3. 4. 2009

Spravodaj č. 37/2008-09

 

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 19. 3. 09, okrem iných rozhodol, na základe oznámenia od ObFZ R. Sobota, pozastaviť delegovanie DZ S. Krahulec a R I. Krahulec.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Oznamujeme FK III. ligy, že FK Kremnička odohrá svoje domáce MFS jarnej časti súť. roč. 2008/09 v nedeľu o 10.30.

2.       Nariaďujeme odohrať MFS III. ligy 16. kola 20. 5. 09 o 17.00, pre ostatné súťaže platí pôvodný termín 1. 5. 09 v UHČ.

3.       Schválené zmeny termínov: III. ligy 17. kolo Kremnička – Bytča 5. 4. 09 o 10.30, Králiky – V. Krtíš 22. 4. o 17.00; V. liga sk. A 15. kolo Skalité – ZA Závodie 8. 5. 09 o 17.00; V. liga sk. B 17. kolo Bešeňová – Zuberec 19. 4. 09 o 16.00.

4.       Oznamujeme všetkým FK, že v zmysle platného zákona č. 479/2008 platí pre usporiadateľskú službu pri organizovaní športových, kultúrnych a turistických podujatí povinnosť byť označená reflexnou vestou. Zároveň nariaďujeme R a DZ v jarnej časti súť. roč. 2008/09 plnenie tejto povinnosti uviesť v Zápise o stretnutí resp. Správe DZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Nariaďuje odohrať neodohrané MFS 16. kola III. ligy SD a MD 20. 5. 09 (streda) o 14.30-17.00.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať:

a)       neodohrané MFS 16. kola III. ligy SD a MD Podbrezová B – Zvolen 29. 4. 09 (streda) o 14.30-17.00 na ihr. Skalica,

b)       MFS 19. kola V. ligy dorast sk. B Trstená – Liesek 8. 5. 09 (piatok) o 14.00,

c)       neodohrané MFS 16. kola III. ligy SD a MD Č. Balog – D. Kubín 22. 4. 09 (streda) o 14.00-16.30,

d)       MFS 15. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – O. Veselé 13. 5. 09 (streda) o 16.30,

e)       MFS 16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Žilina B – Ružomberok B 9. 4. 09 (štvrtok) o 9.00-11.00 na ihr. Strážov. FK Žilina B uhradí SsFZ 7 € za predelegovanie,

f)         neodohrané MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER B. Belá – Ružomberok B 29. 4. 09 (streda) o 14.00-16.00,

g)       MFS 16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Zvolen B – Dukla BB B 9. 4. 09 (štvrtok) o 9.30-11.30. FK Zvolen B uhradí SsFZ 7 € za predelegovanie,

h)       neodohrané MFS 14. kola II. lighy SŽ a MŽ sk. JUH Savon BB – R. Sobota 12. 5. 09 (utorok) o 13.00-15.00 na ihr. v Šalkovej,

i)         MFS 16. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Savon BB – Detva 9. 4. 09 (štvrtok) o 14.00-16.00 na ihr. v Šalkovej. FK Savon BB uhradí SsFZ 7 € za predelegovanie,

j)         neodohrané MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Detva 6. 5. 09 (streda) o 13.30-15.30 na ihrisku pri Slovenke,

k)       MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rabča – Krásno 13. 5. 09 (streda) o 13.00-15.00,

l)         neodohrané MFS 14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Jasenica – Z. Poruba 7. 5. 09 (štvrtok) o 15.00-17.00,

m)     neodohrané MFS 14. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Hôrky 7. 5. 09 (štvrtok) o 16.30,

n)       neodohrané MFS 14. kola V. ligy dorast sk. B L. Kokava – Bziny 9. 4. 09 (štvrtok) o 16.30,

o)       neodohrané MFS 14. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Liesek 19. 5. 09 (utorok) o 16.30,

p)       neodohrané MFS 14. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Veselé – Námestovo B 8. 5. 09 (piatok) o 12.30-14.30,

q)       MFS 15. kola V. ligy dorast sk. B L. Kokava – T. Teplice 8. 5. 09 (piatok) o 10.30.

r)        MFS 15. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – H. Nemce 8. 5. (piatok) o 14.00 a 15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – H. Nemce  8. 5. o 10.00-12.00.

3.       Ruší MFS 15. kola: V. ligy dorast sk. A: Skalité – Strečno, Korňa – Svrčinovec; V. liga dorast sk. B Rabča – O. Veselé, Liesek – Diviaky, L. Kokava – T. Teplice; III. ligy SŽ a MŽ sk. A SvrčinvoecRadoľa; III. ligy SŽ a MŽ sk. B Liesek – Sučany, Habovka – Vrútky.

4.       Žiada FK Rajec o predloženie vzájomnej dohody o odohratí MFS 19. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER.

5.       Žiadosť FK Zvolen B neakceptuje, žiada predložiť nový termín odohratia MFS 14. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH najneskôr do 30. 5. 09.

6.       KM dôrazne upozorňuje na zmenu RS 2008/09 hlava II. Termínová listina bod 8/c. príslušná riadiaca komisia neschváli zmenu hracieho dňa, času, resp. miesta stretnutia ani v prípade vzájomnej dohody pokiaľ táto nebude doručená na SsFZ najneskôr 10 dní pred konaním MFS.

7.       Oznamuje účastníkom III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že Baltná Habovka odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-629 DK upozorňuje funkcionárov FK na zmeny v kap. XIX. ods. 12 RS 2008/2009 – poplatky za disciplinárne previnenia sa z výšky 100,– Sk menia na 3 EUR, 200,– Sk na 7 EUR a 300,– Sk na 10 EUR,

D-630 DK upozorňuje funkcionárov FK, že jedným z výstupov z pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK je ujednotenie trestania hráčov za ich vylúčenie po napomenutí 2. ŽK: -hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku – 1 SN, -hráč družstva dospelých pri druhom a ďalšom vylúčení v súťažnom ročníku – 2SN, -hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku, pričom hráč má účinný podmienečný trest z predchádzajúceho súťažného ročníka – 2SN, -hráč mládeže – vo všetkých prípadoch 2SN, -prípadné iné riešenia – z dôvodu opodstatnenosti námietky voči popisu priestupku vylúčeného hráča.

D-631 DK upozorňuje Príbelce, (dospelí), Lokca (SŽ), že družstvá majú naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť v zmysle D-626 a D-627.

D-636 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Branislav Zeman 770521 Vrútky – zamieta sa, Peter Šupina 801116 L. Lúčka – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 09, Ján Slaniniak 681221 Málinec, Ján Radič 750623 Poltár – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 9. 09, Ján Ďurajka 850228 Brusno – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 09.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.        Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 23.4.2009 (ZA- kraj), 24.4.2009 (BB-kraj). Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať!

2.        Žiadame  KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2009. Na SsFZ nahlásiť do 8.4.2009.

3.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8.5.2009. Na seminár žiadame ObFZ nahlásiť rozhodcov v ľubovoľnom počte v termíne do 27.4.2009 s uvedením mena, priezviska a presnej adresy trvalého bydliska. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

4.       Zasadnutie TÚ KR SsFZ sa uskutoční dňa 9.4.2009 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici.

5.       ÚDZ – ospravedlnenie P. Králka 16.- 24.5.2009, P.Jánošík od 4. do 10. mája., Koša od 13. apríla k dispozícii, Čunderlík 18. a 25. 4. 09.

6.        Odmeny R, AR, DZ v stretnutiach SFZ – I. LSD (AR-19,92 €), II. LSD (R-23,24 €,AR-16,60 €, DZ-16,60 €), I. LMD (R-19,92 €, AR-13,28 €), I. LSŽ (R-16,60 €, AR-9,96 €), I. LMŽ (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga ženy (R-16,60 €, AR-9,96 €), II. liga ženy (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga žiačky (R-8,30 €, AR-4,98 €). R, AR a DZ majú právo úhrady cestovného vo výške hromadnej dopravy (vlak, autobus). Pri použití motorového vozidla budú vyplatení podľa platného cenníka príslušnej hromadnej dopravy (ŽSR, SAD) bez predloženia dokladu.

7.        Ospravedlnenia R: Bulla 18. a 25 . 4. 09, Ondrašina zrušenie ospravedlnenia na 25. - 29. 4. 09, nové ospravedlnenie 17. - 22. 4. 09 oneskorene !, Žeriava 18. - 19. 4. 09, Koós 25. - 26. 4. 09, Janíček 18. 4. 09, Chudý 18. 4. a 9. 5. 09, Gombala 11. 4., 2., 9., 23. 5., 6. 6. 09, Markovič 12. 4. 09, Bencúr soboty, Sitarčík, Bušo ukončenie PN, Krenželák ukončenie činnosti R, Berta 23. – 24. 4. 09 a soboty, Matoš 24. – 26. 4. 09 a soboty, T. Krahulec 18. 4. 09, S. Kamenišťák od 16. 4. soboty.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v súlade so znením PP pre neprofesionálnych futbalistov, že v období od 1. 4. – 30. 6. 09 nie je možné podávať žiadosti o prestup, hosťovanie, či zrušenie hosťovania.

2.       V snahe predchádzať problémom v prípade predkladania podkladov k matričným úkonom upozorňujeme funkcionárov FK na nasledovné (opakujúce sa) nedostatky: - neuvedenie dátumu od ktorého začína plynúť doba hosťovania, - nesprávna výška poplatku pri žiadostiach doručených osobne (nie zaslaných poštou), - chýbajúce poplatky pri žiadostiach, kde sa vystavuje aj nový RP (pri zatavených RP), - nepriloženie platného zataveného RP ku žiadosti o matričný úkon. Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na sekretariáte SsFZ: utorok 10,00 – 16,00; streda 12,00 – 17,00 a piatok 10,00 – 14,00. V inom čase je možné len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom.

3.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Zmena RS 2008/09, časť adresár FK V. liga sk. D: Š TEAM V. Krtíš od 1. 2. 09 manager Gabriel Zsigmond 0915 959187, adresa: Gabriel Zsigmond, Szaboova 507, 991 28 Vinica; mládež: Slávia Staškov od 1. 3. 09 prezident: Ladislav Šimčisko 0903 805794, tajomník Ladislav Maslík 0911 105438.

2.       Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK a vedúcich družstiev dorastu a dospelých aby si dôsledne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila k 31. 12. 2008 zaslali k výmene na SsFZ. Podkladom k výmene RP (po dobe platnosti) je: vyplnené tlačivo prihláška k registrácii s označením „výmena RP“; fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm nie staršia ako jeden rok; kópia dokladu na overenie RČ (fotokópia RL, OP, karta poistenca a pod.), doklad o úhrade poplatku za výmenu RP vo výške 3,32 € a RP po dobe platnosti. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Matričné miesto zároveň upozorňuje, že v týždni pred zahájením jarnej časti súťaží od 23. -  27. 3. 2009 bude pri výmene RP „na počkanie“ dôsledne požadovať za každý RP príplatok za urýchlenie (3,32€ + 9,96 €).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

 

Zmena DL č. 20

Králiky – V. Krtíš (22. 4. o 17.00)

Kremnička – Bytča (10.30)

Skalité – Závodie (8. 5. o 17.00)

Skalité – Strečno (nehrá sa)

Korňa – Svrčinovec (dorast, nehrá sa)

L. Kokava – T. Teplice (dorast, 8. 5. o 10.30)

Rabča – O. Veselé (dorast, 13. 5. o 16.30)

Liesek – Diviaky (dorast, nehrá sa)

Kováčová - H. Nemce (dorast, 8. 5. o 14.00)

Svrčinovec – Radoľa (SŽ a MŽ, nehrá sa)

Turzovka – Zborov (SŽ a MŽ, výmena poradia stretnutia, 4. 4. o 10.00-12.00)

Liesek – Sučany (SŽ a MŽ, nehrá sa)

Habovka – Vrútky (SŽ a MŽ, nehrá sa)

Kováčová – H. Nemce (SŽ a MŽ, 8. 5. o 10.0-12.00)

Dohrávka

L. Kokava – Bziny (14. kolo, dorast, 9. 4. o 16.30, platí pôvodná del.)

 

II.L SDV  21. kolo 8.4. o 13.00 hod.  Žilina - Rakytovce DZ Babka za Kmoška

 

Zmena DL č. 21

Valča – Kremnička (Hubka za Roštára)

Vrútky – Trstená (Zeleňák za Hubku)

Žilina B – Ružomberok B (SŽ a MŽ, 9. 4. o 9.00-11.00)

zvolen B – Dukla BB B (SŽ a MŽ 9. 4. o 9.30-11.30)