24. 10. 2008

Spravodaj č. 17/2008-09

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 17. 10. 08 okrem iných:

1.       v odvolacom konaní:

a)       neprerokoval odvolanie ŠK Kremnička podaného voči rozhodnutiu DK zverejneného v Spravodajcovi SsFZ č. 13 z 29. 9. 08, pod D-284 pre nesplnenie náležitosti stanovených DP čl. 27, bod a (poplatok pri podaní odvolania nebol uhradený v stanovenej výške podľa RS  kap. XVIII). Neúplný poplatok 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ,

b)       zobral na vedomie informáciu o priebehu šetrenia vo veci odvolania OŠK Baník Stráňavy voči rozhodnutiu KM zverejneného v Spravodajcovi č. 13 voči neoprávnenému štartu hráča v MFS IV. ligy dorast SEVER hraného 27. 8. 08 medzi Roháče Zuberec a Baník Stráňavy.

2.       prerokoval na základe podkladov KR plnenie podmienky o počte R FK hrajúcich v súť. SsFZ 2008/09. Zobral na vedomie zoznam FK neplniacich na základe podkladov predložených príslušnými ObFZ podmienku v zmysle RS 2008/09 čl. VI. bod 3: III. liga: Krásno (chýba 1 R), Kremnička (1), Námestovo (1); IV. liga: Brusno, Hajnačka, Hliník, Poltár, Ružiná, V. Blh ( po 2), Hnúšťa, Kalinovo, O. Jasenica, Podlavice (po 1); V. liga: Badín, Ďanová, Lutila, Mýtna, Teplička n. V. (po 1), D. Hričov, Gemer, Klenovec, Predmier, Sásová, Šalková (po 2). VV zároveň ukladá zabezpečiť chýbajúci počet R najneskôr do 31. 3. 09 pod následkom finančného postihu v zmysle RS 2008/09 čl. IV. bod 3.

3.       prerokoval na základe podkladov ŠTK materiál „Plnenie podmienok FK o počte ml. družstiev v súť. SsFZ“. Na základe predloženej správy konštatoval, že uvedenú podmienku podľa RS 2008/09 čl. VI. bod 2 nedplnili, resp. neplnia FK: III. liga: Králiky – chýba dr. dorastu; D. Ždaňa – chýba dr. žiakov; IV. liga: K. Lúčka – nemá ml. družstvá, Trebostovo – nemá družstvo dorastu. VV na základe znenia RS čl. XVIII. bod 4 ukladá menovaným FK uhradiť poplatok vo výške: Králiky 15 000 SK (na účet ObFZ BB), D. Ždaňa 15 000 SK (na účet SsFZ), Trebostovo 15 000 SK (na účet ObFZ MT), K. Lúčka 30 000 SK (na účet SsFZ). Poplatok je splatný do 10. 11. 08 pod následkom riešenia DK.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Námietky kap.: L. Štiavnica – Bytča – H neopodstatnená; Predmier – K. Lieskovec – H neopodstatnené; Podlavice – Poltár – H odstúpená DK; Ružiná – Brusno – D neopodstatnená, H bude prerokovaná na zasadnutí ŠTK 30. 10. 08; Sučany – Palúdzka – D neopodstatnená; Žaškov – Zuberec – D neopodstatnená; Vrútky – O. Veselé – H odstúpená na DK; Nenince – Málinec – odstúpená na DK.

2.       Nariaďujeme ŠK P. Č. Balog vykonať pred jarnou časťou súť. roč. 2008/09 také opatrenia, aby neprišli do styku diváci s hráčmi pri odchode z HP, pod následkom zákazu používania uvedenú HP k odohratiu MFS.

3.       Predvolávame na zasadnutie 30. 10. 08 o 16.00 zodp. funkcionára FK Ružiná.

4.       V prípade priaznivých poveternostných podmienok nariaďujeme odohrať MFS prvého jarného kola súť. roč. 2008/09 9. 11. 08 v UHČ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať MFS 9. kola III. ligy SD a MD Bytča – Námestovo 29. 10. 08 (streda) o 11.00-13.30,

b)       predohrať MFS 12. kola III. ligy SD a MD Krásno – Badín 25. 10. 08 o 12.00-14.30. FK Krásno uhradí SsFZ 200 SK,

c)       predohrať MFS 13. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Belá – Zuberec 31. 10. 08 (piatok) o 14.30. FK Zuberec uhradí SsFZ 200 SK,

d)       odohrať MFS 2. kola IV. ligy dorast sk. JUH Detva – Šalková 30. 10. 08 (štvrtok) o 12.00.

e)       odohrať MFS 13. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Fiľakovo – Savon BB 5. 11. 08 (streda) o 12.00-14.00. FK Savon BB uhradí SsFZ 200 SK.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou predohrať MFS 13. kola:

a)       V. ligy dorast sk. B LM Palúdzka – Nižná 31. 10. 08 (piatok) o 14.00. FK Nižná uhradí SsFZ 200 SK,

b)       V. ligy dorast sk. D Sklabiná – D. Strehová 31. 10. 08 (piatok) o 11.30. FK Skalbiná uhradí SsFZ 200 SK,

c)       V. ligy dorast sk. D Hajnačka – Divín 31. 10. 08 (piatok) o 14.00,

d)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Krupina 30. 10. 08 (štvrtok) o 9.30-11.30 na UT v B. Bystrica. FK Dukla B uhradí SsFZ 200 SK.

e)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Tempus RS – Detva 30. 10. 08 (štvrtok) o 10,00-12,00. FK Tempus RS uhradí SsFZ 200 SK,

f)         V. ligy dorast sk. D Tempus RS – Tisovec 30. 10. 08 (štvrtok) o 14.00,

g)       III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – Poltár 30. 10. 08 (štvrtok) o 10.00-12.00. FK Tornaľa uhradí ssFZ 200 SK.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)       9. kla IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Stráňavy 30. 10. 08 (štvrtok) o 14.00,

b)       13. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – D. Hámre 30. 10. 08 (štvrtok) o 14.00,

c)       9. kola V. ligy dorast sk. B Bziny – Rabča 30. 10. 08 (štvrtok) o 13.30,

d)       9. kola V. ligy dorast sk. C Selce – Z. Slatina 30. 10. 08 (štvrtok) o 12.00,

e)       13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – L. Lúčka 1. 11. 08 o 10.00-12.00 na ihr. v Brezanoch,

f)         13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Hliník – Žiar B 30. 10. 08 (štvrtok) o 12.00-14.00.

4.       Kontumuje MFS 11. kola:

a)       III. ligy SD Badín – V. Krtíš priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Badín podľa SP čl. 100/b,

b)       III. ligy MD Martin – Krásno priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Martin podľa SP čl. 100/e,

c)       V. ligy dorast sk. D Lučenec B – Divín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Divín podľa SP čl. 100/i. Vrátiť FK Divín námiet. vklad 200 SK.

5.       V prípade priaznivých poveternostných podmienok nariaďuje predohrať MFS prvého jarného kola súť. roč. 2008/09 8. – 9. 11. 2008 v UHČ.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-477 Na návrh TMK FK Rakytovce, V. Krtíš, Bytča a Kremnička (dr. dospelých) pokuta po 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neospravedlnenú účasť trénerov na rokovaní s TMK,

D-478 Marián Berec 850903 V. Krtíš 1 SN od 13. 10. 08, 1-5a,

D-479 Peter Rackovský 881023 Selce 6 SN od 13. 10. 08, 1-6-1b,

D-480 Roman Doboš 960826 Vrútky 4 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-481 Roman Marsina 920513 Bytča 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

d-482 Jozef Letaši 881231 Trstená 6 SN od 20. 10. 08, 1-3c,

D-483 Jaroslav Poduška tréner FK Hriňová dorast 3 SN od 20. 10. 08, 1-3a,

D-484 Matej Vatra 950723 Zvolen 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-485 Matúš Hlinka 940325 Brusno 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-486 Jozef Tomenga 940114 Brusno 4 SN od 16. 10. 08, 1-6-1b,

D-487 Jaroslav Šimoník 821113 Predmier 3 SN od 20. 10. 08, 1-4a,

D-488 Jozef Kovalčík 920322 Zuberec 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-489 Michal Mračník 901223 Štiavnik 5 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-490 Miroslav Hajko 900605 Štiavnik 4 SN od 20. 10. 08, 1-3b,

D-491 Tomáš Horák 960730 Žarnovica 4 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-492 Milan Farkaš 910625 Jesenské 8 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-493 Eduard Ostramok 900117 B. Štiavnica 1 SP do 30. 6. 09, 1-1a,

D-494 Patrik Kuvik 900511 Poltár 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-495 Mário Lipták 781224 Selce 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 23. 10. 08, 1-2a, 200 uhradiť,

D-496 FK Č. Balog dosp. uzatvoreie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 30. 6. 09 pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v a po stretnutí 12. 10. 08,

D-497 Attila Gergely 811221 Gemer 3 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-498 FK Gemer dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v a po stretnutí 19. 10. 08,

D-499 Ján Slaniniak 681221 Málinec 4 SN od 20. 10. 08, 1-3b,

D-500 Ivan Urda 740488 Málinec DK hráčovi dňom 20. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-501 Marek Andok 900213 V. Krtíš 1 SP do 30. 6. 09, 1-1a,

D-502 Juraj Adámek 900501 Podbrezová B 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-503 Marek Janči 910313 K. N. Mesto 2 SN od 23. 10. 08, 1-5a, 100 SK uhradiť,

D-504 Peter Vaňovec 800813 Krásno 3 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-505 Miroslav Tichý tréner FK Bytča dosp. 3 SN od 20. 10. 08, 1-3b,

D-506 Richard Ševčík 800721 Radvaň 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3a,

D-507 Marián Venglár 760828 Š. Bane 4 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-508 Ivan Bíreš 900730 Jakub 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-509 Marian Halgaš 920312 Pliešovce 5 SN od 20. 10. 08, 1-4a,

D-510 Adrián Výboh 910121 Bzovík 2 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-511 Ján Decký 901130 D. Hričov 4 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-512 Lukáš Súľovský 880904 Bánová B trest bude udelený SFZ,

D-513 Ján Ďurajka 850228 Brusno 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-514 Dávid Šestina 870305 Revúca 4 SN od 20. 10. 08, 1-6-1b,

D-515 Ján Radič 750623 Poltár 4 SN od 20. 10. 08, 1-3b,

D-516 Tomáš Štrbka 881103 Poltár 4 SN od 20. 10. 08, 1-3b, porušenie kap. XIX bod 9 RS 2008/09,

D-517 FK Poltár dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti ved. dr. po stretnutí 19. 10. 08,

D-518 Miloš Mušák 891105 O. Veselé 1 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-519 Ján Bažík 800709 Nižná 1 SN od 20. 10. 08, 1-5a,

D-520 Lukáš Kováč 840504 Žaškov Dk hráčovi dňom 20. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-521 Tibor Václavík 661125 Sučany 6 SN od 20. 10. 08, 1-3b,

D-522 Lukáš Medvecký 820921 LM Palúdzka 3 SN od 20. 10. 08, 1-6-1a,

D-523 FK Sučany dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostaočnú uspor. službu v a po stretnutí 19. 10. 08,

D-524 Jaroslav Beňovský 910718 D. Hámre DK berie navedomie úhradu poplatku za ČK. Trest bude udelený po doručení zápisu o stretnutí,

D-525 Tomáš Zajac 900126 Z. Slatina 4 SN od 20. 10. 08, 1-3b,

D-526 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Mário Madleňák 780914 O. Jasenica, Michal Bizík 771015 Trebostovo, Jozef Špulica 830417 Kremnička, Milan Volko 791004 Kováčová – zamietajú sa, Marián Sanitra 910227 Badín, Jozef Koštialik 860903 Bytčica – zmeny zvyšku trestu na 1 SP do 30. 6. 09

D-527 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1: František Tóth 940320 Fiľakovo, Štefan Rubint 940908 Fiľakovo – zamietajú sa,

D-528 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 20. 10. 08 na 1 MFS: Miroslav Markovič 820515 Ďanová, Libor Ťažký 840104 Bytčica, Michal Bielik 801107 K. Lúčka, Jaroslav Žila 801018 Valča, Ivan Hamšík 731007 Králiky, Peter Mikuška 851126 D. Ždaňa, Michal Prepelica 800923 Ružiná, Ján Ďurajka 850228 Brusno, Róbert Juhász 860521 Jesenské, Dušan Vidiečan 791203 Sásová, Richard Ševčík 800721 Radvaň, Roman Ološtiak 811222 D. Hámre, štefan Číž 771006 Žarnovica, Gejza Farkaš 880318 Gemer, Marian Varholák 781214 Š Team, Richard Segeč 791005 Š Team, Pavel Štengl 870311 Divín, Viktor Vince 810610 Klenovec, Juraj Bakša 771203 H. Zalužany, Július Vrábel 890725 H. Zalužany, Matej Majerčík 860602 Revúca, Ján Melich 790130 Málinec,

D-529 Na návrh OK Matej Chovančák 890110 Zuberec DK hráčovi dňom 23. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 28. 10. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (opakovaná neúčasť na rokovaní OK) a poplatok za prerokvoanie previnenia,

D-530 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Michal Polívka 940609 Tempus RS, Marek Kubík 920201 T. Teplice – chýbajú poplatky za ČK, Július Kulich ved. dr. Poltár – chýba poplatok,

D-531 DK predvoláva na svoje zasadnutie 30. 10. 08 zo stretnutia Ružiná – Brusno IV. liga JUH dosp. o 16.15 FK Ružiná: Jozef Líška asist. trénera, FK Brusno: Pavol Pilko tréner, Peter Mokroš ved. dr. Účasť menovaných na zasadnutí je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 6.11.2008 na SsFZ: Bušo, Horák (15,15 hod.), R. Košárnik (15,30), Ma. Jakubjak, Bubniak (15,45).

2.       KR na svojom zasadnutí prerokovala stretnutia : D.Ždaňa – N.Baňa (neopodstatnené), Trstená – Daňová (neopodstatnené, upozorňujeme FK Trstená na nedostatočnú kvalitu videozáznamov zo stretnutí), Selce – Badín (správne rozhodnutie AR2), Stráňavy – Belá (opodstatnené), Trebostovo – Turany (čiastočne opodstatnené), Oščadnica – Belá Dulice (neukončené)

3.        Ospravedlnenie DZ: Schneider do konca jesennej časti súťaže, Piaček  25. – 26. 10., Králik 1. –  2. 11., Roštár do konca jesennej časti súťaže.

4.        Na zasadnutie ÚDZ  dňa 6.11. o 16.00 hod. pozývame delegátov : J. Kanka  (St. Bystrica – Bytča, Č. Balog – Selce), Ľ. Repa (Predmier – K. Lieskovec) a L. Doboš (Selce – Badín ).

5.        Do 1.11. žiadame predložiť video záznam zo stretnutia Nenince – Málinec a  Lipt. Štiavnica – Bytča.

6.        Na zasadnutí ÚDZ sme prerokovali „Správu DZ o priebehu stretnutia“ a prijali sme opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ zo stretnutia Hrochoť – Selce (Orság)

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje dňa 17. novembra 2008 (pondelok) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (pre predĺženie platnosti licencie trénerov 2. triedy / B licencie a trénerov 3.triedy / EURO B licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3.triedy / C licencie zmena na 3.triedu / EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 31. októbra 2008 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom  048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena a priezviska, trénerskej triedy/licencie a kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk)

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 16.10.2008 na HK-SsFZ.Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. III. liga   Bytča  s.č.12-5300 sk-,  Bytča s.č. 14-3300sk,  IV. liga Ćernová s.č   11-2300 sk, Hnúšta s,č 12 - 1300 sk, O.Jasenica s.č   14-3300 sk ,  S.Bystrica  s.č   14-10300 sk. V.liga    D.Hričov   s.č    10-10300 sk,  Ś Team V.Krtiš s.č 12-12300 sk,  Belá s,č   12-1300 sk, Divín  s.č   12- 6300 sk,  Źiar "B s,č  12-1300 sk,Sklabiná  s.č  14-1300 sk, Kováčová  s.č  14-1300 sk. DORAST -  Radzovce  s.č 10-300 sk, s č. 11 – 200 SK, O. Veselé  s,č10-1300 sk Śtiavnik s.č 11-300 sk,  D.Strehová s.č 11-1300 sk, s.č.12-600 sk , Jesenské   s.č11-1800 sk , L.Lužná s.č11-1300 sk,  Korńa  s.č 12-1300 sk, Starší žiaci -Heĺpa s.č  12-300   sk, Lokca S.č  13-300 sk Mladší žiaci - Dlhá s.č 11-15300 sk. HK nariaďuje uvedené nedoplatky uhradiť do 27. 10. 08 pod následkom discip. konania. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnet FK na  výkon R a AR1 a AR2 v MFS: Bytča (L. Štiavnica – Bytča). Na základe nesplnenia čl. 4/a ako aj 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí rozhodnutí R a AR) „Štatútu ...“ podnet odmieta.

2.       Komisia na svojom zasadnutí 23. 10. prejednala sťažnosť FK Slovan Skalité na výkon Ra  AR1 v MFS Rudisnká – Skalité ako neopodstatnený, vklad 1 000 SK prepadá v prospech SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tradičné stretnutia vedenia SsFZ s funkc. aktívom FK, ktoré sa pripravujú vždy po skončení jes. časti súť. roč. sa tentoraz uskutočnia: V. ligy sk. A a B 3. 11. 2008 (pondelok) o 16.00 v bistre Breza na futb. štadióne vo Vrútkach; V. liga sk. C a D 4. 11. 2008 (utorok) o 16.00 v moteli DUVOKS v Kriáni; IV. liga SEVER 10. 11. 08 (pondelok) o 16.00 v reštauračnom zariadení Trusalová z hlavnej cesty MT – RK za Turanmi pri motoreste odbočiť do ľava a cca 2 km po asfaltovej ceste do doliny; IV. liga JUH 11. 11. 08 (utorok) o 16.00 v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene; III. liga 14. 11. 08 (piatok) v B. Bystrici – miesto a čas upresníme. Uvedené stretnutia slúžia k vzájomnej informovanosti v užšom kruhu účastníkov príslušnej súťaže, čo pri iných akciách nie je možné zabezpečiť. Ďalej sú možnosťou na prediskutovanie problematických postojov a situácii prípadne realizáciu návrhov na skvalitnenie činnosti orgánov SsFZ. V tomto roku podrobnejšie k novému prestupovému poriadku. Na stretnutiach očakávame 1 -2 zástupcov jednotlivých FK. Osobitné pozvánky na stretnutia nebudeme zasielať.

2.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Zvolen, Hnúšťa, Oščadnica, K. Lieskovec (11), Fiľakovo (10, 11), Ružiná, Tisovec (9, 10, 11 – posledné upozornenie), O. Jasenica (10).

3.       Žiadame do 28. 10. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Ružiná – Brusno, Žaškov  - Zuberec, Nenince  - Málinec (všetky DK).

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 820416 Tibor Albert Družstevník Gemer, 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 840408 Blažej Špaňo Žiar n. Hr., 930617 Tomáš Vyparina Nao L. Mikuláš, 890904 Pavel Farkaš Lokom. Zvolen, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 800821 Peter Backa Istebné, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 920121 Filip Križan Bzovík 900712 Igor Mikulec Jakub, 751104 Stanislav Manarik Predmier, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 881013 Roman Pukač Veličná, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 791005 Richard Segeč Š Team, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 741229 Dušan Vojtek Poniky, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 711411 Milan Boháčik Klenovec, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 760406 František Hlinka H. Beňadik, 900504 Martin Chovan Šalková, 940211 Filip Janovský Dukla B. Bystrica, 870409 Vojtech Karasz Bátka, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 920207 Marek Majer Námestovo, 710710 Ľuboš Pastucha K. Poruba, 720917 Roman Pecko Zástranie, 910116 Robert Rusnák Polomka, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 851218 Marek Timek K. N. Mesto, 870721 Tomáš Tóth L. Vlachy, 730624 Robert Vas Uz. Panica,

 

Zmena DL č. 14

Palúdzka –Nižná (dorast, 31. 10. o 14.00)

Selce – Z. Slatina (dorast, 30. 10. o 12.00)

Sklabiná – D. Strehová (dorast, 31. 10. o 11.30)

Tempus RS – Tisovec (dorast, 30. 10. o 14.00)

Tempus RS – Detva (SŽ a MŽ, 30. 10. o 10.00-12.00)

Hajnáčka – Divín (31. 10. o 14,00)

vo všetkých prípadoch platia pôvodné delegácie.

Dohrávky:

Bytča – Námestovo (SD a MD, 9. kolo 29. 10. o 11.00-13.30, Martinec – Juríček, ObFZ ZA – Ševec)

Detva – Šálková (dorast, 2. kolo 30. 10. o 12.00, Bulla – Ligač)

Z. Poruba – Stráňavy (dorast, 9. kolo 30. 10. o 14.00, Zlejší – ObFZ LM)

Bziny – Rabča (dorast, 9. kolo 30. 10. o 13.00, M Jakubjak – ObFZ DK).

SFZ

Jupie BB – Dukla BB B (SD, DZ Braučok za Konečného)

 

Hodnotenie R

III. liga: 11. kolo: K. N. Mesto – Rakytovce 7,9;8,3/8,2; Zvolen – Králiky 8;8,1/8,1; Námestovo – Krásno 8,5;8,4/8,3; Fiľakovo – Kremnička 8,3;8,1/8,1; L. Lúčka – Makov 8,4;8,1/8,1; D. Ždaňa – Valča 7,8;7,9/8; L. Štiavnica – Bytča 7,7;8,1/7,9; V. Krtíš – N. Baňa 8,2;8,1/8,1.

IV. liga sk SEVER: 11. kolo: Tvrdošín – Oščadnica 8;8/8; O. Jasenica – K. Lúčka 8,1;8/8,1; Černová – S. Bystrica 8;8,1/8,1; Predmier – K. Lieskovec 7,2;7,9/8; Turany – Dúbrava 8,1;8/8; Belá Dulice – Z. Poruba 8,1;8,2/8,1; Trebostovo – Stráňavy 8;8/8,2.

IV. liga sk. JUH: 11. kolo: D. Strehová – Revúca 8,3;8/8,1; V. Blh – B. Štiavnica 7,8;8/8; Ružiná – Brusno 8,2;8,3/8,4; Kalinovo – Hliník 8,1;8,1/8,1; Hnúšťa – Tisovec 8;8/8;Podlavice – Poltár 8,1;8,2/8,1; Jesenské – Hajnačka 8,2;8/8.

V. liga sk. A: 11. kolo: Radoľa – Teplička 8,3;8,2/8,1; Skalité – Varín 8,2;8,1/8,1; Bánová B – Rudinská 8;8,1/8; ZA Závdie – Podvysoká 8,2;8/8; Strečno – Bytčica 7,9;8/7,9; Rosina – Turzovka 8,2;8,3/8,3; Belá – D. Hričov 8;8/8.

V. liga sk. B: 11. kolo: Ďanová – Nižná 8;8/8; L. Sliače – Trstená 7,8;8,1/8; Martin – Bešeňová 8,1;8,1/8,1; Sučany – Palúdzka 7,5;7,8/8,3; Ludrová – Lisková 7,9;7,9/7,9; Žaškov – Zuberec 7,5;8,1/7,9; Vrútky – O. Veselé 8,1;8/8.

V. liga sk. C: 11. kolo: Sásová – Kováčová 7,2;8,1/8; Šalková – Radvaň 8,2;8,1/8,1; Selce – Hrochoť 8,2;8/8,1; Lutila – P. Č. Balog 8,1;8/8; Žiar B – Badín 7,8;8,1/8,1; D. Hámre – Š. Bane 7,6;7,9/7,9; Z. Slatina – Žarnovica 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. D: 11. kolo: Lubeník – Príbelce 8,1;8/8,1; Gemer – Š Tema 7,8;8,1/8,1; Sklabiná – Radzovce 8,2;8,1/8; Nenince – Málinec 8,2;8/8; Mýtna – Dačov Lom 8,1;8/8; Tomášovce – Divín 8;8,1/8,1; Klenovec – H. Zalužany 8;8,1/8.