31. 10. 2008

Spravodaj č. 18/2008-09

 

Upozorňujeme všetky FK, aby pozorne sledovali internetovú stránku SsFZ z dôvodu možného zrušenia predohrávaného prvého jarného kola v prípade nepriaznivého počasia.

 

Tradičné stretnutia vedenia SsFZ s funkc. aktívom FK, ktoré sa pripravujú vždy po skončení jes. časti súť. roč. sa tentoraz uskutočnia: V. ligy sk. A a B 3. 11. 2008 (pondelok) o 16.00 v bistre Breza na futb. štadióne vo Vrútkach; V. liga sk. C a D 4. 11. 2008 (utorok) o 16.00 v moteli DUVOKS v Kriváni; IV. liga SEVER 10. 11. 08 (pondelok) o 16.00 v reštauračnom zariadení Trusalová z hlavnej cesty MT – RK za Turanmi pri motoreste odbočiť do ľava a cca 2 km po asfaltovej ceste do doliny podrobnejšie na www.trusalova.sk; IV. liga JUH 11. 11. 08 (utorok) o 16.00 v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene; III. liga 14. 11. 08 (piatok) o 14.00 v B. Bystrici – miesto a čas upresníme. Uvedené stretnutia slúžia k vzájomnej informovanosti v užšom kruhu účastníkov príslušnej súťaže, čo pri iných akciách nie je možné zabezpečiť. Ďalej sú možnosťou na prediskutovanie problematických postojov a situácii prípadne realizáciu návrhov na skvalitnenie činnosti orgánov SsFZ. V tomto roku podrobnejšie k novému prestupovému poriadku. Na stretnutiach očakávame 1 -2 zástupcov jednotlivých FK. Osobitné pozvánky na stretnutia nebudeme zasielať.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Schválené zmeny termínov: V. liga sk. B 14. kolo Vrútky – Palúdzka 29. 3. 09 v UHČ, V. liga sk. D Sklabiná – Gemer 8. 11. 08 o 13.30.

2.       Informácia pre FK Varín: ŽK po odohratí 12. kola  Martin Lopušan 850412 (1 ŽK), Miroslav Nemček 781223 (1 ŽK).

3.       Námietky kap.: Dúbrava – Belá – H neopodstatnená; Palúdzka – Ludrová – D odstúpená na DK; Radoľa – Skalité – H neopodstatnená.

4.       Oficiálne námietky FK Žarnovica neboli prerokované pre porušenie SP čl. 123 písm. c, k. Námietkový vklad prepadá v prospech SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou predohrať MFS:

a)       14. kola V. ligy dorast sk. D Sklabiná – Fiľakovo B 8. 11. 08 o 11.00.Poplatok bol uhradený.

b)       13. kola IV. ligy dorast sk. JUH Revúca – Poltár 1. 11. 08 o 11.00. FK Revúca uhradí SsFZ 200 SK.

c)       13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Skalité – Čadca B 30. 10. 08 (štvrtok) o 13.30-15.30. Poplatok bol uhradený.

2.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       14. kola V. ligy dorast sk. C Selce – Kováčová 8. 11. 08 o 10.30. Dôvod: kolidovanie UHČ s MFS I. ligy žien.

b)       16. kola III. ligy SD a MD Bánová – V. Krtíš 8. 11. 08 o 10.00-12.30 na ihrisku v Brezanoch. Dôvod: kolidácia MFS.

3.       Predvoláva na zasadnutie 6. 11. 08 o 15.30 z MFS 12. kola III. ligy SŽ sk. D Hnúšťa – Jelšava. FK Hnúšťa: ved. dr. R. Doboš, kap. R. Klepek 940624, FK Jelšava: ved. dr. I. Mike prinesie všetky ŽP FK Jelšava, kap. M. Gono 940319, R stretnutia Marian Laciak.

4.       Kontumuje MFS 12. kola V. ligy dorast sk. A Raková – Skalité priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti prospech FK Rakovej podľa SP čl. 100/e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-532 DK berie na vedomie odvolanie námietok FK Brusno a Ružiná zo stretnutia IV. ligy JUH dosp. Ružiná – Brusno,

D-533 Ivan Urda 740428 Málinec 4 SN od 20. 10. 08, 1-3b,

D-534 Lukáš Kováč 840504 Žaškov DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťaq od potrestania menovaného,

D-535 Michal Polívka 940609 Tempsu RS 4 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b, 100+200 SK uhardiť,

D-536 Marek Kubík 920201 T. Teplice 2 SN od 27. 10. 08, 1-5a,

D-537 Július Kulich ved. dr. FK Poltár dosp. 5 SN od 27. 10. 08, 1-3b, 200+400 SK uhradiť,

D-538 Štefan Drugda 811130 V. Blh 2 SN od 27. 10. 08, 1-5a,

D-539 František Novák 791005 Tvrdošín 4 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b,

D-540 Tibor Kašiak 900810 Rajec 2 SN od 27. 10. 08, 1-3a,

D-541 Patrik Čanecký 940830 Skalité 2 SN od 27. 10. 08, 1-4a,

D-542 Peter Zatovič 930223 Krásno 5 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b,

D-543 Ján Ševec 931201 Krásno 5 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b,

D-544 Milan Petrák 840131 Skalité 3 SN od 27. 10. 08, 1-3b,

D-545 Jaroslav Beňovský 910718 D. Hámre 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-546 Ján Budai 750121 Hnúšťa 1 SN od 27. 10. 08, 1-5a,

D-547 Andrej Dulaj 880110 B. Štiavnica 1 SP do 30. 6. 09, 1-1a,

D-548 FK Tisovec dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváčky po stretnutí 26. 10. 08,

D-549 Ivan Repak 900117 Tomášovce 4 SN od 27. 10. 08, 1-3b,

D-550 Marek Haring 810806 Sásová 1 SN od 27. 10. 08, 1-5a,

D-551 Dušan Vidiečan 791203 Sásová DK hráčovi dňom 27. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-552 Ján Galeta tréner FK D. Hámre dosp. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-553 Jozef Rončák 770327 H. Zalužany 4 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b,

D-554 Jozef Holovic 890216 Príbelce 4 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b,

D-555 FK Príbelce dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí 26. 10. 08,

D-556 FK ŠT Ream dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerkovanie previennia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 26. 10. 08,

D-557 FK Skalbiná dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí 26. 10. 08,

D-558 Andrej Kováč 900505 Tvrdošín 2 SP do 30. 6. 09, 1-5a,

D-559 Silvester Schweiner 901229 Tvrdošín 5 SN od 27. 10. 08, 1-3b,

D-560 Na návrh OK Matej Chovančák 890110 Zuberec 3 mesiace nepodm. od 23. 10. 08, do 22. 1. 09, 1-10, 200 SK uhradiť,

D-561 Anton Betušiak tréner FK Tvrdošín SD 5 SN od 27. 10. 08, 1-3b,

D-562 FK Tvrdošín SD pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera v stretnutí 25. 10. 08,

D-563 Matej Auxt 910507 Č. Balog 4 SN od 27. 10. 08, 1-4a,

D-564 FK Bytča dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokvoanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie rozhodnutia DK trénerom v stretnutí 26. 10. 08,

D-565 Dominik Partylák 930315 LM Palúdzka 3 SN od 27. 10. 08, 1-3a,

D-566 Miroslav Paškaj 920613 Nižná 5 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b,

D-567 Milan Gočál 910317 O. Veselé 2 SN od 27. 10. 08, 1-5a,

D-568 Juraj Kališ 800822 Sučany 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-569 DK odstupuje KR list FK Žaškov z 27. 10. 08 ohľadom stretnuia Žaškov – Zuberec,

D-570 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Erik Hunčík 920110 Čadca – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 09, Jozef Kovalčík 920322 Zuberec – zamieta, Marek Tomčík 840525 Radvaň – zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30. 6. 09,

D-571 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 27. 10. 08 na 2 MFS: Roman Galeta 870526 D. Hámre,

D-572 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 27. 10. 08 na 1 MFS: Ivan Melo 860324 Strečno, Adam Arbet 901127 Lisková, Marek Kubačka 801603 Žaškov, Martin Trnovský 841001 LM Palúdzka, Juraj Kališ 800822 Sučany, Štefan Šibik 851129 Sučany, Ivan Kováč 760506 Ďanová, Milan Gregor 851205 Brusno, Ján Tuhársky 830525 Brusno, Jozef Šavol 731121 Valča, Ľubomír Horváth 751228 Valča, Tomáš Martinec 830203 Králiky, Andrej Stašiniak 790705 Námestovo, Marek Čonka 880926 Fiľakovo, Gabriel Zachar 830415 V. Krtíš, Matej Šouc 860126 Žiar B, Lukáš Gembický 881010 H. Zalužany, Martin Parobek 720617 Klenovec, Tibor Žingor 790724 Sklabiná,

D-573 Michal Pentek 910817 T. Kľačany 5 SN od 27. 10. 08, 1-6-1b,

D-574 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Lukáš Koleják 930425 Liesek, Ján Čelko 900216 H. Nemce, Peter Láska 901104 Tempus RS – chýbajú poplatky za ČK, Stanislav Antol 860123 Bešeňová – chýba poplatok za 4 ŽK,

D-575 DK predovláva na svoje zasadnutie 6. 11. 08 zo stretnutia: Sásová – Šalková V. liga sk. C dosp. o 16.15, FK Sásová: Štefan Kopanica HU, Dušan Vidiečan 791203; Š Tem. – Sklabiná V. liga sk. D dosp. o 16.45 AR1: Jakub Faber. Účasť menovaných na zasadnutí je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 6.11.2008 na SsFZ: Bušo, Horák (15,15 hod.), R. Košárnik (15,30), Ma. Jakubjak, Bubniak (15,45), Kuzma (16,00).

2.       KR pozastavuje delegovanie R Kuzmovi na všetky stretnutia do vyriešenia prípadu.

3.        Ospravedlnenie  DZ : L. Doboš  1.11 až 10.11.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje dňa 17. novembra 2008 (pondelok) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (pre predĺženie platnosti licencie trénerov 2. triedy / B licencie a trénerov 3.triedy / EURO B licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3.triedy / C licencie zmena na 3.triedu / EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 31. októbra 2008 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom  048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena a priezviska, trénerskej triedy/licencie a kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk)

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 16.10.2008 na HK-SsFZ.Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. III. liga   Bytča  s.č.12-5300 sk-,  Bytča s.č. 14-3300sk,  IV. liga Hnúšta s,č 12 - 1300 sk, O.Jasenica s.č   14-3300 sk ,  V.liga    D.Hričov   s.č    10-10300 sk,  Ś Team V.Krtiš s.č 12-12300 sk,  Belá s,č   12-1300 sk, DORAST -  Radzovce  s.č 10-300 sk, s č. 11 – 200 SK, Śtiavnik s.č 11-300 sk,  Jesenské   s.č11-1800 sk, Starší žiaci -Heĺpa s.č  12-300   sk, Lokca S.č  13-300 sk Mladší žiaci - Dlhá s.č 11-15300 sk. HK nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť okamžite pod následkom discip. konania. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnet FK v MFS: Fiľakovo na R (Krásno – Fiľakovo), Tisovec R, AR1, AR2 (Tisovec – Kalinovo), Belá R (Dúbrava – belá). Na základe nesplnenia čl. 4/a v prípade FK Tisovec aj 3/a  Štatútu ...“ všetky podnet odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií sa uskutoční 13. 11. 2008 (štvrtok) o 16.30 v reštaurácii U Vinca v B. Bystricai – Kremničke. Žiadame predsedov odborných komisií o zabezpečenie informovanosti jednotlivých členov.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Makov, L. Štiavnica, Hajnačka, Jesenské, Hliník, B. Štiavnica, Trebostovo, K. Lúčka – 12; K. Lieskovec – 11, 12.

3.       Žiadame do 28. 10. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Palúdzka – Ludrová (DK), Krásno – Fiľakovo, Dúbrava – Belá, Predmier  - K. Lieskovec, Ďanová  - Nižná (KR), Tisovec  - Kalinovo (sekr.)

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 820416 Tibor Albert Družstevník Gemer, 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 930617 Tomáš Vyparina Nao L. Mikuláš, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 800821 Peter Backa Istebné, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 920121 Filip Križan Bzovík 900712 Igor Mikulec Jakub, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 881013 Roman Pukač Veličná, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 741229 Dušan Vojtek Poniky, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 760406 František Hlinka H. Beňadik, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 920207 Marek Majer Námestovo, 710710 Ľuboš Pastucha K. Poruba, 720917 Roman Pecko Zástranie, 910116 Robert Rusnák Polomka, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Zmena DL č. 15

Vrútky – Palúdzka (29. 3. 09)

Tomášovce – Radzovce (DZ Balajthy za Čunderlíka aj dorast)

Mýtna – Š Team (DZ Čunderlíka za Balajthyho)

Brusno – Jakub (dorast, 8. 11. o 14.00)

Hajnačka – Tisovec (dorast, 8. 11. o 13.00)

H. Nemce – Rakytovce (SŽ a MŽ, 8. 11 o 12.00-14.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: 12. kolo: Rakytovce – N. Baňa 7,8;8/8; Bytča – V. Krtíš 8;8/8,1; Valča – L. Štiavnica 8,1;8,2/8,1; Makov – D. Ždaňa 8;8,1/8,1; Kremnička – L. Lúčka 8,2;8,2/8,2; Krásno – Fiľakovo 8,1;8,1/8,1; Králiky – Námestovo 8,1;8/8; K. N. Mesto – Zvolen 8,2;8,1/8,2.

IV. liga sk SEVER: 12. kolo: Oščadnica – Stráňavy 8,1;8,1/8,1; Z. Poruba – Trebostovo 7,8;8/7,8; Dúbrava – Belá Dulice 8;8/8,1; K. Lieskovec – Turany 8,2;8,1/8,2; S. Bystrica – Predmier 8,2;8,1/8; K. Lúčka – Černová 8,2;8,1/8,1; Tvrdošín – O. Jasenica 8;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: 12. kolo: Revúca – Hajnčak 8,2;8,2/8,2; Poltár – Jesenské 8;8,1/8,2; Tisovec – Podlavice, B. Štiavnica – Ružiná 8;8,1/8; Hliník – Hnúšťa 8,2;8,1/8,1; Brusno – Kalinovo 8,1;8/8; D. Strehová – V. Blh 8,2;8,1/8.

V. liga sk. A: 12. kolo: Teplička – D. Hričov 8,2;8/8,1; Turzovka – Belá 8,1;8/8; Bytčica – Rosina 7,8;8,2/8,2; Podvysoká – Strečno 7,9;8/7,9; Rudinská – ZA Závodie 8;8/8; Varín – Bánová B 8;8,1/8,1; Radoľa – Skalité 7,6;8/8,1.

V. liga sk. B: 12. kolo: Nižná – O. Veselé, Lisková - Žaškov 8,1;8/8; Zuberec – Vrútky, Ďanová – L. Sliače 8;8,1/8,1; Palúdzka – Ludrová 8;8/7,8; Bešeňová – Sučany 7,8;8/8; Trstená – Martin 8;8/8,1.

V. liga sk. C: 12. kolo: Kováčová – Žarnovica 8,2;8,1/8; Š. Bane – Z. Slatina 8,1;8/8; Badín – D. Hámre 7,9;8,1/8; P. Č. Balog – Žiar B 8;8/8; Hrochoť – Lutila 8;8,1/8,1; Radvaň – Selce 7,9;8/8,1; Sásová – Šalková 7,9;7,9/8.

V. liga sk. D: 12. kolo: Príbelce – H. Zalužany, Dačov Lom – Tomášovce 8;8/8,1; Divín – Klenovec 7,9;8/8; Málinec – Mýtna 8,1;8/8; Radzovce – Nenince 7,9;8/8,1; Š Team – Sklabiná 8,2;8,1/8,1; Lubeník – Gemer 8;8,1/8,1.