17. 4. 2009

Spravodaj č. 39/2008-09

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Prerokované námietky kap.: Š. Bane – Č. Balog - H – neopodstatnená, Divín – Málinec – H postúpená na DK; Trebostovo – K. Lúčka – D – stiahnutá pred zasadnutím ŠTK.

2.       Schválené zmeny termínov: V. liga sk. C 19. kolo Radvaň – Badín 3. 5. 09 o 16.30.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       21. kola III. ligy SD a MD Fomat MT – Bánová 1. 5. 09 (piatok) o 10.00-12.30,

b)       14. kola IV. ligy dorast sk. SEVER L. Sliače – Černová 30. 4. 09 (štvrtok) o 17.00,

c)       14. kola V. ligy dorast sk. A K. Lieskovec – Radoľa 6. 5. 09 (streda) o 17.00,

d)       15. kola V. ligy dorast sk. A Skalité – Strečno 8. 5. 09 (piatok) o 14.30,

e)       22. kola V. ligy dorast sk. B T. Teplice – Trstená 24. 5. 09 o 14.30,

f)         14. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – R. Teplice 8. 5. 09 (piatok) o 10.00-12.-00 na ihr. v Brezanoch,

g)       14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – Námestovo 20. 5. 09 (streda) o 15.00-17.00,

h)       22. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Očová – Tornaľa 8. 5. 09 (piatok) o 10.00-12.00,

i)         14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Očová – Hnúšťa 30. 4. 09 (štvrtok) o 15.00-17.00.

2.       Kontumuje MFS 16. kola:

a)       V. ligy dorast sk. D Hajnačka – Radzovce priznáva 3 body a skóre 12:1 ponecháva v platnosti prospech FK Hajnačka podľa SP čl. 100/e,

b)       II. ligy SŽ sk. SEVER Martin B – V. Rovné priznáva 3:0 prospech FK Martin B podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK V. Rovné berie na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-667 Robert Charbuliak 840921 Bánová B 1 SN od 13. 4. 09, 1-5a,

D-668 Ján Jurčík 930323 Podbrezová B 3 SN od 9. 4. 09, 1-6-1a,

D-669 Kristián Dominko 921117 Krásno 3 SN od 9. 4. 09, 1-6-1a,

D-670 Norbert Putorík 930725 Krásno 2 SN od 9. 4. 09, 1-5a,

D-671 Lukáš Šimo 940619 Sliač 5 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-672 Robert Tóth tréner Radzovce dosp. 4 SN od 13. 4. 09, 1-3b,

D-673 Miroslav Dibala 840819 Málinec DK hráčovi dňom 13. 4. 09 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-674 Ján Melich 790130 Málinec 3 SN od 13. 4. 09, 1-3b,

D-675 Jozef Šopa 870707 Žarnovica 4 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-676 Daniel Škamla 780805 Hrochoť 4 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-677 Peter Šebeš 930115 Brusno 2 SN od 13. 4. 09, 1-5a,

D-678 Daniel Fekeč 910122 K. N. Mesto 5 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-679 Dávid Matikovský 900518 V. Krtíš 4 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-680 Matej Facuna 921111 Martin 4 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-681 Peter Bohuš 820930 Zvolen 3 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-682 Ján Jurky 860308 Námestovo 1 SN od 13. 4. 09, 1-5a,

D-683 Jaroslav Jakubička 880203 Tisovec 3 SN od 13. 4. 09, 1-6-1a,

D-684 Michal Karásek 861010 Kalinovo 1 SN od 13. 4. 09, 1-5a,

D-685 Miroslav Čipčala 750715 Kalinovo 3 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-686 Marcel Feranec 870429 O. Jasenica 2 SP do 30. 9. 09, 1-1a,

D-687 Lukáš Kaplan 821225 K. Lúčka 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-688 Ľubomír Lukašík 681126 Trebostovo 4 SN od 13. 4. 09, 1-6-1b,

D-689 FK K. Lúčka dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť trénera v stretnutí 12. 4. 09,

D-690 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Silvester Schweiner 901229 Tvrdošín, Martin Trnovský 841001 LM Palúdzka, Dominik Chovančák 900404 Zuberec, Tomáš Pavlov 900507 Zuberec – zamietajú sa, Renáta Moravčíková ved. dr. Divín SŽ zmena zvyšku trestu na podm. do 31. 10. 09, Jozef Rončák 770327 H. Zalužany, Jozef Holovic 890216 Príbelce, František Novák – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 31. 10. 09.

D-691 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 13. 4. 09 na 2 MFS: Jaroslav Horčík 830328 L. Lúčka,

D-692 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 13. 4. 09 na 1 MFS: Milan Mrva 790120 L. Sliače, Marián Pčola 830613 Martin, Roman Jaššo 791210 Rosina, Marián Petrok 731104 Hnúšťa, Milan Šagúl 730812 Hnúšťa, Robert Foľko 860214 Hnúšťa, Ján Budai 750121 Hnúšťa, Tomáš Šima 830527 B. Štiavnica, Andrej Murín 850111 Hliník, Ondrej Bartko 780321 Hajnačka, Mário Kurák 831130 Ružiná, Pavol Kolembus 841109 S. Bystrica, Lukáš Kaplán 821225 K. Lúčka, Pavol Orolín 870630 Turany, Patrik Mánik 840302 N. Baňa, Milan Mičenec 750106 Bytča, Marek Pančík 880917 Č. Balog, Roman Maďar 740528 Radvaň, Branislav Hlivár 680919 Dačov Lom, Tomáš Hampachel 861012 Nenince,

D-693 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Jozef Grieš 920902 L. Mikuláš, Jakub Paraj 900813 L. Mikuláš, Jozef Koštialik 860903 Bytčica, Vladimír Tunák 780521 Zuberec, Peter Tabaček 910804 Detva, Peter Vrto 901017 Detva, Ján Hruboš 900724 Zuberec – chýbajú poplatky za ČK; Peter Dobrík 850321 Šalková, Pavol Slovák 880719 Černová – chýbajú poplatky za 4 ŽK; Marián Hric ved. dr. Badín, Vojtech Matonok ved. dr. Selce, Branislav Jašurek tréner K. Lúčka – chýbajú poplatky.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.        Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 23.4.2009 (ZA- kraj), 24.4.2009 (BB-kraj). Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať!

2.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8.5.2009 v Reštaurácii u Vinca – Banská Bystrica, Kremnička. Na seminár žiadame ObFZ nahlásiť rozhodcov v ľubovoľnom počte v termíne do 27.4.2009 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

3.        Odmeny R, AR, DZ v stretnutiach SFZ – I. LSD (AR-19,92 €), II. LSD (R-23,24 €,AR-16,60 €, DZ-16,60 €), I. LMD (R-19,92 €, AR-13,28 €), I. LSŽ (R-16,60 €, AR-9,96 €), I. LMŽ (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga ženy (R-16,60 €, AR-9,96 €), II. liga ženy (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga žiačky (R-8,30 €, AR-4,98 €). R, AR a DZ majú právo úhrady cestovného vo výške hromadnej dopravy (vlak, autobus). Pri použití motorového vozidla budú vyplatení podľa platného cenníka príslušnej hromadnej dopravy (ŽSR, SAD) bez predloženia dokladu. Odmeny pre II. LMD prináležia ako pre súťaž I. LMD (R-19,92 €, AR-13,28 €).

4.        ÚDZ – Ospravedlnenia – J. Marko 16.-17.5.2009, D. Balajthy 8.-10.5.2009, V. Koncz 16.-17.5.2009, P. Ďurana 25.4.-1.6.2009, M. Rúčka 8.-10.5.2009.

5.        ÚDZ – k 16.aprílu 2009 evidujeme návrhy na zaradenie frekventantov seminára nových delegátov na licenciu „A“ od ObFZ : Lučenec, Rim, Sobota, D. Kubín, B. Bystrica, Lipt. Mikuláš, V. Krtíš.

6.       Ospravedlnenia R: Horný 11. - 15. 5., 30. 5. 09, Jodas pracovné dni 4. - 8. 5., 1. - 5. 6. 09, Berko 16. 5. 09, Turňa 2. 5. 09, Grenčík PN od 15. 4. 09 do prihlásenia, György 9. – 10. 5. 09; Mojžiš prac. dni.

7.       ÚDZ: DZ po skončení stretnutia, na ktoré bol delegovaný, ohlási SMS správou na tel. č 0905 151511 alebo 0917 234514 výsledok stretnutia III. a IV. ligy v tvare: domáci – hostia a výsledok zápasu.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 23. 4. 09 o 10.00.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v súlade so znením PP pre neprofesionálnych futbalistov, že v období od 1. 4. – 30. 6. 09 nie je možné podávať žiadosti o prestup, hosťovanie, či zrušenie hosťovania.

3.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS FK: Rakytovce na AR1 (Fiľakovo – Rakytovce), K. Lieskovec na R (K. Lieskovec – Stráňavy), Podlavice na R (B. Štiavnica – Podlavice), Tisovec na R (Revúca – Tisovec). Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu... podnety odmieta. Podnet FK Skalité vo veci neumožnenia natočenia videozáznamu z MFS odstupuje na doriešenie sekretariátu SsFZ a KR. Vklad 33,20 € sa vracia FK Skalité.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Žiadame o zaslanie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 21. 4. 09 na sekretariát SsFZ: Divín – Málinec (DK), K. Lieskovec – Stráňavy (opakovane, KR), B. Štiavnica – Podlavice (opakovane, KR), Revúca – Tisovec (KR), Fiľakovo – Rakytovce (KR). Upozorňujeme FK, že záznam na DVD nosiči vráti sekretariát iba na vyžiadanie.

2.       Vyhodnotenie MFS v termíne nepredložili: Kremnička (17, 18), D. Ždaňa (18), N. Baňa, L. Lúčka (17), S. Bystrica (15), Z. Poruba, K. Lieskovec, V. Blh (16), Hajnačka, Hnúšťa, B. Štiavnica (15, 16).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

 

Zmena DL č. 23

Poltár – B. Štiavnica DZ Konečný za Forgona (aj dorast)

D. Hámre – Selce DZ Forgon za Konečného

Ludrová – Sučany DZ Meliš za P. Ďuranu

SFZ

Jupie BB – Lok. Košice (SD a MD, Medveď – Turňa, Mikloš – Nosáľ)

 

Hodnotenie R

III. liga: Valča – Kremnička 8;8,1/8,1; Bytča – Krásno 8,1   8,2/8,2; N. Baňa – Králiky 8,2;8,2/8; V. Krtíš – K. N. Mesto, D. Ždaňa – Námestovo 8;8,1/8; L. Štiavnica – Zvolen 8;8,2/8; L. Lúčka – Fiľakovo 8,3;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: Oščadnica – Dúbrava 8,2;8,1/8,1; Z. Poruba – K. Lieskovec 7,9;8,2/8,2; Stráňavy – S. Bystrica 8,1;8,1/8,1; Trebostovo – K. Lúčka 8;8,1/8; Belá Dulice – Tvrdošín, Predmier – Černová 8;8/8; Turany – O. Jasenica 8,1;8/8.

IV. liga sk. JUH: Revúca – Tisovec 8;8,1/8,1; Poltár – Hliník 8;8,1/8,2; Hajnačka – Brusno 8,3;8,1/8,1; Jesenské – B. Štiavnica 8;8,1/8; Podlavice – D. Strehová 8,1;8/8,1; Hnúšťa – V. Blh, Kalinovo - Ružiná 8;8/8,1.

V. liga sk. A: Teplička – Bytčica, D. Hričov – Rudinská 8;8,1/8,1; Turzovka – Podvysoká 8,1;8,1/8,1; Belá – Varín 8;8/8,1; Rosina – Radoľa 8;8/8; Strečno – Skalité 7,8;8,4/8,2; ZA Závodie – Bánová B 8,1;8,1/8.

V. liga sk. B: Nižná – Lisková 8,2;8,3/8,3; Zuberec – Palúdzka 8,2;8,1/8,1; O. Veselé – Bešeňová 8;8/8; Vrútky – Trstená 8,2;8/8; Žaškov – Ďanová 7,9;8,1/8,2; Ludrová – L. Sliače 8,3;8/8,2; Sučany – Martin 8,3;8,2/8,2.

V. liga sk. C: Kováčová – Badín 7,4;8,2/7,4; Š. Bane – Č. Balog 8,2;8,1/8,1; Žarnovica – Hrochoť 7,7;7,9/8; Z. Slatina – Radvaň 8,2;8,1/8,2; D. Hámre – Sásová, Žiar B – Šalková 8,1;8,1/8,1; Lutila – Selce 8;8,2/8,1.

V. liga sk. D: Príbelce – Dačov Lom 8,1;8/8; Divín – Málinec 7,9;8,1/8; H. Zalužany – Radzovce 8;8/8; Klenovec – Š Team 8,1;8,3/8,1; Tomášovce – Lubeník 8,1;8/8,1; Mýtna – Gemer 8;8,1/8,1; Nenince – Sklabiná 8,6;8,5/8,4.