŽ, 1. 9. o 10.00-12.00, Priechod)

 

Zmena DL č. 6

Tisovec – Tempus RS (SŽ a MŽ, 23. 9. o 14.00-16.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: Námestovo – Fiľakovo 8,1;8,1/8,1; T. Teplice – L. Štiavnica 8,1;8,3/8,1; Kremnička – L. Štiavnica 8,1;8,3/7,4; Králiky – L. Lúčka 8,3;8,2/8,2; Krásno – V. Krtíš 8,1;8,1/8,2; Bánová – N. Baňa 7,7;8/8,1; Turany – D. Ždaňa 7,4;7,4/8,2; Z. Poruba – Ružiná 8,1;8,1/8.

Iv. liga sk. SEVER: Belá Dulice – Ďanová 8,2;8,1/8; K. Lieskovec – Skalité, O. Jasenica – Trebostovo 8;8,1/8,1; Tvrdošín – Stráňavy 8,3;8,4/8,3; K. Lúčka – K. N. Mesto 8,1;8,1/8,1; Dúbrava – Sučany 8,1;8,2/8,1; Černová – Predmier 7,9;8/8.

IV. liga sk. JUH: Poltár – D. Strehová 8,3;8/8,1; Žiar – Š. Bane 7,3;8,1/8,1; Hliník – Hajnačka 8,1;7,9/8; B. Štiavnica – Revúca 8;8/8,1; V. Blh – Brusno 8;8,1/8; Divín – Tisovec 7,6;8/8,1; Jupie BB – Kalinovo 7,4;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Za Závodie – Bánová B 8;7,9/8,1; Podvysoká – Makov 8,2;8,1/8,1; Raková – S. Bystrica 8,1;8/8; Varín – Belá 7,9;8/8,1; Oščadnica – Rosina 7,8;8/8,1; Strečno – Bytčica 8;8,1/8,2; Rudinská – D. Tižina 7,7;/7,9/7,9.

V. liga sk. B: Vrútky – Martin 8,4;8,2/8; Žaškov – O. Veselé 7,6;8/8; Bešeňová – T. Štiavnička 8,1;8,1/8,1; L. Hrádok – O. Podzámok 8;8,1/8,1; Lisková – T. Kľačany 8;8,1/8; L. Sliače – Trstená 8;8/8; Ludrová – Palúdzka 8,5;8,5/8,5.

V. liga sk. C: Badín – Kováčová 8;8,2/8; Radvaň – Priechod 8;8/8; Hrochoť – Kremnica 8;8,1/8,2; Sásová – Lutila 7,9;8,1/8,1; Č. Balog – Žarnovica 8,3;8,2/8; Šalková – Pliešovce, Selce – Lovča 8,1;8/8.

V. liga sk. D: Tomášovce – Cinobaňa 7,4;8,2/8,2; Čebovce – Málinec 8;8/8; Jesenské – Gemer 8;8,2/8; Sklabiná – Vinica 8,1;8/8,1; Nenince – Kráľ 8,2;8,1/8,1; Radzovce – Hnúšťa 8;8,1/8; Mýtna – Príbelce 7,8;8/8,1.