26. 9. 2008

Spravodaj č. 12/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Oficiálne námietky FK O. Veselé boli prerokované a zamietnuté (FK Fomat MT hrá všetky domáce MFS vo svojom areáli na UT). Námietkový vklad prepadá v prospech SsFZ.

2.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 2. 10. 08 o 16.00 z FK O. Jasenica: Maroš Madleňák, Mário Madleňák, Vladimír Madleňák – všetci menovaní so sebou prinesú OP + RP, zároveň predvolávame prezidenta FK Roman Polák. Neúčasť hráčov na zasadnutí bude riešená v zmysle DK a SP (hracie dôsledky), FK zároveň zabezpečí predloženie RP všetkých hráčov dospelých a Súpisky družstva dosp. pod následkom disc. opatrení.

3.       Dôrazne upozorňujeme všetkých R a DZ na dôslednú kontrolu Zápisu o stretnutí (nezrovnalosti RP hráčov a skutočnosť uvedená v Zápise o stretnutí) pod následkom ďalšieho riešenia príslušnou komisiou.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou:

a)       odohrať  MFS 7. kola III. ligy SD a MD Tvrdošín – Čadca 1. 10. 08 (streda) o 13.00-15.30,

b)       odohrať MFS 8. kola V. ligy dorastu sk. B Nižná – Trstená 27. 9. 08 o 12.00. Dôvod: kolidovanie MFS – zmena UHČ.

c)       neodohrať MFS 8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Svrčinovec – Čadca B. FK predložia vzájomnú dohodu o dohratí  MFS.

d)       neodohrať MFS 8. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Námestovo B – Liesek. FK predložia vzájomnú dohodu o dohratí MFS.

2.       Nariaďuje odohrať MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH 9. kolo Krupina – Revúca, 11. kolo Krupina – Savon BB, 13. kolo Dukla BB – Krupina v opačnom poradí o 10.00 MŽ a 12.00 SŽ.

3.       Kontumuje MFS 7. kola:

a)       V. ligy dorast sk. C Kremnica – Bzovík priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech Kremnice podľa SP čl. 100/i neoprávnený štart hráča. Prípad odstupujeme na DK,

b)       II. ligy SŽ sk. SEVER Martin – Dlhá priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech Martina podľa SP čl. 100/b.

4.       KM prejednala námietku kap. FK Stráňavy a neoprávnený štart hráča sa nedokázal. Postup R z uvedeného stretnutia odstupujeme na riešenie KR.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-280 Oprava klasifikácie trestu uvedeného pod D-261 podľa DP 2-1b,

D-281 Mikuláš Bodor 881130 Fiľakovo DK hráčovi dňom 22. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-282 Marek Pecho 850425 N. Baňa hráč do 30. 9. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu zranenia v stretnutí 21. 9. 08,

D-283 Jozef Klokočík 850915 Námestovo 1 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-284 FK Kremnička dosp. pokuta 2 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 21. 9. 08,

D-285 Vladimír Borák tréner FK O. Veselé dorast 3 SN od 22. 9. 08, 1-3a,

D-286 Michal Jančiga 940530 Lokca 5 SN od 22. 9. 08, 1-6-1b, 100+200 SK uhradiť,

D-287 Pavel Jáchim 841205 Klenovec 4 SN od 22. 9. 08, 1-6-1b,

D-288 DK opakovane žiada FK Kremnička do 30. 9. 08 o predloženie opatrenia na základe ktorých zabráni opakovaniu sa obdobných neprístojnosti ako v stretnutí 7. 9. 08,

D-289 Dušan Halaj 820130 V. Blh 1 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-290  Ivan Oláh 850903 Poltár 1 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-291 Norbert Nagy 790910 Jesenské 1 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-292 Ivan Minyu 911004 Hliník 2 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-293 Martin Ciesarik 920922 Štiavnik 4 SN od 22. 9. 08, 1-6-1b,

D-294 Jozef Vároš 901122 Štiavnik 2 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-295 Daniel Frič 921227 L. Sliače 4 SN od 22. 9. 08, 1-6-1b,

D-296 Jozef Kučák 731025 Oščadnica 1 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-297 Ján Hoferica 751205 K. Lieskovec 3 SN od 22. 9. 08, 1-3b,

D-298 Ivan Mihálik 920821 V. Krtíš 2 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-299 Patrik Adám 950213 V. Krtíš 4 SN od 22. 9. 08, 1-6-1b,

D-300 Ľuboš Paprčka 950707 Hriňová 4 SN od 22. 9. 08, 1-6-1b,

D-301 FK R. Sobota SŽ pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť funkcionára v stretnutí 20. 9. 08,

D-302 Jaroslav Fiačan 900804 LM Palúdzka 1 SN od 22. 9. 08, 1-4a,

D-303 Pavol Kmeť ved. dr. FK Ludrová dosp. 8 SN od 22. 9. 08, 1-3b,

D-304 FK Ludrová dosp. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti funkcionára v a po stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí 21. 9. 08,

D-305 Radoslav Machaj 900822 D. Hričov 2 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-306 Jozef Bandúr 901212 D. Hričov 4 SN od 22. 9. 08, 1-3b,

D-307 Martin Baleja 810913 Bytčica 4 SN od 22. 9. 08, 1-6-2a,

D-308 Peter Bytčánek 861104 Podvysoká 1 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-309 FK Radoľa dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov v stretnutí 21. 9. 08,

D-310 FK Bytčica dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov v stretnutí 21. 9. 08,

D-311 Martin Parobek 720617 Klenovec 1 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-312 Ladislav Tóth 670823 Radzovce 1 SN od 22. 9. 08, 1-4a,

D-313 Boris Boľoš 940418 Sklabiná 4 SN od 22. 9. 08, 1-4a,

D-314 Pavel Kubiš 920330 Kalinovo 1 SP do 31. 5. 09, 1-1a,

D-315 Peter Kret 930510 Kalinovo 2 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-316 Pavol Danko 910219 Fiľakovo 5 SN od 22. 9. 08, 1-3b,

D-317 Peter Jančiar 750305 Šalková 5 SN od 22. 9. 08, 1-6-2a,

D-318 Slavomír Pôbiš 900822 Braväcovo 2 SN od 22. 9. 08, 1-4a,

D-319Marcel Koctúr 920729 Selce 4 SN od 22. 9. 08, 1-6-1b,

D-320 Branislav Mesiarik 911007 Žarnovica 2 SN od 22. 9. 08, 1-5a,

D-321 Na návrh KM Pavol Dendiš tréner FK Bzovík dorast 6 mesiacov nepodm. od 25. 9. 08 do 24. 3. 09, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-322 Na návrh KM Dušan Slaný ved. dr. FK Bzovík dorast 6 mesiacov nepodm. od 25. 9. 08 do 24. 3. 09, 1-9-2b, 200 SK uhradiť,

D-323 Na návrh KM FK Bzovík dorast zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 21. 9. 08,

D-324 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi č. 11 a 12/2008/09 na návrh HK DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 29. 9. 08 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto FK: Kremnička – 6 000 SK; Rosina  - 2 300 SK; ŠK Belá – 2 300 SK všetko družstvá dospelých. ŠK Belá dorast – 10 900 SK, Divín SŽ – 5 300 SK, ŠK Belá  SŽ – medzioddielová pohľadávka pre FK Tvrdošín 1 040 SK), Lučenec B SŽ (medzioddielová pohľadávka pre FK Revúca 5 750 SK). Zastavená činnosť FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokopiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade uviesť č. Spravodajcu SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK, ktorá predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-325 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Ján Skočík 760113 O. Jasenica, Marián Matejka 790510 LM Palúdzka, Roman Valašek 840903 K. N. Mesto – všetci zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 5. 09, Martin Tichák 851013 Varín, Imrich Nagy 900223 Radzovce – zamietajú sa, Miroslav Beran 790817 Divín – zamieta sa porušenie kap. XIX. bod 12 RS 2008/09.

D-326 Žiadosti o odpustenie zvyšku trestu čl. 31 bod 1 DP: Martin Turiak 860406 Podvysoká, Ľubomír Radič 880120 Kokava n. R – zamietajú sa, Attila Orosz 901109 Jesenské – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 1 DP,

D-327 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 22. 9. 08 na 1 MFS: Marian Lisko 790113 Teplička, Ľubomír Karlík 890213 Lisková, Juraj Šustek 820516 Makov, Peter Keller 810802 Kremnička, Alexander Mihalyi 780423 Fiľakovo, Peter Juráš 810630 L. Štiavnica, Peter Jurčo 770818 L. Štiavnica, Marian Berec 850903 V. Krtíš, Miroslav Gluch 740831 D. Strehová, Peter Markotán 770913 H. Zalužany,

D-328 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Otto Fridrich ved. dr. R. Sobota – chýba poplatok, Stanislav Jediný 940104 Divín, Peter Kajánek 810218 Kováčová – chýbajú poplatky za ČK, Maroš Korbeľ 880925 D. Strehová – nesprávny popl. za 4 ŽK, Peter Červoč 811012 Príbelce – chýba popl. za 4 ŽK.

D-329 DK predvoláva na svoje zasadnutie 2. 10. 08 zo stretnutia Makov – Bytča III. liga dosp. o 16.15 – FK Makov: Martin Pavlík – prezident FK, FK Bytča: Robert Salášek – tréner. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame sekretárov ObFZ obratom nahlásiť SFZ p. Zábranský osoby zodpovedné za nábor R v zmysle „Konvencie ...“.

2.       Komisia riešila a rozhodla v potrestaní R v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ zo stretnutí: Kremnička – Rakytovce (Čičmanec, Budač),Králiky – Kremnička (Čajka), Š Team – Divín (Ligač , Melich), Turany – Černová (Masár), Badín – Č. Balog (Weiss), Žarnovica – Radvaň (Melich), Príbelce – Nenince (Sitarčík).

3.        Náhradné FP R sa budú konať 9. 10. 08 o 14.00 na štadióne Dukly BB na Štiavničkách.

4.        Dôrazne upozorňujeme R na kontrolu platnosti RP a ich čísel.

5.         Ospravedlnenia R: Fízel 25.10. 08, Forbak 11. - 12. 10. 08, Ja. Kyzek 11. - 12. 10. 08, Ondák 27. 9. 08 – oneskorene !!!, T. Kučera 11. - 12. 10. 08, Kuzma 26.10. 08, Šuška od 11. 10. 08 do konca jesennej časti, Hýllová 19. 10. 08, Čuboň 5. 10., 11. 10. a 19. 10. 08, Szabó 12. 10. 08, Bulla 18. a 25. 10. 08, Čunderlík 11. - 12. 10. 08, 25. - 26. 10. 08, Danko 18. 10. 08.

6.        Na zasadnutie UDZ 9. 10. 08 o 16.00 pozývame DZ M. Kubinca (Dačov Lom – Š Team) a I. Šuleka (Lubeník – Dačov Lom).

7.        Na zasadnutí UDZ sme prerokovali a prijali opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ zo stretnutí (Kremnička – Rakytovce (J. Hrčka), Poltár – Brusno (Forgoň), Turany – Černová (Piatek), Š Team – Divín (Nosáľ).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Zasadnutie komisie sa uskutoční 1. 10. 2008 o 14.00.

2.     Tak, ako bolo uvedené v Spravodajcovi č. 2 a 3 z 11 a 18. 7. 08 ustanovil sekretariát úradné hodiny pre vybavenie matričných a registračných úkonov: utorok 10.00-16.00, streda 12.00-17.00, piatok 10.00-14.00. Vzhľadom k plneniu aj iných úloh pracovníkmi sekretariátu SsFZ žiadame uvedené úradné hodiny dodržiavať. Žiadame kolegov z ObFZ informovať o úradných hodinách funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

3.     Upozorňujeme funkcionárov FK na znenie čl. 3 „Prestupového poriadku neprofesionálnych futbalistov“, že hráč môže v jednom súť. roč. štartovať za dva futbalové kluby, vrátane materského. Podanie žiadosti o matričný úkon umožňujúci štart hráča za ďalší klub bude príslušná MaK kvalifikovať za istých okolností (fingovaná strata RP) za pokus o podvod a odovzdá na riešenie príslušnej DK.

4.     Sekretariát oznamuje funkcionárom, že vzhľadom k technickým možnostiam matričného systému, nie je možné vybaviť medziregionálne matričné úkony v prípade že nie je k dispozícii platný nezaliatý RP, na počkanie.

 

Zdravotná komisia (predseda Andrej Patka)

1.       Nova adresa amb. telovychovneho lekarstva v Banskej Bystrici - MUDr. Andrej Patka, amb. TVL, Sladkovicova 7/A, sidlisko Radvan /budova Mediklin, nad Novamedom/ tel.:0908516605.
 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala sťažnosť FK Revúca na výkon R v MFS Brusno – Revúca. Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu ...“ podnet odmieta.

2.       Komisia na zasadnutí 12. 9. 08 prejednala sťažnosť FK Černová na výkon AR v MFS Turany – Černová. Komisia vyhodnotila sťažnosť ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR, vklad 1 000 SK sa vracia FK Černová.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Králiky, Fiľakovo, D. Ždaňa, K. Lieskovec, Černová, B. Štiavnica, Tisovec, Poltár (všetci 7. kolo), L. Lúčka a L. Štiavnica (15. kolo), Jesenské a Hnúšťa (6 a 7), Ružiná (5,6,7 – posledné upozornenie), Hajnačka (5,6,7, - posledné upozornenie).

2.       Žiadame do 30. 9. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Sásová – Badín, Fiľakovo – N. Baňa, Lubeník – Dačov Lom, Brusno – Revúca.

3.       V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súťažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnosť uhradiť do 15. septembra 2008 druhú splátku  ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu  0050192944/0900,  uvádzajte variabilný symbol 020808.

 

Zmena DL č. 9

Nížná – Trstená (dorast, 27. 9. o 12.00)

Námestovo – Liesek (SŽ a MŽ – nehrá sa)

dohrávka

Tvrdošín – Čadca (7. kolo, 1. 10. o 13.00-15.30, platí pôvodná delegácia)

 

Zmena DL č. 10

D.Strehová - Brusno (DZ  Konečný za Brťku)

V. Blh - Hliník (DZ Brťka za Konečného)

Selce - Badín (DZ Doboš za Braučoka)

 

Hodnotenie R

III. liga: 7. kolo: Krásno – Rakytovce 8,1;8/8; Králiky – Kremnička 7,4;7,9/8,1; K. N. Mesto – Makov 7,9;8/8,1; Zvolen – Valča 8,1;8,2/8,1; Námestovo – Bytča 7,9;8/8; Fiľakovo – N. Baňa 8,6;8,2/8,2; L. Lúčka – V. Krtíš 8;8,1/8,1; D. Ždaňa –L. Štiavnica 7,9;8/7,9.

IV. liga sk SEVER: 7. kolo: S. Bystrica – Oščadnica (8,3;8,1/8,2; K. Lúčka – K. Lieskovec, Tvrdošín – Dúbrava 8,2;8/8,1; O. Jasenica – Z. Poruba 8;8,1/8,1; Černová – Stráňavy 8,2;8,1/8,1; Predmier – Trebostovo 7,9;8,1/8,1; Turany – Belá Dulice 8;8/8.

IV. liga sk. JUH: 7. kolo: Brusno – Revúca 8;8/8; B. Štiavnik – Hliník 8,2;8,1/8,1; D. Strehová – Tisovec 8,3;8,2/8,2; V. Blh – Poltár 7,8;8/8,1; Ružiná – Hajnačka 8,2;8,2/8,1; Kalinovo – Jesenské 8,1;8,1/8,1; Hnúšťa – Podlavice 8,4;8,2/8,3.

V. liga sk. A: 7. kolo: Rudinská – Teplička 8,4;8,3/8,3; Varín – Podvysoká 8;8/8; Radoľa – Bytčica 7,9;8,1/8,1; Skalité – Turzovka 8;8,1/8; Bánová B – D. Hričov 7,9;8/8; ZA Závodie – Belá 7,8;8/8,1; Strečno – Rosina 8;8,2/8,1.

V. liga sk. B: 7. kolo: Bešeňová – Nižná, Trstená – Palúdzka 8;8/8; Ďanová – Lisková 8;8,1/8; L. Sliače – Zuberec 8,2;8/8; Martin – O. Veselé 8,2;8,2/8,2; Sučany – Vrútky 8,1;8/8; Ludrová – Žaškov 7,9;8/8,1.

V. liga sk. C: 7. kolo: Hrochoť – Kováčová 8,2;8/8; Radvaň – P. Č. Balog 8,2;8,1/8,1; Sásová – Badín 7,4;8,1/8; Šalková – Š. Bane 7,8;8/8,1; Selce – Žarnovica 8,1;8,3/8,3; Lutila – Z. Slatina 7,8;8/8,1; Žiar B – D. Hámre 8;8/8.

V. liga sk. D: 7. kolo: Radzovce – Príbelce 7,8;7,9/8; Š Team – Málinec 8,1;8,1/8; Lubeník – Dačov Lom 7,4;8/8; Gemer – Divín 7,9;8,1/8; Sklabiná – H. Zalužany 8,1;8,1/8,1; Nenince – Klenovec 8;8,/8; Mýtna – Tomášovce 8,2;8,1/8,1.