7. 11. 2008

Spravodaj č. 19/2008-09

 

ŠTK a KM SsFZ na základe nepriaznivej predpovede počasia a na základe negatívnych reakcíí futbalových klubov ruší svoje rozhodnutie o predohraní prvých jarných kôl, ktoré sa mali odohrať 8. a 9. 11. 2008.

 

Tradičné stretnutia vedenia SsFZ s funkc. aktívom FK, ktoré sa pripravujú vždy po skončení jes. časti súť. roč. sa tentoraz uskutočnia: IV. liga SEVER 10. 11. 08 (pondelok) o 16.00 v reštauračnom zariadení Trusalová z hlavnej cesty MT – RK za Turanmi pri motoreste odbočiť do ľava a cca 2 km po asfaltovej ceste do doliny podrobnejšie na www.trusalova.sk; IV. liga JUH 11. 11. 08 (utorok) o 16.00 v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene; III. liga 14. 11. 08 (piatok) o 14.00 v B. Bystrici – penzión Olympia v areáli ihriska FK Radvaň. Uvedené stretnutia slúžia k vzájomnej informovanosti v užšom kruhu účastníkov príslušnej súťaže, čo pri iných akciách nie je možné zabezpečiť. Ďalej sú možnosťou na prediskutovanie problematických postojov a situácii prípadne realizáciu návrhov na skvalitnenie činnosti orgánov SsFZ. V tomto roku podrobnejšie k novému prestupovému poriadku. Na stretnutiach očakávame 1 -2 zástupcov jednotlivých FK. Osobitné pozvánky na stretnutia nebudeme zasielať.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Berieme na vedomie list FK Žarnovica, konečné rozhodnutie o oprávnenosti štartu hráča bude zverejnené po obdržaní oficiálneho stanoviska matriky SFZ.

2.       Prerokované námietky: Belá – K. Lieskovec – H neopodstatnená; H. Zalužany – Divín – D neopodstatnená.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Kontumuje MFS 13. kola III. ligy SŽ:

a)       sk. C Kováčová – S. Ľupča priznáva 3 body a skóre 15:0 ponecháva v platnosti prospech FK Kováčová podľa SP čl. 100/e,

b)       sk. D Tisovec – Radzovce priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti prospech FK Tisovec podľa SP čl. 100/e.

2.       Námietky kap. v MFS:

a)       12. kola III. ligy SŽ sk. D Hnúšťa – Jelšava bola prerokovaná ako neopodstatnená – neoprávnený štart hráča nebol dokázaný. FK Hnúšťa uhradí cest. náklady pre Miroslav Gono 252 SK, Vlastimil Chaba 252 SK,

b)       13. kola III. ligy SD N. Baňa – K. N. Mesto bola prerokovaná ako neopodstatnená.

3.       Žiada FK Badín o predloženie potvrdenia o odoslaní oznámenia o zmene UHČ doma hraných MFS v jesennej časti súť. roč. 2008/09 FK Bytča.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-576 DK odstupuje KR a ÚDZ list FK Hôrky ohľadom stretnutia Predmier – Hôrky,

D-577 Dušan Vidiečan 791203 Sásová 5 SN od 27. 10. 08, 1-3b, 200 SK uhradiť,

D-578 Lukáš Koleják 930425 Liesek 2 SN od 3. 11. 08, 1-5a, 100+200 Sk uhradiť,

D-579 Ján Čelko 900216 H. Nemce 4 SN od 3. 11. 08, 1-3b,

D-580 Peter Láska 901104 Tempus RS 4 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b, 100+200 SK uhradiť,

D-581 Pavol Siekel 780802 Belá 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-2b,

D-582 Lukáš Košiar 921007 Hôrky 3 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b,

D-583 Peter Hujo 921212 Štiavnik 2 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-584 Jozef Vároš 901122 Štiavnik 5 SN od 3. 11. 08, 1-3b,

D-585 Michal Doležal 741103 V. Blh 2 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-586 Dušan Halaj 820130 V. Blh 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK,

D-587 Drahomír Tomaškin 751230 Príbelce 1 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-588 Ondrej Václavík 691212 H. Zalužany 2 SN od 3. 11. 08, 1-6-1a,

D-589 Juraj Bakša 771203 H. Zalužany 1 SN od 3. 11. 08, 1-5a, porušenie kap. XIX bod 9 RS 2008/09,

D-590 Filip Celleng 920824 V. Krtíš 2 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-591 Erik Fulop 920323 V. Krtíš 2 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-592 Miroslav Čuba 920402 Martin 4 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b,

D-593 Marek Kubík 940531 Belá 2 SP do 30. 6. 09, 1-4a, 100 SK uhradiť,

D-594 Marek Chutniak 900502 Rabča 5 SN od 31. 10. 08, 1-3b,

D-595 Pavol Hazucha 910204 LM Palúdzka 5 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b,

D-596 Jaroslav Fiačan 900804 LM Palúdzka 5 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b,

D-597 Pavol Zeman 910621 Nižná 4 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b,

D-598 Martin Trnovský 841001 LM Palúdzka 3 SN od 3. 11. 08, 1-3b,

D-599 Martin Pisarčík 881226 O. Veselé DK hráčovi dňom 3. 11. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-600 Marek Šiška 810128 Zuberec DK hráčovi dňom 3. 11. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-601 Jozef Bandúr 901212 D. Hričov 5 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b, 100 SK uhradiť,

D-602 FK Sásová dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 26. 10. 08,

D-603 Erik Valiašek 891203 Závodie 1 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-604 Michal Smida 810602 Teplička 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-605 Tomáš Švihla 900627 Podbrezová B 2 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-606 Vladimír Adamec 791229 Valča 2 SN od 3. 11. 08, 1-5a,

D-607 Jozef Kadák 830709 Bytča 4 SN od 3. 11. 08, 1-6-1b,

D-608 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Marek Kubík 920201 T. Teplice – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 09, Ján Ďurajka 850228 Brusno, Marián Venglár 760828 Š. Bane – zamietajú sa, Tomáš Štrbka 881103 Poltár, Ján Radič 750623 Poltár – zamietajú sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-609 Žiadosť o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Jaroslav Šimoník 821113 Predmier – zamieta sa,

D-610 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 3. 11. 08 na 2 MFS: Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec,

D-611 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 3. 11. 08 na 1 MFS: Robert Kubový 770821 Ďanová 200 SK uhradiť, Drahomír Madleňák 740403 O. Veselé, Zdenko Kopera 820127 Oščadnica, Michal Meliš 901206 Turany, Pavol Siekl 780802 Belá, Michal Smida 810602 Teplička, Marian Červený 780825 Bánová B, Miroslav Mahút 810925 Bánová B, Pavol Puraš 851122 Rudinská, Martin Ďuriš 891214 Rosina, Martin Turiak 860406 Podvysoká 200 SK uhradiť, Ján Bednár 730901 Radvaň, Tomáš Medveď 890801 Č. Balog, Miloš Babeľa 890626 Č. Balog, Jozef Šopa 870707 Žarnovica, Pavol Dobrík 840202 Šalková, Peter Ulický 810610 Gemer, Maroš Choma 781202 Kremnička, Pavol Zlevský 830203 Králiky, Tibor Krnáč 781210 V. Krtíš, Marek Kocian 880906 Bytča, Stanislav Antol 860123 Bešeňová, Stanislav Hornák 681223 Krásno, František Paulus 860101 Krásno, Dušan Halaj 820130 V. Blh, Milan Šagúl 730812 Hnúšťa 200 SK uhradiť, Patrik Wollinger 870802 Tisovec,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Mačuda 2 stretnutia, Kuchársky 1 stretnutie (L. Štiavnica – Bytča), Ma. Jakubjak 3 stretnutia (Oščadnica – Belá).

2.       Zastavenie činnosti rozhodcu : Kuzma 2 mesiace N.

3.       Prerokované stretnutia : L. Štiavnica – Bytča (opodstatnené), Rakytovce – V. Krtíš (neopodstatnené), Žaškov – Zuberec (čiastočne opodstatnené), Ďanová – Bešeňová (neopodstatnené), Ďanová – Nižná (neopodstatnené), Krásno – Fiľakovo (oprávnenosť sťažnosti sa z videozáznamu nedá posúdiť), Dúbrava – Belá-Dulice (neopodstatnené).

4.       Chyby R (mínus body): Ostrihoň 0,2; Kyzek Ja 0,2; Kučera S. 0,2; Krajčí 1; Ploštica 0,5; Podbežný 1; Kubeník 0,5; Danišek 0,2; Greňo 0,2; Šalata 0,2; Šulgan 0,2; Ježík 0,4; Masár 1; Kupka 0,2; Staškovan 0,2; Rohoň 0,4; Madera 0,2; Vojvoda 0,5; Zlejší 0,2; Pšenák 0,2; Pavkovček 0,2; Súhrada 0,2; Martin 0,2; Berta 0,2; Galád 0,4; Ďuriš 0,2.

5.       Upozorňujeme FK Ďanová na nedostatočnú kvalitu videozáznamu.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ pozýva všetkých prihlásených trénerov (116 doškolenie a 46 rekvalifikácia) na doškolovací a rekvalifikačný seminár dňa 17. novembra 2008 (pondelok) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie) s nasledovným programom: prezetácia (08.00 – 09.00), dopoludňajší program 09.00 – 13.30 ( refeferáty – p. J. Votík, P.Szénay, P.Štefaňák J. Hanák), popoludňajší program 14.00 – 18.30 (referáty Š. Zvalo, M. Auxt, prax – M. Budovec, J. Štrba). Všetkým prihláseným trénerom boli poštou zaslané pokyny s pozvánkou a poštovou poukážkou.

2.     TMK SsFZ žiada trénerov 3. ligy dospelých o zaslanie hodnotení úrovne 3. ligy stred  a hlasovacieho lístku do ankety Jedenástka roka SsFZ do 07. novembra 2008.

3.     TMK SsFZ žiada sekretárov ObFZ o urýchlené zaslanie faktúr za organizáciu kvalifikačných kôl NIKE PREMIER CUP 2008  v dohodnutých sumách.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 16.10.2008 na HK-SsFZ.Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. III. liga   Bytča  s.č.12-5300 sk-,  Bytča s.č. 14-3300sk,  IV. liga Hnúšta s,č 12 - 1300 sk, O.Jasenica s.č   14-3300 sk ,  V.liga Ś Team V.Krtiš s.č 12-12300 sk,  DORAST -  Radzovce  s.č 10-300 sk, s č. 11 – 200 SK,  Jesenské   s.č11-1800 sk, Starší žiaci -Heĺpa s.č  12-300   sk, Lokca S.č  13-300 sk. HK nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť okamžite pod následkom discip. konania. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R a AR v MFS: Bytča R a AR2 (N. Baňa – Bytča), K. Lieskovec R (Belá – K. Lieskovec). Na základe nesplnenia čl. 4/a v prípade FK Bytča aj 3/a  Štatútu ...“ oba podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií sa uskutoční 13. 11. 2008 (štvrtok) o 16.30 v reštaurácii U Vinca v B. Bystricai – Kremničke. Žiadame predsedov odborných komisií o zabezpečenie informovanosti jednotlivých členov.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Fiľakovo, Krásno, D. Ždaňa, O. Jasenica, Ružiná, Hnúšťa, Tisovec (13), Trebostovo, B. Štiavnica, Jesenské, Hajnačka (12 a 13).

3.       Žiadame do 11. 11. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Žiar B – Hrochoť, O. Veselé – Zuberec, Belá – K. Lieskovec, Belá Dulice – K. Lieskovec, Zv. Slatina – Badín (všetci KR),

4.       Žiadame do 11. 11. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Palúdzka – Ludrová Dúbrava – Belá, Predmier  - K. Lieskovec, Tisovec  - Kalinovo – žiadame opakovane.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 820416 Tibor Albert Družstevník Gemer, 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 881013 Roman Pukač Veličná, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 741229 Dušan Vojtek Poniky, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 760406 František Hlinka H. Beňadik, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 920207 Marek Majer Námestovo, 710710 Ľuboš Pastucha K. Poruba, 720917 Roman Pecko Zástranie, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Informácia pre R a DZ

Delegovanie na stretnutia súťaží SFZ zostáva v platnosti.

 

 

 

Každý vie, čo môže a čo musí!

Výňatok zo zákona o boji proti chuligánom, výtržníkom, násilníkom, rasistom a neofašistom

V stredu schválili poslanci Národnej rady SR Zákon o organizovaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí. Mal by začať platiť od 1. decembra tohto roku, teda keď ho podpíše prezident a vyjde v Zbierke zákonov.

ČO UKLADÁ ZÁKON

ORGANIZÁTOROVI PODUJATIA

- najneskôr 7 dní pred podujatím písomne oznámiť obci jeho usporiadanie

- pätnásť dní pred začiatkom písomne požiadať obec a policajný zbor o pomoc pri zabezpečení ochrany verejného poriadku, ak ide o rizikovú akciu

- vypracovať organizačný poriadok, bezpečnostné opatrenia

- pre organizovaných priaznivcov hosťujúceho tímu vyčleniť samostatné vstupenky a priestory

- v prípade závažného porušenia verejného poriadku akciu prerušiť prípadne ukončiť

- pri rizikových akciách zriadiť pri vchodoch a východoch aj v priestoroch pre divákov funkčný kamerový systém, ktorý umožní identifikáciu tvárí. Táto povinnosť platí pre najvyššie dve futbalové a hokejové súťaže na štadióne s kapacitou nad 2000 divákov

- na štadiónoch majúcich kapacitu 5000 miest a viac pri predpoklade narušenia verejného poriadku nemôžu byť obsadené miesta na státie

- na štadiónoch s kapacitou 10 000 miest a viac musí mať každý sektor samostatne zariadené miesta zdravotníckej pomoci

USPORIADATEĽOVI

- je oprávnený presvedčiť sa, či fyzická osoba, prichádzajúca na podujatie, nemá pri sebe strelnú zbraň, pyrotechniku, alkohol či drogy

- zabrániť v účasti osobe pod vplyvom alkoholu či omamných látok

- zabezpečiť, aby osoba aj po upozornení pokračujúca v nevhodnom správaní, opustila akciu

- na podujatí môžu byť vystavené len štandardizované štátne symboly, musí zamedziť zneužívaniu štátnych symbolov cudzích štátov

OBCI

- vydať zákaz predaja alkoholu, podávania či požívania alkoholických nápojov na podujatí, ak ju o to požiada organizátor resp. Policajný zbor

SANKCIE

- Ak obec nezakázala alebo neprerušila podujatie, na ktorom boli porušené ľudské práva a slobody, prípadne po žiadosti nezakázala predaj či podávanie alkoholu, môže jej byť udelená pokuta do 100 000 korún. Rovnaká pokuta hrozí organizátorovi, ak si nesplní niektorú zo svojich zákonom predpísaných povinností. Nedisciplinovaní fanúšikovia môžu dostať pokutu do 10 000 korún.

 

(Zdroj denník mŠPORT z 7. 11. 2008)