22. 8. 2008

Spravodaj č. 8/2008-09

 

Športovo-technická komisia (zast. predseda Vladimír Orság)

1.       Schválené zmeny termínov: III. liga 2. kolo Valča - Makov 3. 9. 08 o 15.30, V. liga sk. C 1. kolo Radvaň – Žiar B 28. 8. 08 o 17.00.

2.       Námietky kap.: Jesenské – Brusno – H neopodstatnené.

3.       Upozorňujeme FK O. Veselé na používanie správneho tlačiva zápisov o stretnutí (hlavička SsFZ a nie SFZ) pod následkom discipl. opatrení.

4.       Kontumujeme MFS V. ligy sk. C 2. kolo D. Hámre – Radvaň podľa SP čl. 100/i (štart hráča Peter Výlupok 880828 po 8 ŽK). Priznávame 3 body  a skóre 3:0 v prospech FK D. Hámre. Prípada postupujeme na DK.

5.       Predvolávame na zasadnutie ŠTK 28. 8. 08 o 16.00 prezidenta FK N. Baňa (prípadne iného zodpov. funkcionára) o 16.15 z MFS V. ligy sk. C 2. kolo D. Hámre – Radvaň R Milan Bariak, DZ Jozef Híveš, o 16.30 prezident FK Mýtna; o 16.45  z MFS IV. ligy JUH 2. kolo Jesenské – Brusno R Ondrej Bencúr, DZ Ján Nosáľ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       1. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Zuberec – Stráňavy 27. 8. 08 (streda) o 16.00,

b)       1. kola V. ligy dorast sk. C Braväcovo – Bzovík 28. 8. 08 (štvrtok) o 16.30,

c)       6. kola V. ligy dorast sk. C Bzovík – Brusno 13. 9. 08 o 15.30,

d)       3. kola V. ligy dorast sk. B Liesek – T. Teplice 24. 8. 08 o 13.30. FK Liesek uhradí SsFZ 200 SK,

e)       3. kola III. ligy SŽ-MŽ sk. A K. N. Mesto – L. Lúčka v obrátenom poradí ako bolo vyžrebované 23. 8. 08 o 10.00-12.00 na ihr. K. N. Mesto. Poplatok bol uhradený,

f)         1. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Žarnovica – Tempus R. Sobota 15. 9. 08 (pondelok) o 12.00-14.00,

g)       5. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Selce – Hliník 7. 9. 08 o 9.30-11.00,

h)       5. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUHn Revúca – Detva 7. 9. 08 o 10.00-12.00.

2.       Nariaďuje odohrať neodohrané MFS 1. kola V. ligy dorast sk. B Liesek – O. Veselé 29. 8. 08 (piatok) o 14.00.

3.       Kontumuje MFS 2. kola:

a)       III. ligy MD N. Baňa – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK N. Baňa, podľa SP čl. 100/b. KM žiada o predloženie písomného vyjadrenia sa k nenastúpeniu na MFS FK Bytča,

b)       V. ligy dorast sk. B L. Lúžna – Nižná priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK L. Lužná podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Nižná berie na vedomie,

c)       III. ligy SŽ-MŽ sk. B D. Kubín B – Lokca priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK D. Kubín podľa SP čl. 100/b. KM žiada o predloženie písom,ného vyjadrenia sa k nenastúpeniu na MFS FK Lokca,

4.       Oznamuje, účastníkom II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Dukla BB B odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 10.00-12.00 na ihrisku FK Selce.

5.       Námietky kap. v MFS 2. kola III. ligy:

a)       SD N. Baňa – Bytča bola prerokovaná ako neopodstatnená,

b)       SŽ sk. A K. N. Mesto – Čadca B bola prerokovaná ako bezpredmetná. KM v prípade opakovania sa porušenia podmienok RS (včas pripraviť HP na MFS) postúpi priestupok na DK.

6.       Predvoláva na zasadnutie 28. 8. 08 z MFS:

a)       1. kola II. ligy SŽ sk. SEVER L. Mikuláš – Dlhá o 16.00. L. Mikuláš: kap. dr. Martin Smatana 941108, ved. dr. Juraj Kúska; Dlhá: kap. Dávid Murín 950104, Patrik Prieboj 940319, ved. dr. Lukáš Jendríšek. Menovaní si so sebou prinesú ŽP a preukaz totožnosti; R MFS M. Krajči,

b)       2. kola III. ligy SŽ sk. D Divín – Hnúšťa o 16.30. FK Divín: kap. Pavol Karlík 940408, ved. dr. Renata Moravčíková, Šimon Holý 940909; FK Hnúšťa kap. Peter Vetrák 940221, ved. dr. Radoslav Doboš. Menovaní si so sebou prinesú ŽP a preukaz totožnosti

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-45 Dávid Varhoľ 941002 Nižná 3 SN od 18. 8. 08, 1-2b,

D-46 Urban Kazimier 930322 D. Kubín 2 SN od 18. 8. 089, 1-5a,

D-47 Kornel Telek 800802 Fiľakovo 2 SN od 18. 8. 08, 1-5a,

D-48 Miroslav Sága 900908 K. N. Mesto 2 SP do 30. 4. 09, 1-4a,

D-49 Ján Ďurajka 850228 Brusno Dk hráčovi dňom 18. 8. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-50 Pavol Ozaniak 920312 Belá 2 SN od 18. 8. 08, 1-5a,

D-51 Martin Králik 901008 Predmier 5 SN od 18. 8. 08, 1-6-1b,

D-52 Martin Kravec 861014 Rudinská DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-53 Peter Zimen 861124 Varín 5 SN od 18. 8. 08, 1-3b,

D-54 Lukáš Murárik 8970925 Varín 1 SN od 18. 8. 08, 1-4a,

D-55 Igor Zimen tréner FK Varín dosp. DK menovanému dňom 18. 8. 08 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-56 Vladimír Mudrík 820720 Skalité DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-57 Ivan Hucík 650803 Zuberec 1 SN od 18. 8. 08, 1-5a,

D-58 Patrik Baláž 900829 D. Hámre 2 SN od 18. 8. 08, 1-5a,

D-59 Marek Tomčík 840525 Radvaň 2 SN od 18. 8. 08, 1-5a,

D-60 Ľubomír Mati 750309 Radvaň 4 SN od 18. 8. 08, 1-3b,

D-61 Na návrh ŠTK Peter Výlupok 880828 Radvaň DK hráčovi dňom 19. 8. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 26. 8. 08 zašle na DK písom,né vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart po treste za 8 ŽK) a poplatok za prerokovanie previnenia. Písomné vyjadrenie a poplatok zašle aj ved. dr. v tomto stretnutí,

D-62 Richard Katona 930915 Fiľakovo B 2 SN od 18. 8. 08, 1-5a,

D-63 Tomáš Pochyba 960417 K. N. Mesto B 3 SN od 18. 8. 08, 1-6-1a,

D-64 Viliam Polonec 950915 Blatnica 1 SP do 30. 4.09, 1-1a,

D-65 Daniel Thomka 941020 Blatnica DK hráčovi dňom 18. 8. 08 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia, 1-3b,

D-66 Pavol Kamenský 940621 Vrútky 2 SN od 18. 8. 08, 1-5a,

D-67 FK Poltár dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie podm. do 30. 6. 09 pokuta 5 000+300 SK za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c a DP 2-6 za neprístojnosti diváka, nedostatočnú usporiad. službu v stretnutí 10. 8. 08 a nepredloženie videozáznamu v požadovanom termíne. FK Poltár uhradí náležitostu vo výške 234 SK pre FK Revúca,

D-68 Zoltán Fabdák 900301 Revúca 2 SN od 18. 8. 08, 1-2a,

D-69 Stanislav Halama tréner FK Predmier dorast DK menovanému dňom 18. 8. 08 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný do 26. 8. 08 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený výkon funkcie v zastavenej činnosti v stretnutí 9. 8. 08 a 17. 8. 08) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-70 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Tomáš Uhliar 900518 Hrochoť, Michal Funtek 940107 K. N. Mesto – zamietajú sa, Peter Švába 821025 O. Veselé – zamieta sa poruš. kap. XIX bod 12 RS 2008/09,

D-71 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 1 DP: Matúš Spravač 940420 Heľpa – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 1 DP a kap. XIX bod 12 RS 2008/09,

D-72 Neprerokované previnenia pre porušenie discipl. poriadku: Milan Vrbjar 920106 Revúca, Rastislav Nečeda 911222 Zborov – chýbajú poplatky za ČK, Ivan Beňuš 900405 Bziny, Ivan Smolka tréner dorastu Bziny, Ladislav Ferencz ved. dr. dosp. Tomášovce – chýbajú poplatky

D-73 DK predvoláva na svoje zasadnutie 28. 8. 08 zo stretnutia: Rosina – Varín V. liga sk. A dosp.  o 16.15 FK Rosina: Vladimír Krajči HU, FK Varín: Igor Zimen tréner, Karol Strásky prezident; O. Jasenica – Blatnica III. liga SŽ sk. B o 16. 45 R: Milan Melicherčík; FK Blatnica: Daniel Thomka 941020, Jaroslav Bágel ved. dr. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od zverernenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybraných rozhodcov IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 12.9.2007 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Požadované limity : 150m/50m – do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. + III. liga (35/40), nad 40 r. (35/45), 6x40m – (6,2-7,0-7,5). FP sa uskutočnia v 3 rozbehoch. 1. rozbeh (III. L + V.L do 30r.) – prezentácia (Športová hala) o 14,30, začiatok behu o 15,00 : Čajka, Hrmo, Kuzma, Fábry, M. Budáč, Moják, Dvorštiak, Ondruš, Balázsik, Chudý, Mastiš, Tomčík, Horák, Kuteľ, Knapec, Matejčík, Weis, Golian, Antalík, Šuška, Holas, T. Kamenišťák, Labuda, Zlejší, Taraba, Hronček . 2. rozbeh (IV. L do 30r.) – prezentácia o 15,00, začiatok behu o 15,30 : Dian, Frontová, T. Krahulec, Mikloš, Gombala, Jánošík, Forgon, Václavík, Martin, Galád, P. Oružinský, Poliak, Debnárová, Tapfer, Hrtús, Ondrašina, Bušo, Ma. Jakubjak, Mi. Jakubjak, Nemček, Janíček, Ivanič, Juríček, Krajči, Martinec, Masár, Rogoň. 3. rozbeh (III. L nad 30r.) – prezentácia o 15,30, začiatok behu o 16,00 : Horný, Medveď, Tokár, Turňa, P. Budáč, Čičmanec, Koós, Parobek, Kuchársky, Mačuda, Gonda, T. Kučera, Urda, Matoš, Halfár, Moják, Baranček, Fízel, Ligas, Lisická, Putra, Hreus, Korenčík, Ondák, Sikora, Šulgan. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára, bez ktorého nie je možné FP vykonať.

2.       Na zasadnutie komisie dňa 28. 8. o 15.30 hod. pozývame R Martina Adamca.

3.        Ospravedlnenia R: Ondruš 30. - 31. 8. 08, Hreus 13. - 14. 9. 08, Guži 30. - 31. 8. 08, Švec 1. - 7. 9. 08, Mojžiš od 4. 9. 08 do konca jesennej časti, Hýllová 22.8.08 a pracovné dni – oneskorene, Pšenák 20. - 21. 9. 08, Mikloš 8. - 20. 9. 08 aj FP, Šalata 6. - 7. 9. 08, Čunderlík 13. - 15. 9. 08, Havran 13. - 14. 9. 08, Martinec pracovné dni, Juríček 10. 9. 08, Kuzma 30. – 31. 8. 08 – oneskorene, Berko 13. -14. 9. 08, Holeša od 22. 8. – 25. 9. 08 – oneskorene, Ďuriník 17. – 30. 9. 08.

4.        Berieme na vedomie oznámenie J. Libiaka  o štarte príbuzného v súťažiach zväzu.

5.        Ospravedlnenie DZ : P.Švehlík 20.9. -21. 9., a 17.10. – 19. 10., J.Balko 6.9. -15.9.

6.        Zmena čísla mobilného telefónu : Jozef Kuska   0904 029 482

7.        Berieme na vedomie  e-mail M. Schneidera.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2008/09 – na zasadnutí komisie mládeže SsFZ boli vylosované základné skupiny krajského finále NPC  pre BB kraj 09. septembra 2008 (utorok) v Lovči – A skupina Dukla B. Bystrica, MFK Lokomotíva Zvolen, FK Žiar nad Hronom; B skupina ŽP Podbrezová, Partizán Č. Balog, FTC Fiľakovo a pre ZA kraj 10. septembra 2008 (streda) v Diviakoch – A skupina MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín, FK Istrobanka Rajec; B skupina MŠK Žilina, Fomat Martin, Tatran L. Mikuláš. Príchod všetkých zúčastnených družstiev je do 08. 30 hod.,  propozície turnajov obdržia družstvá poštou.

2.       TMK SsFZ v súlade s plánom práce pozýva na svoje rozšírené zasadnutie dňa 8. septembra 2008 (pondelok) o 11.00 hod  v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica trénerov družstiev 3. ligy dospelých. Účasť trénerov je v zmysle RS SsFZ VII/6 povinná.

3.       TMK SsFZ oznamuje, že najbližšie školenie trénerov 3. triedy – EURO B licencie (120 hod.) sa bude konať v novembri 2008. Prihlášky na školenie je potrebné zaslať na SsFZ do 08. septembra 2008. Od 1.1. 2009 sa školenia trénerov 3. triedy budú môcť zúčastniť len držitelia trénerskej 4. triedy / C licencie (školia príslušné TMK ObFZ).

4.       TMK SsFZ oznamuje, že v  novembri 2008 plánuje otvoriť skrátené školenie trénerov 3. triedy - EURO B licencie (80 hod.)  pre bývalých alebo súčasných ligových hráčov – podmienkou účasti je min. 5O štartov v najvyššej slovenskej resp. zahraničnej ligovej súťaži. Záujemcovia môžu poslať prihlášky na SsFZ do konca septembra 2008. 

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.     MaK upozorňuje funkcionárov FK, že na základe vyloženia MaK SFZ:

a)       bude možné pokračovať v podaniach (podaných pred 1. 7.2008 podľa starého PPF) smerujúcich k opakovanému prestupu výhradne podľa starého PPF – aj výška výchovného,

b)       platné hosťovanie – schválené v súlade so znením starého PPF sa môžu zrušiť v súlade s ustanoveniami starého PPF – teda po uplynutí 6 mesiacov.

c)       v prípade podania hosťovania je nevyhnutné uvádzať na prestupovom lístku dobu hosťovania od – do (uviesť od ktorého dňa – do ktorého dňa). V prípade, že tento údaj nebude v súlade s ustanoveniami čl. 2/2 a č. 13/1 PPNF, MaK takýto lístok vráti na upravenie.

d)       hráči „koncového“ ročníka dorastu, roč. nar. 1990 môžu hosťovať v súlade so znením nového PP bez obmedzenia, poplatok po dovršení 18. roku je ako u dospelých 300 SK,

e)       príslušnou matrikou pre hráčov kategórie dospelých dvoch najvyšších súťaží (Corgoň liga, I. liga) je Matrika SFZ, za dospelého hráča sa považuje hráč po dovršení 18. roku veku.

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

1.     Zaevidovala podnety na výkony R a  AR: Rudinská R (Belá – Rudinská), Bytča R (Bytča – Kremnička, Brusno R a AR (Jesenské – Brusno). Na základe nepslnenia čl. 4/a ale aj 3/a (chýba popis konkrétnych udalostí, rozhodnutí Ra  AR s vyznačením času – minutáže) podnety FK Brusno a Bytča odmieta. Podnet FK Rudinská prijíma na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 28. 8. 08 o 15.30.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Vyhodnotenie z MFS nezaslali: B. Štiavnica, Hliník, Trebostovo, Černová, S. Bystrica, K. Lieskovec, Fiľakovo (2), Jesenské, Hajnačka (1 a 2), Hnúšťa, V. Blh, Makov, Turany (1).

2.     Žiadame do 26. 8. 2008 predložiť na sekretariát videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Jesenské – Brusno, Rosina – Varín, Belá – Rudinská (dodržať termín aj z dôvodu prejednania v KpRS).

 

 

Dohrávky 1. kola

Zuberec – Stráňavy (dorast, 27. 8. o 16.00, Harezník – ObFZ DK)

Braväcovo – Bzovík (dorast, 28. 8. o 16.30, Mojžiš – ObFZ BB)

Liesek – O. Veselé (dorast, 29. 8. o 14.00, ObFZ DK – ObFZ DK)

 

Zmena DL č. 5

V. liga sk. A 4. kolo 31. 8. 08 o 16.00 (nesprávne uvedený text)