14. 11. 2008

Spravodaj č. 20/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Na základe oficiálneho stanoviska matriky SFZ hral hráč Juraj Homola v MFS Kováčová – Žarnovica oprávnene.

2.       Schvaľujeme výsledky a tabuľky jesennej časti súť. roč. 2008/09 v súťažiach dospelých.

3.       Odstupujeme na doriešenie DK FK Žiar B za nezaslanie videozáznamu z MFS Žiar B – Hrochoť.

4.       Žiadame opätovne FK Žiar B o zaslanie videozáznamu z MFS Žiar B – Hrochoť do 19. 11. 08 pod následkom ďalších discipl. opatrení.

5.       Info pre FK Hnúšťa: na základe zistených skutočností upresňujeme počet ŽK po 13. kole Milan Šagúl 730812 3 ŽK, Miroslav Šagúl 741123 2 ŽK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Schvaľujeme výsledky jesennej časti súť. roč. 2008/09 všetkých mládež. súťaží.

2.       Oznamujeme, že MFS 13. kola III. ligy SD Badín – Bytča sa dohrá v jarnej časti súť. roč. 2008/09.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-612  Na základe čl.10 bod 10 DP,DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie  nasledovne od 26.03.09: Martin Mičic 921009 Belá – 1SN, Ľubomír Rusko 740818 Selce do 8.4.09, Katarína Bartálová astr Divín do 16.4.09, Pavol Ozaniak 920312 Belá do 19.4.09, Marek Molnár 860707 Fiľakovo do 20.4.09, Ladislav Žilík 890427 Radzovce do 29.4.09, Imrich Nagy astr Radzovce do 29.4.09, Jozef Oláh 910318 Radzovce do 3.5.09, Ivan Černák tréner Belá do 22.5.09, Mikuláš Bodor 881130 Fiľakovo do 10.6.09, Matej Chovančák 890110 Zuberec do 11.6.09, Anton Willinger veddr Strečno do 11.6.09, Jaroslav Hanuliak tréner Strečno do 11.6.09, Adolf Vaník tréner Divín do 17.7.09, Renáta Moravčíková veddr  Divín do 17.7.09, Marián Sedúch veddr Belá do 17.7.09, Ladislav Ferenc veddr Radzovce do 28.7.09, Štefan Rákoš tréner Radzovce do 28.7.09, Dušan Slaný veddr Bzovík do 11.8.09, Pavol Dendiš tréner Bzovík do 11.8.09, Irenej Vnuk tréner Radoľa do 26.8.09

D-613 Na návrh KR Tomáš Kuzma R 8 SN od 26. 3. 09, 3-5, 200 SK uhradiť,

D-614 Doplnenie trestu uvedeného pod D-586 podľa 1-5a,

D-615 Na základe rozhodnutia ŠTK, DK ruší trest uvedený pod D-611 Milan Šagúl 730812 Hnúšťa,

D-616 Martin Pisarčík 881226 O. Veselé, DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-617 Marek Šiška 810128 Zuberec 2 SP do 30. 6. 08, 1-6-1a,

D-618 Na návrh ŠTK FK Žiar B pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu v požadovanom termíne,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Chyby R (mínus body): Halfar 0,5; Čambora 0,4; Berko 0,2; Uhorskai 0,2; Mihálka 0,2; Drozd 0,2; Martin 0,2; Pocklan 0,2; T. Krahulec 0,2; Drozd 0,2; Hnilica 0,2; Dian 0,2; Hnilica 0,2; Adamec 0,2; Nemček 0,2; Vojvoda 0,5; T. Kamenišťák 0,2; M. Krajči 0,2; Šalata 0,5; Bútora 0,2; Rohoň 0,2; Rendla 0,2; Bušo 0,2; Scherer 0,5.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ pozýva všetkých prihlásených trénerov (116 doškolenie a 46 rekvalifikácia) na doškolovací a rekvalifikačný seminár dňa 17. novembra 2008 (pondelok) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie) s nasledovným programom: prezetácia (08.00 – 09.00), dopoludňajší program 09.00 – 13.30 ( refeferáty – p. J. Votík, P.Szénay, P.Štefaňák J. Hanák), popoludňajší program 14.00 – 18.30 (referáty Š. Zvalo, M. Auxt, prax – M. Budovec, J. Štrba). Všetkým prihláseným trénerom boli poštou zaslané pokyny s pozvánkou a poštovou poukážkou.

2.     TMK SsFZ žiada trénerov 3. ligy dospelých o zaslanie hodnotení úrovne 3. ligy stred  a hlasovacieho lístku do ankety Jedenástka roka SsFZ do 07. novembra 2008.

3.     TMK SsFZ žiada sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP 2008  v dohodnutých sumách.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prejednala 13. 11. 08 na svojom zasadnutí nedoplatky oddiel. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6. 12. 08 pod následkom disc. riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Bytča S č. 12  - 5 300 SK, S č. 14 – 3 3000 SK, S č. 17 1 300 SK, S č. 18 1 300 SK; Kremnička S č. 17 – 1 300 SK; IV. liga: Poltár S č. 15 – 10 300 SK, S č. 17 – 1 800 SK, S č. 18 – 600 SK; Trebostovo S č. 15 – 1 800 SK; Tisovec S č. 18 – 3 300 SK; V. liga: Hnúšťa S č. 12 – 1 300 SK, Š Team S č. 12 – 12 300 SK, Bešeňová S č. 15 – 1 800 SK, Selce S č. 17 – 200 SK, Sučany S č. 17 – 3 300 SK, Príbelce S č. 18 – 1 300 SK, Š Team S č. 18 – 3 300 SK Sklabiná S č. 18 – 3 300 SK, Sásová S č. 19 – 1 500 SK; Ďanová S č. 19 – 200 SK; Podvysoká S č. 19 – 200 SK; Hnúšťa S č. 19 – 200 SK; dorast: Radzovce S č. 10 – 300 SK, S č. 11 – 200 SK. Jesenské S č. 11 – 1 800 SK; Bánová S č. 16 – 100 SK; K. N. Mesto S č. 17 – 100 SK; Tvrdošín S č. 18 – 1 300 Sk; Liesek S č. 19 – 300 SK; Tempus RS S č. 19 – 300 SK; D. Hričov S č. 19 – 100 SK; žiaci: Heľpa S č. 12 – 300 SK; Lokca S č. 13 – 300 SK; Radoľa S č. 15 – 5 300 SK; Tempus RS S č. 18 – 300 SK; Belá S č. 19 – 100 SK.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali:

2.       Žiadame do 18. 11. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Žiar B – Hrochoť opakovane,

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 760406 František Hlinka H. Beňadik, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 920207 Marek Majer Námestovo, 720917 Roman Pecko Zástranie, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Hodnotenie R

III. liga: 13. kolo: Zvolen – Rakytovce 8,4;8,2/8,2; Námestovo – K. N. Mesto 8;8/8; Fiľakovo – Králiky 8,1;8/8,1; L. Lúčka – Krásno 8,5;8,3/8,3; D. Ždaňa – Kremnička, N. Baňa – Bytča 8;8/8,1; L. Štiavnica – Makov 8,2;8,1/8,1; V. Krtíš – Valča 8,2;8,1/8.

IV. liga sk SEVER: 13. kolo: O. Jasenica – Oščadnica 8,2;8/8,2; Černová – Tvrdošín 8;8/8,1; Predmier – K. Lúčka 8,3;8,2/8,2; Turany – S. Bystrica 8,1;8/8; Belá Dulice – K. Lieskovec 7,2;8,2/8,1; Trebostovo – Dúbrava 8,1;8,1/8,1; Stráňavy – Z. Poruba 7,9;8/8.

IV. liga sk. JUH: 13. kolo: V. Blh – Revúca 8,1;8,2/8,1; Ružiná – D. Strehová 8,3;8,1/8; Kalinovo – B. Štiavnica 8;8,2/8; Hnúšťa – Brusno 8,1;8/8,1; Podlavice – Hliník 8,1;8,1/8,1; Jesenské – Tisovec 8,2;8,1/8,1; Hajnačka – Poltár 8,4;8,3/8,2.

V. liga sk. A: 13. kolo: Skalité – Teplička 7,8;8,2/8,2; Bánová B – Radoľa 8;8,1/8; ZA Závodie – Varín 8,1;8/8,2; Strečno – Rudinská 8,1;7,9/8; Rosina – Podvysoká 7,9;8,2/8,1; Belá – Bytča 8,1;8/8; D. Hričov – Turzovka 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. B: 13. kolo: L. Sliače – Nižná 8;8/8; Martin – Ďanová 8,2;8,3/8,3; Sučany – Trstená 8;8,1/8,1; Ludrová – Bešeňová 7,9;8/8; Žaškov – Palúdzka 8,1;8/8; Vrútky – Lisková 8,3;8,3/8,4; O. Veselé – Zuberec 7,9;8/8,2.

V. liga sk. C: 13. kolo: Šalková – Kováčová, Selce – Sásová, D. Hámre – P. Č. Balog 8,1;8/8; Lutila – Radvaň, Žarnovica – Š. Bane 8;8/8; Žiar B – Hrochoť 7,9;8,1/7,9.

V. liga sk. D: 13. kolo: Gemer – Príbelce 8,1;8,1/8,1; Sklabiná – Lubeník, Klenovec – Dačov Lom 7,9;8/8; Nenince – Š Team 8;8/8,1; Mýtna – Radzovce 7,9;8/8,1; Tomášovce – Málinec 8,1;8/8; H. Zalužany – Divín 8;8,1/8,2.