10. 10. 2008

Spravodaj č. 15/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Prerokované nám. kap.: Zvolen – Kremnička – H postúpená na DK, Varín – Teplička – D postúpená na KR.

2.       Na základe pretrvávajúcich sťažností na vybavenosť a hygienu kabíny R, posledný krát upozorňujeme FK Mýtna na zjednanie nápravy pod následkom zákazu používať areál FK Mýtna k odohratiu MFS, zároveň pozývame zodpovedného funkcionára FK Mýtna na zasadnutie ŠTK 16. 10. 08 o 16.00.

3.       Schválené zmeny termínov: S. Bystrica – O. Jasenica 10. kolo 11. 10. 08 UHČ na ihr. FK Povina, súper, R a DZ sa dostavia na ihrisko FK Povina. Juventus Žilina – Podvysoká 11. kolo a Juventus – Varín 13. kolo v UHČ na um. tráve v Strážove, súper, R a DZ sa dostavia do Strážova (upozorňujeme na vhodnú obuv). FK Juventus predloží súhlas od FK Žilina k použitiu HP k odohratiu uvedených MFS.

4.       Berieme na vedomie list FK Kremnička a zároveň prípad odstupujeme na doriešenie DK.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       9. kola III. ligy SD a MD Bytča – Námestovo 8. 11. 08 o 11.00-13.30,

b)       9. kola III. ligy SD a MD Tvrdošín – Bánová 14. 10. 08 (utorok) o 13.00-15.30,

c)       9. kola III. ligy SD a MD Badín – K. N. Mesto 22. 10. 08 (streda) o 12.00-14.30,

d)       9. kola III. ligy SD a MD Č. Balog – Podbrezová B 15. 10. 08 (streda) o 12.00-14.30,

e)       12. kola III. ligy SD a MD Bytča – Martin 25. 10. 08 o 10.00-12.30. Dôvod: kolidovanie MFS s III. ligou dosp.

f)         9. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Lisková – Štiavnik 15. 10. 08 (streda) o 14.30,

g)       9. kola IV. ligy dorast sk. JUH Krupina – D. Hámre 22. 10. 08 (streda) o 15.00,

h)       13. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – D. Hámre 30. 10. 08 (štvrtok) o 15.00,

i)         7. kola V. ligy dorast sk. A Radoľa – Podvysoká 30. 10. 08 (štvrtok) o 13.00,

j)         9. kola V. ligy dorast sk. C Jakub – Bzovík 30. 10. 08 (štvrtok) o 14.00

k)       9. kola V. ligy dorast sk. C Selce – Z. Slatina 8. 11. 08 o 12.00,

l)         odohrať MFS 11. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Krásno – K. N. Mesto 16. 10. 08 (štvrtok) o 12.00-14.00. FK K. N. Mesto uhradí na účet SsFZ 150 SK,

m)     9. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Dukla BB B – Detva 15. 10. 08 (streda) o 14.00-16.00 na um. tráve,

n)       9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čadca B – Oščadnica 15. 10. 08 (streda) o 14.00-16.00,

o)       9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – O. Jasenica 22. 10. 08 (streda) o 14.00-16.00,

p)       10. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Nižná – Lokca 14. 10. 08 (utorok) o 13.00-15.00. FK Nižná uhradí SsFZ 150 SK,

q)       9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tisovec – Hnúšťa 15. 10. 08 (streda) o 14.00-16.00,

r)        13. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D V. Krtíš – Revúca 15. 10. 08 o 13.00-15.00. FK Revúca uhradí SsFZ 150 SK.

s)       9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Zborov – Bánová 15. 10. 08 (streda) o 13.30-.1530 obrátené poradie

t)        12. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – Lučenec B 25. 10. 08 o 10.00-12.00 obrátené poradie. Dôvod: kolidovanie MFS.

2.       Nariaďuje odohrať MFS 9. kola:

a)       V. ligy dorast sk. C Brusno – Žarnovica 30. 10. 08 (štvrtok) o 14.00,

b)       III. ligy SŽ a MŽ sk. C Brusno – Kremnička 15. 10. 08 (streda) o 11.30-13.30.

3.       Kontumuje MFS:

a)       9. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Rajec – Zuberec priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech Rajca podľa SP čl. 100/c,

b)       9. kola V. ligy dorast sk. B Likavka – Nižná priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Likavky podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Nižná berie na vedomie,

c)       8. kola III. ligy SŽ sk. A Radoľa – S. Bystrica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech S. Bystrici podľa SP čl. 100/i. Prípad odstupuje na DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-384 Roman Husár 870217 Predmier 3 SN od 29. 9. 08, 1-4a,

D-385 Dominik Jankovič 950112 Dudince 1 SN od 6. 10. 08, 1-4a,

D-386 Ján Sáňka 911227 Detva 2 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-387 Jozef Lakota 900515 Detva 2 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-388 Milan Volko 791004 Kováčová 3 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-389 Miroslav Gluch tréner FK Sklabiná dosp. 4 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-390 Štefan Švihla ved. dr. FK D. Hámre dorast 5 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-391 Jaroslav Mistrík tréner FK Kováčová dosp. 5 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-392 Marek Drak 880302 Jesenské 1 SP do 30. 6. 09, 1-4a,

D-393 Stanislav Podmanický 781010 Stráňavy 1 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-394 Luboš Thomka 891218 Trebostovo 1 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-395 Juraj Lukašík 800121 Trebostovo 1 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-396 Michal Bizík 771015 Trebostovo 3 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-397 FK Poltár dosp. pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a DP 2-6 za neprístojnosť diváka a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí 28. 9. 08,

D-398 Marek Mušák 910606 D. Kubín 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 6. 10. 08, 1-5a,

D-399 Marián Seko 850803 Krásno 4 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-400 Andrej Kodaj 820205 L. Lúčka 4 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-401 Marián Hurík 771020 Kremnička DK hráčovi dňom 6. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-402 Adam Benko 950421 Žarnovica 2 SN od 6. 10. 08, 1-1b,

D-403 Tomáš Bačík 870222 Šalková 1 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-404 René Gugh 930124 Pliešovce 5 SN od 6. 10. 08, 1-6-2a,

D-405 Tibor Gemer 840512 Nenince 1 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-406 Michal Vlačuha 900811 Klenovec 4 SN od 6. 10. 08, 1-6-1b,

D-407 Tomáš Bystriansky 910928 V. Blh 5 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-408 Jozef Chovančák 910725 Liesek 2 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-409 Peter Kubáň 90801 Bešeňová 1 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-410 Milan Protuš 761225 Bešeňová Dk hráčovi dňom 6. 10. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-411 Albert Adamec tréner FK Bešeňová dosp. 6 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-412 FK Bešeňová dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera v a po stretnutí 5. 10. 08,

D-413 FK Trstená dosp. pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a DP 2-6 za neprístojnosť usporiadateľa a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 5. 10. 08,

D-414 Ľuboš Perniš 760921 Zvolen, DK vzhľadom k námietke voči ČK v stretnutí Zvolen – Kremnička žiada menovaného do 14. 10. 08 o písomné vyjadrenie k priestupku hráča Marián Hurík 771020 Kremnička,

D-415 Na návrh KM Irenej Vnuk tréner FK Radoľa SŽ 6 mesiacov od 9. 10. 08 do 8. 4. 09, 1-9-2b,

D-416 Na návrh KM Martin Radolský 951230 Radoľa DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-417 Na návrh KM FK Radoľa SŽ zastavenie činnosti na 2 súť. stret. nepodm. + pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 27. 9. 08,

D-418 FK Trebostovo pokuta 1 500+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť asist. trénera v stretnutí 5. 10. 08,

D-419 Lukáš Kmeť 850114 Hliník 1 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-420 Michal Zuberník 860821 Hliník 4 SN od 6.10. 08, 1-3b,

D-421 Matej Šimko 910615 Hliník 2 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-422 Marián Strelec 901031 Jesenské 3 SN od 6. 10. 08, 1-4a,

D-423 Attila Bálint 901031 Jesenské 6 SN od 6. 10. 08, 1-2c,

D-424 Pavel Kurčík 920801 Poltár 2 SN od 6. 10. 08, 1-5a,

D-425 Michal Bohuš 900321 Sliač 2 SP do 30. 6. 09, 1-6-1a,

D-426 Marek Linet 910414 Radoľa 3 SN od 6. 10. 08, 1-3b,

D-427 Jozef Koštialik 860903 Bytčica 3 SN od 6. 10. 08, 1-6-1b,

D-428 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Martin Baleja 810913 Bytčica, Peter Calík 911123 T. Kľačany, Peter Švába 821025 O. Veselé, Jozef Šopa 870707 Žarnovica – zamietajú sa, Adrián Výboh 910121 Bzovík – zamieta sa porušenie kap. XIX. bod 12 RS 2008/09,

D-429 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 6. 10. 08 na 1 MFS: Štefan Drugda 811130 V. Blh, Stanislav Vyšný 861005 Bešeňová, Vladimír Lauko 880222 Lisková, Vladimír Kanda 840302 Kremnička, František Košťál 751001 Námestovo, Kornel Telek 800802 Fiľakovo, Peter Bytčánek 861104 Podvysoká, Ján Slúčik 810131 K. Lúčka, Miroslav Dibala 840819 Málinec, Miroslav Straško 771220 Málinec, Jaroslav Iždinský 751004 Mýtna, Marek Tomčík 840525 Radvaň, Roman Sochor 770527 Š. Bane, Roman Medvec 730701 Revúca, Csaba Csányi 711221 Ružiná, Tomáš Šulaj 871022 Kalinovo, Ján Radič 750623 Poltár,

D-430 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Juraj Fľak asist. trénera Trebostovo – chýba poplatok, Juraj Bajza 730523 Predmier – chýba popl. za 4 ŽK,

D-431 DK predvoláva na svoje zasadnutie 16. 10. 08 zo stretnutia Zvolen Kremnička III. liga dosp. o 16.15: FK Kremnička: Marian Hurík 771020, Vladimír Kanda 840302. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Na  náhradný termín fyzických previerok pozývame rozhodcov : Michal Budáč, Masár, Hrtús, Debnárová, Martinec. Fyzické previerky sa budú konať v sobotu 18.10. 2008, od 9.00 hodiny na štadióne Dukly B. Bystrica – na Štiavničkách.

2.       Komisia riešila a rozhodla o potrestaní rozhodcov v zmysle „Zásad pre činnosť R a DZ „ zo stretnutí K.Lieskovec – Oščadnica R Ondrašina, Stará Bystrica – Kotr. Lúčka R Janíček, Kováčová – D Hámre R Verkin, Part. Č.Balog – Sásová R Galát a AR Frontová, Selce – Badín AR R. Košárnik.

3.       Komisia posúdila vyžiadané video záznamy a prijala tieto rozhodnutia : L.Štiavnica –Liet. Lúčka sťažnosť neopodstatnená, Brusno – Revúca situácia sa z video záznamu nedá posúdiť,  Žažkov – Vrútky R T. Kamenišťák v riešení, Trebostovo – Turany R Grznár v riešení.

4.       Ospravedlnenia R: Kúchen 18. 10. 08, Horný 27. - 31. 10. 08, Mi.Jakubjak od 25. 10. 08 do konca jesennej časti, Hronček 25. 10. 08, Grenčík 25. - 26. 08, Ligas 15. 10. 08, Sikora 12. 10. 08, Chudý pracovné dni, Ivanič 26. 10. 08, Čajka 19. a 26. 10. 08 a pracovné dni, Weiss 6. - 20. 10. 08, Lisická od 13.10. - 17. 11. 08, I.Krahulec od 6. 10. 08 do prihlásenia, Ja.Kyzek 25. - 26. 08, Weis 7. – 20. 10. 08; Ivanič 26. 10. 08. KR SsFZ opätovne upozorňuje všetkých R na včasné a opodstatnené ospravedlnenia zo stretnutí v lehote 21 dní. Neskoré a neopodstatnené ospravedlnenia nebude KR akceptovať a budú riešené v zmysle zásad pre činnosť R SsFZ !!!

5.       Ospravedlnenie DZ : Híveš 18. a 19.10., Kubáni 25. a 26.10., Jančok 26.10., Michalko 20.až 24.10.

6.       Na zasadnutie UDZ  dňa 23.10. o 16.00 hod. pozývame L. Doboša (stretnutie Selce-Badín ) a L. Kamenišťáka.

7.       Na zasadnutí UDZ sme prerokovali a prijali opatrenia v súlade so „Zásadami pre činnosť R a DZ“ zo stretnutia Stará Bystrica – Kotr. Lúčka DZ Meliš.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje dňa 17. novembra 2008 (pondelok) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F 313 – 3. poschodie, doškoľovací seminár (pre predĺženie platnosti licencie trénerov 2. triedy / B licencie a trénerov 3.triedy / EURO B licencie) v rozsahu 4 hod. od 09.00 hod do 13.00 hod. a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3.triedy / C licencie zmena na 3.triedu / EURO B licenciu) v rozsahu 10 hod. od 09.00 hod. do 19.00 hod. Žiadame všetkých záujemcov, aby do 31. októbra 2008 poslali záväzné prihlášky (poštou na SsFZ, P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. faxom  048 / 414 89 14 resp. mailom futbal@ssfz.sk) na príslušný druh seminára s uvedením mena a priezviska, trénerskej triedy/licencie a kontaktnej adresy. Následne všetkým prihláseným trénerom budú zaslané pokyny s programom a poštovou poukážkou na uhradenie účastníckeho poplatku (doškolenie 300.- Sk resp. rekvalifikácia 700.- Sk)

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na zasadnutie 16. 10. 08 o 16.00 k k prejednaniu odvolania FK Baník Stráňavy voči rozhodnutiu KM SsFZ FK Stráňavy: Ladislav Ondák + ved. dr. dorastu – priniesť so sebou dôkazový materiál; FK Zuberec: Peter Chovančák ved. dr. dorastu, Dominik Chovančák kap. dr., Matej Chovančák hráč, Tomáš Pavlov hráč. Menovaní hráči si prinesú so sebou RP a doklad na overenie totožnosti. Zároveň pozýva R stretnutia Michala Harezníka. Účasť pozvaných na zasadnutí OK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na  výkon R a AR2 v MFS: N. Baňa na R (D. Ždaňa – N. Baňa) Kremnička AR1 a 2 (Zvolen – Kremnička. Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu ...“ podnety odmieta.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Makov, L. Lúčka, Oščadnica, K. Lieskovec, Turany, B. Štiavnica, Ružiná, Tisovec, Hajnačka, Jesenské (9), Hnúšťa (odstupuje DK).

2.       Žiadame do 14. 10. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Zvolen – Kremnička, Ďanová  - Bešeňová (DK), Oščadnica – Belá, D. Ždaňa – N. Baňa, Selce – Badín (KR).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 820416 Tibor Albert Družstevník Gemer, 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 850320 Henrich Kollár Králiky, 881231 Marián Šmárik Bánová, 840408 Blažej Špaňo Žiar n. Hr., 930617 Tomáš Vyparina Nao L. Mikuláš, 900505 Michal Zvara MFK D. Kubín, 890904 Pavel Farkaš Lokom. Zvolen, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 860724 Štefan Backa O. Veselé, 920909 Dávid Barta Jesenské, 800821 Peter Backa Istebné, 920112 Martin Bocian Žarnovica, 871123 Tomáš Ciesarik Hlboké, 790112 Ladislav Csernyanský Terany, 901210 Roland Datko Baník V. Krtíš, 731015 Martin Ferenčík Prenčov, 8501278 Ján Holeš Brodno, 930520 Peter Hrabovský Bytča, 880709 Jozef Chobot D. Hričov, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 920121 Filip Križan Bzovík 900712 Igor Mikulec Jakub, 751104 Stanislav Manarik Predmier, 910512 Ivan Oláh Radzovce, 841104 Matej Páchnik Kosorín, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 881013 Roman Pukač Veličná, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 791005 Richard Segeč Š Team, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 741229 Dušan Vojtek Poniky, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 891110 Tomáš Deneš Halič, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 900722 Lukáš Kutlík Aqua T. Teplice, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce, 900111 Zsolt Tóth Jesenské, 790927 Roman Čipčala FC Junior Radvaň, 651031 Roman Štrba Radvaň, 840525 Marek Tomčík Radvaň, 750309 Ľubomír Mati Radvaň, 760129 Igor Országh Radvaň.

 

Zmena DL č. 11

Stráňavy – Belá (DZ Piatek za Mastiša aj dorast)

Nižná – Lokca (SŽ a MŽ, 14. 10. o 13.00-15.00)

 

Zmena DL č. 12

Fiľakovo – Kremnička (DZ Forgon za Krahulca)

V. Krtíš – N. Baňa (DZ Krahulec za Forgona)

Selce – Hrochoť (DZ Balajthy za Spišiaka)

Z. Slatina – Žarnovica (DZ Spišiak za Balajtyho)

Predmier – Terchová (dorast, Repa za Košu)

Kalinovo – Vidiná (dorast, DZ Halaj za Doboša)

 

Dohrávky

Upozorňujeme R a DZ, aby si pozorne prezreli nariadené termíny dohrávok neodohraných MFS 9. kola – Správa KM. Ak nebude zverejnená zmena, platí na tieto dohrávky pôvodné delegovanie podľa DL č. 10.

 

Hodnotenie R

III. liga: 9. kolo: Králiky – Rakytovce 8;8/8; K. N. Mesto – Krásno 8,2;8/8,2; Zvolen – Kremnička 8,3;8,2/7,8; Námestovo – Makov 8,3;8,2/8,1; Fiľakovo – Valča 8,3;8,1/8,2; L. Lúčka – Bytča 7,6;8/8; D. Ždaňa – N. Baňa 8,1;8/8; L. Štiavnica – V. Krtíš 8,3;8,2/8,1.

IV. liga sk SEVER: 9. kolo: K. Lúčka – Oščadnica 8,2;8,1/8,4; Tvrdošín – S. Bystrica 8,2;8,2/8,1; O. Jasenica – K. Lieskovec, Turany – Stráňavy 8,2;8,1/8,1; Černová – Dúbrava 8,1;8/8,1; Predmier – Z. Poruba 8,2;8,2/8,3; Belá Dulice – Trebostovo 8;8/8,1.

IV. liga sk. JUH: B. Štiavnica – Revúca 8,2;8,1/8,1; D. Strehová – Brusno 7,8;8/8,1; V. Blh – Hliník 8,3;8,2/8,2; Ružiná – Tisovec 8;8/8,1; Kalinovo – Poltár 8,2;8,2/8,2; Hnpšťa – Hajnačka 8,1;8,2/8; Podlavice – Jesenské 8;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Varín – Teplička 7,3;8/8,2; Radoľa – Rudinská, Skalité – Podvysoká 8,1;8/8; Bánová B – Bytčica 7,7;8/8,1; ZA Závodie – Turzovka 8;8,1/8; Strečno – D. Hričov 7,9;8,2/8,1; Rosina – Belá 7,7;8/8.

V. liga sk. B: Trstená – Nižná 8;8/8; Ďanová – Bešeňová 7,7;7,9/8; L. Sliače – Palúdzka 7,9;8,1/8; Martin – Lisková 8,2;8/8,1; Sučany – Zuberec 7,9;8/8; Ludrová – O. Veselé 7,8;8/8; Žaškov – Vrútky 7,4;8,1/8,2.

V. liga sk. C: 9. kolo: Radvaň – Kováčová 8;8/8,1; Sásová – Hrochoť 7,8;8/8; Šalková – P. Č. Balog 8,2;8,1/8,1; Selce – Badín 7,8;8,3/7,4; Lutila – Š. Bane 8,2;8/8; Žiar B – Žarnovica 8,1;8,1/8     ; D. Hámre – Z. Slatina 8,2;-/8,2.

V. liga sk. D: 9. kolo: Š Team – Príbelce 8,3;8,1;8,1; Lubeník – Radzovce, Tomášovce – Klenovec 8;8,1/8,1; Gemer – Málinec 8;8/8; Sklabiná – Dačov Lom 7,9;8,1/8; Nenince – Divín 7,9;8/8; Mýtna – H. Zalužany 8,2;8,1/8,1; Tomášovce – Klenovec 8;8,1/8,1.