5. 12. 2008

Spravodaj č. 23/2008-09

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-619 Na základe rozhodnutia VV SsFZ Peter Chovančák ved. druž. FK Zuberec dorast 6 mesiacov nepodm. od 26.3.09 do 25.9.09, 1-9-2b, 200,- Sk uhradiť

D-620 Na základe rozhodnutia VV SsFZ Martin Filek tréner FK Zuberec dorast 6 mesiacov nepodm. od 26.3.09 do 25.9.09, 1-9-2b, 200,- Sk uhradiť

D-621 Na základe rozhodnutia VV SsFZ Dominik Chovančák 900404 Zuberec 4SN od 26.3.09, 1-9-2b, 100,- Sk uhradiť

D-622 Na základe rozhodnutia VV SsFZ Tomáš Pavlov 900507 Zuberec 4SN od 26.3.09, 1-10, 100,- Sk uhradiť

D-623 Na základe rozhodnutia VV SsFZ FK Zuberec dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, pokuta 5000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie previnenia, podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí registračný preukaz v stretnutí dňa 27.8.08

D-624 Roman Švidraň 871026 Brusno zastavenie činnosti za 4 ŽK od 03.11.08 na 1 MFS

D-625 Na návrh ŠTK SsFZ FK Žiar n. Hr. B dospelí  pokuta 5000,- Sk + 300,- Sk za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za porušenie nariadení kap. XV. RS 2008/2009

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ žiada sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP 2008  v dohodnutých sumách.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prejednala 13. 11. 08 na svojom zasadnutí nedoplatky FK. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6. 12. 08 pod následkom disc. riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Bytča S č. 12  - 5 300 SK, S č. 14 – 3 300 SK, S č. 17 1 300 SK, S č. 18 1 300 SK; Kremnička S č. 17 – 1 300 SK; IV. liga: Poltár S č. 15 – 10 300 SK, S č. 17 – 1 800 SK, S č. 18 – 600 SK; Trebostovo S č. 15 – 1 800 SK; Tisovec S č. 18 – 3 300 SK; V. liga: Hnúšťa S č. 12 – 1 300 SK, Š Team S č. 12 – 12 300 SK, Selce S č. 17 – 200 SK, Sučany S č. 17 – 3 300 SK, Príbelce S č. 18 – 1 300 SK, Š Team S č. 18 – 3 300 SK Sklabiná S č. 18 – 3 300 SK, Sásová S č. 19 – 1 500 SK; Podvysoká S č. 19 – 200 SK; Hnúšťa S č. 19 – 200 SK; dorast: Jesenské S č. 11 – 1 800 SK; Liesek S č. 19 – 300 SK; Tempus RS S č. 19 – 300 SK; D. Hričov S č. 19 – 100 SK; žiaci: Heľpa S č. 12 – 300 SK; Lokca S č. 13 – 300 SK; Radoľa S č. 15 – 5 300 SK; Tempus RS S č. 18 – 300 SK; Belá S č. 19 – 100 SK.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Naväzujúc na peknú tradíciu vyhlasuje Stredoslovenský futbalový zväz v BB už po 14-ty krát najlepších futbalistov regiónu stredného Slovenska. Slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za r. 2008 sa uskutoční 9. januára 2009 (piatok) o 19.00 hod. v priestoroch Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Udeľovanie ocenenia najlepším futbalistom III. ligy STRED sa uskutoční v rámci V. plesu SsFZ v priestoroch Divadelnej reštaurácie. Prípravou plesov sleduje SsFZ rozvíjanie tradície neformálnych stretnutí funkcionárov zväzových orgánov a klubov, ocenených hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, partnerov a fanúšikov futbalu na strednom Slovensku. Touto cestou Vás čo najsrdečnejšie pozývame na tento slávnostný, športovo spoločenský večer. Z dôvodu organizačného zabezpečenia plesu Vás žiadame, aby ste nám najneskôr do 31. 12. 2008 záväzne (telefonicky na 048/4148913, faxom 048/4148914, e mailom futbal@ssfz.sk, prípadne na mobil 0915 827656 Matejka, 0905 151511 Jánošová) nahlásili svoju účasť, resp. účasť manželky, priateľky, prípadne ďalších Vašich hostí.

2.       Na základe ťiadostí o vysvetlenie oznamujeme ObFZ v pôsobnosti SsFZ, že v priebehu októbra a novembra zaslal SsFZ na účty ObFZ nasledovné čiastky: á 7 000 SK, ako príspevok na organizáciu medzioblastných turnajov U-12 za r. 2008; á 10 000 SK, ako príspevok na činnosť ObFZ od SsFZ; preposlali sme zálohu na činnosť ObFZ z prostriedkov SFZ vo výške: BB 31 000 SK, CA 25 000 SK, DK 32 000 SK, LM 35 000 SK, LC 27 000 SK, MT 27 000 SK, RS 31 000 SK, VK 27 000 SK, ZV 28 000 SK, ZH 30 000 SK, ZA 37 000 SK.

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Delegovanie

 

Halová sezóna mládež SFZ 2008/09

SŽ sk. C: 2. turnaj 6. 12. 08 9.00-14.00 organizátor MFK Ružomberok – ŠH Badín Tokár – Majer.

MŽ sk. C: 2. turnaj 6. 12. 08 14.00-19.00 organizátor FK Ružomberok – ŠH Badín Pavol Turňa – Medveď.

Medzinárodný halový turnaj SŽ o pohár J. Vengloša B. Bystrica ŠH Štiavničky 13. -14. 12. 08 Tokár + 1.