13. 3. 2009

Spravodaj č. 34/2008-09

 

Rada SsFZ na zasadnutí 5. decembra 2008 rozhodla o bezhotovostnom spôsobe  a výške náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu za vedenie stretnutí v jarnej časti  súťaže s ohľadom na prechod platieb v  mene -  €. Rada rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ a splátky pre mužstvá III. ligy rozdeliť na dve splátky  a to : 1. splátku uhradia kluby do 23. marca vo výše 1090 €2. splátku do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192944/0900. Rada súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy. V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradia finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ 0050192949/0900  a to : -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. 3. 2009 sumu 800 €;  2. splátka – FK, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670 €; - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, St. Bystrica, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €. Ďalej platia všetky ustanovenia Rozpisu súťaží SsFZ, časti XVIII, bod 6 s dodatkom: V prípade odloženia stretnutia III. a IV. ligy ( pre nespôsobilý terén a pod.) prináležia R, AR a DZ „ostatné náhrady“ podľa RS. V takom prípade vyplatí „ostatné náhrady“ R, AR a DZ usporiadajúci FK.

Z dôvodu lepšej identifikácie platieb prideľuje sekretariát SsFZ jednotlivým plátcom zálohy na úhradu R, AR a DZ variabilný symbol, zvlášť pre každý FK, ktorý je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri platbe poštovou poukážkou alebo prevodom. Uvedené VS platia pre 1. splátku: III. liga: Valča 010180, Makov 020180, Kremnička 030180, Krásno n. Kysucou 040180,, Králiky 050180, K. N. Mesto 060180, Zvolen 070180, Námestovo 080180, Fiľakovo 090180, L. Lúčka 100180, D. Ždaňa 110180, L. Štiavnica 120180, V. Krtíš 130180, N. Baňa 140180, Bytča 150180, Rakytovce 160180. IV. liga SEVER: Z. Poruba 170180, Dúbrava 180180, K. Lieskovec 190180, S. Bystrica 200180, K. Lúčka 210180, Tvrdošín 220180, O. Jasenica 230180, Černová 240180, Predmier 250180, Turany 260180, Belá 270180, Trebostovo 280180, Stráňavy 290180, Oščadnica 300180. IV. liga JUH: Poltár 310180, Tisovec 320180, Hliník 330180, Brusno 340180, B. Štiavnica 350180, D. Strehová 360180, V. Blh 370180, Ružiná 380180, Kalinovo 390180, Hnúšťa 400180, Jupie BB Podlavice 410180, Jesenské 420180, Hajnačka 430180, Revúca 440180. Pri úhrade druhej splátky  zmení klub v druhom dvojčíslí 01 na 02 (príklad Zvolen 1. splátka 070180 – 2. splátka 070280). Po preverení úhrad zašle SsFZ príslušnému FK potvrdenie o prijatí zálohovej platby, po vyplatení úhrad R a DZ vyučtovanie skutočných nákladov.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Oznamujeme FK V. ligy sk. C, že FK Šalková odohrý svoje domáce stretnutia v sobotu o 19.00.

2.       Oznamujeme FK, MŠK Fomat Martin odohrá svoje domáce stretnutia na umelej tráve pri ZŠ Hurbanova 27 nasledovne: dospelí V. liga B – nedeľa UHČ, dorast III. liga sobota UHČ, žiaci II. liga nedeľa UHČ.

3.       Oznamujeme FK III. ligy, že MŠK K. N. Mesto odohrá svoje domáce stretnutia v nedeľu v UHČ.

4.       Oznamujeme FK V. ligy sk. A, že ŠK Juventus ZA Závodie odohrá svoje domáce stretnuzia jarnej časti súť. roč. 2008/09 nasledovne: 14. kolo 28. 3. 09 o 15.00 ZA Závodie – Radoľa, 16. kolo 12. 4. 09 o 15.30 ZA Závodie – Bánová B, 17. kolo 19. 4. 09 o 16.00 ZA Závodie – Teplička n. V., 19. kolo 3. 5. 09 o 16.30 ZA Závodie – Rosina, 21. kolo 17. 5. 09 o 17.00 ZA Závodie – D. Hričov, 23. kolo 31. 5. 09 o 17.00 ZA Závodie – Bytčica, 25. kolo 14. 6. 09 o 17.00 ZA Závodie – Rudinská. Stretnutia sa odohrajú na štadióne MŠK Žilina Strážov na UT.

5.       Oznamujeme FK V. liga sk. B, že OFC L. Sliače odohrá svoje MFS na domácom ihrisku nedeľa UHČ.

6.       Oznamujeme FK V. liga sk. D, že Š Team V. Krtíš odohrá jarnú časť súť. roč. 2008/09 z tech. dôvodov na registračné preukazy s názvom FC Š Team Veľký Krtíš resp. FC Š Team.

7.       Upozorňujeme FK na dôslednú prípravú HP, počas úvodných kôl jarnej časti súť. roč. 2008/09.

8.       ŠTK schvaľuje um. trávnatú HP pre FK Vrútky a MŠK Námestovo s možnosťou použitia počas celého súť. roč.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje účastníkom V. ligy dorast sk. D, že FK LAFC Lučenec B odhlásilo svoje družstvo zo súťaže v prebiehajúcom súť. roč. 2008/09. FK, ktoré mali odohrať MFS s FK Lučenec B budú mať vo vyžrebovanom termíne voľno.

2.       Oznamuje účastníkom:

a)       V. ligy dorast sk. B, že FK Nižná odhlásilo svoje družstvo zo súťaže v prebiehajúcom súť. roč. 2008/09. FK, ktoré mali odohrať MFS s FK Nižná budú mať vo vyžrebovanom termíne voľno.

b)       III. ligy SD a MD, že ŽP Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ na ihr. Podbrezová – Skalica,

c)       III. ligy SD a MD, že FK Zvolen odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ,

d)       III. ligy SD a MD, že FK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS v nedeľu UHČ na UT,

e)       IV. ligy dorast sk. SEVER, že OŠK Stráňavy odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 15.00 na ihr. v Stráňavách,

f)         IV. ligy dorast sk. SEVER, že FK L. Sliače odohrá svoje doma hrané MFS sobotu v UHČ dosp.,

g)       IV. ligy dorast sk. JUH, že FK D. Hámre odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 15.00 na ihr. FK Voznica. Súperi, R a DZ sa dostavia na ihr. vo Voznici,

h)       IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Jesenské odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 14.00,

i)         IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Krupina odohrá svoje doma hrané MFS nedeľu UHČ,

j)         V. ligy dorast sk. D, že FK Radzovce odohrá svoje doma hrané MFS sobotu o 14.00,

k)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že FK Žilina B odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku Kasárne. 26. kolo 21. 6. 09 Žilina B – Bytča na ihrisku Strážov na UT,

l)         II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že FK Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS do 30. 4. 09 v sobotu o 10.00-12.00 na štadióne MFK Ružomberok a od 1. 5. 09 na ihrisku v Černovej pri RK sobotu o 10.00-12.00,

m)     III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS nedeľu UHČ na ihrisku K. N. Mesto,

n)       III. ligy SŽ a MŽ sk. C, že FK Žiar B odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu ako pozápasy II. ligy SD a MD VÝCHOD v areáli FK Žiar n. Hr.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       16. kola III. ligy SD a MD Badín – Martin 28. 3. 09 o 10.00-12.30 na UT v Radvani,

b)       III. ligy SD a MD: 24. kolo 17. 5. 09 K. N. Mesto – Badín o 14.00-16.30, 28. kolo 7. 6. 09 K. N. Mesto – N. Baňa 12.00-14.30 ako predz. dosp., 30. kolo 21. 6. 09 K. N. Mesto – Podbrezová B 12.00-14.30; III. liga SŽ a MŽ sk. A: 18. kolo 22. 4. 09 K. N. Mesto B – Bánová o 14.00-16.00, 20. kolo 10. 5. 09 K. N. Mesto B – S. Bystrica o 14.00-16.00,

c)       III. ligy SD a MD: v nedeľu UHČ: 16. kolo 29. 3. 09 Tvrdošín – L. Mikuláš, 20. kolo 26. 4. 09 Tvrdošín – Č. Balog, 23. kolo 10. 5. 09 Tvrdošín – N. Baňa. Dôvod: kolidovanie MFS I. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER,

d)       14. kola V. ligy dorast sk. C Selce – Kováčová 28. 3. 09 o 12.00,

e)       III. ligy SD a MD sobotu v UHČ: 23. kolo 9. 5. 09 D. Kubín – Zvolen, 25. kolo 23. 5. 09 D. Kubín – Krásno; III. ligy SŽ a MŽ sk. B 19. kolo 3. 5. 09 D. Kubín – O. Jasenica o 14.30-16.30. Dôvod: kolidovanie MFS.

f)         III. ligy SŽ a MŽ sk. A UHČ: 14. kolo Bánová R. Teplice 28. 3. 09, 23. kolo Bánová – K. Lieskovec 30. 5. 09, 25. kolo Bánová – Čadca B 13. 5. 09.

4.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       18. kola III. ligy SD a MD Podbrezová B – Krásno 8. 4. 09 (streda) o 13.00-15.30 na ihr. Podbrezová – Skalica,

b)       15. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – O. Veselé 4. 4. 09 o 15.30; 17. kolo V. ligy dorast sk. B Trstená – O. Veselé 17. 4. 09 (piatok) o 16.00; 21. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Sučany – O. Veselé 8. 5. 09 (piatok) o 15.00-17.00,

c)       15. kola V. ligy dorast sk. B Liesek – Diviaky 4. 4. 09 o 13.00, 22. kolo Diviaky – T. Kľačany 23. 5. 09 o 14.30; 26. kolo Diviaky – O. Veselé 20. 6. 09 o 14.30,

d)       14. kolo V. ligy dorast sk. C Dudince – Lovčica Trubín 29. 3. 09 o 14.00,

e)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B na UT: 15. kolo Námestovo B – Z. Poruba 4. 4. 09 o 10.00-12.00, 18. kolo Námestovo – B – Habovka 24. 4. 09 o 14.00-16.00, 20. kolo Námestovo B – Lokca 10. 5. 09 o 10.00-12.00, 22. kolo Námestovo B – Blatnica 24. 5. 09 o 10.00-12.00, 24. kolo Námestovo B – D. Kubín B 5. 6. 09 o 15.00-17.00, 26. kolo Námestovo B – Vrútky 20. 6. 09 o 10.00-12.00.

5.       Potvrdzovanie súpisiek 19. 3. 09, 26. 3. 09 o 14.00-17.00 na KM SsFZ BB.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-626 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 20-29/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 12.02.09 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Bytča, Poltár, Trebostovo, Tisovec, Hnúšťa, Príbelce, Sásová, Podvysoká (všetko dospelí), Jesenské, Tempus R. Sobota (obe dorast), Heľpa, Lokca, Tempus R. Sobota, Belá (všetko SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-627 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 31-33/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 12.03.09 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Králiky dospelí, Žiar n. Hr. B dospelí. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-628 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 31-33/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK upozorňuje FK Trebostovo dospelí, že zastavenie činnosti družstva v zmysle D-626 sa týka aj nedoplatku vo výške 497,91 EUR na účet ObFZ Martin.

D-629 DK upozorňuje funkcionárov FK na zmeny v kap. XIX. ods. 12 RS 2008/2009 – poplatky za disciplinárne previnenia sa z výšky 100,– Sk menia na 3 EUR, 200,– Sk na 7 EUR a 300,– Sk na 10 EUR.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R + DZ IV. liga 14.3.2009 (sobota), R + DZ V. liga 15.3.2009 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2008/2009, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15 €. Program seminárov je zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia - komisie) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca SsFZ uhradí príspevok 10 € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2009. Účastnícky  poplatok resp. príspevok uhradia všetci menovaní výhradne poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok resp. poplatok) alebo prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900. (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025).

2.      Odmeny R, AR, DZ v stretnutiach SFZ – I. LSD (AR-19,92 €), II. LSD (R-23,24 €,AR-16,60 €, DZ-16,60 €), I. LMD (R-19,92 €, AR-13,28 €), I. LSŽ (R-16,60 €, AR-9,96 €), I. LMŽ (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga ženy (R-16,60 €, AR-9,96 €), II. liga ženy (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga žiačky (R-8,30 €, AR-4,98 €). R, AR a DZ majú právo úhrady cestovného vo výške hromadnej dopravy (vlak, autobus). Pri použití motorového vozidla budú vyplatení podľa platného cenníka príslušnej hromadnej dopravy (ŽSR, SAD) bez predloženia dokladu.

3.      KR SsFZ pozýva všetkých predsedov KR ObFZ na spoločné zasadnutie dňa 26.3.2009 (štvrtok) o 15,00 hod do Reštaurácie u Vinca v Banskej Bystrici – Kremničke. Program – vyhodnotenie R a DZ za jesennú časť 2008/2009, vyhodnotenie teoretických previerok na zimných seminároch R a DZ, pokyny pre jarnú časť 2008/2009, informácie k licenčným seminárom R a DZ, iné.

4.       Ospravedlnenia R: Lisická 25. 2. - 14. 3. 09, 6. 4. - 16. 4. 09, Frontová prac. dni, Mi. Jakubjak zimný seminár a celá jarná časť, Fábry 26. - 31. 3. 09, Ondák prac. dni, Debnárová zimný seminár a celá jarná časť, Hýllová soboty, Paňko 28. 3., 11. 4., 2. 5., 9. 5., 24. 5., 30. 5., 13. 6. 09, Jodas 22. 3., 29. 3., 5. 4., 19. 4., 25. 4., 3. 5., 9. 5., 16. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6., 14. 6. 09, Bušo 24. - 29. 3. 09.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       10. februára 2009 úspešne absolvovali záverečné skúšky a stali sa držiteľmi preukazu trénera 3. triedy / UEFA B licencie nasledovní tréneri: Miroslav Adamčík, Vladimír Bycko, Rastislav Bakajsa, Jozef Brišák, Jozef Ďugel, Stanislav Klobucký, Miroslav Komačka, Ivo Kozák, Michal Kuboš, Radoslav Mechír, Marek Mikulík, Ivan Nahálka, Ján Nátny, Juraj Orčo, Pavol Šugár, Alino Švec, Ado Vaník. Srdečne gratulujeme!

2.       TMK SsFZ prekontrolovala a vyhodnotila plnenie RS bod 7/2 o povinnom predkladaní platnej trénerskej licencie trénermi v MFS súťažiach SsFZ v jesennej časti ročníka 2008/2009. FK, ktorých tréneri  neplnili uvedenú povinosť, postupuje na DK SsFZ.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 26. 3. 09 o 10,00 hod.

2.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na znenie čl. 3 Prestupového poriadku  pre neprofesionálnych futbalistov, že hráč môže v jednom súťažnom ročníku štartovať za dva futbalové kluby vrátane materského. Podanie žiadosti o matričný úkon, umožňujúci štart hráča za ďalší klub, bude príslušná MaK kvalifikovať za istých okolností (fingovaná strata RP) za pokus o podvod a prípad odovzdá na doriešenie príslušnej DK.

3.       Matričné poplatky: dospelí: do II. ligy pri doručení podkladov poštou 19.92 € a pri osobnom doručení podkladov 29,88 €, do klubov ostatných súťaží 9.96 € a pri osobnom doručení 14.94 €; dorastenci: poštou 6,64 € a pri osobnom doručení 9,96 €. Poplatok za základnú registráciu, resp. duplikát RP 3,32 €, v prípade urýchleného vybavenia (na počkanie) je poplatok 13,28 €. Všetky uvedené platby je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

4.       V snahe predchádzať problémom v prípade predkladania podkladov k matričným úkonom upozorňujeme funkcionárov FK na nasledovné (opakujúce sa) nedostatky: - neuvedenie dátumu od ktorého začína plynúť doba hosťovania, - nesprávna výška poplatku pri žiadostiach doručených osobne (nie zaslaných poštou), - chýbajúce poplatky pri žiadostiach, kde sa vystavuje aj nový RP (pri zatavených RP), - nepriloženie platného zataveného RP ku žiadosti o matričný úkon. Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na sekretariáte SsFZ: utorok 10,00 – 16,00; streda 12,00 – 17,00 a piatok 10,00 – 14,00. V inom čase je možné len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom.

5.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK a vedúcich družstiev dorastu a dospelých aby si dôsledne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila k 31. 12. 2008 zaslali k výmene na SsFZ. Podkladom k výmene RP (po dobe platnosti) je: vyplnené tlačivo prihláška k registrácii s označením „výmena RP“; fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm nie staršia ako jeden rok; kópia dokladu na overenie RČ (fotokópia RL, OP, karta poistenca a pod.), doklad o úhrade poplatku za výmenu RP vo výške 3,32 € a RP po dobe platnosti. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Matričné miesto zároveň upozorňuje, že v týždni pred zahájením jarnej časti súťaží od 23. -  27. 3. 2009 bude pri výmene RP „na počkanie“ dôsledne požadovať za každý RP príplatok za urýchlenie (3,32€ + 9,96 €).

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

II.LSD Rakytovce – Lučenec (DZ Libiak za Schneidera)

          Dukla BB "B" – Trebišov (DZ Schneider za Braučoka)

 

 

V utorok 10. 3. 2009 nás po ťažkej chorobe, vo veku 53 rokov opustil dlhoročný ekonóm Turčianského futbalového zväzu Ján FONTÁNY. Bol aj viac funkčných období členom Revíznej komisie SsFZ a trénerom žiakov v Sl. Pravne. Česť jeho pamiatke!