19. 6. 2009

Spravodajca č. 48/2008-09

 

Tak, ako sme to už avizovali v Spravodajcovi SsFZ rozosielal v uplynulých dňoch sekretariát SsFZ prihlášky do súťaží pre súť. roč. 2009/10. Aktív ŠTK a KM sa z dôvodu termínovej kolízie s aktívom SFZ uskutoční v stredu 1. 7. 2009 v kongresovej sále Obvodného úradu, budova bývalého krajského úradu, v B. Bystrici, nám. Ľ. Štúra 1.
Osobitné pozvánky na Aktív nebudeme zasielať.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Odstupujeme na DK požiadavku na zrušenie neprerokovaného previnenia hráča Miroslav Nemček 781223 uvedeného DK pod D-1070, hráč 7. 6. 09 obdržal len 3 ŽK.

2.       Schválené zmeny termínov: Hrochoť – Žiar B 21. 6. 09 o 17.00 na ihr. FK Kremnička. Súper, R a DZ sa dostavia do Kremničky.

3.       Skontumované MFS: IV. liga sk. SEVER Predmier – S. Bystrica podľa SP čl. 100/b. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Predmier, prípad odstupujeme na doriešenie DK. III. liga Fiľakovo – K. N. Mesto podľa SP čl. 100/b. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Fiľakovo akceptujeme ospravedlnenie FK K. N. Mesto, III. liga L. Lúčka – Králiky podľa SP čl. 100/d. Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Lúčka, prípad odstupujeme na DK.

4.       Neprerokované námietky kap: L. Lúčka – Králiky – H – 1. neopodstatnená, 2 odstúpená naDK.

5.       Námietky FC Š Team z MFS V. ligy sk. D: Sklabiná – Š Team boli prerokované a odstúpené na DK a KR.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.         SÚHLASÍ so vzájomnou dohodou predohrať MFS 26. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – Žabokreky 20. 6. 09 o 14.30. FK Rabča uhradí na účet SsFZ 7 € za predelegovanie.

2.       KONTUMUJE MFS:

a)       29. kola III. ligy SD a MD Čadca – V. Krtíš priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca podľa SP čl. 100/b,

b)       29. kola III. ligy SD a MD Badín – L. Mikuláš priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L: Mikuláš podľa SP čl. 100/b,

c)       29. kola III. ligy MD Č. Balog – Bytč priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Č. Balog podľa SP čl. 100/b,

d)       25. kola V. ligy dorast sk. C H. Nemce – Kremnica priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Nemce podľa SP čl. 100/b,

e)       22. kola V. ligy dorast sk. D V. Blh – Klenovec priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Klenovec podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča na cudzí RP). FK V. Blh uhradí na adresu menovaných cestovné náklady Marek Benco 98055 Klenovec ČA 683 – 17 €, Marek Kasač Hnúšťa V. Klementisa 215 – 17 €, Ján Kasač Hnúšťa , V. Klementis 215 – 17 € zo zasadnutia KM v dňoch 4. a 11. 6. 09,

f)         25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Radoľa – Turzovka priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Radoľa podľa SP čl. 100/b.

3.       Nariaďuje FK Rabča účastníkom jednania uhradiť cestovné zo zasadnutia KM 21. 5. 09 Ján Holúbek 01305 Belá, Budovateľov 64, Marek Kubík 013 05 Belá SNP 462, Robert Boháč 013 05 Belá SNP 522 – každému po 8. 76 €.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1076 DK ruší úhradu poplatku u trestu uvedeného pod D-1060 Martin Novák 870714 Hrochoť,

D-1077 Na základe rozhodnutia ŠTK DK ruší neprerokované previnenia hráča Miroslav Nemček 781223 Varín uvedené pod D-1070,

D-1078 Tomáš Tóth tréner FK Jesenské dorast 6 SN od 15. 6. 09, 1-3b,

D-1079 Dávid Selecký 951229 S. Ľupča 4 SN od 15. 6. 09, 1-4a, 3€ uhradiť,

D-1080 Jaroslav Piecka 930215 Sliač 4 SN od 15. 6. 09, 1-6-1b,

D-1081 Michal Kmeť 850928 Ludrová 4 SN od 15. 6. 09, 1-3b,

D-1082 Juraj Noga 930427 Terchová 2 SN od 15. 6. 09, 1-4a,

D-1083 Miroslav Lupták 850610 Z. Slatina 4 SN od 15. 6. 09, 1-6-1b,

D-1084 Robert Heiler 720418 Š. Bane 1 SN od 15. 6. 09, 1-5a,

D-1085 Štefan Boroš 810702 Kováčová 1 SN od 15. 6. 09, 1-5a,

D-1086 Matej Majerčík 860602 Revúca 1 SN od 15. 6. 09, 1-5a,

D-1087 Michal Zapaľač 941222 Hriňová 1 SP do 31. 10. 09, 1-4a,

D-1088 FK B. Štiavnica dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 14. 6. 09,

D-1089 Dávid Selecký 951229 S. Ľupča 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu 1-9-1b, 3 € uhradiť,

D-1090 Alexander Laštiak 940306 S. Ľupča DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1091 Martin Šebeš tréner FK S. Ľupča SŽ 6 SN od 18. 6. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1092 Marcel Fontáni ved. dr. FK S. Ľupča SŽ 6 SN od 18. 6. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1093 Michal Vanek ved. dr. FK S. Ľupča SŽ 6 SN od 18. 6. 09, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-1094 FK K. Lúčka dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára v stretnutí 14. 6. 09,

D-1095 Jozef Zagyi 800207 Radzovce 1 SN od 15. 6. 09, 1-5a,

D-1096 Marián Varholák 781214 Š Team V. Krtíš DK hráčovi dňom 15. 6. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1097 Rastislav Nečeda 911222 Bobrov 2 SN od 15. 6. 09, 1-5a,

D-1098 Lukáš Brišák 910309 Rabča 2 SN od 15. 6. 09, 1-5a,

D-1099 Ivan Hamšík 731007 Králiky DK hráčovi dňom 15. 6. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-1100 Tomáš Vlček 900409 K. N. Mesto 4 SN od 15. 6. 09, 1-3b,

D-1101 Marian Hudek 940919 L. Lúčka 2 SN od 15. 6. 09, 1-5a,

D-1102 Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš 1 SN od 11. 6. 09, 1-5a,

D-1103 Branislav Plešo 840716 Ďanová 4 SN od 18. 6. 09, 1-1b, 7 € uhradiť,

D-1104 FK Ďanová uhradí náležitosti pre FK Nižná vo výške 18 € za účasť na rokovaní DK

D-1105 Igor Melicher HU FK Poltár dosp. 5 SN od 18. 6. 09 1-10, 7 € uhradiť,

D-1106 FK Poltár dosp. pokuta 350+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť divákov, nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 7. 6. 09 a nepredloženie videozáznamu v požadovanom termíne. FK poltár uhradí DZ Marian Halaj 7,3 € za účasť na rokovaní DK,

D-1107 Na  návrh KM Július Kohút ved. dr. FK Kováčová SŽ 6 mesiacov nepodm. od 18. 6. 09 do 17. 12. 09, 1-10, 7 € uhradiť,

D-1108 Na návrh KM Juraj Homola tréner FK Kováčová SŽ 6 mesiacov nepodm. od 18. 6. 09 do 17. 12. 09, 1-10, 7 € uhradiť,

D-1109 Na návrh KM Stanislav Skrečko 900125 Kováčová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, 3 € uhradiť,

D-1110 Na návrh KM FK Kováčová SŽ pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí 6. 6. 09,

D-1111 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu čl. 31 bod 2 DP: Ján Vilhan 901217 Krupina – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 09,

D-1112 DK opätovne predvoláva na svoje zasadnutie 25. 6. 09 o 15.15 funkcionárov FK Bytča dosp., Liesek, Braväcovo, Šalková, Rajec, Likavka – všetci dorast, Liesek – SŽ. Funkcionári si so sebou prinesú na rokovanie doklady o úhrade nedoplatkov, za ktoré majú zastavenú činnosť,

D-1113 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  15. 6. 09 na 2 MFS: Robert Kubový 770821 Ďanová, Andrej Pipíška 880506 Zvolen, Michal Kováčik 840101 Radoľa, Ján Hollý 891112 K. Lieskovec, Tibor Šándor 841202 Tisovec, Jakub Havrila 850429 Sklabiná, Tibor Žingor 790724 Sklabiná,

D-1114 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 11. 6. 09 na 1 MFS: Martin Marko 901119 Divín, Tomáš Rapčan 880924 Kremnička,

D-1115 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 15. 6. 09 na 1 MFS: Tomáš Régi 861113 Š Team, Marek Bolčo 890720 H. Zalužany, Ladislav Tóth 670823 Radzovce, Stanislav Maruniak 680410 Zuberec, Martin Šimičák 751113 Zuberec, Marek Melicher 870124 Poltár, Ján Mihálik 870825 O. Jasenica, Martin Syrovatka 830811 Stráňavy, Erik Valášek 891203 ZA Závodie, Ondrej Kotrč 770208 Rudinská, Daniel Pecko 760805 Bánová B, Peter Šupina 801106 L. Lúčka, Tomáš Ondrejka 820511 Králiky, Peter Halák 770914 L. Štiavnica, Tomáš Novák 900925 Ludrová, Miroslav Greguška 810521 Žaškov, Rastislav Petrek 800505 Zuberec, Jozef Ondrejka 850213 Vrútky, Ján Kajan 801202 Ludrová,

D-1116 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 8. 6. 09 na 1 MFS: Tomáš Urc 840906 Revúca, Marian Bruk 870804 L. Sliače,

D-1117 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Robert Čambora 940108 Svrčinovec, Michal Mrocek 950502 O. Veselé – chýbajú poplatky za ČK, Adam Kelemen 890209 Kováčová, Ján Kalušiak 900922 Trebostovo, Martin Budvesel 861217 Z. Poruba, Milan Kanálik 830506 Skalité, Ľubomír Špilár 891214 Skalité – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

DK predvoláva na zasadnutie 25. 6. 09 zo stretnutia: L. Lúčka – Králiky III. liga dosp. o 15.30, FK L. Lúčka: Stanislav Černobrad HU, Pavol Hluchý 870120, FK Králiky: Tomáš Ondrejka 820511, Ivan Hamšík 731007; Sklabiná – Š Team V. Krtíš V. liga sk. D dosp. o 16.00 R: Andrej Hrmo, DZ: Ján Hrčka, FK Š Team: Jozef Ďörď 750921, Marian Varholák 781214, Ladislav Krajč 740501.Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame DZ o zaslanie správ o stretnutí, kde boli delegovaní R z programu Talent. Zápis zaslať 1x mentor, 1x Ivan Roštár. Zoznam mentorov je na web stránke SsFZ. Ide o MFS II. ligy SD  a V. ligy.

2.       Zamieta žiadosť OŠK Lutila na zníženie pokuty za nekvalitne nasnímané videa z FK Kováčová a Selce a trvá na svjom rozhodnutí.

3.       Prerokované stretnutia Stráňavy – Oščadnica – Paňko – neopdtstanené, Dúbrava – Turany – Bencúr – čiastočne opodstatnená – pozastavené delegovanie na 1 MFS, Mýtna – Divín – S. Kučera – v riešení.

4.       V prípade neučasti na LS 7. 8. 09 nebudú na nomin. listinu zaradení títo R: Glončák, Forgoň, Václavík, Holeša, Masár, Malček, Venglár, Šibal, Vanková, Debnárová.

5.        Žiadame  predsedov ObFZ o nahlásenie rozhodcov s licenciou A (v ľubovoľnom počte) pre súťaže SsFZ v súťažnom ročníku 2009/2010 v termíne do 26.6.2009.

6.       Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 7.8.2009 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalšom Spravodajcovi.

7.       KR predvoláva dňa 25.6.2009 o 15,00 hod. : Rendla, Moják, Vrtich, Mačuda, Hrtús, Kret, Zelezník, Katrenčík, Pocklan, Fáber a Košarník J. na vykonanie písomného testu v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ SsFZ.

8.        Ospravedlnenia R: Ondruš 30. 6. - 10. 7. 09, Ivanič 20. - 21. 6. 09 oneskorene !!!, Urda zranený od 17. 6. 09, Gombala k dispozícii od 16. 6. 09.

9.        Žiadame  predsedov ObFZ o nahlásenie rozhodcov s licenciou A (v ľubovoľnom počte) pre súťaže SsFZ v súťažnom ročníku 2009/2010 v termíne do 26.6.2009.

10.   Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel..čísla zam./byt, trvalého bydliska, resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2009/2010 obratom na sekretariát SsFZ.

11.   Letný seminár rozhodcov SsFZ sa uskutoční 7.6.2009 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2009/2010 je povinná. Žiadame rozhodcov aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalšom Spravodajcovi.

12.   Rozhodcovia zaradení na nominačné listiny SsFZ 2009/2010 ktorí nemajú splnené fyzické previerky budú mať poslednú možnosť 4.9.2009 v Banskej Bystrici v rámci FP III. ligy. Nezúčastnení resp. R nespĺňajúci požadované limity budú ihneď preradení o súťaž nižšie. Do doby vykonania FP nebudú delegovaní na stretnutia dospelých. Limity stanovené KR SsFZ: 150m/50m - do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40 m – (6,2-7,0-7,5).

13.   KR predvoláva dňa 25.6.2009 o 15,00 hod. : Rendla, Moják, Vrtich, Mačuda, Hrtús, Kret, Zelezník, Katrenčík, Pocklan a Fáber na vykonanie písomného testu v zmysle Zásad pre činnosť a hodnotenie R a DZ SsFZ.

14.   ÚDZ. Žiadame delegátov zväzu, aby si porovnali osobné údaje uverejnené v Rozpise súťaží 2008/2009 s  realitou.

Každý rozdiel v osobných údajoch obratom písomne pošlite na adresu úseku delegátov. Nezabudnite uviesť aj  e

mail  adresu.

 

Komisia pre riešenie sťažností

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS: Králiky  R a AR1 (L. Lúčka - Králiky), V. Krtíš R (Kremnička – V. Krtíš), Brusno AR1 (Kalinovo – Brusno), Černová R (Černová – K. Lieskovec), K. Lúčka – R (Černová – K. Lúčka). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu...“ oba podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 23. 6. 2009 na sekretariát SsFZ: D. Ždaňa – K. N. Mesto, Mýtna -  Divín, Sklabina – Š Team, Nižná – Ďanová, P. Č. Balog – Lutila, D. Hámre – Badín, Kremnička – V. Krtíš, Kalinovo – Brusno, Černová – K. Lieskovec, Černová – K. Lúčka.

2.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: Rakytovce (29), N. Baňa (27), Hnúšťa (23, 24 , 25 – posledná výzva), Predmier (23, 24), Hliník, K. Lieskovec (24, 25), Trebostovo (25).

 

Hodnotenie R

III. liga: L. Lúčka – Králiky 7,9;8,1/8,2; Bytča – Rakytovce 8,4;8/8; N. Baňa – Valča 8;8,1/8,1; L. Štiavnica – Kremnička 8,1;8,2/8,2; D. Ždaňa – Krásno 8,1;8,2/8,3; Námestovo – Zvolen 8,2;8,1/8,1; D. Ždaňa – K. N. Mesto 6,9;8/8.

IV. liga sk SEVER: Stráňavy – Oščadnica 7,9;8/8,2; Trebostovo – Z. Poruba 8,1;8,1/8,1; Belá – Däúbrava 8,2;8,3/8,1; Turany – K. Lieskovec 7,9;8,1/8; Černová – K. Lúčka 7,9;7,9/8; O. Jasenica – Tvrdošín 8,1;8/8.

IV. liga sk. JUH: Kalinovo – Brusno, V. Blh – D. Strehová 8,3;8,2/8,1; Ružiná – B. Štiavnica 8;8/8,1; Podlavice – Tisovec 8,2;8,1/8; Jesenské – Poltár 8;8,2/8,1; Hajnačka – Revúca 8,2;8,1/8,1; Hnúšťa – Hliník 8,2;8/8,1.

V. liga sk. A: Rosina – Bytčica 8,3;8,2/8,1; Skalité – Radoľa, Strečno – Podvysoká, Bánová B – Varín 8;8/8; Závodie – Rudinská 8,2;8,1/8,2; Belá – Turzovka, D. Hričov – Teplička 8,2;8,2/8,2.

V. liga sk. B: O. Veselé – Nižná 7,9;8,1/8; Vrútky – Zuberec 7,9;8/8; Žaškov – Lisková 8;8,1/8,1; Ludrová – Palúdzka 8,1;8/8; Sučany – Bešeňová 8;8/8; L. Sliače – Ďanová 8,2;8,1/8,1;

V. liga sk. C: D. Hámre – Badín 8,2;8,1/8,3; Lutila – Hrochoť 8;8/8; Z. Slatina – Š. Bane 8;8,1/8,4; Selce – Radvaň 8,1;8/8; Žiar B – Č. Balog 8,2;8,1/8,1; Žarnovica – Kováčová 7,9;8/8; Šalková – Sásová 8,2;8,1/8; Z. Slatina – Kováčová 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Nenince – Radzovce 8,1;8,1/8; Mýtna – Málinec 8;8,1/8; Tomášovce – Dačov Lom 7,9;8/8,1; H. Zalužany – Príbelce 8,1;8,1/8,2; Gemer – Lubeník 8,3;8/8; Klenovec – Divín 8,4;8,1/8,1; Sklabiná – Š Team 8,1;8,2/8,1.