5. 9. 2008

Spravodaj č. 10/2008-09

 

Oznam pre rozhodcov a DZ:

 

Vzhľadom k tomu, že pondelok 15.9.08 je štátnym sviatkom, žiadame R a DZ aby zápisy o stretnutí a správy DZ zo stretnutí odohraných v dňoch 13. a 14. 8. 08 zaslali na SsFZ bezpodmienečne poštou v utorok 16. 9. 08 do 12.00 hod. listom 1. triedy doporučene. Upozorňujeme, že dodržanie tohto nariadenia bude preverené.

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Berieme na vedomie list FK Divín – MFS sa odohrá v nariadenom termíne.

2.       Odstupujeme na DK FK O. Veselé za nerešpektovanie nariadenia ŠTK. Spravodajca č. 8 (nesprávne tlačivo zápisu o stretnutí).

3.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 11. 9. 08 o 16.00 z MFS V. ligy sk. A 4. kolo Belá – Radoľa, R Juraj Labuda, DZ Peter Bubniak

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       15. kola III. ligy SD a MD Bánová – Zvolen 24. 9. 08 (streda) o 13.30-15.30. FK Zvolen uhradí SsFZ 200 SK,

b)       2. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Podbrezová B – Žarnovica 24. 9. 08 (streda) o 11.00-13.00,

c)       6. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Námestovo B – Nižná 15. 9. 08 (pondelok) o 10.00-12.00 v Námestovo na UT. FK Nižná uhradí SsFZ 150 SK,

d)       6. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Jelšava – D. Strehová 10. 9. 08 (streda) o 14.30-16.00. FK Jelšava uhradí SsFZ 200 SK,

e)       9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D D. Strehová – Divín 15. 9. 08 (pondelok) o 14.00-16.00.

2.       Kontumuje MFS:

a)       3. kola V. ligy dorast sk. C Selce – H. Nemce priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech Seliec podľa SP čl. 100/i. Neoprávnený štart hráča Martin Hucovci 910406 v zastavenej činnosti,

b)       3. kola V. ligy dorast sk. D D. Strehová – Lučenec B priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK D. Strehová podľa SP čl. 100/e,

c)       4. kola V. ligy dorast sk. D Tempus RS – D. Strehová priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti v prospech Tempus RS podľa SP čl. 100/e.

3.       Oznamuje, účastníkom účastníkom III. ligy SD a MD II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že Fomat Martin odohrá svoje doma hrané MFS na umelej tráve MŠK Fomat ZŠ Hurbanova 27.

4.       Námietky kap. v MFS 4. kola:

a)       V. ligy dorast sk. D Hnúšťa – Sklabiná bola prerokovaná ako neopodstatnená,

b)       III. ligy SŽ sk. C Kremnička – B. Štiavnica bola prerokovaná ako neopodstatnená

c)       IV. ligy dorast sk. JUH Jesenské – Krupina bola prerokovaná ako neopodstatnená.

5.       Predvoláva na zasadnutie 18. 9. 2008:

a)       o 16.00 z MFS 4. kola V. ligy dorast sk. D FC Divín – OŠK Radzovce.

            FK Divín: kap. Andrej Václavík 900807, ved. dr. Juraj Strečko,

            FK Radzovce: kap. Imrich Nagy 900223, Ladislav Kočka 920810, Zsolt Šarkozi 920925, Ladislav Žilík 890427,         Jozef Oláh 910318, ved. dr. Ladislav Ferenc

            R: Radoslav Čičmanec

            DZ: Peter Králka

            Hráči FK Radzovce si so sebou prinesú OP a RP,

      b)   o 17.00 z MFS 1. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Zuberec – Stráňavy

            FK Zuberec: kap. Dominik Chovančák 900404, Matej Chovančák 890110, Tomáš Pavlov 900507, ved. dr.                 Peter Chovančák

            Stráňavy: Tomáš Lončík 901115, ved. dr. Ladislav Ondák.

            R: Michal Harezník

            Hráči Zuberca si so sebou prinesú OP a RP.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-129 Upresnenie trestu uvedeného pod D-126 jedna sa o ŠK Belá V. liga sk. A dosp.,

D-130 Jozef Oláh 910318 Radzovce 2 SN od 1. 9. 08, 1-5a, 100+200 SK uhradiť,

D-131 Peter Dodok tréner FK Dudince SŽ 4 SN od 1. 9. 08, 1-3b porušenie kap. XIX bod 9 RS 2008/09,

D-132 Matej Baliak 930916 Braväcovo 4 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-133 Pavol Ondrík 860216 Š. Bane 5 SN od 25. 8. 08, 1-6-1b,

D-134 Robert Jaroš 820526 D. Hričov 9 mesiacov nepodm. od 1. 9. 08 do 31. 5. 09, 1-6-3a,

D-135 FK D. Hričov dosp. zastavenie činnosti na 1 súť. stret. nepodm., pokuta 10 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí 24. 8. 08,

D-136 Martin Hucovci 910406 H. Nemce 4 SN od 25. 8. 08, 1-9-1b,

D-137 Martin Kocka ved. dr. FK H. Nemce dorast 6 SN od 4. 9. 08, 1-9-2b,

D-138 Ján Čvapek 941225 V. Rovné 3 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-139 Tomáš Hvolka 960621 Nižná 4 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-140 Michal Smida 810602 Teplička 3 SN od 1. 9. 08, 1-3b,

D-141 Ján Chmurčiak 890623 S. Bystrica 1 SN od 1. 9. 08. 1-5a,

D-142 Ján Skočík 760113 O. Jasenica 4 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-143 Martin Turiak 860406 Podvysoká 5 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-144 Martin Chytil 800813 Podvysoká 1 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-145 Martin Kelčík 790712 L. Sliače 1 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-146 Martin Rendek 931215 Diviaky 2 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-147 Matúš Dedinský 930806 Nižná 2 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-148 Tomáš Medveď 890801 Č. Balog 4 SN od 1. 9. 08, 1-3b,

D-149 Michal Ďalog 900706 H. Zalužany 1 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-150 Jaroslav Iždinský 751004 Mýtna DK hráčovi dňom 1. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. FK Mýtna predloží do 9. 9. 08 kópiu zápisu o stretnutí na DK,

D-151 Žiadosť prezidenta FK Divín z 30. 8. 08 DK berie na vedomie,

D-152 Juraj Šutorka 900424 Hôrky 4 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-153 Attila Matyas 921117 Hajnačka 4 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-154 Matej Muka 900405 Klenovec 4 SN od 1. 9. 08, 1-6-1b,

D-155 Michal Kováč 910326 Vidiná 2 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-156 Juraj Krkoška 900811 Čadca 3 SN od 28. 8. 08, 1-3b,

D-157 Vladimíč Poštek 910214 Krásno 2 SP do 31. 5. 09, 1-4a,

D-158 Vladimír Kanda 840302 Kremnička 2 SN od 1. 9. 08, 1-5a,

D-159 Rudolf Rubint 740610 Radvaň DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-160 Jozef Mikuška ved. dr. FK Radvaň dosp. 3 SN od 1. 9. 08, 1-3b,

D-161 Peter Kokavec tréner FK LM Palúdzka dosp. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-162 FK LM Palúdzka dosp. pokuta 3 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka v stretnutí 31. 8. 08,

D-163 Ladislav Futö 900612 Radzovce DK hráčovi dňom 1. 9. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 9. 9. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí 31. 8. 08) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-164 Na návrh ŠTK FK O. Veselé dosp. pokuta 1 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie nariadenia ŠTK SsFZ,

D-165 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Rastislav Nečeda 911222 Zborov – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 30. 4. 09, Peter Výlupok 880828 Radvaň – zmena zvyšku trestu na 1 stret. podm. do 31. 5. 09, Mário Horňák 900608 Kováčová – zamieta sa,

D-166 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 1. 9. 08 na 1 MFS: Jozef Špulica 830417 Kremnička, Roman Galeta 870526 D. Hámre,

D-167 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Tomáš Kamaz 950227 Krupina, Jozef Sedlák 920803 Štiavnik, Ján Púpala 911105 Pliešovce, Arnold Nagy 920508 Radzovce – chýbajú poplatky za ČK, Pavol Slovák ved. dr. Černová, Jozef Tury tréner Černová, Jozef Kmeť asist. trénera Černová – chýbajú poplatky,

D-168 DK predvoláva na svoje zasadnutie 11. 9. 08 zo stretnutia: Dlhá – V. Rovné II. liga MŽ sk. SEVER o 16.30 R: Martin Dvorštiak, FK Dlhá: Pavel Capuliak - HU, Rastislav Kožienka manager. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.       

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Upozorňujeme DZ ktorí budú na stretnutí s rozhodcom zaradeným do Programu Talent, aby hodnotenie zasielali len v prípade ak talent pôsobí ako rozhodca stretnutia. Keď je asistent rozhodcu, zasiela hodnotenie len v prípade výnimočných kladných resp. záporných rozhodnutí. Zasielanie hodnotení platí aj pre stretnutia I. LSD a II. LSD.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     NIKE PREMIER CUP 2008/09pozor – zmena ternínov -z dôvodu  presunu termínu zrazu reprezentácie SR 15 a kolidácie tejto akcie s dlhodobo plánovanými termínmi krajských finále sme v snahe umožniť účasť všetkým hráčom nutení presunúť krajské finále NPC nasledovne:  pre BB kraj 23. septembra 2008 (utorok) v Lovči – A skupina Dukla B. Bystrica, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Žiar nad Hronom; B skupina ŽP Podbrezová, Partizán Č. Balog, FTC Fiľakovo a pre ZA kraj 22. septembra 2008 (pondelok) v Diviakoch – A skupina MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín, FK Istrobanka Rajec; B skupina MŠK Žilina, Fomat Martin, Tatran L. Mikuláš. Príchod všetkých zúčastnených družstiev je do 08. 30 hod.,  pozmenené propozície turnajov obdržia družstvá poštou.

2.     TMK SsFZ v súlade s plánom práce pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 8. septembra 2008 (pondelok) o 11.00 hod  v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica trénerov družstiev 3. ligy dospelých. Účasť trénerov je v zmysle RS SsFZ VII/6 povinná.

3.     TMK SsFZ oznamuje, že najbližšie školenie trénerov 3. triedy – EURO B licencie (120 hod.) sa bude konať v novembri 2008. Prihlášky na školenie je potrebné zaslať na SsFZ do 08. septembra 2008. Od 1.1. 2009 sa školenia trénerov 3. triedy budú môcť zúčastniť len držitelia trénerskej 4. triedy / C licencie (školia príslušné TMK ObFZ).

4.     TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     Zasadnutie MaK sa uskutorní 11. 9. 08 o 12.30 na SsFZ.

2.     Tak, ako bolo uvedené v Spravodajcovi č. 2 a 3 z 11 a 18. 7. 08 ustanovil sekretariát úradné hodiny pre vybavenie matričných a registračných úkonov: utorok 10.00-16.00, streda 12.00-17.00, piatok 10.00-14.00. Vzhľadom k plneniu aj iných úloh pracovníkmi sekretariátu SsFZ žiadame uvedené úradné hodiny dodržiavať. Žiadame kolegov z ObFZ informovať o úradných hodinách funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

3.     Upozorňujeme funkcionárov FK na znenie čl. 3 „Prestupového poriadku neprofesionálnych futbalistov“, že hráč môže v jednom súť. roč. štartovať za dva futbalové kluby, vrátane materského. Podanie žiadosti o matričný úkon umožňujúci štart hráča za ďalší klub bude príslušná MaK kvalifikovať za istých okolností (fingovaná strata RP) za pokus o podvodf a odovzdá na riešenie príslušnej DK.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.     Zaevidovala podnety na výkon R a AR v MFS: Králiky R (Bytča – Králiky), Černová AR1 (Turany – Černová), Oščadnica AR1 (Oščadnica – Predmier), D. Strehová R (Jesenské – D. Strehová. Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... podnety FK Králiky, D. Strehová a Oščadnica (aj čl. 3/a – chýba popis) odmieta. Podnet FK Černová prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 11. 9. o 15.30.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Vyhodnotenie z MFS nezaslali: Hnúšťa (3 a 4), Podlavice, Jesenské B. Štiavnica, Tisovec, Trebostovo, Tvrdošín, Rakytovce (4), K. Lieskovec a Fiľakovo (2, 3, 4 – posledné upozornenie).

2.     Žiadame do 9 9. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: L. Štiavnica – Námestovo, Turany  - Černová (bezpodmienečne dodržať termín z dôvodu riešenia KpRS), Jesenské – D. Strehová, Bytča – Králiky, Poltár – Brusno.

3.     Sekretariát po preverení účtovných operácií v súvislosti s úhradou štartovného vkladu, žiada uvedené FK o zaslanie kopie dokladu o úhrade najneskôr do 11. 9. 2008: V. Krtíš – 4 000 SK doplatok, K. Lieskovec – 11 000 SK, Ďanová, Badín, Selce – po 7 000 SK.

4.     V súvislosti s novým spôsobom odmeňovania rozhodcov a delegátov, ktorý bol schválený  pre nový súťažný ročník upozorňujeme  kluby III. ligy na povinnosť uhradiť do 15. septembra 2008 druhú splátku  ako náhrady rozhodcom a delegátom za vedenie stretnutí v sume  31 000.- Sk na č. účtu  0050192944/0900,  uvádzajte variabilný symbol 020808.

 

 Zmena DL č. 6

SFZ

Lučenec – Ružomberok (SŽ a MŽ, 15. 9. 08 o 10.00-12.00)

 

Zmena DL č. 7

Čadca – P. Č. Balog (SD, DZ Knap za Majsniara)

Jesenské – Hriňová (dorast, DZ Braučok za Halaja)

Hliník – D. Hámre (dorast, DZ Halaj za Brťku)

Námestovo B – Nižná (SŽ a MŽ, 15. 9. o 10.00-12.00)

Jelšava – D. Strehová SŽ a MŽ, 10. 9. o 14.30-16.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: 4. kolo: Rakytovce – L. Lúčka 8;8/8; D. Ždaňa – Fiľakovo 8;8/8,1; L. Štiavnica – Námestovo 7,8;8,1/8,1; V. Krtíš – Zvolen 8,2;8,3/8; N. Baňa – K. N. Mesto 8,1;8/8; Bytča – Králiky 8;8,2/8,1; Valča – Krásno 7,8;8,2/8,2; Makov – Kremnička 8;8,2/8.

IV. liga sk SEVER: 4. kolo: Oščadnica – Predmier 8,1;8,1/8,1; Turany – Černová 8,2;8,1/8,1; Belá Dulice – O. Jasenica 8,1;8,1/8,2; Trebostovo – Tvrdošín 7,9;8/8; Stráňavy – K. Lúčka 8,2;8/8,1; Z. Poruba – S. Bystrica 8;8/8; Dúbrava – K. Lieskovec 8,2;8,2/8.

IV. liga sk. JUH: 4. kolo: Revúca – Kalinovo, Hajnačka – B. Štiavnica 8,1;8/8; Hnúšťa – Ružina 8,3;8,2/8,2; Podlavice – V. Blh 8;8/8,1; Jesenské – D. Strehová 7,9;8,1/8,1; Poltár – Brusno 7,5;8,1/8; Tisovec – Hliník 7;8,2/8,1.

V. liga sk. A: 4. kolo: Teplička – ZA Závodie 7,7;8,2/8; Strečno – Bánová B 8;8/8,1; Rosiná – Skalité, Turzovka – Rudinská 8,1;8/8; Belá – Radoľa 8,3;8,1/8,1; Varín – D. Hričov 8,2;8/8; Bytčica – Podvysoká 7,8;8/8,1.

V. liga sk. B: 4. kolo: Nižná – Sučany 7,9;8,1/8; Ludrová – Martin 7,4;8,1/8,1; Žaškov – L. Sliače 8,2;8,1/8; Vrútky – Ďanová 8;8/8; O. Veselé – Trstená 8,2;8,2/8,1; Zuberec – Bešeňová 8,2;8,2/8,2; Lisková – Palúdzka 8;8/8,1.

V. liga sk. C: 4. kolo: Kováčová – Lutila 8,1;8/8,1; Žiar B – Selce 8;8,4/7,8; D. Hámre – Šalková 8;8,1/8; Z. Slatina – Sásová 8,1;8,2/8,1; Žarnovica – Radvaň 7,3;8/8,2; Š. Bane – Hrochoť 8,1;8,1/8,1; Badín – P. Č. Balog 7,4;8/8.

V. liga sk. D: 4. kolo: Príbelce – Nenince 7,3;7,8/8,5; Mýtna – Sklabiná 7,9;8/8; Tomášovce – Gemer 8,2;8,1/8; Klenovec – Lubeník 8,1;8/8,2; H. Zalužany – Š Team 8,1;8/8; Divín – Radzovce 7,9;8,1/8; Dačov Lom – Málinec 8,2;8,1/8,1.